Naziv Društva
"ASA OSIGURANJE" d.d. SARAJEVO
Vrsta osiguranja
neživotno osiguranje
Sjedište
Sarajevo
Adresa
Trg međunarodnog
prijateljstva br 25
Telefon
033 774-730
Direktor
1. Feđa Morankić, direktor
Web adrese
www.asa-osiguranje.ba
2. Adnan Hodžić, izvršni direktor
Bosansko-Njemačko osiguranje u likvidaciji
Ostala osiguranja
Tuzla
Mirze Delibašića br. 5
035 301-326
1. Muratović Hamdija, likvidacioni upravitelj
"Bosna Sunce osiguranje" d.d. Sarajevo**
Životna osiguranja
Sarajevo
Trg međunarodnog
prijateljstva br 20
033 720-500
1. Željko Pervan, direktor
Ostala osiguranja
"Bosna reosiguranje" d.d. Sarajevo
Reosiguranje
www.bosna.ba
2. Refik Duran, izvršni direktor
Sarajevo
Zmaja od Bosne 74
033 725-511
1. Zlatan Filipović, direktor
www.bosnare.com
2. Hasan Delić, izvršni direktor za finansije
"Camelija osiguranje" d.d. Bihać
Ostala osiguranja
Bihać
5.Korpusa 3
037 224-110
1. Adnan Bošnjić, dipl. ecc, direktor
www.camelija-osiguranje.com
2. Aida Crnkić, dipl. pravnik, izvršni direktor
"Croatia osiguranje" d.d Ljubuški
Životna osiguranja
Ljubuški
Nikole Kordića bb
Ostala osiguranja
"Euroherc osiguranje" d.d. Sarajevo
Ostala osiguranja
Sarajevo
Trg Međunarodnog
prijateljstva 20
039/839-100
1. Mladen Markotić, direktor
039/839-102
2. Viktor Zadro, dipl.ing., izvršni direktor - član
uprave
033 755-515
1. Dinko Musulin, direktor
www.croatiaosiguranje.com
www.euroherc.ba
2. Josip Knezović, član uprave
"Grawe osiguranje" d.d. Sarajevo
Životna osiguranja
Ostala osiguranja
Sarajevo
Trg solidarnosti br.2
033 772-500
1. Mr.oec.mr.iur. Georg Schneider, predsjednik
uprave
2. Mr. Jasminka Turbo, dilp oec., član uprave izvršni direktor
3. Alma Numanović-Osmančević , dipl. oec., član
uprave-izvršni direktor
4.Fikret Hodžić, dipl. ing. strojarstva, član upraveizvršni direktor
"Lok osiguranje" d.d.
Životna osiguranja
Sarajevo
Ul. Kemal Begova br.6
033 219-953
1. Safet Proho, privremeni upravnik
www.grawe.ba
Sarajevo u likvidaciji***
"Hercegovina osiguranje" d.d. Mostar u
likvidaciji
2. Hamdija Kunalić, likvidacioni upravnik
Životna osiguranja
Mostar
Fra D. Buntića 144
036 329-244
Ostala osiguranja
"Lido osiguranje" d.d. Sarajevo
Ostala osiguranja
1. Ivan Krištić, privremeni upravnik
www.hercegovinaosiguranje.com
2. Halid Tipura, likvidator
Sarajevo
Paromlinska 49
033 943-306
1. Muamer Arnautović, privremeni upravnik
www.lido-osiguranje.com
2. Bajramović Emin, likvidator
"Merkur BH osiguranje" d.d. Sarajevo
Životna osiguranja
Osigur. od nezgode
Sarajevo
Fra A. Zvizdovića 1/A9
033 296-515
1. Ermin Nuhić, direktor
www.merkur.ba
2. Sabina Mujanović, izvršni direktor za oblast
informacija, računovodstvo i IT
"UNIQA Osiguranje" d.d. Sarajevo*
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Sarajevo
Obala Kulina Bana 19
033 289-000
1. Senada Olević, direktor
www.uniqa.ba
2. Amela Omerašević, izvršni direktor
"Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo
Životna osiguranja
Sarajevo
Čobanija 14
033 664-141
1. Midhat Terzić,direktor
www.sarajevoosiguranje.ba
2. Sead Tikvina, izvršni direktor za poslove
osiguranja
Ostala osiguranja
3. Sejfo Ušanović, izvršni direktor za informatiku
i razvoj
4. Advija Alihodžić, izvršni direktor za
ekonomske poslove
"Triglav osiguranje" d.d.
D.D. za osiguranje "VGT" Visoko
Životna osiguranja
Ostala osiguranja
Ostala osiguranja
Sarajevo
Visoko
Dolina br. 8
Alaudin 1
033 252-110
1. Edib Galijatović, direktor
033/252-177
2. Edin Muftić, izvršni direktor
032 730-800
1. Amir Zukić, direktor
2. Fikret Hodžić, izvršni direktor Sektor za
poslove osiguranja u saobraćaju
3. Zuhdija Rovčanin, izvršni direktor Sektor za
pravne, opće i kadrovske poslove
4. Faruk Smajević, izvršni direktor Sektor IT,
organizacija i upravljanje kvalitetom
5. Majid Avdičević, izvršni direktor Sektor za
štete
www.triglavbh.ba
www.vgt.ba
6. Hasan Prelić, izvršni direktor Sektor za
ekonomsko finansijske poslove
7. Mersiha Begić, izvršni direktor Sektor za
osiguranje imovine i lica
8. Faris Njemčević, izvršni direktor Sektor za
poslove razvoje i investicija
"Zovko osiguranje" d.d. Žepče
Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine
Ostala osiguranja
Žepče
Goliješnica bb
032 897-996
Sarajevo
Vilsonovo šetalište 10
033 613-921
1. Franjo Zovko, direktor
* Društvo Raiffeisen osiguranje d.d. BiH promijenilo naziv u UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
** Sunce osiguranje d.d. Sarajevo pripojeno je Bosna osiguranju d.d. Sarajevo i društvo nastavlja poslovati pod nazivom Bosna Sunce osiguranje d.d. Sarajevo
*** Društvo za osiguranje " Helios osiguranje" d.d. Mostar promijenilo naziv u "Lok osiguranje" d.d. Sarajevo
www.zovko.com
Download

Naziv Društva Vrsta osiguranja Sjedište Adresa Telefon