Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Popisna komisija Sapna
Broj: 01-05-937-59/13
Datum: 28.08.2013.godine.
Na osnovu člana 26.stav 1. B.Zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i
stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ( „Službeni glasnik BIH“ , broj 10/12 i
18/13), Popisna komisija općine Sapna, na sjednici održanoj 28.08.2013. godine,
donosi:
KONAČNU LISTU / КОНАЧY ЛИСТY- POPISIVAČA
Redni broj
Редни број
Ime
Име
Ime oca
Име оца
Prezime
Презиме
1
Adnan
Mujo
Ibrahimović
2
Aidin
Mevludin
Kahrimanović
3
Alen
Ibrahim
Mešić
4
Alija
Jusuf
Huremović
5
Amela
Ramiz
Hasanović
6
Amir
Ibrahim
Mešić
7
Amir
Džafer
Ibrahimović
8
Anida
Abdulkadir
Poljaković
9
Anira
Muharem
Vejzović
10
Armin
Alija
Musić
11
Asmir
Avdo
Delić
12
Avdo
Alija
Hasanović
13
Beriz
Alija
Junuzović
14
Bojan
Branko
Bunjevac
15
Cvjetko
Stjepan
Marković
16
Dženita
Džafer
Alić
17
Edin
Hasan
Gušić
18
Elvis
Ševko
Garibović
19
Emina
Kasim
Husić
20
Emir
Muhamed
Ibrašević
8/28/2013 11:25:14 AM
Stranica / Страница 1
21
Enisa
Adem
Hasanović
22
Enisa
Ramiz
Poljaković
23
Fahira
Abdulah
Selimović
24
Fahrudin
Hajrudin
Smajlović
25
Faruk
Zekerijah
Dautović
26
Fatima
Mujo
Budić
27
Hasan
Agan
Suljić
28
Husein
Juso
Jusić
29
Izet
Zahir
Memić
30
Izudin
Alija
Tabaković
31
Jasmin
Hajrudin
Ibrahimović
32
Jasmina
Islam
Seferović
33
Marina
Miladin
Katanović
34
Mejra
Mevludin
Osmanović
35
Mensur
Idriz
Muhamedbegović
36
Merisa
Munib
Avdić
37
Mersad
Mehmed
Halilović
38
Mersad
Osman
Hasanović
39
Mersid
Mirsad
Salihović
40
Mersija
Šefik
Alić
41
Mirsad
Rasim
Dedić
42
Mirza
Mevsudin
Mujčinović
43
Munib
Smajil
Muhamedbegović
44
Munib
Mujo
Alić
45
Nafa
Admir
Omerović
46
Nizah
Ibrahim
Hasanović
47
Osman
Suvad
Omerović
48
Sadina
Ilijaz
Junuzović
49
Sadisa
Agan
Osmanović
50
Samir
Smajo
Smajlović
51
Sanela
Safet
Kahrimanović
52
Saudin
Ramiz
Muhamedbegović
53
Senada
Mehdin
Nezirović
54
Senajid
Fadil
Osmić
55
Teodor
Vojko
Tasovac
56
Vahidin
Smajil
Osmanović
57
Vesna
Ilija
Filipović
58
Zemko
Kasim
Sejdinović
59
Zermin
Hajrudin
Garibović
8/28/2013 11:25:14 AM
Stranica / Страница 2
60
Zumra
Šefik
Salihović
1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od 28. do 30.avgusta
/kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu Sapna, Ul.206. Viteške brigade BB, od 09.00 do 16.00 podnesu neovjerene
kopije sledećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata), : Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu o završenoj
školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je
kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog borca/branitelja.
2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisna komisija/povjerenstvo će
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti
kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun
otvoren.
5. Kandidati su poredani po abacednom redu. Nakon obavljene instruktaže i testiranja, oni koji prođu obuku i testiranje i
na osnovu ostavrenih bodova na prijavi,zatim rezultata testa,kao i ukupnog broja bodova odredit će se kandidati koji će
biti angažirani u svojstvu popisivača i rezerve.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Кандидати који су изабрани за инструктажу налазе се на Коначној листи и обавезни су да у периоду од 26. до
30.августа Пописној комисији града/општина поднесу неовјерене копије следећих докумената (уз достављање на
увид оргиналних докумената), : Личну карту, Диплому о завршеној школи, Увјерење од завода за запошљавање
(уколико доказује незапосленост); Индекс (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна
жртва рата, члан погинулог борца.
2. Инструктажа за општинске инструкторе одржат ће се у период од 06. до 10.09. Пописна комисија ће
обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже .
3. Инструктажа за пописиваче одржат ће се у период од 16. до 20.09. Пописна комисија ће обавијестити
кандидате о мјесту одржавања инструктаже.
4. Кандидат је обавезан да на инструктажу донесе број текућег рачуна (активног) и назив банке код које је рачун
отворен.
1. Predsjednik PKLS
Predsjedatelj PPOS
Предсједник ПКЛС
8/28/2013 11:25:14 AM
Mirsad Muhamedbegović
2. Član
Члан
Ljubinka Bodiroga
3. Član
Члан
Nedeljko Jurkić
4. Član
Члан
Sejfudin Suljić
Stranica / Страница 3
Download

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i