MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Tehnička škola, Bor
Profil: BOBO SC 3C09S, RUDAR U PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
564959
451218
676495
616626
147800
754346
201050
187995
295585
934126
132380
826919
973910
192619
572523
855727
307973
840957
150158
526310
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Slađan
Stefan
Aleksandar
Miloš
Radomir
Igor
Darko
Vladislav
Denis
Stefan
Nikola
Stefan
Danijel
Darko
Stefan
Miloš
Željko
Milan
Miloš
Jovica
Karabašević
Jovanović
Jančevski
Zajkesković
Živanović
Gergić
Milojević
Zajcov
Djedović
Todorović
Milenković
Ignjatov
Vojinović
Dimitrijević
Dikanović
Spasić
Mihajlović
Belović
Firanović
Andrejić
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Mitropolit Mihajlo - Sokobanja
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Mitropolit Mihajlo - Sokobanja
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Despot Stevan Visoki - Despotovac
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Branko Perić - Rudna Glava
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
želja
bodovi
1
3
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
3
4
4
1
2
2
2
68,16
61,42
54,68
52,96
52,20
51,58
51,10
51,04
50,16
49,16
48,34
46,96
46,80
44,40
43,88
42,30
41,38
40,36
35,24
34,04
želja
bodovi
1
2
1
4
1
1
1
1
62,32
52,30
52,24
45,40
42,88
36,76
35,64
33,48
želja
bodovi
1
34,00
Profil: BOBO SC 3P02S, ŽENSKI FRIZER (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
719230
814313
525173
899863
678342
878739
742287
193997
Maja
Jelena
Maja
Jasna
Katarina
Dušica
Nataša
Ivana
Ime i prezime učenika, osnovna škola
OŠ Branko Perić - Rudna Glava
Jovanović
Barbulović
Mladenović
Pandurović
Stefanovski
Vesić
Bekirović
Todorović
OŠ Vuk Karadžić - Kladovo
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
Profil: BOBO SC 3P04S, MUŠKI FRIZER (Srpski)
Šifra učenika
1.
936956
Maja
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Dumitrašković
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
Tehnička škola", Bor
strana 1
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SC 4A10S, PREHRAMBENI TEHNIČAR (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
756434
552571
932956
774977
491022
427227
743545
762655
244398
390437
936946
666524
595110
423072
106339
751700
840869
722645
610690
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Irena
Monika
Nevena
Nevena
Nataša
Jelena
Katarina
Tamara
Jovana
Marija
Ivana
Sandra
Marija
Katarina
Snežana
Dragan
Aleksandar
Milan
Stefan
Krinić
Jovanović
Marković
Lalić
Trifunović
Krajić
Knežević
Veličković
Janković
Stefanović
Rančić
Đulkić
Petrović
Karić
Pilikić
Anđelović
Petrović
Lapadatović
Dumitrašković
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Hajduk Veljko - Zaječar
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Dositej Obradović - Vražogrnac
OŠ Sveti Sava - Bor
želja
bodovi
1
2
6
1
5
3
1
1
3
3
2
3
1
2
1
2
1
2
1
77,12
77,04
67,50
66,92
61,74
58,48
56,16
54,60
52,08
51,28
50,46
49,70
48,52
46,80
45,48
43,50
41,92
40,84
40,24
želja
bodovi
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
80,82
80,54
73,34
70,86
70,04
69,08
68,80
68,48
67,50
66,42
66,40
65,32
64,48
64,40
64,18
Profil: BOBO SC 4C03S, RUDARSKI TEHIČAR ZA PRIPREMU MINERALNIH SIROVINA (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
658553
886982
894881
400338
382719
592803
136502
401118
978032
283045
519926
719208
453891
500335
471761
Sanja
Strahinja
Anita
Branko
Nemanja
Nikola
Stefan
Marina
Marija
Miljana
Besnik
Marko
Bojana
Nikola
Perica
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Đorđević
Simeonović
Grujić
Radenković
Jovanović
Pastronjević
Angelović
Stefanović
Đoševski
Novaković
Meta
Dragulović
Bešinić
Spasojević
Useinović
OŠ Branko Perić - Rudna Glava
OŠ Velimir Markićević - Majdanpek
OŠ Đorđe Simeonović - Podgorac
OŠ Branko Radičević - Popovac
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Mitropolit Mihajlo - Sokobanja
Tehnička škola", Bor
strana 2
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SC 4C04S, RUDARSKI TEHNIČAR (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
208800
248092
703871
932224
319288
491379
403278
274315
192216
260490
935952
634546
973166
328668
326918
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Željko
Miša
Jasmina
Zlatko
Darko
Nikola
Luka
Emrah
Ivan
Marko
Lazar
Dejan
Mladen
Aleksandar
Jasmina
Balanović
Pezerović
Adamović
Ljubisavljević
Jovanović
Katić
Vasić
Šerifović
Grkajac
Nikolić
Dimitrijević
Ilić
Pavlović
Đorđević
Komenić
OŠ Branko Perić - Rudna Glava
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Stevan Nemanja - Stenjevac
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Branko Perić - Rudna Glava
OŠ Milun Ivanović - Ušće
OŠ Mitropolit Mihajlo - Sokobanja
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Stevan Nemanja - Stenjevac
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
želja
bodovi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
95,50
92,34
87,00
82,60
82,32
81,48
80,42
79,70
79,52
76,64
76,20
73,12
73,08
71,74
71,60
želja
bodovi
2
1
2
2
1
5
3
3
5
3
3
1
2
2
2
2
1
2
5
2
1
3
1
2
78,62
76,64
73,44
70,46
69,08
68,40
67,62
66,80
65,94
65,30
63,80
63,14
61,98
60,96
60,82
60,50
58,82
58,60
58,18
56,58
54,66
53,50
53,42
52,48
Profil: BOBO SC 4C25S, TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU - OGLED (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
941330
907875
803610
400114
367513
518691
809459
220596
110887
543136
570873
761060
781038
519985
265038
528791
685283
151907
599517
362571
501472
464496
522867
658739
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Andrijana
Milica
Milan
Milena
Tamara
Milena
Branislav
Nina
Milena
Marko
Ognjen
Dušan
Danijela
Aleksandra
Angela
Marko
Milena
Tamara
Jelena
Katarina
Dragana
Marina
Milica
Maja
Đošić
Babeović
Milićević
Mijalković
Janošević
Đorđević
Mitić
Gornjaković
Milutinović
Kocić
Tasić
Šabazović
Žurkić
Đokić
Kitanović
Stamenković
Čejović
Milovanović
Delija
Mihailović
Zlatić
Zajkesković
Nikolić
Bugarinović
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Đorđe Simeonović - Podgorac
OŠ Mitropolit Mihajlo - Sokobanja
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
Tehnička škola", Bor
strana 3
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SC 4F34S, TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
467578
882588
281814
744015
498432
601146
649818
847582
430719
514580
611127
192237
241599
860973
457936
947583
538796
478207
778738
495715
252762
871731
400529
239215
415354
795245
247415
652967
389421
290041
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Miloš
Kristina
Damjan
Boran
Dušan
Kristina
Miloš
Saška
Marija
Mihailo
Saška
Miloš
Kristina
Ana
Nemanja
Mladen
Ivana
Kristijan
Jelena
Dejan
Katarina
Ljubica
Nikola
Miloš
Aleksandra
Jasmina
Ljubiša
Stefan
Darko
Kristina
Jovanović
Njamculović
Anđelović
Vladić
Đokić
Đokić
Dubljević
Stepanović
Pelić
Petković
Saraković
Stančić
Jocić
Pujicić
Vladić
Zlatić
Milovanović
Negranović
Milenković
Milijić
Živković
Čelebić
Stojanović
Piljević
Vujičić
Kovačević
Jakovljević-Andrić
Buzejić
Dačić
Lecić
OŠ Veljko Dugošević - Turija
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Đorđe Simeonović - Podgorac
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Đorđe Simeonović - Podgorac
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Perić - Rudna Glava
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Mitropolit Mihajlo - Sokobanja
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Veljko Dugošević - Turija
Tehnička škola", Bor
želja
bodovi
1
3
4
4
7
2
1
1
3
6
4
5
6
9
3
5
3
7
10
1
4
1
2
2
2
4
2
3
2
3
90,50
84,82
75,68
74,24
74,20
73,40
71,10
69,68
67,40
67,24
65,20
64,72
64,58
63,76
63,46
63,00
62,20
62,08
60,56
60,32
60,00
60,00
59,74
59,00
57,52
56,84
56,40
56,00
55,04
54,56
strana 4
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
Download

Tehnička škola