,
Art
Madl
a u c t i o n h o u s e
Prva aukcijska kuća u Srbiji
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
8 - 15. mart 2015. godine. Vreme: 10 – 20h
Zepter EXPO, Masarikova 4 (Ex - RK Kluz)
Beograd
Aukcija:
15. mart 2015. 2014. godine. Vreme: 19h
Zepter EXPO, Masarikova 4 (Ex - RK Kluz)
Beograd
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
8 - 15. March 2015. (10 a.m. – 8 p.m.)
Zepter EXPO, 4 Masarikova Street (Ex - RK Kluz)
Belgrade
Auction sale:
15. March 2015. (7 p.m.)
Zepter EXPO, 4 Masarikova Street (Ex - RK Kluz)
Belgrade
3
1
2
1. Par kristalnih čaša
Gravirani lovački motivi. Visina: 14 cm
€ 75 ( 2 kom.)
4
3.
Kristalna korpica
Čehoslovačka. Dimenzije: 20x14x19 cm
€ 50
2. Kristalna činija i Meisen porcelanska pepeljara 4.
Kristalna činija za kolače
Dimenzije: 9x9x5 cm. Prečnik: 12,5 cm
Čeholovačka. Dimenzije: 45x17,5 cm
€ 75 (2 kom.)
€ 50
5. Porcelanska figura lastavice
Karl Ens, Volksedt. Nemačka. Između dva rata.
Dimenzije: 20x14x14 cm
€ 75
6. Muza poezije
Alabaster. Francuska, oko 1900. Visina: 18 cm
€ 350
7. Meisen tacna za tortu
Rukom oslikana. Dimenzije: 41x41 cm
€ 100
9
10
9.
Porcelanski set za kafu
Zwiebelmuster, Čehoslovačka.
€ 125 (15 kom.)
8. Porcelanski set za ribu
Porcelanska vaza
Thomas Bavaria, Nemačka, oko 1930. Oval (63x26 cm), 10.
Zwiebelmuster, Čehoslovačka. Visina: 26 cm.
sosijera i 6 tanjira. Rukom oslikano.
€ 50
€ 175 (8 kom.)
11. Porcelanski servis za ručavanje, kafu i čaj za 8 osoba (78 kom.)
Noritake, Montrose No 6956, Japan 1968.
€ 600
(N.B. Na fotografiji je samo deo kompleta)
12
12. Kineska porcelanska vaza
Visina: 60 cm
€ 200
13. Bombonjera
Oko 1900. Visina: 16 cm
€ 100
14. Srebrni svećnjak
Žig: Dijana i inicijali majstora TD
Težina: 275 gr. Visina: 28,5 cm
€ 250
13
14
15
15. Posrebreni svećnjak
Visina: 26 cm
€ 125
16.
Oslikane keramičke pločice
Delft, Holandija, oko 1700.
Dimenzije: 26x26 cm
€ 200 (4 kom.)
17. Pozlaćeno
barokno ogledalo
Visina: 106 cm
€ 200
18. Neoklasično ogledalo
Rezbareno drvo i šlifovano staklo. Kraj
XIX veka. Visina: 110 cm
€ 400
19.
Pozlaćeno barokno ovalno
ogledalo
Šlifovano staklo. Visina: 92 cm
€ 275
21.
ĐORĐE ANDREJEVIĆ KUN (1904-1964)
Ex Libris Josipa Broza Tita
Grafika, 12x8 cm 1956. Sign.
€ 150
20. Ikona Sv. Nikole
Vatroslav Bek (1834-?)
Ulje na dasci. Dimenzije: 100x65 cm,1869. Sign.
€ 2800
23.
DANICA ANTIĆ (1916 - 1989)
Snop
Ulje na platnu, 73x60 cm, Sign.
€ 450
22.
MOMA ANTONOVIĆ (1938)
Slikar i modeli
Tuš, akvarel na hartiji, 25x28 cm, 1980. Sign.
€ 125
24.
DANICA ANTIĆ
Anemone
Ulje na platnu, 72x53 cm, Sign.
€ 400
25.
VLADIMIR BECIĆ (1886-1974)
Primorski motiv
Akvarel, 47x60 cm, 1925. Sign.
€ 1200
26.
MERSAD BERBER
(1940-2012)
Portret devojke
Kombinovana tehnika,
50x32 cm, Sign.
€ 1400
27.
ŠPIRO BOCARIĆ (1878-1941)
Kićenje neveste
Ulje na platnu, 74x98 cm, Oko 1925. Sign.
€ 3600
28.
NIKOLA BEŠEVIĆ (1892-1970)
Pištolj i jatagan
Ulje na platnu, 32x44 cm, 1953. Sign.
€ 950
29.
MILOŠ BAJIĆ (1915-1995)
U logoru
Gvaš na papiru, 35x48 cm, 1953. Sign.
€ 300
30.
MRĐAN BAJIĆ (1957)
Bez naziva
Kombinvana teh./kolaž, 51x58 cm, 2004. Sign.
€ 600
31.
V. BECKER
Pejzaž u duhu romantizma
Ulje na dasci, 15x29,5 cm, Sign.
€ 275
32.
SLAVA BOGOJEVIĆ (1922-1978)
Pejzaž
Tuš na hartiji, 21x30 cm, Sign.
€ 100
33.
MILIVOJE BOGATINOVIĆ (1946)
Akvarijum
Kolaž, 45x64 cm, 2011. Sign.
€ 200
34.
MILAN BOŽOVIĆ (1909-1992)
Cveće u vazi
Ulje na platnu, 61,5x50 cm, 1978. Sign.
€ 350
35.
KOSTA BRADIĆ (1927-2014)
Pored Tamiša
Ulje na lesonitu, 41x46 cm, 1979. Sign.
€ 500
36.
KOSTA BRADIĆ
Beograd
Grafika 11/100, 40x55 cm, 1985. Sign.
€ 50
37.
EGIDIO BUDIČIN
Uspon vrtovima, Rovinj
Tuš na hartiji, 39 x44 cm, 1984. Sign.
€ 100
38.
KOSTA BUNUŠEVAC (1948)
Bez naziva
Kombinvana tehnika, 32x23 cm, 1998. Sign.
€ 200
39.
MILICA ČAĐEVIĆ (1890-1947)
Predeo sa kućama
Akvarel, 26x35 cm, Oko 1928. Sign.
€ 350
40.
MILAN ĆETIĆ (1904-1979)
Mrtva priroda
Ulje na kartonu, 39x50 cm, Oko 1945.
€ 325
41.
MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
Beograd
Ulje na platnu, 50x70 cm, Sign.
€ 500
42.
MILORAD ĆIRIĆ
Kuća pored reke
Ulje na kartonu, 48x68 cm, 1950. Sign.
€ 550
44.
JOVAN DIMOVSKI (1928-1996)
Lik devojke
Ulje na dasci, 35x30 cm, Sign.
€ 200
45.
DUNJA DOKIĆ NIKOLIĆ
Ritual
Grafika 2/52, 44x50 cm, Sign.
€ 200
46.
RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN
(1936)
Sećanje na Belog anđela
Grafika, 29x28,5 cm, 1963. Sign.
€ 200
47.
RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN
Un falso G.de Chirico...
Ulje na platnu, 105x70 cm, 1976. Sign.
€ 4200
48.
LAZAR DRLJAČA (1881-1970)
Prenj
Akvarel, 21x26 cm, 1933. Sign.
€ 450
49.
DADO ĐURIĆ (1933-2010)
Lutak
Ulje na platnu, 71x53 cm, 1995. Sign
€ 4900
50.
ZUKO DŽUMHUR (1920-1989)
Uspomena iz Pariza
Ulje na lesonitu, 54x65 cm, Oko 1960. Sign.
€ 900
51.
ŽIVKO ĐAK (1942-2011)
Kupačica
Ulje na platnu, 65x85 cm, 2009. Sign.
€ 700
52.
SLOBODAN BODO GARIĆ
(1921-2009)
Violončelista
Tempera na hartiji, 70x50 cm, 1974. Sign.
€ 200
53.
MIRO GLAVURTIĆ (1932)
Sfinga
Kombinvana tehnika, 23x21 cm, 1975. Sign.
€ 200
54.
OTON GLIHA (1914-1999)
Gromače
Tuš, akvarel na hartiji, 18x29 cm, 1962. Sign.
€ 350
55
MILOŠ GOLUBOVIĆ (1888-1961)
Prelja
Ulje na šperu, 55x47 cm, Oko 1930. Sign.
€ 2200
57.
TINE GORJUP (1909-1991)
Devojka u fotelji
Ulje na platnu, 58x46 cm, Sign. na poleđini
€ 350
56.
MILOŠ GOLUBOVIĆ
Mlada devojka
Ulje na platnu, 68x58 cm, Oko 1925. Sign. na poleđini
€ 1800
58.
TINE GORJUP
Gorenjski motiv
Ulje na platnu, 46x58 cm, Sign.
€ 800
Slika je navedena u katalogu 12. Prolećna izložba Jugoslovenskih
umetnika, Umetnički paviljon Beograd 1940, (str. 12)
59.
GORAN GVARDIOL
(1948-2011)
Balerina
Tempera i tuš, 31x22 cm, 2002. Sign.
€ 90
60.
MILA GVARDIOL (1979)
Tesli u čast
Ulje na platnu, 100x70 cm, 2006. Sign. na poleđini
€ 800
61.
MILOŠ GVOZDENOVIĆ (1926-2006)
Muški akt
Ugljen na hartiji, 54x22 cm, 1949.
€ 175
62.
MILOŠ GVOZDENOVIĆ
Ženski akt
Ugljen na hartiji, 53x37 cm, 1949. Sign.
€ 175
63.
DUŠKO ILIĆ
Cirkus Adrija
Kombinvana tehnika, 70x27 cm, 1959. Sign.
€ 450
Izlagao na izložbi Mediale decembra 1961,
Tribina mladih u Novom Sadu.
64.
BOŽA ILIĆ (1919-1993)
Akt
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 48x35 cm,
1976. Sign.
€ 550
66.
BOŽA ILIĆ
Pejzaž
Ulje na platnu kaš. na karton, 48x67 cm, 1975. Sign.
€ 2100
65.
BOŽA ILIĆ
Akt s leđa
Ulje na kartonu, 52x42 cm, 1988. Sign.
€ 1200
67.
ĐORĐE ILIĆ (1920-2010)
Mladić sa ružom
Ulje na platnu, 73x45 cm, Oko 1960. Sign.
€ 450
68.
BOGOLJUB IVKOVIĆ (1924)
Uzlet II
Ulje na kartonu, 61x45 cm, 1969. Sign.
€ 350
69.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE (1925-2008)
Violinista
Tempera na kartonu, 30x20 cm, 1966. Sign.
€ 125
70.
ALBERTO JIMENEZ
Iz seoskog života
Tempera na hartiji, 40x58 cm, Sign.
€ 150
71.
VERA JOCIĆ MATIĆ (1912-2000)
Lik mlade žene
Kombinvana tehnika, 39x20 cm
€ 200
72.
ĐORĐE JOVANOVIĆ i PAULINA ŠUSTER
Morski pejzaž, Budva
Ulje na platnu, 50x 64 cm, 1954.
€ 300
73.
MLADEN JOSIĆ (1897-1972)
Portret devojke
Ulje na kartonu, 39x30 cm, Oko 1940. Sign.
€ 1200
75.
DIMA KAMBUROV
Starac sa čalmom
Tempera, 41x29 cm, Oko 1930. Sign.
€ 150
74.
GORDANA JOVANOVIĆ (1912-1997)
Cveće u vazi
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 59x32 cm, Oko 1960. Sign.
€ 200
76.
DIMA KAMBUROV
Portret čoveka sa bradom
Tempera, 40x28 cm, Oko 1930. Sign.
€ 150
77.
OLIVERA KANGRGA (1923-1999)
Trojanski konj
Kombinvana tehnika, 31x40 cm. Sign.
€ 150
78.
OLIVERA KANGRGA
Portret devojke u ogledalu
Kombinvana tehnika, 40x31 cm. Sign.
€ 150
79.
BOGOMIL KARLAVARIS (1924-2010)
Sokak
Ulje na platnu, 39x54 cm. 1966. Sign.
€ 400
80.
ALBERT KINERT (1919-1987)
Praproljetna iskušenja prastarjelog fauna
Grafika, probni otisak autora, 48x105 cm. Sign.
€ 400
81.
MILAN KONJOVIĆ (1898-1993)
Studija za portret oca
Olovka na hartiji, 29x20,5cm. 1926. Sign.
€ 300
82.
DAMJAN KOVAČEVIĆ (1983)
Iz ciklusa Monks
Tuš, 35x25 cm, 2013. Sign.
€ 200
83.
K. KRISOV
Lovac i lovci
Ulje na platnu, 70x50 cm, 1990. Sign.
€ 150
84.
CVETKO LAINOVIĆ (1931-2006)
Dva akta
Tuš na hartiji, 28x20 cm. Sign.
€ 225
85.
MARA LUKIĆ JELESIĆ (1885-1979)
Cveće u vazi
Ulje na lesonitu, 34x23 cm. Sign.
€ 250
86.
SVETOLIK LUKIĆ (1908-1980)
Primorski motiv
Ulje na kartonu, 31x49 cm. 1953. Sign.
€ 750
87.
ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN (1924-2004)
Fragmenti života (Muzičari)
Ulje na platnu, 60x73 cm. 2005. Sign.
€ 900
Reprodukovano u Monografiji “Aleksandar Luković Lukijan”,
Beograd 2010, str. 215.
88.
DRAGAN MARTINOVIĆ (1957)
Jugnulo
Ulje na platnu kaš. na dasku, 90x62 cm. 1985. Sign.
€ 750
89.
JULIUS GYULA MAUGSCH
Figura devojke
Bronza, visina: 34 cm. Sign.
€ 500
90.
MILIĆ OD MAČVE (1934-2000)
Zlatiborska pletilja
Ulje na dasci, 22x27,5 cm. 1972. Sign.
€ 650
92.
MILIĆ OD MAČVE
Boj na Mišaru / Milenijum, milenijum
Tuš, 15x20 cm i 35x23 cm. 1971/73. Sign.
€ 300
94.
MILIĆ OD MAČVE
Galebovi među jarbolima
Akvarel, 41x29 cm. 1991. Sign.
€ 300
91.
MILIĆ OD MAČVE
Skupština
Tempera, 23x23 cm, 1954.
€ 400
93.
MILIĆ OD MAČVE
Pomisao je slom / Ljubav
Drvorez 2/4 i 4/4, 25x18 cm i 25x14 cm.
1957. Sign.
€ 200
95.
MILIĆ OD MAČVE
Put za Jevremovac
Tempera, 23x33 cm. 1951. Sign.
€ 450
96.
OLGA MIHAILOVIĆ RADOVIĆ (1902-1983)
Cveće
Ulje na platnu kaš. na karton, 57x40 cm,
1971. Sign.
€ 200
97.
VLADIMIR MIHOKOVIĆ (1954)
Šuma, reka i brda
Ulje na platnu, 65x50 cm. 1984. Sign.
€ 200
98.
DRAGAN MOJOVIĆ (1942-2001)
Lokvanji
Tempera , 29x38 cm. 1973. Sign.
€ 600
99.
TAFIL MUSOVIĆ (1950)
Starac
Ulje na platnu, 72x52 cm. Sign. na poleđini
€ 800
100. N.N.
Figura lava
Cin, 10x24 cm.
€ 150
101. MIODRAG NAGORNI (1932)
Beskrajna nevinost života
Ulje na platnu, 206x160 cm. Sign.
€ 800
N.B. Jedna šapa restaurirana.
102. VIRGILIJE NEVJESTIĆ (?)
Bez naziva
Grafika, 51x70 cm.
€ 200
103. PEĐA NEŠKOVIĆ (1938)
Rascvetavanje
Akrilik na platnu, 47x70 cm. 1992. Sign.
€ 350
104. MILIVOJE NOVAKOVIĆ KANJOŠ (1938)
Putnik
Ulje na kartonu, 26x34 cm. 1970. Sign.
€ 200
106. PETAR OMČIKUS (1926)
Bez naziva
Ulje na platnu, 102x95 cm. 2012. Sign.
€ 1800
105. MILIVOJE NOVAKOVIĆ KANJOŠ
Pejzaž
Ulje na kartonu, 25x53 cm. 1970. Sign.
€ 200
107. RENATO PERCAN (1936-2013)
Fantazija
Kombinvana tehnika, 95x65 cm. 1975. Sign.
€ 450
108.
LJUBA POPOVIĆ
(1934)
Bez naziva
Grafika 2/50, 26x19,5 cm.
1994. Sign.
€ 75
109. LJUBA POPOVIĆ
La nostalgie doublee
Ulje na platnu, 60x92 cm. 1977. Sign. na poleđini
€ 6000
110. MIODRAG B. PROTIĆ (1922-2014)
Buket
Ulje na platnu, 54x65 cm. Oko 1965. Sign.
€ 2400
111. MIODRAG B. PROTIĆ
Imaginarni predeo
Ulje na platnu, 55x45 cm. Oko 1962.
€ 1900
112. ORDAN PETLEVSKI (1930-1997)
Bez naziva
Grafika u boji 8/8, 93x60 cm. 1970. Sign.
€ 375
113. VASA POMORIŠAC (1893-1961)
Kuća
Ulje na lesonitu, 22x27 cm. Oko 1959.
€ 200
114. ĐORĐE POPOVIĆ (1902-1962)
Pogled sa Zvezdare na Dunav
Ulje na kartonu, 27x37 cm. 1935. Sign.
€ 300
115. SLAVOLJUB CAJA RADOJČIĆ (1942)
Figura
Bronza. Visina: 29 cm
€ 250
116. A. RAMOVIĆ
Baščaršija
Ulje na planu, 75x93 cm. Sign.
€ 600
117. IVAN RADOVIĆ (1894-1973)
Dve figure
Tuš na hartiji, 21x14 cm. Sign.
€ 200
118. IVAN RADOVIĆ
Dva akta u enterijeru
Olovka na hartiji, 20x15,5 cm. Oko 1935. Sign.
€ 150
119. KEMAL RAMUJKIĆ (1947)
Kapija sa čempresima
Ulje na platnu, 60x80 cm. 2005. Sign.
€ 500
120. BOGIĆ RISIMOVIĆ RISIM (1926-1986)
Kompozicija III
Tuš, akvarel na hartiji, 44x30 cm. 1985. Sign.
€ 225
121. BOGIĆ RISIMOVIĆ RISIM
Žuta kuća
Ulje na platnu, 40x54 cm. 1977. Sign.
€ 300
122. TOMA SPASIĆ
Jedrilice
Ulje na platnu, 55x55 cm. Sign.
€ 200
123. TOMA SPASIĆ
Deca
Ulje na kartonu, 53x46 cm. Sign.
€ 150
124. MLADEN SRBINOVIĆ (1925-2009)
Žena sa anđelom
Ulje na platnu, 40x35 cm. 1985. Sign.
€ 800
125. BRANKO LALE STANKOVIĆ (1915-1989)
Mihajlovac
Akvarel, 29x42 cm. 1980. Sign.
€ 150
126. BRANKO LALE STANKOVIĆ
Portret devojčice
Ulje na kartonu, 48x45 cm. 1952. Sign.
€ 400
128. SVETISLAV STRALA (1891-1957)
Đerdapska klisura
Akvarel, 31,5x46,5 cm. 1930. Sign.
€ 350
127. VELJKO STANOJEVIĆ (1892-1967)
Portre
Ugljen na hartiji, 24,5x17 cm. 1948. Sign.
€ 200
129.
DRAGOSLAV STOJANOVIĆ SIP (1920-1976)
Varijacije I
Ulje na lesonitu, 71x60 cm. 1958. Sign.
€ 450
130. DRAGOSLAV STOJANOVIĆ SIP
Varijacije III
Ulje na lesonitu, 73x60 cm. 1958. Sign.
€ 450
132. M. TOMIĆ
Hridine
Ulje na platnu, 40x75 cm. 1967. Sign.
€ 200
131. EMIR ŠKANDRO (1957)
Buđenje
Ulje naplatnu, 100x73 cm. 2011. Sign.
€ 275
133. UROŠ TOŠKOVIĆ (1932)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 42x29 cm. 1955.
€ 600
134. UROŠ TOŠKOVIĆ
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 44x31 cm. 1955.
€ 800
135. MILOŠ ŠOBAJIĆ (1945)
Grupni portret
Ulje na platnu, 95x75 cm. 2011. Sign. na poleđini.
€ 4000
136. SVETLANA VASILJEV
Ruže
Akvarel, 28x39 cm. 1988. Sign.
€ 100
137.
PETAR UBAVKIĆ (1852-1910)
Karađorđe
Bronza. Visina: 17 cm. 1904.
€ 275
138. BOGDAN ŠUPUT (1914-1942)
Ulcinj I
Ulje na platnu, 61x73 cm. 1940. Sign.
€ 6200
-Slika je popisana i reprodukovana u monografiji “Slikar Bogdan Šuput”,
Vera Jovanović, Novi Sad 1984, (str. 219 i 278) i
-Navedena u katalogu 12. Prolećna izložba Jugoslovenskih umetnika,
Umetnički paviljon Beograd 1940, (str. 22)
139. JOSIF VIDOJKOVIĆ (1938)
Žbun
Ulje na platnu, 55x40 cm. Sign.
€ 200
140. ŽIVOJIN VLAJNIĆ (1901-1992)
Šar planina
Ulje na platnu, 45,5x60 cm.
€ 375
141. BOGOSAV VOJNOVIĆ PELIKAN (1894-1942)
Manasija
Ulje na platnu, 64x100 cm. Sign.
€ 600
142. VERA VUKOVIĆ
Ženski akt
Kombinvana tehnika, 23,5x17,5 cm. 1983. Sign.
€ 100
143. VLADIMIR VELIČKOVIĆ (1935)
Skakač
Grafika 45/50, 100x70 cm. 1986. Sign.
€ 200
144. VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Isus po Grinevaldu
Ulje na hartiji kaš. na lesonit, 102x65 cm. Sign.
€ 5800
145. VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Agression
Ulje na platnu, 81x60 cm. 2006. Sign. na poleđini.
€ 5600
146. LJUBICA VIDEKA
Makarska
Ulje na kartonu, 29x41 cm. 1955. Sign.
€ 250
147. LAZAR VOZAREVIĆ (1925-1968)
Majka sa detetom
Tuš i kolaž na papiru, 70x50 cm. Oko 1965. Sign.
€ 2000
149. MILKA ŽIVANOVIĆ
Seoski pejzaž
Ulje na platnu, 65x85 cm. 1942. Sign.
€ 300
148. LAZAR VOZAREVIĆ
Tri figure
Tuš na hartiji, 30x21,5 cm. Oko 1957.
€ 300
150. MILKA ŽIVANOVIĆ
Kosac u polju
Ulje na platnu, 50x60 cm. Sign.
€ 300
Download

38. Aukcija antikviteta i slika