OMLADINSKA BANKA NOVI GRAD
Članovi odbora Omladinske banke Novi Grad u 2011. godini su:
Ljiljana Grab
Tatjana Tomić (do novembra 2011)
Želimir Perić
Bojana Stupar
Dejan Palačković
Mario Davidović (do decembra 2011)
Slađana Vukoman (do novembra 2011)
Alija Kajtezović (do novembra 2011)
Milana Damjenić (do novembra 2011)
Dejan Ostojić (do juna 2011)
Dajana Trivanović (od decembra 2011)
Mehmed Alić (od decembra 2011)
Mario Crnković (od decembra 2011)
Bojan Majstorović (od decembra 2011)
Nikola Vicković (od decembra 2011)
Sanja Kovačević (od decembra 2011)
Marko Narandžić (od decembra 2011)
Osoba iz Opštine Novi Grad za podršku radu Omladinskoj banci:
Saša Mirić-samostalni stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata
75
Fond Omladinske banke Novi Grad za podršku projektima neformalnih grupa mladih
u 2011. godini iznosio je 31.432 KM, od kojih je 15.747 KM obezbijedila Fondacija
Mozaik iz sredstava donatora USAID-a, a 15.685 KM obezbijedila je Opština Novi Grad.
Predstavnici Opštine i Omladinske banke su promovisali program i konkurs, a članovi
odbora Omladinske banke su organizovali četiri prezentacije/radionice o programu i
mobilizaciji lokalnih resursa u periodu od 18. marta do 25. aprila u Srednjoj školi ’’Đuro
Radmanović’’, Dnevnom centru ’’Iskra’’ za djecu iz porodica sa višestrukim problemima,
KOC-u i Domu kulture na Urijama na kojima su učestvovale ukupno 124 osobe što je i
doprinijelo da veći broj mladih može iskoristiti mogućnost podrške Omladinske banke.
Članovi odbora Omladinske banke tokom realizacije prezentacija/radionica za mlade
Omladinska banka Novi Grad je primila 25 prijedloga projekata do 29. aprila i kroz
proces preliminarne selekcije, intervua sa članovima neformalnih grupa i finalnu
selekciju, a nakon rangiranja i u skladu sa raspoloživim budžetom predložila za
finansiranje 21 projekat neformalnih grupa mladih.
Članovi odbora Omladinske banke tokom procesa selekcije projekata mladih
76
Dana 1. juna u prostorijama Opštine Novi Grad je održana ceremonija uručivanja
čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je 21
projekat odobrila Omladinska banka Novi Grad. Ukupna vrijednost odobrenih projekta
je iznosila 74.585,35 KM, od kojih je iz fonda Omladinske banke planirano da se podrži
sa 31.431,87 KM (15.746,38 KM sredstvima USAID/Mozaik i 15.685,49 KM sredstvima
Opštine) i 43.153,48 KM su sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz zajednice
(od preduzeća, organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
Ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa mladima čiji su projekti odobreni
Ovom svečanom činu prisustvovali su gđa Snježana Rajilić-načelnica Opštine Novi
Grad, gđa Vesna Bajšanski-Agić izvršna direktorica Fondacije Mozaik, predstavnik
Opštine Saša Mirić, Željko Pauković-program menadžer Fondacije Mozaik i članovi
odbora Omladinske banke Novi Grad koji su uručili čekove predstavnicima mladih i
potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
REALIZOVANI PROJEKTI NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Ukupno 21 projekat neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 15. juna do
31. oktobra. Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije projekata bili
zaduženi za monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu kompletiranja izvještaja,
čime se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i transparentnosti ostvarenih rezultata.
Monitoring projekata mladih, članovi i članice odbora Omladinske banke tokom obilaska projekata
77
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:





















Another style-project one;
Dječije igralište ’’Capragić’’;
’’Slatki zalogaj’’;
Osposobljavanje prostorija za okupljanje mladih u Poljavnicama;
Biblioteka-Multimedijalni centar mladih;
’’Muzikom gradu’’;
Uređenje obala rijeke Sane-Vitasovci;
Izgradnja ljetnjikovca i vodenice za mlade u Donjim Rakanima;
Fudbalsko igralište u Rašću;
’’Naša djeca su naša budućnost’’;
Uređenje fudbalskog igrališta u Svodni;
Izrada golova i klupa za igralište u Prekosanju;
Renoviranje sportske svlačionice u Ravnicama;
Uređenje igrališta u Maloj Novskoj Rujiškoj;
Podrška mladih prihvatilištu za stara lica u Devetacima;
Dječije igralište u Donjem Vodičevu;
Bolji uslovi za praktičnu nastavu i slobodno vrijeme učenika;
Uređenje školskog igrališta u Dobrljinu’’
’’Petrovdan’’ smotra folklora;
Uređenje sportskog terena u Poljavnicama;
’’Ugasi kompjuter-uzmi loptu!’’.
Zajednički podaci 21 realizovanog projekata neformalnih grupa mladih:
 Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 81.414,71 KM od kojih je iznos
od 31.289,97 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Novi Grad (15.702,69
KM su sredstva Mozaik/USAID, a 15.587,28 KM su sredstva opštine Novi Grad);
 Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju 21 projekta kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 50.124,74 KM (409,50 KM u novcu i 49.715,24
KM u robi i uslugama) od 20 institucija i organizacija, 25 preduzeće i 29 građana;
 U realizaciji projekata učestvovalo je 309 volontera (208 M i 101 Ž) koji su radili i
doprinijeli sa 4.830 volonterskih sati;
 Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 5.811.
78
Projekat: ‘’Another style-project one’’
Mjesto: Novi Grad
Another style je jedina multietnička plesna grupa mladih u Novom Gradu koja kroz afirmaciju hip-hop plesa
želi da uključi i poveže marginalizovanu omladinu bez obzira na nacionalnu pripadnost i skloni ih sa ulice.
Uz podršku lokalne zajednice i ustanove koja im je ustupila prostorije na korištenje, iste su morali dobro
urediti. Izgletovali su i okrečili 66m2 zidova, postavili novi pod i tri ogledala-svako je dimenzija 2mx1,6m,
pa naravno nabavili su muzičku liniju i uz dosta vježbe i upornosti osim u Novom Gradu predstavili su svoje
koreografije i u Sarajevu. Za sada.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.642,10 KM
Odobreno: 1.255,00 KM
Potrošeno: 1.242,10 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.400,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Kulturno obrazovni centar Novi
Grad
Trajanje projekta:
15.06-15.09.2011. godine
Broj volontera:
15
Broj volonterskih sati:
135
Broj korisnika:
220
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Edis Bahtijari, Ersan Abdulahi,
Haris Plavulj, Zoran Škorić i
Bojana Suzić
79
Projekat: Dječije igralište-’’Capragić’’
Mjesto: Novi Grad
Članovi grupe su inicirali rješavanje i obezbjeđivanje sigurnog prostora sa prikladnim sadržajima za
najmlađe članove zajednice.
U toku realizacije projekta očistili su teren i postavili dvije klackalice i jedan tobogan, te posađene tri
mladice drveta i uređena zelena površina.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
80
2.147,00 KM
Odobreno: 1.139,50 KM
Potrošeno: 1.103,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.044,00 KM
Sponzori iz zajednice:
KP ‘’KOMUS’’ Novi Grad i Vesna
Vožni
Trajanje projekta:
15.06-6.10.2011. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
155
Broj korisnika:
25
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sonja Gojić, Vanja Kulundžija,
Tanja Gojić, Bojan Majkić i Miloš
Marin
Projekat: ‘’Slatki zalogaj’’
Mjesto: Novi Grad
Ova grupa mladih volonterki je inicirala projekat u cilju povećanja kvaliteta života grupe djece koje se
nalaze u stanju socijalne potrebe jer želi edukativno uticati na njihov psihofizički i socijalni razvoj radi
prevencije društveno negativnog ponašanja.
U prostoru koji su dobili na korištenje od Doma zdravlja i dodatnu podršku lokalne zajednice i udruženja,
ova grupa je renovirala i adaptirala prostoriju 30m2 i kompletno opremila čajnu kuhinju za korisnike
članove udruženja djece sa posebnim potrebama ‘’Iskra’’ i Dnevnog centra za djecu koja dolaze iz porodica
sa višestrukim problemima.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
2.973,90 KM
Odobreno: 1.010,90 KM
Potrošeno: 1.010,90 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 200,00 KM
U robi/uslugama: 1.763,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Opština Novi Grad, Dom zdravlja,
UG ‘’Dar prirode’’, UG ‘’Iskra’’,
S.Z.U.R.’’Aquator’’ Novi Grad,
‘’Novi putevi’’ Novi Grad i Svjetlana
Knežević
Trajanje projekta:
20.06-20.08.2011. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
175
Broj korisnika:
60
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Božidarka Slavulj, Maja Pašić, Marija
Gaković, Ivana Bjeljac i Jelena Slavulj
81
Projekat: Osposobljavanje prostorija za okupljanje
mladih u Poljavnicama
Mjesto: MZ Poljavnice, Novi Grad
Ova grupa mladih je odlučila da prostorije stare područne osnovne škole u svom selu renovira i adaptira za
potrebe mladih u Poljavnicama.
Uz podršku zajednice urađeni su teški i naizgled laki građevinski radovi, a vidljivi rezultati su uključivali
srušen zid 24m2 između dvije učionice, izvađen stari drveni pod i izbetoniran novi pod 109m2, pregletovana
i okrečena prostorija 204m2, napravljen novi sanitarni čvor i novi ulaz u adaptirane prostorije za mlade u
Poljavnicama. Naravno za useljenje su svečano odigrali turnir u stonom tenisu.
82
Ukupna vrijednost projekta:
6.395,50 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.973,00 KM
Potrošeno: 1.971,50 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 4.424,00 KM
Sponzori iz zajednice:
OŠ ‘’Vuk Karadžić’’, Opština Novi Grad,
AD ‘’Komus’’ Novi Grad, ‘’OCKI’’ Donje
Vodičevo, Građevinarstvo Lazić d.o.o.
Poljavnice, ‘’Quick’’ brza hrana, ‘’Inter
cop’’ Novi Grad i Miroslav Kreća
Trajanje projekta:
20.06-20.09.2011. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
387
Broj korisnika:
56
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Radoslav Špirić, Saša Majstorović, Dragan
Rajlić, Dejan Starčević i Bojana Starčević
Projekat: Biblioteka-Multimedijalni centar mladih
Mjesto: Novi Grad
Cilj članova ove grupe mladih je bio da dio prostora u gradskoj biblioteci urede kao mjesto koje bi mladi
mogli da koriste za učenje, organizovanje događaja i realizaciju svojih ideja.
Kroz realizaciju ovog projekta su uredili dio prostora i nabavili dva ormara sa policama za nove knjige i
stručnu literaturu, nabavljeno je deset novih stolica, a biblioteka je kupila novi laptop i projektor čime su
stvoreni preduslovi da mladi u Novom Gradu mogu imati multifunkcionalni i multimedijalni prostor za
njihove potrebe.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.993,62 KM
Odobreno: 1.980,00 KM
Potrošeno: 1.998,77 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.994,85 KM
Sponzori iz zajednice:
JU Narodna biblioteka Novi Grad
Trajanje projekta:
15.06-16.09.2011. godine
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
80
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Maja Jovanić, Dragana Štrbac,
Sanja Ivanović, Milan Žujić i
Dubravka Maleš
83
Projekat: ‘’Muzikom gradu’’
Mjesto: Novi Grad
Članovi grupe i muzičkog ansambla su željeli da kroz projekat promovišu etno muziku i omoguće mladim
talentima da se usavršavaju, animiraju druge mlade ljude i doprinose povećanju kulturnih sadržaja u
Novom Gradu.
Kroz projekat su nabavili nekoliko instrumenata (violinu, gitaru, udaraljke, flautu i klarinet), pripremali
program koji su izveli na samostalnom koncertu, ali su takođe učestvovali i u realizaciji kulturno umjetničkih
programa u selima Svodna, Dobrljin, Rudice i na smotri folklora za dan opštine Novi Grad.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
84
4.878,15 KM
Odobreno: 1.189,30 KM
Potrošeno: 1.178,15 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 3.700,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Kulturno obrazovni centar Novi
Grad i Grafonovum Novi Grad
Trajanje projekta:
15.06-30.07.2011. godine
Broj volontera:
19
Broj volonterskih sati:
747
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Branka Čugalj, Nikola Vicković,
Nina Janković, Jelena Slavulj,
Milan Babić, Ratko Adamović i
Danilo Erceg
Projekat: Uređenje obala rijeke Sane-Vitasovci
Mjesto: MZ Svodna, Novi Grad
Ova grupa mladih je inicirala projekat sa ciljem da se uredi dio obale rijeke Sane radi obezbjeđivanja
sportsko rekreativnih sadržaja za mlade u selu, ali i očuvanja lokalnih prirodnih resursa.
Uz podršku zajednice su iskrčili od korova, rastinja i nanosa dio od 50 metara obale rijeke Sane, očistili
riječno korito od panjeva, trupaca i otpada na površino od oko 2.000m2, uradili ravnanje obale i pravljenje
prilaza do rijeke, napravili podlogu od kamena za izgradnju betonskog mola, izradili i betonirali mol 6x2,2m
i 28 prilaznih stepenica širine 2 metra, ozidali sa kamenom potporne zidove širine 3 metra pored stepenica i
naravno postavili ogradu. Srecni su i zadovoljni što su na vrijeme uradili posao da su svi koji su željeli i mogli
se okupati na novouređenom kupalištu u Vitasovcima.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
4.433,22 KM
Odobreno: 1.989,85 KM
Potrošeno: 1.989,42 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.443,80 KM
Sponzori iz zajednice:
‘’Gačić-Intercop’’ Novi Grad,
Komunalno preduzeće ‘’KOMUS’’
a.d. Novi Grad, Cummins repserb
d.o.o., Lignoprogres d.o.o. i Milenko
Vukmir
Trajanje projekta:
15.07-30.09.2011. godine
Broj volontera:
19
Broj volonterskih sati:
398
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Petar Ninić, Dragan Đaković, Žarko
Plavšić, Milan Plavšić i Mladen Gojić
85
Projekat: Izrada ljetnjikovca i vodenice za mlade u
Donjim Rakanima
Mjesto: MZ Rudice, Novi Grad
Članovi grupe su inicirali kroz projekat uređenje ekološkog mjesta čime bi se zaštitili stari zanati i
promovisala ekološka svijest i briga o okolišu među mladima.
Uz podršku zajednice su uredili zemljišta oko 1.000m2 i korito rijeke Vojskove, te izgradili novu vodenicu
u kojoj su stavljeni u funkciju stari vodeničarski kamen. Naravno nije samo na slici već mlin stvarno radi i
melje žito. Ko ne vjeruje, neka dođe.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
86
4.008,68 KM
Odobreno: 1.993,68 KM
Potrošeno: 1.993,68 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.015,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Šumsko gazdinstvo Prijedor,
Šumska uprava Novi Grad i Borivoj
Japundža
Trajanje projekta:
1.07-20.10.2011. godine
Broj volontera:
15
Broj volonterskih sati:
173
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Duško Karalica, Nada Japundža,
Milan Vasić, Maja Japundža i
Milena Vasić
Projekat: Fudbalsko igralište u Rašću
Mjesto: MZ Blatna, Novi Grad
Ova grupa mladih je željela da uredi igralište ispred osnovne škole u Rašću i omogući da se veći broj ljudi iz
ovog i susjednih sela okuplja, druži i bavi sportom.
Uz podršku zajednice, mještana i preduzeća su postavili 12 nosivih elektrostubova visine 7m iz golova,
postavili su žičanu mrežu na stubove u dužini od 150m i visine od 6m, nabavili i postavili su 4 refektora na
stubove i prikopčali ih na elektro mrežu. Naravno održan je turnir u malom fubalu na kome je učestvovalo 9
ekipa iz 6 okolnih sela.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
1.922,20 KM
Odobreno: 912,00 KM
Potrošeno: 912,70 KM
U novcu: 59,50 KM
U robi/uslugama: 950,00 KM
Sponzori iz zajednice:
ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka
radna jedinica Novi Grad i Opština
Novi Grad
Trajanje projekta:
25.06-25.10.2011. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
100
Broj korisnika:
60
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sonja Gojić, Milan Slavulj, Milenko
Stojaković, Milan Gajić i Marko
Vuksan
87
Projekat: Naša djeca su naša budućnost
Mjesto: MZ Jablanica-Repovac, Novi Grad
Članovi grupe su inicirali kroz projekat uređenje mjesta za djecu i mlade gdje bi se mogli zajedno družiti i
igrati.
Uz dodatnu podršku preduzeća i zajednice uređena je površina zemljišta oko 250m2, uređeno igralište sa
klackalicom, toboganom i ljuljačkom, te napravljene i postavljene klupe i kante za smeće.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
88
3.307,44 KM
Odobreno: 1.427,85 KM
Potrošeno: 1.427,44 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.880,00 KM
Sponzori iz zajednice:
KP ‘’KOMUS’’ Novi Grad
Trajanje projekta:
1.07-5.11.2011. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
164
Broj korisnika:
150
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Duško Graonić, Nebojša Todić,
Andrej Oljača, Mario Crnković i
Nikola Kolundžija
Projekat: Izrada golova i klupa za fudbalsko
igralište u Prekosanju
Mjesto: Novi Grad
Grupa mladih i članova zajednice Prekosanje su inicirali da se uredi fudbalski teren radi promovisanja
sportsko-rekreativnih aktivnosti među mladima i stvaranja preduslova za aktivno bavljenje fudbalom.
Uz podršku zajednice uspjeli su da se poravna i očisti zemljište dimenzija 1.200m2, iskopane su rupe i
postavljeni novi golovi dimenzija 7.32m x 2.60m, izrađene i postavljene dvije klupe za igrače čime su
stvoreni preduslovi da se mladi koji se bave fudbalom mogu kroz novoosnovani fudbalski klub uključiti i u
ligaško takmičenje. U ovoj zajednici osim podrške za nabavku sportske opreme, svi momci i djevojke imaju
podršku da aktivno igraju fudbal.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
6.078,00 KM
Odobreno: 1.965,00 KM
Potrošeno: 1.953,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 4.125,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Nijaz Fetibegović, Zlatko Mehanović,
FK ‘’Lokomotiva’’ Prekosanje, SZR
‘’Mima’’ Novi Grad i Semir Fetibegović
Trajanje projekta:
15.06-15.09.2011. godine
Broj volontera:
17
Broj volonterskih sati:
286
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sanel Elijazović, Semir Smajlagić,
Safet Elijazović, Dino Koliš i Samira
Smajlagić
89
Projekat: Renoviranje sportske svlačionice
Mjesto: MZ Ravnice, Novi Grad
Članovi grupe su inicirali kroz projekat uređenje sportske svlačionice koju bi koristili mladi koji se bave
fudbalom u selu Ravnicama.
Uredili su stare društvene prostorije za gore navedene potrebe svlačionice za fudbalere, a radovi su
uključivali popravljanje krova, malterisanje prostorije, postavljanja četri prozora, okrečene su sve
prostorije (oko 32m2), postavljene četiri klupe i vješalice, te dovedena voda i česma sa vanjske strane
objekta. Sada mladi koji se bave fudbalom u selu Ravnice su stvorili preduslove da se mogu ativno takmičiti
u 4 ligi u prijedorskoj regiji.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
90
3.693,04 KM
Odobreno: 1.483,80 KM
Potrošeno: 1.483,04 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.210,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Vaso Janković, Željko
Đurđekanović, Nebojša Pauković,
Goran Crnobrnja, Dragoljub
Crnobrnja i Nikola Grubor
Trajanje projekta:
15.06-30.09.2011. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
200
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Zoran Janković, Rade Marčeta,
Aleksandar Kostić, Miroslav
Zgonjanin i Ratko Aničić
Projekat: Uređenje igrališta Mala Novska Rujiška
Mjesto: MZ Mala Novska Rujiška, Novi Grad
Ova grupa mladih se okupila i inicirala projekat jer su željeli da urede igralište ispred područne osnovne
škole koje koriste najviše mladi i da im omoguće bolje uslove za druženje.
Zavrnuli su rukave i prvo ofarbali stubove koje su uz podršku preduzeća i drugih volontera postavili oko
igrališta, pa onda je postavljena zaštitna mreža u dužini od 22 metra i visine 6 metara, pa postavljena mala
simpatična ograda oko igrališta, i sa još dvije klupe dodatno doprinijeli da igralište dobije sasvim novi
izgled. Naravno na kraju je organizovan fudbalski turnir za mlade i one koji se tako osjećaju.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.849,08 KM
Odobreno: 1.859,40 KM
Potrošeno: 1.859,40 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.989,68 KM
Sponzori iz zajednice:
Komunalno preduzeće ‘’KOMUS’’
a.d. Novi Grad
Trajanje projekta:
1.07-15.09.2011. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
140
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Suzana Kačavenda, Aleksandra
Slavulj, Miroslav Slavulj, Mladen
Slavulj i Branislav Slavulj
91
Projekat: Podrška mladih prihvatilištu
za stara lica u Devetacima
Mjesto: MZ Devetaci, Novi Grad
Ova grupa mladih volonterki je odlučila da kroz projekat poboljša uslove za stara lica u selu Devetaci i
senzibilizira mlade ljude prema marginalizovanim grupama.
Zajedničkim snagama su doprinijeli da se urade molersko-farbarski radovi u objektu ukupne površine
1.200m2, urađena je djelomična sanacija sanitarnih čvorova površine 20m2, a uređeno je i dvorište i vrt
prihvatilišta za stara lica površine 1.000m2.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
92
4.000,00 KM
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 2.000,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Centar za socijalni rad Novi Grad,
S.Z.U.R. ‘’Aquator’’ Novi Grad, ‘’Novi
putevi’’, UG ‘’Dar prirode’’, Mira
Šurlan, Mileva Lazarević i Petra
Janjetović
Trajanje projekta:
1.07-1.09.2011. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
173
Broj korisnika:
20
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ivana Đurđekanović, Azra Omeragić,
Tamara Knežević, Mirjana Umičević,
Maja Karan
Projekat: Izgradnja dječijeg igrališta u Donjem Vodičevu
Mjesto: MZ Dobrljin, Novi Grad
Ova grupa mladih je prepoznala potrebu u zajednici za uređenjem mjesta gdje bi se djeca mogla družiti i
provoditi svoje slobodno vrijeme.
Uz dodatnu podršku lokalnih organizacija i preduzeća uspjeli su da urede teren 300m2 i da se obezbijedi
postavljanje rekvizita na dječijem igralištu (dvije ljuljačke, dvije klackalice i tobogan za djecu) koje je
dodatno nasuto i sitnim pijeskom. Tako je napravljeno lijepo i korisno igralište za djecu i mlade bračne
parove u Donjem Vodičevu.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
2.864,70 KM
Odobreno: 868,00 KM
Potrošeno: 868,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.996,70 KM
Sponzori iz zajednice:
FK ‘’PLAMEN’’ Donje Vodičevo,
Komunalno preduzeće ‘’KOMUS’’
Novi Grad, OCKI Donje Vodičevo
Trajanje projekta:
20.06-20.10.2011. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
140
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Jelena Trninić, Olivera Mačak,
Bojan Obradović, Marko Ikić i
Mladen Trninić
93
Projekat: Bolji uslovi za praktičnu nastavu
i slobodno vrijeme učenika
Mjesto: Novi Grad
Članovi savjeta učenika srednje škole ‘’Đuro Radmanović’’ koji pohađaju ugostiteljsko-turistički smjer su
inicirali ovaj projekat radi stvaranja boljih uslova za praktičnu nastavu, ali i uređenja prostora koji mogu
učenici koristiti nakon nastave, a prije odlaska kući.
Uz dodatnu podršku škole i lokalne zajednice uređena je jedna prostorija i opremljena sa drvenim šankom i
svom potrebnom opremom koju će koristiti učenici. Naravno organizovano je i svečano otvaranje kojem su
prisustvovali mediji i veoma važne osobe iz Novog Grada.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
94
4.421,41 KM
Odobreno: 1.800,00 KM
Potrošeno: 1.800,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.621,41 KM
Sponzori iz zajednice:
Srednja škola ‘’Đuro Radmanović’’ Novi
Grad, MDM ‘’Marčetić’’ Prijedor, Dragan
Ovuka, Ranko Vujatović, Branka
Ivanović i Emili Rihani
Trajanje projekta:
1.08-31.10.2011. godine
Broj volontera:
17
Broj volonterskih sati:
138
Broj korisnika:
700
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Zvjezdan Velemir, Branislav Đurđević,
Dajana Janković, Zorana Slavulj i
Slobodan Drljača
Projekat: Uređenje školskog igrališta
Mjesto: MZ Dobrljin, Novi Grad
Članovi grupe su inicirali kroz projekat uređenje školskog igrališta u dvorištu područne
osnovne škole u Dobrljinu.
Kroz projekat su uredili i očistili igralište, ofarbali 22 cijevi svaka dužine 4.5m, iskopali i betonirali postolja
50cmx50cmx50cm za ogradu, cijevi izbetonirani i postavljena zaštitna ograda površine oko 160m2 na
igralištu.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.946,75 KM
Odobreno: 1.896,75 KM
Potrošeno: 1.896,75 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.050,00 KM
Sponzori iz zajednice:
OŠ ‘’Vuk Karadžić’’ Novi Grad,
područna škola Dobrljin i KP
‘’KOMUS’’ Novi Grad
Trajanje projekta:
25.06-25.10.2011. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
112
Broj korisnika:
190
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Nikifor Umićević, Magdalena
pepić, Veliborka Umićević, Srđan
Milašin i Dijana Knežević
95
Projekat: ‘’Petrovdan’’ smotra folklora
Mjesto: Novi Grad
Grupa mladih koji su članovi folklornog ansambla su inicirali ovaj projekat sa ciljem veće uključenosti
mladih u folklor i promocije kulturnih sadržaja u opštini Novi Grad.
Uspjeli su kroz projekat da se sašiju za šest parova narodne nošnje sa kojima su članovi grupe uigrali tri nove
koreografije, koje su kao podrška folklornom ansamblu predstavili u dva sela i na smotri folklora za Dan
opštine Novi Grad.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
96
6.980,00 KM
Odobreno: 1.181,00 KM
Potrošeno: 1.180,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 5.800,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Kulturno obrazovni centar Novi
Grad i SKR’’Jelka’’ Novi Grad
Trajanje projekta:
15.06-30.07.2011. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
474
Broj korisnika:
1500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Nina Janković, Mladen Babić,
Branka Čugalj, Jelena Slavulj,
Milan Babić i Slavko Makivić
Projekat: Uređenje sportskog terena u Poljavnicama
Mjesto: MZ Poljavnice, Novi Grad
Radi podsticanja dječaka i djevojčica da se bave fudbalom ova grupa je inicirala
uređenje sportskog terena u Poljavnicama.
Uspjeli su uz dodatnu podršku da se sanira i niveliše veliki teren za fudbal 3000m2 i izgradi mali teren za
fudbal 800m2, postave dvije kabine za rezervne igrače i jedna za delegata. Inače na glavnom terenu FK
Mladost je održana i manifestacija otvorene zabavne škole fudbala.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.893,12 KM
Odobreno: 1.827,84 KM
Potrošeno: 1.743,12 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.150,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Komunalno preduzeće ‘’KOMUS’’
a.d. Novi Grad i Miroslav Lazić
Trajanje projekta:
1.07-15.09.2011. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
258
Broj korisnika:
280
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ivana Lazić, Aleksandar Lazić,
Davor Pekija, Sara Kreća i Dejana
Lazić
97
Projekat: ‘’Ugasi kompjuter-uzmi loptu’’
Mjesto: Novi Grad
Članovi ove grupe su inicirali da se uredi odbojkaško igralište u dvorištu Gimnazije jer su željeli da
podstaknu svoje kolegice i kolege da se više druže i bave sportom.
Očistili su teren 20m x 12m, postavljeni su stubovi za odbojkašku mrežu, napravljen je teren 16m x 8m za
odbojku u prijesku, nabavljene dvije kante za otpatke i dvije klupe, te četiri odbojkaške lopte. Kas su sve
završili organizovali su turnir u odbojci na kojem je učestvovalo pet ekipa.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
98
2.566,80 KM
Odobreno: 969,00 KM
Potrošeno: 969,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.597,80 KM
Sponzori iz zajednice:
Gimnazija ‘’Petar Kočić’’ Novi Grad
i Goran Goronja
Trajanje projekta:
17.06-17.07.2011. godine
Broj volontera:
40
Broj volonterskih sati:
325
Broj korisnika:
1200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ivana Vuković, Branka Vujatović,
Milan Bajić, Aleksandra Đukić i
Duška Labus
Download

Iskustvo dobre prakse 2011