MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Mašinsko-elektrotehnička škola, Bor
Profil: BOBO SD 3D20S, AUTOMEHANIČAR (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
828056
929578
872498
242179
392384
563883
Aleksandar
Ivan
Dejan
Isidor
Miloš
Marko
Stojmirović
Jankucić
Vojinović
Vasiljević
Simonić
Mišić
Ime i prezime učenika, osnovna škola
želja
bodovi
OŠ 3. oktobar - Bor
1
1
1
3
2
1
58,24
56,32
55,70
36,52
35,04
34,32
želja
bodovi
1
1
1
1
5
2
6
3
2
4
2
4
2
3
2
5
2
84,72
83,42
79,64
77,10
66,34
65,70
63,38
63,24
61,92
61,20
59,70
59,46
58,74
58,00
56,94
54,10
34,80
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Popinski borci - Vrnjačka Banja
Profil: BOBO SD 4D06S, MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
504478
121644
677260
592705
593558
221121
326921
657789
768196
321245
115129
837458
795738
840311
382840
968366
159624
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Gordana
Ivana
Milan
Stanislav
Nikola
Marinela
Tanja
Jovana
Zoran
Stefan
Maksimilijan
Marko
Milica
Stefan
Daliborka
Sanela
Danijela
Jović
Orlović
Gligorijević
Kalčić
Cekić
Negranović
Đetović
Vučković
Pankalujić
Belec
Nikolčić
Pajkić
Terzić
Šeklić
Petrović
Jonović
Spasojević
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Ljuba Nešić - Zaječar
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Jovan Šerbanović - Laznica
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
Mašinsko-elektrotehnička škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
strana 1
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SD 4D08S, MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
568532
807512
253429
238702
964211
836102
513235
848411
694270
297771
563231
112801
385081
924822
368308
860482
341886
152399
464627
227681
305031
109389
438072
190979
853834
319079
612898
557665
766176
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Uroš
Lazar
Aleksandar
Milan
Boban
Petar
Nebojša
Novica
Radoje
Zlatko
Aleksandar
Bogdan
Miloš
Adam
Miša
Marko
Bojan
Bogdan
Milan
Marko
Danijel
Aleksandar
Stefan
Bojana
David
Milan
Ivan
Ivica
Dalibor
Predić
Đorđević
Petrović
Predović
Gicić
Jovanović
Capkov
Dragojević
Ilić
Ljikić
Selimović
Buljan
Velković
Danković
Šišmanović
Velković
Nedeljković
Antonijević
Kalinović
Petrović
Bajović
Kukić
Novaković
Trailović
Radosavljević
Branković
Dimitrijević
Lupšić
Novaković
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Miladin Bučanović - Jasokovo - Vlaole
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Miladin Bučanović - Jasokovo - Vlaole
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Jovan Šerbanović - Laznica
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Miladin Bučanović - Jasokovo - Vlaole
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Sveti Sava - Bor
želja
bodovi
1
1
1
4
2
3
2
3
2
3
3
2
4
2
1
5
2
4
1
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1
89,12
88,50
69,36
67,42
67,32
66,98
65,88
64,98
63,78
60,30
60,14
59,88
59,72
59,32
58,52
56,86
55,70
55,38
54,48
53,86
52,12
51,92
51,18
50,90
50,68
47,02
46,52
43,70
39,92
želja
bodovi
3
1
1
2
7
3
1
3
1
67,68
65,30
64,64
62,68
62,06
61,68
58,92
58,14
51,48
Profil: BOBO SD 4E05S, ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČKE UREĐAJE (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
761442
951683
748234
652224
993960
317124
204187
958924
647926
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Kristina
Nikola
Stefan
Aleksandar
Dušan
Nemanja
Darko
Milan
Mladen
Petrović
Bilanović
Dragomirović
Trajković
Mitrović
Zlatić
Mišić
Ljubenović
Janošević
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Đura Jakšić - Zaječar
OŠ Vuk Karadžić - Bor
Mašinsko-elektrotehnička škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
strana 2
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SD 4E24S, ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA - OGLED (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
549586
158401
626706
371994
420285
391028
120629
219099
270046
725658
572153
569244
325279
204716
480119
846762
100916
669212
680056
570752
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Miloš
Nenad
Nikola
Dušan
Boban
Miloš
Kristina
Ognjen
Mihajlo
David
Milovan
Filip
Bojan
Dušan
Aleksandar
Vladimir
Katarina
Miloš
Boban
Milan
Aleksić
Stanić
Dunai
Stojnić
Nikolić
Marković
Moldovljanović
Mitić
Nikolić
Mejesković
Mladenović
Milašinović
Bogataj
Ilić
Zdravković
Janićijević
Spaskovski
Ursulović
Simeonović
Mitrović
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Desanka Maksimović - Zaječar
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Moša Pijade - Žagubica
OŠ Vuk Karadžić - Bor
Mašinsko-elektrotehnička škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
želja
bodovi
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
5
94,48
92,00
89,94
89,38
88,64
87,18
84,46
84,00
82,92
82,66
82,50
82,12
78,22
75,02
73,68
71,08
70,96
70,90
70,16
69,96
strana 3
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SD 4I01S, TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
271128
695692
917999
364953
945997
467602
738385
987030
150594
739248
623546
909855
909590
219745
130533
321672
888929
616091
652793
692183
569747
401054
807218
567734
232055
394155
866539
352215
489800
552823
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Sandra
Milan
Borislav
Dijana
Katarina
Ivan
Vladimir
Aleksandar
Saška
Nemanja
Dragan
Milica
Predrag
Sandra
Aleksandra
Vladimir
Nikola
Stefani
Jovan
Snežana
Aleksandar
Stefan
Boban
Nikola
Aleksandra
Žarko
Vukašin
Aleksandar
Anica
Andrija
Lapadatović
Stanić
Antanasković
Nikolić
Antonijević
Bogdanović
Ivanović
Janković
Rančić
Markotanović
Ilić
Dimitrijević
Nikolić
Popović
Simić
Bejić
Rašović
Šalić
Krivokapić
Jovanović
Andrejić
Stojanović
Paunović
Lungulović
Bijanić
Dodevski
Jovanović
Jorgovanović
Žikić
Simonović
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Miladin Bučanović - Jasokovo - Vlaole
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Negotin
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Miladin Bučanović - Jasokovo - Vlaole
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Moša Pijade - Žagubica
OŠ 9. srpska brigada - Boljevac
OŠ Nikodije Stojanović Tatko - Prokuplje Donja Rečica
Mašinsko-elektrotehnička škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
želja
bodovi
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
7
1
1
7
2
95,50
92,50
90,02
87,28
87,14
85,16
80,52
79,36
78,98
78,60
77,94
77,84
77,24
76,72
74,82
74,76
73,44
73,12
72,88
71,96
71,36
70,96
70,90
70,88
70,72
70,08
69,68
68,88
68,70
67,98
strana 4
Download

Mašinsko-elektrotehnička škola