Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEČACI 2014/2015
- KANDIDATI NA LISTI ČEKANJA Rang
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
UBR
Prezime i ime
00028
00102
00271
00026
00215
00197
00156
00201
00004
00081
00110
00094
00260
00035
00251
00006
00070
00047
00010
00247
00033
00065
00243
00093
00194
00085
00060
00072
00176
00238
00020
00014
00213
00187
00261
00191
00259
00053
00148
00185
00192
00124
00039
00069
00230
00178
00044
00274
00082
00171
00112
00104
VELIĆ VIKTOR
TODIĆ FILIP
LITVINENKO MAKSIM
GRMUŠA VELJKO
JORGIĆ NEMANJA
MARIĆ IGOR
GLIGORIĆ MARKO
TRIFUNOVIĆ NIKOLA
OSTOJIĆ MIHAJLO
VRŠKA MATIJA
PAVLICA NEMANJA
JOCKOVIĆ DEJAN
UTVIĆ BRANISLAV
HRGIĆ LAZAR
CIKOTA PAVLE
MAREVIĆ SAVA
MACI JULIJAN
NAPORA ROBERT
VELIČKOVIĆ MLADEN
STOJILJKOVIĆ VUJADIN
GRMUŠA DRAGAN
BEČEI KAROLJ
IVANOVIĆ MARKO
KOVANOV ALEKSANDAR
BAJOR MARTIN
KISIN MILOŠ
KUJUNDŽIĆ MILAN
BAŽDAR DEJAN
BUKVA IGOR
ALEKSIĆ MARKO
OSTOJIĆ NIKOLA
STOILJKOVIĆ LAZAR
BARTUŠ ROBERT
PAP ZORAN
MRENICA MARTIN
JURČEVIĆ MILOŠ
MITROVIĆ NEBOJŠA
BUDINSKI DARKO
MAKSIMOVIĆ NEMANJA
ILIĆ VLADIMIR
GOLUBOVIĆ NIKOLA
ČOBRDA ALEKSANDAR
PLAVŠIĆ ALEKSANDAR
ŠAMANOVIĆ IVAN
STOJANOVIĆ DUŠAN
DRAGIČEVOĆ DAMJAN
BENKA MARTIN
ZELJKOVIĆ TEODOR
PETROVIĆ MIROSLAV
BLAGOJEVIĆ MILOŠ
ČAVIĆ NIKOLA
MIŠKOVIĆ IVAN
Ukupno
Bodova
36.00
36.00
36.00
36.00
35.99
35.92
35.91
35.90
35.78
35.73
35.71
35.71
35.64
35.61
35.58
35.56
35.43
35.43
35.43
35.19
35.16
35.00
34.75
34.49
34.39
34.39
34.00
33.98
33.95
33.82
33.70
33.48
33.20
33.20
32.93
32.78
32.50
32.44
32.33
32.25
32.23
31.67
31.17
30.74
30.60
30.41
30.33
30.27
30.11
29.76
29.18
25.78
Strana:
1
/ 2
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEČACI 2014/2015
- KANDIDATI NA LISTI ČEKANJA Rang
UBR
Ukupno
Bodova
Prezime i ime
25.65
275. 00269 ZEJAK VUKOLA
Zaključno sa rednim brojem: 275.
Strana:
Prosečno:
2
/ 2
Download

Rang lista – dečaci NA LISTI ČEKANJA