,
Art
Madl
a u c t i o n h o u s e
Prva aukcijska kuća u Srbiji
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
10 - 17. jun 2012. godine. Vreme: 10 – 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
Aukcija:
17. jun 2012. godine. Vreme: 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
10 - 17. June 2012. (10 a.m. – 8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Auction sale:
17. June 2012. (8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1.
Porcelanska urna
Dresden, Nemačka. Kraj XIX veka.
Rukom oslikama cvetnim motivima i pozlatom
sa poklopcem. Visina: 42 cm.
€ 150
2.
Porcelanska vaza
Žig: Crown Regent. Visina: 24 cm.
€ 65
3. Emajlirana mesingana vaza
Kina. Polihromna dekoracija sa feniksima i
lotosovim cvetovima. Visina: 57 cm. (ošt.)
€ 125
4.
Činija sa poklopcem
Kina, oko 1870. Dinastija Ching – carstvo Tun
Chih. Visina: 20 cm, prečnik 20 cm.
€ 480
1
2
3
4
Porcelanska figura baštovana
5.
Francuska, XIX vek. Žig: Maison Alfort.
Rukom oslikan biskvit porcelan. Visina: 60 cm.
€ 425
6.
Bokal
Mlečno liveno staklo. K & Co. Visina: 21 cm.
€ 75
7.
Kristalna Christofle posuda
Francuska, oko 1920. Žig: Christofle. Prečnik: 19 cm.
€ 100
8.
Posrebrena bonbonjera
Visina 17 cm.
€ 65
9. Korpica od posrebrenog pletenog mesinga
Francuska, oko 1900. Žig: Dupuis. Dimenzije: 18 x 15,5 cm.
€ 65
6
7
8
9
11
10
10.
Srebrna činijica
Engleska, Sheffield 1888. Sterling silver (925).
Dimenzije: 3 x 4,5 cm. € 65
13
14
11.
Judaika - Spice boxes , par
Srebro 84, žigovi Carske Rusije 1894.
Srma i kugle sa Davidovom zvezdom i tirkizom u
sredini. Visina 8 cm.
€ 425 ( 2 kom.)
12.
Posrebreni set za kafu u Early American stilu
Poslužavnik, 2 ibrika, doze za šećer i mleko.
Dimenzije poslužavnika: 60 x 34 cm. Visina ibrika za
čaj: 24 cm. (5 kom)
€ 175
13.
Hinduistički monah sa spisima i brojanicama
Austrija, Beč, 1920-1930. Bronza, dimenzije: 5 x 8 cm.
€ 125
14.
Figura bude
Japan, XIX vek. Slonovača, visina: 5 cm (sa postoljem 10 cm).
€ 175
15.
Stoni sat
Nemačka , od 1930. Lauffer. Zvoni na pola, četvrt i pun sat
sa Westminster melodijom. Dimenzije: 49 x 21,5 cm.
€ 300
16.
Pozlaćeni sat u Rococo stilu
Otkucava na pola i pun sat. Visina: 76 cm.
€ 325
17.
Pozlaćeno ogledalo u Rococo stilu
Šlifovano staklo. Visina 136 cm.
€ 375
20
18
19
18.
Lampa
Oko 1920. Bronza, plavi Sevr porculan i
višebojno staklo. Visina: 50 cm.
€ 300
19.
Lampa
Gold bronza i belo cilindrično staklo.
Visina: 41 cm.
€ 300
20.
Par zidnih aplika
Art Deco, oko 1930. Visina: 30 cm.
€ 65
21.
Par zidnih aplika
Sa floralnim motivom.
€ 125
22.
Murano luster
Šest krakova. Visina: 65 cm.
€ 275
23.
Pozlaćeni drveni stočić
Visina: 76 cm.
€ 325
24.
Netiš
Biedermeier. Dimenzije: 78 x 61 x 45 cm.
€ 300
25.
Komoda u stilu Luja XV
3 fioke, mermerna površina.
Dimenzije: 80 x 90 x 50 cm.
€ 450
26.
4 Kohn stolice
Beč, oko 1900. Visina: 97 cm.
Jacob & Josef Kohn, Wien (nalepnica).
€ 450 ( 4 kom.)
21
27.
Zlatne minđuše sa emajlom
Beč, oko 1800 god. Zlato 18 K (750),
težina: 11,30 gr.
€ 450
28.
Neorococo ram od bronze
Sa slikom na dasci. Visina: 32 cm.
€ 65
29.
Persijska minijatura
Dimenzije:18 x 9 cm.
€ 150
Oslikane keramičke pločice
30.
Delft, Holandija, oko 1700. Dimenzije: 26 x 26 cm.
€ 450 (4 kom.)
31.
Mapa južne Evrope
Matthaeo Seutter (1647-1756)
Početak XVIII veka, 54 x 60 cm.
€ 650
32.
Ikona Sveti Đorđe ubija aždaju
Makedonija, XVIII vek. Ulje na platnu, 70 x 55 cm.
€ 600
33.
Ikona Vavedenje Bogorodičino
Levantinski barok (Grčka-Makedonija), Ulje na dasci,
prva polovina XVIII veka. 35 x 26 cm. (ošt. plamenom kandila)
€ 500
34.
Ikona Sveti Petar
Ulje na platnu, oko 1920. 50 x 40 cm.
€ 275
35.
RADOMIR ANTIĆ
Lebdeći simbol
Ulje na platnu, 54 x 73 cm 1976. Sign.
€ 525
36.
STOJAN ARALICA (1883 - 1980)
Mladić sa gitarom
Olovka na hartiji, 14 x 20 cm 1948. Sign.
€ 200
37.
ANTUN AUGUSTINČIĆ (1900-1979)
Triumf
Lim na maslinovom drvetu, 7 x 23 cm.
€ 650
38.
ANTUN AUGUSTINČIĆ
Igra
Lim na maslinovom drvetu, 7 x 12,5 cm.
€ 400
40.
JOVAN BIJELIĆ
Portret žene u plavom
Ulje na lesonitu, 58 x 48 cm.
€ 1800
39.
JOVAN BIJELIĆ (1886-1964)
Portret žene
Ulje na lesonitu, 80 x 60,5 cm Sign.
€ 3000
41.
ANATOLIJ BAEV PAVLOVIČ (1862 - 1938)
Pejzaž sa džamijom
Ulje na platnu, 32 x 40 cm. 1934. Sign.
€ 400
42.
MERSAD BERBER (1940)
Devojka koja sedi
Ulje na platnu kaširano na karton, 43 x 35 cm.
Oko 1970. Sign.
€ 1200
43.
SLAVA BOGOJEVIĆ (1922-1978)
Hrizanteme
Ulje na platnu, 70 x 54 cm. 1965. Sign.
€ 600
44.
SLAVA BOGOJEVIĆ
Crkva Sv. Marka
Ulje na platnu, 105 x 40 cm. 1959. Sign.
€ 1400
45.
KOSTA BRADIĆ (1927)
Na doručku
Ulje na šperu, 48 x 60 cm. 1981. Sign.
€ 900
46.
KOSTA BRADIĆ
Sv. Đorđe
Ulje na šperu, 28 x 34 cm. 1989. Sign.
€ 500
47.
DANICA BASTA (1951)
Pogled kroz prozor
Akril na platnu, 140 x 120 cm. Oko 1985. Sign.
€ 1500
49.
ZORKA CEROVIĆ (1947)
Dubrovnik
Ulje na platnu, 30 x 30 cm. 2012. Sign.
€ 260
48.
ERNST ALBERT
CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Salvator Rosa
Bronza, Visina: 52 cm. Sign.
€ 700
50.
ZORKA CEROVIĆ
Kuće sa pinom
Ulje na platnu, 25 x 35 cm. 2012. Sign.
€ 260
51.
GUGLIELMO CIARDI (1842/3-1917)
Alpi
Ulje na dasci, 10,5 x 17 cm.
€ 1000
52.
SLAVKO ČVOROVIĆ (1934 - 2011)
Crkva Kneza Lazara
Ulje na platnu, 35 x 50 cm. 2000. Sign.
€ 250
53.
MIRKO DALJEV (1909-1976)
Šuma
Ulje na kartonu, 48 x 58 cm. Sign.
€ 300
54.
MIRKO DALJEV
Masline
Ulje na kartonu, 36 x 46 cm. Sign.
€ 225
55.
RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN (1947)
Slika
Akril na platnu, 50 x 42,5 cm. 1987. Sign. na poleđini
€ 550
56.
RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN
Kabine na peščanoj obali
Ulje na platnu, 80 x 80 cm. 1963. Sign.
€ 1800
57.
DAMJANOVSKI
Kroz prozor
Crtež tušem, 22 x 17 cm. 1970. Sign.
€ 150
58.
CVETAN DIMOVSKI (1942)
Danaja
Akvatinta u boji 14/20, 55 x 74 cm. 1973. Sign.
€ 200
59.
DOROŠKI
Makedonska kasaba
Ulje na kartonu, 33 x 49 cm. 1924. Sign.
€ 300
60.
DRAGO DOŠEN (1943)
Predeo 52
Tuševi i pero na hartiji, 40 x 46,5 cm. 1981. Sign.
€ 600
61.
EMIR DRAGULJ (1939-2002)
Enterijer
Grafika 6/12, 78 x 53 cm. 1987. Sign.
€ 400
62.
EMIR DRAGULJ
Fijaker
Grafika A.O. 6/12, 53 x 78 cm. 1986. Sign.
€ 400
63.
ZARE ĐORĐEVIĆ
Stub akcije
Crtež tušem, 23,5 x 40 cm. 1978. Sign.
€ 65
65.
MILA GVARDIOL (1979)
Nada
Akril na platnu, 100 x 70 cm. 2010. Sign. na poleđini
€ 400
64.
MILENKO ĐURIĆ
Sarajevo
Olovka na hartiji, 40 x 29 cm. 1923. Sign.
€ 250
66.
MILA GVARDIOL
Tri ribe
Akril na platnu, 101 x 70 cm. 2009. Sign. na poleđini
€ 400
67.
NIKOLA GRAOVAC (1907-2000)
Predeo
Ulje na platnu, 40 x 50 cm. Sign.
€ 1200
69.
MALIŠA GLIŠIĆ (1885-1915)
Glava žene
Ulje na platnu, 35 x 25 cm. Oko 1903. Sign.
€ 2700
68.
NIKOLA GRAOVAC
Enterijer
Ulje na platnu. 40 x 50 cm.
70.
NUSRET HRVANOVIĆ (1939)
Zov
Akvatinta A.O. 48 x 60 cm. 1980. Sign.
€ 200
€ 800
71.
BOŽA ILIĆ (1919-1993)
Profesor K.
Kombinovana tehnika, 30 x 20 cm. Oko 1978. Sign.
€ 300
73.
LEOPOLD ILLENCZ (1882 - 1950)
Devojka u vrtu
Ulje na platnu, 59 x 78 cm. Sign.
€ 350
72.
BOŽA ILIĆ
Ženski akt
Crtež olovkom, 60 x 43 cm.
€ 100
74.
SERGEJ JOVANOVIĆ (1922-1999)
Jagode
Ulje na platnu, 38,5 x 50,5 cm. Oko 1950.
€ 350
75.
LJUBA IVANOVIĆ
(1882-1945)
Banjaluka - Gornji Vakuf
Olovka na hartiji,
38 x 25,5 cm. Sign.
€ 300
76.
LJUBA IVANOVIĆ
Bela crkva
Olovka na hartiji,
25 x 35 cm. 1937. Sign.
€ 400
77.
OLJA IVANJICKI (1931-2009)
Madona u pet ujutru
Ulje na platnu, 100 x 135 cm. 1974. Sign.
€ 3500
78.
MLADEN JOSIĆ (1897-1972)
Model u ateljeu
Ulje na platnu, 46 x 36 cm. Oko 1943. Sign.
€ 3500
79.
ZORAN JOVANOVIĆ DOBROTIN (1942)
Trešnje sa Čubure
Kombinovana tehnika na hartiji, 106 x 77 cm. Sign.
€ 350
80.
TEODORA JURIĆ MILJUŠ (1985)
Phoenix
Akril na platnu, 100 x 70 cm. 2007. Sign.
€ 650
81.
VANGEL KODŽOMAN (1904-1994)
Cveće
Ulje na kartonu, 20 x 13 cm. Sign.
€ 250
82.
VANGEL KODŽOMAN
Mrtva priroda
Ulje na kartonu, 15 x 16 cm. Sign.
€ 300
83.
ILIJA KOLARIĆ (1926-2003)
Enterijer sa cvećem
Ulje na platnu, 70 x 50 cm. Oko 1960. Sign.
€ 300
84.
DIJANA KOŽOVIĆ (1954)
Pogled iz ateljea-Kosančićev venac
Ulje na platnu, 25 x 45 cm. Sign.
€ 250
85.
JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
Savska obala
Tempera na hartiji, 39 x 53 cm. Sign.
€ 150
86.
KAROLY KRUSNYAK (1889-1960)
Devojke čitaju pismo
Ulje na platnu, 107 x 135 cm. Sign.
€ 950
87.
CVETKO LAINOVIĆ (1931-2006)
Bez naziva
Ulje na kartonu, 20 x 14 cm. Sign.
€ 200
88.
RATKO LALIĆ (1944)
Moje dvorište
Ulje na platnu, 114 x 124 cm.
1974. Sign. na poleđini
€ 3600
Dobitnik I nagrade Oktobarskog
salona 1975. sa ovim delom.
89.
ANTON LUKATELI (1916-1995)
Venera
Ulje na platnu, 67 x 95 cm. 1952. Sign.
€ 525
90.
VLADIMIR MARENIĆ (1921-2010)
Potenca, Italija
Tuš i akvarel na hartiji, 23 x 32 cm. 1970. Sign.
€ 300
91.
ZDRAVKO MANDIĆ (1935)
Ljudi odlaze
Ulje na platnu, 53 x 64 cm. 1997. Sign.
€ 375
92.
ZDRAVKO MANDIĆ
Tisa
Ulje na platnu, 53 x 64 cm. 1997. Sign.
€ 375
93.
PETAR MARKOVIĆ (1869-1952)
Pogled na Beograd
Akvarel, 20 x 28 cm. Oko 1920.
€ 175
94.
PETAR MARKOVIĆ
Motiv iz Slovenije
Akvarel, 20 x 26 cm. Oko 1920.
€ 150
95.
MARIO MASKARELI (1918-1996)
Vila
Ulje na platnu, 70 x 50 cm. 1983. Sign.
€ 1300
96.
MARIO MASKARELI
Iz sna maslinove priče
Akvarel, 28 x 19 cm. 1993. Sign.
€ 300
97.
RADE MARKOVIĆ (1957)
Ovan
Drvo, 89 x 50 x 19 cm. 2011. Sign.
€ 500
98.
RADE MARKOVIĆ
Muzika
Mix media, 63,5 x 64 cm. 2008. Sign.
€ 350
99.
BRANKO MILJUŠ (1936-2012)
Mediteranski pejzaž- zid plača
Akril na platnu, 41 x 51 cm. 2003. Sign.
€ 900
100. BRANKO MILJUŠ
Nebesko znamenje
Akril na platnu, 46 x 61 cm. 2006. Sign.
€ 825
101. VELJKO MIHAJLOVIĆ (1948)
Sveta gora - Hilandar
Grafika, 53 x 40 cm. 1985. Sign.
€ 150
102. PETAR MAZEV (1927-1993)
Bez naziva
Grafika A.O. 72 x 50 cm. Sign.
€ 150
103. KOLJA MILUNOVIĆ (1935)
Zalazak sunca
Pastel na kartonu, 12,5 x 23,5 cm. 1966. Sign.
€ 125
105. FRANJO MRAZ (1910-1981)
Kosidba
Ulje na platnu, 46,5 x 62 cm. Sign.
€ 1100
106. N.N.(Golubović?)
Žute ruže
Ulje na dasci, 39 x 27 cm.
€ 200
104. MARKLEN MOSIJENKO (1928)
Belo cveće
Ulje na platnu, 29 x 50 cm. Sign.
€ 175
107. N.N.
Pejzaž
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. Sign.
€ 350
109. N.N.
Mesečina nad Mediteranom
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 29,5 x 40 cm. 19. vek.
€ 225
108. N.N.
Pejzaž
Ulje na kartonu, 51 x 69 cm.
€ 200
110. N.N.
Portret devojke
Ulje na platnu, 57 x 45 cm.
€ 200
111. MIODRAG NAGORNI (1932)
Neka bude što biti ne može
Ulje na platnu, 220 x 170 cm. 1969. Sign.
€ 2000
113. PREDRAG NOVAKOVIĆ (1963)
Savsko pristanište
Ulje na platnu, 28 x 51 cm. 2010. Sign.
€ 300
112. MIODRAG NAGORNI
Radost življenja
Ulje na platnu, 206 x 160 cm. Sign.
€ 1300
114. VANGEL NAUMOVSKI (1924-2006)
Igra
Grafika E.A. 68 x 50 cm. Sign.
€ 250
115. MILENA PAVLOVIĆ BARILLI (1909-1945)
Dama sa lepezom
Gvaš na hartiji, 58,5 x 42 cm. 1929. Sign.
€ 8500
Slike su zavedene pod br. 119 i 120 u Galeriji M.P.
Barilli, Požarevac.
116. MILENA PAVLOVIĆ BARILLI
Madona
Tempera na hartiji 48 x 38,5 cm. oko 1929.
€ 6500
117. NADEŽDA PETROVIĆ (1873-1915)
Mlada žena
Ulje na kartonu, 42 x 33 cm. Oko 1907.
€ 24000
Reprodukovano na str. 233, Katarina
Ambrozić: Nadežda Petrović, 1978.
118. ZORA PETROVIĆ (1884-1962)
Cveće
Ulje na platnu, 60 x 36 cm. Sign.
€ 3800
119. MIODRAG PETROVIĆ (1888-1950)
Mlada šuma
Ulje na platnu, 45 x 63 cm. Oko 1926. Sign.
€ 450
120. MIĆA POPOVIĆ (1923-1996)
Prizor 83/1
Grafika 34/90, 31,5 x 55 cm. 1983. Sign.
€ 150
121. FLORIKA PUJA (1920)
Kolo
Ulje na platnu, 35 x 60 cm. 1985. Sign.
€ 350
122. MILENIJA POPOVIĆ USTENKO (1937 - 1994)
Na pozornici
Uljani pastel na Rtg snimku, 39 x 29 cm. 1981. Sign.
€ 250
123. ATANASIJE POPOVIĆ (1885 - 1948)
Portret majke
Ulje na platnu kaš. na dasci, 39 x 28 cm. Oko 1910. Sign.
€ 350
125. PETAR PUTIĆ (1949)
Jesen
Ulje na kartonu, 41 x 50 cm. Sign.
€ 300
124. ATANASIJE POPOVIĆ
Portret oca
Ulje na platnu kaš. na dasci, 39 x 28 cm. Oko 1910. Sign.
€ 300
126. DRAGAN VUK RAČIĆ (1960)
Čovek koji je povredio oko
Tuš na hartiji, 26 x 14 cm. 1993. Sign.
€ 150
128. VASILIJE REZNIKOV (1884-1965)
Enterijer
Ulje na platnu, 76 x 86 cm.
€ 450
127. MILAN RADIN
Mrtva priroda sa šeširom
Ulje na platnu, 85 x 69 cm. 1936. Sign.
€ 1300
129. VASILIJE REZNIKOV
Portret
Ulje na platnu, 62 x 65 cm. 1940.
€ 200
130. VASILIJE REZNIKOV
Akt
Ulje na kartonu, 70 x 58 cm.
€ 250
131. SVETOZAR SAMUROVIĆ (1928-2001)
Bez naziva
Ulje na kartonu, 50 x 36 cm. 1989. Sign.
€ 700
132. LORENZ STAMER (1902 - 1944)
Jedrenjak
Akvarel, 34 x 28 cm. 1941. Sign.
€ 150
133. SLOBODAN STANIĆ DŽINGI (1958)
Petrovac na moru
Pastel na hartiji, 46 x 33 cm. 2011. Sign.
€ 180
134. SLOBODAN STANIĆ DŽINGI
Vodice - Zlatibor
Pastel na hartiji, 33 x 46 cm. 2011. Sign.
€ 180
135. BORISAV STANOJČIĆ (1932-2009)
Događaj ispred skupštine
Ulje na platnu, 30 x 40 cm. 2003. Sign.
€ 525
137. ŽARKO STEFANČIĆ (1950)
Nedeljno popodne
Ulje na platnu, 91 x 60 cm. 1982. Sign.
€ 1200
136. VOJO STANIĆ (1924)
Haos na plaži
Grafika 60/80, 25 x 34 cm. Sign.
€ 150
138. ADAM STEFANOVIĆ (1832-1887)
Stefan Dečanski
Ulje na platnu, 100 x 64 cm. 1860/70.
€ 1450
139. P.P. STRELJNIKOV
Autoportret
Tempera na kartonu, 33 x 23 cm. 1915. Sign.
€ 100
141. IVAN TABAKOVIĆ (1898-1977)
Glava muškarca (na poleđini tri figure)
Tuš na hartiji, 19 x 15 cm. 1952. Sign.
€ 175
140.
KEMAL ŠIRBEGOVIĆ (1939)
Rijeka i oblaci
Linogravura A.O. 54 x 48 cm. 1968. Sign.
€ 100
142. MILAN TUCOVIĆ (1965)
Privat
Crtež olovkama u boji, 27 x 23 cm. Sign.
€ 150
143. UROŠ TOŠKOVIĆ (1932)
Glava
Tuš na hartiji, 16 x 15 cm. Sign.
€ 150
145. UROŠ TOŠKOVIĆ
Glava
Tempera na hartiji, 33,5 x 21,5 cm. Oko 1980. € 400
144. UROŠ TOŠKOVIĆ
Anfas
Tuš na hartiji, 27 x 33 cm. Sign.
€ 200
146. PAVLE VASIĆ (1907-1993)
Tašmajdan
Ulje na platnu, 32 x 40 cm. 1937. Sign. na poleđini
€ 475
147. VLADISLAV ŠILJA TODOROVIĆ (1933-1988)
I more ima svoj život
Ulje na platnu, 140 x 150 cm. 1961. Sign.
€ 4800
148.
PETAR TIJEŠIĆ (1888-1978)
Žiča
Ulje na platnu, 40 x 51 cm. Sign.
€ 800
149. IGOR VASILJEV (1928-1954)
Železnička stanica
Tempera na hartiji, 20 x 27 cm. 1951. Sign.
€ 800
151. VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Skakač
Grafika 26/99, 78 x 60 cm. 1978. Sign.
€ 250
150. VLADIMIR VELIČKOVIĆ (1935)
Penjač
Grafika 13/90, 44,5 x 33 cm. 1989. Sign.
€ 175
152. VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Fig. M 2
Grafika 34/100, 70 x 50 cm. 1981. Sign.
€ 200
153. VOJKAN VELIČKOVIĆ (1914 - 2001)
Stari Beograd (ugao Dž.Vašingtona i 29.novembra)
Ulje na lesonitu, 60 x 73 cm. 1977. Sign.
€ 800
154. J.VILLON
Dve figure
Ulje na kartonu, 26 x 19 cm. Sign.
€ 800
155. EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Personnages
Ulje na dasci, 10 x 15 cm. 1921. Sign.
€ 6500
156. BETA VUKANOVIĆ (1872-1972)
Ženski akt
Ulje na platnu‚, 33 x 39 cm. 1918. Sign.
€ 600
157. SVETISLAV VUKOVIĆ (1901 - 1980)
Par u polju
Ulje na platnu, 130 x 160 cm. 1941. Sign.
€ 2400
158.
ELZA VUČETIĆ WIELAND SCHMIDT (1880-1969)
Motiv sa primorja
Ulje na kartonu, 27 x 35 cm. Sign.
€ 400
159. VLADIMIR ZELINSKI
Seosko imanje
Ulje na platnu, 36 x 46 cm oko 1930. Sign.
€ 125
160. ZORAN ŽUGIĆ (1950)
Mravac
Ulje na platnu, 50 x 60 cm 2003. Sign.
€ 400
Download

27. Aukcija antikviteta i slika