4. Takmičenje „Mita Topalović“ za solo pevače
Pančevo 2013.
ZBIRNA LISTA KATEGORIJA I oš
Devojke
r.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
UČENIK
Kuzmina Marija
Dalea Kristina
Kolarić Gordana
Gvozdenović Ana
Koljenšić Martina
Spasić Jelena
Stanković Lola
Anteska Kristina
Banjac Nađa
Takić Andriana
Kvržić Sandra
Damjanović Tatjana
Todorović Katarina
Bogosavljević Sara
Dumitrašković Milena
Filipović Aleksandra
Nikolić Nađa
Trifunov Vanja
Mitić Ivana
Rašić Jana
Živković Nataša
Zjačić Andrea
Mitrović Tamara
Petrić Dejana
Vukićević Isidora
M.Blagojević
99
97
93
92
97
93
90
91
89
85
81
88
71
75
79
74
71
71
75
72
72
70
M.Đokić
98
96
95
/
96
96
95
84
86
88
86
86
88
77
77
75
84
75
75
76
74
73
N.Nenić
95
96
89
92
90
/
93
84
83
85
85
75
78
81
73
80
70
75
73
73
76
70
V.Taškova
/
93
92
94
/
90
93
89
87
89
85
79
90
85
83
78
72
82
79
76
74
75
O.Jovanović
97
93
95
94
93
92
88
81
/
89
85
82
89
83
75
76
82
74
82
81
72
76
M.Jović
100
95
99
98
92
95
94
92
89
79
80
90
72
81
86
87
78
80
71
77
71
70
I.Josić
92
92
89
91
84
prosek
96,83
95,00
93,83
93,67
92,83
92,83
92,17
86,83
86,33
85,83
83,67
83,33
81,33
80,33
78,83
78,33
76,17
76,17
75,83
75,83
73,17
72,33
nagrada
I1
I2
I3
I4
I5
I5
I6
II 1
II 2
II 3
II 4
II 5
II 5
II 6
III 1
III 2
III 3
III 3
III 4
III 4
III 5
III 6
Nisu nastupili
4. Takmičenje „Mita Topalović“ za solo pevače
Pančevo 2013.
ZBIRNA LISTA KATEGORIJA II oš
Devojke
r.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
takmičar
Čolaković Katarina
Milutinović Ana
Mladenović Dušica
Milošević Helena
Milinković Emilija
Jovanović Emilija
Janković Kristina
Milošević Nađa
Petrov Đurđina
Vojnović N.Katarina
Marjanović Vanja
Martinović Teodora
Nikolić Željana
Šehovac Jelena
Vojnović N. Angelina
Jovanović Sara
Milivojević Katarina
Smerdov Irina
Krstanović Ana
M.Blagojević
98
98
98
/
95
90
85
85
82
79
79
79
75
72
75
70
69
65
M.Đokić
/
97
96
96
95
93
90
86
83
84
80
71
77
74
77
72
69
69
N.Nenić
98
93
92
95
94
88
90
83
81
80
82
78
74
73
74
73
69
69
V.Taškova
98
95
99
97
/
91
90
85
85
84
80
79
80
79
76
72
69
69
O.Jovanović
99
94
95
92
91
90
/
85
85
80
80
78
74
75
74
71
69
69
M.Jović
98
98
/
97
89
/
90
81
85
80
78
75
74
77
74
70
69
72
I.Josić
97
/
/
/
/
/
/
/
94
95
92
89
84
prosek
98,00
95,83
95,67
95,33
92,67
90,17
88,17
84,17
83,50
81,17
79,83
76,67
75,67
75,00
75,00
71,33
69,00
68,83
nagrada
I1
I2
I3
I4
I5
I6
II 1
II 2
II 3
II 4
III 1
III 2
III 3
III 4
III 4
III 5
POHVALA
POHVALA
/
NIJE
NASTUPILA
Laureat kategorija ženskih glasova : Čolaković Katarina, Muzička škola „Dr. Vojislav Vučković“, Beograd
4. Takmičenje „Mita Topalović“ za solo pevače
Pančevo 2013.
ZBIRNA LISTA KATEGORIJA I oš
Mladići
r.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UČENIK
Bjelogrlić Balša
Gajić Stevan
Milosavljević Marko
Cvetković Bojan
Bečei Imre
Dešić Pavle
Vasilčin Marko
Jerković David
Matijević Petar
Prokić Đorđe
Gavrilović Milan
M.Blagojević
97
98
93
96
89
85
78
77
72
72
71
M.Đokić
96
97
98
95
88
87
86
87
77
76
72
N.Nenić
90
91
93
85
83
80
82
80
79
75
70
V.Taškova
91
96
/
94
89
85
89
85
78
80
75
O.Jovanović
97
91
93
85
88
75
81
74
75
73
73
M.Jović
99
96
84
97
89
88
81
76
76
75
77
I.Josić
M.Jović
99
79
72
I.Josić
99
95
prosek
95,00
94,83
92,67
92,00
87,67
83,33
82,83
79,83
76,17
75,17
73,00
nagrada
I1
I2
I3
I4
II 1
II 2
II 3
III 1
III 2
III 3
III 4
prosek
98,50
78,00
73,17
/
nagrada
I
III 1
III 2
ZBIRNA LISTA KATEGORIJA II oš
r.br.
1.
2.
3.
4.
takmičar
Mijailović Mihajlo
Milić Nikola
Petković Uglješa
Velimirović Lav
M.Blagojević
99
79
75
M.Đokić
98
77
73
N.Nenić
/
77
73
V.Taškova
98
79
73
O.Jovanović
98
77
73
Laureat za kategoriju muških glasova: Mijailović Mihajlo, Muzička škola „Kosta Manojlović“, Zemun
Nije nastupio
Download

4. Takmičenje „Mita Topalović“ za solo pevače