IZDANE OKOLINSKE DOZVOLE U 2013. GODINI ZA UNSKO - SANSKI KANTON
N – novo postrojenje
P – postojeće postrojenje
O – obnovljena
NP – po prestanku važenja okolinske dozvole izdata nova dozvola
Datum
zaprimanja
predmeta
Vrsta (grana)
industrije
Opis aktivnosti
11-23-17325-UP1/12
12.11.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Primarna i
finalna obrada
drveta
Bihać
Međudražje
11-23-13857-UP1/12
26.09.2012.
Ekstraktivna
Industrija
Eksploatacija
dolomita
Doo Pilipović
Cazin
Cazin
Stijena
11-23-17222-UP1/12
08.11.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
O 4.
Doo DKS
Loversan
Cazin
Cazin
Mihaljevac
11-23-14125-UP1/12
23.08.2012.
Energetska
industrija
Plinska stanica
O 5.
Doo FB
Modratrans
Sanski Most
Sanski Most
Željeznička bb
11-23-4876-UP1/12
03.05.2012.
Ekstraktivna
Industrija
Kamenolom
dolomita
O 6.
Doo Džeri
Ključ
Ključ
Rudenice
11-23-5175-UP-1/12
07.05.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Primarna i o
polufinalna
obrada drveta
O 7.
Doo Petrol P
Cazin
Cazin
Ostrožac
11-23-5750-UP1/12
15.05.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Redni
broj
Investitor
Lokacija
Broj predmeta
N 1.
Doo Skontoprom
Prijedor
Ključ
Zgon
N 2.
Doo Horizont
Bihać
O 3.
Kapacitet
Kapacitet
proreza
15000
m3/g
Eksploatac
iona
površina
2,00 ha
Kapacitet
rezervoara
120 m3
Kapacitet
rezervoara
3x4850 l
Eksploatac
iona
površina
1,76 ha
Kapacitet
proreza
2700 m3/g
Kapacitet
rezervoara
240 m3
Datum
izdavanja
okolinske
dozvole
Napomena
08.01.2013.
14.01.2013.
Okolinska dozvola
23.01.2013. 11/2-23-9246-UP1/07, 16.10.2007.
Okolinska dozvola
23.01.2013. 11-23-8835-UP1/06, 01.08.2006.
Okolinska dozvola
24.01.2013. 11-23-2392-UP1/06, 31.03.2006
Okolinska dozvola
11/2-23-1158-UP1/07, 07.05.2007
Okolinska dozvola
06.02.2013. 11-23-14312-UP1/06, 20.02.2007
29.01.2013.
1
Doo
1. 1
Mumunović
bihać
Bihać
Kostela bb
11-23-19211-UP1/12
P 9.
2. Doo
2 Durić
Cazin
Cazin
Kličići
N 10.
3.Doo3 Vita Jela
cazin
P 11.
06.12.2012.
Ekstraktivna
Industrija
Eksploatacija
dolomita
11-23-19381-UP1/12
13.12.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Cazin
Podgredina bb
11-23-8408-UP1/12
21.06.2012.
Doo Drvoprorez
Hedo
Cazin
Cazin
Gnjilavac 283
11-23-17988-UP1/12
19.11.2012.
O 12.
Doo Tehnocen
Bihać
Bihać
Jablanska bb
11-23-17369-UP1/12
12.11.2012.
P13.
Energopetrol dd
Sarajevo
Sanski Most
Ul. Tranzit bb
11/2-23-13350-UP1/09
N14
Doo Velić-kop
Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
Velići-Kovačevići
P15.
Doo Holdina
Sarajevo
N 16.
Kanurić Irfet
Bos. Krupa
O17.
Doo Bushel
Bihać
Bihać
Gata – ul.
Patriotske lige bb
P18.
Doo
Čavkunović
Bihać
Bihać
Zaobilaznica bb
O19.
Doo Termoglas
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Ul. Žrtava fašizma
P20.
Doo
Čavkunović
Bihać
Bihać
Ul. Jablanska 23
N 8.
Cazin
Ul. Hamdije
Mujezinovića bb
Bos. Krupa
Jezerski
Eksploatac
iona
površina
2,00 ha
Kapacitet
rezervoara
240 m3
Kapacitet
15.000
m3/g
Kapacitet
14.500
m3/g
Kapacitet
4.927,5
m3/g
Kapacitet
rezervoara
165 m3
Eksploatac
iona
površina
1,50 ha
Kapacitet
rezervoara
160 m3
06.02.2013.
06.02.2013.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Primarna
prerada drveta
09.10.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
11-23-19946-UP1/12
28.12.2012.
Ekstraktivna
Industrija
Kamenolom
11/2-23-7477-UP1/07
03.08.2007.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
11-23-8935-UP1/12
09.07.2012.
Prehrambena
industrija
Klaonica
1,7 t/mjes.
11.04.2013.
11-23-18386-UP1/12
23.11.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
Okolinska
dozvola 11/2-2324.04.2013.
10779-UP-1/07,
27.11.2007
11-23-1815-UP1/13
28.02.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
260 m3
25.04.2013.
11-23-196-UP-1/13
10.01.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
Okolinska
dozvola 11/2-2327.05.2013.
8181-UP-1/07,
20.11.2007
11-23-1816-UP1/13
31.05.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
140 m3
31.05.2013.
Pogon pilane
Primarna i
polufinalna
obrda drveta
11.02.2013.
20.02.2013.
Okolinska dozvola
28.02.2013. 11/2-23-5940-UP1/07, 10.07.2007
19.03.2013.
22.03.2013.
26.03.2013.
2
O21.
Doo
Čavkunović BP
Bihać
Bihać
Ul. Sulejmana
veličanstvenog bb
11-23-3559-UP1/13
O22.
Doo
Čavkunović BP
Bihać
Ključ
Naselje Sanica
O23.
Doo
Čavkunović BP
Bihać
N24.
P25.
Okolinska
dozvola 11-2307.06.2013.
12480-UP-1/05,
09.12.2005
Okolinska dozvo.
12.06.2013. 11-23-546-UP1/07, 17.04.2007
Okolinska
dozvola 11/2-2312.06.2013.
10409-UP-1/06,
12.09.2006
18.04.2013.
Energetska
industrija
Skladište
naftnih
derivata
Kapacitet
rezervoara
440 m3
11-23-2556-UP1/13
21.03.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
60 m3
Sanski Most
Bulevar VII
korpusa bb
11-23-2557-UP1/13
21.03.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
250 m3
Općina Bužim
Bužim
Naselje Stari Grad
11-23-2456-UP1/13
20.03.2013.
Upravljanje
vodama
Biljni uređaj
za
prečišćavanje
otpadnih voda
200 ES
13.06.2013.
Draganović –
komerc
Ključ
Ključ
Pudin Han 47D
11/2-23-9874-UP1/09
06.08.2009.
Prehrambena
industrija
Klaonica
2,5 t/dan
21.06.2013.
Halko doo
Cazin
Cazin
Stijena bb
11-23-9497-UP1/2012
11.07.2012.
Industrija gume
149.722,56
m3/god
11.07.2013.
N 27.
Čović Ćamil
Cazin
Cazin,
Šturlići
11-23-12-UP-1/13
03.01.2013.
3.000 m3
12.07.2013.
P 28.
Pogy doo
Bihać
11-23-15444-UP1/12
15.10.2012.
13.000 m3
15.07.2013.
P 29.
Vibok-benz doo
Bos. Krupa
11-23-10998-UP1/09
N 30.
JKP Vodovod
doo
Cazin
Cazin,
Naselje Polje
11-23-1415-UP1/13
N 31.
Bob doo
Bihać
Bihać
Donja Gata
P 32.
Đuzelić doo
Cazin
Cazin
Ostrožac 158
N26.
Bihać,
Ivana Frane Jukića
bb
Bos. Krupa
Bosanskokrupske
brigade bb
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Proizvodnja
stiropora i
plinska stanica
Pilana sa
pratećim
sadržajima
Pilana sa
pratećim
sadržajima
31.08.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
95 m3
07.08.2013.
14.02.2013.
Upravljanje
vodama
Biljni uređaj
za
prečišćavanje
otpadnih voda
400 ES
13.08.2013.
11/2-23-7142-up1/13
02.07.2013.
Ekstraktivna
Industrija
Kamenolom
dolomita
11-23-17651-UP1/12
14.11.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Eksploatac
iona
površina
2,43 ha
Kapacitet
rezervoara
100 m3
21.08.2013.
21.08.2013.
3
O 33.
Asim-komerc
Bužim
Bužim
Ul. Zmaja od Bosne
br. 4
11-23-6586-UP1/13
21.06.2013.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pilana sa
pratećim
sadržajima
7.000 m
23.08.2013.
O 34.
Ećo-komerc doo
Bosanska krupa
Bos. Krupa
Pištaline bb
11-23-5468-UŠP1/13
31.05.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
120 m3
27.08.2013.
P 35.
Drvo-rez doo
Bosanski
Petrovac
Bos. Petrovac
Rašinovac bb
11/2-23-8953-UP1/2007
20.09.2007.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Primarna
obrda drveta
Kapacitet
1.320 m3/g
02.09.2013.
O 36.
UNA-LES doo
Bos. Petrovac
Bos. Petrovac
Bujadnice bb
11/2-23-7100-UP1/13
02.07.2013.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pilana sa
pratećim
sadržajima
10.000 m
04.09.2013.
P 37.
Ljubijankić Scomerc
Bužim
Bužim
Ul. 505. Viteške
brigade bb
11-23-8281-UP1/12
19.06.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
150 m3
11.09.2013.
O 38.
ELANCommerc doo
Cazin
Cazin
Šturlići
11-23-2206-UP1/13
12.03.2013.
Energetska
industrija
Interna
benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
30 m3
16.09.2013.
N 39.
BORKOMERC
doo
Bihać
Bihać
Naselje Pritoka
11-23-7286-UP1/13
18.07.2013.
Upravljanje
otpadom
Skladište
metalnog
otpada
Kapacitet
3.100 t/god
24.09.2013.
O 40.
VEJINAC doo
Velika kladuša
Cazin
Donja Lučka
11-23-6648-UP1/13
25.06.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
320 m3
03.10.2013.
O 41.
BUSHEL doo
bihać
Cazin
Ćoralići
11-23-6663-UP1/13
25.06.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
22.10.2013.
Sanski Most
Naselje Naprelje
11-23-5379-UP1/13
29.05.2013.
23.10.2013.
11-23-16037-UP1/12
23.10.2012.
Pilana sa
pratećim
sadržajima
Pilana sa
pratećim
sadržajima
6.000 m3
Cazin
Gornja Koprivna
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
3.000 m3
05.11.2013.
Ključ
Ul. Branilaca BiH
bb
11-23-2781-UP1/13
27.03.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
120 m3
05.11.2013.
N 42.
N 43.
O 44.
HOROZOVIĆ
doo
Sanski Most
DURAK-AD
doo
Cazin
ENERGOPETR
OL DD
Sarajevo
3
3
dozvola br.
11/2-23-5604UP-1/08,
04.06.2008.
dozvola br.
11/2-23-7463UP-1/07,
31.08.2007
Dozvola br.
11/2-23-4701UP-1/08,
17.07.2008.
Dozvola br.1123-14794-UP1/06,
12.02.2007.
Dozvola
br.11/2-234872-UP-1/08,
24.06.2008.
Dozvola br.1123-2854-UP1/08,
25.05.2008.
Dozvola
br.11/2-232305-UP-1/08,
4
O 45.
CAMEL TURS
doo
Bihać
Bihać
Naselje Gata
11/2-23-7925-UP1/13
16.07.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
120 m3
22.11.2013.
P 46.
LJUBIJANKIĆ
S-COMERC
Bužim
Bužim
Ul. Generala I.
Nanića bb
11/2-23-6205-UP1/2008
22.03.2013.
(odobren plan
aktivnosti)
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
150 m3
05.12.2013.
O 47.
KOKA SANA
doo
Sanski Most
Sanski Most
Trnova bb
11-23-10055-UP1/13
12.08.2013.
Prehrambena
industrija
Klaonica
peradi
7,4 t/dan
05.12.2013.
P 48.
GRADNJA
FINAL doo
Bužim
Bužim
Naselje Caroška
Rijeka
11/2-23-5011-UP1/12
04.05.2012.
Mineralna
industrija
Proizvodnja
betona i
betonske
galanterije
6256
m3/god
06.12.2013.
O 49.
ENERGOPETR
OL dd
Sarajevo
Bihać
Ul. Dr. Irfana
Ljubijankića 57
11-23-2782-UP1/13
27.03.2013.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
120 m3
11.12.2013.
N 50.
OPĆINA
BOSANSKI
PETROVAC
Bosanski Petrovac
11/2-23-14302-UP1/13
04.10.2013.
Upravljanje
vodama
E.S. 6.600
13.12.2013
O 51.
DIVEL doo
Sanski Most
Sanski Most
Naselje Krkojevci
11-23-6874-UP1/13
28.06.2013.
Mineralna
industrija
N 52.
GALIĆ
PROMET doo
Bihać
Bihać
Ul. Ivana frane
Jukića
11-23-15847-UP1/13
31.10.2013.
Mineralna
industrija
Izgradnja
uređaja za
prečišćavanje
otpadnih voda
Proizvodnja
betona i
betonske
galanterije
Proizvodnja
betona
3
23 m /h
23.12.2013.
55 tona
26.12.2013.
14.04.2008.
Dozvola
br.11/2-234395-UP-1/08,
24.04.2008.
Dozvola
br.11/2-234458-UP-1/07,
18.05.2007.
Dozvola
br.11/2-23-155UP-1/08,
15.02.2008.
Dozvola
br.11/2-239378-UP-1/07,
02.11.2007.
5
IZDANE OKOLINSKE DOZVOLE U 2012. GODINI ZA UNSKO - SANSKI KANTON
Redni
broj
Investitor
Lokacija
N 1.
Doo Pirnar
Bos. Petrovac
Bos. Petrovac
Kolunić
Broj predmeta
Datum
zaprimanja
predmeta
Vrsta (grana)
industrije
Opis
aktivnosti
Kapacitet
Datum
izdavanja
okolinske
dozvole
11-23-15321-UP1/11
18.10.2011.
Energetska
industrija
Postrojenje za
opskrbu TNP
Kapacitet
rezervoara
2x5 m3
04.01.2012.
Dužina ski
staze
700m+400
m
10.01.2012.
Kapacitet
3000 m3/g
23.02.2012.
Kapacitet
rezervoara
za tekući
argon
6400 litara
12.03.2012.
Površina
2,6 ha,
424
parking
mjesta
19.03.2012.
Kapacitet
8.500 m3/g
29.03.2012.
O 2.
Šepić Enes
Cazin
Cazin
Osredak
11-23-118-UP1/2011
05.01.2011.
Turizam i zabava
N 3.
Doo List
Bos. Petrovac
Bos. Petrovac
Omladinska 51
11-23-18878-UP1/11
01.12.2011.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Doo Novi most
Bos. Krupa
Bos. Petrovac
Poslovna zona
Goričani
N 4.
11-23-767-UP1/2012
25.01.2012.
Energetska
industrija
Poslovni
objekat ski
lifta sa
pratećom
infrastrukturo
m
Proizvodni
objekat za
preradu drveta
Plinska stanica
Izgradnja
poslovno
stambenog
kompleksa
Importanne
centar
Pogon
primarne i
polufinalne
prerade drveta
N 5.
Doo Project
Menagment
Bihać
Bihać
Naselje Luke
11-23-950-UP1/2012
30.01.2012.
Infrastrukturni
objekti
N 6.
Doo Brzi
Bihać
Bihać
Ivana Frane Jukića
bb
11-23-1160-1/11
03.02.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
N 7.
Doo Liskovački
mozaik
Cazin
„Šarića brdo“
Liskovac
11-23-14873-UP1/11
11.10.2011.
Ekstraktivna
Industrija
Kamenolom
krečnjaka
Doo
1. Pro-kop
1
Cazin
„Hapića njive“
Kovačevići
11-23-14874-UP1/11
11.10.2011.
Ekstraktivna
Industrija
Kamenolom
dolomita
P 8.
Eksploatac
iona
površina
2,48 ha
Eksploatac
iona
površina
2,2 ha
Napomena
05.04.2012.
16.04.2012.
6
Doo
2. Eragon
2
Bihać
Industrijska zona
Bihać
11-23-389-UP1/2012
16.01.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Doo
3. 3
Čavkunović
Bihać
Zaobilaznica bb
Bihać
11-23-3625-UP1/11
01.04.2011.
Energetska
industrija
N 11.
Doo Stolar
komerc
Velika Kladuša
Ul. Zuhdije Žalića
Velika KLaduša
11-23-2818-UP1/12
19.03.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
N 12.
Doo I-Crni
Cazin
Ul. Sulejmana
Veličanstvenog
Bihać
11-23-12323-UP1/11
09.09.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
N 13.
Opšta zadruga
Vrtoče Bos.
Petrovac
Naselje Vrtoče
11-23-2583-UP1/2012
13.03.2012.
Poljoprivreda,
šumarstvo i
vodoprivreda
Farma za tov
pilića
N 14.
Doo Bosnacar
Bos. Krupa
Poslovna zona
Pilana
11-23-3763-UP1/2012
06.04.2012.
Metalna industrija
Proizvodnja
željeznih
konstrukcija
O 15.
Doo Zijo-AB
merc
Cazin
Naselje Tržac
11-23-929-UP-1/12
30.01.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
160 m3
26.06.2012.
O 16.
Doo Zejnić
Cazin
Naselje Tržačka
Raštela
11-23-9625-UP1/2011
25.07.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
26.06.2012.
26.06.2012.
N 9.
N 10.
N 17.
Alukić Mirsad
Bos. Krupa
Proizvodnja
peleta i briketa
Punionica
motornih
vozila plinom
Proizvodnja
rezane građe i
elemenata od
drveta
Kapacitet
14.500
m3/g
Kapacitet
rezervoara
4850 l
Kapacitet
3.500 m3/g
Kapacitet
rezervoara
200 m3
Kapacitet
30.000
mjesta za
brojlere
4.500
komada/go
dišnje
29.02.2012.
Poljoprivreda,
šumarstvo i
vodoprivreda
Farma za tov
pilića i koke
nosilje
Kapacitet
6.000
mjesta za
brojlere i
5184 koke
nosilice
Naselje Čava
11-23-19263-UP1/11
08.12.2011.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Primarna
prerada drveta
Kapacitet
3.600 m3/g
Turija bb
11-23-6619-UP1/12
28.05.2012.
Naselje Voloder
11-23-2022-UP1/2012
O 18.
Doo Fikro
Bužim
O 19.
Doo
Austrotherm
Bihać
18.04.2012.
27.04.2012.
01.06.2012.
07.06.2012.
07.06.2012.
15.06.2012.
04.07.2012.
06.08.2012.
Okolinska
dozvola br.1123-4488-UP1/06
Okolinska
dozvola br.1123-6870-UP1/06
Okolinska
dozvola br.1123-12648-UP1/06
Okolinska
dozvola br.11/223-1381-UP1/07
7
O 20.
Doo Circle
International
Međugorje
N 21.
Doo Euro Jet
Cazin
P 22.
Doo Cat
Sanski Most
P 23.
Doo Ševigon
Ključ
N24.
Velika Kladuša
Ul. Zuhdije Žalića
bb
11-23-105-UP1/2012
09.01.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
11-23-1663-UP1/2011
15.02.2011
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
11-23-6125-UP1/09
23.05.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Ključ
Velečevo bb
11-23-16962-UP1/09
15.05.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Doo Interwork
Cazin
Bos. Petrovac
IZ Gorinčani
11-23-6560-UP1/12
25.05.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Proizvodnja
peleta
O 25.
Doo Roh kamin
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Naselje Vrnograč
11-23-4143-UP1/12
16.04.2012.
Mineralna
industrija
O 26.
Doo Krupa
kabine
Bos. Krupa
Bos. Krupa
Ul. Unska bb
11-23-9388-UP1/12
10.07.2012.
Metalna industrija
O 27.
Doo Željeznik
Bos. Petrovac
Bos. Petrovac
Naselje Krnjeuša
11-23-887-UP1/2012
27.01.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
N 28.
Doo Didović
Bos. Petrovac
Bos. Petrovac
Lokalitet Šekovac
11-23-5213-UP1/12
O29.
Doo Sestre
Velika Kladuša
Mala Kladuša
Marjanovac
O 30.
Doo Sestre
Velika Kladuša
O31.
Doo Familija
Liđa
Cazin
Velika Kladuša
Vrnogračka
Slapnica bb
Sanski Most
Ul. Prijedorska br.
40
Proizvodnja
betonskih
dimnjaka i bet.
galanterije
Metaloprerađi
vačka
djelatnost
Kapacitet
rezervoara
200 m3
Kapacitet
rezervoara
180 m3
Kapacitet
rezervoara
240 m3
Kapacitet
rezervoara
120 m3
07.08.2012.
Okolinska
dozvola br.1123-12648-UP
14.08.2012.
15.08.2012.
30.08.2012.
11.345
m3/g
14.09.2012.
10 m3/h
18.09.2012.
20000
m2/godišnj
e
26.09.2012.
Pogon pilane
Kapacitet
3.000 m3/g
05.10.2012.
08.05.2012.
Ekstraktivna
Industrija
Kamenolom
dolomita
Eksploatac
iona
površina
2,47 ha
16.10.2012.
11-23-9994-UP1/12
26.07.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
60 m3
25.10.2012.
Velika Kladuša
Drmaljevo
11-23-9993-UP1/12
26.07.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
30 m3
25.10.2012.
Gradina
Lokalitet Sklop
11-23-3181-UP1/12
27.03.2012.
Ekstraktivna
Industrija
Kamenolom
dolomita
Eksploatac
iona
površina
06.11.2012.
Okolinska
dozvola br.1123-14389-UP1/06
Okolinska
dozvola br.11/223-1374-UP1/07
Okolinska
dozvola br.11/223-1373-UP1/07
Federalna
okolinska
dozvola
8
2,46 ha
Bos. Krupa
Baštra bb
11-23-4146-UP1/12
17.04.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
22.11.2012.
Bihać
Lohovo
11-23-13604-UP1/2012.
24.09.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon pilane
Kapacitet
6.000 m3/g
27.11.2012.
Bos. Krupa
Ljusina
11-23-10103-UP1/12
30.07.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
28.11.2012.
N35.
Doo Al-Dihani
Cazin
Cazin
Pjanići
11-23-8173- UP1/12
18.06.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Proizvodnja
masovnih
ljepljenih
ploča i briketa
Kapacitet
14.500
m3/g
29.11.2012.
P36.
Doo Tri brata
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Podzvizd
11-23-15406-UP1/12
12.10.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
N37.
Doo OMV BH
Sarajevo
Cazin
Mala Lisa
11-23-14542-UP1/12
02.10.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
O38.
Doo Smrča
Bos. Krupa
Bos. Krupa
Pištaline
11-23-12789-UP1/12
13.09.2012.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon pilane
O32.
N33.
N34.
Doo Esso
Bos. Krupa
Mahmutović
Emir
Bihać
Doo
Ibrahimović
Bos. Krupa
P39.
Doo 2B
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Mala Kladuša
11-23-16445-UP1/12
30.10.2012.
Hemijska industrija
Pogon za
pripremu i
izradu
štamparske
forme
P40.
Doo Bens-Es
Cazin
Cazin
Donja Koprivna
11-23-8702-UP1/12
28.06.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
P 41.
Doo Holdina
Sarajevo
Bihać
Put V korpusa AR
BiH bb
11-23-14132-UP1/12
28.09.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
P 42.
Doo Stil – Benz
Cazin
Cazin
Naselje Lojićka
11-23-14715-UP1/2012
03.10.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
P 43.
Doo Holdina
Sarajevo
Sanski Most
Prijedorska bb
11-23-14689-UP1/12
03.10.2012.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
150 m3
Kapacitet
rezervoara
200 m3
Kapacitet
12.000
m3/g
br.UPI/05-2332/06-SS
Okolinska
dozvola br.11/223-9240-UP1/06
30.11.2012.
04.12.2012.
05.12.2012.
Okolinska
dozvola br.11/223-9240-UP1/06
20.12.2012.
Kapacitet
rezervoara
240 m3
Kapacitet
rezervoara
130 m3
Kapacitet
rezervoara
110 m3
Kapacitet
rezervoara
25.12.2012.
25.12.2012.
27.12.2012.
27.12.2012.
9
P 44.
P45.
P46.
Doo
Energopetrol
Sarajevo
Doo Anemkompani
Bos. Petrovac
Doo RHMcomerc
Bos. petrovac
Bos. Krupa
Ul. Unska bb
11-23-17026-UP1/12
06.11.2012.
Bos. Petrovac
11-23-15127-UP1/12
10.10.2012.
Bos. Petrovac
Put V korpusa bb
11-23-8298-UP1/12
20.06.2012.
Energetska
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Benzinska
pumpa
Pilana
Pogon
primarne
prerade drveta
210 m3
Kapacitet
rezervoara
163 m3
Kapacitet
proreza
6000 m3/g
Kapacitet
proreza
8000 m3/g
28.12.2012.
14.12.2012.
28.12.2012.
10
IZDANE OKOLINSKE DOZVOLE U 2011. GODINI ZA UNSKO - SANSKI KANTON
Datum
zaprimanja
predmeta
Vrsta (grana)
industrije
Opis
aktivnosti
Datum
izdavanja
okolinske
dozvole
Redni
broj
Investitor
NP
1.
Doo
Klostermeier
Majdan
Bos. Krupa
Bosanska Krupa
Ul. Unska bb
11-23-17568-UP1/09
11.12.2009.
Mineralna
industrija
Betonara
50 - 55
m3/h
05.01.2011.
NP
2.
Doo Čović Benz
Cazin
Cazin
Tržac
11-23-14383-UP1/10
25.10.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
10.01.2011.
NP
3.
Doo
Čavkunović
Bihać
Ključ,
Ul. Branilaca BiH
bb
11-23-11875-UP1/10
20.09.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
120 m3
16.01.2011.
NP
4.
Doo
Čavkunović
Bihać
Bos. Krupa
Ul. Unska bb
11-23-11874-UP1/10
20.09.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
17.01.2011.
NP
5.
Doo Otpad
Bužim
Bužim
Naselje Lubarda
11-23-15570-UP1/10
03.11.2010.
Upravljanje
otpadom
Pretovarna
sdtanica
autootpada
802 t/god
28.01.2011.
NP
6.
Doo Asiks
Kotor Varoš
Bosanski Petrovac
Naselje Didovići
11-23-13354-UP1/10
13.10.2010.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Primarna
prerada drveta
- pilana
4.399
m3/god
01.02.2011.
Bihać
Naselje Repušine
11-23-16532-UP1/10
19.11.2010.
Infrastrukturni
objekti
28.962 m2
03.02.2011.
Velika Kladuša
11/2-23-1028-UP-
14.07.2010.
Tekstilna, kožna,
2.600
14.02.2011.
N 7.
Dd
Unioninžinjerin
g
Bihać
Doo
1. 1
Lokacija
Broj predmeta
Izgradnja
poslovnotrgovinskog
centra
Pogon za
Kapacitet
Napomena
Okolinska
dozvola br.11/223-4034-UP1/04,
19.11.2004.
Okolinska
dozvola br.1123-8480-UP1/05,
01.08.2005.
Okolinska
dozvola br.11/223-5670-UP1/04
Okolinska
dozvola br.1123-4243-UP1/04,
21.10.2004.
Okolinska
dozvola br.1123-6215-UP1/05,
24.06.2005.
Okolinska
dozvola br. 1123-3434-UP2/04,
07.07.2004.
11
P 8.
NP
9.
NP
10.
NP
11.
NP
12.
Drvopromet
Velika Kladuša
2. 2
Doo Čapljanka
Sanski Most
3. 3
Doo Euro Jet
Cazin
Doo Civić
Cazin
Doo Braća
Bajrić
Cazin
Naselje Grahovo
Sanski Most
Aleja Šehida 23
Cazin
Ćoralići
Cazin
Mala Lisa
Cazin
Ljusina
1/10
11/2-23-5413-UP1/10
11/2-23-8652-UP1/10
11-23-12348-UP1/10
11-23-13177-UP1/10
drvna i papirna
industrija
19.05.2010.
09.07.2010.
28.09.2010.
11.10.2010.
Prehrambena
Industrija
Energetska
industrija
Metalna industrija
Infrastrukturni
objekti
preradu drveta
m3/god
Pogon za
preradu i
obradu
mlijeka i
mliječnih
proizvoda
5 t/dan
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
150 m3
Pogon za
ptoizvodnju
građevinske
limarije i
galanterije
15.02.2011.
16.02.2011.
17.02.2011.
Objekat-servis
teških vozila,
interna
benzinska
stanica i
restoran
Prodaja i
servis
poljoprivredni
h mašina i
alatki
11.10.2010.
NP
13.
DOO Acma
Bos. Krupa
Bosanska Krupa
Ljusina bb
11-23-18133-UP1/10
15.12.2010.
Infrastrukturni
objekti
NP
14.
Doo Petrol BH
Oil Company
Sarajevo
Bihać
Zaobilaznica bb
11-23-12065-UP1/10
23.09.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
150 m3
08.03.2011.
P 15.
OZZ Trgozad
Bužim
Bužim
Ul. Generala Izeta
Nanića 21
11-23-738-UP-1/11
19.01.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
125 m3
10.03.2011.
NP
16.
Doo Sestre
Velika Kladuša
V. Kladuša
Glavica - Barake
11-23-16826-UP1/10
26.11.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
80 m3
16.03.2011.
02.03.2011.
Okolinska
dozvola br. 1123-3988-UP1/05,
13.06.2005,
Okolinska
dozvola br.
11/2-23-8863UP-1/05,
01.08.2005
Okolinska
dozvola br. 1123-5763-UP1/05,
06.07.2005.god.
Okolinska
dozvola br.
11/5-23-4499UP-1/04,
17.08.2004.god.
Okolinska
dozvola br. 1123-11591-UP1/05,
11.10.2005.
Okolinska
dozvola br.
11/2-23-9597UP-1/05,
19.08.2005
Okolinska
dozvola br. 1123-8466-UP12
1/05,
30.08.2005.
Beširević Rašid
Cazin
Cazin
Ćoralić
NP
18.
Doo GrandBenz
V. Kladuša
V. Kladuša
Ul. Zuhdije Žalića
bb
11-23-1096-UP1/11
31.01.2011.
Energetska
industrija
N 19.
TR Mesnica
ESO
Ključ
Ključ
Velagići
11-23-126-UP-1/11
05.01.2011
Prehrambena
Industrija
N 17.
11-23-14219-UP1/10
22.10.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
21.03.2011.
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
22.03.2011.
Klaonica
4 t/d
22.04.2011.
29.04.2011.
24.12.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
11-23-13337-UP1/10
13.10.2010.
Mineralna
industrija
Proizvodnja
građevinskih
maltera i
ljepila
10.000,00
t/god
04.05.2011.
Bihać
Zaobilaznica bb
11-23-18030-UP1/10
14.12.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
180 m3
09.05.2011.
Bosanska Krupa
Bosanska Otoka
11-23-2828-UP1/2011
18.03.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
26.05.2011.
Kapacitet
obrade 12
t/g
16.06.2011.
Kapacitet
proreza
2940 m3/g
21.06.2011.
NP
20.
Doo Barel
Cazin
Cazin
Ćoralići
11-23-17989-UP1/09
NP
21.
Doo Styromal
Sanski Most
Sanski most
Šejkovača bb
NP
22.
Doo Petrol-P
Bihać
NP
23.
Doo Partner
Commerce Bos.
Krupa
N
24.
Doo GAT
Sanski Most
Sanski Most
Šejkovača
NP
25.
Doo Semak
Comerce
Ključ
Ključ
Branilaca BiH bb
11-23-4900-UP1/11
12.04.2011.
Metalna industrija
Obrada metala
CNC
tehnologijom,
eloksiranjeanodna oksida.
11-23-4389-UP1/11
13.04.2011.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon pilane
Okolinska
dozvola br.1123-10333-UP1/05,
14.09.2005.
Okolinska
dozvola br.11/223-6470-UP1/04,
01.12.2004.
Okolinska
dozvola br.1123-7493-UP1/05,
27.06.2005.
Okolinska
dozvola br.11/223-8188-UP1/05,
21.07.2005.
Okolinska
dozvola br.1123-10078-UP1/05,
17.10.2005.
Okolinska
dozvola br.1123-12682-UP13
NP
26.
Doo Rez
Cazin
NP
27.
Doo Rez
Cazin
NP
28.
Doo Prodist
Sanski Most
N
29.
Doo Scontoprom Prijedor
NP
30.
P
31.
P
32.
NP
33.
Doo Rez
Cazin
JP“Elektroprivr
eda BiH“ dd
Sarajevo,
podružnica
„Elektrodistribu
cija“Bihać,
JP“Elektroprivr
eda BiH“ dd
Sarajevo,
podružnica
„Elektrodistribu
cija“Bihać,
Obrt Korajac
Bihać
Cazin
Stijena
Bihać
Založje
Sanski Most
Bulevar V korpusa
Sanski Most
Husimovci
11-23-2837-UP1/2011
18.03.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
180 m3
21.06.2011.
11-23-2836-UP1/2011
18.03.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
21.06.2011.
11-23-13249-UP1/10
12.10.2010.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon pilane
Kapacitet
proreza
14142
m3/g
21.06.2011.
11-23-3366-UP1/11
28.03.2011.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon pilane
Kapacitet
6.000 m3/g
18.07.2011.
21.07.2011.
Bosanska Krupa
Jezerski
11-23-2838-UP1/2011
18.03.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
160 m3
Bihać
Ul. Krupska br. 2
11-23-6161-UP1/11
24.05.2011.
Energetska
industrija
Hidroelektrana
Instalirana
snaga 160
kW
09.08.2011.
Bosanska Krupa
11-23-6159-UP1/11
24.05.2011.
Energetska
industrija
Hidroelektrana
Instalirana
snaga 460
kW
09.08.2011.
Bihać
Zlopoljac
11-23-6280-UP1/11
26.05.2011.
Prehrambena
industrija
Klaonica
20 grla/
sedmično
11.08.2011.
1/05,
26.10.2005.
Okolinska
dozvola br.1123-6211-UP1/05,
12.12.2005.
Okolinska
dozvola br.1123-6210-UP1/05,
14.07.2005.
Okolinska
dozvola br.11/223-8652-UP1/05,
21.07.2005.
Okolinska
dozvola br.1123-6212-UP1/05,
12.12.2005.
Okolinska
dozvola br.1123-2975-UP1/06,
23.03.2006.
14
NP
34.
P
35.
P
36.
P
37.
N
38.
NP
39.
Doo Kamass
Cazin
Doo HRComerc
Sanski MOst
Doo HujićRamić
Bosanski
Petrovac
Doo Familija
Liđan
Cazin
JU Kominalno
stambeni fond
cazin
Doo Velić beton
Velika Kladuša
Cazin,
Ćoralići
11-23-6076-UP1/11
20.05.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
180 m3
Sanski Most
Tomina br. 1
11-23-10197-UP1/2011
05.08.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
90 m3
27.09.2011.
Bosanski Petrovac
Ul. V korpisa br.49
11-23-8577-UP1/11
04.07.2011.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon pilane
Kapacitet
3.000 m3/g
03.10.2011
Cazin
Vrelo
11-23-8866-UP1/11
06.07.2011.
Mineralna
industrija
Betonara
30 m3/h
07.10.2011.
Cazin
Ljubijankići
11-23-8401-UP1/11
30.06.2011.
Upravljanje
vodama
Postrojenje za
prečišćavanje
otpadnih voda
10 000
ekv.
stanovnika
11.10.2011.
Velika Kladuša
Trnovi
11-23-8886-UP1/11
23.09.2011.
06.07.2011.
Mineralna
industrija
Betonara
24 m3/h
25.10.2011.
07.06.2010.
Poljoprivreda i
šumarstvo
Krčenje šume
za izgradnju
eko parka
Borik
32 631 m2
11.11.2011.
N
40.
Općina Bužim
Bužim
11-23-6634-UP1/2010
N
41.
Doo Euro Andi
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Podzvizd
11-23-11154-UP1/11
22.08.2011.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
100 m3
16.11.2011.
N
42.
Mulalić Irfan
Cazin
Bos. Krupa
Ljusina
11-23-7579-UP1/11
20.06.2011.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon pilane
Kapacitet
8.400 m3/g
05.12.2011.
N
43.
Doo
Klostermeier
Majdan,
B.Krupa
Sanski Most
11/2-23-9223-UP1/11
14.07.2011.
Mineralna
industrija
Betonara
50 m3/h
13.12.2011.
NP
44.
Doo Bob
Bihać
Bihać
Izačić bb
11-23-7787-UP1/2011
24.06.2011.
Mineralna
industrija
Betonara
30 m3/h
20.12.2011.
Okolinska
dozvola br.1123-2932-UP1/06,
22.06.2006.
Okolinska
dozvola br.1123-12800-UP1/05,
03.02.2006.
Okolinska
dozvola br.1123-8565-UP1/06,
18.07.2006.
15
IZDANE OKOLINSKE DOZVOLE U 2010. GODINI ZA UNSKO - SANSKI KANTON
Broj predmeta
Datum
zaprimanja
predmeta
Vrsta (grana)
industrije
Opis aktivnosti
Sanski Most
Lušci Palanka
11/2-23-9329-UP1/09
23.07.2009.
Ekstraktivna
Industrija
Eksploatacija i
prerada dolomita
Doo Riz Krajina
Doo Riz Krajina
Bihać
Baljevac
Bihać
Martin Brod
11-23-11313-UP1/09
11-23-17352-UP1/09
Prehrambena
Industrija
Prehrambena
Industrija
Uzgoj ribemrijestilište
Uzgoj riberibogojilište
P 4.
Zovko Oil doo
Žepče
Ključ
Velagići
11/2-23-6539-UP1/09
01.06.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
P 5.
DD
Energopetrol
Sarajevo
Bosanski Petrovac
11-23-253-UP-1/10
08.01.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
N 6.
Doo Otkupna
stanica FI&CO
KLJUČ
Rudenice bb
11/2-23-17576-UP1/09
11.12.2009.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon za otkup i
pripremu sirove
kože
N 7.
Doo Eko Riba
Krušnica Bos.
Krupa
Bosanska Krupa
Gudovac
11-23-2639-UP1/10
19.03.2010.
Prehrambena
Industrija
P 8.
Doo Messer
Sarajevo Plin
sarajevo
Bihać
Plješevička bb
11/2-23-7340-UP1/2009
12.06.2009
Energetska
industrija
Doo1Eko – Cat
1.
Sanski Most
Sanski Most
Husimovci 369
11/2-23-6242-UP1/10
31.05.2010.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Skladištenje i
distribucija
plina
Proizvodnja i
prerada
drvnog peleta
2. 2
Doo OMV BH
Sarajevo
Bihać
Irfana ljubijankića
bb
11-23-17602-UP1/09
14.12.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Redn
i broj
Investitor
Lokacija
N 1.
Doo Ganić
P 2.
P 3.
N 9.
NP
10.
30.09.2009.
08.12.2009.
Uzgoj ribe
Kapacitet
Površina
kamenolo
ma 1,95 ha
Površina
4861 m3
Površina
22 754 m3
Kapacitet
rezervoara
300 m3
Kapacitet
rezervoara
165 m3
Datum
izdavanja
okolinske
dozvole
Napomena
02.03.2010.
03.03.2010.
04.03.2010.
15.03.2010.
07.04.2010.
19.04.2010.
120-260
kg/tank
5000
komada/
tanku
09.06.2010.
14.07.2010.
1200
m3/god
Kapacitet
rezervoara
200 m3
20.07.2010.
19.08.2010.
Prestala važiti
dozvola br. 1123-4611-UP1/04, 11.10.04.
16
3. 3
Doo OMV BH
Sarajevo
Bihać
Hasan Paše
Predojevića bb
11-23-18083-UP1/09
28.12.2009.
P 12.
Doo Bajramović
Cazin
Cazin
Donja Koprivna
11-23-7316-UP1/10
18.06.2010.
N 13.
Doo DRVO
ADRIA
Bosanska Krupa
11-23-8999-UP1/10
19.07.2010.
NP
14.
Doo ZAH
Bos.Krupa
Bosanska Krupa
11-23-17580-UP1/09
14.12.2009.
Proizvodnja i
prerada metala
NP
15.
Doo DESAMERC
Bihać
Bihać
Ćukovi
11-23-9686-UP1/10
02.08.2010.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
NP
16.
Doo UNA
METAL IT
Bos.Krupa
Bosanska Krupa
11-23-17715-UP1/09
P
17.
Dd Energopetrol
Sarajevo
Bihać
V Korpusa bb
11-23-12270-UP1/10
NP
18.
Doo
IBRAHIMOVIĆ
Bos. Krupa
Bosanska Krupa
Bos. Otoka
N 19.
Doo ĆORALIĆ
TRANSPORT
Cazin
NP
20.
NP
21.
NP
11.
Energetska
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
19.08.2010.
Prerada drveta
- pilana
3000
m3/god
31.08.2010.
3750
m3/god
28.09.2010.
Primarna
prerada drveta
- pilana
Površinska
obrada metala i
minigalvanizacij
a metala
4.000.000
kom/god
11.10.2010.
Primarna
prerada drveta
- pilana
2.000
m3/god
26.10.2010.
17.12.2009.
Proizvodnja i
prerada metala
Proizvodnja
reznog alata za
drvnu
industriju
750 pila
god., 1000
servisa/god
26.10.2010.
27.09.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
120 m3
01.11.2010
11-23-6564-UP1/10
07.06.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
120 m3
05.11.2010.
Cazin
Ćoralići
11-23-6493-UP1/10
03.06.2010.
Industrija gume
Pogon za
protektiranje
guma
300
guma/god
14.900 kg
10.11.2010.
Doo
KATRAPILAR
Bihać
Bihać
Vedro Polje
11-23-15306-UP1/09
05.11.2009.
Mineralna
industrija
Betonara
30 m /h
30.11.2010.
Doo ASD BP
Bihać
Bihać
Plješevička
11-23-2466-UP1/10
08.06.2010.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacitet
rezervoara
200 m3
07.12.2010.
3
Prestala važiti
dozvola br.
11/2-23-4925UP-1/04,
19.11.04.
Prestala važiti
dozvola br. 1123-5635-UP1/04, 02.12.04
Prestala važiti
dozvola br.
11/2-23-3320UP-1/04,
09.07.04
Prestala važiti
dozvola br.
11/2-23-6832UP-1/04,
08.12.04.
Prestala važiti
dozvola br. 1123-3631-UP1/05, 27.04.05.
Prestala važiti
dozvola br. 1123-5483-UP1/04, 06.12.04.
Prestala važiti
dozvola br. 1123-2702-UP17
NP
22.
Doo MS-ALEM
Bos. Krupa
Bosanska Krupa
Baštra
11-23-5087-UP1/10
13.05.2010.
Prehrambena
Industrija
Klaonica
Kapacitet
7,8 t/dan
16.12.2010
1/05, 24.03.05.
Prestala važiti
dozvola br.
11/2-23-4908UP-1/04,
31.08.04.
18
IZDANE OKOLINSKE DOZVOLE U 2009. GODINI ZA UNSKO - SANSKI KANTON
Redni
broj
Investitor
Lokacija
Broj predmeta
Datum
zaprimanja
predmeta
N 1.
Doo Bosanska
pilana
Bosanska Krupa
Otoka
11/2-23-3680-UP1/2009
25.03.2009.
N 2.
Tuzlak Ekrem
Cazin
Ćoralići
11/2-23-2157-UP1/09
13.02.2009.
N 3.
Vulin Božo
Bosanska Krupa
Čardak
11-23-3070-UP1/09
11.03.2009.
N 4.
Doo Zijo ABMerc
Cazin
Tržac
11/2-23-5773-up1/09
N 5.
Doo
Mujezinović
Ključ
Donja Sanica
N 6.
Doo Misan
N 7.
P 8.
Vrsta (grana)
industrije
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Opis aktivnosti
Promjena
namjene
(skladište
gotovih
proizvoda),
pilana za
primarnu
preradu
Izgradnja
objekta mobilne
pilane
Izgradnja
objekta pilane
Izgradnja
spremnika za
istakanje lož
ulja
Kamenolom
Strane i
drobilično
postrojenje
Izgradnja
poslovnog
centra – motela
sa benzinskom
stanicom i
autoservisom
14.05.2009.
Energetska
industrija
11-23-2005-UP1/09
11.02.2009.
Ekstativna
industrija
Sanski Most
Ul. Bulevar V
korpusa
11/2-23-3526-UP1/09
20.03.2009.
Infrastrukturni
objekti
Doo Partner
Commerc
Bosanska Krupa
Ljusina
11-23-17435-UP1/08
18.12.2008.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
1. 1
Doo Pećanka
Cazin
Pećigrad
11-23-10442-UP1/09
19.08.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
Kapacite
t
Datum
izdavanja
okolinske
dozvole
14.400
m3/god
12.05.2009.
1.500
m3/god
15.05.2009.
9.450
m3/god
01.06.2009.
20 m3
16.06.2009.
Eksploat
aciono
polje
1,34 ha
19.06.2009.
Kapacitet
rezervoar
a 250 m3
06.07.2009.
Kapacitet
rezervoar
a 200 m3
Kapacitet
rezervoar
a 190 m3
Napomena
20.07.2009.
28.08.2009.
19
2. 2
Doo Durić
Cazin
Ćoralići
11/2-23-10156-UP/09
12.08.2009.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
N 10.
3. 3
Direkcija za
ceste-Bihać
Bužim
Radića mostBužim
11-23-3924-UP1/09
31.03.2009.
Infrastrukturni
objekti
Obilaznica oko
Bužima
N 11.
Doo Iver
Bihać
Ripač
11/2-23-4549-UP1/09
15.04.2009.
N 12.
Doo GP TIM
Sanski Most
Kruhari
11/2-23-4441-UP1/09
13.04.2009.
N 13.
Ramić Fuad
Bos. Petrovac
Bahići
11/2-23-13565-UP1/08
15.10.2008.
N 14.
Braća Durić
Cazin
Gnjilavac
11/2-23-16987-UP1/08
16.12.2008.
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
N 15.
Doo I-CRNI
Cazin
Lojićka
11-23-13449-UP1/09
08.10.2009
Energetska
industrija
Benzinska
pumpa
N 16.
Ferizović
Remzo
Bos. Petrovac
Put sile nebeske
11/2-23-3801-UP1/09
27.03.2009.
Poljoprivreda,
šumarstvo i
vodoprivreda
Farma za tov
pilića
N 9.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Poljoprivreda,
šumarstvo i
vodoprivreda
Poljoprivreda,
šumarstvo i
vodoprivreda
Poslovni objekat
pilana
Farma za tov
pilića
Farma za tov
pilića
Kapacitet
rezervoar
a 180 m3
Dužina
ceste
2893 m
3.000
m3/god
60.000
mjesta za
brojlere
5.000
mjesta za
brojlere
Kapacitet
rezervoar
a 200 m3
Kapacitet
rezervoar
a 40 m3
25.000
mjesta za
brojlere
02.09.2009.
21.08.2009.
08.09.2009.
22.09.2009.
27.10.2009.
20.11.2009.
13.11.2009.
09.12.2009.
20
IZDANE OKOLINSKE DOZVOLE U 2008. GODINI ZA UNSKO - SANSKI KANTON
Redni
broj
N 1.
N 2.
Investitor
Lokacija
Doo
Energopetrol
Sarajevo
Salkić Hamdija
Cazin
Bihać
Ul. Irfana
Ljubijankića
Cazin
Naselje Vrelo
Broj predmeta
Datum
zaprimanja
predmeta
Vrsta (grana)
industrije
11/2-23-155-UP1/08
08.01.2008.
Energetska
industrija
11/2-23-11-UP1/08
03.01.2008.
Prehrambena
industrija
26.12.2007.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
N 3.
Doo Una-les
Bos. Petrovac
Bosanski Petrovac
11/2-23-12963-UP1/08
N 4.
Doo Misal
Bužim
Bužim
Naselje Konjodor
11/2-23-914-UP1/08
N 5.
Doo
Drvopromet
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Naselje Glavica
11/2-23-6024UP1/07
N 6.
D.d. Energopetrol
Sarajevo
N 7.
N. 8.
P 9.
Mahmutović
Halid
bihać
Hadžić Fikret i
1. Kendić
1
Muhamed
Cazin
DooAsim2. 2
komerc
Bužim
Ključ
11/2-23-2305-UPUl. Branilaca BiH bb
1/2008
Opis aktivnosti
Benzinska pumpa
sa pratećim
sadržajima
Poslovni kompleks
- ribnjak
Primarna prerada
drveta
Benzinska pumpa
sa pratećim
sadržajima
Proizvodnja
Tekstilna, kožna,
drvenih
19.06.2007.
drvna i papirna
građevinskih
industrija
elemenata europrofila
Rekonstrukcija
29.02.2008. Energetska industrija objekta benzinske
pumpe
Benzinska pumpa
Energetska
14.04.2008.
sa pratećim
industrija
sadržajima
29.01.2008.
Energetska
industrija
Bihać
Naselje Gata
11/2-23-4395-UP1/08
Cazin
Naselje Ćoralići
11-23-2854-UP1/2008
17.03.2008.
Energetska
industrija
Bužim
Ul. Zmaja od Bosne
bb
11/2-23-5604-UP1/08
14.05.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Kapacite
t
Datum
izdavanja
okolinske
dozvole
200 m3
15.02.2008.
Napomena
21.02.2008.
2000
m3/god
Rješenjem pod r.b.
14. ovo rješenje je
21.02.2008.
stavljeno van
snage
100 m3
22.02.2008.
28.02.2008.
130 m3
14.04.2008.
130 m3
24.04.2008.
Benzinska
pumpa
150 m3
27.05.2008.
Primarna i
finalna prerada
drveta
7000
m3/god
04.06.2008.
21
N 10.
3. Doo
3 Sani
Global
Bihać
Bihać
Naselje Kamenica ,
ul. Mrežnička bb
11-23-2848-UP1/2008
17.03.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Energetska
industrija
N 11.
Doo Vejinac
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Naselje Donja
Lučka
11/2-23-4872-UP1/2008
24.04.2008.
N 12.
Doo Jela Grmeč
Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
Veliki Radić
11/2-23-7447-up1/08
16.06.2008.
N 13.
Doo Tex-Line
Cazin
Cazin
Ul. Cazinska bb
11/2-23-3984-UP1/08
07.04.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Energetska
industrija
Proizvodnja
poluproizvoda i
gotovih
proizvoda od
drveta
Benzinska
pumpa sa
pratećim
sadržajima
Pilana za
primarnu obradu
drveta
Postrojenje za
plinifikaciju
5850
m3/god
12.06.2008.
320 m3
24.06.2008.
10.350
m3/god
03.07.2008.
2 x 4850
litara
15.07.2008.
N 14.
Doo Una-Les
Bosanski
Petrovac
Bosanski Petrovac
11/2-23-4701-UP1/2008
23.04.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Pogon obrade
drveta
10.000
m3/god
17.07.2008.
N 15.
Doo Riz Krajina
Bihać
Bihać
Palučci
11/2-23-13-UP1/2008
03.01.2008.
Turizam i zabava
Izgradnja
turističkog
naselja
30.000
m2
25.07.2008.
N 16.
Doo Hor-al
Sanski Most
Sanski Most
Naprelje
11/2-23-9342-UP1/08
24.07.2008.
Poslovni objekat
– pogon pilane
5.000
m3/god
30.07.2008.
N 17.
Doo Bor
Bihać
Bihać
Ul. Banjalučka bb
11/2-23-10761-UP1/08
28.08.2008.
2.500
m3/god
05.09.2008.
N 18.
Doo Talić Tank
Sanski Most
Sansko Most
Brdari
11/2-23-7507-UP1/08
17.06.2008.
100 m3
09.09.2008.
N 19.
Doo HSINVEST
Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
Ul. Dana
nezavisnosti
11-23-10862-UP1/08
01.09.2008.
N 20.
Doo N°9
Bosanski
Petrovac
Bosanski Petrovac
11/2-23-10873-UP1/08
01.09.2008.
N 21.
Doo Husetić
Bosanski
Bosanski Petrovac
Kolunić
11/2-23-13377-UP1/08
13.10.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Energetska
industrija
Pilana za
primarnu obradu
drveta
Benzinska
pumpa sa
pratećim
sadržajima
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Proizvodnja
drvnih briketa
4.000 t
briketa
15.09.2008.
Poslovni objekat
- pilana
6.500
m3/god
23.09.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
Poslovni objekat
- pilana
15.000
m3/god
30.10.2008.
Ovim rješenjem
se stavlja van
snage rješenje.
Br. 11/2-2312963-UP-1/08
od 21.02.2008.
22
Petrovac
N 22.
N 23.
N 24.
N 25.
N 26.
Doo Čavkinović
Bihać
Doo BHLEGNO
DoborovciGračanica
Doo EKO
SISTEM
Busovača
Doo KARTAL
Bos. Petrovac
Dizdarević Ejub
industrija
Bihać
11/2-23-9137-UP1/08
21.07.2008.
Energetska
industrija
Poslovno
stambeni
objekat sa
benzinskom
pumpom
Bosanski Petrovac
11/2-23-11206-UP1/08
08.09.2008.
dopuna
20.10.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Izgradnja
objekta pilane
Bosanski Petrovac
11/2-23-11101-UP1/08
04.09.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Objekat za
preradu drveta i
drvnog otpada
Bosanski Petrovac
Kolunić
Bihać
pritoka
11/2-23-15942-UP1/08
21.11.2008.
11/2-23-3941-UP1/08
04.04.2008.
dopun
03.06.2008. i
19.11.2008.
400 tona
17.11.2008.
15.000
m3/god
21.11.2008.
14.500
m3/god
27.11.2008.
Tekstilna, kožna,
drvna i papirna
industrija
Izgradnja
objrkta primarne
prerade drveta
3.000
m3/god
03.12.2008.
Energetska
industrija
Izgradnja
poslovnog
centra s
pansionom i
benzinskom
pumpom
100 m3
11.12.2008.
Ovim rješenjem
se stavlja van
snage rješenje.
Br. 11-2312282-UP-1/06
od 21.11.2006.
23
Download

izdane okolinske dozvole u 2008