Umetnici Zbirke crteža i grafika Dokumentarnog fonda Spomen-zbirke
Pavla Beljanskog
1. Ante ABRAMOVIĆ (Posavski Podgajci, 1903 – Beograd, 1985)
2. Vladeta ALIĆ
3. Kosta ANGELI RADOVANI (London, 1916 – Zagreb, 2002)
4. Danica ANTIĆ (Beograd, 1916 – Beograd, 1989)
5. Stojan ARALICA (Škare, Lika, 1883 – Beograd, 1980)
6. Jovan BIJELIĆ (Kolunić, Bosna, 1886 – Beograd, 1964)
7. Marko ČELEBONOVIĆ (Beograd, 1902 – Sen Trope, Francuska, 1986)
8. Aleksandar DEROKO (Beograd, 1894–1988)
9. Petar DOBROVIĆ (Pečuj, 1890 – Beograd, 1942)
10. Zulfikar–Zuko DŽUMHUR (Konjic, 1921 – Herceg Novi, 1989)
11. Nikola GRAOVAC (Vrebac kod Gospića, 1907 – Topola, 2000)
12. Nedeljko GVOZDENOVIĆ (Mostar, 1902 – Beograd, 1988)
13. Kosta HAKMAN (Bosanska Krupa, 1899 – Beograd, 1961)
14. Sabahadin HODŽIĆ (Istanbul, 1909 – Beograd, 1982)
15. Anton HUTER (Crikvenica, 1905 – Beograd, 1961)
16. Ljubomir IVANOVIĆ (Beograd, 1882–1945)
17. Ignjat JOB (Dubrovnik, 1895 – Zagreb, 1936)
18. Dušan JOJIĆ (? – Beograd, 1932)
19. Desa JOVANOVIĆ-GLIŠIĆ (Beograd, 1910–1991)
20. Milan KONJOVIĆ (Sombor, 1898–1993)
21. Vidosava KOVAČEVIĆ (Beograd, 1889–1913)
22. Liza KRIŽANIĆ (Kosjerić, 1905 – Beograd, 1982)
23. Pjer (Petar) KRIŽANIĆ (Glina, 1890 – Beograd, 1962)
24. Aleksandar KUMRIĆ (Kostajnica, 1898 – Beograd, 1983)
25. Emilija Fon LAZAREVIĆ
26. Lazar LIČENOSKI (Galičnik, 1901 – Skoplje, 1964)
27. Milica LOZANIĆ-PETROVIĆ (Vranjska Banja, 1915 – London, 2003)
28. Petar LUBARDA (Ljubotinje, Crna Gora, 1907 – Beograd, 1974)
29. Svetolik LUKIĆ (Beograd, 1908–1981)
30. Josip–Sibe MILIČIĆ (Brusje na Hvaru, 1886 – Bari, Italija, kraj 1944. ili
početak 1945)
31. Predrag–Peđa MILOSAVLJEVIĆ (Lužnice kod Kragujevca, 1908 –
Beograd, 1987)
32. Milo MILUNOVIĆ (Cetinje, 1897 – Beograd, 1967)
33. Nebojša MITRIĆ (Beograd, 1931–1989)
34. Milivoj NIKOLAJEVIĆ (Sremska Mitrovica, 1912 – Novi Sad, 1988)
35. Petar PALAVIČINI/PALLAVICINI (Korčula, 1887 – Dubrovnik, 1858)
36. Rade PAŠIĆ
37. Dimitrije–Mitule PAVLOVIĆ (Beograd, 1935)
38. Jovan PAVLOVIĆ (Beograd, 1948)
39. Konstantin PAVLOVIĆ (Beograd, 1946 – 2001)
40. Leposava St. PAVLOVIĆ (Beograd, 1906 – 2004)
41. Zoran PAVLOVIĆ (Skoplje, 1932)
42. Jefto PERIĆ (Gacko, 1895 – Beograd, 1967)
43. Jelisaveta Č. PETROVIĆ (Paraćin, 1896 – Beograd, 1969)
44. Miodrag PETROVIĆ (Dubravica kod Smedereva, 1888 – Beograd, 1950)
45. Nadežda PETROVIĆ (Čačak, 1873 – Valjevo, 1915)
46. Rastko PETROVIĆ (Beograd, 1898 – Vašington, 1949)
47. Zora PETROVIĆ (Dobrica, Banat, 1894 – Beograd, 1962)
48. Đorđe–Đuro POPOVIĆ (Beograd, 1909–1962)
49. Uroš PREDIĆ (Orlovat, 1857 – Beograd, 1953)
50. Pavle–Paja RADOVANOVIĆ (Veliki Bečkerek, 1923 – Novi Sad, 1981)
51. Ivan RADOVIĆ (Vršac, 1894 – Beograd, 1973)
52. Matej REJTLINGER
53. Dušan RISTIĆ (Komlošul-Mare, Rumunija, 1913 – Beograd, 1995)
54. Toma ROSANDIĆ (Split, 1878–1958)
55. Dragan SAVIĆ
56. Milica SIMIĆ (Beograd, 1928)
57. Ljubica–Cuca SOKIĆ (Bitolj, 1914 – Beograd, 2009)
58. Milić STANKOVIĆ – Milić od MAČVE (Belotić, 1934 – Beograd, 2000)
59. Jon/Žan Aleksandru STERIJADI-Jon/Jean Alehandru STERIADI (Bukurešt
1880–1956)
60. Risto STIJOVIĆ (Podgorica, 1894 – Titograd, 1974)
61. Sreten STOJANOVIĆ (Prijedor, 1898 – Beograd, 1960)
62. Olga STOJSAVLJEVIĆ (Donji Kovilj, 1917 – Beograd, 1997)
63. Živko STOJSAVLJEVIĆ (Benkovac kod Zadra, 1900 – Beograd, 1978)
64. Milenko ŠERBAN (Čerević, 1907 – Beograd, 1979)
65. Sava ŠUMANOVIĆ (Vinkovci, 1896 – Sremska Mitrovica, 1942)
66. Bogdan ŠUPUT (Sisak, 1914 – Novi Sad, 1942)
67. Ivan TABAKOVIĆ (Arad, 1898 – Beograd, 1977)
68. Vladislav TITELBAH (Lenešice kod Praga, 1847 – Beograd, 1925)
69. Mihajlo TOMIĆ (Kladovo, 1902 – Stari Slankamen, 1995)
70. Pavle VASIĆ (Niš, 1907 – Beograd, 1993)
71. Živojin VLAJNIĆ (Beograd, 1901 – 1992)
72. Lazar VUJAKLIJA (Beč, 1914 – Beograd, 1995)
73. Beta VUKANOVIĆ/Babette Bachmayer (Bamberg, 1872 – Beograd, 1972)
74. Mihailo VUKOTIĆ (Čevo kod Cetinja, 1905 – Cetinje, 1944)
75. Jovan ZONJIĆ (Cetinje, 1907 – Beograd, 1961)
76. Vladimir ŽEDRINSKI (Moskva, 1899 – Pariz, 1974)
Download

Umetnici Zbirke crteža i grafika Dokumentarnog fonda Spomen