,
Art
Madl
a u c t i o n h o u s e
Prva aukcijska kuća u Srbiji
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
1 - 8. april 2012. godine. Vreme: 10 – 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
Aukcija:
8. april 2012. godine. Vreme: 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
1 - 8. April 2012. (10 a.m. – 8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Auction sale:
8. April 2012. (8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1.
Vaza murano
Visina: 15 cm.
€ 65
2.
Vaza murano
Visina: 13,5 cm.
€ 65
3.
Čaša i tacna
Austrija. Kronprinz Rudolf/Kaiser Jubilaeum 1848-1888.
Prečnik tacne: 12 cm, visina čaše: 8 cm.
€ 75
1
2
3
4.
Čaša i bokal
Ljubičasto staklo. Visina čaše: 12 cm,visina bokala: 13 cm.
€ 75
5.
Flakon
Jagodina, oko 1900. Tirkiz boje staklo oslikano emailom.
€ 75
Visina: 25,5 cm. 4
5
6.
Šoljica sa tanjirićem
Poljska, kraj XIX veka. T.P.M. Visina šoljice: 8 cm.
Prečnik tanjirića: 15 cm.
€ 90
8.
ŠoljIca sa tanjirićem
Nemačka, kraj XIX veka. K.P.M. Visina šoljice: 5,5 cm.
prečnik tanjirića: 13,5 cm.
€ 75
7.
5 porcelanskih činija
Nemačka, kraj XIX veka. K.P.M. Prečnik činije: 14 cm.
€ 90
9.
Limoge komplet
Zvono h = 9 cm. Vazica h=11 cm. Bokalčić h=7cm.
€ 125
6
7
8
9
Aukcija antikviteta i slika
10
12
11
13
10.
Supijera
Nemačka, kraj XIX veka. Villeroy & Boch, Dresden.
Visina: 26 cm, prečnik: 30 cm.
€ 125
11.
Činija sa poklopcem
Kina, oko 1870. Dinastija Ching – carstvo Tun Chih.
Visina: 20 cm, prečnik 20 cm.
€ 600
15.
Akt
Nemačka, oko 1920. Sign: Burkhart Ebe (1881-1949).
Ernst Teichert, Meissen. Visina: 43 cm.
€ 525
14
Porcelanska kompozicija
12.
Nemačka, XIX vek. Volkstedt, Aelteste Volkstedter
Porzellanfabrik Triebner, Ens & Co. Pastoralna scena
oslikana rukom. Dimenzije: 18 x 15 cm.
€ 175
13.
Porcelanska figura devojke
Mađarska, Zsolnay. Visina: 22,5 cm.
€ 100
Okimono – figura gejše
14.
Japan, XIX vek. Slonovača. Visina: 10 cm.
€ 225
Lovački ukrasni tanjir
16.
Srednja Evropa. Keramika. Prečnik: 45 cm.
€ 150
Madl`Art, 8. april 2012.
17.
Posrebreni samovar
Engleska, 1870. Sheffield plated. Visina: 38 cm.
€ 250
18.
Secesijski WMF poslužavnik
Nemačka, oko 1900. Dimenzije: 40 x 22 cm.
€ 175
17
18
19.
Par posrebrenih svećnjaka
Nemačka, kraj XIX veka. Žig: BMF sa medvedom.
Visina: 22 cm.
€ 175 (2 kom.)
20.
Posrebreni svećnjak
Austrija, kraj XIX veka. Visina: 42 cm.
€ 175
21.
Art Deco srebrni svećnjak
Nemačka, oko 1920. Wilhelm Binder. Sterling silver 925,
težina: 130 gr. Dimenzije: 24 x 13 cm.
€ 200
19
20
21
22
23
25
24
WMF damsko ogledalo
22.
Secesija, oko 1900. Šlifovano staklo. Dužina: 28 cm.
€ 300
26
27
23.
Posrebreni ausec
Oko 1900. Žig: Cailar Bayard. Prečnik tanjira: 22 cm.
€ 75
24.
Srebrna kutija
Nemačka, Hanau, 1870. J. Kurtz & Co. Težina: 204 gr.
Dimenzije: 11,5 x 8,5 x 3,5 cm.
€ 225
26.
Srebrna hvataljka
Nemačka, Kontrolni žig Kraljevine Jugoslavije. Srebro 800,
težina: 80 gr.
€ 100
Srebrna mastionica
25.
Prizren, XIX vek. Dužina: 16 cm, Težina 190 gr.
€ 200
27.
Srebrni stalci za čaše
Pariz, Baudet, oko 1880. Težina ukupno: 30 gr, prečnik 4 cm.
€ 75
( 2 kom.)
Aukcija antikviteta i slika
28.
Lampa na gas (elektrificirana)
Rukom oslikan širm. Visina: 58 cm.
€ 250
Lampa biskvit porcelan
29.
Postolje od livenog mesinga, dvoslojno staklo.
Visina: 60 cm.
€ 300
Art Deco lampa
30.
Polirani mesing, brušeno staklo.
Visina: 25 cm.
28
€ 250
29
31.
Par pozlaćenih zidnih aplika
Francuska, XIX vek (elektrificirano). Visina 45 cm.
€ 525
Posrebrena frutijera
32.
Roze opalinsko staklo. Visina: 25 cm.
€ 200
33
32
34
33.
Posrebrena frutijera
Sa kristalnom činijom. Visina: 24 cm.
€ 200
34.
Posrebrena frutijera
Zeleno staklo oslikano emajlom. Visina: 24 cm.
€ 250
Madl`Art, 8. april 2012.
36
35
35.
Zlatni prsten sa brilijantima i 2 bisera
Zlato 18 K, težina: 21,6 gr. Brilijanti 3 kom. oko 0,12 ct.
€ 900
36.
Zlatna narukvica i prsten sa brilijantima i emailom
Zlato 18 K, težina: 81,9 gr. Brilijanti 33 kom. oko 2,10 ct.
€ 5.800 (2 kom.)
37.
Pozlaćeno ogledalo
U Empire stilu, šlifovano staklo.
Dimenzije: 86 x 63 cm.
€ 350
Zidni pozlaćeni sat
38.
U Empire stilu. Otkucava na pola i pun sat.
Visina: 70 cm.
€ 275
39.
Kaminski sat sa figurom Herkula
Francuska, XIX vek. Gold bronza,
na ciferblatu: Laurillard, Paris.
Dimenzije: 39 x 30 x 12 cm.
€ 600
40.
Biedermeier kaminski sat
Sredina XIX veka. Na ciferblatu: Franz
Scheppel in Szathmar.
Dimenzije: 63 x 39 x 13 cm.
€ 700
41.
Rahmen uhr
XIX vek. Pozlata. Dimenzije: 51 x 42 x 15 cm.
€ 650
Aukcija antikviteta i slika
42.
Par stonih ramova
Drvo i mesingane aplikacije. Dimenzije: 37 x 29 cm (svaki).
€ 100 ( 2 kom.)
43.
Štafetna palica za Olimpijadu u Berlinu, 1936.
Visina: 27 cm.
€ 300
Ikar
44.
Bronza. Visina: 30 cm.
€ 150
45.
Figura dečaka- fauna sa pet čiraka
Francuska, XIX vek. Patinirana i gold bronza na mermernom
postolju, sa ornamentima od gold bronze. Visina: 43 cm.
Noseći stub od alabastera, visina: 110 cm.
€ 975
46.
Štender za lampu
Oko 1920, Art Deco. Visina: 82 cm.
€ 130
47.
Vitrina iz epohe Napoleona III
Francuska, oko 1865. godine. Intarzija od slonovače, figure
od bronze, okrugli medaljoni od Sevres porcelana. Pozadina
ogledalo, dve staklene etaže. Dimenzije: 105 x 75 x 37 cm.
€ 2.900
48.
Dizajnirani par fotelja GIORGETTI
Italija, 1987. Kolekcija Progetti, Centro Ricerche.
Bukovina i boks koža. Dimenzije: 121 x 61 x 75 cm.
€ 5.800
(2 kom.)
Madl`Art, 8. april 2012.
49.
Ikona Sv. Jovan Krstitelj
XIX vek. Ulje na platnu, 48 x 36 cm.
€ 400
51. MIROSLAV ARSIĆ (1942)
Meteori
Tempera na papiru, 50 x 35 cm. 2006. Sign.
€ 150
50. GEORGIJE BAKALOVIĆ (1786-1843) ?
Vavedenje
1816. Ulje na limu, 26 x 20 cm.
€ 2.000
52.
DANICA BASTA (1951)
Bez naziva
Ulje na platnu, 45 x 35 cm. Sign.
Madl`Art, 8. april 2012.
€ 200
53.
JOVAN BIJELIĆ (1886-1964)
Mrtva priroda sa štukom
Ulje na platnu, 55 x 65 cm. 1933. Sign.
€ 27.500
54. MERSAD BERBER (1940)
Ilustracija za knjigu Petra Kočića
Drvorez, 54 X 42 cm. 1968.
€ 65
55.
VERA BOŽIČKOVIĆ POPOVIĆ (1920-2002)
Njujork
Olovka na hartiji, 39,5 x 27,5 cm. 1981. Sign.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
56.
KOSTA BRADIĆ (1927)
Proleće na selu
Ulje na lesonitu, 71 x 92 cm. 1995. Sign.
€ 800
57.
KOSTA BRADIĆ
Pejzaž
Ulje na šperu, 30 x 37 cm. Sign.
58.
KOSTA BUNUŠEVAC (1948)
Šetalište u Boki
Ulje na platnu, 50 x 60 cm. Sign.
€ 550
€ 250
59.
FERDINAND COENRAETS (1860-1939)
Par pejzaža
Fac-simile, 52 x 31 cm. (x 2) Oko 1900. Sign.
€ 100
Madl`Art, 8. april 2012.
60.
MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
Cveće
Ulje na kartonu, 29 x 21 cm. Sign.
€ 175
61.
DRAGUTIN CIGARČIĆ (1922-1985)
Tri figure
Akvarel na hartiji, 18 x 21 cm. Sign.
€ 300
62.
IVANA DAVIDOVIĆ (1978)
Talasi
Kombinovana tehnika, 30 x 25 cm.
€ 200
63.
FRANE DELALE (1929-2008)
Primorski grad
Pastel na kartonu, 62 x 69 cm. 1979. Sign.
€ 150
Aukcija antikviteta i slika
64.
ALEKSANDAR DEROKO (1894-1988)
Rastko Petrović
Tuš i flomaster na hartiji, 27 x 19 cm. 1956. Sign.
€ 190
65.
DRAGO DOŠEN (1943)
Predeo 103
Tuševi i pero na hartiji, 50 x 45 cm. Sign.
€ 450
66.
JOVANA FILIPOVIĆ (1979)
Vagner
Kombinovana teh. na dasci, 10 x 21 cm. 2002/3. Sign.
€ 75
67.
FIŠTER IVICA
Beli konji
Ulje na staklu, 20 x 25 cm. 1989. Sign.
€ 150
Madl`Art, 8. april 2012.
68.
MALIŠA GLIŠIĆ (1885-1915)
Glava žene
Ulje na platnu, 35 x 25 cm. 0ko 1903. Sign.
€ 3.100
Iz zaostavštine adv. Nenada Popovića
69.
NEDELJKO GVOZDENOVIĆ (1902-1988)
Predeo
Gvaš na papiru, 25 x 33 cm. Sign.
€ 450
70.
KRSTO HEGEDUŠIĆ (1901 - 1975)
Odmor nadničara / Erotska scena
Tuš na kartonu, 57 x 50 cm. 1934. Sign.
€ 1.500
Aukcija antikviteta i slika
71.
SLOBODAN BODA GARIĆ (1921 - 2009)
Fontana na Stradunu
Ulje na platnu, 70 x 50 cm. Sign.
€ 250
72.
JOSIP GENERALIĆ (1935-2004)
Mapa grafika (7 kom.)
Grafika 56/100, 49 x 33,5 cm. 1984. Sign.
€ 650
73.
BOŽA ILIĆ (1919 - 1993)
Portret
Tempera na kartonu, 37 x 30 cm. 1942. Sign.
€ 600
74.
DRAGUTIN INKIOSTRI MEDENJAK (1866 – 1942)
Jugoslavija na Jadranu
Offset u boji, 71 x 42 cm. oko 1935. Sign.
€ 75
Madl`Art, 8. april 2012.
75.
OSKAR HERMANN
Cveće u vazi
Pastel i gvaš na papiru, 53 x 80 cm.
Oko 1930. Sign. Muenchen
€ 2.400
76.
O.HERMAN
Pariski restoran
Ulje na platnu, 41 x 53 cm. Sign.
77.
O.HERMAN
Monmartr
Ulje na platnu, 50 x 40 cm. Sign.
€ 1.800
€ 1.900
78.
MIRJANA JANKOVIĆ
Košara sa bojama
Ulje na kartonu, 42 x 39 cm. 1990. Sign.
€ 400
Aukcija antikviteta i slika
79.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE (1925-2008)
Dubrovnik
Ulje na kartonu, 34 x 47 cm. Sign.
€ 450
80.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Kvartet
Ulje na platnu, 49 x 34 cm. 1966.
€ 550
81.
MARTIN JONAŠ (1924 - 1996)
Ljuta domaćica
Kombinovana tehnika, 52 x 36 cm. Sign.
€ 100
82.
MLADEN JOSIĆ (1897-1972)
Portret devojke
Ulje na kartonu, 46 x 38 cm. 1956. Sign.
€ 950
Madl`Art, 8. april 2012.
83.
BOGOLJUB BOBA JOVANOVIĆ (1924)
Ženski akt
Olovka na hartiji, 22 x 15 cm. Sign. na poleđini
€ 150
84.
MILOSAV JOVANOVIĆ (1935)
Noć
Ulje na platnu, 70 x 50 cm. 1977. Sign.
€ 800
85.
DRAGOLJUB JOVIČIĆ (1964)
Kalemegdan
Ulje na platnu, 50 x 97 cm. 1994. Sign.
€ 250
86.
JAN KNJAZOVIC (1925-1986)
Ludi jarac
Ulje na platnu, 40 x 60 cm. 1982. Sign.
€ 500
Aukcija antikviteta i slika
87.
MARIJANA KARALIĆ (1948)
Balerina
Ulje na dasci, 20 x 35 cm. 2011. Sign.
€ 175
88.
MARIJANA KARALIĆ
Trešnje u korpi
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 35 x 27 cm. 2008. Sign.
€ 200
89.
ILIJA KOLARIĆ (1926-2003)
Dve jabuke
Ulje na platnu, 70 x 52 cm. Sign.
€ 275
90.
MITO KOMATINA (1956)
Žudnja za slobodom
Ulje na hartiji kaš. na karton, 50 x 70 cm. 1991. Sign.
€ 275
Madl`Art, 8. april 2012.
91.
MILUTIN KOPANJA (1946)
Mesečina
Akvarel, 40 x 26 cm. 1986. Sign.
€ 150
92.
TIVADAR KOŠUT (1947)
Odisej
Ulje na platnu, 70 x 46 cm. 1991. Sign.
€ 850
93.
DIJANA KOŽOVIĆ (1954)
Zimski pejzaž
Akvarel na hartiji, 23 x 30 cm. Sign.
€ 100
94.
JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
Rijeka Crnojevića
Pastel na kartonu, 28 x 42 cm. 1965. Sign.
€ 100
Aukcija antikviteta i slika
95.
IVAN LACKOVIĆ CROATA (1932-2004)
Zima
Ulje na staklu, 14 x 14,5 cm. 1978. Sign.
€ 350
96.
CVETKO LAINOVIĆ (1931-2006)
Bogorodica 1
Kombinovana tehnika na dasci, 48 x 33 cm. 2004.
Sign. na poleđini.
€ 650
97.
CVETKO LAINOVIĆ
Bez naziva
Crtež olovkom, 28 x 20 cm. Sign.
€ 100
98.
CVETKO LAINOVIĆ
Majka i dete
Crtež olovkom, 29 x 19 cm. Sign.
Madl`Art, 8. april 2012.
€ 125
99.
RATKO LALIĆ (1944)
Moje dvorište
Ulje na platnu, 114 x 124 cm. 1974.
Sign. na poleđini.
€ 3.800
100.
RATKO LALIĆ
Loza
Ulje na platnu, 100 x 100 cm. 1998.
Sign. na poleđini.
€ 2.200
101.
LJUBICA PETROVIĆ LUKOVIĆ (1885-1979)
Cveće u crvenoj vazi
Ulje na lesonitu, 61 x 47 cm.
€ 750
Iz zaostavštine adv. Nenada Popovića.
Aukcija antikviteta i slika
102.
SVETOLIK LUKIĆ (1908-1980)
Akt
Akvarel, 20, 5 x 29 cm. 1956. Sign.
€ 125
103.
NEPOZNATI SRPSKI SLIKAR
Enterijer
Ulje na lesonitu, 45 x 37 cm.
€ 625
Iz zaostavštine adv. Nenada Popovića.
104.
MOMČILO MACANOVIĆ (1966)
Čovek na doku
Ulje na dasci, 34 x 22 cm. 2004. Sign.
€ 600
105.
R. MAKSIMOVIĆ
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 45,5 x 61 cm. 1965. Sign.
€ 200
Madl`Art, 8. april 2012.
106.
MILAN CILE MARINKOVIĆ (1947)
Tri gracije
Ulje na hartiji, 70 x 50 cm. 1991. Sign.
€ 1.500
107.
DUŠAN MIKONJIĆ (1940)
Kalemegdan
Ulje na platnu, 80 x 250 cm. 1999. Sign.
€ 800
108.
DUŠAN MIKONJIĆ
Pogled na reku
Ulje na platnu, 50 x 60 cm. 1994. Sign.
€ 250
109.
DUŠAN MIKONJIĆ
Pogled na Beograd
Ulje na platnu, 60 x 81 cm. 1994. Sign.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
110.
GUSTAV MARX (1855-1928)
Omor konja
Ulje na platnu, 90 x 119 cm. 1923. Sign.
€ 3.200
111.
BRANKO MILJUŠ (1936-2012)
Zaboravljeni sadržaj puža
Grafika u boji A.O. 68 x 48 cm. Sign.
€ 125
112.
BRANKO MILJUŠ
Golubica
Grafika A.O. 23 X 15,5 cm. Sign.
€ 150
113.
BRANKO MILJUŠ
Drvo života
Grafika A.O. 24 x 19 cm. Sign.
€ 200
Madl`Art, 8. april 2012.
114.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908 - 1987)
Tramuntana
Ulje na platnu, 60 x 73 cm. 1981. Sign.
€ 9.800
115.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Cveće sa aktovima
Ulje na platnu, 65,5 x 55 cm. 1957. Sign.
€ 6.800
116.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Antigona
Lavirani tuš, 28 x 20 cm. 1973. Sign.
€ 250
Aukcija antikviteta i slika
117.
RADENKO MIŠEVIĆ (1920-1995)
Cveće
Akvarel, 34 x 24 cm. 1986. Sign.
€ 150
118.
DUŠAN MIŠKOVIĆ (1915-1993)
Venecija
Tuš/akvarel, 70 x 50 cm. 1964. Sign.
€ 325
119.
DUŠAN MIŠKOVIĆ
Žuti predeo sa topolama
Akvarel, 20 x 29 cm. 1956. Sign.
120.
DUŠAN MIŠKOVIĆ
Figura
Akvarel, 27 x 20 cm. oko 1955. Sign.
€ 100
€ 100
Madl`Art, 8. april 2012.
121.
M. MORETTI
Leto na obali
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. Sign.
€ 2.200
122.
SVETISLAV MLADENOVIĆ (1917 - 1995)
U čast Sezana
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 44 x 56 cm. 1983. Sign.
€ 300
123.
BOŽIDAR MITIĆ (1936)
Usamljena kuća
Ulje na platnu, 70 x 50 cm. Sign.
€ 275
Aukcija antikviteta i slika
124.
BOŽIDAR MITIĆ
Jesen
Ulje na platnu, 80 x 60 cm. Sign.
€ 350
125.
MARIOARA MOTOROJESKU (1928)
Na paši
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. 1972. Sign.
€ 700
126.
MIODRAG NAGORNI (1932)
Čovek u lavirintu života
Enkaustika i pesak na kartonu, 46 x 61 cm. 1965. Sign.
€ 900
127.
N.N.
Jedrenjak
Ulje na kartonu, 25 x 37 cm. 1922
128.
N.N.
Akt
Crtež olovkom, 30 x 20 cm. 2004. Sign.
€ 50
Madl`Art, 8. april 2012.
€ 200
129.
N.N.
Voćnjak
Ulje na platnu, 77 x 94 cm. 1940. Sign.
€ 3.000
130.
N.N.
Popodnevna šetnja
Ulje na platnu, 44 x 50 cm. Oko 1900.
€ 1.800
131.
N.N.
Aleja palmi
Ulje na lesonitu, 39 x 51 cm. 1950. Sign.
€ 1.800
132.
NEPOZNATI SRPSKI SLIKAR
Šljive
Ulje na kartonu, 24 x 35 cm.
€ 200
Iz zaostavštine adv. Nenada Popovića.
Aukcija antikviteta i slika
133.
PREDRAG NEŠKOVIĆ (1938)
Zlatar
Ulje na platnu, 72 x 80 cm. 1985. Sign.
€ 700
135.
PREDRAG NOVAKOVIĆ (1963)
Ulica u Zemunu
Ulje na platnu, 33 x 46 cm. Sign.
€ 400
134.
MILIVOJE NOVAKOVIĆ KANJOŠ (1938)
Cveće
Ulje na platnu, 70,5 x 30,5 cm. Sign.
€ 200
136.
ZORAN PAVLOVIĆ (1932 - 2006)
Bez naziva
akvarel, 40 x 54 cm. 1957. Sign.
€ 200
Madl`Art, 8. april 2012.
137.
STOJAN PAČOV (1934)
Bežanijska ulica
Ulje na platnu, 59 x 89 cm. Sign.
€ 400
138.
STOJAN PAČOV
Kolonija Bože Kovačevića,Zlatibor
Ulje na platnu, 44 x 54 cm. Sign.
€ 350
139.
STOJAN PAČOV
Balkanska ulica
Ulje na kartonu, 21 x 36 cm. 2004. Sign.
€ 200
140.
VOJISLAV PECARSKI (1912-1991)
Žuto jutro
Ulje na lesonitu, 24 x 30 cm. 1982. Sign.
€ 75
Aukcija antikviteta i slika
141.
NADEŽDA PETROVIĆ (1873-1915)
Mlada žena
Ulje na kartonu, 42 x 33 cm. Oko 1907.
€ 28.000
Iz zaostavštine adv. Nenada Popovića.
Reprodukovano na str. 56,
Katarina Ambrozić: Nadežda Petrović, 1978.
Madl`Art, 8. april 2012.
142.
NADEŽDA PETROVIĆ
Breza i jela
Ulje na platnu, 49 x 35 cm. 1900.
€ 28.000
Iz zaostavštine adv. Nenada Popovića.
Reprodukovano na str. 233,
Katarina Ambrozić: Nadežda Petrović, 1978.
Aukcija antikviteta i slika
143.
ZORA PETROVIĆ (1884-1962)
Cveće
Ulje na platnu, 60 x 36 cm. Sign.
€ 4.700
Iz zaostavštine adv. Nenada Popovića.
144.
JEFTA PERIĆ (1895-1967)
Golubac sa zapadne strane
Ulje na kartonu kaš. na šper, 13,6 x 20,3 cm.
oko 1935. Sign.
€ 300
145.
JEFTA PERIĆ
Veliki Kazan
Ulje na kartonu kaš. na šper, 13,6 x 20,3 cm.
oko 1935. Sign.
€ 300
Madl`Art, 8. april 2012.
146.
ILIJA PANDUROVIĆ (1933)
Beograd
Ulje na platnu, 27,5 x 15 cm. 1968. Sign.
€ 125
147. ILIJA PANDUROVIĆ
Dva goluba
Ulje na platnu, 25 x 25 cm. 2001.
Sign. na poleđini.
148. MIODRAG PETROVIĆ (1888-1950)
Mlada šuma
Ulje na platnu, 45 x 63 cm. oko 1926. Sign.
€ 500
149.
PAVEL POP (1948)
Fantazmagorije
Bakropis A.O. 29 x 20 cm. 1985. Sign.
€ 75
Aukcija antikviteta i slika
€ 100
150.
PABLO PICASSO (1881-1973)
Sculptor at Rest,Reclining model, and Sculpture
Litografija, 21 x 28 cm. 1933/1956. Sign.
€ 1.250
151. DIMITRIJE POPOVIĆ (1951)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 62 x 48 cm. 1986. Sign.
€ 850
152.
DIMITRIJE POPOVIĆ
Omaggio a Leonardo
Suva igla, akvarel, olovka, 32 x 27 cm. 1987. Sign.
€ 550
153.
DIMITRIJE POPOVIĆ
Omaggio a Leonardo
Suva igla, akvarel, olovka, 52 x 39 cm. 1986. Sign.
€ 650
Madl`Art, 8. april 2012.
154.
NATALIJA POPOV (1950)
Pejzaž
Ulje i uljani pastel, 70 x 50 cm. 2009. Sign.
€ 300
155.
GORDANA POPOVIĆ (1932)
Bez naziva
Ulje na lesonitu, 39 x 44 cm. Oko 1964.
€ 200
156.
SVETLANA POPOVSKA
Jabuke na miljeu
Ulje na platnu, 38 x 55 cm. 2001. Sign.
€ 400
Aukcija antikviteta i slika
157.
MIHAILO BATA PROTIĆ (1922 - 1999)
Bez naziva
Ulje na platnu, 75 x 60 cm. 1980. Sign.
€ 400
158.
M. POPOVIĆ
Iz ateljea
Tempera na kartonu, 28 x 20,5 cm. Sign.
€ 260
159.
MIĆA POPOVIĆ (1923-1996)
Prizor 83/II
Grafika 78/90, 30 x 54 cm. 1983. Sign.
€ 150
160.
MIĆA POPOVIĆ
Tri figure
Grafika/A.O, 30 x 25 cm. 1985. Sign.
€ 150
161.
MIĆA POPOVIĆ
Mrtva priroda
Grafika 38/50, 44 x 50 cm. 1982. Sign.
€ 200
Madl`Art, 8. april 2012.
162.
BOŽA PRODANOVIĆ (1923-2006)
Pismo kući 1
Tuš na hartiji, 17 x 23 cm. 1946. Sign.
€ 125
163.
BOŽA PRODANOVIĆ
Pismo kući 2
Tuš na hartiji, 19 x 25 cm. 1946. Sign.
€ 125
164.
PETAR PUTIĆ (1949)
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 18 x 24 cm. Sign.
€ 200
165.
IVAN RADOVIĆ (1894-1973)
Akt
Crtež tušem, 23,5 x 11 cm. 1917. Sign.
€ 250
Aukcija antikviteta i slika
166.
SLOBODANKA RAKIĆ ŠEFER (1953)
Kad se cvetne otvore dveri
Ulje na platnu, 40 x 40 cm. 2009. Sign.
€ 525
167.
JOVAN RAKIDŽIĆ (1944)
Bez naziva
akvarel, 47 x 64,5 cm. 1987. Sign.
€ 150
168.
BARRY ROWE
Silver arrows (Yougoslav grand prix 1939)
Giclee print 51/195, 45 x 60 cm.
€ 350
169.
LJUBICA CUCA SOKIĆ (1914 - 2009)
Zimski pejzaž
Olovka na hartiji, 18,5 x 26 cm. Sign.
€ 225
Madl`Art, 8. april 2012.
171.
ĐORĐE SOKOLOVSKI (1963)
Mali Kalemegdan
Ulje na platnu, 40 x 40 cm. 1994. Sign.
€ 225
170.
IVANA DRAGUTINOVIĆ SOKOLOVSKI (1974)
V. i njena leđa
Ulje na platnu, 100 x 70 cm. 1998. Sign. na poleđini
€ 325
172.
DIMITRIJE SRETENOVIĆ
Bez naziva
Ulje na platnu, 40 x 30 cm. Sign.
€ 175
Aukcija antikviteta i slika
173.
ST. LO CICERO
Ambiguita
Ulje na dasci, 35 x 25 cm. 1977. Sign.
€ 750
174.
MILAN STAŠEVIĆ (1946)
Razlaganje
Kombinovana tehnika, 40 x 30 cm. 2000. Sign.
€ 250
176.
SAVA STOJKOV (1925)
Zrela žita
Ulje na staklu, 64 x 54 cm. 1986. Sign.
€ 2.300
175.
MOMČILO STEVANOVIĆ (1903-1990)
Akt
Olovka na hartiji, 20 x 31 cm. Oko 1925. Sign.
€ 175
177.
OLIVER TIHI (1943 - 1995)
Muzikanti
Kombinovana tehnika, 48 x 64 cm. Sign.
€ 200
Madl`Art, 8. april 2012.
178.
BOGDAN ŠUPUT (1914 - 1942)
Portret devojke (lice i naličje)
Gvaš na hartiji, 40 x 30 cm. Sign.
€ 600
179.
BOGDAN ŠUPUT
Portret muškarca
Ugljen na hartiji, 47 x 31 cm.
180.
BOGDAN ŠUPUT
Novosadski most
Olovka na hartiji, 10 x 16 cm.
€ 175
Aukcija antikviteta i slika
€ 175
181.
UROŠ TOŠKOVIĆ (1932)
Ratnik
Tuš na hartiji, 64,5 x 44 cm. 1977. Sign.
€ 350
182.
AFANSIJ ŠELEUMOV (1892-1983)
Ulazak Romanova u Moskvu
Ulje na platnu, 80 x 120 cm. oko 1935.
€ 6.800
183. IVAN TABAKOVIĆ (1898-1977)
Muzičari
Crtež olovkom, 39 x 29 cm. 1935. Sign.
€ 700
184.
IVAN TABAKOVIĆ
Iz ciklusa Skriveni svetovi
Kombinovana tehnika, 27,5 x 15,5 cm. 1960. Sign.
€ 400
Madl`Art, 8. april 2012.
185.
RADOVAN TRNAVAC MIĆA (1950)
Dogodilo se na Balkanu
Ulje na platnu, 140 x 220 cm. 2006. Sign.
€ 2.500
186.
RADOVAN TRNAVAC MIĆA
Sto lica u 4 varijante
Ulje na dasci, h = 88 cm. 2006. Sign.
€ 400/kom.
187.
NADINA VATOVEC (1925)
Akt
Ulje na lesonitu, 22 x 18 cm. Sign. na poleđini
€ 100
188.
VLADIMIR VELIČKOVIĆ (1935)
Skakači
Grafika 10/10, 105 x 65 cm. 1987. Sign.
€ 300
Aukcija antikviteta i slika
189.
V. VNUKOV
San na Volgi
Tempera na kartonu, 40 x 64 cm. Oko 1910. Sign.
€ 225
190.
M.VUKOBRAT
Dalmatinska Zagora (povratak sa pazara)
Akvarel, 17 x 25 cm. 1945. Sign.
€ 150
191.
ŽEDRINSKI VLADIMIR (1899-1974)
Ratna karikatura
Tuš na hartiji, 20 x 30 cm. 1940. Sign.
€ 100
192.
ŽUK KLEMENTIJEVIČ VLADIMIR
Pejzaž u suton
Ulje na kartonu, 28 x 37 cm. Sign.
€ 125
Madl`Art, 8. april 2012.
Aukcija antikviteta i slika
Download

26. Aukcija antikviteta i slika