,
Art
Madl
a u c t i o n h o u s e
Prva aukcijska kuća u Srbiji
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
9 - 16. decembar 2012. godine. Vreme: 10 – 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
Aukcija:
16. decembar 2012. godine. Vreme: 19h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
9 - 16. December 2012. (10 a.m. – 8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Auction sale:
16. December 2012. (7 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1
2
3
4
1.
Porcelanska kompozicija
Nemačka, XIX vek. Volkstedt, Aelteste Volkstedter
Porzellanfabrik Triebner, Ens & Co. Pastoralna
scena oslikana rukom. Dimenzije: 18 x 15 cm.
€ 150
3.
Porcelanska patka
Nemačka. Između dva rata. Ilmenau, Gebr. Metzler &
Ortloff. Visina: 20 m.
€ 150
2.
Porcelanska figura pastira sa psom
Mađarska, Zsolnai, žig: IzsoM 1861. Visina: 24 cm.
€ 200
4.
Porcelanska kompozicija patke
Mađarska, Zsolnai. Visina: 17 cm.
€ 65
5.
Porcelanska vaznica
Meissen, Nemačka, početak XX veka.
Visina: 9 cm.
€ 75
6.
Porcelanska činija
Schlaggenwald
Češka, 1819. godina. Na dnu utisnuto
slovo S i godina izrade. Prečnik: 27 cm.
€ 100
7.
Par porcelanskih šoljica
sa tacnicama i tanjirima
LFZ, Rusija. € 65
5
6
7
8.
Porcelanska figura devojke
Španija, Lladro.Visina: 40 cm. € 150
9.
Oslikane keramičke pločice
Holandija, Delft, oko 1700. Dimenzije: 26 x 26 cm.
€ 400 (4 kom.)
10.
2 porcelanske pločice sa slikama starog Berlina (u kutiji)
Nemačka, Meissen. 37 x 23 cm. € 150
11
12
13
11.
Supijera
Nemačka, kraj XIX veka. Villeroy & Boch, Dresden.
Visina: 26 cm, prečnik: 30 cm. € 100
12.
Porcrlanska činija sa 6 tanjirića
Češka. Žig: Chodau Haas & Czjizek. Prečnik činije: 25 cm,
prečnik tanjirića: 18 cm.
€ 125
13.
Japanska vaza
Majolika oslikana emailom. Visina: 23 cm.
€ 75
14.
Lovački ukrasni tanjir
Srednja Evropa. Keramika. Prečnik: 45 cm.
€ 125
15.
Staklena vaza
Austrougarska, oko 1900. Oslikana
emailom floralnim motivima i pozlata.
Visina: 18,5 cm.
€ 125
16.
Stakleni flakon sa čašicama
(komplet sa postoljem)
Jagodina, oko 1900. Visina: 27 cm.
€ 200
17.
Plava vaza bohemia
Brušeno staklo. Visina: 15 cm.
€ 65
15
16
17
18.
Plava kristalna čaša
Oslikana emailom floralnim
motivima.Visina: 20 cm.€ 75
19.
Mozer vaza
Oko 1920. Brušeno staklo.
Visina: 17 cm.
€ 200
20.
Kristalna vaza
Češka. Visina: 17 cm.
€ 50
18
19
20
21
22
21.
Staklene čaše
Oko 1930. Ukrašene brušenim
grozdovima. Visina: 18,5 cm.
(24 kom.)
€ 65
22.
Staklena vaza
Oslikana emailom motivima
lastavica. Visina: 10 cm.
€ 65
23
23.
Bokal
Mlečno liveno staklo. K & Co.
Visina: 21 cm.
24
25
25.
Stakleni flakon
Rukom oslikan floralnom ornamentikom.
Visina: 28,5 cm.
€ 50
€ 75
24.
Replika antičkog putira
Sa erotskim scenama. Mesing posrebreni.
Visina: 14 cm.
€ 100
27
26.
Činija za voće
Oko 1920. Visina: 26 cm.
28
€ 125
30
29
27.
Filigranska vaza
Prizren. Težina: 114 gr, visina: 18 cm.
€ 225
29.
Stoni ram za fotografiju
Pozlaćeni mesing. Visina: 13 cm.
€ 75
28.
Filigranski poslužavnik
Prizren. Težina: 58 gr, dužina 16 cm.
€ 125
30.
Filigranska tabakera
Prizren. Težina: 116 gr, dimenzije: 9,5 x 7,5 x 1 cm.
€ 225
31
32
31.
Lampa
Oko 1920. Kugla višebojno staklo. Visina: 40 cm.
€ 275
32.
Art Deco zglobna lampa
Visina: 60 cm.
€ 275
33.
Pozlaćeno ogledalo u Rococo stilu
Šlifovano staklo. Visina 176 cm.
€ 375
34.
Zidni pozlaćeni sat
U Empire stilu. Otkucava na pola i pun sat. Visina: 70 cm.
€ 250
35.
Stoni sat
Nemačka , od 1930. Lauffer. Zvoni na pola, četvrt i pun sat
sa Westminster melodijom. Dimenzije: 49 x 21,5 cm.
€ 250
36.
Tapiserija sa floralnom
ornamentikom
Kraj XVIII veka.
Dimenzije: 285 x 147 cm.
€ 7.600
37.
Knjiga crteža Ljube Ivanovića Južna Srbija
Ofset štampa Državne Štamparije u Beogradu, 1928.
Dimenzije: 25,5 x 35,5 cm.
€ 150
38.
Mapa južne Evrope
Matthaeo Seutter (1647-1756) Početak XVIII veka, 54 x 60 cm.
€ 550
39.
Pozlaćeni drveni stočić
Visina: 76 cm.
€ 300
40.
Netiš
Biedermeier. Dimenzije: 78 x 61 x 45 cm.
€ 250
41.
Ikona Rođenje Isusa Hrista
Rumunija, kraj XVIII veka. Ulje na dasci, 37 x 30 cm.
€ 800
42.
Ikona Vavedenje Bogorodičino
Levantinski barok (Grčka-Makedonija). Ulje na dasci, prva
polovina XVIII veka. 35 x 26 cm. (ošt. plamenom kandila)
€ 450
43.
JOŽEF AČ (1914-1990)
Bez naziva
Ulje na platnu, 51 x 70 cm. 1957. Sign.
€ 800
44. STOJAN ARALICA (1883-1980)
Ženski akt
Olovka i mastilo na hartiji, 29 x 22,5 cm. 1949.
€ 200
45.
RADOMIR ANTIĆ ( 1929 -2002)
Mrtva priroda sa ribom
Ulje na platnu, 61 x 35 cm. Sign.
€ 250
46.
RADOMIR ANTIĆ
Mrtva priroda
Ulje na lesonitu, 50 x 40 cm. Sign.
€ 200
47. MIROSLAV ARSIĆ
Trebinje
Ulje na platnu, 76 x 93 cm. 2011. Sign.
€ 450
49. PAVLE BLESIĆ (1924)
Kapija
Ulje na šperu, 31,5 x 22 cm. 1993. Sign.
€ 150
48. MOŠE BARAK (1928-1960)
Šuma
Ulje na platnu, 73 x 92 cm. 1955.
€ 450
50.
PAVLE BLESIĆ
Kapija
Ulje na lesonitu, 58 x 21,5 cm. Sign.
€ 200
52.
MILAN BOŽOVIĆ (1909-1998)
Petrovac na moru
Ulje na platnu, 38 x 50 cm. 1966. Sign.
€ 450
51.
SLAVA BOGOJEVIĆ (1922-1978)
Hrizanteme
Ulje na platnu, 70 x 54 cm. 1965. Sign.
€ 500
53.
KOSTA BRADIĆ (1927)
Sv. Ratnik Nikita
Ulje na šperu, 28 x 34 cm. 1989. Sign.
€ 425
54.
KOSTA BRADIĆ
Verenica
Ulje na platnu, 54 x 67 cm. 1960. Sign.
€ 1.600
55.
MILAN BUTOZAN (1905-1943)
Perunike
Ulje na šperu, 70 x 54 cm. Oko 1935. Sign.
€ 550
56.
MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
Vodenica na Kolubari
Ulje na platnu, 47 x 60 cm. Sign.
€ 350
57.
ZORKA CEROVIĆ (1947)
Madona sa detetom
Ulje na lesonitu, 30 x 20 cm. 2012. Sign.
€ 200
58. ZORKA CEROVIĆ
Maslinjak
Ulje na lesonitu, 30 x 30 cm. 2012. Sign.
€ 250
59. IVAN ČAĆE (1903-1948)
Vodice kod Šibenika
Ulje na platnu, 25 x 31 cm. 1932. Sign.
€ 250
60.
SLAVKO ČVOROVIĆ (1934-2011)
Crkva Kneza Lazara
Ulje na platnu, 35 x 50 cm. 2000. Sign.
€ 150
61.
MIRKO DALJEV (1909-1976)
Šuma
Ulje na kartonu, 45 x 58 cm. Sign.
€ 250
62.
CVETAN DIMOVSKI (1942)
Danaja
Akva tinta u boji 14/20, 55 x 74 cm. 1973. Sign.
€ 175
63.
DOROŠKI
Makedonska kasaba
Ulje na kartonu, 33 49 cm. 1924. Sign.
€ 275
64.
DRAGO DOŠEN (1943)
Predeo 52
Tuševi i pero na hartiji, 40 x 46,5 cm. 1981. Sign.
€ 500
65.
MILENKO ĐURIĆ (1894-1945)
Sarajevo
Olovka na hartiji, 40 x 29 cm. 1923. Sign.
€ 200
66.
MILENKO ĐURIĆ
Na obali reke
Bakropis, 20 x 26 cm. 1917. Sign
€ 100
68.
EMIR DRAGULJ
Fijaker
Grafika A.O. 6/12, 53 x 78 cm. 1986.Sign.
€ 325
67.
EMIR DRAGULJ (1939-2002)
Enterijer
Grafika 6/12, 78 x 53 cm. 1987. Sign.
€ 325
69.
EMIR DRAGULJ
Pred brdom
Akvatinta u boji E.A, 33 x 29 cm. 1974. Sign.
€ 350
70.
STOJAN ĐURIĆ (1962)
Ribarska barka
Ulje na platnu, 40 x 30 cm. 2012. Sign.
€ 185
72.
GRAFIČKI KOLEKTIV
Boško Karanović, Stojan Ćelić i Mladen Srbinović
Grafika, 35 x 49 cm. 1955. Sign.
€ 125
71.
OLIVERA SEKA GALOVIĆ (1923)
Fazani
Ulje na platnu, 55 x 33 cm. Sign.
€ 250
73.
R.HAINDL
Primorski pejzaž
Ulje na kartonu, 36 x 96 cm. Sign.
€ 350
74.
NUSRET HRVANOVIĆ (1939)
Zov
Akvatinta A.O. 48 X 60 cm. 1980. Sign.
€ 150
75.
MLADEN JOSIĆ (1897-1972)
Cveće u vazi
Ulje na šperu, 57 x 44 cm. Oko 1952. Sign.
€ 2.900
76.
KOSTA JOSIPOVIĆ (1887-1919)
Jedrilice u luci
Ulje na platnu, 27 x 34 cm. Sign.
€ 2.900
Autor je učio kod Riste Vukanovića i u Minhenu. Ranjavan u Balkanskom i I svetskom ratu. Lečio se u Bizerti i Nici
(gde je slikao jedrilice u luci). Vratio se 1918, učestvovao u proboju Solunskog fronta, kada je teško ranjen. Preminuo u
skopskoj vojnoj bolnici 1919.
77.
LJUBA IVANOVIĆ (1882-1945)
Bela crkva
Olovka na hartiji, 25 x 35 cm. 1937. Sign.
€ 350
78.
MARTIN JONAŠ (1924-1996)
Čovek i klip
Grafika u boji, 32 x 45 cm. 1992. Sign.
€ 100
79.
OLIVERA KANGRGA (1923-1999)
Stablo
Ulje na platnu, 67,5 x 50 cm. Sign.
€ 500
80.
MARIJANA KARALIĆ (1948)
Zimski pejzaž
Ulje na lesonitu, 35 x 28 cm. 2010. Sign.
€ 125
81.
MOMO KAPOR (1937-2010)
Ruke
Kombinovana tehnika. 60 x 45 cm. 1982. Sign.
€ 700
82.
MOMO KAPOR
Kralj i dama herc
Kombinovana tehnika, 100 x 70 cm. 1986. Sign.
€ 1.800
83.
VERA KARAMATIJEVIĆ (1927-1997)
Predeo iz okoline Jagodine
Pastel, 32 x 40 cm. 1985. Sign.
€ 125
84.
JANUSZ KONICKI
Portret majora Vukčevića
Akvarel, 36 x 25 cm. 1942. Sign.
€ 300
85.
MILAN KEČIĆ (1910-1998)
Ruže
Ulje na dasci, 45 x 64 cm. 1968. Sign.
€ 900
86.
MILAN KEČIĆ
Polje
Ulje na platnu, 44 x 63 cm. Sign.
€ 400
87.
ILIJA KOLARIĆ (1926-2003)
Dve jabuke
Ulje na platnu, 70 x 52 cm Sign.
€ 250
88.
ILIJA KOLARIĆ
Saborna crkva, Beograd
Ulje na platnu, 33,5 x 25 cm. Sign.
€ 75
89.
KOSTA KRIVOKAPIĆ (1912-1990)
Beton hala
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. 1975. Sign.
€ 550
90.
DIJANA KOŽOVIĆ (1954)
Kosančićev venac
Akvarel, 29 x 21 cm. Sign.
€ 75
91.
LIZA KRIŽANIĆ (1905-1982)
Kuća na obali
Ulje na platnu, 32 x 44,5 cm. Sign.
€ 400
92. LIZA KRIŽANIĆ
Morska obala
Ulje na platnu, 53 x 72 cm. Sign.
€ 700
93.
JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
Durmitor
Ulje na platnu, 76,5 x 105 cm. 1936. Sign.
€ 1.000
94.
A.KSENOZOV
Cveće
Ulje na platnu, 31 x 26 cm. Oko 1930. Sign.
€ 75
95.
KAROLY KRUSNYAK (1889-1960)
Devojke čitaju pismo
Ulje na platnu, 107 x 135 cm. Sign.
€ 750
96.
CVETKO LAINOVIĆ (1931-2006)
Bez naziva
Ulje na kartonu, 20 x 14 cm. Sign.
€ 150
98.
ANTON LUKATELI (1916-1995)
Venera
Ulje na platnu, 67 x 95 cm. 1952. Sign.
€ 450
97.
PETAR LUBARDA (1907-1974)
Seoski pejzaž
Akvarel, 35,5 x 46 cm. 1944. Sign.
€ 1.600
99.
OZRENKA MAJSTOROVIĆ
Manastir Poganovo-Pirot
Ulje na platnu, 156x 196 cm. 1989. Sign.
€ 550
100. IVANA MANDIĆ (1985)
Ohridsko jezero
Akril na platnu, 50 x 70 cm. 2009. Sign.
€ 150
101. ZDRAVKO MANDIĆ (1935 - 2012)
Reka u magli
Ulje na platnu, 64 x 80 cm. Sign.
€ 465
102. DUŠAN MIKONJIĆ (1940)
Beograd
Ulje na platnu, 80 x 250 cm. 1999. Sign.
€ 600
103. MILIĆ OD MAČVE (1934-2000)
Manastir Fenek u Sremu
Akvarel, 35 x 49 cm. 1990. Sing.
€ 400
104. MILIĆ OD MAČVE
Trojanski manastir na planini Balkan
Akvarel, 37 x 60,5 cm. 1988. Sign.
€ 450
105. SLAVKO MATKOVIĆ (1948-1994)
Bez naziva
Tuš na papiru, 16,5 x 12,5 cm. 1966. Sign.
€ 100
106. SLAVKO MATKOVIĆ
Bez naziva
Tuš na papiru, 18,5 x 14,5 cm. 1969. Sign.
€ 100
108. VLADAN MICIĆ MICKE (1945)
Obala
Ulje na platnu, 40 x 50 cm. 1992. Sign.
€ 175
107. VELJKO MIHAJLOVIĆ (1948)
Sveta gora - Hilandar
Grafika 6/10, 53 x 40 cm. 1985. Sign.
€ 100
109. VLADAN MICIĆ MICKE
Večernji akt
Komb. teh. na hartiji, 63 x 49 cm. 1970. Sign.
€ 150
110. NENAD MARASOVIĆ (1954)
Bez naziva
Ulje na platnu, 73 x 60 cm. 1983. Sign.
€ 500
112. DUŠAN MIŠKOVIĆ (1915-1993)
Venecija
Tuš, akvarel, 70 x 50 cm. 1964. Sign.
€ 250
111. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908-1987)
Violončelistkijna
Akvarel, 41,5 x 29 cm. 1985. Sign.
€ 250
113. ZORAN ANTONIO MUŠIĆ (1909-2005) Attrib.
D’apres Pirandello
Ugalj na hartiji, 29 x 21 cm. Sign.
€ 450
114. KOLJA MILUNOVIĆ (1935)
Brod
Akril i olovka na hartiji, 27 x 38,5 cm. 1993. Sign.
€ 450
116. KOLJA MILUNOVIĆ
Ostaci statue i lavirint
Crtež na hartiji, 70 x 100 cm. 1988. Sign.
€ 600
117. MIODRAG NAGORNI (1932)
Beskrajna nevinost života
Ulje na platnu, 206 x 160 cm. Sign.
€ 1.300
115. KOLJA MILUNOVIĆ
Arka-azijatika
Akvarel, olovka na hartiji, 27,5 x 32,5 cm. 1993. Sign.
€ 450
118.
VANGEL NAUMOVSKI (1924-2006)
Igra
Grafika E.A. 68 x 50 cm. Sign.
€ 200
119. S.NIKOLIĆ
Salaš
Ulje na lesonitu, 50 x 71 cm.
1971. Sign.
€ 900
120. VLADIMIR NIKOLIĆ
Primorski grad
Ulje na platnu, 68 x 84 cm. 1960. Sign.
€ 350
121. N.N.
Dečak
Ulje na platnu kaš. na karton 28 x 23 cm.
€ 150
122. ZORA PETROVIĆ (1884-1962)
Cveće
Ulje na platnu, 60 x 36 cm. Sign.
€ 2.600
123. ZORA PETROVIĆ
Dve studije psa koji spava
Olovka na hartiji, 19 x 29 cm. Oko 1935.
€ 150
124. LJUBICA PETROVIĆ LUKOVIĆ (1885-1979)
Cveće u crvenoj vazi
Ulje na lesonitu, 61 x 47 cm.
€ 300
125. ILIJA PANDUROVIĆ (1933)
Avgust u Beogradu
Ulje na platnu, 23,5 x 27 cm. 2000. Sign.
€ 100
126.
MIODRAG PETROVIĆ (1888-1950)
Mlada šuma
Ulje na platnu, 45 x 63 cm. Oko 1926. Sign.
€ 425
127. MILICA PETROVIĆ
Beogradske krošnje
Pastel, 64 x 49 cm. 1990. Sign.
€ 150
128. ROMAN PETROVIĆ (1896 - 1947)
Dvorište
Grafika, 56 x 40 cm. Sign.
€ 150
129. ROMAN PETROVIĆ
Kule
Grafika, 56 x 40 cm. Sign.
€ 125
130. DIMITRIJE POPOVIĆ (1951)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 62 x 48 cm. 1986. Sign.
€ 675
132. DIMITRIJE POPOVIĆ
Flora
Suva igla, akvarel,
23 x 17 cm. 1986. Sign.
€ 250
131. DIMITRIJE POPOVIĆ
Omaggio a Leonardo
Suva igla, akvarel, olovka,
32 x 27 cm. 1987. Sign.
133. DIMITRIJE POPOVIĆ
Omaggio a Leonardo
Suva igla, akvarel, gvaš,
28 x 14 cm. 1986. Sign.
€ 200
€ 450
134. LJUBA POPOVIĆ (1934)
Bez naziva
Tuš na hartiji,
27 x 21 cm. 1971. Sign.
€ 150
135. PERO POČEK (1878-1963)
Vrhovi Crne Gore
Ulje na dasci, 27 x 42 cm. Oko 1905. Sign.
Majstor crnogorske tematike. 1907. dobio je Grand Prix na izložbi Balkanske umetnosti u Rimu, a Knjaz
Nikola mu je otvorio samostalnu izložbu u Biljardi na Cetinju.
€ 8.000
136. ATTILIO PRATELLA (1856-1949)
Inverno
Ulje na dasci, 24 x 29,5 cm. Oko 1900. Sign.
€ 2.800
137. I.V. PILIPENKO
Cveće
Ulje na platnu, 59 x 49 cm. 1990. Sign.
€ 250
138. MILETA PRODANOVIĆ (1959)
Bez naziva
Tuš, 13 x 15,5 cm.
€ 125
139. MILETA PRODANOVIĆ
Bez naziva
Tuš, 14,5 x 10,5 cm.
€ 125
140. RAJKO RADOVIĆ
NUKLEARNI (1922-1977)
Porodica
Tuš, 49 x 29 cm. 1959.
Sign.
€ 150
141. MIODRAG ROGIĆ (1932)
Predeo
Grafika u boji A.O.
34,5 x 27,5 cm. 2012. Sign.
€ 75
142. VASILIJE REZNIKOV (1884-1965)
Enterijer
Ulje na platnu, 76 x 86 cm.
€ 350
143. KEMAL RAMUJKIĆ (1947)
Kuća sa čempresima
Ulje na platnu, 59 x 49 cm. Sign.
€ 500
144. BARRY ROWE
Silver arrows (Yougoslav grand prix 1939)
Giclee print 51/195, 45 x 60 cm.
€ 300
145. GRIGORIJE SAMOJLOV (1904-1989)
Pariski cirkus
Akvarel, 11 x 36 cm. Sign.
€ 200
146. SVETOZAR SAMUROVIĆ (1928-2001)
Bez naziva
Ulje na kartonu, 50 x 36 cm. 1989. Sign.
€ 550
147. LJUBICA CUCA SOKIĆ (1914-2009)
Kuće u nizu
Ulje na platnu, 45,5 x 61 cm. Sign.
€ 4.600
148. VOJO STANIĆ (1924)
Igra
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 28 x 22 cm. 1966.
€ 2.700
149. GABOR SILAĐI (1926-2007)
Suton na Tisi
Ulje na platnu, 54 x 72 cm. 1996. Sign.
€ 350
150. ŽARKO STEFANČIĆ (1950)
Nedeljno popodne
Ulje na platnu, 91 x 60 cm. 1982. Sign.
€ 950
151. ADAM STEFANOVIĆ (1832-1887)
Stefan Dečanski
Ulje na platnu, 100 x 64 cm. 1860/70.
€ 1.200
152. Ž.STEVANOVIĆ
Montmartre
Ulje na platnu, 66 x 48 cm. 1973. Sign.
€ 550
153. SRETEN STOJANOVIĆ (1898-1960)
Slepi gusar Filip Višnjić
Reljef u bronzi, 33 x 23,5 cm. Oko 1952. Sign.
€ 800
155. DESA ŠABAN
Kolašin u magli
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 30 x 42 cm. Sign.
€ 125
154. GUGLIELMO STRACCA (1889-1979)
4 godišnja doba
Ulje na lesonitu, 14 x 15 cm (4 kom). Sign.
€ 275
156. DESA ŠABAN
Kanjon Morače
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 47 x 67 cm. Sign.
€ 250
157. BOGDAN ŠUPUT (1914-1942)
Sedeći ženski akt
Ulje na platnu, 64 x 52 cm.
€ 7.000
Postoji akt istog modela u drugom
polažaju koji je sign. Bogdan Šuput.
158. ĐURĐE TEODOROVIĆ (1907-1986)
Mrtva priroda sa ribom
Tempera na hartiji, 34,5 x 29,5 cm. 1955. Sign.
€ 400
159. STANKA TODOROVIĆ (1946)
Krajputaš-Milutin
Komb. teh. na platnu, 180 x 90 cm. 2002. Sign
€ 1.200
160. LEONID ŠEJKA (1932-1970)
Enterijer sa klavirom
Olovka na hartiji, 13,5 x 10,5 cm. 1955. Sign.
€ 300
161. MILAN TEPAVAC TARIN (1957)
Molitva
Digital fotografija na drvetu, 44 x 53 cm. 2009. Sign.
€ 400
162. JELENA VICKOVIĆ
Kavez
Pastel, 39 x 27 cm. 1990. Sign.
€ 150
163. SVETISLAV VUKOVIĆ (1901 - 1980)
Par u polju
Ulje na platnu, 130 x 160 cm. 1941. Sign.
€ 2.300
164. ELZA VUČETIĆ WIELAND
SCHMIDT (1880-1969)
Motiv sa primorja
Ulje na kartonu, 27 x 35 cm. Sign.
€ 325
166. ZORAN ŽUGIĆ (1950)
Uško
Ulje na platnu, 47 x 50 cm. 2004. Sign.
€ 450
165. VLADIMIR ZELINSKI (1894-1943)
Žetva
Ulje na kartonu, 16 x 16,5 cm. 1942. Sign.
€ 125
167. ZORAN ŽUGIĆ
Gledanje u budućnost
Ulje na lesonitu, 51 x 43 cm. 2006. Sign.
€ 400
Download

29. Aukcija antikviteta i slika