,
Art
Madl
a u c t i o n h o u s e
Prva aukcijska kuća u Srbiji
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
9 - 16. jun 2013. godine. Vreme: 10 – 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
Aukcija:
16. jun 2013. godine. Vreme: 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
9 - 16. June 2013. (10 a.m. – 8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Auction sale:
16. June 2013. (8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1
2
3
1.
Supijera
Nemačka, kraj XIX veka. Villeroy & Boch, Dresden.
Visina: 26 cm, prečnik: 30 cm. € 75
4.
Oslikane keramičke pločice
Delft, Holandija, oko 1700. Dimenzije: 26 x 26 cm.
€ 350 (4 kom.)
2.
Porcelanska kompozicija
Nemačka, XIX vek. Volkstedt, Aelteste Volkstedter
Porzellanfabrik Triebner, Ens & Co. Pastoralna scena
oslikana rukom. Dimenzije: 18 x 15 cm.
€ 125
5.
Porcelanski servis
Royal Albert, Bone China England Moss Rose.
38 komada!
€ 250
3.
Komplet ukrasnih tanjira
Majolika. 6 malih i 1 veliki tanjir.
Prečnik velikog tanjira: 26,5 cm. € 75
6.
Komplet čaša
Brušeno staklo. 4 seta po 6 čaša. Ukupno 24 komada.
€ 75
7.
Staklena vaza u Jugendstilu
Nemačka, Poschinger, Frauenau. Visina: 26 cm.
€ 125
7
8
9
10
8.
Stakleni flakon
Ugravirano: za naselje 1898. god (ćirilicom)
XIX vek. Visina: 36 cm.
€ 75
9.
Stakleni flakon sa čašicama
(komplet sa postoljem)
Jagodina, oko 1900. Visina: 27 cm.
€ 175
10.
Stakleni flakon
Rukom oslikan floralnom ornamentikom.
Visina: 28,5 cm.
€ 50
Madl`Art, 16. jun 2013.
3
11
12
13
11.
Kutija za nakit
Staklo oslikano emailom. Visina: 9 cm.
€ 75
12.
Stakleni tanjir sa ćiriličnim tekstom
Kraj XIX veka. Prečnik: 21 cm. € 100
13.
Argentor činija za bonbone
Posrebrenje. Visina: 11 cm.
€ 50
14.
Frutijera
Oko 1900. Posrebrenje, brušeno staklo.
Visina: 32 cm.
€ 225
15.
Srebrna čaša
Moskva, Carska Rusija. Žigovi: 84, Sv. Đorđe,
1889. Visina: 7,5 cm.
€ 125
16.
Srebrna vaza
Italija. Srebro finoća 800, težina: 225 gr.
€ 200
17.
Srebrna čaša
Carska Rusija. Žig: 84. Visina: 8 cm.
€ 125
18.
Pritiskač za papir
Bronza. Dimenzije: 10 x 14,5 cm.
€ 100
15
16
17
19.
Stoni sat
Nemačka, od 1930. Lauffer. Zvoni na pola, četvrt i pun
sat sa Westminster melodijom. Dimenzije: 49 x 21,5 cm.
€ 225
21.
Pozlaćeno ogledalo u empire stilu
Šlifovano staklo. Dimenzije: 86 x 63 cm.
€ 300
20.
Pozlaćeni sat u rococo stilu
Otkucava na pola i pun sat. Visina: 65 cm.
€ 275
22.
Pozlaćeno ogledalo
Šlifovano staklo. Visina: 123 cm.
€ 250
4
Aukcija antikviteta i slika
23.
Art Deco lampa
Polirani mesing, cilindrično staklo sa
kanelurama. Visina: 43 cm.
€ 325
24.
Lampa
Oko 1920. Staklo oslikano emailom.
Visina: 44 cm.
€ 275
23
24
25.
Mapa južne Evrope
Matthaeo Seutter (1647-1756)
Početak XVIII veka, 54 x 60 cm.
€ 475
28
26.
Ram za sliku
Drvo i slonovača (intarzija), Magreb. Dimenzije: 49 x 43 cm.
€ 350
27.
Ikar
Bronza. Visina: 30 cm.
€ 100
28.
Pozlaćeni drveni stočić
Visina: 76 cm.
€ 275
29
29.
Netiš
Biedermeier. Dimenzije: 78 x 61 x 45 cm. € 225
30.
PAVLE ČORTANOVIĆ (1830-1903)
Car Lazar i njegova porodica
Litografija, 61,5 x 89 cm. 1860.
€ 850
31.
JOS. PESCHKY izdanje Milovuk, Pešta
Slavni i silni car Srpski Stefan Dušan
Bakropis, 52,5 x 34 cm. XIX vek.
€ 200
32.
GABRIEL DECKER
Mina Karadžić
Litografija, 54,5 x 35,5 cm. 1847.
€ 100
33.
Kralj Milan I Obrenović
Vez na plišu, 48 x 40 cm. Oko 1900.
€ 200
34.
Ikona Vavedenje Bogorodičino
Levantinski barok (Grčka-Makedonija) Ulje na dasci, prva
polovina XVIII veka. 35 x 26 cm. (ošt. plamenom kandila)
€ 400
Madl`Art, 16. jun 2013.
5
37. SAŠA ANTIĆ
U ponoć
Kombinovana tehnika, 30 x 40 cm.
1997. Sign.
€ 100
35. RADOMIR ANTIĆ (1929 -2002)
Mrtva priroda sa ribom
Ulje na platnu, 61 x 35 cm. Sign.
€ 200
36. RADOMIR ANTIĆ
Mrtva priroda
Ulje na lesonitu, 50 x 40 cm. Sign.
€ 175
38. MILICA BEŠEVIĆ (1896-1941)
Savska obala
Akvarel, 15 x 29 cm. Oko 1935. Sign.
€ 125
39. PAVLE BLESIĆ (1924)
Kapija
Ulje na šperu, 31,5 x 22 cm. 1993. Sign.
€ 125
6
40. LUKIJAN BIBIĆ (1895-posle 1950)
Šuma zimi
Ulje na platnu, 49,5 x 60 cm. Oko 1935.
€ 400
Aukcija antikviteta i slika
41. STOJAN ARALICA (1883-1980)
Masline
Ulje na platnu, 81 x 65 cm. 1973. Sign. € 11.500
42. PETAR BIBIĆ (1893-1971)
Crkva u Sremskoj Mitrovici
Gvaš, 28 x 22 cm. 1920. Sign.
€ 150
43. PETAR BIBIĆ
Pontonski most u Sremskoj Mitrovici
Gvaš, 22 x 35 cm. 1920.
€ 175
44. PETAR BIBIĆ
Trg sa crkvom u Sremskoj Mitrovici
Gvaš, 28 x 36 cm. 1920. Sign.
€ 200
Madl`Art, 16. jun 2013.
7
45. MILOŠ BABIĆ (1904-1968)
Petao na drvetu
Pastel, 70 x 50 cm. 1949. Sign.
€ 300
47. KOSTA BRADIĆ (1927)
Sv. Ratnik Nikita
Ulje na šperu, 28 x 34 cm. 1989. Sign.
€ 350
8
46. MOŠE BARAK (1928-1960)
Šuma
Ulje na platnu, 73 x 92 cm. 1995.
€ 375
48. JANKO BRAŠIĆ (1906-1994)
Zima u Opariću
Ulje na platnu, 43 x 66 cm. 1982. Sign.
€ 375
Aukcija antikviteta i slika
49. ZORKA CEROVIĆ (1947)
Bugenvilija
Ulje na platnu, 30 x 30 cm. Sign.
€ 250
50. MILAN CMELIĆ (1925-1995)
Napuštena kuća
Ulje na platnu, 62 x 50 cm. 1984. Sign.
€ 800
51. LJUBOMIR CVETKOVIĆ
Bez naziva
Akvarel, 16 x 24 cm. Sign.
€ 50
52. MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
Krovovi Dorćola
Ulje na platnu, 49 x 60,5 cm. Oko 1950.
€ 400
Madl`Art, 16. jun 2013.
9
10
53. MILICA ČAĐEVIĆ
Seoski pejzaž
Akvarel, 12 x 17 cm. 1930. Sign.
€ 100
54. SLAVKO ČVOROVIĆ (1934-2011)
Crkva Kneza Lazara
Ulje na platnu, 35 x 50 cm. 2000. Sign.
€ 125
55. RUŽICA ČERVENAK (1949)
Pljusak
Ulje na platnu, 50 x 59 cm. 2012. Sign.
€ 100
56. MILO DIMITRIJEVIĆ (1929-1997)
Za stolom
Tuš na hartiji, 26 x 25 cm. 1958. Sign. na poleđini
€ 100
57. CVETAN DIMOVSKI (1942)
Danaja
Akva tinta u boji 14/20, 55 x 74 cm. 1973. Sign.
€ 150
58. CVETAN DIMOVSKI
Rečna obala
Akvatinta E.A. 54 x 70 cm. 1995. Sign.
€ 125
Aukcija antikviteta i slika
59. MIRKO DALJEV (1909-1976)
Šuma
Ulje na kartonu, 45 x 58 cm. Sign.
€ 200
60. JOVAN DIMOVSKI (1928-1996)
Beograd
Ulje na platnu, 90 x 130 cm. 1975. Sign.
€ 700
61. BOŽA DONIĆ
Jedrenjak
Gvaš, 23 x 31 cm. 1940. Sign.
€ 150
62. DOROŠKI
Makedonska kasaba
Ulje na kartonu, 33 x 49 cm. 1924. Sign.
€ 225
Madl`Art, 16. jun 2013.
11
63. DRAGO DOŠEN (1943)
Predeo 52
Tuševi i pero na hartiji, 40 x 46,5 cm. 1981. Sign.
€ 400
65. EMIR DRAGULJ (1939-2002)
Enterijer
Grafika 6/12, 78 x 53 cm. 1987. Sign.
€ 250
12
64. DRAGO DOŠEN
Predeo 103
Tuševi i pero na hartiji, 50 x 45 cm, Sign.
€ 350
66. EMIR DRAGULJ
Fijaker
Grafika A.O. 6/12, 53 x 78 cm. 1986. Sign.
€ 275
Aukcija antikviteta i slika
67. MILENKO ĐURIĆ (1894-1945)
Sarajevo
Olovka na hartiji, 40 x 29 cm. 1923. Sign.
€ 175
68. MILENKO ĐURIĆ
Na obali reke
Bakropis, 20 x 26 cm. 1917. Sign.
€ 75
69. ZVONIMIR DVORNIKOVIĆ (1898-1986)
Otok Koločep
Akvarel, 22 x 32 cm. 1965. Sign.
€ 125
70. OLIVERA SEKA GALOVIĆ (1923)
Gornji Milanovac
Ulje na hameru, 17 x 33 cm. Oko 1950.
€ 100
Madl`Art, 16. jun 2013.
13
71. SLOBODAN BODO GARIĆ (1921-2009)
Panorama Herceg Novog
Ulje na platnu, 85 x 120 cm. 1971. Sign.
€ 600
73. NEDELJKO GVOZDENOVIĆ (1902-1988)
Hromatske varijacije u enterijeru
Ulje na kartonu, 27 x 35 cm. 1985. Sign.
€ 950
14
Aukcija antikviteta i slika
72. MILOŠ GVOZDENOVIĆ (1926-2006)
Portret Slave Bogojevića
Flomaster na papiru, 35,5 x 24,5 cm. 1965. Sign.
€ 100
74. NUSRET HRVANOVIĆ (1939)
Zov
Akvatinta A.O. 48 x 60 cm. 1980. Sign.
€ 125
75. ALEKSEJ VASILJEVIČ
HANZEN (1876-1937)
Hridi i more
Ulje na platnu, 126 x 106 cm. Sign.
€ 8.000
76. VINKO GRDAN (1900-1980)
Autoportret
Ulje na platnu, 68 x 55 cm. Oko 1950.
€ 950
77. VSEVOLD GULJEVIČ (1903-1964)
Portret Nikole Pašića
Ulje na platnu, 70 x 53 cm. 1927. Sign.
€ 1.600
Madl`Art, 16. jun 2013.
15
78. BOŽA ILIĆ (1919-1933)
Ribe
Ulje na lesonitu, 42 x 41 cm. 1977. Sign.
€ 1.200
79. BOŽA ILIĆ
Trojka u kafani
Ulje na lesonitu, 46 x 64 cm. 1978. Sign.
€ 750
80. BOŽA ILIĆ
Ćumurdžija
Pastel na hartiji, 44 x 30 cm. Sign.
€ 250
81. LJUBA IVANOVIĆ (1882-1945)
Stari Pariz
Drvorez, 20 x 14,5 cm. 1932. Sign.
€ 125
16
Aukcija antikviteta i slika
82. OLJA IVANJICKI (1931-2009)
Crveni proroci
Ulje na platnu, 45 x 59,5 cm. 1978. Sign.
€ 1.800
83. OLJA IVANJICKI
Andy Warhol
Kombinovana tehnika, 70 x 100 cm. Sign.
€ 800
84. JOZO JANDA (1911-1999)
Seljanke
Ulje na kartonu, 43 x 56 cm. 1954. Sign.
€ 300
85. DUŠAN JEVTOVIĆ (1925-2011)
Prolazak konjanika
Ulje na platnu, 40 x 55 cm. 1997. Sign.
€ 750
Madl`Art, 16. jun 2013.
17
86. MLADEN JOSIĆ (1897-1972)
Skidanje sa krsta
Ulje na kartonu, 51 x 37 cm. Sign.
€ 2.700
88. MLADEN JOSIĆ
Studija za portrete žena
Ulje na platnu, 73 x 54 cm. 1939.
€ 800
18
87. MLADEN JOSIĆ
Cveće u vazi
Ulje na šperu, 57 x 44 cm. Oko 1952. Sign.
€ 2.400
89. GORDANA JOVANOVIĆ (1912-1997)
Ruže
Ulje na platnu, 77 x 68 cm. Sign.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
90. MOMO KAPOR
Kralj i dama herc
Kombinovana tehnika, 100 x 70 cm. 1986. Sign.
€ 1.500
92. KOSTA KRIVOKAPIĆ (1912-1990)
Cveće
Ulje na platnu, 65 x 54 cm. Sign.
€ 300
91. MOMO KAPOR (1937-2010)
Ruke
Kombinovana tehnika, 60 x 45 cm. 1982. Sign.
€ 600
93. KOSTA KRIVOKAPIĆ
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 37 x 52 cm. 1939. Sign.
€ 600
Madl`Art, 16. jun 2013.
19
94. TIVADAR KOŠUT (1947)
Neočekivani ulov
Ulje na platnu, 48 x 41 cm. 1992. Sign.
€ 375
95. DIJANA KOŽOVIĆ (1954)
Predeo iz Boke
Akvarel, 24 x 35 cm. Sign.
€ 100
96. LIZA KRIŽANIĆ (1905-1982)
Morska obala
Ulje na platnu, 53 x 72 cm. Sign.
€ 350
97. JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
Durmitor
Ulje na platnu, 76,5 x 105 cm. 1936. Sign.
€ 850
20
Aukcija antikviteta i slika
98. CVETKO LAINOVIĆ
(1931-2006)
Bez naziva
Ulje na kartonu,
20 x 14 cm. Sign.
€ 125
99. MARKO LAZIĆ
Predgrađe
Ulje na platnu, 50 x 70 cm.
2012. Sign.
€ 100
100. ANTON LUKATELI (1916-1995)
Venera
Ulje na platnu, 67 x 95 cm. 1952. Sign.
€ 400
102. DUŠAN LUKIĆ LUCI
Trajanje na jugozapadnoj strani
Ulje na platnu, 60 x 80 cm. 2005. Sign.
€ 200
101. DUŠAN LUKIĆ LUCI (1940-2012)
Trajanje na jugoistočnoj strani
Ulje na platnu, 60 x 80 cm. 2005. Sign.
€ 250
103. ANA MARINKOVIĆ (1882-1973)
U Švajcarskoj
Ulje na platnu, 62 x 69 cm. 1929. Sign.
€ 1.900
Madl`Art, 16. jun 2013.
21
104. LAZAR LIČENOSKI (1901-1964)
Predeo
Ulje na kartonu, 36 x 36 cm. Oko 1940.
€ 1.600
105 ZDRAVKO. MANDIĆ
Suton
Ulje na platnu, 35 x 40 cm. 2008. Sign.
€ 225
106. ZDRAVKO MANDIĆ (1935-2012)
Dunavski motiv
Akvarel, 13 x 15 cm. 1995. Sign.
€ 100
22
Aukcija antikviteta i slika
107. ZDRAVKO MANDIĆ
Na Dunavu
Akvarel, 13 x 16 cm. 1993. Sign.
€ 75
108. A. M.
Partizan
Ulje na platnu kaš. na karton,
40 x 30 cm. 1956. Sign.
€ 150
109. JOVANKA MARKOVIĆ STRAJNIĆ (1883-1970)
Mrtva priroda sa kruškama
Ulje na platnu, 56 x 49 cm. 1926. Sign.
€ 1.200
110. NIKOLA MARTINOSKI (1903-1973)
Služavka
Ulje na kartonu, 50 x 36 cm, Oko 1935. Sign.
€ 1.100
111. DRAGAN MARTINOVIĆ (1957)
Jugnulo
Ulje naplatnu kaširano na dasku, 90 x 62 cm, 1985.
€ 1.200
Madl`Art, 16. jun 2013.
23
112. LAZAR MARKOVIĆ
Matica Srpska u Novom Sadu
Suva igla 2/19, 49 x 27 cm, 1998. Sign.
€ 75
114. PETAR MARKOVIĆ (1869-1952)
Pogled na Beograd
Akvarel, 20 x 28 cm, Oko 1920.
€ 150
24
113. VLADAN MICIĆ MICKE (1945)
Svadba 3
Akvatinta A.O. 64 X 49 cm. 1990. Sign.
€ 100
115. PETAR MARKOVIĆ
Motiv iz Slovenije
Akvarel, 20 x 26 cm, Oko 1920.
€ 125
Aukcija antikviteta i slika
116. MILIĆ OD MAČVE (1934-2000)
Slikar iz sante leda
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. 1999. Sign.
€ 1.800
117. MILIĆ OD MAČVE
Katr an avan
Tuš na hartiji, 52,5 x 75 cm. 1965. Sign.
€ 450
118. MILIĆ OD MAČVE
Amorova psiha u poslednjem zagrljaju
Tuš na hartiji, 52,5 x 75 cm. 1965. Sign.
€ 300
119. DUŠAN MIKONJIĆ (1940)
Beograd
Ulje na platnu, 80 x 250 cm. 1999. Sign.
€ 525
Madl`Art, 16. jun 2013.
25
120. VELJKO MIHAJLOVIĆ (1948)
Sveta gora - Hilandar
Grafika 6/10, 53 x 40 cm. 1985. Sign.
€ 75
121. OLGA MILUNOVIĆ (1913-1993)
Cveće
Akvarel, 39 x 27 cm. 1978. Sign.
€ 75
122. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908-1987)
Barke u luci
Tempera na hartiji, 22 x 36 cm. Sign.
€ 500
123. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Violončelistkinja
Akvarel, 41,5 x 29 cm. 1985. Sign.
€ 200
26
Aukcija antikviteta i slika
124. NIKO MILJAN (1891-1962)
Popravka barke na obali
Ulje na platnu, 68 x 75 cm. 1937. Sign.
€1.200
126. N.N.
Izgradnja Novog Beograda
Ulje na kartonu, 8 x 10 cm. 1948. Sign.
€ 75
125. N.N.
Enterijer
Ulje na platnu kaš. na karton, 30 x 40 cm.
€ 200
127. N.N.
Mrtva priroda
Gvaš, 60 x 51 cm.
Madl`Art, 16. jun 2013.
€ 1.500
27
28
128. MIODRAG NAGORNI (1932)
Radost življenja
Ulje na platnu, 206 x 160 cm. Sign.
€ 1.000
129. MIODRAG NAGORNI
Čovek u lavirintu života
Enkaustika i pesak na kartonu, 46 x 61 cm, 1965. Sign.
€ 650
130. VANGEL NAUMOVSKI (1924-2006)
Igra
Grafika E.A. 68 x 50 cm. Sign.
€ 175
131. STOJAN PAČOV (1934)
Iz okoline Bitolja
Ulje na platnu, 50 x 60 cm. 1990. Sign.
€ 250
Aukcija antikviteta i slika
132. PERO POČEK (1878-1963)
Vrhovi Crne Gore
Ulje na dasci, 27 x 42 cm. Oko 1905. Sign.
€ 6.800
133. UROŠ PREDIĆ (1857-1953)
Studija apostola
Olovka na hartiji, 36 x 24 cm. 1889. Sign.
€ 800
134. MIHAILO PETROV (1902-1983)
Portret žene
Olovka na hartiji, 42 x 30 cm. 1949. Sign.
€ 100
Madl`Art, 16. jun 2013.
29
135. MIHAILO PETROV
Morsko dno
Tempera na kartonu, 35 x 24,5 cm. Oko 1960.
€ 400
136. ILIJA PANDUROVIĆ (1933)
Dva goluba
Ulje na platnu, 25 x 25 cm. 2003. Sign.na poleđini.
€ 125
137. ZORAN PETROVIĆ (1921-1996)
Peščara
Tuš na hartiji, 40 x 60 cm. 1991. Sign.
€ 450
30
Aukcija antikviteta i slika
138. SAVA RAJKOVIĆ (1903-1977)
Glava starca
Sepija, 25 x 17,5 cm. 1930/35. Sign.
€ 75
139. MIĆA POPOVIĆ (1923-1996)
Pas
Ulje na platnu, 45 x 64 cm. 1985. Sign.
€ 2.800
140. DIMITRIJE POPOVIĆ (1951)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 62 x 48 cm. 1986. Sign.
€ 600
141. DIMITRIJE POPOVIĆ
Flora
Suva igla, akvarel, 23 x 17 cm. 1986. Sign.
€ 200
142. KEMAL RAMUJKIĆ (1947)
Obala
Pastel na hartiji, 68 x 96 cm. 1993. Sign.
€ 200
Madl`Art, 16. jun 2013.
31
32
143. VELIBOR BUCKO RADONJIĆ (1940-1998)
Kuća sa doksatom, stara varoš - Podgorica
Ulje na platnu, 42 x 32 cm, 1989.
€ 125
144. VELIBOR BUCKO RADONJIĆ
Sat kula - Podgorica
Ulje na platnu, 60 x 40 cm, Sign.
€ 175
145. NEVENKA RAJKOVIĆ (1949-2005)
Iz ciklusa manastiri
Ulje na platnu, 60 x 75 cm. 1997. Sign.
€ 250
146. NEVENKA RAJKOVIĆ
Šuma
Pastel na hartiji, 37 x 50 cm. 1993. Sign.
€ 150
Aukcija antikviteta i slika
147. SLOBODANKA RAKIĆ ŠEFER (1953)
Lale
Ulje na platnu, 55 x 65 cm. 1987. Sign.
€ 350
149. JOSEF SCHMITT (1896-1976)
Tri kupačice
Ulje na kartonu, 38 x 33,5 cm. Sign.
€ 300
148. DUNAV RENDIĆ
Ribari
Ulje na kartonu, 32 x 45 cm. Sign.
€ 275
150. CARL SCHWERN
Predgrađe Zemuna
Ulje na platnu, 70 x 84 cm. 1939. Sign.
€ 275
Madl`Art, 16. jun 2013.
33
151. LJUBICA CUCA SOKIĆ (1914-2009)
Naselje na kraju livade
Ulje na platnu, 30 x 30 cm. 2006.Sign.
€ 1.250
153. GABOR SILAĐI (1926-2007)
Suton na Tisi
Ulje na platnu, 72 x 54 cm. 1996. Sign.
€ 300
34
152. LJUBICA CUCA SOKIĆ
Dečak
Kombinovana tehnika na hartiji, 27 x 21 cm. 1951. Sign.
€ 700
154. DESANKA DESA STANIĆ (1922-2001)
Svetac u belom
Akvarel na hartiji, 39 x 29,5 cm. Oko 1970.
€ 150
Aukcija antikviteta i slika
155. ŽARKO STEFANČIĆ (1950)
Nedeljno popodne
Ulje na platnu, 91 x 60 cm. 1982. Sign.
€ 750
156. TODOR STEVANOVIĆ (1937)
Bez naziva
Ulje na kartonu, 60 x 78 cm. 1989/1990. Sign.
€ 450
157. SRETEN STOJANOVIĆ (1898-1960)
Slepi guslar Filip Višnjić
Reljef u bronzi, 33 x 23,5 cm. Oko 1952. Sign.
€ 650
158. SAVA STOJKOV (1925)
Zrela žita
Ulje na staklu, 64 x 54 cm, 1986. Sign.
€ 1.800
Madl`Art, 16. jun 2013.
35
36
159. DESA ŠABAN
Kanjon Morače
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 47 x 67 cm. Sign.
€ 200
160. DESA ŠABAN
Kolašin u magli
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 30 x 42 cm. Sign.
€ 100
161. SLAVKO ŠĆEPANOVIĆ
Sizif
Ulje na platnu, 70 x 55 cm. Sign.
€ 200
162. IVICA ŠIŠKO (1946)
Bez naziva
Bakropis akvatinta E.A. II/VII, 73 x 55 cm, 1978/9. Sign.
€ 75
Aukcija antikviteta i slika
163. LEONID ŠEJKA (1932-1970)
Renesansni portret
Ulje na kartonu, 47,5 x 34 cm, 1953.
€ 4.200
164. MILAN TUCOVIĆ (1965)
Pustinjak
Kombinovana tehnika, 40 x 56 cm. 2005. Sign.
€ 900
165. MILAN TUCOVIĆ
Čovek koji je bio odsutan
Tuš na hartji, 9 x 20 cm. Sign.
Madl`Art, 16. jun 2013.
€ 100
37
166. TODOR ŠVRAKIĆ (1882-1931)
Avlija
Akvarel, 22 x 30,5 cm. Oko 1920. Sign.
€ 250
167. MILAN TEPAVAC
Knez Mihailova
Ulje na kartonu, 17 x 19,5 cm. Sign.
€ 75
168. STOJAN TRUMIĆ (1912-1983)
Deliblatski pesak I
Tuš na hartji, 25 x 49 cm. 1970. Sign.
€ 100
169. STOJAN TRUMIĆ
Deliblatski pesak II
Tuš na hartji, 28 x 39 cm. 1974. Sign.
€ 100
38
Aukcija antikviteta i slika
170. BOSA TUCAKOVIĆ
BELOŽANSKI (1904-1986)
Taraba
Akvarel na hartiji, 14 x 19 cm. 1924. Sign.
€ 75
171. FRANTIŠEK VAVRINA (1879-1935)
Motiv iz južne Srbije
Ulje na kartonu, 25 x 34 cm. Sign.
€ 250
172. FADIL VEJZOVIĆ (1943)
Pigmalionovo navještenje
Grafika E.A. 68 x 54 cm, 1986. Sign.
€ 100
173. TOMO VLADIMIRSKI (1904-1971)
Ulica u Zemunu
Ulje na platnu, 45 x 58 cm. Oko 1934. Sign.Vladimirović
€ 850
Madl`Art, 16. jun 2013.
39
174.
VSEVOLD VOLČANESKI
Mol
Ulje na platnu, 30 x 45 cm. Sign.
€ 225
175. ELZA VUČETIĆ
WIELAND SCHMIDT (1880-1969)
Motiv sa primorja
Ulje na kartonu, 27 x 35 cm. Sign.
€ 300
176. KAZIMIR WOSINSKI (1886-1970)
Portret devojke
Akvarel na hartiji, 58 x 48 cm 1943.
€ 175
40
177. ZDENKA ŽIVKOVIĆ (1921-2011)
Anđeo
Kopija freske Blagovesti iz manastira Sopoćani,
100 x 70 cm, 1981. Sign. na poleđini
€ 3.800
Aukcija antikviteta i slika
Download

MadlArt ,