UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
adresa:Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Bolnička 25
tel.+387 33 569 800; fax+387 33 569 825
www.fzs.unsa.ba
e-mail: [email protected]
Konačni spiskovi kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu II ciklusa studija
na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu akademske 2013./14. godine
Studij: Radiološke tehnologije - redovni
Spisak kandidata koji su stekli uslove za upis na II ciklus studija
R/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Prezime
Salkica
Vukalović
Habibović
Jusufbegović
Frljak
Osmanović
Repeša
Musić
Papračanin
Dževlan
Vinčević
Duganhodžić
Čamić
Zirojević
Mujić
Čolić
Hrnjić
Pojskić
Mumdžić-Binjoš
Gačanović
Ime
Nusret
Davor
Nadina
Merim
Aida
Aldin
Merisa
Amra
Armin
Sanela
Efendira
Faruk
Jasmina
Tea
Semir
Nejla
Haris
Amer
Emina
Sandra
Prosjek ocjena
9,64
9,16
8,95
8,75
8,57
8,52
8,50
8,43
8,41
8,39
8,32
8,25
8,11
8,10
8,09
8,09
8,07
8,04
8,00
7,91
Prethodni studij
FZS
do BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
BD
FZS
do BD
FZS
BD
Spisak kandidata koji nisu stekli uslove za upis na II ciklus studija
1
2
3
4
Ćorović
Omanović
Bičević
Muhić
Halil
Armina
Elvedin
Amila
Dekanesa
Prof. dr. Dijana Avdić
7,75
7,48
7,45
7,45
FZS
FZS
FZS
FZS
do BD
do BD
do BD
do BD
Download

Radiološke tehnologije - redovni