CONSORTIUM FOR THE PRODUCTION, DRAFTING,
INTERIOR DESIGN AND ENGINEERING
KONZORCIJ ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE,
OPREMANJE I INŽINJERING
PRIVREDNA KOMORA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
UNA – SANA CANTON CHAMBER of ECONOMY
P
T
he Una–Sana Chamber of Economy is a cantonal organization whose mission is to promote and link the
Una-Sana Canton with global economies. The Una-Sana
CoE is a non profit public law professional association that
serves the business community in order to strengthen
and promote economic growth in the Una-Sana Canton,
thus contributing to the prosperity of society as a whole.
The Chamber’s professional services, qualified staff and
adequate funding allow the fulfillment of its tasks. The
Una–Sana CoE, as the strongest and most representative business institution in the Una-Sana Canton, provides
qualified services and represents the interest of the business sphere with regard to the government and legislation.
As the leading business institution in our Canton, the UnaSana Chamber of Economy will continue championing
the interests of the business community by cooperating
with government institutions; promoting the U-S Canton
economy and linking it with the wider international environment; fostering entrepreneurship, quality standards
and environmental protection, foreign investment and
self-regulation within the framework of business through
codes and business customs.
The principles and range of our activities and the method
of work fully correspond to the activities implemented by
the Chambers of Economy in other EU states, so that each
company visiting the Una-Sana Canton finds an identical
service here to the one to which it is accustomed in its
mother country.
The Una-Sana CoE has concluded over 30 co-operation
agreements with Bosnian and European Chambers of
Economy, sends and receives business delegations, organizes participation in exhibitions and trade fairs. Also, the
Una-Sana CoE for 7 years has been the organizer of the
most important international ecology fair in Bosnia and
Herzegovina, „EKOBIS“. Every year, it gathers over 200
exhibitors from different parts of Europe and the world.
rivredna komora Unsko-sanskog kantona (PK USK)
je nevladina, neprofitna asocijacija privrede Unskosanskog kantona, čiji korijeni se vežu za početak druge
polovine dvadesetog stoljeća. Misija Privredne komore
USK je promocija i zastupanje interesa svojih članica kod
organa vlasti i u procesu približavanja Evropskoj Uniji,
te povećanje konkurentske sposobnosti privrede USK u
zemlji i inozemstvu.
Kao vodeće privredna asocijacija na Unsko-sanskom
kantonu, PK USK zastupa interese poslovne zajednice
u odnosima sa zakonodavnom i izvršnom vlasti; promovira i povezuje privredu Unsko-sanskog kantona s
domaćim i međunarodnim poslovnim okruženjem; potiče
poduzetništvo, strana ulaganja, uvođenje standarda
kvaliteta i zaštitu okoliša; educira i informira članstvo o
aktuelnim privrednim kretanjima; te podiže sveukupni
nivo spremnosti privrede USK za pristup Evropskoj Uniji.
Način i principi rada u PK USK u potpunosti odgovaraju
principima koje se provode od strane privrednih komora
u drugim državama regiona i Evropske Unije. Privredna
komora USK razvila je suradnju s mnogim komorama i
drugim poslovnim institucijama u širem okruženju. Do
danas je PK USK potpisala preko 30 ugovora o suradnji s
BiH i Evropskim privrednim komorama.
Također, Privredna komora Unsko-sanskog kantona već 7
godina organizira međunarodni, ekološki sajma EKOBIS,
koji svake godine okuplja preko 200 izlagača iz različitih
dijelova Evrope i svijeta.

Na slijedećim stranicama Privredna komora USK predstavlja 6 reprezentativnih članica iz sektora građevinarsta,
stanogradnje, proizvodnje stolarije, pločastog i masivnog
namještaja, koje su odlučile udružiti snage, te uz pomoć PK
USK, formirati konzorcij ECO GROUP s ciljem zajedničkog
nastupa na domaćem i ino tržištima.

On the following pages, the Una-Sana Chamber of Economy represents the six most successful chamber-members in the sector of construction, housing, production of
joinery, composite and solid furniture, who have decided
to join forces and set up the consortium ECO GROUP,
aimed at joint appearances on the domestic and foreign
markets.
President: Ismet Pašalić, M.Sc.
Adresa / Address: Trg maršala Tita bb, Bihać, B&H
Tel: 00387 37 227 762; 228 381
Fax: 00387 228 380; 227 780
Web site: www.pkusk.com
E-mail: [email protected]
INFORMATION ON THE CONSORTIUM
T
HE ECO GROUP consortium is the result of an
alliance between Una-sana Chamber of Economy and
6 representative companies in the sector of construction,
housing, production of joinery, composite and solid furniture from the area of Una-Sana Canton.
The consortium is personally and technically qualified to
complete construction and interior design of residential,
business and public buildings. From planning and conceptual design through project management to its own
production and assembly, THE ECO GROUP Consortium is
ready to realize each individual customer’s request.
The members of the consortium provide the synergy of
joint performance, which, in parallel with previous experience and references of each of the consortium members,
guarantee a high quality level, through a range of services
which we provide:
• Drafting of project
• Civil engineering
• Production of stone aggregations
• Construction and sale of business buildings
• Installation of glass facades
• Production and installation of PVC
and aluminium joinery
• Production of wooden joinery and interior decoration
• Production and installation of bathrooms,
laminated and office furniture
• Production of kitchens and living rooms
• Complete interior design
• Production of office and hotel furniture
from solid wood
• Consulting services
THE ECO GROUP Consortium in figures:
Employees
437
Production space - indoor
26.000 m²
Production space – outdoor
39.500 m²
Total turnover in 2009
16,000,000.00 EUR
Export quota
approx. 40%
Export countries
over 20
Flats built
190.000 m²
Industrial plants built
209.550 m²
K
onzorcij ECO GROUP rezultat je udruživanja
Privredne komore USK i 6 reprezentativnih poduzeća
iz sektora građevinarstva, stanogradnje, proizvodnje stolarije, pločastog i masivnog namještaja s područja Unskosanskog kantona.
Konzorcij je kadrovski i tehnički osposobljen za kompletnu izgradnju i opremanje stabmenih, poslovnih i javnih
objekata. Od planiranja i konceptualizacije, preko projekt
menadžmenta, te vlastite produkcije do montaže, konzorcij ECO GROUP je spreman da realizira svaki individualni
zahtjev kupca.
Članice konzorcija zajedničkim nastupom obezbjeđuju
sinergiju, koja paralelno s iskustvom i dosadašnjim referencama svake od članica konzorcija garantuje kvalitet
kroz lepezu usluga koje pružamo:
• Projektovanje
• Visoko i nisko gradnja
• Proizvodnja kamenih agregata
• Izgradnja i prodaja poslovnih objekata
• Ugradnja staklenih i ventilirajućih fasada
• Proizvodnja i montaža pvc i alu stolarije
• Proizvodnja drvene stolarije i elemenata za oblaganje stubišta i dijelova interijera,
• Proizvodnja i montaža kupaonskog, pločastog i
kancelarijskog namještaja
• Proizvodnja kuhinja i dnevnih soba
• Kompletno opremanje interijera
• Proizvodnja kancelarijskog i hotelskog namještaja
od masivnog drveta
• Konsalting usluge
Konzorcij ECO GROUP u brojkama:
Zaposlenih
437
Površina proizvodnih objekata - zatvorenih 26.000 m²
Površina proizvodnih objekata - otvorenih
39.500 m²
Ukupan promet u 2009.
30.849.000,00 KM
Izvozna kvota
cca 40%
Zemlje u koje se izvozi
preko 20 zemalja
Izgrađenih stanova i javnih objekata
190.000 m²
Izgrađenih industrijskih objekata
209.550 m²
3
BOR d.o.o. Bihać
T
he Ltd. Company Bor is engaged in the production
of construction joinery and wood elements. The company has a longstanding tradition in wood processing, including the production of facade and interior joinery, hallway paneling elements and interior parts. EURO-profile
doors and windows are produced using modern ancillary
equipment, and made of quality vacuum dried cut materials. The wood surface treatment, respectively, coating and
protection of products, is performed in line with the European standards. The company uses new painting technology, with paints and varnishes made by the best known
European companies, which are environmentally friendly,
nonpolluting, and biodegradable. The company has got
a ISO 9001:2000 Certificate, and will soon obtain the CE
mark on its products. Its product design, modern technology, technological innovations and professional staff
guarantee the lasting quality of Bor Company.
4
P
oduzeće Bor d.o.o. bavi se proizvodnjom građevinske stolarije i elemenata za oblaganje stubišta i
dijelova enterijera. Proizvodnja se odvija u savremenom
proizvodno-poslovnom objektu površine 1.400 m2. Kako
bi se približili evropskim standardima o očuvanju životne
sredine koriste novu tehnologiju premazivanja bojama i
lakovima koji ne zagađuju okolinu i imaju bio-razgradiva
svojstva.
Vrata i prozori izrađuju se od EURO profila, kvalitetno rezanog materijala osušenog vakumskim režimom sušenja.
Kvalitet proizvedene robe je ispitala i certificirala akreditovana laboratorija na Institutu u Milanu, a obradom
tehničkog fajla i nabavkom standarda Bor d.o.o. započinje
CE označavanje svojih proizvoda. Kontrola kvaliteta se
obavlja po ISO standardu 9001:2000 koji je poduzeće uvelo
i certificiralo 2006. godine.
Direktor / Manager: Enes Mujnović
Adresa / Address: Banjalučka bb (Zaobilaznica), Bihać
Tel: 00387 37 310 706 • Mob / Cell: 00387 61 174 837
Web site: www.borstolarija.com
E-mail: [email protected]
5
GP TIIM d.o.o. Sanski Most
G
.P. TIIM Ltd. is a successor of a construction firm
from Banja Luka, which was formed back in 1985. The
main activity is the design, construction and sale of objects
of collective housing, office buildings and other facilities’
constructions. In the period since 1997 till today G.P. TIIM
has built several residential-business objects in Sanski
Most, Cazin, Prijedor, Bihac, Sarajevo, over 600 dwellings,
the total area amounting to over 80,000 m2. Also, G.P. TIIM
built hundreds of private, individual and business housing, and a number of industrial buildings. The company
employs 45 workers and has complete equipment in the
field of its activities. The basic characteristics of this enterprise are an honest relationship with its customers, top
quality, timely and quality services. Until now, G.P. TIIM
ensures home for over 800 satisfied customers.
6
G
.P. TIIM d.o.o. sljedbenik je građevinske firme iz
Banja Luke koja je formirana davne 1985. godine.
Osnovna djelatnost poduzeća je projektovanje, izgradnja i prodaja objekata kolektivnog stanovanja, poslovnih
objekata te drugih objekata visokogradnje. U periodu
od 1997. do danas G.P. TIIM je izgradio nekoliko stambeno poslovnih objekata u Sanskom Mostu, Cazinu, Prijedoru, Bihaću, Sarajevu, odnosno preko 600 stanova,
ukupne površine preko 80.000 m2. Također, izgrađeno
je i oko stotinu privatnih, individualnih i poslovno stambenih objekata, kao i nekolicina industrijskih objekata.
Poduzeće zapošljava 45 radnika te posjeduje kompletnu opremu iz domena svoje djelatnosti.
Osnovna karakteristika poslovanja poduzeća je pošten
odnos sa kupcem, vrhunski kvalitet, pravovremena i
kvalitetna usluga, kao i poštivanje dogovorenih rokova.
Do danas je G.P. TIIM obezbjedilo dom za preko 800 zadovoljnih kupaca.
Direktor / Manager: Teufik Kahrimanović
Adresa / Address: Muse Ćazima Ćatića B-C, Sanski Most
Tel: 00387 37 685 565
Fax: 00387 37 683 330
Web site: www.tiim.info
E-mail: [email protected]; [email protected]
7
GRUPEX d.d. Velika Kladuša
T
he company Grupex JSC was founded in 1975 as a
result of a merger of two former companies. Since
2000 Grupex operates as a joint stock company with 100%
private ownership. The company is engaged in drafting,
construction of civil engineering and prefabrication based
on mineral raw materials. The company owns a factory
for the production of reinforced concrete, pre-stressed elements and equipment for mass production of concrete
and asphalt. Since its foundation the company Grupex
built hundreds of facilities throughout B&H and the Croatian Republic, among other things: over 277 km of roads,
over 319,000 m2 of housing, industrial and public space
and 51 prefabricated reinforced concrete bridges. The
company currently employs 152 workers.
8
Direktor / Manager: Irfan Redžić
Adresa / Address: Zuhdije Žalića bb, Velika Kladuša
Tel: 00387 37 775 152
Fax: 00387 37 775 151
Web site: www.grupex.ba
E-mail: [email protected]; [email protected]
P
oduzeće Grupex d.d. nastalo je 1975. godine spajanjem dva dotadašnja poduzeća. Od 2000. godine Gru-
pex posluje kao dioničko društvo s 100 %-tnim privatnim
vlasništvom. Poduzeće se bavi projektovanjem, izgradnjom objekata visoko i niskogradnje te prefabrikacijom na
bazi mineralnih sirovina. Poduzeće posjeduje tvornicu za
proizvodnju armirano – betonskih, prednapregnutih elemenata i centrifugiranih stubova, te opremu za proizvodnju betonske mase i asfalta. Od svog osnivanja kompanija Grupex izgradila je na stotine objekata širom BiH i
R. Hrvatske, između ostalog: preko 277 km saobraćajnica,
preko 319.000 m2 stambenog, indsutrijskog i javnog prostora te 51 montažni, armirano-betonski most. Poduzeće
trenutno zapošljava 152 radnika.
9
LASER d.o.o. Bihać
T
he Laser Company, located in Bihać, was established in 1996. From then on it was engaged in trading
with plumbing materials, and in 1999, it initiated the production of top laminated furniture. Nowadays, Laser is a
well-renowned producer of bathroom and office furniture,
and kitchens, and it is engaged in interior decorations. Laser Company uses modern technical solutions and equipment in its production and it possesses the ISO 9001-2000
Certificate. All company’s economic indicators have a
constant growing trend, and it is one of the most representative examples of the final production of furniture in
Una-Sana Canton. It currently employs 140 workers.
10
F
irma Laser sa sjedištem u Bihaću osnovana je 1996.
godine. Na početku firma je krenula sa trgovinom
vodomaterijalom, a u toku 1999. godine počela je s proizvodnjom. Danas je Laser renomirani proizvođač kupaonskog, pločastog i kancelarijskog namještaja, kuhinja i
opremanja interijera. Firma Laser u svojoj proizvodnji
koristi suvremena tehnička rješenja i opremu. Također,
poduzeće je vasnik certifikata ISO 9001-2000. Preduzeće
bilježi konstantan rast u svim ekonomskim pokazateljima
i jedno je od reprezentativnih primjera
uspješnog proizvođača pločastog namještaja na Unskosanskom kantonu. Poduzeće Laser trenutno zapošljava
150 radnika.
Direktor / Manager: Džemaludin Harčević
Adresa / Address: Pritoka bb, Bihać
Tel: 00387 37 319 281; 00387 37 319 282;
00387 37 319 248
Fax: 00387 37 314 324; 00387 37 311 855
Web site: www.laser.ba
E-mail: [email protected]
11
PVC STOLARIJA HOROZOVIĆ d.o.o. Sanski Most
P
VC Horozović Company is a regional leader in the manufacture and assembly
of PVC, aluminium hardware, high quality facades and related products. The
company was established in 1998 and in 100% privately owned. PVC Horozović products are made from top quality components from the German company VEKA PVC,
aluminium elements from SCHUEKO and FEAL, and another number of renowned
manufacturers with products of controlled origin and quality. The production of the
company is located in a modern equipped hall, in a 2100 m2 closed area in which
currently are employed 30 workers. 25% of the company’s total production is sold in
export markets: Italy, Norway, Germany, Austria, Netherland and Croatia.
12
P
oduzeće PVC Stolarija Horozović je regionalni lider u proizvodnji i montaži PVC stolarije, ALU bravarije, vrhunskih fasada i srodnih proizvoda. Poduzeće je osnovano 1998. godine i u 100%-tnom je privatnom vlasništvu.
Proizvodi Stolarije Horozović izrađeni su od najkvalitetnijih njemačkih PVC elemenata firme VEKA, aluminijumskih
elemenata SCHUEKO i FEAL, te još niza renomiranih proizvođača sa proizvodima kontroliranog porijekla i kvelitete.
Proizvodno postrojenje poduzeća smješteno je u suvremeno opremljenoj hali, površine 2100 m2 zatvorenog prostora u kojem je trenutno zaposleno 30 radnika. Poduzeće 25% ukupne proizvodnje plasira na izvozna tržišta Italije,
Norveške, Njemačke, Austrije, Holandije i Hrvatske.
Direktor / Manager: Elvis Horozović
Adresa / Address: Industrijska zona bb, Sanski Most
Tel: 00387 37 689 888
Fax: 00387 37 689 889
Web site: www.stolarijahorozovic.com
E-mail: : [email protected]
13
SMRČA d.o.o. Bosanska Krupa
S
mrča Ltd. is a family company founded in 1988 by the Mujić family combining experience, youth and ambition. Initially, the company was engaged in primary wood
processing of conifers, and recently began focusing on value-added products – furniture components and furniture production. The company has regularly modernized its
equipment and currently
maintains an entire line of contemporary machinery, including log processing equipment, modern kilns and machinery for the production of value-added products. They
have achieved steady growth in income and exports, particularly to Italy and Slovenia,
which currently accounts for 70% of its total sales. The number of employees has also
increased to 40. The company tracks the latest global trends in design and production
of furniture and has broadened its sales network to reach new markets. Recently the
company opened a new, modern retail shop exhibiting the whole range of its own products on 300 m2 space. Smrča was among the first companies from Una-Sana Canton
awarded with ISO 9001:2000.
14
S
mrča d.o.o. je porodična firma osnovana 1988. godine
i vlasništvo je porodice Mujić u kojoj se objedinjuju
iskustvo, mladost i ambicija. Inicijalno, firma se bavila primarnom preradom drveta četinara da bi se prije izvjesnog
vremena okrenula proizvodima većeg stepena obrade – elementima namještaja. Istovremeno je rukovodstvo vršilo
modernizaciju opreme, tako da danas firma raspolaže
kompletnom linijom savremenih mašina, uključujući
opremu za obradu trupaca, modernih sušara, do mašina
za izradu proizvoda sa dodatnom vrijednošću. Smrča
d.o.o. danas proizvodi visoko kvalitetni masivni namještaj
izrađen od sortimenta bukve, javora, hrasta i brijesta, te
pločasti namještaj po mjeri i želji kupca. Rezultat svih aktivnosti je stalan rast prihoda kao i rast izvoza, posebno u
Italiju i Sloveniju, koji trenutno iznosi 70% ukupne prodaje.Smrča je jedno od prvih poduzeća na Unsko-sanskom
kantonu dobilo certifikat ISO 9001 – 2000.
Direktor / Manager: Emir Mujić
Adresa / Address: Trg Avde Ćuka bb, Bosanska Krupa
Tel: 00387 37 471 038
Fax: 00387 37 485 390
Web site: www.smrca-bih.com; www.smrca.ba
E-mail: [email protected]
15
Consortium for the production,
drafting, interior design and engineering
Bosnia & Herzegovina, Bihać, Trg maršala Tita bb
Tel.: ++387 37 228 381, Fax: ++ 387 37 228 380
e-mail: [email protected]
PRIVREDNA KOMORA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
BOR, Bihać
www.borstolarija.com
G.P. TIIM, Sanski Most
www.tiim.info
GRUPEX, Velika Kladuša
www.grupex.ba
PVC STOLARIJA HOROZOVIĆ, Sanski Most
www.stolarijahorozovic.com
LASER, Bihać
www.laser.ba
SMRČA, Bosanska Krupa
www.smrca.ba
PRIVREDNA KOMORA USK, Bihać
www.pkusk.com
CZ
D
SK
A
CH
H
SLO
AD
RI
I
HR
SRB
BIH
AT
IC
SE
MNE
A
MK
AL
Tekstovi: Nihad Šušnjar • Grafičko oblikovanje: Damir Design
Štampa: Grafičar Bihać • Tiraž: 1000 • April 2010.
Download

UNA – SANA CANTON CHAMBER of ECONOMY The