Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJČICE 2014/2015
- KANDIDATI NA LISTI ČEKANJA Rang
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
UBR
Prezime i ime
00064
00274
00125
00171
00246
00080
00034
00050
00025
00180
00043
00106
00132
00157
00165
00259
00234
00014
00155
00186
00108
00017
00119
00003
00264
00092
00120
00216
00141
00072
00066
00177
00218
00242
00262
00233
00184
00217
00189
00137
00058
00115
00159
00083
00070
00287
00036
00074
00024
00151
00053
00047
ðOLOVIĆ SNEŽANA
IVANOVIĆ MILJANA
VIDAKOVIĆ JOVANA
ðOKOVIĆ ANASTASIJA
BLAŽEVIĆ SANJA
NIKOLIĆ DIJANA
BOŽIČKOVIĆ NEVENA
DRAŽIĆ TEODORA
STOJKOVIĆ MARIJA
ZDRAVKOVIĆ ANASTASIJA
ANTUNOVIĆ DANIJELA
MAJSTOROVIĆ JELENA
KEREZOVIĆ MILKICA
MILOJKOVIĆ GORDANA
ČOLIĆ MILICA
VIGNJEVIĆ KATARINA
ALIðUKIĆ EMA
GOLUBOVIĆ SARA
KRALJOVSKI SANJA
MALETIĆ DANIJELA
BAŠIĆ MILICA
OPALIĆ TAMARA
CARO DAJANA
TOMAŠIK EMILIJA
RISTIĆ SOFIJA
HOLASEK SLAðANA
KILINGER SANJA
VUJADINOVIĆ JOVANA
BAŽALJA EMILIJA
STOJANOVIĆ MARIJA
TIRKAJLA ANTONIJA
STAMENKOVIĆ ZORANA
SMAJEVIĆ JOVANA
LOJDL BEATA
STOJANOVIĆ MILOSAVA
KARAPANDŽA IVANA
JOVIČIĆ MILICA
MARČETA LJILJANA
MANOJLOVIĆ NIKOLIJA
KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA
BUKARICA JELENA
ĆIRIĆ JELENA
VJEŠTICA KATARINA
LAZIĆ SARA
CVETKOVIĆ NASTASIJA
AJDAČIĆ TANJA
VELEVSKI LUNA
NOVAK MARIJETA
SAPUN NEVENA
KARANOVIĆ NATALIJA
BEČEI MARIA
POLJAK MIHAELA-ANA
Ukupno
Bodova
39.20
39.16
39.16
39.16
39.03
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
38.95
38.92
38.81
38.81
38.80
38.71
38.71
38.65
38.60
38.60
38.55
38.52
38.51
38.48
38.44
38.37
38.37
38.30
38.25
38.25
38.18
38.18
38.02
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
37.95
Strana:
1
/ 3
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJČICE 2014/2015
- KANDIDATI NA LISTI ČEKANJA Rang
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
UBR
Prezime i ime
00054
00277
00250
00018
00205
00046
00229
00272
00081
00035
00172
00096
00039
00253
00059
00021
00076
00179
00019
00122
00190
00071
00112
00073
00086
00049
00052
00204
00226
00090
00012
00101
00118
00143
00030
00257
00082
00282
00135
00094
00085
00075
00236
00247
00105
00193
00280
00251
00228
00223
00175
00149
VITIĆ KATARINA
STANTIĆ ANDRIJANA
MARKOV MARIJANA
MAREK MAJA
BERIĆ KRISTINA
MILIJAŠEVIĆ ANJA
ŠKRBIĆ MARIJA
KLJEŠTAN NAðA
DIR MARTINA
KAŠA IVONA
PANIĆ MARIJA
GAJIĆ JOVANA
AJDER MARIJA
PETKOVIĆ JELENA
ŽIHLAVSKI ŽELKA
ČURČIĆ MILANA
ðAKOVIĆ JOVANA
SUBOTIĆ DUNJA-ANJA
GRUBIŠIĆ JELENA
HINIĆ TAMARA
KOLUNDŽIJA JELENA
PRAVILOVIĆ ALEKSANDRA
BELJANSKI JOVANA
KOLAR SANELA
APRO JOVANA
ROGAČ LENA
MILOVANOVIĆ SAŠKA
STOJKOVIĆ ADRIJANA
RAC SABO TIMEA
FORAI ADRIANA
JERGIĆ JOVANA
MADI MONIKA
RADANOV MILICA
NIKOLIĆ DRAGANA
SAVIĆ DRAGANA
FILIPOVIĆ SARA
KOLAR IRENA
MEðEŠI SONJA
PETROVIĆ ANDRIJANA
ðURKOVIĆ ANJA
GOGIĆ LJUBICA
VELIČKOVIĆ BRANKICA
BIČKEI ANITA
ðULINAC ISIDORA
LAZIĆ ŽELJKA
LUKIĆ TEODORA
RASTOVAC NIKOLETA
MARKOV MARINA
ČANKOVIĆ ZORANA
ðURðEVIĆ TAMARA
ROKSANDIĆ IVANA
NJERGEŠ-ORČIK ANASASIA
Ukupno
Bodova
37.90
37.90
37.89
37.81
37.76
37.71
37.71
37.71
37.69
37.67
37.62
37.60
37.60
37.55
37.45
37.32
37.13
37.00
37.00
36.92
36.88
36.85
36.83
36.69
36.57
36.51
36.50
36.00
35.92
35.84
35.75
35.71
35.59
35.58
35.57
35.56
35.27
35.17
35.16
35.00
34.60
34.33
34.16
34.12
34.00
33.71
33.35
33.20
32.93
32.78
32.49
32.23
Strana:
2
/ 3
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJČICE 2014/2015
- KANDIDATI NA LISTI ČEKANJA Rang
282.
283.
284.
285.
286.
287.
UBR
Prezime i ime
00271
00209
00195
00266
00285
00097
KLJEŠTAN MINA
ŠVAGER ANASTAZIJA
ĆORIĆ JOVANA
STAJIĆ ANJA
TODOROV JELENA
KELIĆ MARIJA
Ukupno
Bodova
31.69
31.25
30.97
30.81
27.57
25.12
Zaključno sa rednim brojem: 287.
Strana:
Prosečno:
3
/ 3
Download

Rang lista – devojčice NA LISTI ČEKANJA