A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
11 - 17. oktobar 2011. godine. Vreme: 10 – 20h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
Aukcija:
17. oktobar 2011. godine. Vreme: 19:30h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
11 - 17. October 2011. (10 a.m. – 8 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Auction sale:
17. Oktobre 2011. (7:30 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1.
Par staklenih krigli sa poklopcem
Visina: 17,5 cm i 19 cm. € 100
2.
Stakleni bokal sa poklopcem od zinn-a
Beč, oko 1900. A.K & Cie. Brušeno staklo.
Visina: 23 cm. € 200
3.
Murano vaza
€ 100
Visina: 25 cm. 3
2
4
4.
Kristalni flakon
Brušeno staklo. Visina bez zatvarača: 17 cm.
€ 70
5.
Zsolnay figura devojčice i kokoške
Dimenzije: 11 x 10 cm.
€ 50
6.
Čaša
Rubincrveno staklo i mesing. Visina: 8 cm.
€ 50
5
7
6
8
9
10
7. Kristalna Christofle posuda
Francuska, oko 1920. Žig: Christofle. Prečnik: 19 cm.
€ 100
9.
Srebrna korpica sa staklenim uloškom
Rumunija, oko 1900. Težina: 180 gr. Visina sa drškom:
20 cm, prečnik: 11,5 cm. € 175
8.
Srebrna bombonjera sa staklenim uloškom
Austrija. Težina: 500 gr. Visina sa uloškom: 16 cm,
prečnik: 19 cm.
€ 550
10.
Mesingani poslužavnik
Austrija, oko 1900.Argentor. Dimenzije: 66 x 45 cm.
€ 75
11.
Posrebreni set za slatko
Beč, Austrija, oko 1900. Žig: Argentor, ASI.G. Činije za
slatko i kašičice, 4 staklene čaše u držačima. Visina činije
za slatko: 13 cm. (6 kom) € 125
12.
Posrebreni set za kafu u Early American stilu
Poslužavnik, 2 ibrika, doze za šećer i mleko. Dimenzije
poslužavnika: 60 x 34 cm. Visina ibrika za čaj: 24 cm. (5 kom)
€ 200
14
13
15
16
17
13.
Par posrebrenih svećnjaka
Visina: 34 cm.
€ 150
16.
Posrebreni svećnjak
Visina: 27 cm.
€ 65
14.
Posrebreni svećnjak
Austrija, kraj XIX veka.Visina: 42 cm.
€ 200
17.
Par posrebrenih svećnjaka
Nemačka, kraj XIX veka. Žig: BMF sa medvedom.
Visina: 22 cm.
€ 200
15.
Posrebreni svećnjak
Oko 1900. Visina: 31 cm. € 130
18.
Par srebrnih svećnjaka
Austrija, prva četvrtina XIX veka. Žig: 12 (finoća 750),
žig autora: Johann Carl Huebner. Oko 650 gr. srebra.
Visina: 28 cm.
€ 900
20
21
19
19.
Srebrna tabakera sa zlatnim aplikacijama i carskim grbom sa brojevima LXXXIV
Carska Rusija. Srebro (84), НФ (N.FEOFILOV). Težina: 130
gr. Dimenzije: 9 x 8 x 1 cm.
€ 375
20.
Srebrni lanac sa posrebrenim medaljonom
Dužina lanca: 60 cm. Prečnik medaljona: 3,5 cm.
€ 90
21.
Srebrna tabakera sa zlatnim aplikacijama
Carska Rusija, 1904. Srebro (84), AП. Težina: 160 gr.
Dimenzije: 10 x 7,5 x 1,5 cm.
€ 450
22.
Srebrna tacnica
Južna Amerika, El Leon. Plata 925 sterling.
€ 50
22
24
23.
Srebrne četke za toaletu
2 ravne i 1 sa drškom ovalna. Žigovi: London 1894,
majstor: NM.
€ 75
24.
Činija za vizitkarte od zinn-a
Beč, oko 1900. A.K & Cie. Dimenzije: 22 x 22 cm.
€ 200
23
25.
Mastionica od zinn-a
Beč, oko 1900. Žig: A.K & Cie. Dimenzije: 19 x 14 cm.
€ 200
25
26.
Par mesinganih VMF vaza
Visina: 11 cm.
€ 65
27.
WMF posrebreni set cafe creme
Dimenzije poslužavnika: 24 x 12 cm. (3 kom.)
€ 125
26
27
28
28.
Srebrni ibrik
Rusija, XIX vek. Žigovi: Sv. Đorđe (Moskva), 84 i žig
majstora: I.ZAJCOV. Težina: 610 gr. Visina: 26 cm.
€ 350
29.
VMF vaza
Visina: 9 cm.
€ 130
29
30.
Figura dečaka- fauna sa pet čiraka
Francuska, XIX vek. Patinirana i gold bronza
na mermernom postolju, sa ornamentima od
gold bronze. Visina: 43 cm.
Noseći stub od alabastera, visina: 110 cm.
€ 1.200
31.
Sablja u kaniji
Srma. Dužina: 75 cm
€ 525
32
33
34
32.
Par stonih ramova
Drvo i mesingane aplikacije. Dimenzije: 37 x 29 cm
(svaki).
€ 130 ( 2 kom.)
33.
Srebrne-pozlaćene viljuške za kolače
12 kom. u originalnoj kutiji. Žig majstora: RD sa
datelinom. Težina: 280 gr. € 150
34.
Srebrne kašičice u kutiji
Srebro 800. Težina: 125 gr.
€ 75
35.
Kandilo sa crvenim uloškom
Rusija, početak XIX veka. Tragovi pozlate, visina: 16 cm (bez
lanca).
€ 200
36.
Emajlirana mesingana vaza
Kina. Polihromna dekoracija sa feniksima i lotosovim cvetovima.
Visina: 57 cm. (ošt.)
€ 150
37.
Izuzetan porcelanski komplet za kafu
(Sorgenthal-ov period)
za dve osobe tête-à-tête.
Austrija, 1790-1806. Žigovi: plava podglazurna košnica i
utisnuta godina proizvodnje.
Oslikan rukom mitološkim scenama. Dimenzije: poslužavnik
38 x 29 cm, visina kafetijere: 15 cm.
Konrad von Sorgenthal je od 1784. bio upravnik carske manufakture porcelana u Beču, kada je bila na vrhuncu slave.
Retki su očuvani kompletni servisi stari više od 200 godina!
Provinijencija: Aukcija Weinmueller (Neumeister K.G.)
Minhen, 8.5.1976, (lot br. 96).
(8 kom.)
€ 36.000
38.
Porcelanska figura Barona Minhauzena na đuletu
Nemačka, 1940. Žig: A. Struck, Meissen. Visina: 23 cm.
€ 2.600
39.
Meissen porcelanski tanjir
Nemačka, druga polovina XVIII veka. Prečnik: 24 cm.
€ 1.250
40.
Porcelanski tanjir Zimska trojka
Oslikala Natalija Leonova. Prečnik: 19,5 cm.
€ 60
41.
Porcelanski čajnik sa poklopcem
Visina: 17 cm.
€ 50
39
40
42
43.
Porcelanska bombonjera sa drškama
Žig: W. & B. Visina: 13 cm.
€ 150
41
43
44
46.
Porcelanska figura baštovana
Francuska, XIX vek. Žig: Maison Alfort.
Rukom oslikan biskvit porcelan.
Visina: 60 cm.
€ 500
42.
Porcelanska urna
Dresden, Nemačka. Kraj XIX veka. Rukom oslikama
cvetnim motivima i pozlatom sa poklopcem. Visina: 42 cm.
€ 175
45
44.
Porcelanska kompozicija
Nemačka, XIX vek. Volkstedt, Aelteste Volkstedter
Porzellanfabrik Triebner, Ens & Co. Pastoralna scena
oslikana rukom. Dimenzije: 18 x 15 cm.
€ 200
45.
Figura dalekoistočnog mudraca
Nemačka, prva polovina XIX veka. Utisnut žig:
Nymphenburg. Visina: 20 cm.
€ 1.800
47.
Pozlaćeno ogledalo u baroknom stilu
Visina: 115 cm.
€ 300
48.
Pozlaćeno ogledalo u rokoko stilu
Šlifovano staklo. Visina: 176 cm.
€ 450
49.
Lampa sa staklenim ukrasnim štapićima
Austrougarska, oko 1900. Mesing i staklo. Visina: 66 cm.
€ 475
51.
Lampa
Austrougarska, oko 1900. Majolika.Visina: 63 cm.
€ 460
50.
Lampa od poliranog mesinga
Na staklenom delu oznaka Bulgari.Visina: 50 cm.
€ 350
52.
Lampa post moderna
Polirani mesing, dvoslojno staklo sa kanelurama.
Visina: 43 cm.
€ 390
53.
Rahmen uhr
XIX vek. Pozlata. Dimenzije: 51 x 42 x 15 cm.
€ 725
54.
Biedermeier kaminski sat
Sredina XIX veka. Na ciferblatu: Franz Scheppel in
Szathmar. Dimenzije: 63 x 39 x 13 cm.
€ 800
55.
Kaminski sat sa figurom Herkula
Francuska, XIX vek. Gold bronza, na ciferblatu: Laurillard, Paris.
Dimenzije: 39 x 30 x 12 cm.
€ 650
56.
Vitrina iz epohe Napoleona III
Francuska, oko 1865. godine. Intarzija
od slonovače, figure od bronze, okrugli
medaljoni od Sevres porcelana. Pozadina
ogledalo, dve staklene etaže. Dimenzije:
105 x 75 x 37 cm.
€ 3.000
57.
Stubovi Paviljona Kraljevine
SHS Međunarodna izložba primenjenih
umetnosti, Pariz 1925.
Rad vajara Roberta Frangeša Mihanovića.
6 stubova i originalni katalog sa fotosima
paviljona SHS. Dimenzije: 220 x 35 x 35 cm,
težina cca 80 kg/kom. (6 kom.)
€ 5000 (6 kom.) 1 par € 2000
58.
Pisaća mašina Underwood
USA, od 1900 god.
€ 150
59.
Pietra dura
Italija. Dimenzije: 12 x 16 cm.
€ 200
60.
Figura Isusa Hrista
Početak XVIII veka, Drvo u boji. Visina: 24 cm.
€ 1.750
61.
Unikatna ranobarokna srpska ikona na staklu
Sv. Jovana Krstitelja Iz 1760. god.
Pri vrhu Hrist i Bogorodica, u uglovima likovi jevanđelista;
desno od Sv. Jovana figura Sv. Save. Kolorit i posle 250
godina u potpunosti očuvan. U literaturi (videti: D. Škorić,
H. Hrkalović) navedena kao najstarija datirana do sada
evidentirana srpska ikona na staklu! Moguće delo Mojseja
Popovića iz Sombora (1719 – 1766).
Dimenzija: 70,5 x 51,5 cm. N.B. Po dogovoru, za zainteresovane licitante će se organizovati uvid u Ikonu.
€ 14.000
/PWJ
#.84FSJKF
XXXCNXST
;BEPWPMKTUWP
VWPĜOKJ
"650.0#*-,"3",5&3"
/07*#.84&3*+&63#"/*-*41035-*/&
#F[PC[JSBLPKJ#.84FSJKFJ[BCFSFUF[BIWBMKVKVÇJOPWJNJF趑LBTOJN#.85XJO1PXFS5VSCPNPUPSJNBLPOUSPMBWPĜOKFTB&$0130NPEPNJ
JNQSFTJWOPNBHJMOPĉÇVVWFLÇFUFOBQSBWJUJQSBWJJ[CPS;BWJĉFJOGPSNBDJKBQPTFUJUFWBĉFH#.8QSPEBWDBJMJTB[OBKUFWJĉFOBXXXCNXST
#.8J
%FMUB.PUPST
3BEOJÍLB
#FPHSBE
5FMFGPO
MLN L8,4
3BEVMPWJÇ(SPVQ
%SBHPTMBWB4SFKPWJÇBCC
#FPHSBE
5FMFGPO
3BEVMPWJÇ(SPVQ
/PWPTBETLJQVU
/PWJ4BE
5FMFGPO
3BEVMPWJÇ(SPVQ
7JĉOKJÍLBB
#FPHSBE
5FMFGPOGBY
.JUJÇ$PNQBOZ
4UFWBOB/FNBOKFB
/Jĉ
5FMFGPO
"VUP(BSBOU.PUPST
*CBSTLJQVUCC
ÌBÍBL
5FMFGPO
4UFGBOPWJÇ"VUP
7MBĉLP1PMKF
.MBEFOPWBD
5FMFGPO
62.
STOJAN ARALICA (1883-1980)
Plava kapija
Ulje na kartonu, 40,5 x 33,5 cm.
Oko 1935, Sign.
€ 4.800
63.
STOJAN ARALICA
Muški akt
Ugalj na hartiji, 22,5 x 15,5 cm. Sign.
€ 150
64.
ALIJA ALIĆ
Ovan
Komb tehnika na papiru, 66 x 48 cm. Sign.
€ 200
65.
MARIJA BALAN (1923)
Cveće u vrtu
Ulje na platnu, 17 x 29 cm, 1973. Sign.
€ 250
67.
SLAVA BOGOJEVIĆ (1922-1978)
Petao
Tuš na hartiji, 17 x 39 cm. Sign.
€ 150
68.
SLAVA BOGOJEVIĆ
Pejzaž
Kombinovana tehnika na hartiji, 28 x 40 cm. 1966. Sign.
€ 200
66.
KOSTA BOGDANOVIĆ (1930)
Iz ciklusa Opredmećene senke IV
Aluminijum folija, 27,5 x 20 cm, 2009.
Sign. na poleđini
€ 125
69.
KOSA BOKŠAN (1925-2009)
Bez naziva
Ulje na platnu, 92 x 59 cm. 1970. Sign.
€ 600
70.
KOSTA BRADIĆ (1927)
Manastir
Ulje na lesonitu, 30,5 x 37,5 cm 1975. Sign.
€ 800
71.
JANKO BRAŠIĆ (1906-1994)
Basna II
Ulje na platnu, 28 x 43 cm. 1975. Sign.
€ 350
72.
DRAGUTIN CIGARČIĆ (1922-1985)
Tri figure
Akvarel na hartiji, 18 x 21 cm. Sign.
€ 300
73.
FERDINAND COENRAETS (1860-1939)
Par pejzaža
Dimenzije: 52 x 31 cm.(x 2) Oko 1900. Sign.
€ 150
74.
ALEKSANDAR CVETKOVIĆ (1947)
Supertanker
Ulje na platnu, 54 x 70 cm. 1998. Sign.
€ 600
75.
VLADIMIR ĆURČIN (1956)
Kapija
Ulje na platnu, 50 x 40 cm 2010. Sign.
€ 300
76.
ALEKSANDAR DEROKO (1894-1988)
Babi Pupuška kao regrut
Olovka na hartiji, 20 x 28 cm.
€ 100
77.
VASA DOLOVAČKI (1960)
Đerdap
Akvarel na hartiji, 16 x 24 cm. 2002. Sign.
€ 100
78.
DRAGO DOŠEN (1943)
Predeo
Tuševi u boji, 62 x 57 cm. 1984. Sign.
€ 800
79.
EMIR DRAGULJ (1939-2002)
Cvet
Grafika 29/30, 11 x 8 cm, 1975. Sign.
€ 125
80.
MAJA ĐOKIĆ (1971)
Suncokreti
Akvarel na hartiji, 45 x 55 cm. 2002.
€ 125
82.
CH. VAN FOOSE
Cveće
Ulje na platnu, 65 x 45 cm. Sign.
€ 275
81.
MIHAILO ĐOKOVIĆ TIKALO (1941)
Bez naziva
Ulje na platnu, 71 x 50 cm. 1994, sign.
€ 1.300
83.
FADIL
Morski pejzaž
Akvarel na hartiji, 32 x 36 cm. 1968. Sign.
€ 75
84.
GORLITZ
Frankfurt
Bakropis, 34 x 47 cm. Sign.
€ 60
85.
NEDELJKO GVOZDENOVIĆ (1902-1988)
Gradilište
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 36 x 50 cm. Oko 1948.
€ 3.500
86.
NEDELJKO GVOZDENOVIĆ
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 43,4 x 48 cm. 1982. Sign.
€ 2.750
87.
NEDELJKO GVOZDENOVIĆ
Atelje
Ulje na kartonu, 24 x 34 cm. 1975. Sign.
€ 1.300
88.
JOSIP GENERALIĆ (1935-2004)
Seljanka
Grafika A.O. 49 x 34 cm.1985. Sign.
€ 150
90.
MIRO GLAVURTIĆ (1932)
Bez naziva
Tuš na hartiji, 23,5 x 33,5 cm 1970. Sign.
€ 500
91.
LEOPOLD ILLENCZ (1882 - 1950)
Devojka u vrtu
Ulje na platnu, 59 x 78 cm, Sign.
€ 400
89.
JOSIP GENERALIĆ
Kosac
Grafika 29/160, 43 x 33 cm. 1985. Sign.
€ 75
92.
BOŽA ILIĆ (1919 - 1993)
Žena za stolom
Akvarel na hartiji, 13 x 14 cm
1979. Sign.
€ 125
93.
BOŽA ILIĆ
Čovek za stolom
Akvarel na hartiji, 14 x 11 cm
Sign.
€ 125
94.
BOŽA ILIĆ
Kupač
Akvarel na hartiji, 14 x 11 cm
Sign.
€ 125
95.
BOŽA ILIĆ
Portret čoveka
Akvarel na hartiji, 20 x 14 cm
Sign.
€ 125
96.
BOŽA ILIĆ
Kuvar
Akvarel na hartiji, 15 x 10 cm
Sign.
€ 125
97.
OLJA IVANJICKI (1931 - 2009)
Anđeli
Kombinovana tehnika, 70 x 100 cm.
1992. Sign.
€ 1.400
98.
OLJA IVANJICKI
Anđeo mudrosti i pravde
Grafika, autorski otisak, 100 x 70 cm Sign.
€ 350
99.
LJUBA IVANOVIĆ (1882 - 1945)
Akt
Crtež olovkom, 34 x 22 cm oko 1930. Sign.
€ 200
100.
JAKIMOVSKI
Manastir
Ulje na platnu, 68 x 83 cm. 1984, sign.
€ 120
101.
DUŠAN JEVTOVIĆ (1925)
Akvarel na hartiji, 37 x 28 cm 1988. Sign.
€ 250
102.
MARTIN JONAŠ (1924-1996)
Beli konj i ptica
Ulje na platnu, 38 x 38 cm. 1975. Sign.
€ 550
103.
SOFIJA JONAŠKU (1950)
Devojke na šoru
Ulje na platnu, 16 x 19 cm 1991. Sign.
€ 250
104.
OZREN KATANIĆ (1940)
Šor u Krčedinu
Ulje na platnu, 105 x 79 cm. 2005. Sign.
€ 450
105.
MARIJANA KARALIĆ (1948)
Ruže
Ulje na platnu, 45 x 40 cm 2010. Sign.
€ 200
107.
JAN KNJAZOVIC (1925-1986)
Petlovi
Ulje na platnu, 39,5 x 60 cm. 1967. Sign.
€ 350
108.
JAN KNJAZOVIC
Mesečari
Ulje na platnu, 35 x 60,5 cm. 1969. Sign.
€ 400
106.
MARIJANA KARALIĆ
Bulke
Ulje na platnu, 35 x 39 cm 2010. Sign.
€ 200
109.
MILAN KONJOVIĆ (1898-1993)
U pivari u Bečeju
Ulje na lesonitu, 53,5 x 72, 5 cm. 1958. Sign.
€ 9.200
110.
TIVADAR KOŠUT (1947)
Tigar i klovn
Ulje na platnu, 70 x 95 cm 1994. Sign.
€ 800
111.
TIVADAR KOŠUT
Škola klovnova
Ulje na platnu, 80 x 50 cm Sign.
€ 450
112.
BOŽIDAR KOVAČEVIĆ (1934-2010)
Konaci
Ulje na lesonitu, 58 x 82 cm 1991. Sign.
€ 250
114.
A.KSENOZOV
Cveće
Ulje na platnu, 31 x 26 cm. Oko 1930. S ign.
€ 100
113.
JAROSLAV KRATINA
Kopija freske iz Markovog manastira
25 x 10 cm. Oko 1950.
€ 200
115.
A. KSENOZOV
Pejzaž
Ulje na platnu, 22,5 x 39 cm. Sign.
€ 125
116.
JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
Motiv iz Virpazara
Tempera, 31 x 48 cm. 1985. Sign.
€ 150
117.
JOVAN KRIŽEK
Manastir Morača
Pastel na kartonu, 50 x 65 cm. 1980, sign.
€ 275
118.
JOVAN KRIŽEK
Pejzaž
Tempera, 20 x 30 cm. 1980. Sign.
€ 75
119.
NIKOLA LAĆARAC
Primorski motiv
Ulje na platno kaš. na karton, 42 x 60 cm. 1968. Sign.
€ 200
120.
IVAN LACKOVIĆ CROATA (1932-2004)
Čovek sa jelkom
Ulje na staklu, 15 x 15 cm. 1975. Sign.
€ 400
122.
MILOŠ LAZIĆ
Zimski pejzaž
Ulje na platnu, 27 x 35 cm Sign.
€ 250
123.
M. LEDUCQ
Panter motri plen
Patinirana bronza, 54 x 25 x 12 cm. Oko 1930. Sign.
€ 425
121.
IVAN LACKOVIĆ CROATA
Svirači
Kombinovana tehnika, 55 x 49 cm. 1978. Sign.
€ 150
124.
MILICA LOZANIĆ (1915-?)
Motiv iz Londona
Ulje na platnuu, 54 x 87 cm. 1953. Sign.
€ 600
125.
A. LUKATELI
Maslina
Ulje na kartonu, 21,5 x 26,5 cm
€ 220
126.
IVO LOVRIĆ
Porta Fere u Splitu
Olovka na hartiji, 50 x 35 cm. Sign.
€ 100
127.
FRANTA MALI (1900 - 1980)
Starac
Ulje na platnu, 92 x 73 cm.
€ 400
www.frey-wille.com
vienna, austria
BEOGRAD: Terazije 26 | Tel. 011- 36 26 296
128.
DRAGAN MARTINOVIĆ (1957)
Omaž Podgorici
Ulje na šperu, 70 x 55 cm. 2000, sign.
€ 2.200
129.
ZDRAVKO MANDIĆ (1935)
Pored Dunava
Akvarel na hartiji, 20 x 32 cm. Sign.
€ 200
130.
ĐOKO MAZALIĆ (1888-1975)
Pejzaž (u duhu magičnog realizma)
Ulje na platnu kaš. na karton, 30 x 45 cm. 1925-1930.
€ 850
131.
SAVETA MIHIĆ (1929)
Braon kapija sa palmom
Ulje na platnu, 60 x 45 cm 2010. Sign.
€ 450
133.
M. MILIVOJEVIĆ
Vrelo Bune
Ulje na platnu, 52,5 x 65,5 cm. Sign.
€ 250
134.
MILOVANOVIĆ
Skadarlija
Ulje na kartonu, 46 x 70 cm Sign.
€ 450
132.
SAVETA MIHIĆ
Mostar
Ulje na platnu, 34 x 24 cm 2009. Sign.
€ 175
135.
OLGA MILUNOVIĆ (1913-1993)
Motiv sa Rodosa II
Akvarel na hartiji, 35,5 x 48 cm. 1982. Sign.
€ 250
137.
GORAN MITROVIĆ (1968)
Stari putnik
Ulje na šperu, 32 x 30 cm. Sign.
€ 350
136.
BRANISLAV MIRKOVIĆ
Beduin
Ulje na kartonu, 18 x 13 cm 1959. Sign.
€ 100
138.
GORAN MITROVIĆ
Portret čoveka
Kombinovana tehnika, 25 x 13 cm. Sign.
€ 125
139.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908-1987)
Ruže svevideće
Ulje na platnu, 60 x 73 cm. 1984. Sign.
€ 6.800
140.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Cveće u žutoj zdeli
Akvarel na hartiji, 33 x 50 cm. 1985. Sign.
€ 425
141.
MILO MILUNOVIĆ (1897-1967)
Grana limuna na prozoru
Tempera na sargiji kaš. na lesonit, 80,5 x 53,5 cm.
Oko 1956. Sign.
€ 5.000
142.
RADENKO MIŠEVIĆ (1920 - 1995)
Forio Italia
Tuš na hartiji, 46 x 32 cm. Sign.
€ 175
144.
PEĐA NEŠKOVIĆ (1938)
Bez naziva
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 35 x 47 cm. 1982.
Sign. na poleđini
€ 600
143.
ZORAN NASTIĆ (1948)
Bez naziva
Ulje na kartonu, 46 x 65 cm. Sign.
€ 400
145.
MILIVOJE NOVAKOVIĆ KANJOŠ (1938)
Bela kuća i plodovi
Ulje na platnu, 80 x 60 cm oko 2004. Sign.
€ 350
146.
MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ (1912-1988)
Akt
Olovka na hartiji, 46 x 20 cm. Oko 1930. Sign.
€ 150
147.
MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ
Granje u vodi
Tuš na hartiji, 16 x 23 cm. 1963. Sign.
€ 150
148.
OSTROGOVIČ
Sestra i brat
Ulje na platnu kaširano na karton, 45 x 40,5 cm. Oko 1920.
€ 275
149. PALIVANOV
Severni motiv
Ulje na kartonu, 31 x 37,5 cm 1986. Sign.
€ 200
150.
ILIJA PANDUROVIĆ (1933)
Beograd
Ulje na platnu kaš. na karton, 27 x 41 cm. 2003. Sign.
€ 250
151.
ILIJA PANDUROVIĆ
Golub
Ulje na platnu, 27 x 23,5 cm. 2000. Sign.
€ 150
152.
VOJISLAV PECARSKI (1912-1991)
Bez naziva
Akvarel na hartiji, 53 x 85 cm. 1965. Sign.
Izlagano na VI Oktobarskom salonu u Beogradu
€ 100
153.
VOJISLAV PECARSKI
Primorski motiv
Akvarel na hartiji, 25,5 x 20,5 cm. 1954. Sign.
€ 50
154.
PABLO PICASSO (1881-1973)
Imaginary portrait
Grafika 13/250, 70 x 50 cm. 20.3.1969. Sign.
€ 5.000
155.
PETAR PALLAVICINI (1887-1958)
Majka i dete
Bronza, visina: 40 cm. Sign.
€ 2.000
156.
JEFTA PERIĆ (1895-1967)
Selo Svinjica u Đerdapu
Ulje na kartonu kaš. na šperploči, 13,5 x 20 cm. Oko 1930. Sign.
€ 375
157.
ZORAN PETROVIĆ (1921 - 1996)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 50 x 35 cm. 1980. Sign.
€ 300
158.
MIHAILO BATA PROTIĆ (1922-1999)
Cveće
Akril na platnu, 61 x 46 cm. 1977. Sign.
€ 450
159.
NATALIJA POPOV (1950)
Bulke
Ulje i uljani pastel, 70 x 50 cm. 2010.
€ 250
160.
NATALIJA POPOV
Čamci
Uljani pastel, 50 x 26 cm. 1997. Sign.
€ 150
161.
PETAR PUTIĆ (1949)
Pejzaž
Ulje na lesonitu, 16 x 17 cm. Sign.
€ 125
162.
PUTIĆ PETAR
Pejzaž
Ulje na lesonitu, 19 x 35 cm. Sign.
€ 125
163.
PUTIĆ PETAR
Zimski pejzaž
Ulje na platnu, 92 x 72 cm. Sign.
€ 1.500
164.
IVAN RABUZIN (1921-2008)
Selo
Grafika 101/150, 42 x 52 cm. 1985. Sign.
€ 100
165.
IVAN RADOVIĆ (1894-1973)
Akt
Olovka na hartiji, 37 x 52 cm. Sign.
€ 600
166.
IVAN RADOVIĆ
Akt
Crtež olovkom na hartiji, 34 x 21 cm. 1916. Sign.
€ 400
167.
VELIBOR BUCKO RADONJIĆ (1940 - 1998)
Sat kula - Podgorica
Ulje na platnu, 60 x 40 cm. 1989.
€ 250
168. SLOBODANKA RAKIĆ ŠEFER (1953)
Kad se cvetne otvore dveri
Ulje na platnu, 40 x 40 cm. 2009. Sign.
€ 600
169.
JOVAN RAKIDŽIĆ (1944)
Posle vatre
Akril na platnu, 62 x 70 cm. 2006. Sign.
€ 550
171.
MATEJA RODIČI (1929)
Dušanovo doba
Tapiserija, 248 x 235 cm. 1965. S ign.
€ 3.200
170.
KEMAL RAMUJKIĆ (1947)
Kapija
Ulje na platnu, 50 x 40 cm. 2010. Sign.
€ 400
172.
MIODRAG ROGIĆ (1932)
Akt
Pastel, 51 x 37 cm.
€ 200
173.
SVETOZAR SAMUROVIĆ (1928-2001)
U zreloj travi
Ulje, 33 x 26 cm. 1976. Sign. na poleđini
€ 700
174.
SVETOZAR SAMUROVIĆ
Bez naziva
Ulje na dasci, 17 x 12 cm. 1982. Sign. na poleđini
€ 300
175.
SVETOZAR SAMUROVIĆ
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 25 x 19 cm. 1983. Sign.
€ 250
176.
SVETOZAR SAMUROVIĆ
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 25 x 19 cm. Sign.
€ 250
177.
SAVA SEKULIĆ (1902-1989)
Brod
Ulje na kartonu, 71 x 101 cm. Oko 1975. Sign.
€ 1.800
178.
L. SENFF
Vetrenjače
Keramičke pločice, Holandija, 46 x 62 cm. Sign.
€ 175
179.
STEPA SIRKOVIĆ (1932)
Pogled na Kosmaj
Ulje na platnu, 45 x 33 cm. 1989. Sign.
€ 300
180.
LJUBICA CUCA SOKIĆ (1914-2009)
Zimski pejzaž
Olovka na hartiji, 18,5 x 26 cm. Sign.
€ 275
181.
JOVAN SOLDATOVIĆ (1920 - 2005)
Beleženje čoveka
Grafika 1/10, 68 x 48 cm Sign.
€ 300
183.
FEĐA SORETIĆ (1930)
Plaža Big Shur na okeanu
Akril na platnu, 40 x 90 cm 2000. Sign.
€ 1.000
184.
FEĐA SORETIĆ
Jesen u Sremu
Akril na platnu, 45 x 60 cm 1991. Sign.
€ 750
182.
MILORAD STEPANOV
Ulje na platnu, 23 x 33 cm 1998. Sign.
€ 125
185.
ADAM STEFANOVIĆ (1832-1887)
Car Dušan
Ulje na platnu, 100 x 64 cm. 1860-70. Sign.
€ 1.750
186.
VELJKO STANOJEVIĆ (1892 - 1967)
Portret Ljubice Bokorov
Ulje na platnu, 46,5 x 37,5 cm 1950. Sign.
€ 700
187.
BOŽIDAR STOJADINOVIĆ
Pejzaž
Ulje na kartonu, 27 x 37 cm Sign.
€ 900
188.
ŽIVOJIN STEVANOVIĆ
Grad na primorju
Ulje na platnu, 66 x 48 cm. 1971. Sign.
€ 275
189.
TODOR STEVANOVIĆ (1937)
Bez naziva
Ulje na platnu, 65 x 60 cm 1985. Sign.
€ 500
190.
SVETISLAV STRALA (1891 - 1957)
Orijentalni grad
Akvarel na hartiji, 31 x 45 cm. Sign.
€ 300
191.
M. T.
Cveće
Ulje na platnu, 46 x 40 cm. Sign.
€ 300
192.
LEONID ŠEJKA (1932-1970)
Mladić koji svira
Crtež tušem, 20,7 x 11 cm. 1967.
€ 300
193.
ŠEJKA LEONID
Bez naziva
Tuš na hartiji, 18 x 13 cm 1962. Sign.
€ 450
194.
MILOŠ ŠOBAJIĆ (1945)
Plage
Kombinovana tehnika na kartonu, 55 x 46 cm. 1993. Sign.
€ 800
195.
IVAN TABAKOVIĆ (1898-1977)
Skica za znak Doma JNA
Kombinovana tehnika, 15 x 9 cm. Oko 1950.
€ 150
196.
ŽIVOJIN TURINSKI (1935-2001)
Bez naziva
Ulje na platnu, 56 x 75 cm. 1959.
€ 800
197.
ŽIVOJIN TURINSKI
Bez naziva
Ulje na platnu, 34 x 60 cm. 1968.
€550
198.
MILAN TEPAVAC TARIN (1957)
Limunovi
Uljani pastel na kartonu, 21 x 35,5 cm. 1980. Sign.
€ 250
199.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ (1935)
Penjač
Grafika EA 8/15, 44 x 33 cm. 1989. Sign.
€ 180
200.
LAZAR VUJAKLIJA (1914 - 1995)
Pozdrav suncu
Ulje na platnu, 68 x 90 cm. 1954. Sign.
€ 3.800
201.
LAZAR VUJAKLIJA
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 40 x 60 cm. oko 1972. Sign.
€ 800
202.
SLAVKO TOMERLIN (1892-1981)
Žetva
Ulje na platnu kaš. na karton, 33,5 x 45 cm.
1924. Sign.
€ 1.300
203.
JOSIP VEČENAJ (1920)
Šuma
Tuš, 49 x 35 cm. 1985. Sign.
€ 150
204.
JOSIP VEČENAJ
Predeo
Tuš, 49 x 35 cm. 1986. Sign.
€ 150
205.
BRUNO ZACH (1891-1935)
Amazonka na postolju
Visina bez postolja: 38 cm.
€ 625
206.
BOGOSAV ŽIVKOVIĆ (1920-2005)
Figura čoveka
Drvo, Visina 35 cm. Sign.
€ 150
Download

24. Aukcija antikviteta i slika