Madl`Art, 22. novembar 2010.
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
14 - 22. novembar 2010. godine. Vreme: 10 – 20h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
Aukcija:
22. novembar 2010. godine. Vreme 19h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
14 - 22. November 2010. (10 a.m. – 8 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Auction sale:
22. November 2010. (7 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1.
Staklena čaša oslikana emajlom
Visina: 16,5 cm.
€ 60
2.
Stakleni flakon
Rukom oslikan floralnom ornamentikom. Visina: 28,5 cm.
€ 75
3.
Stakleni pehar kobaltne boje
1
Visina: 20 cm.
2
3
€ 70
4.
Staklena vaza
Murano. Visina: 45 cm.
€ 130
5.
Staklena činija
Murano staklo. Dužina: 49 cm.
€ 50
4
5
6.
Staklena vaza
6
Murano. Visina: 5,5 cm.
€ 50
7.
Kutija za nakit
Brušeno staklo u metalnom okviru.
Visina: 8,5 x 10 x 10 cm.
€ 80
8.
Barokno kandilo sa plavim uloškom
7
8
Kraj XVIII veka. Sa originalnim lancima, pozlata sa
poludragim kamenjem. Visina: 22 cm (bez lanca).
€ 325
9.
Rosenthal komplet za praline
Nemačka, model Sanssouci.
Prečnik veće činije: 14 cm.
€ 200
A u k c i j a a n t i k v i t e t a i s l i kM
a adl`Art, 7. jun 2010.
10
10.
Porcelanska frutijera
11
Italija. Prečnik: 30 cm.
€ 50
11.
Porcelanski bokal i poslužavnik
Engleska, Mason’s.model Mandalay. Bokal: 16 cm.
Poslužavnik: 32 cm.
€ 125
12.
Meissen porcelanska kompozicija
Nemačka, oko 1820 (žig).
Visina: 38 cm.
€ 650
13.
Etui za vizit karte
Srebro, filigran, oko 70 gr.
Dimenzije: 11 x 7 x 1 cm.
14
16
€ 50
14.
Stakleni bokal sa posrebrenjem
Visina: 14 cm.
13
16.
Pudrijera
15
Austrija, oko 1920. god. Srebro (900), oko 50 gr.
Dimenzije: 6,5 x 7 x 0,5 cm.
€ 70
15.
Minijaturni poslužavnik u baroknom stilu
Švedska. Srebro 50 gr. D
imenzije: 10,5 x 7 cm.
€ 50
€ 75
Madl`Art, 22. novembar 2010.
17
18
19
20
17.
Srebrni bokal
Težina: 700 gr. Visina 27 cm.
€ 200
19.
Par posrebrenih vaza
18.
Srebrna korpica sa drškom
20.
Art Deco vaza
21
Visina: 30 cm.
€ 150
Austrougarska. Oko 1900. Žig: Diana 3A, Beč. Stakleni
uložak. Prečnik 13 cm. Težina srebra 230 gr.
€ 260
Srebro (800), 350 gr. Visina: 37 cm.
€ 200
21.
Par secesijskih ukrasnih držača
Oko 1900. god. Zinn, žig: A.K. & Co. Visina: 17 cm.
€ 150
22
23
22.
WMF tacna i sosijera
Posrebrenje. Tacna: 36 x 22 cm, sosijera: 24 cm.
€ 75
23.
WMF čajnik
Posrebrenje. Žig sa pticom, visina: 17 cm.
24
€ 75
24.
Posrebrena frutijera sa staklenim uloškom
Oko 1900 god. Visina: 30 cm.
€ 250
25.
Posrebrena frutijera sa uloškom od
brušenog stakla
Visina: 16 cm.
€ 150
Aukcija antikviteta i slika
25
26.
Pozlaćeno ogledalo
27.
Pozlaćeno ogledalo
28.
Pozlaćeno ogledalo
€ 400
€ 450
€ 450
Švedska. Visina: 106 cm.
Švedska. Visina: 123 cm.
Švedska. Visina: 128 cm.
29.
Ogledalo u rokoko stilu
Pozlaćeno drvo. Dimenzije: 49 x 29 cm.
€ 175
30.
Ogledalo u obliku sunca
Pozlaćeno drvo. Prečnik: 46 cm.
29
30
31.
Murano luster
Šest kraka.
Visina: 65 cm.
€ 350
€ 200
32.
Odeon mehanički gramofon
Oko 1920. god. Kabinet od
trešnjinog drveta.
Dimenzije: 98 x 54 x 46 cm.
€ 250
Madl`Art, 22. novembar 2010.
33
34
33.
Stona lampa
Oko 1900. Majolika. (Elektr.)
Visina: 58 cm.
€ 260
35.
Stona lampa
Oniks. Visina: 60 cm.
€ 300
36.
Art Deco lampa
Oko 1900. god. Dvoslojno staklo i
polirani mesing.(3 sij. mesta).
Visina: 57 cm.
€ 325
34.
Stona lampa
37.
Hamadan - tepih
Oko 1900 god. Majolika. (Elektr.)
Visina: 52 cm.
Persija, oko 1920. godine.
Vuna na pamuku,
200 x 130 cm.
€ 260
€ 600
38.
Vitrina iz epohe Napoleona III
Francuska, oko 1865. godine.
Intarzija od slonovače, figure od bronze,
okrugli medaljoni od Sevres porcelana.
Pozadina ogledalo, dve staklene etaže.
Dimenzije: 105 x 75 x 37 cm.
€ 3.300
39.
Zidni pozlaćeni sat
40.
Zidni pozlaćeni sat
€ 450
€ 450
Švedska. Kasni Gustavienski stil.
Otkucava na pola i pun sat.
Visina: 70 cm.
Aukcija antikviteta i slika
Švedska. Gustavienski stil. Otkucava na pola i pun sat.
Visina: 70 cm.
45
46
47
42.
Prsten sa dijamantima
Zlato: 14K (2,5 gr). Dijamanti 6 x 0,08 ct; VS1.
€ 575
43.
Zlatni prsten sa dijamantima
18 K (4,8 gr.); Dijamanti 4 x 0,10 + 1 x 0,07 ukupno 0,47 VS1 H.
42
43
44
€ 850
44.
Prsten od zlata sa dijamantima
46.
Prsten sa dijamantom
€ 150
€ 825
14K (1,6 gr.); 5 dijamanata: ukupno 0,23 ct, Si.
Srebro (1,9 gr). Dijamant 0,4 ct; P1.
45.
Prsten sa smaragdom i dijamantima
47.
Prsten sa plavim safirom i dijamantima
€ 200
€ 200
Zlato 18K (2,8 gr). Smaragd 0,2 ct.
Zlato 18K (4,8 gr). Safir 0,7ct.
41.
Zlatni prsten sa dijamantom
Zlato 14K (9,1 gr). Dijamant
(stari šlif) 1.65 ct; Si J.
€ 4.000
50
48.
Medaljon Journee Serbe
Francuska, 1916. god. Mesing.
Georges-Henri Prud’homme (1873-1947).
Dimenzije: 3,2 x 2,5 cm.
49
€ 50
49.
Zlatni broš sa rubinima
Zlato:18K (8,2 gr). Rubini: 0,08 ct.
€ 350
50.
Zlatna narukvica sa
dragim kamenjem
Pešta, Ugarska oko 1910. god. Zlatao: 18
K (17,7 gr). Lapislazuli, karneol, ametist,
akvamarin, topaz, granat i staklo.
€ 700
48
51
52
53
51.
Zlatna narukvica sa rubinima
Zlato: 18K (49,5 gr). Rubini: 0,24 ct.
€ 2.000
52.
Zlatna narukvica sa glidovima
Zlato 18 K (750), težina: 30, 25 gr.
€ 1.100
53.
Zlatni ručni sat
Švajcarska. Tissot. Zlato: 750.
€ 350
Madl`Art, 22. novembar 2010.
54.
Filigranska ogrlica
Dužina: 43 cm.
€ 75
55
57
55.
Ogrlica i prsten
Srebro sa tirkizima. Dužina
oglice: 45 cm.
56
€ 110
54
58
59
57.
Srce privezak sa dijamantima i
zlatan lanac
Belo zlato: 14K (3,4 gr).
18 dijamanata: ukupno 0,54 ct, Si.
€ 500
56.
Srebrni Enamluk
Prizren. Prva polovina XVIII
veka. Filigran i granulacija.
Ahati i alem kamen.
€ 450
58.
Broš od srebra i zlata sa
dijamantima
Zlato: 14K (4,3 gr). Dijamanti: 1,4 ct.
€ 800
59.
Medaljon u obliku srca
60.
Ikona Isus Hrist
Srebro i granat. Dimenzije: 2,2 x 2 cm.
Ulje na drvetu.
Dimenzije: 53,5 x 45 cm.
€ 50
€ 400
61.
Dvostrana litijska ikona
Sveti Sava i Bogorodica sa detetom.
Kraj XVIII veka. Ulje na velumu.
Dimenzije:52 x 36 cm.
€ 1.500
62.
NIKO ANČIĆ (1948)
Primorski motiv
63.
MIODRAG ATANACKOVIĆ
(1936)
Akt žene
€ 75
€ 200
Tempera na hartiji, 23 x 32 cm. Sign.
10
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 42 x 35 cm. Sign.
64.
DANICA ANTIĆ (1916-1989)
65.
DANICA ANTIĆ
Beograd
Ušće
€ 750
€ 250
66.
MOMA ANTONOVIĆ (1937)
67.
MOMA ANTONOVIĆ
Vizantijski medaljon
Nebeski Beograd
Ulje na platnu, 35 x 45 cm. 1980/1978, sign.
Ulje na kartonu, 26 x 23,5 cm. Sign.
€ 250
€ 200
Ulje na platnu, 45 x 65 cm. Sign.
Ulje na platnu, 50 x 41 cm. Oko 1975, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
11
69.
MILOŠ BAJIĆ
Lik žene
Gvaš na hartiji, 39 x 28 cm. 1952, sign.
68.
MILOŠ BAJIĆ (1915-1995)
€ 700
Apstraktna kompozicija
Ulje na platnu, 100 x 75 cm. 1991, sign.
€ 1.000
70.
ALEKSANDAR BABAC
71.
ILIJA BAŠIČEVIĆ BOSILJ (1895-1972)
Bez naziva
Akvarel i tuš na hartiji, 56 x 76 cm. 1995, sign.
Bez naziva
Ulje na platnu, 43 x 48 cm. Sign.
€ 650
€ 5.200
12
Aukcija antikviteta i slika
72.
JOVAN BIJELIĆ
(1886-1964)
Motiv iz Bosne
Ulje na platnu, 54 x 71 cm.
1936, sign.
€ 22.500
Izvanredan muzejski
primerak Bosanskog
motiva iz autorovog
najboljeg perioda, po
mišljenju istaknutih
istoričara umetnosti.
73.
MERSAD BERBER (1940)
74.
NEBOJŠA BEŽANIĆ (1964)
Infanta Margarita I
Evil,sorrow, pain
€ 900
€ 1.800
Originalna litografija/rukom dodata pozlata,
90 x 70 cm 1982. sign.
Crtež u boji na hartiji, 200 x 100 cm. 2006, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
13
75.
ROSA BONHEUR (Attrb.) (1822-1899)
The horse fair
Ulje na platnu, 52 x 102 cm.
Čuvena animalistkinja svog vremena. Divili joj se u Engleskoj
(kraljica Viktorija) i u Americi. Više verzija ove slike nalaze se
u Metropoliten Muzeju u New Yorku, Nacionalnoj Galeriji u
Londonu, Muzeju u Francuskoj....
€ 5.000
76.
VERA BOŽIČKOVIĆ POPOVIĆ (1920 - 2002)
77.
VERA BOŽIČKOVIĆ POPOVIĆ
Pejzaž
Kompozicija
Ulje na platnu, 40 x 39 cm. 1990, sign.
€ 650
14
Ulje na platnu, 79 x 68 cm. 1970, sign.
€ 5.000
Aukcija antikviteta i slika
78.
SLAVA BOGOJEVIĆ (1922 - 1978)
Kamenje u reci Alfeas
Gvaš na hartiji, 33,5 x 50 cm. Oko 1970, sign.
€ 350
79.
SLAVA BOGOJEVIĆ
Motiv iz Aranđelovca
Akvarel na hartiji, 40 x 29 cm. 1973.
€ 75
80.
MILAN BOŽOVIĆ (1909-1988)
81.
DRAGUTIN CIGARČIĆ (1922-1985)
Kanjon
Tri figure
€ 700
€ 450
Ulje na platnu, 78 x 36 cm. 1958, sign.
Akvarel na hartiji, 18 x 21 cm. oko 1960, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
15
82.
VERA ČOHADŽIĆ (1910 - 2003)
83.
VERA ČOHADŽIĆ
Mrtva priroda sa školjkom
Enterijer
€ 300
€ 400
84.
STOJAN ĆELIĆ (1925-1992)
85.
S. ĆIRIĆ
Bez naziva
Solunci 2
€ 75
€ 50
Kombinovana tehnika, 51 x 34 cm. Oko 1960, sign.
Grafika 106/120, 18 x 15 cm. 1970, sign.
16
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 61,5 x 46,5 cm. Oko 1960, sign.
A/O Bakropis, 22,5 x 16 cm. 1985, sign.
86.
MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
87.
MILORAD ĆIRIĆ
Kalemegdan-kapija u donjem gradu
Motiv iz Boke
€ 800
€ 700
88.
MILORAD ĆIRIĆ
89.
MILAN ĆIRILIĆ
Cveće
Cveće u vazi
€ 350
€ 400
Ulje na platnu, 51 x 65 cm. 1970, sign.
Ulje na kartonu, 66 x 46,5 cm. Sign.
Ulje na platnu, 65 x 80 cm. Oko 1950, sign.
Ulje na lesonitu, 44 x 31 cm. Sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
17
90.
VASA DOLOVAČKI (1960)
91.
VASA DOLOVAČKI
Devojčica i varošica
Mrtva priroda
€ 2.100
€ 725
92.
ALEKSANDAR DEROKO (1894-1988)
93.
HENRIETTE DESPORTES (1877-?)
Ruže
Dve švalje uz lampu
€ 125
€ 1.750
Ulje na platnu, 100 x 130 cm. 1994, sign.
Olovka na hartiji, 29 x 21 cm.
18
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 45 x 65 cm.1997, sign.
Ulje na platnu, 92 x 78 cm. Sign.
94.
MARIJA DRAGOJLOVIĆ (1950)
95.
ZVONIMIR DVORNIKOVIĆ (1898-1986)
Kanabe
Karlovac-zamak Dubovac
€ 650
€ 150
Crtež-kolaž, 70 x 100 cm. 1987.
Akvarel na hartiji, 29 x 39,5 cm. 1946, sign.
96.
DADO ĐURIĆ (1933)
Čovek sa školjkom u ustima/
na poleđini beba
Crno mastilo i olovka, 61 x 45,5 cm. 1962, sign.
€ 2.000
97.
DADO ĐURIĆ
Majka, beba i igračka/
na poleđini kalendar za mesec jun
Olovka/kolaž, 45,5 x 61 cm. 1962.
Autor potvrdio autentičnost.
€ 1.200
Madl`Art, 22. novembar 2010.
19
98.
VLADIMIR FILAKOVAC (1892 - 1972)
Svanuće
Ulje na platnu, 32 x 44 cm. 1930, sign.
€ 950
99.
NIKOLA GRAOVAC (1907 - 2000)
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 37 x 44 cm. Sign.
€ 500
100.
MILOŠ GOLUBOVIĆ (1888-1961)
101.
SLOBODAN GAVRILOVIĆ (1914-1993)
Portret muškarca
Žuti sto
€ 75
€ 550
Olovka na hartiji, 18 x 11 cm. Oko 1914, sign.
20
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 81 x 66 cm. 1949, sign.
102.
VALENTINE GREEN (1739-1818)
103.
GORAN GVARDIOL (1948)
Otmica Leukipidovih kćeri (po Rubensu)
Četiri figure, kompozicija
€ 1.200
€ 400
104.
MILOŠ GVOZDENOVIĆ
105.
NEDELJKO GVOZDENOVIĆ (1902 -1988)
Dubrovnik
Figure u ateljeu
Ulje na platnu kaš. na karton, 20 x 25 cm. Sign.
Grafika 47/90, 12 x 17 cm. Sign.
€ 500
€ 75
Mezzotinta na svili, 60 x 51 cm. Sign.
Tempera na hameru, 100 x 70 cm. oko 1988, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
21
106.
E. HAYLE
107.
ALEKSANDAR HECL (1926-1991)
Mala luka
Na obali Dunava
€ 600
€ 200
108.
SABAHADIN HODŽIĆ
109.
LOUIS ICART (1888 -1950)
Potret muškarca
Ležeći ženski akt
€ 85
€ 250
Ulje na lesonitu, 32 x 38 cm. Oko 1950, sign.
Tuš / sepia, 24 x 19 cm. 1966, sign.
22
Aukcija antikviteta i slika
Tempera na kartonu, 14 x 22 cm.
Suva igla i akvatinta 15/20, 33 x 48 cm. 1928, sign.
110.
BOŽA ILIĆ (1919 -1993)
111.
BOŽA ILIĆ
Mrtva priroda
Mrtva priroda sa kriglom
€ 300
€ 300
112.
BOŽA ILIĆ
113.
LJUBA IVANOVIĆ (1882-1945)
Ušće
Čovek koji čita
€ 250
€ 150
Ulje na platnu kaš. na lesonitu, 17,5 x 25,5 cm. Oko
1980, sign.
Kolbinovana tehnika, 25 x 33 cm. 1979, sign.
Ulje na platnu kaš. na lesonitu, 17 x 22 cm.
Oko 1980, sign.
Olovka na hartiji, 15,5 x 12 cm. Sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
23
114.
LJUBODRAG JANKOVIĆ JALE (1932)
115.
LJUBODRAG JANKOVIĆ JALE
Bajalice 3
Bela skulptura 2
Komb teh. na platnu kaš. na karton, 25 x 35 cm.
1999, sign.
Ulje na kartonu, 25 x 35 cm. 1994, sign.
€ 250
€ 200
116.
LJUBODRAG JANKOVIĆ JALE
117.
MARTIN JONAŠ (1924-1996)
Žena koja leži
Čovek i žena
€ 200
€ 700
Kombinovana tehnika, 27 x 35 cm. 2006, sign.
24
Ulje na platnu, 35,5 x 58 cm. 1975, sign.
Aukcija antikviteta i slika
118.
MLADEN JOSIĆ
(1897-1972)
119.
MLADEN JOSIĆ
Kraljević Marko
Crtež olovkom na hartiji,
30 x 21 cm.
Sign.
Junaci u okovima
Crtež olovkom na
hartiji, 34 x 26 cm.
Pečat M.Josića
€ 300
€ 500
120.
MLADEN JOSIĆ
Žena sa detetom
Ulje na platnu, 89 x 68,5 cm. 1925/26, sign.
€ 8.000
121.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
(1925-2008)
Barokni muzičar
Kombinovana tehnika, 125 x 60 cm. 1980,
sign.
€ 250
Madl`Art, 22. novembar 2010.
25
123.
BOGOLJUB BOBA
JOVANOVIĆ (1924)
S kim si onakav si
Grafika na hartiji,
39,5 x 50 cm. 1952, sign.
€ 285
124.
BOGOLJUB BOBA JOVANOVIĆ
122.
PAJA JOVANOVIĆ (1859-1957)
Đavo niti ore niti kopa već
sve o zlu misli i radi
Portret mlade dame
Grafika na hartiji, 49,5 x 39,5 cm. 1952, sign.
€ 285
26
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 70 x 52 cm. 1908, sign.
€ 18.000
125.
K.L.
126.
KAJZELEG
Čovek sa lulom (po Van Gogu)
Pejzaž sa guskama
€ 200
€ 300
127.
MILAN KERAC (1914 - 1980)
128.
KERNIK
Banstol
Bohinjsko jezero
€ 550
€ 450
Grafika, 48 x 34 cm. Početak XX veka, sign.
Ulje na platnu, 50 x 50 cm. 1973, sign.
Ulje na lesonitu, 55 x 76 cm. Sign.
Ulje na platnu, 60 x 80 cm. Sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
27
129.
STJEPAN FJODOROVIČ
KOLESNIKOV (1879-1955)
Zima
Tempera na kartonu, 26 x 42 cm.
1921, sign.
€ 6.000
130.
STJEPAN FJODOROVIČ
KOLESNIKOV
Skica za ikonostas
Akvarel/tempera na kartonu, 40 x 55 cm.
Oko 1923, sign.
€ 7.500
131.
KRISTIJAN MATO KREKOVIĆ (1901-1985)
Portret dame
Ulje na platnu, 160 x 100 cm.
€ 800
Rođen u Bosni; Hrvatsko-Peruanski slikar; 30-ih godina portretisao
Karađorđeviće u Beogradu, gde mu je u aprilskom bombardovanju
1941. stradao atelje. Po pozivu portretisao švedskog kralja Gustava V,
Queen Mary, špansku kraljevsku familiju. Španska kraljica Sofija
otvorila mu je muzej u Palma de Majorki, gde je i umro.
28
Aukcija antikviteta i slika
132.
ALEKSEJ KRILOV
133.
KOSTA KRIVOKAPIĆ (1912-1990)
Vuk i plen
Primorski pejzaž
€ 300
€ 400
134.
TOMISLAV KRIZMAN (1882-1955)
135.
LIZA KRIŽANIĆ (1905-1982)
Bosanska kasaba
Predeo sa kućama
Tempera na hartiji, 22 x 16,5 cm. Sign.
Grafika u boji EX 25/25, 38 x 48 cm. 1913, sign.
€ 325
Ulje na lesonitu, 60 x 56 cm. 1985, sign.
Ulje na kartonu, 34 x 44 cm. Oko 1930, sign.
€ 650
Madl`Art, 22. novembar 2010.
29
136.
JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
137.
ČEDOMIR ČEDA KRSTIĆ (1923-1988)
Đeram u polju
Portret devojčice
€ 600
€ 400
Ulje na platnu, 50,5 x 70,5 cm. Oko 1950, sign.
Ulje na platnu, 64,5 x 52 cm. Sign.
138.
ČEDOMIR ČEDA KRSTIĆ
139.
ČEDOMIR ČEDA KRSTIĆ
Savsko šetalište
Stari Zemun
€ 75
€ 150
Gvaš na hartiji, 21 x 30,5 cm. Oko 1980, sign.
30
Aukcija antikviteta i slika
Pastel, 35 x 47 cm. Sign.
140.
A. KSENOZOV
Pejzaž
Ulje na platnu, 22,5 x 39 cm. Sign.
€ 150
141.
CVETKO LAINOVIĆ (1931-2006)
Cveće
Ulje na šperu, 50 x 40 cm. Sign.
€ 400
142.
ANTON LUKATELI
143.
ANTON LUKATELI
Akt
Sv. Naum, Ohrid
€ 600
€ 500
Ulje na platnu, 67 x 95 cm. 1952, sign.
Ulje na lesonitu, 33,5 x 41,5 cm. 1952, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
31
145.
SVETOLIK LUKIĆ
144.
SVETOLIK LUKIĆ (1908-1980)
Zimski pejzaž Beograda
Primorski predeo
Akvarel na hartiji, 27 x 39 cm. Oko 1960.
€ 175
Ulje na kartonu, 24 x 30 cm. Sign.
€ 500
146.
ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN (1924)
147.
ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN
Čovek sa stolicom
Trenutak smešnog čoveka
€ 150
€ 150
Grafika/bakropis 8/20, 50 x 29 cm. Sign.
32
Aukcija antikviteta i slika
Grafika/akvatinta 20/20, 53 x 37,5 cm. Sign.
148.
IVAN LUČEV (1904-1958)
Stare kuće na periferiji
Olovka na hartiji, 17 x 28 cm. 1921, sign.
149.
BRANISLAV MAKEŠ (1938)
€ 175
Doručak
Pastel, 43 x 36 cm. Sign.
€ 150
150.
BRANISLAV MAKEŠ
151.
W.MICHELS
Bez naziva
Pejzaž
€ 700
€ 260
Akrilik na platnu, 150 x 110 cm.
Ulje na platnu, 52 x 62,5 cm. 1949, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
33
152.
MARIO MASKARELI (1918-1996)
153.
MILORAD BATA MIHAILOVIĆ (1923)
Galerije
Ukrajinski Sv. Nikola
€ 300
€ 750
Akvarel na hartiji, 29 x 19 cm. 1993, sign.
154.
DUŠAN MIKONJIĆ (1940)
Tempera na kartonu, 31 x 43 cm. 1994, sign.
155.
MILIĆ OD MAČVE (1934-2000)
Beogradski motiv
Srpska vedanta na
Velikom ratnom ostrvu
Ulje na platnu, 100 x 120 cm. 1995, sign.
Tuš na hartiji, 26 x 19 cm. 1990, sign.
€ 600
€ 200
34
Aukcija antikviteta i slika
156.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908-1987)
157.
KOLJA MILUNOVIĆ (1935)
Na plaži
Zalazak sunca
€ 400
€ 150
158.
MILO MILUNOVIĆ (1897-1967)
159.
MILO MILUNOVIĆ
Bez naziva
Riba
Komb. teh. na hartiji, 22,5 x 16,5 cm. 1968, sign.
Komb. teh. na hartiji, 12 x 12 cm. Oko 1960, sign.
€ 250
Pastel na kartonu, 12,5 x 23,5 cm. 1965, sign.
Gvaš na hartiji, 10 x 14 cm. Oko 1960, sign.
€ 300
Madl`Art, 22. novembar 2010.
35
160.
ROMANA MILUTIN (1941)
161.
ROMANA MILUTIN
Lutka I
Lutka II
€ 175
€ 150
162.
DUŠAN MIŠKOVIĆ (1915-1993)
163.
ISMET MUJEZINOVIĆ (1907-1984)
Crkva u Topčideru
Karavan
€ 75
€ 50
Akvarel na hartiji, 40 x 40 cm. Oko 1960, sign.
Olovka u boji na hartiji, 30 x 21 cm. Oko 1970, sign.
36
Aukcija antikviteta i slika
Akvarel na hartiji, 40 x 40 cm. Oko 1960, sign.
Serigrafija, 16 x 54 cm. Sign.
164.
RADENKO MIŠEVIĆ (1920-1995)
165.
RADENKO MIŠEVIĆ
Izgradnja Novog Beograda
Kuće
€ 700
€ 400
166.
RADENKO MIŠEVIĆ
167.
MIODRAG NAGORNI
Cveće
Školjka u svojoj lepoti
€ 450
€ 200
Ulje na šperu, 47 x 66,5 cm. 1950, sign.
Ulje na kartonu, 51 x 40 cm.
Ulje na platnu, 53 x 37 cm. 1986, sign.
Grafika EA, 85,5 x 61,5 cm. Sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
37
168.
NEPOZNATI AUTOR
169.
NEPOZNATI AUTOR
Čamci
Motiv sa Monmartra
€ 350
€ 600
170.
NEPOZNATI AUTOR
171.
NEPOZNATI AUTOR
Motiv sa Jadrana
Vrt
€ 600
€ 600
Ulje na dasci, 28 x 40 cm. Oko 1940, sign.
Ulje na platnu, 50 x 60 cm. Oko 1960, sign.
38
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 40 x 50 cm.
Ulje na šperu, 35 x 40 cm. Oko 1950, sign.
172.
NEPOZNATI AUTOR
173.
NEPOZNATI AUTOR
Pastirica
Seoski motiv
€ 1.200
€ 125
174.
NEPOZNATI AUTOR član Mediale
175.
DOBRILO NIKOLIĆ (1938)
Bez naziva
Na Drini ćuprija
€ 250
€ 100
Ulje na kartonu, 60 x 80 cm. Oko 1940, sign.
Crtež na papiru, 38 x 28 cm.
Posrebreni reljef, 18 x 25 cm.
Grafika EA/1989, 27 x 25 cm. Sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
39
176.
MIILIJA NEŠIĆ (1934)
177.
MIILIJA NEŠIĆ
Krajputaš-vojnik Stanko
Govornik (mrdalica)
€ 500
€ 800
178.
GORDAN NIKOLIĆ (1951)
179.
PEĐA NEŠKOVIĆ (1938)
Maska
Poklon iz Kine
€ 600
€ 900
Oslikana pečena glina, 27,5 x 10,5 x 4,5 cm. Sign.
Komb. teh. na platnu, 70 x 100 cm. 1995, sign.
40
Aukcija antikviteta i slika
Ulje, drvo, 30 x 21 cm. 1985, sign.
Ulje na platnu, 39 x 58,5 cm. 1982, sign.
180.
PETAR OMČIKUS (1926)
181.
JULIJE PAPIĆ
Portret
Tri figure
€ 925
€ 75
182.
ILIJA PANDUROVIĆ (1933)
183.
ILIJA PANDUROVIĆ
Naše venčanje
Afričko drvo
Ulje na platnu, 31 x 20 cm. 1948, sign.
Lavirani tuš na hartiji, 19 x 14 cm. 1966, sign.
Ulje na platnu, 100 x 125 cm. 1975, sign. na poleđini
€ 650
Ulje na platnu, 55 x 40 cm. Sign.
€ 350
Madl`Art, 22. novembar 2010.
41
184.
MILENA PAVLOVIĆ BARILI (1909-1945)
185.
VERA PENSKI
Autoportret
Masline
€ 100
€ 200
186.
VOJISLAV PECARSKI (1912-1991)
187.
VOJISLAV PECARSKI
Suncokreti
Akt u enterijeru
Grafika 97/100, 49 x 35 cm. Print iz 1995.
Ulje na kartonu, 22 x 16 cm. 1950, sign.
€ 75
42
Ulje na platnu, 46 x 50 cm. 1971, sign.
Ulje na kartonu, 58 x 44 cm. 1950, sign.
€ 125
Aukcija antikviteta i slika
188.
MIHAILO PETROV (1902-1983)
189.
ZORA PETROVIĆ (1894-1962)
Torzo 5
Dva psa
€ 125
€ 250
Tuš na hartiji, 30 x 21 cm. 1960.
190.
ZORAN PETROVIĆ (1921-1996)
Tekstilana
Tuš, 33,5 x 23 cm. 1956, sign.
€ 125
Akvarel na hartiji, 41,5 x 28,5 cm. Posle 1950.
191.
BRANKO POPOVIĆ (1882-1944)
Ženski akt u enterijeru
Ulje na platnu,150 x 100 cm.
€ 14.000
Madl`Art, 22. novembar 2010.
43
192.
PERO POČEK (1878-1963)
Ulcinj - Stari grad s mora
Ulje na dasci, 26 x 40 cm. 1905, sign.
Majstor crnogorske tematike. Čuvene su 30 slika sa motivima Njegoševog „Gorskog Vjenca”. Godine 1907. dobio
je Grand Prix-a na izložbi Balkanske umetnosti u Rimu, a
Knjaz Nikola mu je otvorio samostalnu izložbu u Biljardi na
Cetinju.
€ 20.000
193.
MIĆA POPOVIĆ (1923-1996)
194.
MIĆA POPOVIĆ
Akt
Devojka koja sedi
Crtež na hartiji, 33,5 x 28,5 cm. 1977, sign.
Olovka i gvaš na hartiji, 47,5 x 32 cm. 1984.
€ 250
€ 350
44
Aukcija antikviteta i slika
195.
BOŽA PRODANOVIĆ (1923-2006)
196.
BOŽA PRODANOVIĆ
Beogradski motiv
Mrtva priroda
€ 550
€ 100
Ulje na platnu, 37 x 53 cm. 1993, sign.
Akvarel na hartiji, 24,5 x 36 cm. 1987, sign.
197.
BOŽA PRODANOVIĆ
198.
MIHAILO BATA PROTIĆ (1922-1999)
Studentki park
Bez naziva
Akvarel na hartiji, 48,5 x 68 cm. 1974, sign.
€ 175
Ulje na platnu, 23 x 35 cm. Oko 1980.
€ 350
Madl`Art, 22. novembar 2010.
45
199.
JOSEF PROHASKA (1909-1989)
200.
JOSEF PROHASKA
Pejzaž
Zima
€ 350
€ 325
Ulje na kartonu, 30 x 50 cm. Oko 1970, sign.
Ulje na kartonu, 50 x 40 cm. Oko 1970, sign.
201.
PETAR PUTIĆ (1949)
202.
PETAR PUTIĆ
Planinski pejzaž
Seoski pejzaž
€ 125
€ 125
Ulje na kartonu, 19 x 19 cm. 2006, sign.
46
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu kaš. na kartonu, 18 x 19 cm. 2006, sign.
203.
PETAR PUTIĆ
204.
M.RAČKI
Cveće
Guslar
€ 200
€ 175
205.
CAJA RADOJČIĆ (1942)
206.
SLOBODANKA RAKIĆ ŠEFER (1953)
Flaša sa likom
Proleće
€ 250
€ 150
Ulje na šperu, 29,5 x 42 cm. Sign.
Bronza, h=26 cm.
Crtež na hartiji, 31 x 21 cm. Sign.
Akvarel na hartiji, 68 x 48,5 cm. 2002, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
47
207.
IVAN RADOVIĆ (1894 - 1973)
208.
MIŠA RANKOVIĆ
Šest potreta znamenitih evropskih ličnosti
Manastir Arača, Banat
€ 250
€ 100
Olovka na hartiji, 21 x 17 cm. 1914/1915.
Sepija na hartiji, 41 x 64 cm. 1886, sign.
209.
DRAGAN RUMENČIĆ
210.
L. SOLLWALD
Venecija na Zemunskom keju
Leda i labud
€ 100
€ 260
Tuš i akvarel na hartiji, 49 x 69 cm. 1977, sign.
48
Aukcija antikviteta i slika
Komb. teh na svili, 18 x 31 cm. Sign.
211.
MILICA SALAŠKI (1980)
212.
MILICA SALAŠKI
Iznad
Potez br. 4
€ 1.300
€ 450
213.
FEĐA SORETIĆ (1930)
214.
FEĐA SORETIĆ
Proleće na potoku
Lebac
€ 1.300
€ 400
Ulje na platnu, 100 x 100 cm. 2004, sign.
Ulje na platnu, 100 x 100 cm. 1980, sign.
Ulje na platnu, 40 x 50 cm. 2010, sign.
Ulje na platnu, 35,5 x 45,5 cm. Sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
49
215.
LJUBICA CUCA SOKIĆ (1914 - 2009)
216.
LJUBICA CUCA SOKIĆ
Kuće u predelu
Stara kuća
€ 250
€ 200
Akvarel na hartiji, 19 x 23 cm. Oko 1946, sign.
Komb. teh. na hartiji, 12,5 x 14 cm. Oko 1970, sign.
217.
LJUBICA CUCA SOKIĆ
218.
MLADEN SRBINOVIĆ
(1925 - 2009)
Kompozicija
Blagovesti
€ 1.200
€ 200
Kombinovana tehnika na hartiji, 32 x 50 cm. Oko 1960, sign.
50
Aukcija antikviteta i slika
Grafika na hartiji, 45 x 39 cm. 1991.
219.
VOJO STANIĆ (1924)
Lutajući cirkus
Ulje na platnu, 50 x 70 cm.
1956, sign.
€ 12.000
220.
BRANKO LALE STANKOVIĆ (1915-1989)
221.
BRANKO LALE STANKOVIĆ
Pejzaž
Vojvođanski pejzaž
Ulje na platnu kaš. na karton, 22 x 33,5 cm. 1973, sign.
Akvarel na hartiji, 11 x 15,5 cm. Oko 1960, sign.
€ 550
€ 100
Madl`Art, 22. novembar 2010.
51
222.
PEĐA STOJANOVIĆ
223.
SLAVOLJUB VAVA STANKOVIĆ (1928-2006)
Predah posle časa mačevanja
Oblutak
€ 200
€ 3.600
Ulje na platnu, 125 x 90 cm. 1986, sign.
224.
ŽIVKO STOJSAVLJEVIĆ (1900-1978)
225.
TOMISLAV SUHECKI (1950)
Stari Zemun
Vršački breg
€ 300
€ 450
Ulje na lesonitu, 47 x 31 cm. Oko 1970, sign.
52
Polirana bronza, h= 60 cm. 1986.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 65 x 55 cm. 1981, sign.
226.
BOGDAN ŠUPUT (1914 - 1942)
227.
BOGDAN ŠUPUT
Kratovo
Portret
€ 550
€ 125
Akvarel na hartiji, 51 x 36,5 cm. 1936, sign.
Ugljen na hartiji, 45 x 30,5 cm. Oko 1930, sign.
228.
BOGDAN ŠUPUT
Portret crnokose devojke
Akvarel, 39 x 31 cm. 1936, sign.
Poleđina: Akt devojke koja sedi
€ 650
Madl`Art, 22. novembar 2010.
53
229.
IVAN TABAKOVIĆ (1898 - 1977)
230.
ĐURĐE TEODOROVIĆ (1907-1986)
Gondola u Veneciji
Dečak i ždrebe
€ 650
€ 1.250
Tuš i akvarel na hartiji, 21,5 x 27 cm. 1937, sign.
Ulje i tempera na lesonitu, 54,5 x 64,5 cm. 1967, sign.
231.
UROŠ TOŠKOVIĆ (1932)
232.
UROŠ TOŠKOVIĆ
Bik
Devojka
Crtež perom na hartiji, 29,5 x 17,5 cm. 1984, sign.
Pastel, 25 x 15 cm. 1988, sign.
€ 125
€ 200
54
Aukcija antikviteta i slika
233.
TRIBBECKE
234.
RAŠA TODOSIJEVIĆ (1945)
Pejzaž
G.L.S.
€ 260
€ 130
235.
ALEKSANDAR VISANTINI (1958)
236.
P. VITEZOVIĆ
Bez naziva
Kanal
€ 300
€ 300
Ulje na platnu, 45,5 x 39,5 cm. Sign.
Akril na platnu, 40 x 50 cm.
Print 3/14, 39 x 29 cm. 1993-2000.
Ulje na platnu, 70 x 100 cm. 1998, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
55
237.
IGOR VASILJEV (1928-1954)
238.
IGOR VASILJEV
Klavir i mandolina
Portret muškarca
€ 900
€ 2.350
239.
SVETLANA VASILJEV
240.
VLASTA A.
Cveće
Mrtva priroda
€ 150
€ 200
Tempera na hartiji, 18,5 x 28 cm. 1951, sign.
Ulje na lesonitu, 83 x 51 cm. 1975, sign.
56
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na kartonu, 52 x 40 cm.
Ulje na kartonu, 48,5 x 57 cm. 1969, sign.
241.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ (1935)
242.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Glava (Oratori)
Naissance, fig.M
€ 250
€ 275
243.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ
244.
BOGOSAV VOJNOVIĆ PELIKAN
(1894-1942)
Tuš na hartiji, 15,5 x 12 cm. Sign.
Quatre etats d’une toite
Grafika 2/100, 73 x 106 cm. 1974, sign.
Grafika na pausu E/A, 75 x 109 cm.
1972, sign.
Pejzaž sa crkvom
€ 200
€ 250
Akvarel na hartiji, 45 x 57 cm. 1941, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
57
245.
ŽIVOJIN VLAJNIĆ (1908-1992)
Dve masline
Ulje na platnu, 34,5 x 55 cm. 1960, sign.
246.
LAZAR VUJAKLIJA (1914-1995)
Dubrovačka ulica
Ulje na lesonitu, 57 x 45 cm. 1955, sign. na poleđini.
€ 275
€ 600
247.
LIONEL WALDEN (1861-1933)
248.
KAZIMIR WOSINSKI
Istočna obala
Portret devojke
€ 1.200
€ 300
Ulje na platnu, 60 x 80 cm. Oko 1900, sign.
58
Aukcija antikviteta i slika
Akvarel na hartiji, 58 x 45 cm. 1943.
249.
GEZA ZAHONYI (1889-?)
250.
VLADIMIR ZELINSKI
Devojka sa gitarom
Kompozicija sa dukatima
€ 300
€ 600
Ulje naplatnu, 90 x 60 cm. Sign.
Ulje na dasci, 28 x 50 cm. Oko 1930, sign.
251.
ANDOR ZULLICH VON ZULLBORN (1870-1933)
252.
ZORAN ŽUGIĆ (1950)
Usamljeni vuk
Bez naziva
€ 400
€ 50
Suvi pastel na kartonu, 64 x 119 cm. 1906, sign.
Print, 48 x 34 cm. 1975, sign.
Madl`Art, 22. novembar 2010.
59
60
Aukcija antikviteta i slika
Prikupljamo
eksponate za
sledeće aukcije
A.K. ”MadlArt”
Kralja Milana 21 11000 Beograd
tel: 011/3243-009 fax: 011/334-63-81
e-mail: [email protected]
Madl`Art, 22. novembar 2010.
61
62
Aukcija antikviteta i slika
Download

21. Aukcija antikviteta i slika