PANEVROPSKI UNIVERZITET ‘’APEIRON’’ BANJA LUKA
PROGRAM RADA
PETE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’
BANJA LUKA, 13.3.2015.
09.30-10.30 REGISTRACIJA UČESNIKA
Doček učesnika Konferencije, registracija učesnika, uplata kotizacije, uručenje akreditacionog materijala- prostorije Panevropskog
univerziteta ’’Apeiron’’, Pere Krece 13, 78 000 Banja Luka
10.30-12.00 PLENARNA SJEDNICA (Amfiteatar 1)

uvodna riječ
Prof.dr Đorđe Nićin, predsjednik Naučnog odbora Konferencije

pozdravne riječi predstavnika različitih institucija

uvodni referati:
dr.med Ranko Rajović
Prof.dr Kemal Idrizović
UTICAJ KRETANJA NA RAZVOJ KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI
DOBRO DRŽANJE TELA U DETINJSTVU- SIGURNOST ZA
BUDUĆNOST KVALITETNIJEG ŽIVOTA
KONDICIONI TRENING U SVJETLU NAJNOVIJIH NAUČNIH
SAZNANJA
Prof.dr Aleksandar Jakovljević
ZNAČAJ OPORAVKA U SAVREMENOM SPORTU
Prof.dr Branka Protić Gava
12.00-13.00 KOKTEL SA ZAKUSKOM (AULA)
13.00-16.30 SESIJA ’’Sportske nauke i zdravlje’’, Amfiteatar 1 (kafe pauza 14.30-15.00)
moderatori: Prof.dr Jovan Ćulum, Prof.dr Velimir Vukajlović
Veljko Đukić
Biljana Đukić
Miodrag Femić
Dragan Đorđić
Jelena Nastasić Femić
Srđan Lalić
Vinko Perić
Rade Biočanin
Tanja Milešević
Jasminka Asotić
Elvira Nikšić
Indira Mahmutović
Faris Rašidagić
Asim Bojić
Admir Dautović
Edisa Šljivić
Almir Mehić
Semir Bojić
Fahrudin Ašćić
Branimir Mikić
Denis Begović
Fatmir Pireva
Shemsedin Vehapi
Jadranka Pešević
JOGA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU KAO FAKTOR BORBE PROTIV STRESA
UTVRĐIVANJE DEFORMITETA NA LOKOMOTORNOM SISTEMU KOD UČENIKA U OSNOVNOŠKOLSKOM UZRASTU
EKOLOŠKA BEZBJEDNOST U SPORTU UZ PRAĆENJE KVALITETA ISHRANE
POSTURALNI POREMEĆAJI KIČMENOG STUBA KOD UČENIKA RAZREDNE NASTAVE U ODNOSU NA POL
RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA I POSTURALNOM STATUSU STOPALA UČENIKA URBANOG I
RURALNOG PODRUČJA
RAZLIKE U DEFORMITETU KIČMENOG STUBA-SKOLIOZA KOD UČENIKA I UČENICA II TRIJADE DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
EFEKTI VJEŽBANJA NA SIMPTOME KOD ŽENA SA POLICISTIČNIM
Pajčin
Žani Banjanin
Snježana Šipka
Brankica Galić
Daniela Car Mohač
Sanja Berlot
Ana Matrljan
Chebotarev Andrey
Viktorovich
Bakanova
Aleksandra
Aleksandrovna
Kashkarov Victor
Alekseevich
Mishchenko Irina
Alexandrovna
Nedeljka Vuković
Omer Pinjić
Oliver Božić
Senad Međedović
Edib Šarić
Nikolina Mirjanić
Miladin Jovanović
OVARIJALNIM SINDROMOM
OPTIMALNO PROGRAMIRANJE KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI KAO PREDUVJET RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
THE COMPLEX EVALUATION METHOD OF PRESCHOOL CHILDREN PHYSICAL DEVELOPMENT LEVEL IN THE FITNESS CLUB
ADAPTATION OF HIGHLY SKILLED TAEKWONDO SPORTSMEN TO MIDDLE ALTITUDE CONDITIONS
SPORTSKA AKTIVNOST I KONZUMIRANJE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
SREDNJOŠKOLACA
KOD PRIJEDORSKIH
ULOGA I ZNAČAJ ORALNOG ZDRAVLJA U SVEUKUPNOJ KVALITETI ŽIVLJENJA ČOVJEKA
ZDRAVA STOPALA, KVALITETNIJI ŽIVOT LJUDI
13.00-16.30 SESIJA ’’Sport i fizičko vaspitanje’’, učionica 4(kafe pauza 14.30-15.00)
moderatori: Prof.dr Osmo Bajrić, Prof.dr Branimir Mikić, dr Dušan Ilić
Rade Stefanović
Rade Stefanović
Vladan Pelemiš
Miroljub Mosurović
Slobodan Andrašić
Milan Radaković
Veselin Bunčić
Nebojša Đošić
Milan Cvetković
Veselin Bunčić
JEDAN OD NAČINA UVOĐENJA U PRVE TRENINGE BUDUĆIH
ATLETIČARA NA SREDNJIM STAZAMA
UTICAJ PRAVILNOG ODABIRA SPRAVA I REKVIZITA U SPRINTU, KOD STUDENATA
FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE LEPOSAVIĆ
RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA DEČAKA I DEVOJČICA SA
REZULTATOM TESTA ZA PROCENU REPETITIVNE SNAGE TRUPA
PROCENA ANAEROBNOG PRAGA FUDBALERA KADETSKOG UZRASTA U
ODNOSU NA DUŽINU SPORTSKOG STAŽA PRIMENOM CONCONI TESTA
RAZLIKE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA FUDBALERA KADETSKOG UZRASTA U
ODNOSU NA STEPEN TAKMIČENJA
Slobodan Andrašić
Milan Radaković
Nebojša Đošić
Milan Cvetković
Vladimir Ivanek
Branimir Mikić
Marin Ćorluka
Mate Brekalo
Ivana Čerkez
Relja Kovač
Srboljub Vuković
Darko Božić
Mićo Cvjetković
Kada Delić-Selimović
UTJECAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA NATJECATELJSKU
USPJEŠNOST U STOLNOM TENISU
RAZLIKE IZMEĐU INICIJALNOG I FINALNOG STANJA SITUACIONO MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
KOD MLADIH
SELEKCIONISANIH KARATISTA
SMJERNICE ZA OSMIŠLJAVANJE KONDICIONOG TRENINGA U TENISU
SELEKCIJA I RAZVOJ ATLETSKIH TALENATA DO OSTVARIVANJA
Jadranka Plavšić
Nebojša Antić
Tamara Gavrilović
Dušan Simić
Veselin Bunčić
Snežana Ružić
Tarik Huremović
Marko Zeljković
Alija Biberović
Dževad Džibrić
Zlatko Saračević
Marko Zeljković
Alija Biberović
Tarik Huremović
Alen Kapidžić
Milan Nešić
Branimir Nešić
Lazar Radoš
Velibor Srdić
Goran Malijević
Dragan Zeljković
Srboljub Vuković
Velibor Srdić
Radosav Đukić
Radosav Đukić
VRHUNSKIH REZULTATA
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THREE NATIONAL BASKETBALL
TEAMS IN VARIOUS AGE GROUPS
KANONIČKE RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH
SPOSOBNOSTI MLADIH KOŠARKAŠA
KINEMATIČKA ANALIZA RUČNOG ZGLOBA ŠUTERSKE RUKE U USLOVIMA ZAMORA
I POVEĆANJA DISTANCE ŠUTIRANJA
OSNOVNI CENTRALNI I DISPERZIONI POKAZATELJI KINEMATIČKIH PARAMETARA
POJEDINIH SEGMENATA TIJELA U
TRENUTKU IZBAČAJA KUGLE
SISTEMATIZACIJA TEHNIKA U SPORTSKOM JU-JITSU: PRILOG
TEORIJSKIM DETERMINANTAMA
EFEKTI TRANSFORMACIONIH PROCESA PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH
PROMJENA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
KOD FUDBALERA UZRASTA OD 10 DO 12 GODINA
UTICAJ TJELESNE MASE NA ISPOLJAVANJE SILE RUKU I RAMENOG
POJASA
PRIMJENA TRENAŽNIH METODA ZA NAPREDNI RAZVOJ VOZAČA
PRESENTATION ON PERFORMANCE ENHANCEMENT AND OPTIMIZATION OF
Osmo Bajrić
Senad Bajrić
Miladin Jovanović
Osmo Bajrić
Velibor Srdić
Aleksa Stanković
Izudin Tanović
Emir Spahalić
Miloš Jelčić
Milanko Mučibabić
Nikola Milošević
Nenad Vračar
Davor Josipović
Miladin Jovanović
Dušan Ilić
Grujo Bjeković
Benida Pljakić
Jelena Maksimović
Zoran Momčilović
Amina Bilalović
Adem Preljević
Benida Pljakić
Ahmet Međedović
Mensur Hamidović
Enes Pljakić
Almina Međedović
JUNIOR ALPINE SKIERS AT THE AGE 10-14
KANONIČKA POVEZANOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA
SPORTSKIH IGARA U NASTAVI TJELESNOG ODGOJA
PROGNOSTIČKE VRIJEDNOSTI MORFOLOŠKIH ODLIKA NA REZULTATE
PROGRAMSKIH SADRŽAJA SPORTSKIH IGARA
U NASTAVI TJELESNOG ODGOJA
EFEKTI PRIMJENE TRENAŽNOG PROGRAMA RADA U FAZI BAZIČNIH
PRIPREMA NOGOMETAŠA
RELACIJE IZMEĐU REZULTATA NA SPECIJALNOM DŽUDO FITNES TESTU
I USPEŠNOSTI DŽUDISTA
UTICAJ NAJAVLJENIH PROMJENA PRAVILA U VATERPOLU NA IGRU:
REVOLUCIJA ILI KRAJ
OSAVREMENJAVANJE SKOLSKOG FIZICKOG VASPITANJA
ANALIZA VREDNOVANJA OSNOVNIH PARAMETARA UPEHA UČENIKA
NA KRAJU OSMOG RAZREDA
OSNOVNE ŠKOLE IZ OBLASTI FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA
METODOLOŠKI PRISTUP VREDNOVANJA OBRAZOVNIH STANDARDA ELEMENTIMA TEMATSKE
CELINE ODBOJKE ZA DEVOJČICE
VERIFIKACIJA VREDNOSTI MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA UČENICA NA KRAJU OSNOVNOG
OBRAZOVANJA
Benida Pljakić
Orhan Halo
Zoran Bajin
Besim Bilalović
Erzika Autić
Tatjana Simović
Edvin Hadžibulić
Seisenbekov Yerlan
Kenzhebaevich
Tastanov Adilbay Zhumataevich
Bissekenova Anara
FUTURE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN KAZAKHSTAN
METHODS OF EDUCATION ENDURANCE FOR PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS
13.00-16.30 SESIJA ’’Ostale komplementarne nauke’’, učionica 5 (kafe pauza 14.30-15.00)
moderatori: Doc.dr Mirko Tufegdžija, Prof.dr Milan Nešić
Boyanka Peneva
THE NEW ROLES OF THE CONTEMPORARY PE TEACHERS
Ljubomir Borisov
Stevan Šeatović
Mirko Tufegdžija
KREATIVNOST U OBRAZOVANJU
BEZBJEDNOSNI ASPEKTI OLIMPIJSKIH IGARA U SOČIJU
Svjetlana Babić
Ernest Šabić
Vladimir Kitanović
ODNOS PSIHOLOŠKIH VEŠTINA PREVLADAVANJA STRESA SA DEMOGRAFSKIM,
SITUACIONIM I PSIHOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA SPORTISTA
Tijana Ćirković
Kada Delić-Selimović
Danica Piršl
STUDIJ SLUČAJAPROMJENA UPRAVLJAČKOG TIMA SPECIJALNE OLIMPIJADE
BIH
OLYMPIC SHIFT AS MEDICINE TO HEAL SPORT'S GENDER
BIAS
Sandra Milanović
ANALIZA SADRŽAJA SPORTSKIH PROIZVODA ALPSKIH DISCIPLINA U FUNKCIJI RAZVOJNE
KONCEPCIJE ODRŽAVANJA EYOWF-a 2017 U SARAJEVU I ISTOČNOM SARAJEVU
Relja Kovač
Anil Ramić
Zlatko Moratić
STANJE OBJEKATA ZA FIZIČKO VASPITANJE NA PODRUČJU GRADA BIJELJINE
Branimir Đokić
Ivana Janković
IZOSTAJANJE SA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA UNSKOSANSKOG KANTONA
BEZBJEDONOSNI FAKTORI PROCJENE SIGURNOSTI RIZIČNIH GRUPA VRLO VAŽNIH LIČNOSTI U BIH
Nermin Abazović
Relja Kovač
Juro Bilić
16.30 PLENARNA DEBATA
P O S LJ E D N J E
O B A VJ E Š T E N J E AUTORIMA
Poštovane koleginice i kolege, molimo Vas da se pridržavate Programa rada Konferencije i da radove izlažete u vremenu do 10
minuta .Na raspolaganju će Vam biti računar, video bim, grafoskop i tabla za pisanje.
Podsjećamo Vas da uplatu kotizacije možete obaviti u prostorijama Panevropskog univerziteta ’’Apeiron’’ Banja Luka, (prema
informacijama koje ste dobili u Pozivu za konferenciju) službenom licu Univerziteta, prilikom akreditiranja.
Želimo Vam dobrodošlicu i uspješan rad!
U Banjoj Luci, 09.03.2015. god.
za Organizacioni odbor Konferencije,
Prof.dr Miladin Jovanović, predsjednik
Download

Prezumite program rada u PDF-u