UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
JUNSKI ISPITNI ROK
SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA TRANSFER PROGRAMA
ZA POLAGANJE ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
Predmet
Studenti
Upravljačko računovodstvo
Blagojević Dijana
Bodrožić Miloš
Bulatović Mirko
Drinić Ivona
Đorđević Eleonora
Đorđević Marija
Đorđević Nemanja
Gabrić Ivan
Gostović Ivan
Gužvica Ivan
Jazić Sanja
Jocić Aneta
Jovičić Anđelka
Knežević Ljiljana
Krstić Jovan
Mijatović Miloš
Milanović Maja
Miloradović Aleksandar
Nikolić Milena
Novaković Svetlana
Obradović Jovana
Pantelić Maija
Petrović Branislav
Popović Jovana
Popović Milan
Pupavac Aleksandra
Radojković Mihajlo
Ranđelović Ivana
Sakradžija Srđan
Satrić Dušan
Savić Bojan
Spasojević Katarina
Tubić Vojin
Tujković David
Utvić Ana Marija
Uzur Dragana
Vasov Danijel
Vidaković Milica
Vučićević Jovana
Živanović Marija
Jove Ilića 154, 11000 Beograd, Srbija, Tel.: (011) 3950-800, Faks: (011) 2461-221
PIB: 100383934, Matični broj: 07004044, Tekući račun: 840-1344666-69
E pošta: [email protected]; Posetite: www.fon.bg.ac.rs
Živanović Milica
Popović Jovna
Popović Milan
Bodrožić Miloš
Spasojević Katarina
Krstić Jovan
Vasov Danijel
Ćurčić Slađana
Đorđević Eleonora
Đorđević Nemanja
Gostović Ivan
Nikolić Milena
Janićijević Milena
Nikolčić Nenad
Utvić Ana Marija
Uzur Dragana
Pantelić Marija
Živanović Milica
Vučićević Jovana
Đorđević Marija
Gabrić Ivan
Jazić Sanja
Drinić Ivona
Ranđelović Ivana
Svetlana Novaković
Radojković Mihajlo
Miloradović Aleksandar
Alić Jasminka
Beslać Marija
Popović Jovana
Popović Milan
Vasov Danijela
Vukojević Ivan
Nikolić Milena
Gostović Ivan
Drinić Ivona
Gabrić Ivan
Alić Jasminka
Bešlić Marija
Stamenković Aleksandra
Ćurčić Slađana
Petković Žaklina
Nikolčić Nenad
Kovačević Slavica
Vukojević Ivan
Bodrožić Miloš
Vukojević Ivan
Tujković David
Zmijanjac Miloš
Simulacije u poslovnom odlučivanju
Strateški marketing
Elektronsko poslovanje
Odnosi s javnošću
Projektovanje organizacije
Ekološki menadžment
Međunarodni menadžment
Teorija odlučivanja
Informacioni sistemi za podršku
menadžmentu
2
Kovačević Slavica
Novović Andrej
Šipetić Bratislava
Nikolčić Nenad
Strateški menadžment
3
Download

JUNSKI ISPITNI ROK - FON-u - Fakultet organizacionih nauka