Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija
Central Election Commission
IZBORI ZA SKUPŠTINU OPŠTINE 2013
ZGJEDHJET PËR KUVENDIN KOMUNAL 2013
Opština: Zubin Potok
Komuna: Zubin Potok
Lista kandidata
političkih subjekata
Lista e kandidatëve
të subjekteve politike
67.
NOVA SNAGA .................. ................................................ ......................... 3
78.
LDK - LIDHJA DEMOKRA
D
ATIKE E KO
OSOVËS ................. ......................... 4
98.
SOCIJALDEMOKRATIJA – SD ....................................... ......................... 5
99.
PDK - PARTIA DEMOKRA
D
ATIKE E KOSOVËS ................ ......................... 6
126.
G.I.SR
RPSKA ..................... ................................................ ......................... 7
1
2
67.
NOVA SNAGA
002 Z
ZORAN MILOJEVIĆ
003 S
SANJA MIL
LUTINOVIĆ
Ć
004 M
MILOŠ GAL
LJAK
005 B
BOJANA BOŽOVIĆ
006 M
MILOJE MILOJEVIĆ
007 V
VITOMIR DJUSIĆ
D
008 M
MARIJA DR
ROBNJAK
009 M
MILJANA BOŽOVIĆ
B
010 M
MILADIN DROBNJAK
D
K
011 M
MILAN BAŠ
ŠČAREVIĆ
Ć
012 V
VESNA MIL
LOJEVIĆ
013 B
BLAGOJE MILOJEVIĆ
014 B
BOJAN MIL
LOSAVLJE
EVIĆ
015 G
GORICA MILOSAVLJ
M
JEVIĆ
3
78.
LDK - LIDHJA DEMOKRA
ATIKE E KOSOVËS
S
UKSHIN VE
ESELI
002 U
003 E
EMINE FER
RIZI
004 JAHIR KAM
MBERI
RIZAH SEL
LIMI
005 R
006 B
BUKURIJE TAHIRI
007 H
HILMI HAS
SANI
008 Z
ZENEL JAK
KUPI
009 A
ARIANA HA
ASANI
010 F
FATMIR KA
AHRIMANII
011 V
VALON RR
RUSTEMI
012 S
SANIJE RA
AMA
013 A
AJVAZ RAM
MA
014 IL
LIR ZUKA
015 A
ALBULENA
A IMERI
016 A
ARBEN UK
KA
017 S
SHEMSEDIN UKA
4
98.
SOCIJ
JALDEMO
OKRATIJA
A – SD
BILJANA BAŠČAREV
B
VIĆ
002 B
003 IV
VICA KASA
ALOVIĆ
004 S
SNEŽANA VESELINO
OVIĆ
005 M
MILJAN RA
AKIĆ
006 S
SLAVIŠA TOMOVIĆ
T
5
99.
PDK
K - PARTIA
A DEMOK
KRATIKE E KOSOVË
ËS
HYSEN ME
EHMETI
002 H
003 Z
ZYRAFETE
E FERIZI
004 B
BEHAR DE
ELIU
005 H
HAXHI RAM
MA
006 A
ALBANË FE
ERIZI
007 B
BAHRI MEH
HMETI
008 A
AVNI KURT
TI
009 S
SHERIFE DELIU
D
010 S
SHEMSI FE
ERIZI
011 E
ESHREF FERIZI
012 A
ARJETA BE
EKA
013 A
ALI HASAN
NI
6
126. G.I.SRPSKA
002 DRAGIŠA JOVANOVIĆ
003 LATINKA UTVIĆ
004 MILOŠ PEROVIĆ
005 DEJAN RADOJKOVIĆ
006 STANIJA KOMPIROVIĆ
007 IGOR IVKOVIĆ
008 DOBRIVOJE VELIMIROVIĆ
009 DANIJELA JANIĆIJEVIĆ
010 UROŠ BOŽOVIĆ
011 ZORAN UTVIĆ
012 NATAŠA TRIFUNOVIĆ
013 JOVICA VUČKOVIĆ
014 VLADAN JAKŠIĆ
015 DALIBORKA RAKIĆ
016 MIHAJLO MILOSAVLJEVIĆ
017 SRDJAN VUČINIĆ
7
Download

Lista kandidata političkih subjekata Lista e kandidatëve të