A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
13 - 21. mart 2011. godine. Vreme: 10 – 20h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
Aukcija:
21. mart 2011. godine. Vreme: 19h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
13 - 21. March 2011. (10 a.m. – 8 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Auction sale:
21. March 2011. (7 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1. Vaza
2. Porcelanska doza sa poklopcem
3. Kristalna posuda
Austrija, oko 1930. god. Staklo i pozlata.
Visina: 25,5 cm.
€ 75
Nemačka, Bremen & Schmidt, Eisenberg.
Dimenzije: 12,5 x 8,5 x 4 cm.
€ 60
Austrija. Liveni kristal i pozlata.
Dimenzije: 26 x 16 x 13 cm.
1
3
2
€ 150
4. Staklena kutija sa poklopcem
5. Biedermeier čaša
6. Čaša oslikana emailom
7. Kristalna čaša
4
Staklo kobaltne boje sa pozlatom i floralni motivi u
emailu.Visina: 8 cm, prečnik: 11,5 cm. € 50
Austrija, XIX vek. Kristal, pozlata, floralni motivi.
Visina: 14 cm. € 75
Plavo/zeleno staklo. Visina: 12 cm.
€ 65
Bohemia, kraj XIX veka. Brušeno rubin staklo,
ugravirano: Johannisberg. Visina: 9,5 cm.
5
€ 50
9
8
8.
Par porcelanskih činijica
Češka, Victoria. Oslikana floralnim motivima.
Dimenzije: 17 x 15,5 cm.
€ 50
9.
Porcelanski tanjir
11.
10
6
11
12
Par porcelanskih tanjira, stari Beč
Austrija, 1844. i 1845. god. Na dnu utisnut žig košnica i
godina izrade. Prečnik: 23 cm.
€ 60
Oslikan motivom seoskog pejzaža, u donjem delu je
potpis: J.C. Van Hunnik. Prečnik: 25 cm.€ 50
12.
10.
Prečnik: 14 cm. (6 kom.)
Porcelanska činija
Nemačka,Ilmenau. Oslikana floralnim motivima.
Dimenzije: 29,5 x 21 cm.
€ 50
Aukcija antikviteta i slika
7
Meissen porcelanski tanjirići za kolače
€ 50
13.
Porcelanska figura baštovana
Francuska, XIX vek. Žig: Maison Alfort.
Rukom oslikan biskvit porcelan.Visina: 60 cm.
€ 600
14
14. 15
Ćup od majolike
Italija, XIX vek. Rukom oslikan u Castelli stilu. Visina: 31 cm. 15.
€ 550
Art Nouveau vaza od zinn-a sa maskaronima
Austrija, početak XX veka. Visina: 35 cm. Težina: 2 kg.
18
16
17
16. Porcelanska figura mudraca
Visina: 25 cm.
19
18.
Set za kafu i čaj
19.
Stakleni bokal sa posrebrenjem
20
Tri dela (kafetijera, posuda za mleko i šećer). Porcelan i srebro.
Visine: 15, 6 i 5,5 cm.
€ 50
€ 60
17.Porcelanska kompozicija Serenada
Nemačka, Wallendorf Porzellanfabrik.
Visina: 16 cm.
€ 300
€ 50
Austrija, oko 1900 god. Žig: WMF. Visina: 14 cm.
20.
€ 65
Dve posrebrene posude za slatko
Austrija, oko 1900. god. Žig: Argentor. Dimenzije: 11,5 x 16,5 cm.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
€ 100
21.
Biedermeier srebrna kutija
21
Austrija, 1840. god. Srebro: 315 gr.
Žig: Stari Beč. Dimenzije: 14 x 8 x 9,5 cm.
22
€ 375
Kutija za nakit
22.
Austrija, oko 1920. god. Polirani mesing.
Žig: Argentor. Dimenzije: 13 x 9 x 6,5 cm.
€ 130
23.
Art Deco mastionica
1920. god. Dimenzije: 22 x 13 cm.
24.
€ 65
23
Ram za fotografiju (stoni)
€ 65
25.Posrebrena korpa sa staklenim uloškom
Guss. Dimenzije: 35 x 22 cm.
24
26
Austrougarska, oko 1900. god. Dimenzije: 27 x 31 cm.
26.
€ 130
Mlin za biber
Austrougarska, oko 1900. god. Mesing, medaljon od
porcelana. Visina: 22 cm.
€ 75
Posrebrena doza za čaj sa poklopcem
27.
Oznaka: P.Orr & Sons –Madras . Dimenzije: 13 x 20 cm.
28.
25
27
€ 65
Srebrne-pozlaćene viljuške za kolače
12 kom. u originalnoj kutiji.
Žig majstora: RD sa datelinom. Težina: 280 gr.
€ 175
29
29.
30
31
Par posrebrenih svećnjaka
Nemačka, kraj XIX veka. Žig: BMF sa medvedom. Visina: 22 cm.
30.
Posrebreni svećnjak
Austrija, kraj XIX veka. Visina: 42 cm.
€ 250
€ 250
Par srebrnih svećnjaka u neoklasičnom stilu
31.
Srebro: 800, težina 520 gr. (oba) Visina: 17 cm.
Aukcija antikviteta i slika
€ 300
32. Lampa sa stubovima
Oko 1900. god. Polirani mesing. Visina: 54 cm.
€ 400
33. Lampa sa ćilibarskim kuglicama
Oko 1900. god. Polirani mesing,
dvoslojno belo staklo.Visina: 49 cm.
€ 325
34. Lampa
32
33
34
Oko 1900. god. Polirani mesing, višebojno staklo.
Visina: 40 cm. € 325
35
35. Lampa Figura balerine
Oko 1900. god. Polirani mesing, dvoslojno staklo.
Dimenzije: 41 x 25 cm.
€ 260
Ogledalo u Rococo stilu sa
36.
elementima Chinoserie
Pozlaćeno drvo, brušeno staklo.
Dimenzije: 99 x 67 cm.
37.
€ 275
Ovalno ogledalo
Kraj XIX veka, Mađarska. Mahagoni drvo u pozlati,
brušeno staklo. Dimenzije: 109 x 92 cm.
38.
€ 600
Zlatna ogrlica sa brilijantima i plavim safirima
Zlato (585) 14 K: 14 gr, brilijanti 26 kom. ukupno: oko 1,15 ct,
plavi safiri: 6 kom.
€ 1.400
39.
Narukvica od platine sa brilijantima
Platina: 21,9 gr. Brilijanti 32 kom, ukupno oko 9 ct ; G,P 2.
Procenjeno na € 17.500 !
€ 7.800
40.
Prsten od belog zlata sa dijamantom
Zlato 18 K (0,750): 5,20 gr.Dijamant: 0,76 ct , VVS, G.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
€ 5.200
41.
Rahmen uhr
XIX vek. Pozlata. Dimenzije: 51 x 42 x 15 cm.
42.
€ 900
Biedermeier kaminski sat
Sredina XIX veka. Na ciferblatu: Franz Scheppel in
Szathmar.Dimenzije: 63 x 39 x 13 cm.
€ 1.000
Zidni pozlaćeni sat
43.
Švedska. Gustavienski stil.Otkucava na pola i
pun sat.Visina: 64 cm.
€ 400
Zidni pozlaćeni sat
44.
Švedska. Gustavienski stil. Otkucava na pola
€ 300
i pun sat. Visina: 70 cm.
45.
Kaminski sat sa figurom Herkula
Francuska, XIX vek. Gold bronza, na ciferblatu: Laurillard, Paris.
Dimenzije: 39 x 30 x 12 cm.
€ 800
46.
Pirotski ćilim
Dimenzije: 300 x 220 cm.
€ 500
47.
Pirotski ćilim Srpska kruna
Oko 1900.god. Dimenzije: 210 x 140 cm.
Aukcija antikviteta i slika
€ 550
48.
Komoda u stilu Luja XV
3 fioke, mermerna površina.
Dimenzije: 78 x 83 x 45 cm.
€ 350
Bife komplet
49.
sa poslužavnikom, 3 flakona i 16 čašica
Slovenija. Brušeno staklo.
Dimenzije: 73 x 59 x 49 cm.
€ 950
50.
Underwood pisaća mašina
USA, od 1900 god. Sa našim latiničnim slovima.
51.
€ 150
Stubovi Paviljona Kraljevine SHS
Međunarodna izložba primenjenih umetnosti, Pariz
1925. Rad vajara Roberta Frangeša Mihanovića. 6
stubova i originalni katalog sa fotosima paviljona SHS.
Dimenzije: 220x35x35cm, težina cca 80 kg/kom.
€ 6.000 (6 kom.)
52.
Ikona Svetog Đorđa
53.
Dvostrana litijska Ikona
Ulje na platnu. 55 x 42 cm, 1876 god.
€ 300
Sveti Sava i Bogorodica sa detetom.
Kraj XVIII veka. Ulje na velumu
Dimenzije: 52 x 36 cm.
€ 900
Unikatna ranobarokna srpska ikona na staklu
54.
Sv. Jovana Krstitelja Iz 1760. god.
Pri vrhu Hrist i Bogorodica, u uglovima likovi jevanđelista; desno od Sv.
Jovana figura Sv. Save. Kolorit i posle 250 godina u potpunosti očuvan.
U literaturi (videti: D. Škorić, H. Hrkalović) navedena kao najstarija datirana do sada evidentirana srpska ikona na staklu! Moguće delo
Mojseja Popovića iz Sombora (1719 – 1766).
Dimenzija: 70,5 x 51,5 cm. € 22.000
N.B. Po dogovoru, za zainteresovane licitante će se organizovati uvid u Ikonu.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
55.
ANTE ABRAMOVIĆ (1903-1985)
56.
DANICA ANTIĆ (1916-1989)
Cveće
Kalemegdanski cvet
€ 250
€ 600
Ulje na platnu
83 x 65 cm
1970. Sign.
Ulje na kartonu
28 x 22,5 cm
Oko 1970
57.
MIODRAG ANĐELKOVIĆ
58.
MIROSLAV MIKA ANTIĆ (1932-1986)
Prostor profesora Volonda
Bez naziva
Bakropis-akvatinta A.O.
52 x 64 cm
1983
Sign.
€ 200
Monotipija
69 x 98 cm
1972
Sign.
€ 250
Aukcija antikviteta i slika
59.
MARIJA BALAN (1923 - ?)
60.
BOGIŠIĆ
Zimske čarolije
Pastir sa stadom
€ 650
€ 125
Ulje na platnu
70 x 50 cm
1973, Sign.
Ulje na lesonitu
24 x 32 cm
Sign.
61.
NEBOJŠA BEŽANIĆ (1964)
62.
MILAN BLANUŠA (1943)
Umetnikova fantazmagorija
Bezuspešni autoportret
€ 250
€ 100
Tuš na hartiji
50 x 60 cm
1996. Sign.
Bakropis akvatinta u boji A.O. 1/7
48 x 34 cm
1990. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
63.
SLAVA BOGOJEVIĆ (1922-1978)
64.
JANKO BRAŠIĆ (1906-1994)
Bez naziva
Pogodba
€ 400
€ 650
Ulje na dasci
20 x 30 cm
1971. Sign.
Ulje na platnu
34 x 44 cm
1960. Sign.
65.
BYRON
66.
DRAGUTIN CIGARČIĆ (1922-1985)
Seoska idila
Tri figure
Ulje na platnu
40 x 50 cm
Sign.
Akvarel na hartiji
18 x 21 cm
oko 1960
Sign.
€ 200
€ 400
Aukcija antikviteta i slika
67.
ZORKA CEROVIĆ (1947)
68.
ZORKA CEROVIĆ
Kuća sa pinom
Prozor
€ 500
€ 200
Ulje na platnu
30 x 50 cm
2005. Sign.
Ulje na platnu
28 x 24 cm
2010. Sign.
69.
ALEKSANDAR CVETKOVIĆ (1947)
70.
ALEKSANDAR CVETKOVIĆ
Supertanker
Jastuk
€ 550
€ 300
Ulje na platnu
38 x 50 cm
1990. Sign.
Ulje na platnu
33 x 34,5 cm
Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
71.
PERICA DONKOV (1956)
72.
ŽELJKO ĐUROVIĆ (1956)
Iz ciklusa pleonazmi
Otkrivanje
€ 200
€ 400
Ulje i krejon na hartiji
48 x 36 cm
1985. Sign.
Ulje na medijapanu
40 x 30 cm
2001. Sign.
73.
ŽIVKO ĐAK (1942-2011)
74.
ŽIVKO ĐAK
Devojka pod kišobranom
Devojka u boci
€ 500
€ 100
Ulje na platnu
30 x 30,5 cm
1999. Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Olovka na hartiji
20 x 23 cm
1985. Sign.
75.
MIHAILO ĐOKOVIĆ TIKALO (1941)
76.
MIHAILO ĐOKOVIC TIKALO
Bez naziva
Bez naziva
€ 1.500
€ 200
Ulje na platnu
71 x 50 cm
1994. Sign.
Tuš na hartiji
27 x 22 cm
1971. Sign.
77.
DADO ĐURIĆ (1933-2010)
78.
DADO ĐURIĆ
Bez naziva
Bez naziva
€ 200
€ 200
Grafika u boji 22/75
50 x 66 cm
Sign.
Grafika u 22/75
50 x 66 cm
Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
79.
STOJAN ĐURIĆ (1962)
80.
BRANKO FILIPOVIĆ FILO (1924 - 1997)
Barka
Pivsko oko
€ 450
€ 900
Akril na platnu
50 x 60 cm
2010. Sign.
Ulje na kartonu
60 x 46 cm
Sign.
81.
ANA FISTANIĆ
82.
MIRO GLAVURTIĆ (1932)
Korčula
Zeleni enterijer
€ 200
€ 1.000
Ulje na kartonu
26 x 27 cm
Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu
72,5 x 60 cm
1981. Sign.
83.
MILOŠ GOLUBOVIĆ (1888-1961)
84.
RATOMIR GLIGORIJEVIĆ GLIGA (1918-2006)
Seoski pejzaž
Pejzaž
€ 800
€ 250
Ulje na platnu
54 x 74 cm
1952. Sign.
Ulje na platnu
40 x 55 cm
oko 1995. Sign.
85.
M.GVOZDENOVIĆ
86.
PAL HOMONAJ (1922-2010)
Perast
Procesija
€ 250
€ 1.000
Ulje na platnu kaširano na karton
20 x 25 cm
Sign.
Ulje na platnu
70 x 45 cm
1968. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
87.
LJUBA IVANOVIĆ (1882-1945)
88.
LJUBA IVANOVIĆ
Četiri figure
Predeo iz Južne Srbije
€ 125
€ 550
Olovka na hartiji
15 x 11,5 cm
Sign.
Olovka na hartiji
36,5 x 25,5 cm
1925. Sign.
89.
OLJA IVANJICKI (?)
90.
OLJA IVANJICKI (1931-2009)
Čovek robot
Kentaur i sestra Izabelle d`Este
Crtež na papiru
32 x 28 cm
€ 225
Akril na platnu
50 x 60
1967. ign.
€ 1.900
Aukcija antikviteta i slika
91.
JAN HUSARIK (1942)
92.
JAN HUSARIK
Pejzaž
Zima
€ 75
€ 75
Ulje na staklu
16,5 x 21,5 cm
1986. Sign.
Ulje na staklu
19 x 22 cm
1986. Sign.
93.
BOŽA ILIĆ (1919-1993)
94.
BOŽA ILIĆ
Arlekin
Vila u predgrađu
€ 900
€ 350
Ulje na lesonitu
55 x 73 cm
oko 1965. Sign.
Tempera na hartiji
30 x 41 cm
1975. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
95.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE (1925-2008)
Pijanistkinja
Ulje, lak na kartonu
32 x 51 cm
1974. Sign.
€ 325
96.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Pijanistkinja
Ulje, lak na kartonu
10,5 x 16,5 cm
Sign.
€ 100
97.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Dubrovnik
Ulje na kartonu
15 x 20 cm
Sign.
€ 125
98.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
99.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Muzičarka I
Muzičarka II
€ 125
€ 125
Ugljen, olovka u boji, pastel
35 x 30 cm
1968. Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ugljen, olovka u boji, pastel
38 x 30 cm
1968. Sign.
100.
MLADEN JOSIĆ (1897-1972)
Devojka u crvenom
Ulje na šperu
60 x 46 cm
1940. Sign.
€ 2.600
101.
LJUBINKA JOVANOVIĆ (1922)
102.
JU. P.
Bez naziva
Kombinovana tehnika
60 x 73 cm
Sign.
€ 950
Mrtva priroda sa hlebom
Ulje na dasci
50 x 70 cm
1990. Sign.
€ 350
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
103.
FLORA JAKŠIĆ (1856-1943)
104.
MARIJANA KARALIĆ (1948)
Morski pejzaž (pogled ka Lokrumu)
Ulje na platnu
34 x 41,5 cm
Sign.
€ 250
More
Ulje na platnu
50 x 60 cm
2008. Sign.
€ 450
105.
BOŠKO KARANOVIĆ (1924 - 2009)
106.
DESA KEREČKI (1936)
Zidanje Skadra
Grafika 1/8
21 x 29,5 cm
1953. Sign.
€ 200
Uskršnji praznik
Tempera na hartiji
30 x 38 cm
1991. Sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
107.
MARGIT KOVAČ (1902-1977)
108.
FRANCE KRALJ (1895-1960)
Adam i Eva
Moja majka
€ 400
€ 350
Keramika
42 x 29 cm
1956. Sign.
Ulje na platnu
27 x 19 cm
Oko 1920. Sign.
109.
KRISTIJAN MATO KREKOVIĆ (1901-1985)
110.
A.KSENOZOV
Lido
Cveće
€ 650
€ 125
Ulje na platnu kaširano na karton
27 x 33,5 cm
1937. Sign.
Ulje na platnu
31 x 26 cm
Oko 1930. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
111.
MILAN KONJOVIĆ (1898-1993)
Suncokreti
Ulje na lesonitu
53 x 80 cm
1979. Sign.
€ 6.000
112.
MILUTIN KORAĆ (1923 - 2001)
113.
JAN KNJAZOVIC (1925-1986)
Zimski predeo
Tajna večera
€ 300
€ 1.000
Ulje na platnu
64 x 48 cm
1950
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na lesonitu
68 x 98 cm
Oko 1980. Sign.
114.
JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
115.
JOVAN KRIŽEK
Manastir Morača
Titograd na Ribnici
€ 350
€ 120
Pastel na kartonu
50 x 65 cm
1980. Sign.
Tuš na hartiji
18 x 25 cm
1955. Sign.
116.
JOVAN KRIŽEK
117.
JOVAN KRIŽEK
Virpazar
Stari Bar
€ 100
€ 75
Tuš na hartiji
20 x 30 cm
1981. Sign.
Tuš na hartiji
20 x 30 cm
1984. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
118.
M. LEDUCQ
Panter motri plen
Patinirana bronza
54 x 25 x 12 cm
Oko 1930. Sign.
€ 575
119.
DUŠAN MARKOVIĆ
Pano bele žene III
Bronza
18,5 x 18,5 x 2 cm
€ 150
120.
VLADIMIR LOFICKI
Dubrovnik
Ulje na platnu
35,5 x 56 cm
Sign.
€ 200
121.
VLADIMIR LOFICKI
Gospa od Škrpjela
Ulje na platnu
35,5 x 56 cm
Sign.
€ 300
Aukcija antikviteta i slika
122.
NIKOLA MARTINOSKI (1903-1973)
123.
VLADAN MICIĆ MICKE (1945)
Devojčica
Nostalgija
€ 150
€ 225
Olovka na hartiji
39 x 18 cm
1939. Sign.
Ulje na platnu
75 x 84 cm
Sign.
124.
MILORAD BATA MIHAILOVIĆ (1923)
125.
MILIĆ OD MAČVE (1934-2004)
Seoski pejzaž
Sa Njegošem iz svetla u tamu
€ 150
€ 300
Akvarel na hartiji
20 x 31 cm
1949. Sign.
Akvarel i tuš na hartiji
24 x 35 cm
1990. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
126.
DRAGAN MARTINOVIĆ (1957)
127.
DRAGAN MARTINOVIĆ
Sveti Nikola
Omaž Podgorici
1.900
€ 2.700
Ulje na šperu
70 x 55 cm
2000. Sign.
Ulje na šperu
75 x 51 cm
1991. Sign.
128.
MARIO MASKARELI (1918-1996)
129.
MARIO MASKARELI
Bokeljska bludnica
Lirski motiv
€ 300
€ 225
Akvrel na hartiji
28 x 19 cm
1993. Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu
40,5 x 35 cm
1966. Sign.
130.
SAVETA MIHIĆ (1929)
131.
SAVETA MIHIĆ
Masline sa plavom tendom
Korpa sa jabukama u travi
€ 500
€ 500
Ulje na platnu
50 x 40 cm
2008. Sign.
Ulje na platnu
54 x 45 cm
2008. Sign.
132.
DUŠAN MILOVANOVIĆ
133.
OLGA MILUNOVIĆ (1913-1993)
Korpa sa voćem
Motiv sa Rodosa II
€ 200
€ 300
Ulje na platnu
33 x 55 cm
1988. Sign.
Akvarel na hartiji
35,5 x 48 cm
1982. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
134.
NIKOLA MILOJEVIĆ (1865-1942)
Portret arhitekte Ruvidića
Ulje na platnu
150 x 86 cm
1914. Sign.
€ 5.800
Arhitekta Milorad Ruvidić je bio profesor
Tehničkog Fakulteta od osnivanja 1905.
godine, projektovao je zgradu Oficirskog
Doma, Austrijsku ambasadu, Zadužbinu
Naumovića u Kolarčevoj 9, Smederevsku
banku na Terazijama 39, itd.
135.
MILUN MITROVIĆ (1922-2010)
Mrtva priroda
Kombinovana tehnika
51,5 x 39 cm
oko 1970. Sign.
€ 300
136.
MILUN MITROVIĆ
Seoski pejzaž
Akvarel na hartiji
28 x 38 cm
Sign.
€ 150
Aukcija antikviteta i slika
137.
EMANUEL MUANOVIĆ (1886-1944)
138.
N.N.
Portret mlade žene
Mrtva priroda sa raspećem
Ulje na kartonu
30 x 18 cm
Sign.
Olovka na hartiji
35 x 24,5 cm
1925. Sign.
€ 125
€ 200
139.
N.N.
Alpski motiv
Ulje na platnu
65 x 100 cm
€ 400
140.
N.N.
Bakarski zaliv
Ulje na platnu kaširano na karton
25 x 35 cm
Sign.
€ 250
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
141.
VANGEL NAUMOVSKI (1924-2006)
Vegetacija
Ulje na platnu
60 x 50 cm
1976. Sign.
€ 2.500
142.
BORKO NIKETIĆ (1939-1991)
Laokoon, mali plehani grad
Ulje na platnu
44 x 64 cm
oko 1970
€ 400
143.
PREDRAG NOVAKOVIĆ (1963)
Zemunska pijaca
Ulje na platnu
32 x 60 cm
2005. Sign.
€ 300
144.
PREDRAG NOVAKOVIĆ
Motiv iz Srema
Ulje na platnu
62 x 81 cm
2009. Sign.
€ 700
Aukcija antikviteta i slika
145.
VLASTIMIR NIKOLIĆ (1947)
146.
OSTROGOVIČ
Pejzaž iz Brzeća
Sestra i brat
Ulje na platnu kaširano na karton
45 x 40,5 cm
oko 1920
Akril i ulje na platnu
80 x 60 cm
2008. Sign.
€ 400
€ 350
147.
CARL OTTO (1830-1902)
Venecija
Ulje na platnu
50 x 100 cm
Sign.
€ 600
148.
STOJAN PAČOV (1934)
Moj san
Ulje na platnu
55 x 40 cm
oko 1965. Sign.
€ 500
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
149.
VOJISLAV PECARSKI (1912-1991)
150.
VOJISLAV PECARSKI
Sovjeti lete u svemir
.. I Amerikanci lete, ali kao 2.
€ 100
€ 100
Tempera i kolaž na kartonu
71 x 44,5 cm
Oko 1960. Sign.
Tempera i kolaž na kartonu
80 x 39 cm
Oko 1960. Sign.
151.
VOJISLAV PECARSKI
152.
BOŠKO PETROVIĆ (1922-1982)
Usamljen međ` vrbama
Manastir II
€ 50
€ 450
Tempera na kartonu
27 x 44 cm
1950. Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu
73 x 89 cm
1973. Sign.
153.
MIODRAG PETROVIĆ (1888-1950)
Vodenica
Akvarel na hartiji
34 x 45 cm
Oko 1935
€ 350
154.
MIODRAG PETROVIĆ
Ženski akt
Ulje na platnu
70 x 53 cm
1930. Sign.
€ 1.000
155.
MIODRAG PETROVIĆ
Uze ded svog unuka
Olovka na hartiji
41 x 21 cm
Oko 1930. Sign.
€ 150
156.
ATANASIJE POPOVIĆ (1885-1948)
Fasada crkve Jezuita - Dubrovnik
Ulje na platnu kaširano na karton
32 x 22,5 cm
1933. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
157.
TATJANA PIROVIĆ STEFANOVIĆ (1964)
Pozajmi da meni daš
Ulje na lesonitu
71 x 100 cm
2009. Sign.
€ 600
158.
TATJANA PIROVIĆ STEFANOVIĆ
Moje proleće
Ulje na lesonitu
55 x 70 cm
2009. Sign.
€ 450
159.
TATJANA PIROVIĆ STEFANOVIĆ
160.
ĐORĐE POPOVIĆ (1909-1962)
Radost
Na Krfu
€ 300
€ 400
Ulje na lesonitu
45 x 50 cm
2009. Sign.
Tempera na kartonu
36 x 27,5 cm
1939. Sign.
Aukcija antikviteta i slika
161.
PETAR PUTIĆ (1949)
Konji u snegu
Ulje na platnu
42 x 57 cm
2007. Sign.
€ 650
162.
B.RANISTAVLJEV
Pejzaž
Ulje na platnu
16 x 21 cm
Sign.
€ 200
163.
DUŠAN RAJŠIĆ
Trio
Akvarel na hartiji kaširano na karton
60 x 40 cm
2000. Sign.
€ 125
164.
JOSIP RESTEK (1915-1987)
Cveće
Ulje na platnu
45 x 40 cm
1939. Sign.
€ 150
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
165.
MIODRAG B. PROTIĆ
(1922)
Ugao Nušićeve i
Dečanske ul, Beograd
Ulje na platnu
81 x 101 cm
1956. Sign.
€ 3.700
166.
VELIBOR BUCKO RADONJIĆ (1940-1998)
Kuća da doksatom, stara varoš - Podgorica
Ulje na platnu
42 x 32 cm
1985
167.
VELIBOR BUCKO RADONJIĆ
Sat kula - Podgorica
Ulje na platnu
60 x 40 cm
1989
€ 300
€ 250
Aukcija antikviteta i slika
168.
MATEJA RODIČI (1929)
Dušanovo doba
Tapiserija
248 x 235 cm
1965. Sign.
€ 4.000
169.
MLADEN SRBINOVIĆ (1925-2009)
170.
DIMITRIJE SRETENOVIĆ (1943)
Portret žene u stolici
Kompozicija
€ 1.300
€ 700
Ulje na platnu
60 x 50 cm
1952, zapis na poleđini
Ulje na lesonitu
70 x 86 cm
1962. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
171.
FEĐA SORETIĆ (1930)
172.
FEĐA SORETIĆ
Divan je kićeni Srem
Guvno u voćnjaku
€ 1.200
€ 400
Akril na platnu
97 x 121 cm
2008. Sign.
Akril na platnu
51 x 61 cm
1998. Sign.
173.
VELJKO STANOJEVIĆ (1892-1967)
174.
BORIVOJE STEVANOVIĆ (1878-1976)
Portret muškarca sa leptir mašnom
Pejzaž
€ 950
€ 100
Ulje na platnu
73 x 60 cm
Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Tuš na hartiji
11,5 x 18 cm
Oko 1920
175.
ŽIVOJIN STEVANOVIĆ
176.
BRATISLAV STOJANOVIĆ
Grad na primorju
Ulje na platnu
66 x 48 cm
1971. Sign.
€ 350
Novogradnja Beograda
Ulje na lesonitu
50 x 65 cm
1974. Sign.
€ 200
177.
VLADIMIR STOJANOVIĆ (1924)
178.
VLADIMIR STOJANOVIĆ
Koncert
Ulje na kartonu
23 x 33,5 cm
Oko 1955
€ 350
Mrtva priroda sa kukuruzom
Tempera i ulje na kartonu
23 x 33 cm
Sign.
€ 100
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
179.
FR.K. STROINIG
Bakropisi Beča (6kom)
Bakopis 19/50
Otisak 9 x 7 cm, list 20 x 14 cm
1935. Sign.
€ 75
180.
BRANISLAV SUBOTIĆ SUBE (1926-2004)
List
Ulje na platnu
40 x 50 cm
1983. Sign.
€ 125
181.
ŠEREMET
182.
ŠPAK
Planine pod snegom
Turska zgrada u Mostaru
Ulje na kartonu
35 x 48 cm
€ 260
Ulje na platnu
53,5 38,5 cm
Sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
183.
BOGDAN ŠUPUT (1914-1942)
Studija starca
Ugljen na hartiji
46 x 30 cm
oko 1935. Sign.
€ 125
184.
ĐURĐE TEODOROVIĆ (1907-1986)
Posle bitke
Pastel na kartonu
30 x 21 cm
Sign.
€ 400
185.
IVAN TOPOLČIĆ (1912-1944)
186.
STOJAN TRUMIĆ (1912-1983)
Ženski lik
Pejzaž
€ 600
€ 550
Ulje na kartonu
29,5 x 22 cm
1936. Sign.
Akvarel na hartiji
60 x 83 cm
Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
187.
ALEKSANDAR TOMAŠEVIĆ (1921-1968)
Enterijer sa kaljevom peći
Ulje na platnu
38 x 28 cm
1950. Sign.
€ 1.600
189.
IVAN TABAKOVIĆ
Zdela
Tempera i olovka na hartiji
37 x 50 cm
1937. Sign.
€ 1.350
188.
IVAN TABAKOVIĆ (1898-1977)
Bule za stolom
Tuš, akvarel na hartiji
20 x 29 cm
1945. Sign.
€ 550
Aukcija antikviteta i slika
190.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ (1935)
191.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Pacov
Bez naziva
€ 200
€ 150
Grafika, I/X
56 x 46 cm
1977. Sign.
Grafika 69/150
76 x 56 cm
1971. Sign.
192.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ
193.
BOGOSAV VOJNOVIĆ PELIKAN (1894-1942)
Gavran
Sutivan
€ 175
€ 200
Grafika 6/75
58 x 38 cm
1987. Sign.
Akvarel na hartiji
69 x 48 cm
1938. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
194.
BOGOSAV VOJNOVIĆ PELIKAN
195.
BOGOSAV VOJNOVIĆ PELIKAN
Most u Višegradu
Skoplje
€ 200
€ 200
Akvarel na hartiji
49 x 62 cm
1932. Sign.
Akvarel na hartiji
40 x 60 cm
1932. Sign.
196.
KAZIMIR WOSINSKI (1886-1970)
197.
DINKO ZLATARIĆ
Portret Frau Siemens - Wosinski
Ženski akt u ogledalu
€ 100
€ 250
Akvarel na kartonu
29,5 x 24,5 cm
Oko 1930. Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu
40 x 32 cm
1987. Sign.
198.
BETA VUKANOVIĆ (1872-1972)
Kuća na primorju
Akvarel na hartiji
24 x 32 cm
oko 1930. Sign.
€ 600
199.
Lj. ZVICER
200.
VLADIMIR KLEMENTIJEVIČ ŽUK
Cetinjski manastir
Morski pejzaž
€ 175
€ 350
Ulje na šperu
24 x 47 cm
1970. Sign.
Ulje na kartonu
22 x 32 cm
oko 1970. Sign.
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
Aukcija antikviteta i slika
Prikupljamo
eksponate za
sledeće aukcije
A.K. Madl`Art
Kralja Milana 21 11000 Beograd
tel: 011/3243-009 fax: 011/334-63-81
e-mail: [email protected]
M a d l ` A r t , 2 1 . m a r t 2 0 11 .
Aukcija antikviteta i slika
Download

22. Aukcija antikviteta i slika