BANOVIĆI
POPISIVAČI - KONAČNA LISTA / КОНАЧНА ЛИСТА
Redni broj
Редни број
Ime
Име
Ime oca
Име оца
Prezime
Презиме
1
ADEL
ĆAZIM
KARAHODŽIĆ
2
ADEL
MIRSAD
KAVAZOVIĆ
3
ADEM
RASIM
MODRIĆ
4
ADNAN
AZEM
MEKIĆ
5
ADNAN
ZAHID
NURKOVIĆ
6
ADNAN
ENES
OKANOVIĆ
7
ADNAN
NUSRET
OMEROVIĆ
8
AHMEDINA
MEHEMED
AVDIĆ
9
AIDA
MIRZET
POZDEROVIĆ
10
AIDA
HUSNIJA
DOSTOVIĆ
11
AIDA
MIRZAD
KURTIĆ
12
AIŠA
FADIL
JUNUZOVIĆ
13
AJDIN
KEMAL
RIBIĆ
14
AJŠA
AHMET
MAHMUTBEGOVIĆ
15
ALBIN
ALIJA
HUSKIĆ
16
ALEKSANDRA
NEBOJŠA
ŠEHIĆ
17
ALEN
FIKRET
BEĆAREVIĆ
18
ALEN
EMIN
SARIĆ
19
ALEN
ADIL
MODRIĆ
20
ALISA
MURADIF
LAPANDIĆ
21
ALMA
MIRALEM
TRNAČEVIĆ
22
ALMA
ŠERIF
BOŠNJAKOVIĆ
23
ALMA
ĆAMIL
KUKIĆ
24
AMEL
LATIF
KARAVDIĆ
25
AMELA
ZIKRIJA
DELIĆ
26
AMELA
ESAD
LISIČIĆ
27
AMERLINA
SENAID
KASUMOVIĆ
28
AMRA
ZIJAD
DOSTOVIĆ
29
ANADELA
BRAJKO
GALAMIĆ
8/29/2013 9:54:18 AM
Stranica / Страница 1
30
ANELA
OSMAN
ČERGIĆ
31
ARISA
ENES
MUMINOVIĆ
32
ARMIN
ZIHAD
MEHIĆ
33
ARNELA
REDŽO
ČERGIĆ
34
ASMIR
ASIM
BEĆAREVIĆ
35
ASMIR
AZEM
LUGAVIĆ
36
AZRA
SADIK
AVDIĆ
37
BRANKO
MILADIN
SAVIĆ
38
DAMIR
TIFAGA
KADRIĆ
39
DAMIRA
AMIR
IBRANOVIĆ
40
DAVORIN
ŽIVKO
ZARIĆ
41
DENISA
MURADIF
GUTIĆ
42
DINA
RAMO
IMŠIROVIĆ
43
DRINKA
MILANKA
JUSUFOVIĆ
44
EDI
ZIJAD
JUKIĆ
45
EDIN
HASAN
ŠARIĆ
46
EDIN
FADIL
LAPANDIĆ
47
EDINA
FEHIM
HALILČEVIĆ
48
EDINA
ŠEHVAL
TABAKOVIĆ
49
EDISA
EMIN
NURKOVIĆ
50
EDVINA
EŠEF
KARAVDIĆ
51
ELDAR
MIRSAD
ALISPAHIĆ
52
ELDIN
ŠABAN
OMEROVIĆ
53
ELDINA
ARIF
HAMZIĆ
54
ELDINA
SEAD
SABUROVIĆ
55
ELDINA
ISMET
FAJIĆ
56
ELMA
HAJRUDIN
POZDEROVIĆ
57
ELSADA
RAMIZ
SOFTIĆ
58
ELVIS
MEHO
POZDEROVIĆ
59
ELVIS
MEDŽID
SALANOVIĆ
60
EMIR
ASIM
BRIGIĆ
61
EMIR
ENES
JAHIĆ
62
ENES
ENES
ŠABANOVIĆ
63
ENISA
OMER
HADŽIĆ
64
FATIMA
JUSUF
IMAMOVIĆ
65
FEHRAT
HAJDAR
SALETOVIĆ
66
IGOR
MARICA
TOMAŠEVIĆ
67
INELA
IBRAHIM
ĆEHAJIĆ
68
IRENA
SUAD
TOKIĆ
8/29/2013 9:54:18 AM
Stranica / Страница 2
69
IVANA
BRANISLAV
IVANIŠEVIĆ
70
JASMIN
ENES
BERBIĆ
71
JASMIN
ENES
HUSANOVIĆ
72
JASMINA
REDŽO
BRIGIĆ
73
JASMINA
OMER
GOLIĆ
74
JELENA
DRAGAN
IVIĆ
75
KEMAL
RASIM
GLIBANOVIĆ
76
KENAN
MEŠAN
RAHMANOVIĆ
77
LJILJANA
FRANJO
SELIMOVIĆ
78
MAIDA
ENES
IMŠIĆ
79
MAJA
RAJKO
PERUŠINOVIĆ
80
MAJA
ZDENKO
PAŠALIĆ
81
MERIMA
MUHAREM
HASANOVIĆ
82
MERIMA
SAFET
BEĆAREVIĆ
83
MERIMA
ENVER
DEMIROVIĆ
84
MERIS
SMAJO
LAPANDIĆ
85
MERISA
ISMET
MODRIĆ
86
MERSIDA
MUNEVER
BAJRIĆ
87
MERSIDA
FADIL
SMAJLOVIĆ
88
MILANKA
MANOJLO
JUSUFOVIĆ
89
MILENKO
CVIJAN
LUKIĆ
90
MINA
HASIBA
BRKIĆ
91
MINELA
RAMIZ
DŽUZDANOVIĆ
92
MIODRAG
VLADIMIR
NASKOVIĆ
93
MIRELA
ISMET
DEMIROVIĆ
94
MIRELA
SAKIB
MUKANOVIĆ
95
MIRELA
MIRSAD
ĆEBIĆ
96
MIRNES
MIRSAD
MEHIĆ
97
MIRZA
RASIM
DEMIROVIĆ
98
MUAMERA
BAJRO
HUSIĆ
99
MURIS
ĆAMIL
ČEKMIĆ
100
NADIRA
REFIK
SALETOVIĆ
101
NEĐELJKO
CVJETKO
MAKSIMOVIĆ
102
NEDIM
ENES
OKANOVIĆ
103
NEDIM
RIFET
SMAJLOVIĆ
104
NERMIN
MURADIF
ČOLIĆ
105
NERMINA
OSMAN
BERBIĆ
106
NERMINA
EDHEM
RAHMANOVIĆ
107
NERMINA
ENES
BIRPARIĆ
8/29/2013 9:54:18 AM
Stranica / Страница 3
108
NESMINA
ALIJA
NURKOVIĆ
109
NIKOLINA
GORAN
JUROŠEVIĆ
110
RENATO
MIODRAG
NASKOVIĆ
111
SABRINA
ATIF
KAHRIMANOVIĆ
112
SAJDA
ZAIM
SOFTIĆ
113
SAMIR
MEHMED
KASUMOVIĆ
114
SAMRA
SAFET
PIRIĆ
115
SANDA
IZET
BOŠNJIĆ
116
SANDI
MARIJA
DIZDAREVIĆ
117
SANDI
DŽEMAL
DURAKOVIĆ
118
SANDRA
IZET
JAMAKOVIĆ
119
SANIDA
HASAN
IKANOVIĆ
120
SANJA
KOSANA
DERVIŠEVIĆ
121
SANJIN
RAJKO
PERUŠINOVIĆ
122
SEJLA
REUF
ŠARIĆ
123
SELENA
MUJO
TALOVIĆ
124
SELMIN
ADEM
BERBIĆ
125
SEMIR
MIHRET
MEHIĆ
126
SEMIR
BRAJKO
SALETOVIĆ
127
ŠEMSA
ALIJA
HUSKIĆ
128
SENAD
MUNEVER
HUSIĆ
129
SENADA
BAJRO
KUDUMOVIĆ
130
SENADA
ŠAĆIR
DŽUZDANOVIĆ
131
SENADA
SAFET
KUDUMOVIĆ
132
SENDIN
RAMO
LAČIĆ
133
SENID
AVDO
LAČIĆ
134
SIFA
ADEM
JUNUZOVIĆ
135
SLAVKO
RAJKO
SAVIĆ
136
SNEŽANA
GOJKO
ĐORĐEVIĆ
137
SNJEŽANA
SLAVOLJUB
TODORIĆ
138
TANJA
STEVAN
MARJANOVIĆ
139
VAHIDIN
LATIF
IKANOVIĆ
140
VOJISLAV
MILAN
JOVIČIĆ
8/29/2013 9:54:18 AM
Stranica / Страница 4
1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od 26. do 30.avgusta
/kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu grada/općina podnesu neovjerene kopije sledećih dokumenata (uz dostavljanje
na uvid orginalnih dokumenata), : Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje
(ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna
žrtva rata, član poginulog borca/branitelja.
2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisna komisija/povjerenstvo će
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti
kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun
otvoren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Кандидати који су изабрани за инструктажу налазе се на Коначној листи и обавезни су да у периоду од 26. до
30.августа Пописној комисији града/општина поднесу неовјерене копије следећих докумената (уз достављање на
увид оргиналних докумената), : Личну карту, Диплому о завршеној школи, Увјерење од завода за запошљавање
(уколико доказује незапосленост); Индекс (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна
жртва рата, члан погинулог борца.
2. Инструктажа за општинске инструкторе одржат ће се у период од 06. до 10.09. Пописна комисија ће
обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже .
3. Инструктажа за пописиваче одржат ће се у период од 16. до 20.09. Пописна комисија ће обавијестити
кандидате о мјесту одржавања инструктаже.
4. Кандидат је обавезан да на инструктажу донесе број текућег рачуна (активног) и назив банке код које је рачун
отворен.
8/29/2013 9:54:18 AM
1. Predsjednik PKLS
Predsjedatelj PPOS
Предсједник ПКЛС
___________________________________
2. Član
Члан
___________________________________
3. Član
Члан
___________________________________
4. Član
Члан
___________________________________
5. Član
Члан
___________________________________
6. Član
Члан
___________________________________
Stranica / Страница 5
Download

banovići popisivači - konačna lista / коначна листа