PREDMET:Lista uspješnih kadidata
Dana 17.07.2010. godine Komisija za prijem volontera koja je formirana Rješenjem ministra, broj: 01-34-3164/10 od 07.07.2010.godine,
provela je testiranje i interviju sa kandidatima dipl.ekonomistima.Ukupan broj prijavljenih kandidata dipl.ekonomista je 20. Na testiranje i
interviju se odazvalo 12 kandidata. Komisija je nakon provedenog postupka utvrdila listu uspješnih kandidata od broja 1- 6, i to kako
slijedi:
R.
b
Prosjek
ocjena/
bodovi
Trajanje
nezaposle
nosti/bodo
vi
Porodica RVI,
šehida i poginulih
boraca i nosilaca
odlikovanja/bodov
i
Dijete poginulog
borca= 4
Pismeni
test/bodovi
Intervj
u/bodo
vi
Ukupn
o
bodova
10
5
31
30.03.200
9.=10
7
3
27
7,2=7
12.05.201
0.=5
10
5
27
Ekonomski
fakultet
7,12=7
23.10.200
9.=5
Dijete poginulog
borca
10
4,8
26,8
Kasindolskih žrtava
br.26, Sarajevo
Ekonomski
fakultet
6,6=4
06.07.201
0.=5
Dijete poginulog
borca
9
4,8
22,8
Novopazarska 520
Sarajevo
Ekonomski
fakultet
7,9=7
20.04.201
0.=5
8
1,79
21,79
Ime i prezime
Adresa
Fakultet
Bičević Kemal
Adija Mulabegovića
br.7/6, Sarajevo
Ekonomski
fakultet
7,3=7
08.07.201
0.=5
2.
Kargneluti Oliver
Armije RBiH br.13,
72000 Zenica
Ekonomski
fakultet
7,53=7
3.
Elma AhmedspahićKurtić
Alije Izetbegovića
br.6, Breza
Ekonomski
fakultet
4.
Sadiković Erna
Humska 630,
Sarajevo
5.
Katica Enisa
6.
Mašović Anela
1.
Napomena:Obzirom da prva tri kandidata imaju isti broj bodova, komisija je na osnovu Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i
postupku izbora i prijema kandidata-prijema volontera VII stepena stručne spreme, primjenila član 8.dopunski kriterij
pripadnosti boračkoj populaciji-prednost pod jednakim uslovima i Bičević Kemalu dodjelila 4 dopunska boda, gdje je
imenovani prvi na listi uspješnih kandidata sa ukupno 31 bodom.
Komisija predlaže ministru da od 01.08.2010.godine potpiše ugovor o volonterskom radu sa kandidatom koji je prvi na listi uspješnosti .
Pravna pouka:Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor ministru.Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema.
PREDMET:Lista uspješnih kadidata
Dana 17.07.2010. godine Komisija za prijem volontera koja je formirana Rješenjem ministra, broj: 01-34-3164/10 od 07.07.2010.godine
provela je testiranje i interviju sa kandidatima ostale društvene nauke.Ukupan broj prijavljenih kandidata je 29. Na testiranje i interviju se
odazvalo 20 kandidata.Komisija je nakon provedenog postupka utvrdila listu uspješnih kandidata od broja 1- 11, i to kako slijedi:
R.
b
Ime i prezime
Adresa
Kadić Elvedin
Milinkladska 197,
Sarajevo
2.
Zejnilagić Esad
Dajanli Ibrahim Bega
br.8, Sarajevo
3.
Jajetović Arvin
Mahmutovac broj 2,
Sarajevo
4.
Stanić Vedran
Lugavina 72,
Srajevo
1.
Fakultet
Filozofski
fakultetprof.filozofi
je i
sociologije
Fakultet
Političkih
naukaSociologija
Fakultet
Kriminalisti
čkih nauka
Filozofski
fakultetPsihologija
Prosjek
ocjena/
bodovi
Trajanje
nezaposlen
osti/bodovi
7,11=7
04.06.2007
.=15
7=7
08.06.2009
.=10
6,88=4
23.11.2007
.=15
7,2=7
15.12.2009
.=5
Porodica RVI,
šehida i poginulih
boraca i nosilaca
odlikovanja/bodovi
Dijete poginulog
borca
Dijete poginulog
borca
Pismeni
test/bod
ovi
Intervju
/bodovi
Ukupn
o
bodova
10
2,6
34,6
10
5
32
8
3,2
30,2
10
5
27
5.
Hajdarević Alena
Avde Sumula br.6,
Sarajevo
6.
Huskić Aldin
Radenka Abazovića
br.1, Sarajevo
7.
Muninović Nedim
Soukbunar br.96,
Sarajevo
8.
Husović Lejla
Bosanska br.2,
Sarajevo
9.
Hadžović Indira
Bužimska 41.7100
Sarajevo
Džubur Ismir
Džemala Bijedića
br.68,Sarajevo
Šegrt Jedinko
Seada Sinanovića
3/2, Otes Ilidža,
Sarajevo
10.
11.
Fakultet
Kriminalisti
čkih nauka
Fakultet
Kriminalisti
čkih nauka
Fakultet za
javnu
upravu
Fakultet
Političkih
naukaŽurnalistik
a
Filozofski
fakultetFilozofija i
sociologija
Fakultet
Političkih
naukasocijalni
radnik
Fakultet
Političkih
naukabakalaurea
t
sigurnosni
hi
mirovnih
studija
7,27=7
01.09.2009
.=5
10
3,8
25,8
6,67=4
11.02.2010
.=5
10
5
24
7,26=7
08.02.2010
.=5
7
3,6
22,6
7,1=7
24.11.2009
.=5
7
3,5
22,5
7,87=7
01.07.2009
.=5
7
2,5
21,5
6,26=4
30.01.2009
.=5
7
3,9
19,9
6,89=4
03.03.2009
=5
7
3
19
Komisija predlaže ministru da se sa ove liste kandidata izabere kandidat Vedran Stanić, koji je iz reda drugih konstitutivnih naroda F
BiH, jer su kandidati iz grupe pravnika i ekonomista iz reda bošnjačkog naroda, pored toga imenovani je civilna žrtva rata (invalid 70%ranjavanje u predio glave) i dijete je poginulog borca-pripadnika A BiH, te da od 01.08.2010.godine potpiše ugovor o volonterskom radu
sa kandidatom Vedranom Stanić .
Pravna pouka:Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor ministru.Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema.
PREDMET:Lista uspješnih kadidata
Dana 17.07.2010. godine Komisija za prijem volontera koja je formirana Rješenjem ministra, broj: 01-34-3164/10 od 07.07.2010.godine,
provela je testiranje i interviju sa kandidatima pravnicima.Ukupan broj prijavljenih kandidata dipl.pravnika je 20. Na testiranje i interviju
se odazvalo 10 kandidata.Komisija je nakon provedenog postupka utvrdila listu uspješnih kandidata od broja 1- 10, i to kako slijedi:
R.
b
Ime i prezime
Adresa
Fakultet
1.
Masnopita Adha
Ljesevo 196, Ilijaš
Pravni
fakultet
2.
Šorlija Šeherzada
Školska br. 14, Ilidža
3.
Ćesir Enisa
4.
Begović Melisa
5.
Kurtović Ermin
6.
Alijagić Armin
7.
Tahirović Lejla
8.
Gojak (Pojata) Edita
9.
Breko Dženana
10.
Jašar Adin
Žagrići br.15,
Sarajevo
Dr.Mehmeda Spahe
1B, 72 000 Zenica
Nedžada Mušića
br.25, Sarajevo
Ul. Kranjčevićeva
10B, 72 000 Zenica
Emil Zola br.6,
Sarajevo
Derviš-fevzi
Mostarca br.37,
Sarajevo
Muhameda
Hadžijahija br.18,
Sarajevo
Civilnih žrtava rata
br.12, 88 400 Konjic
Pravni
fakultet
Pravni
fakultet
Pravni
fakultet
Pravni
fakultet
Pravni
fakultet
Prosjek
ocjena/
bodovi
7,2=7
7,8=7
7.0=7
7,54=7
7,3=7
6,60=4
Trajanje
nezaposlen
osti/bodovi
11.11.2009
.=5
06.07.2010
.=5
20.04.2009
.=10
10.11.2009
.=5
19.05.2010
.=5
29.12.
2008.=10
07.05.2010
.=5
Porodica RVI,
šehida i poginulih
boraca i nosilaca
odlikovanja/bodovi
Lična invalidnina
100% RVI
Dijete poginulog
borca
Član porodice RVI=
Pismeni
test/bod
ovi
Intervj
u/bodo
vi
Ukupn
o
bodova
10
5
27
10
5
27
8
1,95
26,95
10
4,79
26,79
10
4,5
26,5
8
3,91
25,91
9
4,3
25,3
Pravni
fakultet
7,9=7
Pravni
fakultet
7,14=7
07.01.2010
.=5
9
3,6
24,6
Pravni
fakultet
6,8=4
09.10.2009
.=5
10
4,2
23,2
Pravni
fakultet
6,96=4
16.07.2009
.=5
9
4,2
22,2
Komisija predlaže ministru da od 01.08.2010.godine potpiše ugovor o volonterskom radu sa kandidatima koji su na listi uspješnosti od
rednog broja 1 – 3.
Pravna pouka:Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor ministru.Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema.
Download

Ukupn o bodova 31 27 22,8 21,79