,
Art
Madl
a u c t i o n h o u s e
Prva aukcijska kuća u Srbiji
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
10 - 17. mart 2013. godine. Vreme: 10 – 20h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
Aukcija:
17. mart 2013. godine. Vreme: 19h
Ugao Kneginje Zorke i Makenzijeve ulice,
Vračar, Beograd
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
10 - 17. March 2013. (10 a.m. – 8 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Auction sale:
17. March 2013. (7 p.m.)
Corner of Kneginje Zorke and Makenzijeva Street,
Vračar, Belgrade
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1
2
1.
Zsolnay figura igračice
Mađarska. Visina: 21 cm.
€ 75
2.
Porcelanska figura devojčice
Biskvit porcelan, visina: 16 cm. € 75
3.
Herend figura bogorodice
Mađarska. Visina: 28 cm.
€ 200
7.
Supijera+ oval+ tanjir
Češka. Žig: THUN. T.K. sa
krunom. Dim.supijere: 32 x 20
cm, ovala: 39 x 26 cm; prečnik
tanjira: 30 cm;.
€ 175 (3 kom.)
3
6
4
5
4.
Porcelanska figura klizačice
Royal Dux, Bohemia. Visina: 18 cm.
€ 75
5.
Porcelanska bista Gete-a
Biskvit porcelan, visina: 16 cm. € 50
6.
Porcelanska figura devojčice sa kanticom
Royal Dux. Visina: 20 cm.
€ 50
8.
Porcelanski servis za čaj
Austrougarska (Češka), oko 1900.
Žig: Pirkenhamer. Inicijal pozlatom: A,
Prečnik čajnika: 18 cm.
€ 400 (15 kom.)
9.
Servis za kafu i čaj
Engleska. Wedgwood, Bone China. € 200 (27 kom.)
10.
Porcelanski servis za čaj
Bavaria, između dva rata.
€ 200 (15 kom.)
11.
Komplet tanjira za kolače
Žig: košnica. Oslikani mitološkim scenama.
Prečnik većeg tanjira: 27 cm.
€ 160 (1+6 kom.)
10
11
12.
Porcelanska urna
Dresden, Nemačka. Kraj XIX veka.
Rukom oslikama cvetnim motivima i
pozlatom sa poklopcem. Visina: 42 cm.
€ 125
13.
Porcelanski bokal za mleko
Stari Beč. Visina: 11 cm.
€ 50
14.
Staklena vaza
Duvano staklo. Prečnik: 13 cm. € 160
15.
Art Deco flakon
Brušeno staklo. Visina: 21 cm. € 100
14
13 15
16.
Figura Japanke sa decom
Japan, početak XIX veka. Slonovača. Visina: 24 cm.
€ 1.500
17.
Tri kristalna flakona za žestoka pića
Engleska, kraj XIX veka. Dva sa valjkastim i jedan sa
loptastim čepom. Visine: 30 cm, 22 cm i 21 cm.
€ 250
18
19
20
22
21
18.
Staklene kutijice za nakit
21.
Otvarač za vino Bahus
Brušeno staklo i mesing. Dimenzije: 10,5 x 6,5 x 4,5 cm. Mesing. Dužina: 17,5 cm.
€ 75
€ 75 (2 kom.)
22.
Posrebrena korpica
19.
WMF set
Žig: terazije. Prečnik: 17 cm.
€ 65
Cin i staklo. Visina: 19 cm.
€ 75
23. Posrebrena korpica
20.
WMF damsko ogledalo
Dimenzije: 21 x 21 cm.
€ 75
Secesija,oko 1900. Slifovano staklo, Dužina: 28 cm.
€ 225
23
25
26
27
28
25.
Srebrna tacna
Beč. Žig: Diana. Težina: 425 gr, Dimenzije: 26 x 26 cm.
€ 400
24.
Komplet srebrnih kašičica
– Dvorski juvelir Stefanović
Žig: Diana. Težina: 195 gr.
€ 200
26. Srebrni tanjir
Italija. Finoća 800; težina: 123 gr; prečnik: 18 cm.
€ 100
27. Šećernica
Posrebreni mesing i brušeno staklo. Visina: 10,5 cm.
€ 50
28. Secesijski WMF poslužavnik
Nemačka, oko 1900. Dimenzije: 40 x 22 cm.
€ 90
31
30
29.
Judaica – seder pesah plate
Izrael. Sterling silver: 925, težina: 750 gr, prečnik: 39 cm.
Žig: HAZORFIM (čuvena srebrnarska radionica čija
dela je vlada Izraela poklanjala Putinu, Reganu,
Bušu, kralju Huseinu...)
€ 850
30.
Srebrni lanac sa talirom Marije Terezije
Dužina lanca: 77 cm, prečnik talira: 4 cm.
€ 100
31.
Jubilarne srebrne činije sa talirima M. Terezije
Težina: 100 gr.
€ 100
32
33
34
32.
Art Deco srebrna tabakera
Žig importa za Kraljevinu SHS. Težina: 135 gr.
Dimenzije: 8 x 10 cm. Ukrašena emailom.
€ 150
33. Srebrna tabakera
Rusija, 1896. Žigovi: S.NAZAROV, Moskva i 84. Težina
144 gr. Dimenzije: 8,5 x 8 cm.
€ 175
34.
Art Deco srebrna ženska tabakera
Finoća: 935, težina: 95 gr. Dimenzije: 5,5 x 9 cm.
Ukrašena emailom.
€ 115
37.
Klinkosch stono ogledalo
Austrija, oko 1870. Srebro, šlifovano staklo.
Žigovi:JCK (Josef Carl Klinkosch) i Diana.
Dimenzije: 48 x 48 cm.
€ 1.200
35.
Krst od sedefa
Dimenzije: 10,5 x 6 cm.
€ 50
36.
Kameja u
srebrnom okviru
Broš i privezak.
Dimenzije: 3 x 2 cm.
€ 75
35
38.
Pozlaćeno ogledalo
u baroknom stilu. Visina: 128 cm.
36
€ 300
39.
Zidni pozlaćeni sat
u baroknom stilu. Otkucava na pola i pun sat.
Visina: 66 cm.
€ 275
40.
Rahmen uhr
XIX vek. Pozlata. Dimenzije: 51 x 42 x 15 cm.
€ 450
41.
Biedermeier kaminski sat
Sredina XIX veka. Na ciferblatu: Franz Scheppel in
Szathmar. Dimenzije: 63 x 39 x 13 cm.
€ 550
42.
Lampa sa ćilibarskim kuglicama
Oko 1900. god. Polirani mesing, dvoslojno belo staklo.
Visina: 49 cm.
€ 300
43.
Lampa u Art Deco stilu
Polirani mesing, sa belim dvoslojnim staklom i belim staklenim
aplikacijama. Visina: 43 cm.
€ 250
42
43
44.
Biedermeier sto
Oko 1830. Drvo sa intarzijama. Dimenzije: 100 x 60 x 83 cm.
€ 750
45.
Dizajnirani par fotelja GIORGETTI
Italija, 1987. Kolekcija Progetti, Centro Ricerche. Bukovina i
boks koža. Dimenzije: 121 x 61 x 75 cm.
€ 3.500 (2 kom.)
46.
Madona
Austrija, sredina XIX veka.
Ulje na limu. 80 x 50 cm.
€ 800
47.
Ikona Sv. Đorđe ubija aždaju
Kraj XIX veka. Litografija u
boji. 70 x 57 cm.
€ 350
48.
Andrees Atlas sveta
Beč, 1909. 45 x 31 cm.
€ 200
49.
Knjiga drvo – linoreza Mirka Kujačića
Beograd, 1934. Dimenzije: 31 x 34 cm. Ukupno 21 linorez.
€ 350
50.
Rajićevi numizmatički katalozi
Srpskih zemalja i Rimskih i vizantijskih vladara. Beograd, 1940.
€ 200
(2 kom.)
51.
Iz Srpsko – Bugarskog rata 1885-6.
Po crtežu M. Bernard-a, Illustrated London News (Jan.2.1886),
Dimenzije: 40 x 56 cm.
€ 50
52.
Iz Srpsko – Bugarskog rata 1885-6.
Po crtežu F. Villiers-a. The Graphic (Dec.12.1885),
Dimenzije: 40 x 58 cm.
€ 50
53.
B. SZARIKOWSKY
Marija Karađorđević kao devojčica
sa majkom Rumunskom kraljicom
Silkscreen in colour, 56 x 41 cm, 1910.
€ 200
54.
Pisaća mašina Underwood
USA, od 1900 god. Ima oznake:
Jadransko Podunavska Banka i
The Rex Co. Ljubljana.
€ 125
55.
JOŽEF AČ (1914-1990)
Mrtva priroda
Ulje na lesonitu, 37 x 47 cm. 1981. Sign.
€ 150
57. DANICA ANTIĆ (1916-1989)
Drvo na obali sa pticom u letu
Ulje na platnu, 73 x 54 cm. Sign.
€ 600
56.
SERGEJ APARIN (1961)
Skica za kostim
Olovka na hartiji, 57 x 39 cm. Sign.
€ 150
58.
STOJAN ARALICA (1883-1980)
Rovinj
Crtež, 28 x 21 cm. 1957. Sign.
€ 250
59.
VLADIMIR BECIĆ
Šuma
Ulje na platnu, 50 x 40 cm. Sign.
€ 2.700
60. STAŠA BELOŽANSKI (1900-1992)
Predeo sa kućom
Ulje na šperu, 45,5 x 59,5 cm. Sign.
€ 700
61. JOVAN BIJELIĆ (1884-1964)
Portret dendija
Ulje na platnu, 74 x 60 cm. Oko 1935. Sign.
€ 2.800
62.
VOJA TRIFUNOVIĆ (1888-1935)
Ciganka
Ulje na kartonu, 35 x 26,5 cm. 1935.
€ 350
63. MILOŠ BAJIĆ (1915-1995)
Portret devojke
Ulje na kartonu, 28 x 19 cm. Oko 1948. Sign.
€ 200
64. DOBRIVOJE BELJKAŠIĆ (1923)
Bosanski predeo
Ulje na lesonitu, 50 x 60 cm. 1957. Sign.
€ 275
65. JANKO BRAŠIĆ (1906-1994)
Portret muškarca
Ulje na platnu, 45 x 36 cm. 1986. Sign.
€ 300
66. SLAVA BOGOJEVIĆ (1922-1978)
Šuma pod mesečinom
Ulje na lesonitu, 26 x 42,5 cm. Oko 1965.
€ 250
67. SLAVA BOGOJEVIĆ
Sunce
Akvarel, 48 x 35 cm. Oko 1970. Sign.
€ 400
68.
SLAVA BOGOJEVIĆ
Pejzaž
Akvarel, 28 x 39 cm. 1970. Sign.
€ 250
69. RUDOLF BRKIĆ
Jankov most
Akvarel, 29 x 39 cm. Sign.
€ 200
70. ZORKA CEROVIĆ (1947)
Plava kapija
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 35 x 25 cm. 2012. Sign.
€ 250
71. DRAGANA BEBA CIGARČIĆ (1923-1985)
Kapija između kuća
Ulje na lesonitu, 34 x 48 cm. 1984. Sign.
€ 150
72.
LJUBOMIR CINCAR JANKOVIĆ (1904-1965)
Cveće s voćem
Ulje na kartonu,73 x 50 cm.Sign.
€ 300
73.
LJUBOMIR CINCAR JANKOVIĆ
Čuvar parka
Akvarel na hartiji,25 x 18,5 cm. Oko 1950. Sign.
€ 75
74.
SANDOR CSAVOSI (1886-1954)
Ciganska mahala
Ulje na platnu, 23,5 x 30,5 cm. Oko 1930. Sign.
€ 150
76.
AŽBETA ČIŽIKOVA (1936)
Kićenje svatova
Ulje na platnu, 40 x 65 cm. 1980. Sign.
€ 550
77.
AŽBETA ČIŽIKOVA
Štetočina
Ulje na platnu, 30 x 60 cm. 1983. Sign.
€ 300
75.
IVAN ČAĆE (1903-1948)
Seoski pejzaž
Tuš na hartiji, 30 x 40 cm. Sign.
€ 100
78.
S. ČOLIĆ
Manastir Studenica
Ulje na platnu, 35 x 50 cm. 1985. Sign.
€ 100
79.
SPOMENKA ČOLIĆ
Suncokreti
Ulje na dasci, 31,5 x 19 cm. 2002. Sign.
€ 75
80.
MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
Sarajevo
Ulje na platnu, 28 x 57 cm. Sign.
€ 400
81.
MILORAD ĆIRIĆ
Dva drveta na obali mora
Ulje na kartonu, 35 x 50 cm. Oko 1952.
€ 200
82.
PETAR DOBROVIĆ (1890-1942)
Mladić (autoportret) sa knjigom
Ulje na platnu, 89 x 73 cm. 1914. Sign.
€ 7.800
Miodrag B. Protić: Srpsko slikarstvo XX veka, Nolit, Bgd. 1970, str. 167:
Iz perioda (1914) koji bi odgovarao slikarevoj prvoj, sezanovskoj fazi kubizma ostalo je dosta crteža, dok je
slike koje je tada radio, kasnije, kada je promenio shvatanje, uništio.
Simona Čupić: Petar Dobrović, Prosveta, Bgd. 2003, str. 28:
Istraživači se uglavnom slažu da je za prvobitnim sezanijanskim varijacijama usledila geometrizacija forme,
a raspon termina kreće se od ’’kubizma’’, preko ’’kuboekspresionizma’’, ’’semikubizma’’, pa sve do ’’stila
kubističke analitičnosti’’.
83.
RIKO DEBENJAK (1908-1987)
Sorciere
Grafika E.A. 34 x 51 cm. 1961. Sign.
€ 125
84.
ALEKSANDAR DEROKO (1894-1988)
Akt sa ogledalom
Akvarel, 19 x 24 cm. Sign.
€ 150
85.
KSENIJA DIVJAK (1924-1995)
Rodos
Akvarel, 30 x 40 cm. Sign.
€ 300
86.
SRETKO DIVLJAN (1946)
Atelje
Pastel na kartonu, 73 x 103 cm.
Sign. na poleđini
€ 400
87.
DUŠAN DŽAMONJA
(1928-2009)
Bez naziva
Grafika E.A. 70 x 100 cm.
1982. Sign.
€ 300
88.
STOJAN ĐURIĆ (1962)
Konak kneginje Ljubice
Ulje na platnu kaš. na karton,
24 x 33 cm. 2012. Sign.
€ 200
89.
J. FAKETITS
Planinski pejzaž
Ulje na platnu kaš. na karton, 37,5 x 27 cm. 1933. Sign.
€ 150
90.
BELA FARKAŠ (1895-1941)
Ranjenik
Pastel na kartonu, 40 x 30 cm. 1937. Sign.
€ 325
91.
DUŠAN GAVELA (1939-1999)
Bez naziva
Ulje na kartonu, 100 x 70 cm. 1994. Sign.
€ 600
93.
BRUNO GIORGI (1905-1993)
Čovek
Bronza, 23 x 14 cm. 1954.
€ 400
92.
DUŠAN GAVELA
Bez naziva
Kombinovana tehnika na hartiji,
85 x 70 cm. 1988. Sign.
€ 450
94. JELENA GALIK MITROVIĆ (1947)
Tamara II
Kombinovana tehnika na kartonu, 39 x 29 cm. Sign.
€ 100
95.
MILOŠ GOLUBOVIĆ (1888-1961)
Predeo sa rekom
Ulje na platnu, 47,5 x 62 cm. Oko 1930. Sign.
€ 1.450
96.
NIKOLA GRAOVAC (1907-2000)
Crkva sa portom
Ulje na platnu, 12 x 17 cm. Oko 1990. Sign.
€ 225
97. NIKOLA GRAOVAC
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 38,5 x 47,5 cm. Sign.
€ 550
98. NIKOLA GRAOVAC
Mrtva priroda sa flašom
Ulje na platnu, 47 x 64 cm. Oko 1980. Sign.
€ 1.300
99. M. GVOZDENOVIĆ
Obala mora
Ulje na platnu kaš. na karton, 23,5 x 34 cm.
Oko 1937. Sign.
€ 250
100. M. GVOZDENOVIĆ
Zimski pejzaž
Ulje na kartonu, 20 x 25 cm. 1930. Sign.
€ 125
101. M. GVOZDENOVIĆ
Posle kupanja
Bareljef u gipsu, 25 x 16 cm. Sign.
€ 100
102. MARIJANA GVOZDENOVIĆ (1961)
Torzo
Bronza, Visina: 23 cm. 2010. Sign.
€ 800
103. NEDELJKO GVOZDENOVIĆ
(1902-1988)
Enterijer
Akvarel, 20 x 27 cm. Oko 1975.
€ 400
104. SEID HASANEFENDIĆ (1935)
Tursko groblje
Ulje na platnu, 40 x 50 cm. 1967. Sign.
€ 300
106. EVA HUSARIKOVA (1942)
Kod Đerma
Ulje na platnu, 48 x 70 cm. 1977. Sign.
€ 600
105. WILLY HEMPEL (1905 - 1985)
Selo u Nemačkoj
Ugljen na hartiji, 30 x 39 cm. 1935. Sign.
€ 200
107. BOŽA ILIĆ (1919-1993)
Bašta
Ulje na platnu, 67 x 87,5 cm. 1978. Sign.
€ 1.200
108. BOŽA ILIĆ
Hrizanteme
Ulje na platnu kaš. na hartiju, 77 x 63 cm. 1984. Sign.
€ 700
109. KSENIJA ILIJEVIĆ (1923-2005)
Predeo
Ulje na kartonu, 30,5 x 56 cm. 1958. Sign.
€ 525
110. OLIVERA ILIĆ VUKAŠINOVIĆ (1912-?)
Mrtva priroda
Akvarel, 27 x 40 cm. Oko 1950. Sign.
€ 100
111. OLJA IVANJICKI (1931-2009)
Suncokreti
Akvarel, 90 x 66 cm. 1989. Sign.
€ 400
113. BOŽIDAR JAKAC (1899-1989)
Portret starice
Ulje na dasci, 21 x 13 cm. Oko 1930. Sign.
€ 300
112. OLJA IVANJICKI
Faraon
Grafika A.O. 100 x 70 cm. Sign.
€ 250
114. MLADEN JOSIĆ (1897-1972)
Portret dečaka sa usnom harmonikom
Ulje na platnu, 65 x 47 cm. Oko 1930.
€ 1.900
115. ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE (1925-2008)
Kvartet
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 34 x 49 cm. 1966. Sign.
€ 375
117. LJUBODRAG JANKOVIĆ JALE (1932)
Kupačica
Jajčana tempera na kartonu, 38 x 28 cm. 2007. Sign.
€ 200
116. ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Trio
Ulje na kartonu, 45 x 51 cm. 1995. Sign.
€ 150
118. LJUBO DE KARINA (1948)
Forma
Drvo, 35 x 21 cm. Sign.
€ 450
119. MARIJANA KARALIĆ (1948)
Devojčice
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 35 x 30 cm, 2012. Sign.
€ 200
121. DESA KEREČKI MUSTUR (1936)
Uskršnje jaje
Ulje na drvetu, Visina: 13,5 cm. 2003. Sign.
€ 125
120. MARIJANA KARALIĆ
Plava kapija sa paunovima
Ulje na šperu, 30 x 40 cm. 2012. Sign.
€ 225
122. MILAN KEČIĆ (1910-1998)
Voće
Ulje na platnu, 35 x 35 cm. 1985. Sign.
€ 400
123. FRANTISZEK KMITA (1926)
Predgrađe
Ulje na platnu, 27 x 35 cm. Oko 1960. Sign.
€ 300
124. MILAN KONJOVIĆ (1898-1993)
Zrelo žito
Serigrafija E.A. 63 x 86 cm. 1986. Sign.
€ 200
125. JOVAN KUKIĆ (1907-1982)
Pejzaž
Akvarel, 27 x 39 cm, 1941. Sign.
€ 175
126. JOVAN KRIŽEK (1904-1996)
Predeo
Ulje na lesonitu, 44,5 x 56 cm. Oko 1950. Sign.
€ 200
127. BOŠKO KRSTIĆ
Sedeći ženski akt
Pastel na kartonu, 50 x 32 cm. 1945. Sign.
€ 100
128. BOŠKO KRSTIĆ
Studija starca
Olovka na hartiji, 43 x 28 cm. 1946. Sign.
€ 100
129. ALEKSANDAR KUMRIĆ
(1898-1983)
Park
Ulje na platnu, 41 x 51,5 cm.
Oko 1938. Sign.
€ 1.600
130. MAJDA KURNIK (1920-1967)
Žeteoci
Ulje na kartonu, 31 x 37 cm.
€ 750
131. IVAN LACKOVIĆ CROATA (1932-2004)
Zima
Ulje na staklu, 14 x 14,5 cm. 1978. Sign.
€ 275
133. PETAR LUBARDA (1907-1974)
Skica
Pastel, 22 x 28 cm. 1963. Sign.
€ 250
132. CVETKO LAINOVIĆ (1931-2006)
Pieta
Ulje na lesonitu, 55 x 44 cm. 2001. Sign.
€ 500
134. ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN (1924)
Velika ljubav
Bakrorez 5/20, 61 x 47 cm. 1986. Sign.
€ 150
135. ANA MARINKOVIĆ (1882-1973)
Vila
Akvarel, 13,5 x 17 cm. Oko 1930. Sign.
€ 100
137. JANOŠ MESAROŠ (1943)
Ploveća ostrva
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. Sign.
€ 450
138. MILIĆ OD MAČVE (1934-2000)
Poetski brod Milici u pohode
Ulje na platnu, 43 x 57 cm. 1994. Sign.
€ 1.500
136. MOMA MARKOVIĆ (1927)
Predeo
Ulje na hartiji, 29 x 32 cm. Oko 1978. Sign.
€ 200
139. DUŠAN MIKONJIĆ (1940)
Pogled na Beograd
Ulje na platnu, 60 x 81 cm. 1994. Sign.
€ 225
140. DUŠAN MIKONJIĆ
Pogled na reku
Ulje na platnu, 50 x 60 cm. 1994. Sign.
€ 175
141. DUŠAN MILOVANOVIĆ
(1919-2000)
Primorski predeo
Ulje na kartonu, 24,5 x 43,5 cm.
Oko 1950. Sign.
€ 300
142. KOLJA MILUNOVIĆ (1935)
Brod skelet
Akrilik, olovka, 60 x 80 cm. 2010. Sign.
€ 300
143. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908-1987)
Bahanalije
Ulje na platnu, 81 x 100 cm, Oko 1975. Sign.
€ 9.300
144. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Dubrovačke arkade
Akvarel, 31 x 44 cm. Oko 1960.
€ 400
145. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Violinski ključ
Akvarel, 46 x 30 cm. 1982. Sign.
€ 200
146. OLGA MILUNOVIĆ (1935)
Motiv sa Rodosa
Akvarel, 35,5 x 48 cm. 1982. Sign.
€ 200
147. BRANISLAV MIRKOVIĆ (1908-1987)
Portret Maršala Tita
Ulje na platnu, 54 x 46 cm, 1946. Sign. € 300
Portret naveden na str. 218, Staša Živković:
Život slika, Radionica duše, Bgd. 2008.
148. N.N.(Ital.marinista)
Erupcija Vezuva
Tempera na kartonu, 29 x 42,5 cm. Oko 1900.
€ 225
149. ŽIVORAD NASTASIJEVIĆ (1893-1966)
Portret devojke
Olovka na hartiji, 40 x 31 cm. 1963. Sign.
€ 250
150. ZORAN NASTIĆ (1948)
Kočija bez konja
Ulje na kartonu, 21 x 37 cm. 1975. Sign.
€ 150
151. PEĐA NEŠKOVIĆ (1938)
Bez naziva
Ulje na platnu kaš. na lesonit, 35 x 47 cm. 1982.
Sign. na poleđini
€ 500
152. PEĐA NEŠKOVIĆ
Naga Maja
Grafika 48/150, 36 x 48 cm. 2002. Sign.
€ 75
153. PEĐA NEŠKOVIĆ
Bez naziva
Akrilik na hameru, 51 x 71 cm. 1995. Sign.
€ 450
154. VIRGILIJE NEVJESTIĆ (1935-2003)
Bez naziva
Grafika, 46 x 35 cm. 1970. Sign.
€ 125
155. MIRJANA NIKOLIĆ PEĆINAR
Golubovi
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. Oko 1970. Sign.
€ 350
156. VLADIMIR NIKOLIĆ
Predeo iz Hercegovine
Ulje na platnu, 68 x 85 cm. Oko 1965. Sign.
€ 425
157. MOMČILO PAPIĆ
Studije akta
Crteži tušem, 36 x 31 cm. 1987. Sign.
€ 75
158. LJUBICA LUKOVIĆ PETROVIĆ
(1885-1979)
Cveće u crvenoj vazi
Ulje na kartonu, 61 x 47 cm.
€ 250
159. NADEŽDA PETROVIĆ (1873-1915)
Mlada žena
Ulje na kartonu, 42 x 33 cm. Oko 1907. € 14.500
Reprodukovano na str. 233, Katarina Ambrozić: Nadežda Petrović, 1978.
160. ROMAN PETROVIĆ
(1896 - 1947)
Iz kasapnice
Akvarel, 47 x 35 cm. € 350
161. ZORAN PETROVIĆ (1921-1996)
Predeo sa ćuprijom
Ulje na platnu, 61 x 81 cm. Oko 1950. Sign.
€ 1.300
162. ILIJA PANDUROVIĆ (1933)
Motiv sa Save
Ulje na platnu. 30 x 40 cm. 1993.
Sign. na poleđini
€ 175
164. ILIJA PANDUROVIĆ
Mali Lošinj
Akvarel, 59,5 x 42 cm. 1961. Sign.
€ 125
163. ILIJA PANDUROVIĆ
Veliki post pred Božić
Ulje na platnu, 25 x 25,5 cm. 2000.
Sign. na poleđini
€ 125
165. MIHAILO PETROV (1902-1983)
Autoportret
Ulje na platnu, 72,5 x 60 cm. 1975. Sign.
€ 600
166. ĐORĐE POPOVIĆ (1909-1962)
Sopoćani
Ulje na lesonitu, 31 x 44 cm. 1949. Sign.
€ 525
167. ĐORĐE POPOVIĆ
Mrtva priroda
Ulje na lesonitu, 33,5 x 24 cm. 1949/50.
€ 325
168. ĐORĐE POPOVIĆ
Divlja patka
Ulje na kartonu, 30 x 42,5 cm. 1949/50.
Sign.na poleđini
€ 550
169. ĐORĐE POPOVIĆ
Vaza sa cvećem
Ulje na lesonitu, 27,5 x 19,5 cm. 1949/50.
€ 300
170. VOJISLAV PECARSKI (1912-1991)
Kupačica
Tuš i akvarel, 30 x 18 cm. 1957. Sign.
€ 50
171. VOJISLAV PECARSKI
Apstraktna kompozicija
Kombinovana tehnika, 45 x 50 cm. Sign.
€ 50
172. ZLATKO PRICA (1916-2003)
Žena
Bakrorez, 30 x 25 cm. 1951. Sign.
€ 125
173. ALEKSANDAR PRIJIĆ (1920-1986)
Figura devojke
Tuš na hartiji, 34 x 22 cm. 1947. Sign.
€ 200
174. BOŽA PRODANOVIĆ (1923-2006)
Cveće u vazi
Ulje na platnu, 55 x 74 cm. 1978. Sign.
€ 450
175. BOŽA PRODANOVIĆ
Kalemegdanska tvrđava
Suva igla, 17,5 x 19,5 cm. 1990. Sign.
€ 50
176. MIODRAG B. PROTIĆ (1922)
Bez naziva
Akvarel, 62 x 46 cm. 1981. Sign.
€ 450
177. MIHAILO BATA PROTIĆ (1922 - 1999)
Bez naziva
Ulje na platnu, 75 x 60 cm. 1980. Sign.
€ 250
178. MIRKO RAČKI (1879-1982)
Pogubljenje kneza Lazara
Ulje na platnu, 115 x 105 cm. Oko 1920. Sign.
€ 7.800
179. FRANJO RADOČAJ (1902-1948)
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 92 x 73 cm. Oko 1930. Sign.
€ 750
180. VOJISLAV RADOVANOVIĆ
Kamilice
Ulje na platnu, 63 x 74 cm. 2011. Sign.
€ 650
181. SAVO RADULOVIĆ (1911-1991)
Cavtat
Ulje na platnu, 50 x 60 cm. Sign.
€ 350
182. IVAN RADOVIĆ (1894-1975)
Akt žene koja kleči
Olovka i kreda na hartiji, 27 x 18 cm. Oko 1935.
€ 200
184. KEMAL RAMUJKIĆ (1947)
Kuća velikog majstora
Akvarel, 70 x 100 cm. 1998. Sign.
€ 350
183. IVAN RADOVIĆ
Kuća na uglu
Akvarel, 20 x 25 cm. Oko 1930.
€ 300
185. NIKOLA REISER (1918-2010)
Žena u plavoj haljini
Gvaš, 31 x 18 cm. Sign.
€ 475
186. RADOMIR RELJIĆ (1938-2006)
Trijada
Grafika 11/60, 82 x 62 cm. 1987. Sign.
€ 350
187. MIODRAG ROGIĆ (1932)
Mrtva priroda
Grafika u boji A.O. 33 x 47 cm. 2012. Sign.
€ 100
188. SVETOZAR SAMUROVIĆ (1928-2001)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 25 x19 cm. Sign.
€ 150
189. SVETOZAR SAMUROVIĆ
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 25 x 19 cm. 1983. Sign.
€ 150
190. MATEJA RODIČI
(1929)
Dušanovo doba
Tapiserija, 248 x 235 cm.
1965. Sign.
€ 2.600
191. ARSENIJE PETROVIČ SOSNOVSKY (1895 - 1967)
Uzburkano more
Ulje na platnu, 67 x 100 cm. Sign.
€ 2.200
192. RADETA STANKOVIĆ (1905-1996)
Herkul
Bronza, Visina: 55 cm. 1938. Sign.
€ 1.200
193. BRANKO LALE STANKOVIĆ (1915-1989)
Portret devojcice
Olovka na hartiji, 34 x 29 cm. 1963. Sign.
€ 75
194. DOBRIVOJE STEFANOVIĆ
Kompozicija br. 6
Tempera i ulje, 17 x 17 cm. Sign.
€ 50
195. SAVA STOJKOV (1925)
Kraj sela
Ulje na platnu, 40 x 40 cm. 2012. Sign.
€ 400
196. EDUARD STEPANČIĆ (1908-1991)
Muzički instrumenti
Ulje na kartonu, 31 x 17 cm. 1969. Sign.
€ 750
197. VLADIMIR STOJANOVIĆ (1924)
Pijaca
Ulje na kartonu, 25 x 35 cm. Oko 1950. Sign.
€ 225
198. LEONID ŠEJKA (1932-1970)
Bez naziva
Olovka u boji na hartiji, 23 x 16 cm. 1966. Sign.
€ 400
199. AFANASIJ ŠELEUMOV (1892-1983)
Odlazak u vojsku
Ulje na platnu, 40,5 x 60,5 cm. Sign.
€ 525
200. PETAR ŠAIN (1885 - 1965)
Morski grebeni
Gvaš, 45 x 70 cm. oko 1933. Sign.
€ 425
202. MILOŠ ŠOBAJIĆ (1945)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 35 x 25 cm. Sign.
€ 325
201. IVICA ŠIŠKO (1946)
Bez naziva
Akvatinta E.A. 78 x 55 cm. 1976. Sign.
€ 200
203. RAJKO TOMIĆ (1905-?)
Predeo pored reke
Ulje na lesonitu, 27 x 41 cm. 1968. Sign.
€ 300
204. BOGDAN ŠUPUT (1914-1942)
Novi Pazar
Tuš na hartiji, 34 x 21 cm. 1936. Sign.
€ 300
205. BOGDAN ŠUPUT
Kuća sa doksatom
Olovka na hartiji, 18 x 25 cm. 1935. Sign.
€ 175
206. BOGDAN ŠUPUT
Akt
Olovka na hartiji, 31 x 14 cm. Oko 1935. Sign.
€ 150
207. BOGDAN ŠUPUT
Dante
Ugalj na hartiji, 46 x 31 cm. Oko 1930. Sign.
€ 150
208. SRBA TRAVANOV (1947)
Bez naziva
Ulje na platnu, 185 x 113 cm. 1983. Sign.
€ 750
209. RADISAV TRKULJA (1938)
Veliki kazan
Akvarel, 44 x 60 cm. Sign.
€ 200
210. STOJAN TRUMIĆ (1912-1983)
Portret starca sa šeširom
Tuš na hartiji, 29 x 25 cm. 1955. Sign.
€ 100
211. BOSA TUCAKOVIĆ BELOŽANSKI (1904-1968)
Motiv iz predgrađa
Akvarel, 26 x 19 cm. 1968. Sign.
€ 75
212. VASILISA
Čistilište
Kombinovana tehnika,
70 x 100 cm. 1981. Sign.
€ 850
213. NORA VENTURELLI
Leto
Ulje na platnu, 60 x 70 cm. 1967. Sign.
€ 225
214. ANANIJE ALEKSEJEVIČ VERBICKI (1896-1974)
Planinski pejzaž
Ulje na platnu, 50 x 61 cm. 1946. Sign.
€ 225
215. T. VEURUET
Monmarte
Akvarel, 21 x 28 cm. Sign.
€ 150
216. BETA VUKANOVIĆ (1872-1972)
Portret ciganke
Ulje na platnu, 39 x 31 cm. Sign.
€ 2.700
217. NATAŠA ŽIVKOVIĆ ĆIRIĆ
Balerina
Kreda na hartiji, 47 x 35 cm. 1997. Sign.
€ 75
218. MATIJA ZLAMALIK (1905-1965)
Portret Silvije Zaharija
Ulje na platnu, 36 x 31 cm. Oko 1940. Sign.
€ 450
219. MATIJA ZLAMALIK
Portret Davida Zaharija
Ulje na platnu, 36 x 31 cm. Oko 1940. Sign.
€ 500
Download

30. Aukcija antikviteta i slika