Sarajevo Sberbank Polumaraton 2014
&
Novo Nordisk Fun Run/Walk
Report / Izvještaj
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
1
PRIJE SVEGA: HVALA VAM 
FIRST OF ALL: THANK YOU 
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
2
With your valuable support we simply made them all happy and offered them great moments / Uz
vašu sjajnu podršku učinili smo ih sretnim i poklonili smo im divne trenutke.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
3
Table of contents – Sadržaj
Contents
1. A brief summary: more than 1200 participants on Sarajevo streets - Kratki sažetak: preko
1200 učesnika na ulicama Sarajeva ............................................................................................5
2. Our races promote BiH touristic potential – Naše trke promovišu turistički potencijal BiH11
3. Races in numbers – Utrke u brojevima .................................................................................13
4.
Promotion of partners - Promocija partnera......................................................................15
4.1
Summary – Sažetak ............................................................................................................ 15
4.2
TV promotion – TV promocija .......................................................................................... 18
4.3
Radio promotion – Radio promocija .................................................................................. 18
4.4
Web promotion – Promocija putem interneta .................................................................... 19
4.5
Promotional material – Promotivni materijal ..................................................................... 22
4.6
Banners – Baneri ................................................................................................................ 28
5. NGO “Marathon” Sarajevo activities for 2015 – Aktivnosti NVO “Marathon” Sarajevo za
2015...........................................................................................................................................33
6.
About NGO “Marathon” Sarajevo – O udruženju “Marathon” Sarajevo .........................35
7.
Annexes – Prilozi ..............................................................................................................37
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
4
1. A brief summary: more than 1200 participants on
Sarajevo streets - Kratki sažetak: preko 1200 učesnika
na ulicama Sarajeva
Sarajevo Sberbank half marathon, together with Novo Nordisk Fun Run/Walk, was simply the best
street race ever organized in Bosnia and Herzegovina and the most attended international sport event
in Sarajevo in 2014. Fun Run 4km race added valuable participants and made this project even more
popular and accessible.
It was a very successful event according to comments of race participants, race organizers, sponsors
and partners. Once again, The NGO Marathon Sarajevo succeeded in implementing some of world
best practices.
After having introduced special race numbers, medals and T shirts for all race finishers in 2008, and
organizing the race in Sarajevo city center in 2009, after having improved the quality of the package
for race finishers (better value for money ratio), in 2011 we further improved PR and communication
activities as well as the start and finish area that brought in front of the BBI center.
We have achieved all project goals by improving several dimensions at local and national level that
we had targeted:
-
Ecological awareness since the race marked the International car free day,
-
Youth participation since we involved morethan 110 race staff from 3 youth organization
-
Healthy and dynamic lifestyle opportunity for all generations
-
Economy & Tourism since more than 1000 hotel nights were spent in Sarajevo during the
half marathon weekend, and both BiH and Sarajevo city image were improved.
NEWS: Record number of partners supporting the project, both national and international. More than
30 organizations have supported the project, in various ways, and from very different industries. It
shows this project impacts positively several industries and customer segments.
NEWS: Record number of BiH participants in both races demonstrating a real change in trends and
in terms of awareness raising. It also means that this project answers to one very important customer
needs in the society.
NEWS: Record charity dimension, with at least triple initiative for fundraising (Crossfit fundraising
for SOS Kinderdorf + “KM za km” initiative for Maglaj schools + “Run for better tomorrow”
initiative) where more than 12 000 Km were collected and donated. This is three times more than the
previous year.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
5
Sarajevo Sberbank polumaraton, uz Novo Nordisk Fun Run, je bila jednostavno najbolja gradska
utrka organizovana u BiH i ujedno najveći sportski događaj međunarodnog karaktera u Sarajevu u
2014 godini. Fun Run trka od 4km je dodala vrijedne učesnike i učinila ovaj projekat još dostupnijim
i popularnijim.
To je bio veoma uspješan projekat prema mišljenju učesnika utrke, organizatora kao i sponzora i
partnera. Još jednom, NVO “Marathon” Sarajevo je uspjela sprovesti neke od najboljih svjetskih
praksi.
Nakon uvođenja specijalnih brojeva za trku, kao i medalja i majica za sve učesnike 2008. godine, te
nakon uvodjenja prolaska utrke kroz centar Sarajeva u 2009. godini, a nakon dodatnog poboljšanja
poklon paketa za finišere utrke (bolji omjer dobivenog u odnosu na cijenu), u 2012 godini smo
poboljšali promotivne aktivnosti te postavili start i cilj trke ispred BBI centra.
Ostvarili smo i sve projektne ciljeve poboljšavajući nekoliko oblasti na nivou grada i države:
-
Ekološka svijest obzirom da je utrka obilježila međunarodni dan bez automobila;
-
Učešće mladih obzirom da smo u osoblje utrke uključili mlade iz 3 različite organizacije;
-
Prilika za zdrav i dinamičan način života pružena svim generacijama
-
Ekonomija i turizam obzirom da je bilo preko 1000 noćenja u gradskim hotelima za vrijeme
polumaratona a pružen je i značajan doprinos građenju boljeg imidža kako grada Sarajeva
tako i države.
NOVO:. Rekordan broj partnera odnosno organizacija koje su podržale projekat u ovoj godini. Preko
30 organizacija je u ovoj godini podržalo projekat, na različite načine i iz različitih industrija što
pokazuje da ovaj projekat pozitivno utiče na nekoliko industrija i segmenata tržišta.
NOVO:. Rekordan broj učesnika iz BiH na obje trke što dokazuje da se dešava značajna promjena u
trendovima i u načinu života u našoj zajednici. To ujedno pokazuje i da ovaj projekat u potpunosti
odgovara na brzorastuću društvenu potrebu.
NOVO: Rekordna humanitarna dimenzija putem trostruke inicijative (Crossfit akcija za SOS
Kinderdord + “KM za km” akcija za škole u Maglaju + “Trči za bolje sutra” akcija) putem kojih je
prikupljeno preko 12 000 Km odnosno tri puta više nego prošle godine.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
6
Guests from many countries visited Sarajevo on this occasion (Turkey, Serbia, UK) / Gosti iz
mnogo zemalja su posjetili BiH ovom prilikom (Turska, Srbija, Velika Britanija):
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
7
Additional fruits at the start finish area, together with a free massage, were important innovations
and world best practices in 2014 edition / Dodatno voće u zoni starta i cilja, uz besplatne masaže,
su bile važne inovacije I najbolje svjetske prakse u ovogodišnjem izdanju.
The youngest participant is patiently waiting for the race to begin . / Najmlađi učesnik je strpljivo
čekao početak trke .
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
8
Almost ready to go / Još malo i spremni za polazak.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
9
Couple of impressions from participants across the world / Neki od utisaka učesnika utrka
širom svijeta
 Ferida Strmcnik Haznadar hvala za dobru organizaciju bilo nam je odlično i vidimo se iduće
godine
Unlike · Reply · 2 · 23 September at 22:23

Andrej Svetanič Ljudi baš mi je drago kad vidim kako svake godine ima sve više ljudi i sve boljo
organizacijo. Svaka čast.
Unlike · Reply · 2 · 22 September at 21:29

Selma Idring Nordström Bravo organizatorima. moram doci i protrcati polumaraton u svom
rodnom gradu!!!
25/09/2014 11:20
Manage Massimo Hostel Želim da se zahvalim u ime cjelokupnog tima hostela Massimo na
ukazanom povjerenju. Zaista smo uživali sa grupom koja je bila smještena kod nas, ali i u praćenje
cijele organizacije Sarajevo Polumaratona. Iskreno se nadamo da će naša saradnja i dalje biti
nastavljena i uspješna kao i do sada. Želimo puno sreće timu Sarajevo polumaratona u organizaciji
budućih događaja, i nadamo se da ćete uspjeti u svojoj namjeri da što više ljudi praktikuje ovaj
zaista zanimljiv vid rekreacije.
Pozdrav iz hostela Massimo.
Amila
Vanja Pajic:
ovim putem želim da Vam zahvalim što ste nam omogućili da budemo dio Sarajevo maratona, koji
ste – složni smo u ocjeni – više nego uspješno organizovali. Bravo!
Dalibor Delic:
Zelio bi pohvaliti vasu organizaciju same utrke te zajedno sa priateljima iz Hrvatske obecati da
dolazimo i iduce godine u jos vecem broju.Poz.
Danijela Kuna:
Trka i organizacija su vam na najvisem nivou. Sve pohvale!
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
10
2. Our races promote BiH touristic potential – Naše trke
promovišu turistički potencijal BiH
2013. winner Biljana Cvijanović runs by the Academy of Arts and other nice places / Pobjednica
iz 2013 Biljana Cvijanović protrčava pored Akademije likovnih umjetnosti i drugih lijepih mjesta:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
11
GO RUNNING PROJECT:
This year,with support of our fellows runners, NGO Marathon managed to put Sarajevo on world
map of Running city tours featuring Sarajevo as a running tour destination. This picture was
promoted all over the world / U ovoj godini, uz podršku naših prijateja trkača, udruženje Marathon
je uspjelo da stavi Sarajevo na svjetsku mapu gradova organizatora trkačkih turističkih tura.
Running city tour je promovisao sliku ispod širom svijeta:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
12
3. Races in numbers – Utrke u brojevima
Number of participants
Broj učesnika
Foreign countries
Predstavljene
strane
zemlje
Race staff involved
Broj osoblja trke
Race budget (KM)
Budžet trke (KM)
Number
of
media
promoting the race /
Broj
medija
koji
promovišu trku (TV +
Radio + Press + Web)
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1270
1000
800
300
400
306
225
125
32
31
24
26
25
28
24
9
184
180
175
145
125
106
48
40
60 000
57 000
55 000
42 000
45 000
41 000
36 000
25 000
>115
>110
>100
> 60
> 40
> 30
16
7
The number of participants is an absolute record so far and the number of BiH nationals was also the
biggest since the beginning and it is particularly encouraging.
The number of represented countries (32) is still very high, evencomparing to all regional races.
The race staff number involved all over the year, especially youth, also kept growing as a direct
answer to improved race organization.
The number of media covering the event registered an important growth as well.
Broj učesnika je bio apsolutni rekord do sada a zabilježen je i rekordan broj učesnika/ca iz BiH što
je takođe veoma ohrabrujuće.
Broj zastupljenih stranih zemalja (32) je i dalje izrazito visok u odnosu na sve regionalne utrke.
Broj angažovanih osoba tokom cijele godine, posebno mladih, je nastavio rasti kao odgovor na
poboljšanu organizaciju utrke.
Broj medija koji prate i izvještavaju o ovom projektu je takođe povećan u odnosu na prethodnu
godinu.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
13
Picture: In order to increase equality and social inclusion, female participants and kids were
specifically targeted groups and we are extremely happy for their important participation.
U svrhu smanjivanja nejednakosti te kako bismo pojačali socijalnu uključenost, ženske osobe i
mladi(djeca) su bili posebno ciljane skupine i veoma smo sretni zbog njihovog masovnog učešća.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
14
4. Promotion of partners - Promocija partnera
4.1
Summary – Sažetak
In terms of value and of the outeach, promotional activities were realized 35% by our network and
our own arrangements and 65% by the DH Agency whose experts have more than 15 years of
experience at local and international PR market.
Total estimated value of all PR activities undertaken to promote these races is 137 000 KM.
Please see annexe 1. for more details about PROMOTIONAL ACTIVITIES..
It is worth mentioning the Press conferences organized by the Sarajevo City administration where
logo of your company was exposed and promoted within the presentation of races promotional
material.
Promotivne aktivnosti su realizirane 30% od strane partnera udruženja Marathon i u okviru
aranžmana dogovorenih od strane istog, a 70% od strane agencije DH agency čiji stručnjaci imaju
preko 15 godina lokalnog i međunarodnog PR iskustva.
Ukupna procijenjena vrijednost svih poduzetih aktivnosti u svrhu promocije utrka je 137 000 KM.
Pogledati Prilog 1. za više detalja o PROMOTIVNIM AKTIVNOSTIMA..
Od posebnog je značaja bila i press konferenciju organizovana od strane Sberbank na kojoj je
predstavljen i snimljen i logo vaše kompanije u okviru prezentacije promotivnog materijala za ove
dvije utrke.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
15
Pictures: Various media used to achieve the best promotional activities (more details in the Annex 1,
at the end of this document) / Različiti mediji su korišteni kako bi se ostvarile najbolje promotivne
aktivnosti ( više detalja u Prilogu 1. na kraju ovog dokumenta).
Press conference with Spanish Ambassador held in Sberbank / Press konferencija u Sberbanci sa
Ambasadoricom Spanije. + Example of promotion and extremely positive feedback in Dnevni Avaz
and from BH Business magazine/ Primjer promocije i veoma pozitivnih komentara iz Dnevnog
Avaza i BH business magazina:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
16
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
17
4.2
TV promotion – TV promocija
TV promotion was done through selected TV stations ensuring local (TV Alfa, TV Vogosca),
cantonal (TVSA) and national wide (Ex: BHT,TV1 or Face TV) promotion of the event and its
sponsors.
TV coverage was done by combined approaches to ensure that all relevant population categories hear
about the event and about its sponsors : NGO representative as a guest in TV programs, presence at
the starting area etc. Please see the Annexe for more details.
TV promocija je realzirana na način da osigura da izabrani TV kanali osiguraju promociju utrke i
sponzora za 3 različita nivoa: lokalni (TV Alfa), kantonalni (TVSA) i državni (BHT, Face TV, TV1
itd).
Kombinovana TV promocija (gostovanja u jutarnjem programu, i prilog u dnevniku, emitovanje
snimaka tokom dana) je osigurala da sve relevantne kategorije društva budu upoznate sa Sarajevo
Olimpija polumaratonom i njegovim sponzorima. Molimo pogledajte prilog za više detalja.
4.3
Radio promotion – Radio promocija
Radio promotion was a very successful part of the PR campaign both for the race promotion as well
as for its sponsors. The logic of Radio promotion was the same as for the TV promotion explained
before. Partnerships and coverage were realized with following radio stations: RSG, Radio 8, Kalman
radio, Federalni Radio i BH radio (youth program), Radio Slobodna Evropa, Radio M etc. Radio 8
even made a 20 sec promotional jingle in order to support the event.
Promocija putem radija je bila veliki uspjeh za promociju utrke i sponzora. Logika gostovanja i
promocije na radio stanicama je bila ista kao i za TV. Gostovanja i partnerstva su realizirana sa
slijedećim radio stanicama: RSG, Radio 8, Kalman radio i BH radio (Omladinski program), Radio
Slobodna Evropa, Federalni radio Radio M itd. Radio 8 je čak napravio i džingl u svrhu promocije
projekta.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
18
4.4
Web promotion – Promocija putem interneta
Web promotion was one of the most important promotional tools used in this project. Our strategy
was to diversify sources of e-promotion and to offer you top quality and space on the most visited
web sites in following areas:
o Official race web site www.sarajevomarathon.ba where your logo was promoted
o Business (e-kapija webportal)
o Sport
o The most visited BiH sport web portal www.sportsport.ba where the half marathon
was promoted
o The most visited Croatian and Serbian race web portal www.utrke.net and
www.trcanje.rs
o Information portals
o The most visited BiH information web portal www.klix.ba where we bought space
and had a race banner with a promotional article mentioning the name of your
company.
o TV Hayat or radio stations web portals
o Others
o The most visited commercial center web site (www.bbicentar.ba )
o Through the NGO Marathon Facebook group
(The list above is just a shortlist of regionally famous web portals where articles about the race and
for some of them, the name of your company, were published on several occasions.)
In the annex you will find copies of some published articles about the race.
Promocija putem interneta spada u najvažnije korištene promotivne alate u ovom projektu. Naša
strategija je bila da diversificiramo izvore e-promocije i da vam ponudimo vrhunski kvalitet i prostor
na najposjećenijim web stranicama iz slijedećih oblasti:
o Oficijelna web stranica utrke www.sarajevomarathon.ba gdje je logo vaše organizacije bio
promovisan
o Business (e-kapija web portal)
o Sport
o Najposjećeniji sportski web portal u Sarajevu www.sportsport.ba gdje je Olimpija
polumaraton reklamiran
o Najposjećeniji hrvatski web portal o utrkama www.utrke.net i www.trcanje.rs
o Informativni web portali
o Najposjećeniji informativni web portal u BiH www.klix.ba gdje smo u trajanju od
10 dana zakupili prostor za reklamu utrke na početnoj stranici putem rotirajućeg
banera i sponzoriranog članka u kojem se spominje ime vaše kompanije.
o TV Hayat kao i web drugih TV i radio stanica
o Ostalo
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
19
o Web stranica najposjećenijeg tržnog centra u Sarajevu (www.bbicentar.ba )
o Putem Facebook grupe udruženja Marathon Sarajevo
(Iznad se nalazi dio liste regionalno poznatih web portala gdje su članci o polumaratonu, i u nekim
slučajevima i imena vaše kompanije, bili objavljivani u više navrata).
Besides the promoted article and rotating baner on Klix.ba, a very special attraction was the wall
paper on Klix home page few days before the races, with 400 000 appeareances. / Osim
promotivnog članka i rotirajućeg banera na Klixu, posebna atrakcija je bio Klix wallpaper sa 400
000 prikazivanja na glavnoj stranici portala nekoliko dana prije utrka:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
20
Special promotiona campaign of brands Weleda and Orthomol Sport was delivered by Pharma
Maac company and it was a huge success both on Klix and in pharmacies all across Sarajevo./
Posebne promotivne aktivnosti je pokrenula i kompanija Pharma Maac reklamirajući proizvode
Weleda i Orthomol Sport. Kampanja je bila veliki uspjeh na Klix web portalu kao i u apotekama
širom Sarajeva:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
21
4.5
Promotional material – Promotivni materijal
4.5.1 T Shirts (Majice)
Special t-shirts were produced and distributed to all race finishers as well as to our sponsors and
partners. One side has race logo + word “Sarajevo halfmarathon” + General sponsor’s names and the
other side has logos of all sponsors and partners, as shown at the picture below. This is the best single
post race promotional tool since all runners will use these t shirts to run other races all over the world.
Specijalne majice su napravljene i distribuirane svim finišerima utrke kao i našin sponzorima i
partnerima. Jedna strane majice sadrži logo trke + riječi „Sarajevo polumaraton” + imena generalnih
sponzora a druga strana majice sadrži i logo svih partnera i sponzora, kako je pokazano na slici ispod.
Majica je najpopularnije sredstvo za promociju nakon trke jer će trkači ove majice koristiti prilikom
učešća na drugim trkama širom svijeta.
Sarajevo Sberbank halfmarathon / T shirt back /eđa majice:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
22
NOVO NORDISK FUN RUN T SHIRTS:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
23
4.5.1
LIVE, LOVE, RUN initiative.
Afte-race party for regional running schools - This year a very special event was organized, in order
to bring together recreational runners from Sarajevo, Banja Luka, Zageb and Belgrade. More than
80 persons were happy to celebrate the halfmarathon finish and to have a drink and sandwich after
the race. The party was held in Pravda caffe and the instead of entrance ticket runners were given the
specially designed bracelet.
Nakon polumaratona je upriličeno i druženje za sve škole trčanja iz regiona pa su tako trkači iz
Zagreba, Beograda, Sarajeva i Banja Luke imali priliku družiti se I proćaskati uz piće I sendvič
nakon polumaratona. Specijalno dizajnirana narukvica “LIVE, LOVE, RUN” je služila kao ulaznica
u caffe bar Pravda.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
24
Running school members from Zagreb, Belgrade and Sarajevo shared an excellent workout /
Članice škole trčanja iz Zagreba, Beograda I Sarajeva sui male I jedan sjajan zajednički trening:
Džanela, Maja, Elma and Marina:
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
25
4.5.2
Medals (Medalje)
Respecting world best practices all finishers received a special medal when crossing the finish line.
Po uzoru na najbolje svjetske prakse svi trkači su dobivali i specijalne medalje nakon prolaska kroz
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
26
4.5.3
Sarajevo City Center and BBI LED screens
A very powerful promotion tool was the LED screen both of the BBI and of SCC commercial center
where the information about the race was promoted for more than 30 days every 2 minutes (720
times a day). This action strongly contributed to promote the logo of your company that was on the
home page of the Sarajevo half marathon web site. / Veoma snažan promotivni alat je bili su i LED
ekrani BBI centra na kojem su se informacije o utrci prikazivale u periodu od 30 dana, svake dvije
minute, odnosno 720 puta dnevno. Ova akcija je u velikoj mjeri doprinijela promociji i vizibilitetu
logo tipa vaše kompanije na web stranici sarajevskog polumaratona.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
27
4.6
Banners – Baneri
In the start&finish area, where media, participants and spectators were the most present, we provided
you with an excellent promotional opportunity through baners or other promotional material of your
choice, representing your organization.
U zoni starta&cilja, gdje su mediji, učesnici i publika bili najbrojniji, omogućili smo vam jednu
odličnu promotivnu priliku putem banera ili drugog promo materijala po vašem izboru, koji
predstavlja vašu organizaciju.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
28
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
29
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
30
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
31
Once again, we manage to implement one of best practices in this industry. This year our 3 pace
makers were branded and highly visible thanks to Garmin baners that they were carrying during the
race. This service was particularly appreciated by many runners that wanted to break their record
because they didn’t have to think about their pace in order to reach 1h45, 2h or 2h15 finish time.
Još jednom smo uspjeli da sprovedemo u djelo jednu od najboljih svjetskih praksi u ovoj industriji.
Naime, 3 naša pejsmejkera su imali veoma vidljive Garmin zastave na leđima tokom tke. Ova usluga
je posebno bila cijenjena od strane trkača koji su željeli da istrče vlastit rekord u vrmeenu od 1h45,
2h ili 2h15 jer nisu morali razmišljati o vremenu kojim trebaju trčati.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
32
5. NGO “Marathon” Sarajevo activities for 2015 –
Aktivnosti NVO “Marathon” Sarajevo za 2015
For 2015, at operational level, we plan to keep our pace of organizing 3 races a year in order to mark
2 very important days, but keeping the main focus on the half marathon:
-
Europe day (May 2015) to mark the EU day by organizing a 5K race together with the
Delegation of the EU in BiH and Directorate for European integration of BiH
-
International car free day by organizing the 9th Sarajevo half marathon + Fun Run race-walk.
At strategic level, we are developing partnerships with race organizers around the world since we
never stop learning and getting acquainted with world best practices by running 3-4 half marathons
and marathons a year (Podgorica, Zagreb, Ljubljana, Istanbul, Beirut, Dubai, Stockholm, Barcelona,
Belgrade in 2014-2015).
Since it was a great success we will keep organizing our Running school from March to October
with the aim to empower and train beginners to finish the halfmarathon or the Fun Run race. Also
after this Sarajevo Sbebank halfmarathon we will introduce the winter cycle of the running school.
U 2015 godini, na operativnom nivou, planiramo zadržati naš ritam godišnje organizacije 3 utrke
kako bismo obilježili 2 veoma važna dana, imajući u vidu da je polumaraton događaj godine:
-
Dan Evrope (Maj 2015) kako bismo obilježili EU dan organizujući utrku od 5 km zajedno sa
Delegacijom Evropske Unije u BiH i Direkcije za Evropske integracije BiH
-
Obilježavanje međunarodnog dana bez automobila u Septembru 2015 organizujući deveti
sarajevski polumaraton i utrku odnosno šetnju od 5 km.
Na strateškom nivou razvijamo saradnju sa organizatorima utrka širom svijeta i nikada ne prestajemo
učiti o najboljim svjetskim praksama obzirom da učestvujemo na nekoliko polumaratona i maratona
godišnje (Podgorica, Zagreb, Ljubljana, Istanbul, Beirut, Dubai, Stockholm, Barcelona, Beograd u
2014 I 2015. godini).
S obzirom na veliki uspjeh, nastaviti ćemo voditi Školu trčanja od Marta do Oktobra sa ciljem
osnaživanja i podrške početnicima kako bi završili polumaraton ili Fun Run trku. Takođe, nakon 8.
Sarajevo Sberbank polumaratona organizovati ćemo i zimski ciklus škole trčanja.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
33
One of activities that we are particularly proud of is our Running school Klix a vibrant group of
highly positive and motivated runners.
Jedna od aktivnosti na koju smo posebno ponosni jeste i naša škola trčanja Klix koju čini
dinamična grupa krajnje pozitivnih i visoko motivisanih trkača-
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
34
6. About NGO “Marathon” Sarajevo – O udruženju
“Marathon” Sarajevo
The NGO was created by the end of 2007 but our will to promote healthy lifestyle while raising the
awareness on some important social issues existed long ago.
We offer a unique blend of organizational skills combined with long running experience at all levels.
Therefore we are perfectly able to understand partners-sponsor’s side as well as runner’s needs.
Our key members (4) are before all highly educated managers able to understand the business world,
managing people and budgets in their daily activities, but also runners with more than 2500 km run
every year for each member and with strong desire to contribute to the creation of better society.
We are happy to bring our modest contribution in creating a better society.
Udruženje “Marathon” Sarajevo egzistira od kraja 2007 godine ali naša želja da promovišemo zdrav
način života, uz istovremeno podizanje svijesti o važnim stvarima u društvu, je postojala i mnogo
ranije.
Nudimo jedinstven miks organizacijskih sposobnosti i dugogodišnjeg iskustva u trčanju na svim
nivoima tako da smo u mogućnosti da potpuno razumijemo i potrebe partnera-sponzora kao i potrebe
trkača.
Naše ključno osoblje (4) je prije svega visoko obrazovani menadžerski kadar sa shvatanjima
poslovnog svijeta, i koji u svojim dnevnim poslovnim aktivnostima upravlja timovima ljudi i
budžetima. Ali to su ujedno i trkači koji pretrče na individualnom nivou 2500 km godišnje i koji
imaju izrazito jaku želju da doprinesu stvaranju boljeg društva.
Sretni smo jer na naš skromni način doprinosimo građenju boljeg društva.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
35
Thank you and see you next year  / Hvala i vidimo se iduće godine 
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
36
7. Annexes – Prilozi
RESULTS/ REZULTATI + PR agency report / PR izvještaj agencije
Rank
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Rank by
Gender
1
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
2
16
17
3
18
4
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5
29
30
31
32
Gender
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
Time
01:07:49
01:08:12
01:10:14
01:12:42
01:12:54
01:14:05
01:15:34
01:15:48
01:16:04
01:16:35
01:17:59
01:18:23
01:19:49
01:20:38
01:20:39
01:21:29
01:21:52
01:22:19
01:22:39
01:22:49
01:23:59
01:24:16
01:24:33
01:24:43
01:24:46
01:25:18
01:25:29
01:25:35
01:25:47
01:26:13
01:26:19
01:26:42
01:26:43
01:26:44
01:26:53
01:26:53
01:26:55
No
659
502
503
473
615
141
486
660
738
734
637
570
721
322
478
566
642
357
277
222
334
504
460
276
259
408
667
545
732
291
146
722
612
561
568
362
617
Name
Kipruto Stenli
Tamás NAGY
Lajos BERECZ
Srdjan Samardzic
Tivadar Tóth
Igor Yovanovitch
Bojan Cubrilo
Olivera Jevtic
Zaim Suman
Alija Imamovic
Enes Zulic
Emir Hadzimehmedovic
Dario Bjelarevic
Nebojsa Milenkovic
lgor Goricanec
Vinko Slisko
Nikolina Sustic
joze mori
Thomas Byrne
Tamsin Coulson
Petar Blazic
Varo Katali
Marijan Huzjak
Harrison Geaves
George Rutherford-Jones
EMRE ÖZARSLAN
Darko Radic
Tomaz Sink
Jasmina Alisic
Christopher Peach
Branislav Lazic
mihret delic
Bojana Bijeljac
Zoran Jozic
Dzon Juric
Ladislav Abrahám
Alfonso Dieste
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
Nationality
KE
HU
HU
BA
HU
ES
BA
SR
BA
BA
BA
BA
SR
HR
BA
HR
SI
GB
GB
SR
HU
HR
GB
GB
TR
HR
BA
GB
BA
BA
BA
BA
SK
ES
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
6
51
52
53
54
55
7
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
8
76
77
78
79
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
01:26:55
01:27:17
01:27:21
01:27:37
01:27:49
01:28:23
01:28:32
01:28:34
01:29:07
01:29:15
01:29:35
01:29:53
01:30:49
01:30:51
01:31:44
01:31:48
01:31:53
01:32:05
01:32:06
01:32:21
01:32:28
01:32:50
01:32:57
01:33:00
01:33:19
01:33:32
01:33:33
01:33:44
01:34:15
01:34:27
01:34:36
01:34:40
01:34:51
01:34:54
01:34:56
01:35:07
01:35:13
01:35:28
01:35:35
01:35:36
01:35:39
01:35:57
01:35:58
01:35:59
01:36:07
01:36:08
01:36:09
01:36:10
01:36:21
01:36:30
618
488
311
174
727
347
363
130
562
107
622
212
432
207
737
167
491
558
643
638
719
463
480
465
433
415
281
260
215
681
723
613
439
553
670
206
199
492
682
269
262
731
163
287
317
315
325
274
456
555
JOSE LUIS MIR FERNANDEZ
Dragoslav Jotanovic
Mihal Sulja
Armin Skandric
Kresimir Parlov
Mustafa Masetic
Branislav Rybar
Juan Jesús Atencia
Edin Brankovic
Mladen Nedic
Amir Cero
Esmir Jusic
Jörg Fink
srdjan ilic
Almir Adilovic
Tamas Binder
VLADIMIR SELEC
Sinisa Kovac
Natasa Sustic
Dzemal Jasarevic
Cezar Biegun
Dalibor Horvat
Tihomir Bogomolic
Dragan Vrebac
Fischer Apollonia
Ziga Subic
Thomas Keeling
Daniel Newman
eleder landabaso
Edin Huric
Mirnes Delic
Domagoj Marinovic
Jasmin Mehic
Emir Mujezinovic
Danijel Diksic
Paul Lowe
thomas wirthensohn
Asmir Nuhanovic
MIRZET HALILOVIC
Donald Paske
James Tynan
Kristijan Juric
Maier Wolfgang
Simon Ratcliffe
Zdravko Misovic
Dragana Spehar
danijel topic
Christopher Golightly
Ivan Marijanovic
Branko Cikojevic
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
ES
BA
SR
BA
BA
BA
SK
ES
SI
AT
BA
BA
HU
BA
HR
HR
PL
HR
HR
BA
AT
Other
GB
GB
ES
BA
BA
HR
BA
SE
HR
GB
AT
SI
BA
GB
GB
BA
AT
GB
SR
SR
SR
GB
BA
HR
38
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
80
81
82
83
84
85
9
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
10
103
104
105
106
107
108
109
11
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
12
122
123
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
01:37:56
01:37:57
01:37:59
01:38:17
01:38:18
01:38:20
01:38:29
01:38:38
01:38:41
01:38:46
01:38:48
01:38:49
01:39:03
01:39:04
01:39:20
01:39:28
01:39:30
01:39:34
01:39:42
01:39:43
01:39:49
01:40:00
01:40:06
01:40:16
01:40:17
01:40:24
01:40:28
01:40:29
01:40:41
01:40:57
01:41:04
01:41:13
01:41:15
01:41:25
01:41:25
01:41:29
01:41:29
01:41:43
01:41:50
01:41:53
01:41:54
01:42:12
01:42:12
01:42:21
01:42:26
01:42:44
01:42:45
01:42:47
543
350
640
736
698
386
610
294
388
268
614
693
479
255
527
639
193
164
619
565
374
540
523
112
127
569
353
557
289
173
735
489
226
367
625
369
658
517
635
413
246
290
288
361
689
355
720
564
136
124
M
01:43:00
337
Mirnes Nuhanovic
Aleksey Kotelnikov
Zdravko Ilic´
Armin Bojicic
Fernando Guzman Canepa
Marijan Stipanov
Adela Camor
Richard Jones
Mirza Mameledzija
Jamie Jobey
Kornej Arkos
Dario Ceranic
Ivan Radenkovic
Sanscho Ramhorst
Igor Igrec
Jure Bucevic
Ersan Bijedic
GUSEL Franz
Fernando Fuentesal García
Ilija Slisko
Herbert Pendl
Hubert Engl
Ivan Knezevic
Sanin Ramic
Rachel Schippers
Bosko Sumanovic
Antonino Castiglione
Mirko Knezevic
Wayne Aitken
Tevfik Sems Naipoglu
KRESIMIR SLISKO
Tadej Zajc
Elisabeth May
Adi Fisevic
Lovro Lisjak
Dragan Kumburovic
Ilija Dedic
Edin Bunjo
Marko Skoda
Samir Rebronja
James Spurgeon
Ian Beach
Michael Eldridge
Djenan Besic
Hans-Michel Steiner
Hanifa Terzic
Ivan Slisko
Mate Zvonar
ivan david thomas fernando garcia
triana
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
RU
SE
BA
BA
HR
BA
GB
BA
GB
SR
SR
DE
BA
AT
ES
BA
AT
SR
BA
US
BA
IT
HR
GB
TR
BA
SI
Other
BA
ME
BA
HR
ME
GB
GB
GB
BA
CH
BA
BA
BA
CO
39
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
13
135
14
136
137
138
139
140
141
142
143
15
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
16
162
163
17
164
165
166
167
168
169
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
01:43:05
01:43:06
01:43:18
01:43:38
01:43:39
01:43:43
01:43:46
01:43:52
01:43:53
01:43:54
01:43:54
01:43:56
01:44:03
01:44:05
01:44:11
01:44:20
01:44:34
01:44:44
01:44:47
01:44:55
01:45:00
01:45:14
01:45:19
01:45:29
01:45:37
01:45:38
01:45:40
01:45:45
01:45:50
01:45:55
01:45:58
01:46:16
01:46:16
01:46:16
01:46:20
01:46:20
01:46:23
01:46:56
01:46:57
01:47:34
01:47:40
01:47:47
01:47:50
01:47:56
01:47:58
01:48:04
01:48:07
01:48:08
01:48:13
01:48:22
341
161
509
377
725
271
244
539
158
359
364
563
419
506
378
203
636
715
652
149
250
182
567
196
175
217
634
395
494
453
457
729
730
733
646
162
228
278
235
672
632
416
633
560
404
270
521
240
304
297
Yukari Hill
Haberl Gernot
Dragan Curakovic
Ivan Dugandzic
Kristijan Rezo
Sam Coleman
Richard Sime
Franz Reisinger
Armin Zottler
Ivan BERNÍK
Natália SULEKOVÁ
Gerardus Van Stempvoort
Neira Odobasic
Vanja Hadzibegovic
Stanislav Hrabovsky
Emir Halilovic
Rasim Junuzovic
Valdlz Hayrettiu
Murat Dogrusozlu
Emir Baralic
Milos Lazic
Jason Deal
LJILJAN KUTLESA
Peter Baran
Ljubisa Boskovic
Demir Hadzimuratovic
Zeljko Skoda
Dario Ruzic
Dusko Tadic
Marijo Soldo
Zarko Kraljevic
Benjamin Saric
Ivan Ljubicic
Mate Curic
Hinteregger Markus
Werner Fitzinger
Michael Forster
Steven Fyfe
Daniel Dean
Zlatko Kulic
Kaolu Turner
Nordin Anders
Miroslav Vranjes
Kovac Jasminka
Heris Sabri
Joshua Crisp
Petar Kurdulic
Ismar Ceremida
Eldar Dzambegovic
Berndl Dominik
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
JP
AT
SR
BA
GB
GB
AT
SK
SK
BA
SK
BA
BA
TR
TR
BA
SR
US
BA
SK
BA
BA
HR
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
AT
AT
GB
GB
GB
BA
Other
LU
BA
HR
TR
GB
SR
BA
BA
DE
40
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
18
19
186
187
188
189
190
191
192
193
194
20
195
196
197
198
199
21
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
01:48:26
01:48:27
01:48:41
01:48:51
01:49:00
01:49:08
01:49:12
01:49:22
01:49:26
01:49:29
01:49:31
01:49:31
01:49:35
01:49:40
01:49:48
01:49:50
01:49:59
01:50:00
01:50:06
01:50:07
01:50:08
01:50:30
01:50:34
01:50:39
01:50:41
01:50:51
01:50:52
01:50:58
01:51:05
01:51:18
01:51:27
01:51:30
01:51:32
01:51:32
01:51:43
01:51:47
01:51:59
01:52:00
01:52:00
01:52:00
01:52:06
01:52:08
01:52:10
01:52:12
01:52:13
01:52:14
01:52:26
01:52:36
01:52:38
01:52:52
511
425
153
403
483
210
379
407
493
202
326
230
449
411
412
724
515
177
241
239
647
452
399
186
211
103
336
224
231
417
394
324
446
390
482
108
233
188
189
190
265
676
674
181
534
684
159
476
101
542
Denis Ruvic
Thomas Meredith
Faruk Hujic
Mehmet ?inasi Küçüktiftik
Janez Dobrovoljc
Klemen Erman
Dzenkis Begovic
?erif Kemal Güner
Nenad Bogunovic
Damir Frenjo
nemanja petrovic
Stephan Gas
Adnan Ahmetagic
Drago Knezevic
MEHMET KÜÇÜK
Velid Gagula
Andrea Hoblaj
Nives Vobornik
William Griffiths
Jordan Doherty
Zippusch Emmerich
Adis Djapo
Par Skold
Elmir Cerinagic
Miroslav Razman
Vedran Dosic
Mladen Stankovic
Abigail Wilkinson
Andrew Couling
Fedja Dizdarevic
Miguel Rodríguez Andreu
Mensur Mandzuka
Tomislav Zdencar
Cyndi Shettle
Aleksandar Kostic
Salih Geljo
Paul Martin
Bojan Jovicevic
Milan Ivanisevic
Predrag Jerinic
Michael Henderson
Marijan Amon
Dario Magdic
Vedran Maslic
Marijan Radeljic
Mirza Jamakovic
Martin Pölzl
Dubravko Grubisic
Adi Kolasevic
Claudio A. Toledo Salinas
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
BA
GB
BA
TR
SI
SI
BA
TR
HR
BA
SR
Other
DE
SR
TR
BA
BA
GB
GB
AT
BA
SE
BA
SI
SR
GB
GB
BA
ES
BA
HR
GB
SR
BA
GB
BA
BA
BA
GB
HR
HR
BA
HR
BA
AT
BA
BA
41
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
216
217
22
23
218
219
24
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
25
242
243
244
245
26
27
28
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
01:52:55
01:52:56
01:52:57
01:52:59
01:53:03
01:53:05
01:53:10
01:53:17
01:53:21
01:53:22
01:53:29
01:53:30
01:53:31
01:53:33
01:53:35
01:53:35
01:53:38
01:53:39
01:53:44
01:53:46
01:53:47
01:53:48
01:53:49
01:53:50
01:53:52
01:54:01
01:54:01
01:54:07
01:54:19
01:54:20
01:54:22
01:54:22
01:54:22
01:54:22
01:54:27
01:54:46
01:54:48
01:54:49
01:54:52
01:55:10
01:55:11
01:55:12
01:55:13
01:55:13
01:55:19
01:55:19
01:55:21
01:55:24
01:55:27
01:55:33
136
726
536
530
254
391
692
253
252
282
192
541
526
469
620
275
387
157
221
171
263
468
267
397
474
273
232
219
641
669
656
209
551
513
122
714
380
128
629
150
220
697
133
184
340
102
257
166
229
249
Emir Benca
Drago Juric
Emanuela Kulinovic
Anne Meskanen
David Peter Jones
Armin Alagic
Dzanela Stefanec
Jacob Gloger
Andrew Brittain
Mitchell Cowton
KRAWCZYK Józef
Héctor Serka
Danijel Gospic
Suajb Soalkovic - Miki
jose l sales
Thomas Leen
Elvedin Zlatarac
Edelmann Michael
Andrew Porte
Mario Garcia-Moreno
Jonathon Rivers
Anadin Hebib
Daniel Dove
BORA BÜYÜKYÜKSEL
SAMIR DORIC
Edward Holford-Walker
Simon Nicholson
Harry Amos
Joshua Irby
Edita Grgic
Daniel Kim
Darko Vidovic
Nebojsa Kordic
Predrag Nikolic
Almedina Sabic
Monika Godfrey
Maja Bedekovic
Jure Cerkovnik
Vedad Kulenovic
Emir Zecevic
Romoi Baselala
Alen Icanovic
Enes Karaica
Steve Paul
Milos Pajic
Vuk Kukuric
Joshua Martin Kilby
Erwin Gartler
Joshua Finch
Dr. Olaf Schäfer
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
AT
BA
SR
GB
BA
HR
GB
GB
GB
PL
CL
BA
ES
GB
BA
AT
GB
ES
GB
BA
GB
TR
HR
GB
GB
GB
US
HR
US
BA
BA
US
HR
BA
BA
GB
SI
BA
BA
SR
GB
AT
GB
DE
42
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
259
260
261
262
29
263
264
265
266
267
268
30
31
269
270
271
272
273
32
274
275
276
277
33
34
278
35
279
280
281
36
282
283
284
285
286
37
38
287
288
289
290
291
292
39
40
41
293
294
42
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
F
01:55:34
01:55:36
01:55:36
01:55:37
01:55:40
01:55:43
01:55:48
01:56:02
01:56:06
01:56:08
01:56:09
01:56:13
01:56:18
01:56:27
01:56:39
01:56:50
01:56:54
01:57:11
01:57:24
01:57:31
01:57:36
01:57:37
01:57:39
01:57:46
01:57:54
01:58:06
01:58:15
01:58:16
01:58:20
01:58:25
01:58:39
01:58:40
01:58:59
01:59:01
01:59:10
01:59:13
01:59:22
01:59:27
01:59:32
01:59:33
01:59:33
01:59:33
01:59:44
01:59:57
01:59:59
02:00:10
02:00:11
02:00:14
02:00:26
02:00:29
650
537
429
131
307
129
156
358
365
510
420
185
514
138
247
234
368
696
630
739
223
198
176
145
444
680
356
648
454
512
197
434
366
140
142
373
462
183
238
236
283
285
195
218
458
321
426
700
525
428
TONCI RABUSIC
Albin Hadzic
Sead Hadziabdic
Ismael J. Chacon
Tamara Sekerovic
Francisco Javier Muñoz Lopez
ZORAN DEDIC
Patrik Baric
Vladimír SUSLA
Almir Prelic
Dino Makarevic
Jessie Hronesova
Marta Gosaric
Edin Mulahusic
Dragan Ciric
Alojz Berginc
Sedin Salic
Rok Rovsek
Marina Prelic
Cedomir cadjo
Patrick Webster
Miroslav Neduchal
Ljubisa Govedarica
Mari Berntsen
Marie-Louise Ek
emir bektasagic
snezana lujinovic
Radovan Mijailovic
Vinko Kraljevic
Haris Kisic
Ilijana Kuveljic
Scheucher Manfred
djenan bogdanic
Adi Omebegovic
Amil Hota
Kerre Hall
Alenka Horvat
Amila Avdukic
David Scott
Bradley Hampson
Ensar Halilovic
Fedja Ciric
Michal Szameto
Christopher Yard
Marilyn Brosnan
Marija Besevic
Ademira Besovic
Bojan Veselinovic
Dragan Babic
Danijela Saso
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
HR
BA
ES
SR
ES
BA
SK
SK
BA
CZ
BA
SR
SI
BA
SI
SR
BA
GB
SK
BA
NO
SE
BA
SI
SR
BA
SR
AT
BA
BA
DE
US
HR
BA
GB
GB
BA
BA
PL
GB
IE
SR
NL
BA
SR
HR
43
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
295
296
297
43
44
45
46
298
299
300
47
301
302
303
304
48
305
49
50
306
307
51
308
52
309
310
311
312
313
314
53
315
316
54
317
318
55
56
319
57
320
321
58
322
59
323
60
324
325
326
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
M
M
M
02:00:36
02:00:46
02:00:56
02:00:56
02:00:56
02:01:10
02:01:12
02:01:13
02:01:14
02:01:15
02:01:22
02:01:23
02:01:31
02:01:37
02:01:37
02:01:43
02:02:01
02:02:01
02:02:08
02:02:20
02:02:34
02:02:36
02:02:44
02:02:44
02:02:55
02:03:04
02:03:12
02:03:18
02:03:22
02:03:23
02:03:23
02:03:29
02:03:37
02:03:37
02:03:39
02:03:57
02:03:57
02:03:57
02:04:10
02:04:10
02:04:11
02:04:15
02:04:15
02:04:17
02:04:37
02:04:48
02:04:48
02:05:00
02:05:03
02:05:13
699
256
554
552
338
381
423
280
351
352
546
258
649
295
405
293
559
556
349
165
664
335
308
319
372
400
687
309
264
296
298
421
443
442
385
410
406
631
333
330
645
472
644
524
300
168
716
484
435
208
Jose Carrera
Alan Andrew Pearson
Tony Bolger
Elaine Bolger
valerie neisch
Marina Biro
Mirsada Grebo
Christopher Sherlock
Ivan Mioc
Nedzad Kovacevic
Mara Barisic
William Mansfield
Aleksandar Mijailovic
Alexander von Gemünden
Ercan Külahl?
ALMA Mähringer
GORAN JADRIC
Danica Juricic Spasovic
Alma Basic
SKAZA BERND
Edin Halilovic
Tatjana Grbovic
Igor Zdravkovic
Ksenija Blazic-Lukovic
Nicolai Tschol
Oral Ergül
Nedzad Madzak
Aleksandar Rajevic
James Oughtred
Körber Philipp
Ziegler Eva
Carlo Bernardis
Darko Pokorni
Marijana Nikolic
Sead Silajdzic
Mustafa MÜCAH?T SAK
ceyda ilgaz
jovana glusac
Vojislav Popov
Katarina Bucarevic
Victor Rincon
Almir Pasic
Alma Muharemovic
Milorad Milutinovic
Nermina Grierson
Eckerstorfer Franz
Azra Hanna Boydell
Stefan Mitrovic
István Simon
Edin Sabic
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
BA
GB
DE
HR
SE
GB
BA
BA
HR
GB
SR
DE
TC
DE
HR
HR
BA
AT
BA
SR
SR
SR
AT
TR
BA
SR
GB
DE
DE
IT
SR
SR
DK
Other
TR
BA
SR
SR
MX
BA
BA
SR
BA
AT
BA
SR
HU
BA
44
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
61
62
338
339
340
341
342
343
344
345
63
64
346
347
348
65
66
67
349
68
69
70
350
351
71
72
73
352
353
354
355
356
357
74
358
359
360
75
361
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
02:05:23
02:05:27
02:05:45
02:05:52
02:05:58
02:06:00
02:06:06
02:06:09
02:06:30
02:07:13
02:07:19
02:07:26
02:07:42
02:07:50
02:07:50
02:07:57
02:08:06
02:08:10
02:08:11
02:08:19
02:08:20
02:08:20
02:08:28
02:08:42
02:08:58
02:09:09
02:09:12
02:09:15
02:09:16
02:09:28
02:09:28
02:09:33
02:09:33
02:09:37
02:09:48
02:09:48
02:09:50
02:09:52
02:09:56
02:10:02
02:10:05
02:10:07
02:10:11
02:10:17
02:10:18
02:10:19
02:10:38
02:10:43
02:10:43
02:10:49
376
191
438
501
522
520
120
113
116
549
728
694
126
663
665
237
688
152
266
532
459
690
144
375
292
187
427
499
691
616
498
111
172
496
251
675
339
437
121
436
204
628
495
225
320
673
550
200
382
396
christian gordon
Dariusz Komosa
Mirza Kulic
Tarik Becirevic
Stevo Marijanovic
Miroslav Marcinovic
dani sehu
Jasmin Harbinja
Vladimir Grabovac
Tarik Vukas
US
PL
BA
BA
Eldina Repesa
Edita Hajrulahovic
Milan Milincic
Ratko Peric
Senad Muminovic
Damir Arnautovic
Armin Mahmutovic
David Furey
Goran Komlenovic
paolo benvenuti
Zdravka Skrinjar
Vildana Coralic
Burim Azemi
John Kelly
Adnan Bazdarevic
Jasminka Cavuzic Cajko
Zarko Zeljko
Marijeta Radman
Korth Arne
Vlasta Jasenko
Jasmina Pekmezovic
Kristina Seslija
Tvrtko Hausmaninger
Richard Fothergill
Karmela Devcic
stefanie neisch
Selma Kukic
Adi Sehu
Werner Wachmann
Nisad Selimovic
Vedad Muderizovic
Josip Dubokovic
Mark Woods
Dragoslava Petrovic
Malik Koljenovic
Edvin Herenda
Nenad Nurudinovic
Katarina Bogunovic
Zafer Gökmen
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
GB
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
BA
BA
BA
MK
HR
DK
Other
GB
BA
HR
HR
HR
HR
BA
BA
HR
GB
HR
DE
BA
BA
AT
BA
BA
HR
GB
SR
BA
BA
HR
TR
45
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
362
76
363
364
365
366
367
368
369
77
370
371
78
79
80
81
372
373
374
82
83
375
84
376
377
85
378
379
380
381
86
382
87
88
383
89
90
384
91
92
93
385
94
95
96
386
387
388
389
390
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
M
02:11:02
02:11:02
02:11:07
02:11:37
02:11:38
02:11:39
02:11:41
02:11:47
02:11:47
02:11:47
02:11:51
02:11:51
02:11:51
02:11:51
02:11:55
02:11:59
02:12:15
02:12:16
02:12:37
02:12:38
02:12:38
02:12:39
02:12:56
02:13:00
02:13:00
02:13:04
02:13:09
02:13:15
02:13:17
02:13:23
02:13:23
02:13:25
02:13:25
02:13:30
02:13:42
02:13:50
02:13:52
02:13:59
02:14:05
02:14:26
02:14:30
02:15:28
02:15:28
02:15:30
02:15:50
02:16:00
02:16:00
02:16:09
02:16:09
02:16:09
505
477
418
409
577
431
547
119
201
318
248
306
314
303
227
148
243
548
137
125
124
533
490
301
621
718
348
535
455
242
245
626
627
179
110
117
261
115
430
118
389
393
392
370
464
104
105
151
471
470
Admir Kapetanovic
Tijana Popadic
Zlatan Ibrahimpasic
muzaffer gündüz
Erdin Hastor
Milan Gajic
Amir Mahmutovic
Boris Sakic
Tarik Hodzic
Dragana Mrakovic
Byron Kershaw
Stanoje Jovanovic
Mila Mirkovic
Zorana Vuckovic
Diana Wilson
Mirsada Alic
Jasmin Porobic
Dalvin Kadric
Faruk Tahtovic
Elma Pasic
Maja Cvoro
Almir Mukaca
Danijela Tesanovic
Pavle Medan
Slavisa Boskovic
Patrycja Bobak
Amir Basic
Mujo Gusic
Velimir Milos
Igor Pilipovic
Alma Muslic
Vladislav Havas
Zrinka Vlahek
Aida Herceg
Haris Jordamovic
Azra Gasal
Sanja Kavaz
Miran Hadzic
Emina Unkic
Mirjana Ribic
Selma Mameledzija
zeljko svetinovic
edina hadzic
Jelena Kumburovic
Josipa Barac
Aleksandar Krunic
Boris Dujkovic
Dino Lokmic
Milos Ciric
Milos Nikolic
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
BA
SR
BA
TR
AT
BA
BA
SR
GB
SR
SR
SR
GB
AT
BA
BA
BA
BA
BA
RS
PL
BA
BA
BA
BA
HR
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
ME
HR
AT
BA
SR
SR
46
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
391
392
97
393
98
99
394
100
395
101
396
397
398
102
399
400
401
103
104
105
106
107
108
109
110
111
402
403
112
113
404
405
114
406
407
115
408
116
409
410
411
412
117
118
413
119
414
120
415
416
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
02:16:15
02:16:35
02:16:44
02:16:45
02:16:48
02:17:10
02:17:26
02:17:46
02:18:40
02:18:40
02:19:04
02:19:30
02:19:57
02:20:02
02:20:48
02:21:00
02:21:08
02:21:08
02:21:30
02:21:38
02:21:48
02:21:57
02:22:00
02:22:03
02:22:04
02:22:05
02:22:30
02:22:33
02:22:45
02:22:52
02:23:04
02:23:04
02:23:04
02:23:06
02:23:23
02:23:23
02:24:34
02:24:37
02:24:46
02:25:35
02:26:20
02:28:04
02:28:55
02:28:59
02:30:22
02:30:22
02:30:39
02:30:39
02:30:41
02:31:23
180
531
354
666
343
481
123
686
451
450
169
466
328
305
662
213
467
668
529
655
661
109
342
135
500
345
194
302
671
441
448
360
447
623
653
214
475
677
160
654
575
651
332
346
205
383
445
497
571
544
Hamid Kantaradzic
Jouni Vesa Johannes Lehtimaki
Gissela Riccio
Neven Simikic
Valida Durajlic
Elma Feric
Abedin Bikic
Emina Sunje
Marko Nikolic
Milica Terzic
Attila Gáll
Tomislav Rajic
Aleksandar Kraus
Sara Macmillan
Ismajil Smajlovic
Goran Hadzic
IVAN BLAIC
Vildana Bijedic
Jelena Bartolic
Sarah Mattison
Mirjana Rajlic
Sabina Jordamovic
Maja Djozo
Merima Besovic
Ana Jelenic
Danijela Catibovic
Timothy OBrien
Teodor Gerovac
Kristina Hizar-Diksic
Amela Mehic
Milos Milisavljevic
Róbert Benes
emira mesanovic mandic
Ryan O'Hara
Doug Imfeld
Lejla Herceg
Ivan Blazek
Renata Fucak
Mirza Sljivo
John Henry Tucker
Rijad Joldas
Richard Schilling
Emily Libruk
Alma Hamulic
Rasim Murastpahic
Danijela Samardzic-Stanar
Alen Lesicki
Zdravka Margeta
Nermin Hrnjica
Nicholas William Jankovic
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
BA
PE
SR
BA
BA
BA
BA
SR
SR
HU
BA
SR
CA
BA
BA
HR
BA
BA
BA
HR
BA
US
SR
HR
BA
SR
SK
BA
BA
US
BA
HR
BA
BA
US
US
BA
BA
BA
HR
HR
BA
47
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
121
417
122
418
419
123
420
124
421
125
126
127
422
423
128
424
129
130
131
425
132
133
426
427
134
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
F
M
M
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F
02:31:23
02:31:51
02:33:12
02:33:16
02:35:14
02:35:16
02:36:34
02:39:52
02:40:07
02:40:22
02:40:49
02:40:55
02:41:13
02:42:11
02:43:15
02:43:27
02:43:36
02:43:36
02:46:46
02:46:47
02:46:56
02:52:21
02:52:26
02:52:29
02:56:17
683
516
685
170
402
143
384
114
414
329
461
508
154
507
178
216
147
344
518
519
299
132
155
331
139
Slobodanka Desancic Siljkovic
Sasa Przulj
Amila Sunje-Rizvan
CSABA SZABÓ
Bülent Akay
Cajsa Charlotta Lindberg
Boris Stanar
Sanela Smajlovic
JARMO FELIKS HELPPIKANGAS
Zoran Biser
Karmenka Huzjak
Edina Efendic
Arnel Saric
Jasmin Kurbegovic
Djenita Becar
semir hadzimuratovic
Anesa Terza Vukovic
Dzenana Durajlic-Elezovic
Elisa Stamps
Tim Stamps
selma dzubur
Biljana Livancic-Milic
marko jasar
James Libruk
Envera Halilovic
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
BA
BA
HU
TR
DK
BA
BA
FI
BA
HR
BA
BA
BA
BA
BA
BA
US
US
BA
BA
BA
US
BA
48
PRESS IZVJEŠTAJ
Klijent: Udruženje “Marathon” Sarajevo
Događaj: 8. SARAJEVO SBERBANK POLUMARATON I NOVO NORDISK
FUN RUN
SEPTEMBAR 2014.
Udruženje “Marathon”, Toromanova 7, 71 000 Sarajevo
Tel: 061 356 061/ Faks: 238 634
www.sarajevomarathon.ba
49
Septembar
PRESS
IZVJEŠTAJ
2014
8. SARAJEVO SBERBANK POLUMARATON
Klijent: Udruženje “Marathon” Sarajevo
D&H Agency d.o.o. Branilaca Sarajevo 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
T +387 33 208 135 F +387 33 208 135 E [email protected] www.dhagency.ba
PDV broj: 201328330008
Broj sudskog rješenja: 065-0-Reg-08-000819
BBI BANK DD Sarajevo, račun broj: 1410010002833341
1. Saopštenja za javnost / objave
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
SARAJEVO SBERBANK POLUMARATON OČEKUJE REKORDNIH 1500 UČESNIKA IZ
CIJELOG SVIJETA
OSMI SARAJEVO POLUMARATON DONIRAT ĆE VIŠE OD 10 HILJADA KM U
HUMANITARNE SVRHE
SUTRA U 9 SATI START OSMOG SARAJEVO SBERBANK POLUMARATONA
POZIV ZA MEDIJE
KENIJAC KIPRUTO I SRBIJANKA JEVTIĆ POBJEDNICI 8. SBERBANK SARAJEVO
POLUMARATONA
2. Tekst za sponzore
2.1.
OSMI SARAJEVO SBERBANK POLUMARATON – TRČANJE SA SVRHOM 21.
SEPTEMBRA 2014. U 9.00 SATI ISPRED BBI CENTRA
3. Tekst + Info grafika
3.1.
Sarajevski polumaraton – priča o entuzijazmu, upornosti i zdravom načinu
života
4. Objave
5. Izvještaj o medijskoj promociji
Prilog: CD sa fotografijama i radio jingle
1
1.1. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
U organizaciji Udruženja “Marathon“
SARAJEVO SBERBANK POLUMARATON OČEKUJE REKORDNIH 1500 UČESNIKA IZ CIJELOG
SVIJETA
(SARAJEVO, 28.08.2014.) Udruženje “Marathon“ u nedjelju, 21. septembra 2014. godine osmi put
zaredom organizuje Sarajevo polumaraton na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500
učesnika iz 30 zemalja svijeta. Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI
centra te će proći kroz najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto
vrijeme početi i rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu
učestvovati svi građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
“Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj učesnika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi u
svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španije“, istakao je direktor Udruženja
Marathon, Erol Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i
humanitarni karakter.
“Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će
pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, naprimjer, Crossfit.ba, prikupljati novac za
SOS Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promovišemo bitnost zdravog načina
života i bavljenja sportom“, naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresovane da
budu dio ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju do dan pred utrku, a svi zainteresovani mogu se
prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve
ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici Marathon Sarajevo.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Pharma Maac, Peugeot, Posao.ba, Kanton
Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom,
iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika Al
Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Securitas, USAID, Caritas, Mozaik, te
Ambasade Velike Britanije i Španije.
# # # kraj # # #
2
1.2. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Očekuju se učesnici iz više od 30 zemalja
OSMI SARAJEVO POLUMARATON DONIRAT ĆE VIŠE OD 10 HILJADA KM U HUMANITARNE SVRHE
(SARAJEVO, 10. septembar, 2014) Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljada
KM za različite svrhe, održat će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u
nedjelju, 21. septembra u 9 sati ispred BBI centra. Novac će se donirati za pomoć poplavljenim područjima,
podršku SOS dječijim selima BiH kao i za mnoge druge akcije, a poseban gost polumaratona bit će Dragan
Vrebac, dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u starateljskoj porodici i kojem će Udruženje
Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta, smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na ovaj način
potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju promocije zdravog
načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim potrebama. “Kada smo čuli priču
o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem polumaratonu znali smo da ga moramo
ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno samostalno trenira i koji dijeli našu strast prema
trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti naš gost“, istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac
koja se također uključila u ovu humanitarnu akciju.
Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika. “Već sada imamo
prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord i što će sigurno
doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za sada imamo iz Španije,
Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom podsjetio da online prijave za 8.
Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje brojeva traje do dan pred trku. Svi
zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također
mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
„Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank polumaraton
izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili podržati realizaciju ovog
regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim zaposlenicima koji će i ove godine trčati
trke u okviru polumaratona", izjavio je Vedran Peršić, Vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank
BH.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank, Novo
Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot, Posao.ba, Kanton Sarajevo,
Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton,
Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin,
Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8, Securitas, USAID, Pro Budućnost, Nestle, te Ambasade Velike
Britanije i Španije.
# # # kraj # # #
3
1.3. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Poseban režim saobraćaja i ove godine
SUTRA U 9 SATI START OSMOG SARAJEVO SBERBANK POLUMARATONA
(SARAJEVO, 20. septembar, 2014) Sutra, u nedjelju 21. septembra u 9 sati, NJ.E. Maria Aurora
Mejia Errasquin, ambasadorica Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini, zvanično će označiti start
8. Sarajevo Sberbank polumaraton i Novo Nordisk Fun Run utrke za građane dužine 4 kilometra.
Rekordnih 1500 učesnika iz više od 30 zemalja, ulicama Sarajeva će se natjecat za što bolji rezultat,
a najbolje očekuju i vrijedne nagrade. Pobjednika i pobjednicu polumaratona očekuje nagrada od
300 eura, dok će drugoplasirani dobiti po 200, trećeplasirani po 100, a po 50 eura oni koji četvrti
odnosno peti prođu kroz cilj. Svi trkači koji završe polumaraton dobit će medalje i poklone
sponzora.
Kao i prethodnih godina utrka će se odvijati ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patriotske lige do
Pionirske doline, te u pravcu Marijin dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetalište pored hotela Bristol, te
ulicama Hiseta, Obala Kulina bana; Bentbaša; Aleja ambasadora; do mosta Kozja ćuprija i konačno
ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do BBI centra gdje je cilj. U toku utrke će na
snazi biti poseban režim saobraćaja te se svi građani mole za razumijevanje.
“S nestrpljenjem iščekujemo trenutak za koji se pripremamo mjesecima. Ove godine imamo
rekordan broj učesnika što nam je jasan znak da je polumaraton važan sportski, ali i turistički
događaj koji unaprjeđuje i imidž našeg glavnog grada“, istakao je direktor Udruženja Marathon,
Erol Mujanović te dodao da ga i ove godine posebno raduju grupne prijave trkača.
“Jučer smo dobili potvrdu da će na polumaratonu trčati desetak uposlenika iz ureda i zaštitne
garde predsjednika Republike Hrvatske, Ive Josipovića, a moram istaknuti da među njima ima
nekoliko trkača koji su naši redovni gosti i koji su postizali zapažene rezultate“, naglasio je
Mujanović.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot, Posao.ba,
Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH
Telecom, iNovine, Ecoton, Ekopak, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma
M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8, Securitas,
USAID, Caritas, Mozaik te Ambasade Velike Britanije i Španije.
# # # kraj # # #
4
1.4. POZIV MEDIJIMA
Sarajevo, 20. septembra, 2014.
START UTRKE 8. SARAJEVO SBERBANK POLUMARATONA i Novo Nordisk Fun Run 4K trke
Poštovane kolegice i kolege,
start najmasovnije sportske manifestacije međunarodnog karaktera u BiH - 8. Sarajevo Sberbank
polumaratona, u nedjelju, 21. septembra, u 9 sati ispred BBI Centra oficijelno će označiti NJ.E.
Maria Aurora Mejia Errasquin, ambasadorica Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini.
Rekordnih 1500 učesnika iz više od 30 zemalja, ulicama Sarajeva će se natjecati za što bolji rezultat,
a najbolje očekuju i vrijedne nagrade. Ovom prilikom će se kroz brojne humanitarne akcije prikupiti
više od 10 hiljada KM koje će se donirati za pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim
selima BiH kao i za mnoge druge akcije. Poseban gost polumaratona bit će Dragan Vrebac,
dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u starateljskoj porodici i kojem će Udruženje
Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta, smještaja i učešća.
Polumaraton pored sportskog aspekta doprinosi razvoju turizma, ekonomije i lokalne zajednice.
Ovom prilikom zadovoljstvo nam je pozvati Vas na
start utrke 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run 4K trke
u nedjelju, 21. septembra, 2014. u 09:00h ispred BBI Centra

START ispred BBI centra / 9:00

PUTANJA: Maršala Tita; Alipašina; Patriotske lige do Pionirske doline gdje je okretnica
trolejbusa; nazad Patriotskom ligom do stadiona; jedan krug unutar stadiona, potom nazad
do ul. Patriotske lige; Alipašina; Marijin dvor; Vrbanja; Vilsonovo šetaliste pored hotela
Bristol; okretnica na kraju Vilsonovog šetališta; nazad Vilsonovim prema Vrbanji; Hiseta;
Obala Kulina bana; Bentbaša; Aleja ambasadora; do mosta Kozja ćuprija gdje je okretnica;
nazad Aleja ambasadora; Bentbaša; Telali; Mula Mustafe Bašeskije; Maršala Tita do BBI
centra gdje je CILJ.

Proglašenje pobjednika/ica Novo Nordisk Fun Run – ispred BBI Centra – 9:30h

Proglašenje pobjednika Polumaratona – 10:30h
Unaprijed se zahvaljujem na dolasku!
5
1.5. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Uz rekordan broj učesnika i učesnica
KENIJAC KIPRUTO
POLUMARATONA
I
SRBIJANKA
JEVTIĆ
POBJEDNICI
8.
SBERBANK
SARAJEVO
(SARAJEVO, 21. septembar, 2014) Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici
su 8. Sberbank Sarajevo polumaratona, dok su Osman Junuzović i Selma Zrnić iz Bosne i
Hercegovine pobjednici Novo Nordisk Fun Run utrke od 4 kilometra. Među rekordnih 1300
učesnika i učesnica iz 30 zemalja, Kipruto je bio najbrži sa vremenom 1:07:47 dok su iza njega ostali
Mađari, prošlogodišnji pobjednik Tamas Nagy (1:08:11) i Lajos Berec (1:10:13). U ženskoj
konkurenciji iza Jevtićeve koja je kroz cilj prošla nakon 1:15:48 ostale su Nikolina Šuškić iz
Hrvatske (1:21:52) i Tamsin Wilson iz Velike Britanije (1:22:49).
“Sretni smo što je polumaraton oborio rekord po broju učesnika i što smo dokazali da je ovaj
događaj jednako važan nama organizatorima i trkačima širom svijeta. Hvala na nesebičnoj
podršci sponzorima, volonterima, prijateljima, i naravno svim sportistima, koji su učestvovali,
posebno polaznicima škole trčanja Klix“, istakao je direktor Udruženja Marathon, Erol
Mujanović, posebno se zahvalivši i svim službama bez kojih organizacija ne bi bila moguća.
U okviru Novo Nordisk Fun Run utrke od 4 kilometra, Junuzović je pobijedio sa vremenom 10:03
dok su drugo i treće mjesto osvojili Srbijanci Saša Stolić (10:28) i Mirko Petrović (10:38). U
ženskoj konkurenciji Zrnićeva je bila najbrža (11:27) dok su iza nje ostale Rahima Zukić (11:57) i
Katarina Lemez (13:03) obje iz Bosne i Hercegovine.
“Drago nam je što osim polumaratona i Novo Nordisk Fun Run utrka za građane, opravdava
svoj cilj i motivira druge da vode zdrav život i bave se sportom, ali i budu dio humanitarnih
akcija“, dodao je Mujanović.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot, Posao.ba,
Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH
Telecom, iNovine, Ecoton, Ekopak, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma
M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8, Securitas,
USAID, Caritas, Mozaik te Ambasade Velike Britanije i Španije.
# # # kraj # # #
6
2.1. Ponosimo se što smo dio ovog velikog sportskog događaja! Pridružite nam se!
OSMI SARAJEVO SBERBANK POLUMARATON – TRČANJE SA SVRHOM
21. SEPTEMBRA 2014.U 09.00 SATI ISPRED BBI CENTRA
SARAJEVSKI POLUMARATON je postao jedan od najmasovnijih sportskih događaja u BiH i već
osmu godinu zaredom okuplja veliki broj zaljubljenika u trčanje i sve one koji žele živjeti
zdravije, aktivnije i sretnije. Ove godine se očekuje rekordan broj učesnika iz preko 30 zemalja.
Kako bi svi imali priliku učestvovati u ovoj popularnoj sportskoj manifestaciji, istovremeno će
biti organizirana i kratka Fun Run trka/šetnja dužine 4 kilometra pod nazivom „Novo Nordisk
Fun Run“, na koju se mogu prijaviti svi koji žele više rekreacije, zabave i kondicije. Kao i uvijek
do sada, Polumaraton ima i onu svoju humanitarnu stranu. Prikupljat će se sredstva za pomoć
poplavljenim područjima i za borbu protiv dijabetesa.
Na ovaj način grad Sarajevo se već odavno pridružio prestižnoj porodici gradova organizatora
maratona i polumaratona, a ova sportska manifestacija postaje dobra tradicija, bitna za
promociju Sarajeva kao sportskog i turističkog centra ali i za podizanje svijesti o fizičkim
aktivnostima i zdravom načinu života, te povezivanju i druženju. Svakako zaslužuje veliku pažnju
zbog svog izuzetnog doprinosa za naše društvo i zajednicu, a mladim i starijim generacijama je
odlična prilika za korisnu, lijepu i svima dostupnu sportsku aktivnost.
I sa ekonomskog aspekta polumaraton donosi brojne prednosti za zajednicu, kao i za nas
poslodavce/sponzore, jer ova zdrava i sportska prilika se koristi kako za timsko sudjelovanje
tako i za jačanje društvene odgovornosti organizacije.
Ponosimo se što smo dio ovog velikog sportskog događaja! Pridružite nam se!
Budite 21. septembra u 9 sati ispred BBI centra! Prijavite se putem www.sarajevomarathon.ba
7
3.1. Tradicija koja traje već osam godina
SARAJEVSKI POLUMARATON – PRIČA O ENTUZIJAZMU, UPORNOSTI I ZDRAVOM
NAČINU ŽIVOTA
U nedjelju, 21. septembra u organizaciji Udruženja Marathon održat će se osmi po redu
Sberbank Sarajevo polumaraton. Projekat koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja
Međunarodnog dana bez automobila, narastao je u respektabilan međunarodni i
najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.
Koliko je Sarajevo polumaraton napredovao u proteklih osam godina najbolje oslikava
razlika u broju takmičara, ali i volontera koji su direktno uključeni u organizaciju ovog
sportskog događaja. Od 62 učesnika i 20 volontera iz 2006. godine vizijom, ali i velikim
entuzijazmom, trudom i radom organizatora preraslo je u više od 100 volontera i 1500
učesnika koje Sarajevo dočekuje ove godine.
Razvoj turizma i ekonomije
Pored sportskog aspekta koji polumaraton ima, ovaj projekat u velikoj mjeri doprinosi
lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u svijetu.
Kao rezultat dolaska ovako velikog broja takmičara od kojih će mnogi sa sobom povesti
brojne prijatelje i rodbinu, Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1000
noćenja što će gradu i državi direktno uprihoditi više od milion konvertibilnih maraka.
Istraživanja organizatora pokazuju da mnogi posjetioci u Sarajevu ostanu nekoliko dana te
se i u toku godinu ponovo vrate u Sarajevo, a veoma je značajno naglasiti da se za samu
organizaciju utrke koja podrazumijeva sigurnosni aspekt, podjelu majica, brojeva, tečnosti i
mnogo drugih aktivnosti, brinu mladi ljudi, volonteri, koji će ove godine zajedno ostvariti
više od šest stotina radnih sati dok će nekima od njih ovo biti i prvo radno iskustvo.
Zdrav način života i razvoj ekološke svijesti
Slijedeći svoju misiju promovisanja zdravog načina života, Udruženje Marathon je i ove
godine organizovalo školu trčanja na kojoj su brojni građani stvorili naviku redovnog
bavljenja sportom. Uz pripreme za osmi polumaraton, mnogi građani su izgubili i po
nekoliko kilograma čime su istovremeno u velikoj mjeri doprinijeli i vlastitom zdravlju, a
nastavljajući tu praksu, sami takmičari će ove godine zajedno potrošiti više od milion
kalorija. Pored praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje
javnosti o bitnosti očuvanja okoline te će tako saobraćaj u našem glavnom gradu i ove
godine biti obustavljen na četiri sata čime će se značajno smanjiti emisija CO2 u zraku.
Slijedom toga učesnici polumartona će pretrčati 16 hiljada kilometara što je jednako putu
od Sarajevo do Pekinga i nazad, a za to vrijeme će popiti 1500 litara vode.
8
Humana dimenzija
Za kraj vrijedi podsjetiti da polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a iz
godine u godinu se povećava iznos doniranog novca kao i broj osoba i organizacija kojima
se pomaže. Ove godine će se kroz razne humanitarne aktivnosti donirati 12 hiljada KM, a
samo neke od akcija su pomoć poplavljenim područjima i podrška SOS dječjim selima BiH.
Inforgrafika
9
10
4. PREGLED OBJAVA - PORTALI
Saopćenje, 28.08.2014.
http://www.sportbal.net/index.php/sport-mix-sve/atletika/13487-osmi-sarajevski-polumaraton.html
OSMI SARAJEVSKI POLUMARATON
Objavljeno 28 avgust 2014
Udruženje “Marathon“ u nedjelju, 21. septembra 2014. godine osmi put zaredom organizuje
Sarajevo polumaraton na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500 učesnika iz 30 zemalja
svijeta.
Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI centra te će proći kroz
najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme početi i
rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu učestvovati svi
građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
- Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj učesnika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi
u svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španije, istakao je direktor Udruženja
Marathon, Erol Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i
humanitarni karakter.
11
- Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok
će pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, naprimjer, Crossfit.ba, prikupljati
novac za SOS Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promovišemo bitnost
zdravog načina života i bavljenja sportom, naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve
zainteresovane da budu dio ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne
mogu trčati.
Prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju do dan pred utrku, a svi zainteresovani mogu
se prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.com, gdje se također mogu
naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici Marathon Sarajevo.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju:
Sberbank, Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Pharma Maac, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio
Save, Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix,
Securitas, USAID, Caritas, Mozaik, te Ambasade Velike Britanije i Španije
http://informacija.ba/rekordnih-1500-sudionika-na-polumaratonu-u-sarajevu/
Rekordnih 1500 sudionika na polumaratonu u
Sarajevu
Udruženje “Marathon“ 21. rujna ove godine osmi put zaredom organizira Sarajevo polumaraton
na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500 sudionika iz 30 zemalja svijeta.
Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI centra te će proći kroz
najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme početi i
rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu sudjelovati svi
građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
“Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj sudionika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi u
svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španjolske“, istakao je direktor Udruženja
Marathon, Erol Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i
humanitarni karakter.
12
“Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će
pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, na primjer, Crossfit.ba, prikupljati novac za
SOS Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promoviramo bitnost zdravog načina života
i bavljenja sportom“, naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresirane da budu
dio ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Pharma Maac, Peugeot, Posao.ba, Kanton
Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom,
iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika
Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Securitas, USAID, Caritas,
Mozaik, te Ambasade Velike Britanije i Španjolske.
13
http://www.posao.ba/#!home;postId=922
Osmi Sarajevo Sberbank Polumaraton
SARAJEVSKI POLUMARATON je postao jedan od najmasovnijih sportskih događaja u BiH i već
osmu godinu zaredom okuplja veliki broj zaljubljenika u trčanje i sve one koji žele živjeti
zdravije, aktivnije i sretnije. Ove godine se očekuje rekordan broj učesnika iz preko 30 zemalja.
Kako bi svi imali priliku učestvovati u ovoj popularnoj sportskoj manifestaciji, istovremeno će
biti organizirana i kratka Fun Run trka/šetnja dužine 4 kilometra pod nazivom „Novo Nordisk
Fun Run“, na koju se mogu prijaviti svi koji žele više rekreacije, zabave i kondicije. Kao i uvijek
do sada, Polumaraton ima i onu svoju humanitarnu stranu. Prikupljat će se sredstva za pomoć
poplavljenim područjima i za borbu protiv dijabetesa.
Na ovaj način grad Sarajevo se već odavno pridružio prestižnoj porodici gradova organizatora
maratona i polumaratona, a ova sportska manifestacija postaje dobra tradicija, bitna za
promociju Sarajeva kao sportskog i turističkog centra ali i za podizanje svijesti o fizičkim
aktivnostima i zdravom načinu života, te povezivanju i druženju. Svakako zaslužuje veliku pažnju
zbog svog izuzetnog doprinosa za naše društvo i zajednicu, a mladim i starijim generacijama je
odlična prilika za korisnu, lijepu i svima dostupnu sportsku aktivnost.
I sa ekonomskog aspekta polumaraton donosi brojne prednosti za zajednicu, kao i za nas
poslodavce/sponzore, jer ova zdrava i sportska prilika se koristi kako za timsko sudjelovanje
tako i za jačanje društvene odgovornosti organizacije.
Ponosimo se što smo dio ovog velikog sportskog događaja! Pridružite nam se!
Budite 21. septembra u 9 sati ispred BBI centra! Prijavite se putem www.sarajevomarathon.ba
14
http://www.muskiportal.com/sarajevski-polumaraton-ocekuje-rekordnih-1-500-ucesnika-izcijelog-svijeta/
Sarajevski polumaraton očekuje rekordnih
1.500 učesnika iz cijelog svijeta
Sarajevski polumaraton
Udruženje “Marathon“ u nedjelju, 21. septembra 2014. godine osmi put zaredom
organizuje Sarajevo polumaratonna kojem se ove godine očekuje rekordnih 1.500 učesnika iz
30 zemalja svijeta. Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI centra te
će proći kroz najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme
početi i rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu
učestvovati svi građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
“Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj učesnika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi
u svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
15
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španije“, istakao je direktor Udruženja
Marathon, Erol Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i
humanitarni karakter.
“Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će
pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, naprimjer, Crossfit.ba, prikupljati novac za
SOS Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promovišemo bitnost zdravog načina
života i bavljenja sportom“, naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresovane da
budu dio ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju do dan pred utrku, a svi zainteresovani mogu
se prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.ba gdje se također mogu naći
i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici Marathon Sarajevo.
16
http://sarajevski.ba/na-sarajevo-polumaratonu-ocekuje-se-1500-ucesnika-iz-cijelogsvijeta/31924
Na Sarajevo polumaratonu očekuje se 1500
učesnika iz cijelog svijeta
Udruženje “Marathon” i ove godine, osmi put zaredom, organizuje Sarajevo polumaraton.
Ove godine održat će se 21. septembra 2014. godine, a očekuje se rekordnih 1500 učesnika iz
30 zemalja svijeta. Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI centra te
će proći kroz najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme
početi i rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu
učestvovati svi građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
“Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj učesnika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi
u svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
17
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španije“, istakao je direktor Udruženja
Marathon, Erol Mujanović.
I ove godine će ova manifestacija imati humanitarni i edukativni karakter.
“Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će
pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, naprimjer, Crossfit.ba,prikupljati novac za
SOS Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promovišemo bitnost zdravog načina
života i bavljenja sportom“, naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresovane da
budu dio ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Svi koji žele učestvovati na ovoj manifestaciji mogu se prijaviti putem oficijelne web stranice
www.sarajevskimarathon.ba i to 20. septembra 2014. godine.
18
http://sport033.com/sarajevski-polumaraton-ove-godine-ocekuje-rekordan-broj-ucesnika/
Sarajevski polumaraton ove godine
očekuje rekordan broj učesnika
Udruženje “Marathon“ u nedjelju, 21. septembra 2014. godine osmi put zaredom organizuje
Sarajevo polumaraton na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500 učesnika iz 30 zemalja
svijeta.
Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI centra te će proći kroz
najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme početi i
rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu učestvovati svi
građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
– Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj učesnika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi u
19
svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španije, istakao je direktor Udruženja
Marathon, Erol Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i
humanitarni karakter.
– Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će
pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, naprimjer, Crossfit.ba, prikupljati novac za SOS
Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promovišemo bitnost zdravog načina života i
bavljenja sportom, naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresovane da budu dio
ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju do dan pred utrku, a svi zainteresovani
mogu se prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.com, gdje se također
mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici Marathon Sarajevo.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Pharma Maac, Peugeot, Posao.ba, Kanton
Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom,
iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika
Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Securitas, USAID, Caritas,
Mozaik, te Ambasade Velike Britanije i Španije.
20
http://bljesak.info/rubrika/sport/clanak/rekordnih-1500-sudionika-na-polumaratonu-usarajevu/94371
Rekordnih 1500 sudionika na
polumaratonu u Sarajevu
VEZANI ČLANCI
0
Udruženje “Marathon“ 21. rujna ove godine osmi put zaredom organizira Sarajevo polumaraton na
kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500 sudionika iz 30 zemalja svijeta.
Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI centra te će proći kroz najljepše
dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme početi i rekreativna utrka i šetnja
Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu sudjelovati svi građani kojima je 21 kilometar
polumaratona prevelik izazov.
“Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći broj
sudionika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi u svijetu i
mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo veće grupe iz
Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španjolske“, istakao je direktor Udruženja Marathon, Erol
Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i humanitarni karakter.
21
“Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će pored nas i
mnoge druge organizacije, kao što je, na primjer, Crossfit.ba, prikupljati novac za SOS Kinderdorf i druge
akcije. Također, i ove godine promoviramo bitnost zdravog načina života i bavljenja sportom“, naglasio
je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresirane da budu dio ovog jedinstvenog sportskog
događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju do dan pred utrku, a svi zainteresirani mogu se
prijaviti putem službene web stranice gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i
na Facebook stranici Marathon Sarajevo.Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk
Fun Run podržavaju: Sberbank, Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Pharma Maac,
Peugeot, Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M,
Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Securitas, USAID, Caritas,
Mozaik, te Ambasade Velike Britanije i Španjolske.
http://www.kupujmodomace.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=12835:uorganizaciji-udruenja-qmarathonq-sarajevo-polumaraton-21-septembra&catid=7:zanimljivosti&Itemid=14
U organizaciji Udruženja "Marathon":
Sarajevo polumaraton 21. septembra
UTORAK, 02 SEPTEMBAR 2014 10:03
Udruženje “Marathon“ u nedjelju, 21. septembra 2014. godine osmi put zaredom organizuje
Sarajevo polumaraton na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500 učesnika iz 30 zemalja
svijeta. Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9 sati ispred BBI centra te će proći
kroz najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme početi i
rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od 4 kilometra u kojoj mogu učestvovati svi
građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
22
"Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj učesnika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi u
svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španije", istakao je direktor Udruženja
Marathon, Erol Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i
humanitarni karakter.
"Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će
pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, naprimjer, Crossfit.ba, prikupljati novac za SOS
Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promovišemo bitnost zdravog načina života i
bavljenja sportom", naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresovane da budu dio
ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju do dan pred utrku, a svi zainteresovani mogu
se prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.com, gdje se također mogu
naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici Marathon Sarajevo.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Pharma Maac, Peugeot, Posao.ba, Kanton
Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom,
iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika
Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Securitas, USAID, Caritas,
Mozaik, te Ambasade Velike Britanije i Španije.
23
http://www.seebiz.net/turizam/vijesti-turizam/rekordnih-1-500-ucesnika-iz-cijelog-svijetana-sarajevo-sberbank-polumaratonu/
Rekordnih 1.500 učesnika iz cijelog svijeta na Sarajevo Sberbank
polumaratonu
0
BY ADMIN ON 01.09.2014.VIJESTI IZ TURIZMA
Udruženje “Marathon“ u nedjelju, 21. septembra 2014. godine osmi put zaredom organizuje
Sarajevo polumaraton na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1.500 učesnika iz 30 zemalja
svijeta. Polumaraton će kao i prethodnih godina startati u 9.00 sati ispred BBI centra te će proći
kroz najljepše dijelove Sarajeva sa rutom dugom 21 kilometar, dok će u isto vrijeme početi i
rekreativna utrka i šetnja Novo Nordisk Fun Run od četiri kilometra u kojoj mogu učestvovati svi
građani kojima je 21 kilometar polumaratona prevelik izazov.
“Sarajevski polumaraton razvio se u važan sportski događaj koji svake godine okuplja sve veći
broj učesnika i doprinosi razvoju lokalne ekonomije. Mislim da smo već postali prepoznatljivi u
svijetu i mnogi trkači već redovno planiraju dolazak u Sarajevo. Tako ove godine očekujemo
veće grupe iz Hrvatske i Srbije, ali i Velike Britanije i Španije“, istakao je direktor Udruženja
Marathon Erol Mujanović te dodao da će ova manifestacija i ove godine imati edukativni i
humanitarni karakter.
“Ove godine ćemo putem Udruženja Pomozi donirati novac za poplavljena područja, dok će
pored nas i mnoge druge organizacije, kao što je, naprimjer, Crossfit.ba, prikupljati novac za SOS
Kinderdorf i druge akcije. Također, i ove godine promovišemo bitnost zdravog načina života i
24
bavljenja sportom“, naglasio je Mujanović te još jednom pozvao sve zainteresovane da budu dio
ovog jedinstvenog sportskog događaja u BiH i šetaju ukoliko ne mogu trčati.
Prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju do dan pred utrku, a svi zainteresovani mogu
se prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.com, gdje se također mogu
naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici Marathon Sarajevo.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Pharma Maac, Peugeot, Posao.ba, Kanton
Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom,
iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika
Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Securitas, USAID, Caritas,
Mozaik, te Ambasade Velike Britanije i Španije.
Sarajevski polumaraton očekuje rekordnih 1.500 učesnika ...
enovosti.ba/sarajevski-polumaraton-ocekuje-rekord...
Rekordnih 1.500 učesnika iz cijelog svijeta na Sarajevo ...
www.kliker.ba/.../rekordnih-1500-ucesnika-iz-cijelo...
CITY.BA - Gradski info servis - Facebook
https://m.facebook.com/city.ba
SARAJEVO SBERBANK POLUMARATON OČEKUJE REKORDNIH 1500 UČESNIKAIZ CIJELOG
SVIJETA. 1 · Share. CITY.BA - Gradski info servis shared a ...
Bljesak - bih.time.mk
bih.time.mk/s/bljesak Udruženje “Marathon“ 21. rujna ove godine osmi put zaredom
organizira Sarajevo polumaraton na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500 sudionika iz
30 ...
Reportaže | Poslovanje u Bosni I Hercegovini | Vibilia ...
www.vibilia.rs/dokument_new.php?s...ID...
DSC_0625. 01.09.2014. Rekordnih 1.500 učesnika iz cijelog svijeta na Sarajevo Sberbank
polumaratonu · Auti i tehnologija · galaxy note 4. 04.09.2014.
http://www.ekapija.ba/News/View?id=43200
25
10.09.2014.
http://www.klix.ba/vijesti/bih/osmi-sarajevo-polumaraton-ce-donirati-vise-od-10-000-km-uhumanitarne-svrhe/140910045
Osmi Sarajevo polumaraton će donirati
više od 10.000 KM u humanitarne svrhe
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10.000 KM za različite svrhe, održat
će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će početi u nedjelju, 21. septembra u 9
sati na Trgu djece Sarajeva.
Novac će se donirati za pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i
za mnoge druge akcije, a poseban gost polumaratona bit će Dragan Vrebac, 21-godišnji
sportista iz Srbca koji živi u starateljskoj porodici i kojem će Udruženje Marathon i Općina Srbac
pokriti sve troškove puta, smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima, direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na
ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama.
26
"Kad smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem polumaratonu,
znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno samostalno
trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti naš gost",
istakao je Mujanović, te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu humanitarnu
akciju.
Mujanović je naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika (bliže se cifri od 800
online prijava), te da već sada imaju prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što je
dosadašnji rekord i što će, kazao je, sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u
svijetu. Najviše prijavljenih za sada dolazi iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona.
Online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još jedan dan, a podizanje brojeva
traje do dan pred trku. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web stranice, a
dodatne informacije možete pronaći i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
"Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank
polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili
podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim
zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona", izjavio je Vedran Peršić,
vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
http://www.ljepota.ba/novost/35077/OSMI-SARAJEVO-POLUMARATON-DONIRAT-E-VIE-OD-10HILJADA-KM-U-HUMANITARNE-SVRHE
OSMI SARAJEVO POLUMARATON DONIRAT ĆE
VIŠE OD 10 HILJADA KM U HUMANITARNE
SVRHE
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite svrhe,
održat će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u nedjelju,
21. septembra u 9 sati ispred BBI centra. Novac će se donirati za pomoć poplavljenim
područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i za mnoge druge akcije, a poseban gost
polumaratona bit će Dragan Vrebac, dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u
starateljskoj porodici i kojem će Udruženje Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta,
27
smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na
ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama. “Kada smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem
polumaratonu znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno
samostalno trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti
naš gost“, istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu
humanitarnu akciju. Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj
učesnika.
“Već sada imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord
i što će sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za
sada imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje
brojeva traje do dan pred trku.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.ba,
gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici NGO
28
Marathon Sarajevo. „Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život.
Sarajevo Sberbank polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove
godine odlučili podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se
našim zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona", izjavio je Vedran
Peršić, Vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH. Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank
polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank, Novo Nordisk, Grad Sarajevo,
Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot, Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine
Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton,
Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika Al Tawil,
Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8, Securitas, USAID, Pro Budućnost,
Nestle, te Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Španije.
http://www.privrednastampa.biz/Default.aspx?Modul=Arhiva&Od=&Do=&Fraza=OSMI%20SAR
AJEVO%20POLUMARATON
OSMI SARAJEVO POLUMARATON DONIRAT ĆE VIŠE
OD 10 HILJADA KM U HUMANITARNE SVRHE
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite svrhe,
održat će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u nedjelju,
21. septembra u 9 sati ispred BBI centra. Novac će se donirati za pomoć poplavljenim
područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i za mnoge druge akcije, a poseban gost
29
polumaratona bit će Dragan Vrebac, dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u
starateljskoj porodici i kojem će Udruženje Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta,
smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na
ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama.
“Kada smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem polumaratonu
znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno samostalno
trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti naš gost“,
istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu humanitarnu
akciju.
Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika. “Već sada
imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord i što će
sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za sada
imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje
brojeva traje do dan pred trku. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web
stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne
informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
„Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank
polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili
podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim
zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona", izjavio je Vedran Peršić,
Vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save,
Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8,
Securitas, USAID, Pro Budućnost, Nestle, te Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Španije.
30
11.09.2014.
http://www.srbac-rs.com/yu/pocetna-lat/84-le-latinica/aktuelno/1307-dragan-vrebac-dobijapodrsku-polumaraton
Dragan Vrebac dobio podršku Udruženja Marathon i
Opštine Srbac
Nakon priče koja je prije nekoliko dana objavljena na našoj internet stranici, Udruženje
Marathon iz Sarajeva odlučilo je da pomogneDraganu Vrebcu iz Srpca koji se priprema za
Sarajevski polumaraton 21. septembra. Ovo udruženje koje je organizator osmog Sarajevskog
Sberbank polumaratona finansiraće mu troškove smještaja i učešća na takmičenju.
“Kada smo pročitali priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem
polumaratonu znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno
31
samostalno trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti
naš gost“, rekao je direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović.
On se zahvalio Opštini Srbac koja će takođe Draganu pružiti pomoć i finansirati mu troškove
puta do Sarajeva.
Ovaj dvadesetjednogodišnji mladić živi u starateljskoj porodici i nema redovna novčana
primanja pa je preko naše internet stranice upućen apel sponzorima da mu pomognu kako bi
ostvario što bolji plasman i veoma je zahvalan što su Udruženje Marathon i Opština Srbac
odlučili da mu pomognu.
“Nisam član nijednog atletskog kluba i samostalno treniram u Srpcu, najčešće na stadionu
Fudbalskog kluba Sloga. Pomoć mi pruža srbački profesor fizičke kulture, Milan Jungić. Vježbam
po određenom programu i tačno znam koliko kilometara dnevno moram istrčati”, kaže Dragan.
Udruženje Marathon će na samom polumaratonu organizovati nekoliko humanitarnih akcija na
kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite svrhe.
Novac će se donirati za pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i
za mnoge druge akcije, a izuzetno im je zadovoljstvo što će pomoći i mladom entuzijasti iz
Srpca.
„Na ovaj način potvrđuje se humanitarni karakter polumaratona koji godinama djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama“, rekao je direktor udruženja, Erol Mujanović.
On je naglasio da se na osmom polumaratonu očekuje rekordan broj učesnika.
“Već sada imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord
i što će sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za
sada imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traje još danas a podizanje
brojeva do dan pred trku.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.ba,
gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici NGO
Marathon Sarajevo.
32
http://ekapija.ba/bs/Vijest/pauza/8-sarajevo-polumaraton-donirat-ce-vise-od-10-hiljada-km-zarazlicite-svrhe/43570
8. Sarajevo polumaraton donirat će više od 10
hiljada KM za različite svrhe
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite
svrhe, održat će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u
nedjelju, 21. septembra u 9 sati ispred BBI centra. Novac će se donirati za pomoć poplavljenim
područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i za mnoge druge akcije, a poseban gost
polumaratona bit će Dragan Vrebac, dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u
starateljskoj porodici i kojem će Udruženje Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta,
smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na
ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju
33
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama. "Kada smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem
polumaratonu znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno
samostalno trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će
biti naš gost", istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu
humanitarnu akciju.
Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika. "Već sada
imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord i što će
sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za sada
imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje
brojeva traje do dan pred trku. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web
stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne
informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
"Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank
polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili
podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim
zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona", izjavio je Vedran Peršić,
vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
http://www.trcanje.hr/humanitarni-sarajevski-polumaraton/7108/
Humanitarni sarajevski polumaraton
(SARAJEVO, 10. septembar, 2014) Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od
10 hiljada KM za različite svrhe, održat će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će
svoj početak imati u nedjelju, 21. septembra u 9 sati ispred BBI centra. Novac će se donirati za
pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i za mnoge druge akcije, a
poseban gost polumaratona bit će Dragan Vrebac, dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji
živi u starateljskoj porodici i kojem će Udruženje Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove
puta, smještaja i učešća.
34
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na
ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama. “Kada smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem
polumaratonu znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno
samostalno trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti
naš gost“, istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu
humanitarnu akciju.
Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika. “Već sada
imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord i što će
sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za sada
imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje
brojeva traje do dan pred trku. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web
stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne
informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
35
„Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank
polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili
podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim
zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona”, izjavio je Vedran Peršić,
Vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save,
Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8,
Securitas, USAID, Pro Budućnost, Nestle, te Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Španije.
http://enovosti.ba/osmi-sarajevo-polumaraton-donirace-vise-od-10000-km-u-humanitarnesvrhe/522239
Osmi Sarajevo polumaraton doniraće
više od 10.000 KM u humanitarne
svrhe
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljadaKM za različite svrhe,
održat će se na 8. Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u nedjelju, 21.
septembra u 9 sati ispred BBI centra.
Novac će se donirati za pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i
za mnoge druge akcije, a poseban gost polumaratona bit će Dragan Vrebac,
36
dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u starateljskoj porodici i kojem će Udruženje
Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta, smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se
na ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u
cilju promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa
posebnim potrebama.
– Kada smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem polumaratonu
znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno samostalno
trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti naš gost“,
istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu humanitarnu
akciju.
Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika.
– Već sada imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord
i što će sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za
sada imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje
brojeva traje do dan predtrku. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web stranice
www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i
na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
-Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank
polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili
podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim
zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona, izjavio je Vedran Peršić,
Vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
http://gin.ba/vijesti/sport/dragan-vrebac-dobio-podrsku-udruzenja-marathon-i-opstine-srbac
Dragan Vrebac dobio podršku Udruženja Marathon i Opštine
Srbac
Udruženje Marathon iz Sarajeva odlučilo je da pomogneDraganu Vrebcu iz Srpca koji se
priprema za Sarajevski polumaraton 21. septembra. Ovo udruženje koje je organizator osmog
Sarajevskog Sberbank polumaratona finansiraće mu troškove smještaja i učešća na takmičenju.
37
“Kada smo pročitali priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem
polumaratonu znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno
samostalno trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti
naš gost“, rekao je direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović.
On se zahvalio Opštini Srbac koja će takođe Draganu pružiti pomoć i finansirati mu troškove
puta do Sarajeva.
Ovaj dvadesetjednogodišnji mladić živi u starateljskoj porodici i nema redovna novčana
primanja pa je preko naše internet stranice upućen apel sponzorima da mu pomognu kako bi
ostvario što bolji plasman i veoma je zahvalan što su Udruženje Marathon i Opština Srbac
odlučili da mu pomognu.
“Nisam član nijednog atletskog kluba i samostalno treniram u Srpcu, najčešće na stadionu
Fudbalskog kluba Sloga. Pomoć mi pruža srbački profesor fizičke kulture, Milan Jungić. Vježbam
po određenom programu i tačno znam koliko kilometara dnevno moram istrčati”, kaže Dragan.
Udruženje Marathon će na samom polumaratonu organizovati nekoliko humanitarnih akcija na
kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite svrhe.
Novac će se donirati za pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i
za mnoge druge akcije, a izuzetno im je zadovoljstvo što će pomoći i mladom entuzijasti iz
Srpca.
„Na ovaj način potvrđuje se humanitarni karakter polumaratona koji godinama djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama“, rekao je direktor udruženja, Erol Mujanović.
On je naglasio da se na osmom polumaratonu očekuje rekordan broj učesnika.
“Već sada imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord
i što će sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za
sada imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traje još danas a podizanje
brojeva do dan pred trku.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web stranicewww.sarajevomarathon.ba,
gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne informacije kao i na Facebook stranici NGO
Marathon Sarajevo. Pročitajte više na:http://gin.ba/vijesti/sport/dragan-vrebac-dobio-podrskuudruzenja-marathon-i-opstine-srbac
38
12.09.2014.
http://www.profitiraj.ba/2014091220287/bih/sarajevo-sberbank-polumaraton-donirat-e-vie-od-10000km-u-humanitarne-svrhe.php
Sarajevo Sberbank polumaraton donirat će više od
10.000 KM u humanitarne svrhe
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite svrhe, održat će se na
osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u nedjelju, 21. septembra u 9 sati ispred
BBI centra.
Novac će se donirati za pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i za mnoge
druge akcije, a poseban gost polumaratona bit će Dragan Vrebac, dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca
koji živi u starateljskoj porodici i kojem će Udruženje Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta,
smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na ovaj način
potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju promocije zdravog
načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim potrebama.
"Dragan je predan sportista koji svakodnevno samostalno trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako
da nam je zadovoljstvo što će biti naš gost“, istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se
39
također uključila u ovu humanitarnu akciju.
Mujanović je naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika.
“Već sada imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord i što će
sigurno doprinijeti boljem imidžu BiH u svijetu. Najviše prijavljenih za sada imamo iz Španije, Velike Britanije
i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank
polumaraton traju još jedan dan a podizanje brojeva traje do dan pred trku. Svi zainteresovani se mogu
prijaviti putem oficijelne web stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve ostale
potrebne informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
“Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank polumaraton
izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili podržati realizaciju ovog
regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u
okviru polumaratona", izjavio je Vedran Peršić, vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank, Novo
Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot, Posao.ba, Kanton
Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, BH Telecom, iNovine,
Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save, Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook,
Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8, Securitas, USAID, Pro Budućnost, Nestle, te Ambasade
Ujedinjenog Kraljevstva i Španije.
http://scsport.ba/vijesti/kvartet-odlazi-sa-etihada-etiri-igraca-napustaju-gradjane/79737
Osmi Sarajevo polumaraton donira 10 hiljada KM
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite svrhe, održat
će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u nedjelju, 21.
septembra u 9 sati ispred BBI centra.
Novac će se donirati za pomoć poplavljenim područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i
za mnoge druge akcije, a poseban gost polumaratona bit će Dragan Vrebac,
dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u starateljskoj porodici i kojem će Udruženje
Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta, smještaja i učešća.
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na
ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama.
40
“Kada smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem polumaratonu
znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno samostalno
trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti naš gost“,
istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu humanitarnu
akciju.
Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika. “Već sada
imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord i što će
sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za sada
imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje
brojeva traje do dan pred trku. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web
stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne
informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
„Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank
polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili
podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim
zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona", izjavio je Vedran Peršić,
41
Vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save,
Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8,
Securitas, USAID, Pro Budućnost, Nestle, te Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Španije.
http://www.netkafa.net/2014/09/10/1223413/osmi-sarajevo-polumaraton-ce-donirati-vise-od10-000-km-u-humanitarne-svrhe
0
17.09.2014.
http://www.federalna.ba/bhs/vijest/107864/prica-o-entuzijazmu-upornosti-i-zdravom-nacinuzivota
Osmi Sarajevo polumaraton bit će
održan 21.9.
Udruženje “Marathon“ u nedjelju, 21. septembra 2014. godine osmi put zaredom organizuje
Sarajevo polumaraton na kojem se ove godine očekuje rekordnih 1500 učesnika iz 30 zemalja
svijeta.
Foto: Arhiv
42
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.
Broj od 62 učesnika i 20 volontera iz 2006. godine porastao je u više od 100 volontera i 1.500
učesnika koji se očekuju ove godine, saopćio je organizator.
“Pored sportskog aspekta koji polumaraton ima, projekt u velikoj mjeri doprinosi lokalnoj
ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u svijetu. Kao rezultat
dolaska ovako velikog broja takmičara od kojih će mnogi sa sobom povesti brojne prijatelje i
rodbinu, Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će
gradu i državi direktno uprihoditi više od milion konvertibilnih maraka”, navodi se u saopćenju.
Slijedeći svoju misiju promovisanja zdravog načina života, Udruženje Marathon je i ove godine
organizovalo školu trčanja "Klix" na kojoj su brojni građani stvorili naviku redovnog bavljenja
sportom.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te će tako saobraćaj u našem glavnom gradu i ove godine biti
obustavljen na tri sata čime će se značajno smanjiti emisija CO2 u zraku.
Polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a ove godine će se kroz razne
humanitarne inicijative donirati 12 hiljada KM. federalna.ba/Fena
http://www.businessmagazin.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=4107:uskoro8-sarajevo-polumaraton&catid=44:ostalo&Itemid=100066
Uskoro 8. Sarajevo
polumaraton
Brojne humanitarne akcije na kojima će se prikupiti više od 10 hiljada KM za različite svrhe,
održat će se na osmom Sarajevo Sberbank polumaratonu koji će svoj početak imati u nedjelju,
21. septembra u 9 sati ispred BBI centra. Novac će se donirati za pomoć poplavljenim
područjima, podršku SOS dječijim selima BiH kao i za mnoge druge akcije, a poseban gost
polumaratona bit će Dragan Vrebac, dvadesetjednogodišnji sportista iz Srbca koji živi u
starateljskoj porodici i kojem će Udruženje Marathon i Općina Srbac, pokriti sve troškove puta,
smještaja i učešća.
43
Govoreći o ovim aktivnostima direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović istakao je da se na
ovaj način potvrđuje humanitarni karakter polumaratona koji godinama posebno djeluje u cilju
promocije zdravog načina života, borbe sportom protiv dijabetesa te pomoći djeci sa posebnim
potrebama.
“Kada smo čuli priču o Draganu koji je izrazio veliku želju da nastupi na našem polumaratonu
znali smo da ga moramo ugostiti. Dragan je predan sportista koji svakodnevno samostalno
trenira i koji dijeli našu strast prema trčanju, tako da nam je zadovoljstvo što će biti naš gost“,
istakao je Mujanović te se zahvalio i Općini Srbac koja se također uključila u ovu humanitarnu
akciju.
Mujanović je na kraju naglasio da osmi polumaraton očekuje rekordan broj učesnika. “Već sada
imamo prijavljene učesnike iz više od 30 zemalja svijeta što nam je dosadašnji rekord i što će
sigurno doprinijeti boljem imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu. Najviše prijavljenih za sada
imamo iz Španije, Velike Britanije i zemalja regiona“, naveo je Mujanović te još jednom
podsjetio da online prijave za 8. Sarajevo Sberbank polumaraton traju još 1 dan a podizanje
brojeva traje do dan pred trku. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem oficijelne web
stranice www.sarajevomarathon.ba, gdje se također mogu naći i sve ostale potrebne
informacije kao i na Facebook stranici NGO Marathon Sarajevo.
„Želimo biti prisutni na događajima koji promovišu sport i zdrav život. Sarajevo Sberbank
polumaraton izvrsna je prilika za promociju naših vrijednosti, te smo se i ove godine odlučili
podržati realizaciju ovog regionalno značajnog sportskog događaja. Ponosimo se našim
44
zaposlenicima koji će i ove godine trčati trke u okviru polumaratona", izjavio je Vedran Peršić,
Vođa odjela Marketing i Komunikacije u Sberbank BH.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar, Bio Save,
Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix, Radio 8,
Securitas, USAID, Pro Budućnost, Nestle, te Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Španije.
45
http://www.klix.ba/sport/sarajevski-polumaraton-prica-o-entuzijazmu-upornosti-i-zdravom
nacinu-zivota/140917036
Sarajevski polumaraton - priča o
entuzijazmu, upornosti i
zdravom načinu života
U nedjelju, 21. septembra, u organizaciji Udruženja
Marathon održat će se osmi po redu Sarajevo
Sberbank polumaraton. Projekat koji je izvorno
zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana
bez automobila, narastao je u respektabilan
međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i
Hercegovini.
Koliko je sarajevski polumaraton napredovao u
proteklih osam godina najbolje oslikava razlika u broju
takmičara, ali i volontera koji su direktno uključeni u
organizaciju ovog sportskog događaja. Broj od 62
učesnika i 20 volontera iz 2006. godine, vizijom, ali i
velikim entuzijazmom, trudom i radom organizatora
prerastao je u više od 100 volontera i 1.500 učesnika
koje Sarajevo dočekuje ove godine.
Razvoj turizma i ekonomije
Pored sportskog aspekta koji polumaraton ima, ovaj
projekat u velikoj mjeri doprinosi lokalnoj ekonomiji i
kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i
Hercegovine u svijetu. Kao rezultat dolaska ovako
velikog broja takmičara od kojih će mnogi sa sobom
povesti brojne prijatelje i rodbinu, Sarajevo će u
danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1000
noćenja što će gradu i državi direktno uprihoditi više od milion konvertibilnih maraka.
Istraživanja organizatora pokazuju da mnogi posjetioci u Sarajevu ostanu nekoliko dana te se i u
toku godinu ponovo vrate u Sarajevo. Sama organizacija dvije utrke podrazumijeva sigurnosni
46
aspekt, podjelu majica, brojeva, tečnosti i mnogo drugih aktivnosti, a o svemu brinu mladi ljudi,
volonteri, koji će ove godine zajedno ostvariti više od šest stotina radnih sati, dok će nekima od
njih ovo biti i prvo radno iskustvo.
Zdrav način života i razvoj ekološke svijesti
Slijedeći svoju misiju promovisanja zdravog načina života, Udruženje Marathon je i ove godine
organizovalo školu trčanja "Klix" na kojoj su brojni građani stvorili naviku redovnog bavljenja
sportom. Uz pripreme za osmi Sarajevo Sberbank polumaraton, mnogi građani su izgubili i po
nekoliko kilograma čime su istovremeno u velikoj mjeri doprinijeli i vlastitom zdravlju, a
nastavljajući tu praksu, sami takmičari će ove godine zajedno potrošiti više od milion kalorija.
Pored praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te će tako saobraćaj u našem glavnom gradu i ove godine biti
obustavljen na tri sata čime će se značajno smanjiti emisija CO2 u zraku. Slijedom toga učesnici
polumartona će pretrčati 16 hiljada kilometara što je jednako putu od Sarajevo do Pekinga i
nazad, a za to vrijeme će popiti 1500 litara vode.
Humana dimenzija
Za kraj vrijedi podsjetiti da polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a iz godine u
godinu se povećava iznos doniranog novca kao i broj osoba i organizacija kojima se pomaže.
Ove godine će se kroz razne humanitarne inicijative u okviru Sarajevo Sberbank polumaratona i
Novo Nordisk Fun Run trke donirati 12 hiljada KM, a samo neke od akcija su pomoć
poplavljenim područjima i podrška SOS dječjim selima BiH.
47
http://novovrijeme.ba/sarajevski-polumaraton-prica-o-entuzijazmu-upornosti-i-zdravomnacinu-zivota/
Sarajevski polumaraton – priča o entuzijazmu,
upornosti i zdravom načinu života
U nedjelju, 21. septembra, u organizaciji Udruženja Marathon održat će se osmi po redu
Sarajevo Sberbank polumaraton. Projekat koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja
Međunarodnog dana bez automobila, narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji
sportski događaj u Bosni i Hercegovini
Koliko je sarajevski polumaraton napredovao u proteklih osam godina najbolje oslikava razlika u
broju takmičara, ali i volontera koji su direktno uključeni u organizaciju ovog sportskog
događaja. Broj od 62 učesnika i 20 volontera iz 2006. godine, vizijom, ali i velikim entuzijazmom,
trudom i radom organizatora prerastao je u više od 100 volontera i 1.500 učesnika koje Sarajevo
dočekuje ove godine.
48
Razvoj turizma i ekonomije
Pored sportskog aspekta koji polumaraton ima, ovaj projekat u velikoj mjeri doprinosi lokalnoj
ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u svijetu. Kao rezultat
dolaska ovako velikog broja takmičara od kojih će mnogi sa sobom povesti brojne prijatelje i
rodbinu, Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1000 noćenja što će gradu i
državi direktno uprihoditi više od milion konvertibilnih maraka.
Istraživanja organizatora pokazuju da mnogi posjetioci u Sarajevu ostanu nekoliko dana te se i u
toku godinu ponovo vrate u Sarajevo. Sama organizacija dvije utrke podrazumijeva sigurnosni
aspekt, podjelu majica, brojeva, tečnosti i mnogo drugih aktivnosti, a o svemu brinu mladi ljudi,
volonteri, koji će ove godine zajedno ostvariti više od šest stotina radnih sati, dok će nekima od
njih ovo biti i prvo radno iskustvo.
Zdrav način života i razvoj ekološke svijesti
Slijedeći svoju misiju promovisanja zdravog načina života, Udruženje Marathon je i ove godine
organizovalo školu trčanja "Klix" na kojoj su brojni građani stvorili naviku redovnog bavljenja
sportom. Uz pripreme za osmi Sarajevo Sberbank polumaraton, mnogi građani su izgubili i po
nekoliko kilograma čime su istovremeno u velikoj mjeri doprinijeli i vlastitom zdravlju, a
nastavljajući tu praksu, sami takmičari će ove godine zajedno potrošiti više od milion kalorija.
Pored praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te će tako saobraćaj u našem glavnom gradu i ove godine biti
obustavljen na tri sata čime će se značajno smanjiti emisija CO2 u zraku. Slijedom toga učesnici
polumartona će pretrčati 16 hiljada kilometara što je jednako putu od Sarajevo do Pekinga i
nazad, a za to vrijeme će popiti 1500 litara vode.
Humana dimenzija
Za kraj vrijedi podsjetiti da polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a iz godine u
godinu se povećava iznos doniranog novca kao i broj osoba i organizacija kojima se pomaže.
Ove godine će se kroz razne humanitarne inicijative u okviru Sarajevo Sberbank polumaratona i
Novo Nordisk Fun Run trke donirati 12 hiljada KM, a samo neke od akcija su pomoć
poplavljenim područjima i podrška SOS dječjim selima BiH.
49
http://bljesak.info/rubrika/sport/clanak/u-nedjelju-u-sarajevu-osmi-humanitarnipolumaraton/96050
U nedjelju u Sarajevu osmi
humanitarni polumaraton
SBERBANK POLUMARATON
0
U nedjelju, 21. rujna u organizaciji Udruženja Marathon održat će se osmi po redu
Sarajevo Sberbank polumaraton. Projekt koji je izvorno zamišljen s ciljem
obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila, narastao je u respektabilan
međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.I
50
Koliko je sarajevski polumaraton napredovao u proteklih osam godina najbolje
oslikava razlika u broju natjecatelja, ali i volontera koji su direktno uključeni u
organizaciju ovog sportskog događaja. Broj od 62 sudionika i 20 volontera iz 2006.
godine, vizijom, ali i velikim entuzijazmom, trudom i radom organizatora
prerastao je u više od 100 volontera i 1500 sudionika koje Sarajevo dočekuje ove
godine, priopćio je organizator.
Pored sportskog aspekta koji polumaraton ima, ovaj projekt u velikoj mjeri
doprinosi lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i
Hercegovine u svijetu. Kao rezultat dolaska ovako velikog broja natjecatelja od
kojih će mnogi sa sobom povesti brojne prijatelje i rodbinu, Sarajevo će u danima
prije i poslije utrke ostvariti više od 1000 noćenja što će gradu i državi direktno
uprihoditi više od milijun konvertibilnih maraka.
Istraživanja organizatora pokazuju da mnogi posjetioci u Sarajevu ostanu nekoliko
dana te se i tijekom godine ponovo vrate u Sarajevo. Sama organizacija dvije utrke
podrazumijeva sigurnosni aspekt, podjelu majica, brojeva, tekućine i mnogo
drugih aktivnosti, a o svemu brinu mladi ljudi, volonteri, koji će ove godine
zajedno ostvariti više od šest stotina radnih sati, dok će nekima od njih ovo biti i
prvo radno iskustvo.
Polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a iz godine u godinu se
povećava iznos doniranog novca kao i broj osoba i organizacija kojima se pomaže.
Ove godine će se kroz razne humanitarne inicijative u okviru Sarajevo Sberbank
polumaratona i Novo Nordisk Fun Run trke donirati 12 tisuća KM, a samo neke od
akcija su pomoć poplavljenim područjima i podrška SOS dječjim selima BiH.
51
http://www.vijesti.ba/sport/ostali-sportovi/237588-Takmicari-cijelog-svijeta-ovogodisnjemSarajevo-polumaratonu.html
Takmičari iz cijelog svijeta na
ovogodišnjem Sarajevo
polumaratonu
Sarajevo polumaraton / arhiva
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti
održan osmi Sarajevo polumaraton.
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez
automobila, narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski
događaj u Bosni i Hercegovini. Direktor Sarajevo polumaratona Erol Mujanović
naglasio je na konferenciji za medije da će ove godine učestvovati takmičari iz
cijelog svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i Kenije.
- Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će
gradu i državi donijeti velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a
to je da naša manifestacija doprinese lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog
imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u svijetu - rekao je Mujanović.
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara
više nego prošle godinu, odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama
52
Sarajeva.
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ''Fun run/walk'' dužine četiri
kilometra, za koju je prijavljeno više od 500 takmičara, među kojima i brojni
roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta. Start i cilj polumaratona će
biti postavljani ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je zakazan u 9 sati, a
učesnici će imati na rapolaganju tri sata da završe utrku.
Novčane nagrade će biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj
kategoriji. Za prvo mjesto nagrada iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za
četvrto i peto mjesto po 50 eura. Svi trkači koji završe polumaraton dobit će
medalju, majicu i sponzorske pakete. "Okrepne" stanice će biti postavljene na
svakom četvrtom kilometru. Medicinska pomoć će biti dostupna duž staze.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje
javnosti o bitnosti očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na
tri sata, čime će značajno biti smanjena emisija CO2 u zraku.
Mujanović je podsjetio da polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a
ove godine će se kroz razne humanitarne inicijative donirati 12 hiljada KM. (fena)
http://www.federalna.ba/bhs/vijest/108063/osmi-sarajevo-polumaraton-bice-odrzan-21septembra
Takmičari iz cijelog svijeta na
ovogodišnjem Sarajevo
polumaratonu
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti održan osmi
Sarajevo polumaraton.
53
Foto: Arhiva
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.
Direktor Sarajevo polumaratona Erol Mujanović naglasio je na konferenciji za medije da će ove
godine učestvovati takmičari iz cijelog svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i
Kenije.
''Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će gradu i državi
donijeti velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a to je da naša manifestacija
doprinese lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u
svijetu'' - rekao je Mujanović.
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara više nego prošle
godinu, odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama Sarajeva.
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ''Fun run/walk'' dužine četiri kilometra, za koju je
prijavljeno više od 500 takmičara, među kojima i brojni roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta.
Start i cilj polumaratona će biti postavljani ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je
zakazan u 9 sati, a učesnici će imati na rapolaganju tri sata da završe utrku.
54
Novčane nagrade će biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji. Za
prvo mjesto nagrada iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za četvrto i peto mjesto po 50
eura.
Svi trkači koji završe polumaraton dobit će medalju, majicu i sponzorske pakete. "Okrepne"
stanice će biti postavljene na svakom četvrtom kilometru. Medicinska pomoć će biti dostupna
duž staze. Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje
javnosti o bitnosti očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na tri sata, čime
će značajno biti smanjena emisija CO2 u zraku.
Mujanović je podsjetio da polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a ove godine će
se kroz razne humanitarne inicijative donirati 12 hiljada KM. federalna.ba/Fena
http://www.24sata.info/sport/ostali-sportovi/207951-takmicari-iz-cijelog-svijeta-naovogodisnjem-sarajevo-polumaratonu.html
Takmičari iz cijelog svijeta na ovogodišnjem
Sarajevo polumaratonu
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti
održan osmi Sarajevo polumaraton.
Sarajevo polumaraton / arhiva
55
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.
Direktor Sarajevo polumaratona Erol Mujanović naglasio je na konferenciji za medije da će ove
godine učestvovati takmičari iz cijelog svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i
Kenije.
- Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će gradu i državi
donijeti velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a to je da naša manifestacija
doprinese lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u
svijetu - rekao je Mujanović.
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara više nego prošle
godinu, odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama Sarajeva.
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ''Fun run/walk'' dužine četiri kilometra, za koju je
prijavljeno više od 500 takmičara, među kojima i brojni roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta. Start i cilj polumaratona će biti postavljani
ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je zakazan u 9 sati, a učesnici će imati na
rapolaganju tri sata da završe utrku.
Novčane nagrade će biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji. Za
prvo mjesto nagrada iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za četvrto i peto mjesto po 50
eura. Svi trkači koji završe polumaraton dobit će medalju, majicu i sponzorske pakete.
"Okrepne" stanice će biti postavljene na svakom četvrtom kilometru. Medicinska pomoć će biti
dostupna duž staze.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na tri sata, čime će
značajno biti smanjena emisija CO2 u zraku.
Mujanović je podsjetio da polumaraton tradicionalno ima humanitarni karakter, a ove godine će
se kroz razne humanitarne inicijative donirati 12 hiljada KM.
56
20.09.2014.
http://www.federalna.ba/bhs/vijest/108157/300-takmicara-vise-nego-prosle-godinu
Sutra osmi Sarajevo polumaraton
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez
automobila, narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski
događaj u Bosni i Hercegovini.
Foto: trcanje.hr
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti održan osmi Sarajevo
polumaraton.
Po riječima direktora Sarajevo polumaratona Erola Mujanovića, učestvovat će takmičari iz
cijelog svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i Kenije.
„Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će gradu i državi
donijeti velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a to je da naša manifestacija
doprinese lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u
svijetu“, rekao je Mujanović.
57
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara više nego prošle
godinu, odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama Sarajeva.
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ''Fun run/walk'' dužine četiri kilometra, za koju je
prijavljeno više od 500 takmičara, među kojima i brojni roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta.
Start i cilj polumaratona će biti postavljani ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je
zakazan u 9 sati, a učesnici će imati na rapolaganju tri sata da završe utrku.
Novčane nagrade će biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji. Za
prvo mjesto nagrada iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za četvrto i peto mjesto po 50
eura.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na tri sata, čime će značajno
biti smanjena emisija CO2 u zraku. federalna.ba/FENA
58
http://www.sigma.ba/novosti/sutra-osmi-sarajevo-polumaraton/
Sutra osmi Sarajevo
polumaraton
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i
Hercegovini.
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti održan osmi Sarajevo polumaraton.
Prema riječima direktora Sarajevo polumaratona Erola Mujanovića, učestvovat će takmičari iz cijelog
svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i Kenije.
„Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će gradu i državi donijeti
velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a to je da naša manifestacija doprinese
lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u svijetu“, rekao je
Mujanović.
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara više nego prošle godinu,
odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama Sarajeva.
59
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ”Fun run/walk” dužine četiri kilometra, za koju je prijavljeno
više od 500 takmičara, među kojima i brojni roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta.
Start i cilj polumaratona će biti postavljani ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je zakazan u 9
sati, a učesnici će imati na rapolaganju tri sata da završe utrku.
Novčane nagrade će biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji. Za prvo mjesto
nagrada iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za četvrto i peto mjesto po 50 eura.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o bitnosti
očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na tri sata, čime će značajno biti smanjena
emisija CO2 u zraku. federalna.ba/FENA
http://www.sutra.ba/novost/112762/Sutra-osmi-Sarajevo-polumaraton
MEĐUNARODNI DAN BEZ AUTOMOBILA
Sutra osmi Sarajevo polumaraton
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti
održan osmi Sarajevo polumaraton.
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.
60
Po riječima direktora Sarajevo polumaratona Erola Mujanovića, učestvovat će takmičari iz
cijelog svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i Kenije.
- Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će gradu i državi
donijeti velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a to je da naša manifestacija
doprinese lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u
svijetu - rekao je Mujanović.
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara više nego prošle
godinu, odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama Sarajeva.
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ''Fun run/walk'' dužine četiri kilometra, za koju je
prijavljeno više od 500 takmičara, među kojima i brojni roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta.
Start i cilj polumaratona će biti postavljani ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je
zakazan u 9 sati, a učesnici će imati na rapolaganju tri sata da završe utrku.
Novčane nagrade će biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji. Za
prvo mjesto nagrada iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za četvrto i peto mjesto po 50
eura.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na tri sata, čime će
značajno biti smanjena emisija CO2 u zraku.
http://bljesak.info/rubrika/sport/clanak/u-nedjelju-ujutro-pocinje-najmasovnija-utrka-ubih/96334
U nedjelju ujutro počinje
najmasovnija utrka u BiH
SARAJEVO POLUMARATON U nedjelju 21. rujna u 9 sati Maria Aurora
Mejia Errasquin, veleposlanica Kraljevine Španjolske u Bosni i Hercegovini,
61
službeno će označiti start 8. Sarajevo Sberbank polumaraton i Novo Nordisk Fun
Run utrke za građane dužine 4 kilometra.
,Sarajevo
2
Rekordnih 1500 sudionika iz više od 30 zemalja, ulicama Sarajeva će se natjecat za što bolji
rezultat, a najbolje očekuju i vrijedne nagrade. Pobjednika i pobjednicu polumaratona očekuje
nagrada od 300 eura, dok će drugoplasirani dobiti po 200, trećeplasirani po 100, a po 50 eura
oni koji četvrti odnosno peti prođu kroz cilj. Svi trkači koji završe polumaraton dobit će medalje i
poklone sponzora.
“S nestrpljenjem iščekujemo trenutak za koji se pripremamo mjesecima. Ove godine imamo
rekordan broj sudionika što nam je jasan znak da je polumaraton važan sportski, ali i turistički
događaj koji unaprjeđuje i imidž našeg glavnog grada“, istakao je direktor Udruženja Marathon,
Erol Mujanović te dodao da ga i ove godine posebno raduju grupne prijave trkača.
“Jučer smo dobili potvrdu da će na polumaratonu trčati desetak uposlenika iz ureda i zaštitne
garde predsjednika Republike Hrvatske, Ive Josipovića, a moram istaknuti da među njima ima
nekoliko trkača koji su naši redovni gosti i koji su postizali zapažene rezultate“, naglasio je
Mujanović.
62
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Ekopak, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar,
Bio Save, Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix,
Radio 8, Securitas, USAID, Caritas, Mozaik te Ambasade Velike Britanije i Španjolske.
http://www.bhtelecom.ba/portalsinglenovost+M5dfb4ab8ef1.html
Sutra osmi Sarajevo polumaraton
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti održan osmi Sarajevo
polumaraton.
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i
Hercegovini. Po riječima direktora Sarajevo polumaratona Erola Mujanovića, učestvovat
će takmičari iz cijelog svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i Kenije.
- Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će gradu i državi
donijeti velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a to je da naša manifestacija
doprinese lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u
svijetu - rekao je Mujanović.
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara više nego prošle
godinu, odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama Sarajeva.
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ''Fun run/walk'' dužine četiri kilometra, za koju je
prijavljeno više od 500 takmičara, među kojima i brojni roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta.
Start i cilj polumaratona će biti postavljani ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je
zakazan u 9 sati, a učesnici će imati na rapolaganju tri sata da završe utrku. Novčane nagrade će
biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji. Za prvo mjesto nagrada
iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za četvrto i peto mjesto po 50 eura.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
63
bitnosti očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na tri sata, čime će
značajno biti smanjena emisija CO2 u zraku.
http://mondo.ba/a509867/Sport/Ostali-sportovi/U-nedjelju-osmi-Sarajevo-polumaraton.html
U nedjelju osmi Sarajevo polumaraton
Rekordnih 1.500 učesnika iz više od 30 zemalja, ulicama Sarajeva će se takmičiti za što bolji
rezultat, a najbolje očekuju i vrijedne nagrade.
Foto: Promo
Ambasadorka Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Maria Aurora Mehia Eraskvin u nedjelju u
devet časova zvanično će označiti start 8. Sarajevo polumaratona i "Novo Nordisk Fun Run" trke
za građane dužine četiri kilometra.
Pobjednika i pobjednicu polumaratona očekuje nagrada od 300 evra, dok će drugoplasirani
dobiti po 200, trećeplasirani po 100, a po 50 evra oni koji četvrti odnosno peti prođu kroz cilj.
Svi trkači koji završe polumaraton dobiće medalje i poklone sponzora.
Kao i prethodnih godina trka će se odvijati ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patriotske lige do
64
Pionirske doline, te u pravcu Marijin dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetalište pored hotela Bristol,
te ulicama Hiseta, Obala Kulina bana; Bentbaša; Aleja ambasadora; do mosta Kozja ćuprija i
konačno ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do BBI centra gdje je cilj.
U toku trke će na snazi biti poseban režim saobraćaja te se svi građani mole za razumijevanje.
“S nestrpljenjem iščekujemo trenutak za koji se pripremamo mjesecima. Ove godine imamo
rekordan broj učesnika što nam je jasan znak da je polumaraton važan sportski, ali i turistički
događaj koji unapređuje i imidž našeg glavnog grada“, istakao je direktor Udruženja Marathon,
Erol Mujanović te dodao da ga i ove godine posebno raduju grupne prijave trkača.
“Juče smo dobili potvrdu da će na polumaratonu trčati desetak uposlenika iz ureda i zaštitne
garde predsjednika Republike Hrvatske, Ive Josipovića, a moram istaći da među njima ima
nekoliko trkača koji su naši redovni gosti i koji su postizali zapažene rezultate“, naglasio je
Mujanović.
http://sarajevski.ba/u-nedjelju-osmi-sarajevo-sberbank-polumaraton/32502
U nedjelju osmi Sarajevo Sberbank
polumaraton
Osmi Sarajevo polumaraton i Fun Run trka održat će u nedjelju 21. septembra od 9 sati.
Start će ozvaničiti ambasadorica Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Maria Aurora Mejia
Errasquin.
Kao i prethodnih godina utrka će se odvijati ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patriotske
lige do Pionirske doline, te u pravcu Marijin dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetalište pored
hotela Bristol, te ulicama Hiseta, Obala Kulina bana; Bentbaša; Aleja ambasadora; do
mosta Kozja ćuprija i konačno ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do
BBI centra gdje je cilj.
65
Najavljeno je učešće rekordnih 1500 učesnika iz više od 30 zemalja koji će se na ulicama
Sarajeva će se natjecat za što bolji rezultat, a najbolje očekuju i vrijedne nagrade.
Pobjednika i pobjednicu polumaratona očekuje nagrada od 300 eura, dok će drugoplasirani
dobiti po 200, trećeplasirani po 100, a po 50 eura oni koji četvrti odnosno peti prođu kroz cilj.
Svi trkači koji završe polumaraton dobit će medalje i poklone sponzora.
U toku utrke će na snazi biti poseban režim saobraćaja.
“S nestrpljenjem iščekujemo trenutak za koji se pripremamo mjesecima. Ove godine imamo
rekordan broj učesnika što nam je jasan znak da je polumaraton važan sportski, ali i turistički
događaj koji unaprjeđuje i imidž našeg glavnog grada“, istakao je direktor Udruženja Marathon,
Erol Mujanović te dodao da ga i ove godine posebno raduju grupne prijave trkača.
“Jučer smo dobili potvrdu da će na polumaratonu trčati desetak uposlenika iz ureda i zaštitne
garde predsjednika Republike Hrvatske, Ive Josipovića, a moram istaknuti da među njima ima
nekoliko trkača koji su naši redovni gosti i koji su postizali zapažene rezultate“, naglasio je
Mujanović.
66
http://www.source.ba/clanak/6894580210009/
održana i trka Fun Run
U NEDJELJU OSMI SARAJEVO POLUMARATON
U organizaciji Udruženja Marathon u nedjelju, 21. septembra će biti održan osmi Sarajevo
polumaraton.
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.
Po riječima direktora Sarajevo polumaratona Erola Mujanovića, učestvovat će takmičari iz
cijelog svijeta, čak iz dalekih zemalja poput Brazila, Japana i Kenije.
- Sarajevo će u danima prije i poslije utrke ostvariti više od 1.000 noćenja što će gradu i državi
donijeti velike prihode. Na taj način smo ostvarili jedan od ciljeva, a to je da naša manifestacija
doprinese lokalnoj ekonomiji i kreiranju pozitivnog imidža Sarajeva i Bosne i Hercegovine u
svijetu - rekao je Mujanović.
Dodao je da će na ovogodišnjem polumaratonu učestvovati oko 300 takmičara više nego prošle
godinu, odnosno da će više od 800 maratonaca trčati ulicama Sarajeva.
67
U sklopu polumaratona bit će održana i trka ''Fun run/walk'' dužine četiri kilometra, za koju je
prijavljeno više od 500 takmičara, među kojima i brojni roditelji s djecom.
Do sada su prijavljeni takmičari iz 30 zemalja svijeta.
Start i cilj polumaratona će biti postavljani ispred BBI Shopping Centra u Sarajevu. Start je
zakazan u 9 sati, a učesnici će imati na rapolaganju tri sata da završe utrku.
Novčane nagrade će biti dodijeljene pet najboljih takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji. Za
prvo mjesto nagrada iznosi 300 eura, za drugo 200, treće 100, te za četvrto i peto mjesto po 50
eura.
Osim praktikovanja zdravog načina života, polumaraton ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te će saobraćaj u Sarajevu biti obustavljen na tri sata, čime će
značajno biti smanjena emisija CO2 u zraku.
68
21.09.2014.
http://www.oslobodjenje.ba/sport/ostali/sarajevo-polumaraton-oko-1300-ucesnika-trciulicama-sarajeva-za-jacanje-ekoloske-svijesti-svih
Sarajevo polumaraton: Oko 1.300 učesnika
trči ulicama Sarajeva za jačanje ekološke
svijesti svih
Oko 1.300 učesnika, dosad rekordan broj, učestvuje u
današnjem 8. Sarajevo polumaratonu, najmasovnijoj sportskoj
manifestaciji međunarodnog karaktera u BiH, javlja Anadolija.
Ovaj sportski i društveni događaj u Sarajevu je organizovan povodom Međunarodnog dana bez
automobila, te tako doprinosi jačanju ekološke svijesti učesnika, ali i svih građana.
"Ove godine na startu imamo oko 1.300 učesnika što je rekord svih dosadašnjih izdanja. Novo
69
Nordisk Fun Run trka/šetnja od oko četiri kilometra ima preko 500 učesnika, a na startu
Sarajevo Sperbank polumaratona imamo oko 750 učesnika", istakako je direktor Udruženja
Maraton Sarajevo Erol Mujanović, dodavši kako broj učesnika u polumaratonu raste iz godine u
godinu.
"Raste broj ljubitelja maratona u BiH, a pridružili su im se učesnici iz 30 različitih zemalja
svijeta", dodao je Mujanović uoči starta utrke.
On je naglasio kako veliki broj građana zanima trčanje i zdrav život, tako da u utrci učestvuje
veliki broj rekreativaca.
Učesnici maratona su krenuli sa Trga Djece Sarajeva, a znak za start dala je ambasadorica
Kraljevine Španije u BiH Maria Aurora Mejia Eraskin.
Prema riječima organizatora, učesnici će trčati sat vremena, a za to vrijeme proći će skoro sve
dijelove Sarajeva.
"Trčat će kroz centar grada, kroz dijelove Starog Grada, kroz Vilsonovo šetalište i preko stadiona
Koševo", kazao je Mujanović te dodao kako je ova ruta odabrana prema uzoru na svjetske
prakse, a trasa je vrlo atraktivna.
Kada je riječ o nagradnom fondu, kako ističe Mujanović, oni koji osvoje prva tri mjesta biće
nagrađeni novčano, svi učesnici prije starta dobili su majice, a nakon trke dobit će i medalje.
"Tako će svi učesnici imati jedan lijep suvenir iz Sarajeva", zaključio je Mujanović.
70
http://www.klix.ba/sport/sarajevo-polumaraton-oko-1-300-ucesnika-trci-za-jacanje-ekoloskesvijesti/140921015
Sarajevo polumaraton: Oko 1.300
učesnika trči za jačanje ekološke
svijesti
Oko 1.300 učesnika, dosad rekordan broj, učestvuje u današnjem 8.
Sarajevo polumaratonu,
najmasovnijoj sportskoj manifestaciji međunarodnog karaktera u
BiH.
Ovaj sportski i društveni događaj u Sarajevu je organizovan povodom Međunarodnog dana bez
automobila, te tako doprinosi jačanju ekološke svijesti učesnika, ali i svih građana.
"Ove godine na startu imamo oko 1.300 učesnika što je rekord svih dosadašnjih izdanja. Novo
Nordisk Fun Run trka/šetnja od oko četiri kilometra ima preko 500 učesnika, a na startu
Sarajevo Sperbank polumaratona imamo oko 750 učesnika", istakako je direktor
71
Udruženja Maraton Sarajevo Erol Mujanović, dodavši kako broj učesnika u polumaratonu raste
iz godine u godinu.
"Raste broj ljubitelja maratona u BiH, a pridružili su im se učesnici iz 30 različitih zemalja
svijeta", dodao je Mujanović uoči starta utrke.
On je naglasio kako veliki broj građana zanima trčanje i zdrav život, tako da u utrci učestvuje
veliki broj rekreativaca.Učesnici maratona su krenuli sa Trga Djece Sarajeva, a znak za start dala
je ambasadorica Kraljevine Španije u BiH Maria Aurora Mejia Eraskin.Prema riječima
organizatora, učesnici će trčati sat vremena, a za to vrijeme proći će skoro sve dijelove Sarajeva.
"Trčat će kroz centar grada, kroz dijelove Starog Grada, kroz Vilsonovo šetalište i preko stadiona
Koševo", kazao je Mujanović te dodao kako je ova ruta odabrana prema uzoru na svjetske
prakse, a trasa je vrlo atraktivna.
Kada je riječ o nagradnom fondu, kako ističe Mujanović, oni koji osvoje prva tri mjesta biće
nagrađeni novčano, svi učesnici prije starta dobili su majice, a nakon trke dobit će i medalje.
"Tako će svi učesnici imati jedan lijep suvenir iz Sarajeva", zaključio je Mujanović.
21.09.2014.
http://www.klix.ba/sport/rekordnih-1-300-ucesnika-kenijac-i-srbijanka-pobjednici-sarajevopolumaratona/140921034
Rekordnih 1.300 učesnika: Kenijac i
Srbijanka pobjednici Sarajevo
polumaratona
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su 8. Sberbank
Sarajevo polumaratona, dok su Osman Junuzović i Selma Zrnić iz Bosne i
Hercegovine pobjednici Novo Nordisk Fun Run utrke od četiri kilometra.
72
73
Među rekordnih 1.300 učesnika i učesnica iz 30 zemalja, Kipruto je bio najbrži sa vremenom
1:07:47 dok su iza njega ostali Mađari, prošlogodišnji pobjednik Tamas Nagy (1:08:11) i Lajos
Berec (1:10:13).
U ženskoj konkurenciji iza Jevtićeve koja je kroz cilj prošla nakon 1:15:48 ostale su Nikolina
Šuškić iz Hrvatske (1:21:52) i Tamsin Wilson iz Velike Britanije (1:22:49).
"Sretni smo što je polumaraton oborio rekord po broju učesnika i što smo dokazali da je ovaj
događaj jednako važan nama organizatorima i trkačima širom svijeta. Hvala na nesebičnoj
podršci sponzorima, volonterima, prijateljima, i naravno svim sportistima, koji su učestvovali,
posebno polaznicima škole trčanja Klix", istakao je direktor Udruženja Marathon, Erol
Mujanović, posebno se zahvalivši i svim službama bez kojih organizacija ne bi bila moguća.
U okviru Novo Nordisk Fun Run utrke od 4 kilometra, Junuzović je pobijedio sa vremenom 10:03
dok su drugo i treće mjesto osvojili Srbijanci Saša Stolić (10:28) i Mirko Petrović (10:38). U
ženskoj konkurenciji Zrnićeva je bila najbrža (11:27) dok su iza nje ostale Rahima Zukić (11:57) i
Katarina Lemez (13:03) obje iz Bosne i Hercegovine.
74
“Drago nam je što osim polumaratona i Novo Nordisk Fun Run utrka za građane, opravdava svoj
cilj i motivira druge da vode zdrav život i bave se sportom, ali i budu dio humanitarnih akcija“,
dodao je Mujanović.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Ekopak, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar,
Bio Save, Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix,
Radio 8, Securitas, USAID, Caritas, Mozaik te Ambasade Velike Britanije i Španije.
http://www.avaz.ba/clanak/136777/kenijac-kipruto-i-srbijanka-jevtic-pobjednicisarajevskog-polumaratona
Kenijac Kipruto i Srbijanka Jevtić
pobjednici sarajevskog polumaratona
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su Osmog Sarajevo polumaratona.
75
Drugo i treće mjesto u muškoj konkurenciji osvojili su Mađari, prošlogodišnji pobjednik Tamas
Nagy i Lajos Berec.
U ženskoj konkurenciji iza Jevtić su ostale Nikolina Šuškić iz Hrvatske i Tamsin Wilson iz Velike
Britanije.
Osim zvanične utrke polumaratona održana je i rekreativna Novo Nordisk Fun Run utrke od
četiri kilometra u kojoj su slavili Osman Junuzović i Selma Zrnić iz Bosne i Hercegovine.
Projekt, koji je izvorno zamišljen s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila,
narastao je u respektabilan međunarodni i najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini.
U prilog tome ide i rekordan broj takmičara, s obzirom na to da je na startu utrke bilo
ukupno 1.300 učesnika iz 30 zemalja, od kojih 750 u utrci polumaratona.
Na ovom polumaratonu je učestvovao i Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju
policijskih tijela BiH.
76
Mirsad Vilić na finišu
- Još jedan Sarajevo polumaraton je savršeno prošao. Imali smo rekordan broj učesnika, više od
750 ih je uzelo startni broj i nastupilo. Novo Nordiskt utrka je također savršeno prošla. Imali
smo idealne vremenske uvjete, a rekord je oboren kada je u pitanju broj učesnika. Ljudi iz 30
zemalja došli su u Sarajevo da trče, a prvi put imamo pobjednika iz Kenije što pokazuje da trka
počinje da dobro kotira među elitnim trkačima. Ponosan sam jer smo napravili nešto zaista
lijepo za naše sugrađane i sugrađanke - kazao je direktor Sarajevo polumaratona Erol
Mujanović.
U okviru Novo Nordisk Fun Run utrke od četiri kilometra, Junuzović je pobijedio ispred
Srbijanaca Saše Stolića i Mirka Petrovića. U ženskoj konkurenciji Zrnić je bila najbrža, dok su iza
nje ostale Rahima Zukić (11:57) i Katarina Lemez (13:03), obje iz Bosne i Hercegovine.
- Drago nam je što osim polumaratona i Novo Nordisk Fun Run utrka za građane opravdava svoj
cilj i motivira druge da vode zdrav život i bave se sportom, ali i budu dio humanitarnih akcija dodao je Mujanović.
Osim praktikovanja zdravog načina života, manifestacija ima za cilj i edukovanje javnosti o
bitnosti očuvanja okoline te je saobraćaj u Sarajevu obustavljen na tri sata čime je značajno
smanjena emisija CO2 u zraku. Utrka je imala i humanitarni karakter, s obzirom na to da će
Udruženje ove godine kroz razne humanitarne inicijative donirati 12 hiljada KM.
Na dasnašnjem polumaratonu koji se održava u Sarajevu učestvuje 1.300 učesnika. Ovo je jedna
od najmasovniji manifestacija međunarodnog karaktera koja se u našem gradu održava osmi
put.
Učesnici maratona krenuli su sa Trga Djece Sarajeva, a znak za start dala je ambasadorica
Kraljevine Španije u BiH Maria Aurora Mejia Eraskin.
Trčalo se kroz Vilsonovo šetalište, djelove Starog Grada do stadiona Koševo.
http://tvsa.ba/ba/vijesti/kenijac_i__srbijanka_pobjednici_osmog_sarajevo__polumaratona
Kenijac i Srbijanka pobjednici osmog
Sarajevo polumaratona
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su 8. Sberbank
Sarajevo polumaratona. Osman Junuzović i Selma Zrnić iz BiH pobjednici Novo
Nordisk Fun Run utrke na 4.km
77
Izvor slike: tvsa.ba
Oko 1.300 učesnika, dosad rekordan broj, učestvovalo je u današnjem 8. Sarajevo
polumaratonu, najmasovnijoj sportskoj manifestaciji međunarodnog karaktera u BiH
Ovaj sportski i društveni događaj u Sarajevu je organizovan povodom Međunarodnog
dana bez automobila, te tako doprinosi jačanju ekološke svijesti učesnika, ali i svih
građana.
78
http://www.profitiraj.ba/2014092120409/bih/sarajevski-polumaraton-pobjednici-kipruto-ijevti.php
Sarajevski polumaraton: Pobjednici Kipruto
i Jevtić
Pobjednici 8. Sarajevo polumaratona su Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić. U
rekreativnoj utrci pobijedile su Selma Zrnić, Katarina Lemez i Rahima Zukić, a u muškoj
konkurenciji Osman Junuzović, Saša Stojić i Mirko Perković.
Osmi Sberbank Sarajevo polumaraton i ove godine privukao je veliki broj zaljubljenika trčanja te
je oko 1.300 učesnika iz tridesetak zemalja pretrčalo 21,1 km, a uporedo je održana i
rekreativna trka 'Fun run' dužine 4 km.
Najveći broj učesnika, kako su istakli organizatori, je iz Srbije i Hrvatske, ali i drugih evropskih
zemalja. Iz BiH su učestvovali učenici Francuske škole, kao i škole trčanja, piše bh. novinska
agencija Patria.
79
Sa startne pozicije krenuo je i Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela
BiH. Osim što ima sportski karakter, Sarajevo polumaraton je i svojevrsna turistička atrakcija.
http://www.metropola.ba/sarajevski-polumaraton-pobjednici-kipruto-i-jevtic/
Sarajevski polumaraton: Pobjednici Kipruto
i Jevtić
Osmi Sarajevo polumaraton i ove godine privukao je veliki broj zaljubljenika trčanja te je oko
1.300 učesnika iz tridesetak zemalja pretrčalo 21,1 km, a uporedo je održana i rekreativna
trka „Fun run“ dužine 4 km.
Najveći broj učesnika, kako su istakli organizatori, je iz Srbije i Hrvatske, ali i drugih evropskih
zemalja. Iz BiH su učestvovali učenici Francuske škole, kao i škole trčanja.
Sa startne pozicije krenuo je i Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela
BiH. Osim što ima sportski karakter, Sarajevo polumaraton je i svojevrsna turistička atrakcija.
Utrka se odvijala ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patritske lige do Pionirske doline, te u pravcu
Marijin Dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetališta, ulicama Hiseta, Obala Kulina bana, Bentbaša, Aleja
80
ambasadora, do mosta Kozja ćuprija, te ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do
BB centra odakle su i krenuli, prenosi Patria.
Pobjednici 8. Sarajevo polumaratona su Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić. U
rekreativnoj utrci pobijedile su: Selma Zrnić, Katarina Lemez i Rahima Zukić.U muškoj
konkurenciji Osman Junuzović, Saša Stojić i Mirko Perković.
http://sport033.com/kenijac-kipruto-srbijanka-jevtic-pobjednici-8-sberbank-sarajevopolumaratona/
Kenijac Kipruto i Srbijanka Jevtić pobjednici 8.
Sberbank Sarajevo polumaratona
81
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su 8. Sberbank
Sarajevo polumaratona, dok su Osman Junuzović i Selma Zrnić iz Bosne i
Hercegovine pobjednici Novo Nordisk Fun Run utrke od 4 kilometra. Među
rekordnih 1300 učesnika i učesnica iz 30 zemalja, Kipruto je bio najbrži sa
vremenom 1:07:47 dok su iza njega ostali Mađari, prošlogodišnji pobjednik
Tamas Nagy (1:08:11) i Lajos Berec (1:10:13). U ženskoj konkurenciji iza Jevtićeve
koja je kroz cilj prošla nakon 1:15:48 ostale su Nikolina Šuškić iz Hrvatske
(1:21:52) i Tamsin Wilson iz Velike Britanije (1:22:49).
“Sretni smo što je polumaraton oborio rekord po broju učesnika i što smo dokazali da je ovaj
događaj jednako važan nama organizatorima i trkačima širom svijeta. Hvala na nesebičnoj
podršci sponzorima, volonterima, prijateljima, i naravno svim sportistima, koji su učestvovali,
posebno polaznicima škole trčanja Klix“, istakao je direktor Udruženja Marathon, Erol
Mujanović, posebno se zahvalivši i svim službama bez kojih organizacija ne bi bila moguća.
U okviru Novo Nordisk Fun Run utrke od 4 kilometra, Junuzović je pobijedio sa vremenom 10:03
dok su drugo i treće mjesto osvojili Srbijanci Saša Stolić (10:28) i Mirko Petrović (10:38). U
ženskoj konkurenciji Zrnićeva je bila najbrža (11:27) dok su iza nje ostale Rahima Zukić (11:57) i
Katarina Lemez (13:03) obje iz Bosne i Hercegovine.
82
“Drago nam je što osim polumaratona i Novo Nordisk Fun Run utrka za građane, opravdava svoj
cilj i motivira druge da vode zdrav život i bave se sportom, ali i budu dio humanitarnih akcija“,
dodao je Mujanović.
Organizaciju 8. Sarajevo Sberbank polumaratona i Novo Nordisk Fun Run podržavaju: Sberbank,
Novo Nordisk, Grad Sarajevo, Coca Cola Hellenic BiH, Weleda, Orthomol Sport, Peugeot,
Posao.ba, Kanton Sarajevo, Općine Centar i Novo Sarajevo, Federalno Ministarstvo kulture i
sporta, BH Telecom, iNovine, Ecoton, Ekopak, Mercator BiH, BBI Centar, Sarajevo City Centar,
Bio Save, Guma M, Poliklinika Al Tawil, Rahatlook, Garmin, Liva Group, Hostel Massimo, Klix,
Radio 8, Securitas, USAID, Caritas, Mozaik te Ambasade Velike Britanije i Španije.
83
http://www.zoomue.rs/index.php/dnevne-vesti/749-olivera-jevtic-i-kenijac-stanly-kiprutopobednici-polumaratona
Olivera Jevtić i Kenijac Stanly Kipruto pobednici
polumaratona
SARAJEVO - Srpska rekorderka Olivera Jevtić i Kenijac Stanly Kipruto,koji boravi vec nekoliko
meseci u Užicu i trenira sa članovima AK Mladost pobednici su 8. Sberbank Sarajevo
polumaratona,koji je u nedelju 21.septembra održan u Sarajevu.
Oko 1.300 učesnika, dosad rekordan broj, učestvovalo je na 8. Sarajevo polumaratonu,
najmasovnijoj sportskoj manifestaciji međunarodnog karaktera u BiH.
Ovaj sportski i društveni događaj u Sarajevu je organizovan povodom Međunarodnog dana bez
automobila, te tako doprinosi jačanju ekološke svesti učesnika, ali i svih građana.
Rezultat koji je ostvarila Olivera Jevtic, dobra je uvertira pred maraton koji je očekuje narednog
meseca.
84
http://depo.ba/clanak/119032/sarajevo-polumaraton-rekordan-broj-ucesnika-iz-30-zemaljatrci-ulicama-sarajeva-za-jacanje-ekoloske-svijesti#1
FOTO/ OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BEZ AUTOMOBILA
Sarajevo polumaraton: Rekordan broj
učesnika iz 30 zemalja trči ulicama
Sarajeva za jačanje ekološke svijesti
21.09.14, 10:21h
Povodom Međunarodnog dana bez automobila u Sarajevu se održava polumaraton u kojem
je učešće uzelo oko 1.300 građana
Oko 1.300 učesnika, dosad rekordan broj, učestvuje u današnjem 8. Sarajevo polumaratonu,
najmasovnijoj sportskoj manifestaciji međunarodnog karaktera u BiH, javlja Anadolu Agency.
Ovaj sportski i društveni događaj u Sarajevu je organizovan povodom Međunarodnog dana bez
automobila, te tako doprinosi jačanju ekološke svijesti učesnika, ali i svih građana.
"Ove godine na startu imamo oko 1.300 učesnika što je rekord svih dosadašnjih izdanja. Novo
Nordisk Fun Run trka/šetnja od oko četiri kilometra ima preko 500 učesnika, a na startu
Sarajevo Sperbank polumaratona imamo oko 750 učesnika", istakako je direktor
Udruženja Maraton Sarajevo Erol Mujanović, dodavši kako broj učesnika u polumaratonu raste
iz godine u godinu.
85
"Raste broj ljubitelja maratona u BiH, a pridružili su im se učesnici iz 30 različitih zemalja
svijeta", dodao je Mujanović uoči starta utrke.
On je naglasio kako veliki broj građana zanima trčanje i zdrav život, tako da u utrci učestvuje
veliki broj rekreativaca.
Učesnici maratona su krenuli sa Trga Djece Sarajeva, a znak za start dala je ambasadorica
Kraljevine Španije u BiH Maria Aurora Mejia Eraskin.
Prema riječima organizatora, učesnici će trčati sat vremena, a za to vrijeme proći će skoro
sve dijelove Sarajeva.
"Trčat će kroz centar grada, kroz dijelove Starog Grada, kroz Vilsonovo šetalište i preko stadiona
Koševo", kazao je Mujanović te dodao kako je ova ruta odabrana prema uzoru na svjetske
prakse, a trasa je vrlo atraktivna.
Kada je riječ o nagradnom fondu, kako ističe Mujanović, oni koji osvoje prva tri mjesta biće
nagrađeni novčano, svi učesnici prije starta dobili su majice, a nakon trke dobit će i medalje.
"Tako će svi učesnici imati jedan lijep suvenir iz Sarajeva", zaključio je Mujanović.
86
http://www.trt.net.tr/bosanski/news/detail/bosna-i-hercegovina/101/oko-1300-ucesnikatrci-ulicama-sarajeva-za-jacanje-ekoloske-svijesti-svih/29732
Oko 1.300 učesnika trči ulicama Sarajeva za jačanje ekološke svijesti svih
Datum unošenja : 21.09.2014Datum ažuriranja : 21.09.2014
Oko 1.300 učesnika, dosad rekordan broj, učestvuje u današnjem 8. Sarajevo polumaratonu,
najmasovnijoj sportskoj manifestaciji međunarodnog karaktera u BiH.
Ovaj sportski i društveni događaj u Sarajevu je organizovan povodom Međunarodnog dana bez
automobila, te tako doprinosi jačanju ekološke svijesti učesnika, ali i svih građana.
"Ove godine na startu imamo oko 1.300 učesnika što je rekord svih dosadašnjih izdanja. Novo
Nordisk Fun Run trka/šetnja od oko četiri kilometra ima preko 500 učesnika, a na startu
Sarajevo Sperbank polumaratona imamo oko 750 učesnika", istakako je direktor Udruženja
Maraton Sarajevo Erol Mujanović, dodavši kako broj učesnika u polumaratonu raste iz godine u
godinu.
"Raste broj ljubitelja maratona u BiH, a pridružili su im se učesnici iz 30 različitih zemalja
svijeta", dodao je Mujanović uoči starta utrke.
On je naglasio kako veliki broj građana zanima trčanje i zdrav život, tako da u utrci učestvuje
veliki broj rekreativaca.
87
Učesnici maratona su krenuli sa Trga Djece Sarajeva, a znak za start dala je ambasadorica
Kraljevine Španije u BiH Maria Aurora Mejia Eraskin.
Prema riječima organizatora, učesnici će trčati sat vremena, a za to vrijeme proći će skoro sve
dijelove Sarajeva.
"Trčat će kroz centar grada, kroz dijelove Starog Grada, kroz Vilsonovo šetalište i preko stadiona
Koševo", kazao je Mujanović te dodao kako je ova ruta odabrana prema uzoru na svjetske
prakse, a trasa je vrlo atraktivna.
Kada je riječ o nagradnom fondu, kako ističe Mujanović, oni koji osvoje prva tri mjesta biće
nagrađeni novčano, svi učesnici prije starta dobili su majice, a nakon trke dobit će i medalje.
"Tako će svi učesnici imati jedan lijep suvenir iz Sarajeva", zaključio je Mujanović. (Anadolu
Agency)
-------------------------------------http://www.bhrt.ba/sport/ostali-sportovi/danas-pocinje-osmi-sarajevo-polumaraton/
http://fbl.ba/kenijac-kipruto-i-srbijanka-jevtic-pobjednici-8-sberbank-sarajevo-polumaratona/
http://vazdan.com/vijest/kenijac-stanly-kipruto-i-srbijanka-olivera-jevtic-pobjednici-osmogsarajevo-polumar
http://www.oslobodjenje.ba/sport/ostali/kenijac-stanly-kipruto-i-srbijanka-olivera-jevticpobjednici-osmog-sarajevo-polumaratonaatona/741520/1
http://www.aa.com.tr/ba/mod/180038--aktuelno
12:50 KENIJAC KIPRUTO I SRBIJANKA JEVTIĆ POBJEDNICI OSMOG SARAJEVO POLUMARATONA
http://www.fena.ba/Public2/Default.aspx
Bljesak.info: Kenijac Kipruto i Srbijanka Jevtić pobjednici ...
bljesak.info/.../kenijac-kipruto...jevtic-pobjednici...p...
Prije 4 dana - Kenijac Stanley Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su 8. Sberbank
Sarajevo polumaratona, dok su Osman Junuzović i Selma Zrnić iz ...
ABC: Širokobriješki maratonci nastupili na 8. Sberbank ...
www.abcportal.info/.../sirokobrijeski-maratonci-nast...
Prije 3 dana - Inače u muškoj konkurenciji pobjednik polumaratona je Kenijac Stanley Kipruto,
a u ženskoj konkurenciji Olivera Jevtić iz Srbije.
Širokobriježani na sarajevskom polumaratonu
www.sportskisavez-siroki.com/index.php?...polumar...
88
Prije 3 dana - Inače u muškoj konkurenciji pobjednik polumaratona je Kenijac Stanley Kipruto,
a u ženskoj konkurenciji Olivera Jevtić iz Srbije.
Športski Savez - Široki Brijeg
www.sportskisavez-siroki.com/
Momčad HKK Široki pobjednik je sedmog izdanja Memorijalnog turnira 'Marijofil Džidić' koji
se protekla dva ... Inače u muškoj konkurenciji pobjednik polumaratona je Kenijac Stanley
Kipruto, a u ženskoj konkurenciji Olivera Jevtić iz Srbije.
PREPUSTI SE - Ostale vijesti
www.prepustise.com/index.php/vijesti
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici Osmog Sarajevo ...
Sberbank Sarajevo polumaratona, dok su Osman Junuzović i Selma Zrnić iz ...
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici ...
www.cnnrs.com/article.php?id=19157691
Prije 4 dana - Stanley i Olivera pobjednici Osmog Sarajevo polumaratona. Kenijac... Kenijac
Kipruto i Srbijanka Jevtić pobjednici sarajevskog polumaratona.
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici ...
www.visokoin.com/kenijac-stanly-kipruto-i-srbijank...
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su Osmog Sarajevo polumaratona.
Drugo i treće mjesto u muškoj konkurenciji osvojili su Mađari, ...
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici ...
osportu.com/.../kenijac-stanly-kipruto-i-srbijanka-oli...
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su Osmog Sarajevo
polumaratona. Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici ...
Rekordnih 1.300 učesnika: Kenijac i Srbijanka pobjednici ...
www.ekskluziva.ba/...Kenijac...Srbijanka-pobjednici...
Prije 4 dana - Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su 8.
Sberbank Sarajevo polumaratona, dok su Osman Junuzović i Selma Zrnić iz ...
Kenijac Kipiruto i Srbijanka Jevtić pobjednici Osmog ...
www.sport.ba/.../kenijac-kipiruto-srbijanka-jevtic-po...
Prije 4 dana - Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su Osmog Sarajevo
polumaratona. Drugo i treće mjesto u muškoj konkurenciji ...
Kenijac Kipruto i Srbijanka Jevtić pobjednici Osmog ...
www.fokus.ba/.../kenijac-kipruto-i-srbijanka-jevtic-...
Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su Osmog Sarajevo polumaratona.
Drugo i treće mjesto u muškoj konkurenciji osvojili su Mađari, ...
Kenijac i Srbijanka pobjednici Sarajevo polumaratona
89
www.vakat.ba/.../10269-rekordnih-1-300-ucesnika-...
Prevedi ovu stranicu
Prije 4 dana - Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su 8.
Sberbank Sarajevo polumaratona, dok su Osman Junuzović i Selma Zrnić iz ...
Kipruto i Jevtić pobjednici Osmog Sarajevo polumaratona
www.federalna.ba/.../odrzana-i-rekreativna-novo-no...
Prije 4 dana - Kenijac Stanly Kipruto i Srbijanka Olivera Jevtić pobjednici su Osmog Sarajevo ...
"Još jedan Sarajevo polumaraton je savršeno prošao.
http://velkaton.ba/kipruto-i-jevtic-pobjednici-osmog-sarajevo-polumaratona/
90
IZ ŠTAMPE
19.09.2014., Avaz/Sport, str. 19
91
92
21.09.2014.
Dnevni list, rubrika Sport, str.34
93
21.09.2014.
Dnevni avaz, rubrika Sport, str.61
94
22.09.2014.
Nezavisne novine, rubrika Sport, str. 38
95
22.09.2014.
Oslobođenje, rubrika Sport NON STOP, str. 33
96
IZVJEŠTAJ O MEDIJSKOJ PROMOCIJI
Sarajevo, 25. septembra 2014.
Klijent: Udruženje Marathon Sarajevo
PR: D&H Agency
Vrijeme: od 25.08. do 25.09.2014.
Budući agencija da već šest godina kontinuirano vodi PR aktivnosti za Sarajevski polumaraton kao jedan
od najznačajnijih masovnih sportskih događaja u Sarajevu i BiH, i ove godine je nastojala da maksimalno
doprinese što boljoj promociji i popularizaciji Polumaratona u javnosti i ispuni na najbolji način ugovorene
zadatke. U skladu sa dogovorom sa klijentom i ugovorom u pružanju usluga u odnosima sa medijima u
naš redovni PR plan aktivnosti smo uveli i nove stavke.
Agencijski tim je uradio infografiku sa zanimljivim podacima i statistikama koje najbolje prikazuje uspjeh
koji je Polumaraton dosegao od 2006. godine do danas. Agencija je, također, pripremila i tekst
namijenjen pojedinim sponzorima ovog sportskog događaja za objavu na njhovim web i FB stranicama.
Između ostalog je ugovorila i medijsko pokroviteljstvo radio stanice RADIO 8 za Sarajevski polumaraton.
Radio 8 je u saradnji sa agencijom producirao odgovarajući radio jingle u svrhu najave i promocije
polumaratona, koji se emitirao 4 puta dnevno od 05.09. do 21.09.2014. Organizavona su dva javljanja
predstavnika klijenta uživo u program radija, te su radili promociju putem svoje FB stranice Radio 8. Sa
radio stanicom ANTENA je, također, dogovoreno redovno praćanje svih aktivnosti i objavljivanje važnih
informacija u vezi sa polumaratonom tokom trajanja PR kamapnje u trajanju od 24 dana.
Pored navedenih aktivnosti agencija je radila na realiziranju redovnog plana a sve s ciljem promoviranja
kako samog sportskog događaja tako i važnosti fizičke aktivnosti za zdrav život i humanitarnog aspekta
polumaratona. Za predstavnike klijenta su ugovorena gostovanja u medijima (TV, radio), intervjui za
prinatne i elektronske medije, brifiranje novinara, te usluge fotografiranja na dan održavanja utrke 8.
SBERBANK SARAJEVO MARATONA, a sva foto dokumentacija je isti dan isporučena je klijentu.
D&H Agency d.o.o. Branilaca Sarajevo 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
T +387 33 208 135 F +387 33 208 135 E [email protected] www.dhagency.ba
PDV broj: 201328330008
Broj sudskog rješenja: 065-0-Reg-08-000819
BBI BANK DD Sarajevo, račun broj: 1410010002833341
97
Agencija je pronašla i informaciju na web stranici Opštine Srbac o želji njihovog mladog atletičara
Dragana Vrebca da učestvuje na 8. polumaratonu, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava nije bio u
mogućnosti da mu se želja i ostvari. U dogovoru sa klijentom za Vrebca je u saradnji sa Opštinom Srbac
obezbjeđen smještaj u Sarajevu, oslobođen plaćanja startnine i plaćeni mu putni troškovi. Urednik web
stranice Opštine Srbac u dogovoru sa agencijom je propratio Vrebca i Sarajevo SBERBANK polumaraton.
Za sprovođenje agencijskih zadataka ostvareni su različiti kanali distribucije, te su priopćenja za medije,
tj. vijesti, plasirane na način koji je agencija smatrala adekvatnim i upravo je to izazvalo vrlo dobru
medijsku pažnju i zainteresovanost građana za održavanje polumaratona i samo učešće u njemu.
Prema dogovorenom planu distribuirana su 4 saopštenja za medije, tekst o osmogodišnjoj tradiciji
polumaratona sa infografikom i pripremljen i ugovoren intervju za dnevnu novinu Oslobođenje (koji je u
prilogu ovog izvještaja), koja su prethodno autorizirana sa klijentom i poslana na preko 60
najrelevantnijih medijskih adresa u BiH, a u skladu sa odgovarajućom adremom agencije za jedan ovakav
sportski događaj. Na sam događaj su pozvani mediji da ga proprate, što je, takodjer, rezultiralo
mnogobrojnim medijskim i agencijskim izvještajima kao i prilozima na više TV stanica. (Napomena:
Izvještaj sadrži pregled objava obuhvaćenih do 25.09.2014.)
Gostovanja klijenta/TV i Radio stanice
03.09.2014. TV SA, jutarnji program gostovanje
12.09.2014. Radio 8, javljanje uživo
12.09.2014. BH radio 1, javljanje uživo
14.09.2014. Poziv TV kućama da proprate Djevojke na trčanju
15.09.2014. Face TV, jutarnji program gostovanje
16.09.2014. Radio Federacije, jutarnji program gostovanje
19.09.2014. Radio 8, javljanje uživo
21.09.2014. FTV, prilog u Dnevniku
21.09.2014. BHT, prilog u Dnevniku
21.09.2014. TV SA, prilog Vijesti
21.09.2014. TV Hayat, prilog Vijesti
Izvještaj sačinio: PR TIM D&H Agency d.o.o. Sarajevo
Priog: CD sa fotografijama, radio jingle, intervju Oslobođenje od 15.09.2014.
D&H Agency d.o.o. Branilaca Sarajevo 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
T +387 33 208 135 F +387 33 208 135 E [email protected] www.dhagency.ba
PDV broj: 201328330008
Broj sudskog rješenja: 065-0-Reg-08-000819
BBI BANK DD Sarajevo, račun broj: 1410010002833341
98
Download

Izvjestaj Polumaraton i Fun Run