NašSecuritas
BROJ 17
OKT − DEC. 2014.
Drage kolege,
Sretna nova godina!
Drage kolege,
kakva god da nam je bila prošla godina, uvijek trebamo razmišljati o tome da će sljedeća biti
bolja. Najbolji put da poboljšamo stanje društva je da prvo unaprijedimo sebe. Naslanjajući
se na onu staru poslovicu: „Prvo počisti svoje dvorište“, trebamo razmišljati o tome šta smo
mi pogrešno radili, koje smo propuste napravili i šta smo mogli bolje uraditi, a nakon toga
sebi postaviti zadatak u 2015. godini: „Potrudit ću se da budem bolji, ne od drugih, već od
samoga sebe kakav sam danas.“ Kažu iskusni ljudi da, kada se počne na ovaj način razmišljati,
stvari jednostavno iz dana u dan postaju bolje, a zadovoljstvo što vidimo i osjetimo pozitivne
pomake u sebi i oko nas daje nam još više snage da idemo dalje, da možemo više.
Prvo budite prijatelj sebi i svojoj porodici, potom svojim
prijateljima i na kraju ne zaboravite i na posao. Ako bismo
poredili naše preduzeće 2010. godine i danas, ukupna prodaja
je povećana za skoro 15%, a broj uposlenih za 30%. Pored
povećanja prodaje i poslovanja, trudili smo se da unaprijedimo
uslove rada uposlenika kroz ulaganja u nova vozila, uniforme,
sredstva veze, oružje i drugu specifičnu opremu. Kako lokalno
tako i na internacionalnom nivou, Securitas svakodnevno ulaže
značajne resurse u razvoj sistema za poboljšanje: odnosa
prema klijentima, tehnološkog i organizacionog razvoja na globalnom nivou, vizuelnog
identiteta i očuvanja vrijednosti brenda. Securitas je tokom protekle godine insistirao na
prodaji tehnoloških rješenja koja mogu zamijeniti čovjeka na štićenim lokacijama. Na ovaj
način se imovina klijenta primarno štiti sistemima tehničke zaštite, a sekundarnu zaštitu
obezbjeđujemo putem intervencijskih timova. Svaki napor uložen da se zaštite klijenti i da
se uposlenici ne izlažu nepotrebnim rizicima za rezultat ima poboljšanje ukupne sigurnosne
situacije u lokalnim zajednicama. Securitas je tokom prošle godine bio sponzor svih kulturnih
i sportskih manifestacija koje su od značaja za očuvanje i razvoj modernog i prosperitetnog
društva u Bosni i Hercegovini. Odvojena su značajna sredstva u humane projekte i
manifestacije koje podržavaju mlade, sport i kulturu, od čega je 65.000 KM donirano
građanima i uposlenicima Securitasa čija je imovina uništena u poplavama ove godine.
I dalje ćemo se
truditi da kao osobe i
kao zajednica napravimo korak
više. Drage kolege, sretna
vam nova godina.
Sadržaj
4Securitasovih 1.800 zaštitara
čuva više od 5.000 objekata u BiH
6Ovisnost o kockanju
8Rezultati provedene ankete za
sve uposlenike Securitasa
10Izvještaj o dodjeli sredstava
Fonda solidarnosti
2 Naš Securitas
11Edukacija za uposlenike 2014
12Učešće kolega u Business ligi – mali fudbal
13Uručene zahvalnice kolegama za pomoć tokom
poplava
14Radnici mjeseca za period septembar – decembar
14Provjera bojevog gađanja za uposlenike 2014
15Uloga zaštitara u prevenciji krivičnih
i prekršajnih djela
Naš Securitas 3
Predstavljamo
Prenosimo članak objavljen na portalu Patria pod naslovom:
Securitasovih 1.800
zaštitara čuva više od
5.000 objekata u BiH
Da li ste se ikada zapitali ko su momci, ali i
djevojke u uniformama na kojima piše „Securitas“,
a koje viđate u bankama, pored bankomata, u
tržnim centrima, manjim trgovinama, bolnicama,
na benzinskim pumpama, oko ambasada, na
raznim manifestacijama?
Kada ih vidite, pomislite li da su morali proći jako
zahtjevne psiho-fizičke testove i edukacije da bi
se bavili zaštitarskim poslom? Znate li uopće šta
sve moraju savladati, znati i koliko je njihov posao
rizičan?
Oni su tek stasali mladići, porodični ljudi, očevi,
majke koje ostavljaju kući svoju djecu, a brinu
o sigurnosti više od 2.000 klijenata u Bosni i
Hercegovini i čuvaju više od 5.000 lokacija.
Securitas BH d.o.o. je najveća grupacija agencija
za privatnu zaštitu lica i imovine u Bosni i
Hercegovini.
Nakon najnovije reorganizacije Securitas BH
d.o.o. upravlja radom dvaju agencija za zaštitu
Sanela Abadžić
4 Naš Securitas

lica i imovine: Securitas d.o.o. Mostar i AWG Gama Sigurnost d.o.o.
Sarajevo.
Za sve vrste klijenata pružaju kombinovanu zaštitu, što
podrazumijeva fizičku i tehničku zaštitu, dojavno-operativni centar,
intervencijske timove, transport novca i vrijednosti, zaštitu lica i
sigurnosni inženjering.
Daniela Gogić, direktorica marketinga i komunikacija, i Lejla Pašalić,
direktorica Sektora za ljudske resurse, „vode“ nas kroz priču o
Securitasu.
Možete im se obratiti na adresi Bačići 15 u Sarajevu ukoliko trebate
zaštitu objekta, obezbjeđenje neke kulturno-sportske manifestacije,
Predstavljamo
Postoji znatan interes medija
za rad u agencijama za zaštitu.
Međutim, pravu sliku o načinu rada i
problemima sa kojima se susreću kolege
na svojim radnim mjestima je teško,
skoro nemoguće prikazati u kratkom
novinskom članku. Interes medija je
ipak koristan jer približava široj javnosti
ozbiljnost posla kojim se bavimo.
šansi sposobnim ženama da svoje vještine i hrabrost pokažu čak i u
interventnom timu.
Sanela Abadžić je majka tri djevojčice. U Securitasu je tek tri mjeseca,
ali je već dobila šansu da pokaže šta zna. Prva je žena u timu za
intervencije.
ppp
Emir Šabanović
čak i ako želite imati ličnog bodyguarda. Imaju i
takvih klijenata, ali im ne žele otkriti imena.
Daniela i Lejla ističu kako su njihovi momci i
djevojke čuvali Angelinu Joli, John Travoltu,
svjetske glumačke zvijezde na SFF-u. Tada nema
uobičajenih uniformi s natpisom „Securitas“.
Nekada su u svečanim uniformama, a nekada u
civilu, neprimjetni.
Trenutno imaju 1.900 uposlenih, od čega
je 1.800 zaštitara.Među njima su 23 žene.
Prednjače u mnogo čemu, pa tako i u pružanju
Straha, kaže, ima, i sve je dobro dok ga ima kada je na terenu. Majstor
je borilačkih vještina. Na prvi pogled lijepa dama, krhka i nježna.
Dok sjedite i razgovarate s njom, nijednog trena ne pomislite da s
kolegom iz interventnog tima dolazi u objekat pod nadzorom čim se
oglasi alarm za uzbunu ili tzv. „panik dugme“.
Bilo je svega na terenu, priča nam Sanela, poput mimoilaženja sa
pljačkašima, a jednom ju je čak napao i pas tornjak. Rizično jeste, ali,
kako kaže, voli svoj posao.
Njen kolega Emir Šabanović već šest godina je zaštitar. Trenutno je
vođa interventnog tima. Posao mu nije dosadan i svaki dan je priča
za sebe.
Dok je radio na KUM-u na Koševu, navodi Emir, bilo je uzbudljivih i
neobičnih situacija, od toga da je morao trčati za pijancima, razvađati
dvije grupe koje su se već potukle u kafani, pa su ih dovezli na KUM,
do toga da je u operacionim salama morao čuvati pacijente koji su bili
pod utjecajem narkotika, a anestezija im nije mogla djelovati.
Preuzeto sa: Bh. novinska agencija Patria
Naš Securitas 5
Zdravlje
Ovisnost o
kockanju
Kockanje je fenomen koji se susreće u
različitim oblicima u gotovo svim kulturama.
Razlikujemo socijalno, profesionalno i
patološko kockanje. Socijalno kockanje je
kulturno prihvatljiva zabava i rekreacija koja
nema zaokupljujući karakter i koja ne uzrokuje
ozbiljnije negativne posljedice. Profesionalno
kockanje je posao kojim se bave uvježbane,
vješte i disciplinirane osobe. Patološko
kockanje je poremećaj koji se sastoji od čestih,
ponavljanih epizoda kockanja koje dominiraju
životom osobe, sve do oštećenja socijalnih,
radnih, materijalnih te obiteljskih vrijednosti i
obveza.
Patološko kockanje
Patološko kockanje prihvaćeno je kao
psihički poremećaj 1980. godine (DSM-III).
U međunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB-10
patološko kockanje svrstano je u poglavlje
o poremećajima kontrole nagona. Prema
definiciji, poremećaj kontrole nagona je
nesposobnost suzdržavanja od izvođenja
nekog nagona opasnog za druge ili za
samu osobu, a obično je obilježen ugodom
nakon što se izvede. Osoba ima sve snažniji
osjećaj napetosti ili uzbuđenja prije tog čina,
a dok traje, osjeća užitak, zadovoljenje ili
6 Naš Securitas
Nemogućnost podmirenja dugova, kada iscrpe materijalne
rezerve obitelji i prijatelja, pokreće ih u smjeru manipulacija s
kreditnim karticama, prijevarama i krađama, što dovodi i do
problema sa zakonom. Narušava se fizičko zdravlje, pojavljuju
se kronične glavobolje, bolovi u prsištu, poremećaj spavanja,
kardiovaskularne bolesti, a od psihičkih poremećaja učestalost
depresije kod ovisnika o kockanju je 2–4 puta češća u odnosu
na zdrave osobe, kao i stopa pokušaja suicida koja je znatno
veća negoli u općoj populaciji.
Izvor: plivazdravlje.hr
olakšanje. Nakon toga mogu se, ali i ne moraju pojaviti žaljenje,
predbacivanje, osjećaj krivnje.
U klasifikaciji DSM 5 radikalno je promijenjen odnos prema
tom poremećaju. Poremećaj je promijenio ime te se više
ne označava kao patološko kockanje, nego kao ovisnost o
kockanju.
Uzročnost ovisnosti o kockanju je kombinacija biologijskih
(genske predispozicije), psiholoških i socijalnih elemenata.
Postoji obiteljska sklonost ka ovom poremećaju. U podlozi
ovisničkog ponašanja su porivi za uzbuđenjem i smanjenjem
napetosti. Pokrenuti su nekom emocijom ili događajem, npr.
tjeskobom, osamljenošću, depresijom, nezadovoljstvom, kod
anksioznih, pasivno agresivnih ličnosti s osjećajem inferiornosti,
krivnje, niskog samopoštovanja, koje ne prihvaćaju odgovornost
za vlastito ponašanje.
Proces poremećaja
Jak unutarnji ili vanjski stresor može društveno kockanje
iznenada pretvoriti u ovisnost o kockanju.
Ovisnost o kockanju kod muškaraca počinje već u ranoj
adolescenciji, što je pogubno za njihov emocionalni razvoj, dok
kod žena započinje kasnije u životu. Ovisnost o kockanju je
češća kod muškaraca, a uočene su i razlike u načinu kockanja.
Muškarci češće kockaju u grupama, a žene same.
Zdravlje
Kockanje može biti redovito ili epizodično, a
tijek poremećaja je progresivan. S vremenom
se povećava učestalost kockanja, ali i ulozi.
Traženje akcije i uzbuđenja važnije je i od
samog novca.
Jak unutarnji ili vanjski stresor može društveno
kockanje iznenada pretvoriti u ovisnost o
kockanju.
Kada kockanje dosegne razinu ovisnosti,
osoba znatno promijeni svoje ponašanje.
Javlja se sklonost ka iskrivljenom mišljenju,
poricanju, negiranju, praznovjerju.
Paradoksalno je da što više gubi, to je
uvjereniji u “siguran dobitak” i promjenu.
Dolazi do sve većih financijskih problema –
dugovi, prodaja imovine, poteškoće u otplati
kredita, iznuđivanje novca od članova obitelji.
Narušavaju se obiteljski i partnerski odnosi.
Dolazi do bračne disfunkcije, neadekvatnog
roditeljstva, pa i raspada obitelji. Supruge
često obolijevaju od depresije, glavobolje,
probavnih smetnji, nesanice, a djeca češće
obolijevaju od stresom povezanih bolesti –
astme, alergije, probavnih smetnji. Dolazi i do
problema na radnom mjestu zbog otežane
koncentracije, izostanaka s posla, posuđivanja
novca od kolega, smanjenja uspješnosti ili
školskog uspjeha.
Istraživanja upućuju na visoku korelaciju s
ovisnošću o psihoaktivnim tvarima, uzimanjem
duhana, alkohola, s anksioznim poremećajem,
opsesivno kompulzivnim poremećajem,
socijalnom fobijom, depresijom, visokom
stopom suicida, hiperaktivnim poremećajem i
poremećajem pažnje i nekim od poremećaja
ličnosti.
Kockanje je
fenomen koji
se susreće u različitim
oblicima u gotovo svim
kulturama. Razlikujemo
socijalno, profesionalno i
patološko kockanje.
Terapija
Kao i kod drugih ovisnosti, ovisnici o kockanju dugo ne
priznaju da imaju bilo kakav problem i ne prihvaćaju pomoć.
Javljaju se na liječenje kada već nastanu veliki dugovi,
nemogućnost vraćanja kredita, gubitak posla, rastava
braka. Liječenje se provodi uključivanjem u specijalizirani i
strukturirani program koji uključuje individualnu psihoterapiju,
farmakoterapiju, grupne psihoterapijske programe uz metode
samopomoći (anonimni kockari, savjetovališta za kockare,
udruge roditelja, skupine za potporu, e-savjetovanja).
Psihodinamska psihoterapija ima za cilj stjecanje uvida u
vlastito ponašanje i prihvaćanje novih modela ponašanja.
Kognitivno-bihevioralna terapija ima za cilj promjenu
pogrešnih vjerovanja i netočne percepcije kao što su “tko ne
igra taj ne dobiva” ili “svatko tko igra mora jedanput dobiti”.
Za ovisnost o kockanju još nije registriran nijedan lijek, ali
je zbog komorbiditetnih poremećaja ipak često potrebna i
psihofarmakoterapija.
Savjetuje se da ovisnik nastavi svoj život u krugu obitelji, ali i
da bude aktivno uključen u organizirani program liječenja. Dio
programa uključuje kontrolu njegovih financijskih transakcija,
kreditnih pogodnosti, posjedovanja kartica i sl. Neophodna
je edukacija obitelji, eventualno uključivanje Centra za
socijalnu skrb radi saniranja dugova. Cilj je stabilizirati stanje,
uspostaviti apstinenciju, uz psihosocijalnu zaštitu od novih
dugova.
Budući da se radi o bolesti s nepovoljnim djelovanjem
na obitelj i društvo, da se u sve mlađoj dobi uočavaju
prvi znakovi kockarskog ponašanja i da je sve veći broj
ovisnika, preventivne aktivnosti trebaju biti usmjerene
prema adolescentima i podizanju svijesti društva o značenju
problema.
Naš Securitas 7
Securitas u svijetu
Rezultati provedene
ankete za sve uposlenike
Securitasa
U periodu od 6. do 26.10.2014. godine svi
uposlenici su imali priliku popuniti anketu
za uposlenike koju je kreirao i organizovao
Securitas AB. Anketu su popunilapnog
broja svih uposlenih. Uposlenici su na kućnu
adresu dobili pristupne podatke kako bi
putem interneta mogli pristupiti popunjavanju
ankete, a svi oni koji podatke nisu dobili na
ovaj način imali su pomoć Odjela ljudskih
resursa. Ovim projektom smo prvi put (kao
ppp
jedna od sedam zemalja koje su prvi put učestvovale u ovom
projektu na nivou Evrope) omogućili našim uposlenicima da
iznesu svoje mišljenje te da potpuno anonimno ocijene svoje
nadređene, iznesu mišljenje o radnim uslovima, ciljevima,
organizaciji, fokusiranosti na klijente, kao i kontinuiranom
radu na poboljšanju. Ovim putem se zahvaljujemo svim
učesnicima i napominjemo da će se naredno anketiranje održati
2016. godine, a do tada ćemo na osnovu rezultata raditi na
poboljšanju po svim oblastima na polugodišnjem nivou.
Rezultati na nivou države
U navedenoj tabeli prikazan je procenat od ukupnog broja
učesnika, odnosno 1.132 ispitanika (63% od ukupnog broja
zaposlenih).
Oblasti koje su promatrane u anketi:
Liderstvo – oblast u kojoj su sadržana pitanja o odnosu vaših
nadređenih i njegovim/njenim vještinama, sposobnostima,
načinu i brzini donošenja odluka, poštivanja i uvažavanja od
strane Securitasa; pozitivni odgovori od ukupnog broja odgovora
su 80%, dok je standard za istočnu Evropu 82%.
Ja i moje kolege – oblast u kojoj su bila zastupljena pitanja
vezana za motivaciju, saradnju sa kolegama, vašu obuku i vašu
8 Naš Securitas
kompetentnost, te mogućnost donošenja
odluka; rezultat pozitivnih odgovora je 70%
od ukupnog broja odgovora.
Ciljevi – oblast u kojoj su bila postavljena
pitanja o vašem znanju o ciljevima Securitasa
i vašem doprinosu ostvarenju istih; 76% je
pozitivnih odgovora od ukupnog broja.
Organizacija – upitnik fokusiran na pitanja o
uniformama, uvažavanju mišljenja prilikom
sastavljanja rasporeda, zamjeni opreme koja
nije u funkciji, efikasnosti izvršenja zadataka,
brzini donošenja odluka, uputstvima za rad,
radnim uslovima te sigurnosti u radu; broj
pozitivnih odgovora bio je 74% od ukupnog
broja odgovora.
Fokusiranost na klijente – oblast koja se
sastojala iz skupa pitanja o klijentima,
odnosno vašeg razumijevanja potreba
klijenata, brzine isporučenja usluge klijentu,
kao i daljnjeg razvoja naših usluga; rezultat je
bio 83% pozitivnih odgovora.
Na svim pitanjima postojala je mogućnost
odgovora na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 bio
negativan, a 5 pozitivan odgovor. Navedeni
procenat je izveden na osnovu odgovora
pod 4 i 5, samim tim predstavljajući pozitivne
odgovore. Odgovori ocijenjeni sa 1,2 i 3
predstavljaju negativne odgovore i oni se
nalaze u razlici do 100%.
Securitas u svijetu
Kolege rukovodioci kadrovskih
odjela iz istočne Evrope su bili
na obuci za analiziranje rezultata ankete.
BiH se može pohvaliti zadovoljavajućim
rezultatima u odnosu na postavljene
ciljeve u istočnoevropskom regionu.
ppp
Rukovodioci kadrovskih odjela iz: BiH,
Hrvatske, Srbije, Češke, Slovačke,
Crne Gore i Poljske
Pitanja o barijerama s kojima se uposlenici susreću u obavljanju redovnih obaveza, pri čemu su ispitanici mogli
odgovoriti na više ponuđenih odgovora.
Anketa je kreirana i operativno
organizovana na svim nivoima,
a uposlenici su odgovarali na
osnovu brancheva prema kojima su
raspoređeni. Analiza je urađena na
nivou brancha, a svaki rukovodilac
je dobio izvještaje o svom
rukovođenju (ocjeni od strane
uposlenika),kao i o branchu kojim
rukovodi.
U narednom periodu, a u saradnji
sa Odjelom ljudskih resursa,
uposlenicima će se prezentirati
rezultati i objasniti plan o daljnjim
aktivnostima koje će se preduzeti
u cilju poboljšanja uslova rada i
pružanja usluga u Securitasu.
Naš Securitas 9
Inicijativa
Izvještaj o dodjeli sredstava
Fonda solidarnosti
Kolege, podsjećamo vas da, ako
dva mjeseca ne uplatite svoj
doprinos u Fond, nećete imati pravo na
korištenje sredstava u slučaju potrebe.
Treći ovogodišnji sastanak Komisije za
upravljanje Fondom solidarnosti uposlenika
društava Securitas BH održan je 09.12.2014.
godine. Na sastanku je prezentiran rad Fonda
od prethodnog sastanka Komisije održanog
11.06.2014. godine, razmatrani su problemi
u radu Fonda, finansijsko stanje blagajne
i zahtjevi članova Fonda za dodjelom
jednokratne finansijske pomoći.
Komisija je upoznata da je od prethodnog
sastanka (11.06.2014. godine) do
09.12.2014 godine:
-prikupljeno 14.172,00 KM,
-iz prethodnog perioda preneseno
6.648,00 KM,
-pozitivno riješeno 26 zahtjeva za
dodjelom jednokratne finansijske pomoći
(12 smrtnih slučajeva roditelja članova
Fonda, 13 slučajeva liječenja člana Fonda
ili člana njegove uže porodice, 1 slučaj
uništenja imovine usljed elementarne
nepogode), u čiju svrhu je isplaćeno
13.950,00 KM,
-u ovoj godini prikupljeno 22.811 KM,
a u vidu jednokratne pomoći isplaćeno
21.800 KM za 40 slučajeva,
-stanje blagajne na dan 09.12.2014.
godine iznosilo 6.870,00 KM.
10 Naš Securitas
Razmatrana je i dinamika prikupljanja i priliv sredstava u
blagajnu Fonda. Konstatovano je da je nastavljen trend
opadanja broja članova Fonda i smanjenja priliva sredstava u
Fond. S tim u vezi, istaknut je podatak da je za 11 mjeseci ove
godine prikupljeno skoro 10.000,00 KM manje sredstava nego
u istom periodu 2013. godine.
Komisija je razmatrala i zahtjeve članova Fonda za dodjelom
jednokratne finansijske pomoći. Pozitivno su riješena dva
zahtjeva (jedan slučaj liječenja i jedan slučaj oštećenja imovine
usljed elementarne nepogode), a ostali su odbijeni jer nisu u
skladu sa Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti.
S tim u vezi, Komisija podsjeća članove Fonda na zaključke
i tumačenja Pravilnika u skladu s kojima se trebaju podnositi
zahtjevi za dodjelu pomoći. Ti zaključci i tumačenja su
objavljeni u 12. broju časopisa Naš Securitas iz novembra
2013. godine, a odnose se prvenstveno na slučajeve liječenja
članova „uže porodice“. Komisija podsjeća da je Pravilnik o
radu Fonda solidarnosti napravljen u skladu sa socijalnom
praksom koja se primjenjuje u najvećem broju institucija i
organizacija u Bosni i Hercegovini i isključivo s ciljem pružanja
pomoći članu Fonda, njegovoj djeci i bračnom drugu. U vezi
sa ovim, konstatovano je i da finansijsko stanje Fonda ne bi
moglo podnijeti proširenje dodjele pomoći ostalim krvnim
i tazbinskim srodnicima (izuzetak je smrt roditelja Fonda).
Potvrda ovoga je i podatak da je u ovoj godini za slučajeve
smrti roditelja isplaćeno skoro 35% prikupljenih sredstava, tako
da bi potpomaganje njihovog liječenja i liječenja drugih krvnih
i tazbinskih srodnika ugrozilo opstanak Fonda. Komisija je
decidna u stavu da se ne može dovesti u pitanje pomoć i visina
pomoći koja se treba dati članu Fonda i njegovoj djeci.
Edukacija
Edukacija za uposlenike 2014
Nakon Opće edukacije koju smo imali u 2013.
godini, u augustu smo počeli sa drugim ciklusom
edukacija za uposlenike fizičke zaštite.
Edukacija 2014 se sastoji iz tri oblasti:
- Manji sukobi i efikasna rješenja, u trajanju od 45
min, predavač prof. dr. Safet Kapo
- Rukovanje vatrenim oružjem, u trajanju od 45
min, predavač Nermin Sukić
- Krizna situacija, reakcija zaštitara i pisanje
izvještaja, u trajanju od 1 h, predavač Munib
Kasapović
Nakon održanog predavanja „Krizne situacije,
reakcija zaštitara i pisanje izvještaja“ uposlenici
su pisali izvještaj koji se pregledavao i ocjenjivao,
a nakon završenog predavanja su popunjavali
anketni listić kako bi organizator imao uvid u
mišljenje uposlenika o edukaciji.
U periodu od augusta do novembra 2014.
godine održano je 13 edukacija:
-09.08.2014. održana je edukacija u Zenici, na
kojoj su u kombinaciji prisustvovale i kolege iz
brancha Travnik, i to njih ukupno 169,
-10.08.2014. održana je edukacija u Travniku,
na kojoj su prisustvovale i kolege iz brancha
Zenica; edukaciji je prisustvovalo ukupno 149
polaznika,
-01.09. i 03.09.2014. održane su edukacije u
Hotelu Bristol za 133 uposlenika s područja
Sarajeva,
-07.09.2014. održana je edukacija za 98
uposlenika AWG Banja Luka i uposlenika
brancha BL u Banjoj Luci,
-08.09. i 10.09.2014. nastavljena je edukacija
za uposlenike sa područja Sarajeva u Hotelu
Bristol; edukaciji je prisustvovalo ukupno 140
polaznika,
-20.09. i 21.09.2014. održana je edukacija u
BKC-u u Tuzli za ukupno 227 uposlenika,
-22.09., 25.09. i 30.10.2014. u Hotelu Bristol
U Sarajevu je 13. i 14.12.2014.
održana Opća edukacija za 92
novouposlena za brancheve S1, S2, S3, S4,
S5 i S6, kao i za novouposlene iz brancha
Travnik i brancha Zenica. Opća edukacija će
se nastaviti i u 2015. godini na kvartalnom
nivou u zavisnosti od broja novouposlenih.
održana je edukacija za ukupno 165 uposlenika sa područja
Sarajeva,
-01.11.2014. u Mostaru održana je edukacija za 170 uposlenika sa
područja Hercegovine,
-05.11.2014. održana je u Hotelu Bristol u Sarajevu posljednja
planirana edukacija za 2014. godinu, kojoj su prisustvovala 53
polaznika.
Ukupno je u navedenim terminima i predavanjima prisustvovalo
1.304 uposlenika. S obzirom da je edukacija obavezna za sve
certificirane uposlenike (fizičke zaštite), za uposlenike koji do sada
nisu prisustvovali obukama će iste biti organizovane početkom
naredne godine.
Pored edukacije za 2014. godinu, kontinuirano se održava i
Uvodna edukacija za sve novouposlene članove koji istu nisu
prošli od dana uposlenja u Securitasu.
U toku decembra nastavljena je Uvodna edukacija za sve nove
uposlenike. Tom prilikom izvršeno je testiranje iz oblasti poznavanja
Zakona o zaštiti ljudi i imovine, kao i upoznavanje sa radnim
procedurama i izvještavanjem. Pored navedenog, novouposleni su
imali priliku da se upoznaju sa kodeksom ponašanja i sa vrijednostima
i načelima Securitasa AB, koji su univerzalni za sve uposlenike
Securitasa u svijetu. S obzirom da su svi prisutni uposlenici angažovani
na fizičkoj zaštiti, isti su slušali Osnove tehnike, koje je predavao
uposlenik iz Odjela razvoja. Uz ovo, predstavnici INZA-e držali
su predavanje iz oblasti zaštite od požara sa pokaznom vježbom
upotrebe PP aparata, a kolega Elvedin Bičević, doktor medicine,
angažovan na poslovima fizičke zaštite, predavao je Prvu pomoć. U
Tuzli 07.12.2014. g. održana je Opća edukacija za 82 uposlenika.
Naš Securitas 11
Sport
Učešće kolega u Business ligi –
mali fudbal
Utakmicom BH Telecom – Domovi zdravlja
otvorena je nova sezona Business lige, koja
broji 16 ekipa, od kojih je ove godine prvi
put i Securitas krenuo u borbu za vrh tabele.
Da je težak put ka vrhu i da na isti ne treba ići
nespreman, pokazalo se na samom startu lige,
gdje je ekipa Securitasa poražena od ekipe
koju su činili igrači iz preduzeća Apoteke i
Volkswagen.
Recept za loš rezultat je imao sljedeće
sastojke:
- neuigranost našeg tima,
- nedostatak kondicije,
- nova vrsta terena za neke, odnosno parket,
na kojem je teže igrati u odnosu na pravu ili
umjetnu travu,
- igra loptom br. 4, koja je manja i teža od one
sa kojom igraju rekreativci...
Kada sve ovo pomiješate i ostavite na parketu
2 puta po 20 minuta, dobijete jedan neukusan
rezultat od 7:3 u korist farmaceuta i servisera,
kako ih je nazvao naš selektor Selmin Pamuk.
Pored selektora Pamuka, tim Securitasa čine:
Mirsad Ćatić, Edin Hukić, Muamer Mujkić,
Nermin Suljević, Amir Garaplija, Alen Prašović,
Adnan Pašić, Mustafa Šabanović, Sabahudin Ćosović, Selim
Halilović, Almir Pločo, Adis Muhić, Zermin Mehić, Sabahudin
Bukva, Emsad Šljivo, Muamer Durić, Marko Mrkaja, Valdin Jažić,
Arvin Džindo, Damir Kustura, Selvir Dagić. Poučeni iskustvom iz
prve utakmice, u 2. kolo ekipa Securitasa je ušla organizovana i
zabilježila prvu pobjedu protiv veoma jake ekipe Elektroprivrede.
Rezultat je glasio: Securitas – Elektroprivreda 1:0.
Da li ćemo i nakon 3. kola salu „Ramiz Salčin“ napustiti nasmijani
i raspoloženi kao posljednji put i polako ići ka vrhu tabele, ostaje
da se vidi u utakmici u kojoj nas očekuju uposlenici HAYAT TV-a.
Securitas se trenutno nalazi na 8. mjestu Business lige. Rezultate,
trenutno stanje na tabeli, slike i druge informacije možete pronaći na
web-stranici sport centra (www.scsport.ba), koji prati Business ligu.
Također, Hayat TV, Radio stanica RSG te TVSA će redovno u svojim
sportskim emisijama izvještavati o dešavanjima sa ovog takmičenja.
ttt
12 Naš Securitas
Muamer Mujkić, komentator sportskih događaja u Securitasu
Korak više
Uručene zahvalnice kolegama
za pomoć tokom poplava
Načelnik Općine Maglaj Mehmed Mustabašić je
u proteklom periodu uručio zahvalnice vođi tima
Faruku Rešidoviću i branch menadžeru Ze-Do
oblasti Murisu Bojiću za nesebičnu pomoć i
podršku građanima Općine Maglaj stradalim u
majskim poplavama. Na sjednici Općinskog vijeća
Maglaj odlučeno je da se uputi javna zahvala
Agenciji Securitas d.o.o. i kolegi Rešidoviću.
Iako su uslovi za rad
bili nezamislivi, kolega
Faruk Rešidović je
svojim nesebičnim
zalaganjem i
motivacijom ostalih
kolega uspio sačuvati
svu imovinu naših
klijenata od krađe.
ppp Faruk Rešidović
ppp Muris Bojić
Kolega Faruk Rešidović je svojim angažmanom
uspio spasiti svu računarsku opremu i vredniju
dokumentaciju iz prizemlja zgrade Općine Maglaj.
Ovaj napor kolege Rešidovića ima poseban značaj jer
je uspio spasiti dokumente neprocjenjive vrijednosti. Također, kolega
je svojim zalaganjem i motivacijom ostalih kolega uspio sačuvati svu
imovinu klijenata u Maglaju. Agencija Securitas je, pored angažmana
u dijelu zaštite, donirala pomoć nastradalima u vidu prehrambenih
artikala i vode, koja je u prvom momentu bila najpotrebnija.
Donacije Securitasa
Koliko god je to moguće, Securitas pokušava izaći
u susret molbama udruženja građana ili pojedinaca
kada je u pitanju donatorska podrška. Pored
podrške sportskim klubovima, stipendija i drugih
vidova pomoći koji su uručeni u prethodnom
tromjesečju, ovoga puta izdvajamo donatorsku
pomoć Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo.
Na osnovu zahtjeva koje je uputilo ovo Udruženje,
odobrena je donacija u vidu finansijskih sredstava
za odlazak Merime Karamović, zajedno sa
pratiocem, na rehabilitaciono liječenje u Reumal
u Fojnici. Merima Karamović boluje od mišićne
distrofije, redovan je i vrijedan student Filozofskog
fakulteta u Sarajevu i svojim malim doprinosom
Securitas je pomogao usporavanju procesa
progresije bolesti banjskim liječenjem.
ppp
31. oktobra 2014. upriličena je dodjela zahvalnice preduzeću
Securitas BH, koju je u ime preduzeća primila Daniela Gogić
Naš Securitas 13
Radnik mjeseca
Radnici mjeseca za period
septembar – decembar
Komisija u sastavu: Edin Hukić, direktor
finansija, Daniela Gogić, direktorica marketinga,
komunikacija i CRM službe, Lejla Pašalić,
rukovoditeljka Odjela kadrovskih poslova, Tarik
Hrvo iz Odjela za upravljanje rizikom i Selmin
Pamuk, branch menadžer, sastala se 12.
decembra 2014. godine i razmotrila prijedloge
branch menadžera za radnika mjeseca za
period septembar – decembar 2014.
Predložene kolege za radnika mjeseca su bili:
Emir Muhić, Amir Salihović, Semir Fakić, Emir
Zlatarević i Alden Karahodžić.
Zlatarević je
brzom i izuzetnom
reakcijom uspio
spriječiti incident
koji je izazvao
pacijent Zavoda
za bolesti ovisnosti
Zeničko-dobojskog
kantona. Zahvaljujući
njegovoj brzoj i prisebnoj
reakciji, izbjegnut je tragičan ishod.
Čestitamo kolegi Emiru Zlatareviću!
Pored kolege Zlatarevića, komisija je željela posebno
istaknuti i pravovremenu reakciju kolega tehničara
Neka nam sve kolege iz
branch officea S6 Emira Muhića, Amira Salihovića i
rubrike „Radnik mjeseca“ budu
Semira Fakića, koji su brzim pozivom intervencijskih
primjer kako da profesionalno
timova doprinijeli savladavanju NN lica koja su
pokušala izvršiti provalu u objekat koji štiti Agencija
i odgovorno obavljamo svoje
Securitas, a koji se nalazi u blizini objekata na
radne zadatke u 2015. godini.
kojem je radio tim tehničara. Izuzetnu hrabrost su
iskazale kolege iz intervencije: Adnan Šuvalija, Amer
Emir Zlatarević
Redžović, Dženan Čerkez i Emir Šabanović.
Želimo istaknuti i rad kolega koji rade na objektu Didaco
shop na Dobrinji, za koje su klijenti poslali pismo zahvale u kojem
Kao i obično, komisija je prije svega uzela
su pohvalili ljubaznost i odlično obavljanje svog posla. Kolege koje
u obzir izvanredni angažman kolege koji
rade na ovom objektu su: Ermin Halilović i Nedim Čengić. Posebnu
je napravio korak više u odnosu na radne
pohvalu klijenta je dobio i kolega Alden Karahodžić od klijenta
obaveze propisane procedurama i odlučila
Općina Kakanj za besprijekorno obavljanje svoje radne obaveze te
da je najbolji među najboljima tokom ovog
perioda bio kolega Emir Zlatarević. Kolega
izuzetnu požrtvovanost tokom majskih poplava.
ttt
Informacija
U mjesecu decembru organizovani su posljednji
termini za provjeru bojevog gađanja za sve
certificirane uposlenike koji su zakonski obavezni
da iste izvrše jednom godišnje. Pored strelišta
u Brezi, gdje uposlenici s područja Sarajeva,
Travnika i Zenice dolaze na provjere, organizovana
je dodatna provjera za uposlenike u Tuzli, gdje
je tom prilikom prisustvovalo 79 uposlenika. Svi
certificirani uposlenici angažovani na poslovima
fizičke zaštite dužni su pristupiti provjerama
14 Naš Securitas
Provjera bojevog gađanja
za uposlenike 2014
koje su zakonski regulisane, a izuzetak čine oni uposlenici koji su
dugoročno spriječeni za rad (dugo bolovanje, porodiljsko odsustvo
i sl.). Ostali uposlenici koji ne dođu na zakazane termine snosit će
posljedice propisane zakonom.
Teme
Uloga zaštitara u
prevenciji krivičnih
i prekršajnih djela
Autor: mr. sci. Esad Ramić
Uvođenje zaštite ljudi i imovine kroz
privatne agencije za zaštitu u novije vrijeme
zasigurno je iskorak više ka podizanju nivoa
opće sigurnosti u savremenim društvima i
svojevrsno približavanje poslova sigurnosti u
neposredno okruženje življenja građana, tj. u
škole, trgovačke centre, banke, pošte, sportska
borilišta, odnosno svugdje gdje u skladu sa
sigurnosnim procjenama postoji potreba za
njima. S obzirom na velika očekivanja od ove
novine u prakticiranju mjera opće sigurnosti
građana, pogotovo u zemljama bivših totalitarnih
režima, u koje slobodno možemo ubrojiti i
našu zemlju, i svojevrsnu demokratizaciju ovih
poslova ili, bolje rečeno, bolju pristupačnost i
kvalitetnije konzumiranje blagodati koje ona
u svojoj sferi donosi – mjesto, uloga i značaj
privatnih zaštitarskih agencija i zaštitara
pojedinačno su izuzetno velike i značajne.
S obzirom na sigurnosne izazove u društvu,
sve metode i sadržaji rada, koje primjenjuju
zaštitarske agencije jako su važne i temelje se na
dostignućima nauke i savremene prakse u ovoj
oblasti. Ovom prilikom smatramo bitnim od svih
metoda djelovanja izdvojiti kao veoma važnu
metodu odvraćanja od činjenja krivičnih djela,
narušavanja javnog reda i sl., odnosno, preciznije
rečeno, preventivnu metodu.
Preventivno djelovanje svakog zaštitara i
zaštitarske agencije možemo sa velikim
stepenom sigurnosti ubrojati u jedno od
glavnih principa djelovanja u smislu odvraćanja
potencijalnog počinioca krivičnog djela od
izvršenja istog. Masovnije prisustvo zaštitara
na nekoj utakmici svakako da će prevencijski
djelovati na dio gledalaca unaprijed orijentiranih
i sračunatih na izazivanje nereda. Ako se tome
doda stroga ustrojenost jedinica zaštitara,
sklad i spretnost u djelovanju, profesionalno
odijevanje, ponašanje i općenje, kao i odlično poznavanje svoga
posla i zakonskih odredbi, onda je utoliko jača važnost istih i snažniji
odvraćajući utjecaj na potencijalne prestupnike.Isto se može reći
za prisustvo zaštitara u finansijskim institucijama, koje su bez
njih odlična meta kriminalcima, jer zaštitari svojim prisustvom i sa
statističke strane umanjuju opredjeljenja kriminalaca za napad na
takvu banku.
Iz svega možemo zaključiti da je preventivna uloga zaštitara u
rasponu od prevencije krupnih krivičnih djela do sprečavanja dilanja
droga i drugih opijata u školskim dvorištima jako važna i da praksa
pokazuje da su zahtjevi za uvođenje zaštitara sve masovniji u svim
porama života. To zorno govori o značaju ovih aktivnosti i tih ljudi
i procjenjuje se da će biti sve prisutnije na mjestima gdje je policija
„skupa“ za državni aparat. Stoga je obaveza zaštitarskih agencija još
veća u smislu podizanja profesionalnih standarda na najveću razinu
kako bi se odgovorilo očekivanjima i potrebama.
Informacija
Sve kolege koji nemaju položen vozački ispit mogu se obratiti
kolegi Nerminu Juzbašiću, koji je samostalni instruktor i koji
nudi obuku za “B” kategoriju po povoljnim cijenama za sve
zaposlene u Securitasu. Uposlenima je cijena umanjena za
100 KM, a članovima njihovih porodica za 50 KM.
Za više informacija pozovite broj telefona: 061 422 422.
Naš Securitas 15
Poštenje | Spremnost | Uslužnost
IMPRESUM:
Urednik: Daniela Gogić, Tekstovi i fotografije: Daniela Gogić, Lejla Pašalić, Ismet Đonlagić, Muamer Mujkić, Muris Bojić,
arhiv Securitasa AB, Lektura i korektura: Damir Muharemović, Dizajn: Nelmedin Kolubara, Štampa: Suton d.o.o.,
Izdavač: Securitas BH, Tiraž: 1.900
Svaka neovlaštena upotreba tekstova ili fotografija objavljenih u časopisu Naš Securitas je kažnjiva zakonom.
16 Naš Securitas
Download

Naš Securitas 17