No.
1
2
3
Organisation
Centar za pomociju lokalnog razvoja
"Plod Centar " Bihać
EKUS - Ekološka koalicija unskog sliva
Udruženje „Lokalna akciona grupa UnaSana“
Udruženje „Žene sa Une“
4
5
6
7
8
9
NVO "Neretva delta forum" Čapljina
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UG "Čaplja" Čapljina
Ekološka udruga "Anguilla" Čapljina
28
29
32
35
Bosanska Krupa
Social inclusion
Bosanska Krupa
8 months
Social inclusion
Bosanska Krupa
7 months
Environment
Čapljina
6 months
Gender/ Poverty reduction
Čapljina
6 months
Poverty Reduction
Čapljina
6 months
Environment
Čapljina
7 months
Environment
Čapljina
Social inclusion
Čapljina
Poverty Reduction
Čapljina
Environment/youth
Čapljina
12 months
Social Inclusion
Kozarska Dubica
Mladi humaniziraju društvo kroz
11 months
socijalnu inkluziju marginaliziranih
građana
Do novih radnih mjesta novim
7 months
proizvodima u poljoprivredi
Revitalizacija vodotoka u Parku prirode
9 months
Hutovo blato
Udruženje „Putevi mira“
Dostojanstveni život u starosti
10 months
Social Inclusion
Kozarska Dubica
Udruženje građana „Viktorija“
Zdravo odrastanje
9 months
Social Inclusion
Kozarska Dubica
DON Prijedor
Liderstvom do zapošljavanja
8 months
Poverty Reduction
Kozarska Dubica
Humanitarno udruženje žena „Duga“
Sačuvajmo blago bakine škrinje
6 months
Poverty Reduction
Kozarska Dubica
Klub La Vie , Livno
Vrtić otvoren za svako dijete
12 months
Social inclusion
Livno
Udruga građana Guber
Oči vide -ruke rade
6 months
Social inclusion
Livno
I vi ste naši sugrađani
10 months
Social inclusion
Livno
Ideje jednog za ideje drugih
6 months
Social inclusion
Livno
Ljepša okolina za ljepše Ljubinje
6 months
Environment
Ljubinje
Social inclusion
Ljubinje
Social inclusion
Ljubinje
Vijeće mladih općine Livno
NVO „Moja Hercegovina“ Ljubinje
Media centar Ljubinje – Od informacije
12 months
do akcije
Dnevni centar, dobar način socijalne
10 months
uključenosti djece i omladine sa
posebnim potrebama
UG KUD "Puračić" Puračić
Probudi se - priroda ne prašta
12 months
Environment
Lukavac
Udruženje građana djece sa posebnim
potrebama "Mali svijet" Lukavac
Unapređenje kompetencija djece u
autističnom spektru
12 months
Social inclusion
Lukavac
9 months
Gender/ Poverty reduction
Lukavac
12 months
Social inclusion
Lukavac
8 months
Youth/ Social inclusion
Lukavac
10 months
Social inclusion
Novi Grad
Obuči sebe da pomogneš drugima
7 months
Social inclusion
Novi Grad
Aktivni mladi razvijaju društvo
10 months
Youth
Novi Grad
Udruženje Promo-tour, Prijedor
Podrška samozapošljavanju žena iz
ruralnih sredina
8 months
Gender/ Poverty reduction
Novi Grad
Udruženje žena Derventa
Osnaživanje žena na selu
9 months
Gender/ Poverty reduction
Srbac
10 months
Environment
Srbac
9 months
Social inclusion
Srbac
Društvo za istraživanje i razvoj DIR Tuzla
UG "Korak po korak" Tuzla
Dar prirode
DON Prijedor
Web marketing-prilika za zapošljivost
žene u Općini
Otvoreni društveni centar "Korak po
korak"
Jačanje vještina mladih pri suočavanju
sa bolestima ovisnosti
Integrisani Dnevni centa za djecu u
riziku
Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj Redukcija zagađenja boljim
36 i prirodnu okolinu ERRDO
upravljanjem stajskim gnojem
37
Environment
Kozarska Dubica
Udruženje omladinski centar za
33 kreativnost i inicijativu "OCKI"
34
Bosanska Krupa
Environment
Udruženje "HO Međunarodni forum
30 solidarnosti EMMAUS" Doboj Istok
31
Social inclusion
7 months
7 months
Udruženje Zračak
27
Četiri rijeke
Municipality
Budi i ti čuvar prirode
25
26
Socijalna uključenost i integracija
marginaliziranih grupa na tržište rada
Focus Area
Odred izviđača „Moštanica“
Centar za održivi razvoj i ekologiju
23 „CORIE“ Trebinje
24
Project Duration
Nezaposleni za kvalitetniju životnu
6 months
sredinu
Formiranje dnevnog boravka za djecu sa
10 months
posebnim potrebama
Udruženje roditelja, djece i omladine sa
Jednaka prilika za sve
posebnim potrebama „Rastimo zajedno“
Udruga paraplegičara i oboljelih od
21 dječije paralize
22
I mi smo tu
Udruga za očuvanje i razvoj prirodnih
Poticanje pozitivne suradnje ljudi i
sportskih i ekoturističkih potencijala eko
prirode- vratimo se prirodi
voda "Tajna prirode"
Udruženje za poduzetništvo i posao
Jačanje socioekonomske uloge žene
"LINK" Mostar
Održiva poljoprivreda u funkciji jačanja
PZ "Matica" Čapljina
OPG-a
Udruga prijatelja prirode "Močvara"
Upoznajmo naš BISER Park prirode
Čapljina
Hutovo blato
UG "Agata" Čapljina
11
Project Title
Udruženje građana „Zdravo da ste“
Šansa za sve
1
No.
38
39
40
41
42
43
44
Organisation
Udruženje „Nove mogućnosti“ Sarajevo
Udruženje „RODA“ Sarajevo
Asocijacija „XY“ Sarajevo
EDUS - Edukacija za sve Sarajevo
NVO ALTRUISTA „Svjetlo“ Sarajevo
Project Title
Edukacijom do zapošljavanja
Osposobljavanje mladih, nezaposlenih
osoba za tržište rada
Prevencija nasilničkog ponašanja u
općini Stari Grad Sarajevo
Stari Grad - središte napretka djece sa
razvojnim teškoćama
Zajedno stvaramo jednake šanse
upoznajemo i volimo naš Stari Grad
Project Duration
Focus Area
Municipality
6 months
Social inclusion
Stari Grad Sarajevo
6 months
Social inclusion
Stari Grad Sarajevo
10 months
Social inclusion
Stari Grad Sarajevo
6 months
Social inclusion
Stari Grad Sarajevo
7 months
Social inclusion
Stari Grad Sarajevo
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
Kulturna baština je IN
9 months
Social inclusion
Stari Grad Sarajevo
Udruženje „Infohouse“ Sarajevo
Pomak u Starom Gradu
10 months
Social inclusion
Stari Grad Sarajevo
Aktiviraj se
9 months
Youth
Teslić
Edukacijom i aktivizmom do saradnje
6 months
Youth
Teslić
U zdravoj okolini, zdrava djeca
8 months
Social inclusion
Teslić
12 months
Social inclusion
Teslić
12 months
Social inclusion
Teslić
Omladinska organizacija „Naša stvar“
45 Teslić
Udruženje za edukaciju i političko
46 obrazovanje - UEPEO
Udruženje porodica sa četvoro i više
47 djece 4+
Udruženje distrofičara Teslić
48
Opštinska organizacija slijepih i
49 slabovidnih
Personalnom asistencijom do
samostalnog življenja osoba sa
invaliditetom
Omogućite nam da pokažemo šta
možemo
Udruženje građana „Nešto više“
Razvoj OCD u opštini Teslić
6 months
Youth/ Social inclusion
Teslić
Središte za mladež „Putokaz“
Vršnjaci za vršnjake
12 months
Social inclusion
Žepče
Udruga za održivi razvoj „UZOR“
Aktivni građani za aktivne ruralne
zajednice
10 months
Poverty reduction
Žepče
Rukometni klub Žepče
Rukometna akademija Žepče
7 months
Social inclusion
Žepče
Crveni križ općine Žepče
Za bezbrižniju starost
10 months
Social inclusion
Žepče
6 months
Poverty Reduction
Žepče
Stare vrijednosti za novu budućnost
10 months
Tourism/social inclusion
Žepče
57 Dobri medo
Edukacija o pružanju usluga dadilja,
siguran put do posla
7 months
58 Ipostasis
Inkluzija nama treba
6 months
50
51
52
53
54
55
56
Udruženje poljoprivrednika "Proizvođači Povećanjem znanja do povećanja
maline-kooperanti" Žepče
prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji
Udruženje "Spori turizam" Žepče
59 Moja luka
60 Partner
61 Sva djeca svijeta
62 Veseli brijeg
63 Omladinski komunikativni centar
64 Out loud
65 PROI
66 CEP - Centar za evropski put
Moja luka
Starost je zlatno doba
HALLIWICK - terapijsko plivanje za djecu
sa posebnim potrebama
Podrška zapošljavanju i osnaživanju
kapaciteta ranjivih grupa uz edukaciju o
pokretanju biznisa i aktivnom traženju
posla
Obukom i podrškom do
samozapošljavanja
Poboljšanje životnog stila i olakšavanje
svakodnevnice starijih osoba
Socijalnim partnerstvom ka
zapošljavanju mladih
Novi Grad poslovna rješenja
8 months
8 months
8 months
Social inclusion
Social inclusion
Social inclusion
Social inclusion
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
Poverty Reduction
8 months
7 months
Banja Luka
Poverty Reduction
Banja Luka
Social inclusion
7 months
8 months
6 months
68 URDOPP
Centar za razvoj karijere mladih – CERK 8 months
Ekonomsko i društveno osnaživanje
porodica s djecom s posebnim
potrebama
8 months
69 Crveni krst Višegrad
Uključite i nas stare
8 months
70 UP Zavičaj
Lakše do posla
8 months
67 Jedinstvena organizacija mladih
Poverty Reduction
Novi Grad Sarajevo
Poverty Reduction
Poverty Reduction
Poverty Reduction
Novi Grad Sarajevo
Novi Grad Sarajevo
Tešanj
Social inclusion
Tešanj
Social inclusion
Poverty Reduction
Višegrad
Višegrad
2
Download

No. Organisation Project Title Project Duration Focus Area