UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
adresa:Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Bolnička 25
tel.+387 33 569 800; fax+387 33 569 825
www.fzs.unsa.ba
e-mail: [email protected]
Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija
akademske 2014./15. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Studij: Radiološke tehnologije - redovni
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa
na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
R/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Prezime
Fetinci
Mujanović
Ganija
Slavnić
Simonović
Višća
Aganović
Babić
Vrbić
Hadžić
Begić
Džamkić
Beganović
Maros
Jašarević
Džafić
Bajrić
Tutnjić
Gekić
Košpo
Kadić
Duzan
Bataine
Borozan
Softić
Hamza
Turko
Ime oca
Ferid
Džemal
Mehmed
Rajko
Petar
Hazim
Đevad
Redžep
Nijaz
Fadil
Nihad
Salih
Nijaz
Perica
Mirsad
Suad
Meho
Dževad
Đenan
Šefik
Rajif
Lutvo
Tarik
Mirsad
Hasan
Suvad
Enver
Ime
Sibela
Alma
Nihad
Nina
Asir
Zijada
Hidajeta
Adela
Merisa
Jasmina
Mirsad
Emina
Muamera
Matea
Muamer
Belma
Tarik
Dževada
Naida
Adnan
Alma
Adnan
Omar
Melisa
Dženita
Jasmin
Mahir
Općina
Op. usp. Poj.uspj.
Nagrade/priznanja
UKUPNO
Novi Travnik 20,00
80,00
5,00
105,00
Sarajevo
20,00
80,00
5,00
105,00
Sarajevo
19,80
78,88
1,00
99,68
Travnik
19,61
78,88
0,00
98,49
Sarajevo
19,73
77,92
0,00
97,65
Olovo
19,45
77,92
0,00
97,37
Travnik
18,96
77,92
0,00
96,88
Velika Kladuša18,81
76,00
0,00
94,81 *
Kiseljak
18,78
75,68
0,00
94,46
Travnik
18,56
74,88
0,00
93,44
Travnik
18,79
73,92
0,00
92,71
Sarajevo
19,50
72,96
0,00
92,46
Vareš
18,96
72,96
0,00
91,92
Vitez
19,00
72,00
0,00
91,00
Živinice
18,68
70,88
0,00
89,56
Zavidovići
18,44
70,88
0,00
89,32
Visoko
18,12
70,88
0,00
89,00
Zavidovići
17,81
70,88
0,00
88,69 *
Gornji Vakuf-Uskoplje
18,59
68,96
0,00
87,55
Konjic
18,47
68,96
0,00
87,43
Gradačac
17,48
69,92
0,00
87,40
Travnik
17,43
69,92
0,00
87,35
Sarajevo
17,51
68,96
0,00
86,47 *
Vogošća
18,39
68,00
0,00
86,39
Zavidovići
17,88
68,00
0,00
85,88
Ilijaš
16,29
62,08
7,00
85,37
Fojnica
18,19
67,04
0,00
85,23
* u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-19780-3.2/14 od 25. 06. 2014. godine
Spisak kandidata koji nisu stekli pravo upisa
na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
R/b
1
2
Prezime
Bjelak
Imamović
Ime oca
Adil
Haso
Ime
Amar
Ferida
Općina
Konjic
Sarajevo
Op. usp.
18,06
18,19
Poj.uspj.
Nagrade/priznanja
UKUPNO
67,04
0,00
85,10
66,88
0,00
85,07
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Tiro
Hadžibajrić
Crnomerović
Nuić
Hodžić
Bakija
Arnautović
Šoljić
Mušić
Halilović
Karahodža
Čavalić
Hamidović
Kubat
Bećirović
Rovčanin
Čaušević
Udovčić
Karadža
Ćetković
Hastor
Kozić
Šahinagić
Josipović
Palić
Horman
Palić
Ahmetović
Mičić
Bedić
Heljić
Hasić
Hošafčić
Bečić
Tiro
Hurić
Tasković
Beganović
Dedić
Šabanović
Rahić
Kero
Omerović
Solak
Mujić
Grahović
Bukva
Klisura
Mašić
Balović
Smajić
Keško
Tojaga
Ljuca
Bajramović
Agić
Keserović
Jakupović
Vrabac
Zahid
Elvir
Muhamed
Josip
Muharem
Edin
Irham
Derviš
Dervo
Midhat
Senad
Ramo
Nusret
Haris
Dževad
Adil
Husejin
Nenad
Jasmin
Radojica
Nijaz
Edhem
Adnan
Ivan
Sejdalija
Sanel
Alija
Nedžad
Kojo
Sejfulah
Hajrudin
Senad
Adis
Enes
Nermin
Fadil
Radomir
Almedin
Miralem
Omer
Fahrudin
Abid
Refik
Asim
Alija
Suada
Fuad
Mušan
Osman
Suad
Mensur
Mehmed
Enes
Rifet
Husein
Mesud
Zlatan
Dervo
Galib
Nerina
Nedžad
Harun
Valentina
Enita
Delila
Adna
Seid
Nermana
Minela
Lejla
Dino
Medina
Lejla
Faruk
Halima
Aida
Blamka
Ena
Predrag
Harun
Emir
Dženana
Anita
Arijana
Azmir
Lejla
Kenan
Jelena
Bajro
Almedina
Adin
Ema
Veldin
Ajla
Ernad
Tanja
Amar
Amela
Nermin
Ena
Armin
Alma
Azra
Lejla
Samra
Ajla
Mahira
Edin
Omerita
Mensur
Anida
Rijad
Merjema
Nisveta
Salih
Sanel
Sadina
Džejlana
Sarajevo
18,12
Sarajevo
18,36
Konjic
17,88
Kiseljak
17,79
Cazin
17,63
Sarajevo
17,14
Sarajevo
15,85
Konjic
16,82
Zavidovići
16,75
Sarajevo
15,40
Ilidža
17,30
Odžak
15,52
Sapna
15,35
Kakanj
17,40
Ilidža
17,16
Vogošća
16,04
Sarajevo
17,92
Gornji Vakuf-Uskoplje
15,37
Bugojno
15,25
Derventa
15,76
Sarajevo
16,52
Konjic
15,07
Sarajevo
16,04
Vitez
15,92
Sarajevo
15,47
Hadžići
16,36
Ilidža
16,34
Vogošća
16,08
Istočna Ilidža 16,95
Živinice
15,98
Sarajevo
16,56
Ilijaš
16,48
Konjic
15,32
Mostar
17,26
Ilidža
15,91
Sarajevo
16,59
Novi Travnik 13,36
Vareš
17,03
Tešanj
15,67
Sarajevo
15,71
Vareš
15,69
Ilidža
16,26
Sarajevo
15,23
Sarajevo
14,96
Ilidža
14,93
Sarajevo
14,49
Sarajevo
16,52
Fojnica
15,55
Kladanj
14,48
Sarajevo
15,36
Sarajevo
15,49
Ilidža
14,35
Sarajevo
14,17
Olovo
13,77
Sarajevo
13,09
Sarajevo
14,96
Velika Kladuša13,53
Sarajevo
14,25
Sarajevo
13,19
66,88
65,92
65,92
65,92
65,92
56,90
65,92
61,92
61,92
63,04
60,96
61,92
61,60
59,04
58,88
60,00
57,92
60,00
60,00
59,04
57,92
59,04
57,92
57,92
57,92
56,96
56,96
56,96
56,00
56,96
56,00
55,04
56,00
53,92
54,88
53,92
56,96
52,96
54,08
53,92
53,92
52,96
53,92
53,92
53,92
54,08
52,00
52,96
53,92
52,96
51,04
52,00
52,00
52,00
50,88
48,00
48,96
47,04
48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
84,28
83,80
83,71
83,55
82,54
81,77
78,74
78,67
78,44
78,26
77,44
76,95
76,44
76,04
76,04
75,84
75,37
75,25
74,80
74,44
74,11
73,96
73,84
73,39
73,32
73,30
73,04
72,95
72,94
72,56
71,52
71,32
71,18
70,79
70,51
70,32
69,99
69,75
69,63
69,61
69,22
69,15
68,88
68,85
68,57
68,52
68,51
68,40
68,32
66,53
66,35
66,17
65,77
63,97
62,96
62,49
61,29
61,19
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Smječanin
Demir
Brutus
Omeragić
Hajdarević
Fatić
Ajanović
Tatar
Brkić
Sujoldžić
Topčagić
Mehmedović
Bešo
Ivanović
Šimičević
Islami
Jukić
Hasanović
Zijadić
Bavčić
Berbić
Beganović
Zukobašić
Nukić
Horman
Aljušević
Mamić
Ćosić
Šenderović
Miljković
Šopović
Paraganlija
Kustura
Radić
Bostandžija
Baščaušević
Topalović
Sirčo
Vejsil
Lejla
Muhamed Fahir
Dino
Anel
Muhamed Dženan
Muharem Ajla
Elmir
Selma
Fehim
Ismeta
Ali
Amila
Mirsad
Samira
Auad
Azra
Hasan
Kenan
Hamdija Dževad
Semir
Belmin
Slobodan Pavle
Stanko
Igor
Aslan
Adisa
Mehmedalija
Senko
Jasminka Dinko
Senad
Dženita
Amer
Lejla
Muamer Muamera
Ferid
Samira
Sead
Ismar
Vahdet
Amela
Semir
Kenan
Sead
Alma
Muharem Edin
Đenan
Ajdin
Suad
Nadir
Arif
Ammar
Nermin
Ermin
Šećan
Nedžad
Ramiz
Amel
Darko
Dora
Alija
Nihad
Zijad
Emir
Avdo
Ajdin
Safet
Rijad
Trnovo
14,11
Vogošća
13,96
Sarajevo
19,52
Ilidža
14,45
Sarajevo
13,30
Ilidža
13,03
Sarajevo
12,93
Ilijaš
13,77
Sarajevo
12,70
Travnik
13,17
Gračanica
14,10
Sarajevo
12,56
Travnik
13,51
Istočno Sarajevo
13,32
Vareš
16,50
Fojnica
13,88
Sarajevo
12,78
Zavidovići
12,88
Ilidža
12,87
Sarajevo
13,96
Kakanj
13,70
Gornji Vakuf 13,50
Visoko
12,48
Vogošća
12,47
Hadžići
11,80
Sarajevo
13,51
Sarajevo
12,24
Sarajevo
12,63
Sarajevo
12,60
Velika Kladuša11,60
Sarajevo
13,40
Vogošća
12,40
Breza
13,28
Istočno Sarajevo
11,96
Sarajevo
11,18
Sarajevo
10,04
Sanski Most 13,20
Sarajevo
11,64
47,04
46,88
40,96
45,92
46,88
46,08
46,88
44,96
45,92
44,96
44,00
44,96
44,00
44,00
40,00
40,96
40,96
40,00
40,00
38,88
39,00
39,04
40,00
40,00
40,00
37,92
38,88
37,92
37,92
38,88
36,96
37,92
36,96
37,92
37,92
32,96
28,96
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,15
60,84
60,48
60,37
60,18
60,11
59,81
58,73
58,62
58,13
58,10
57,52
57,51
57,32
56,50
54,84
53,74
52,88
52,87
52,84
52,70
52,54
52,48
52,47
51,80
51,43
51,12
50,55
50,52
50,48
50,36
50,32
50,24
49,88
49,10
43,00
42,16
35,64
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa
na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
strani državljani
R/b
1
2
Prezime
Gojak
Šabanović
Ime oca
Edin
Mirsad
Dekanesa
Prof. dr. Dijana Avdić
Ime
Općina
Op. usp.
Džensan Prijepolje/Srbija
16,60
Aida
Sjenica/Srbija 14,72
Poj.uspj.
Nagrade/priznanja
UKUPNO
57,92
0,00
74,52
48,00
0,00
62,72
Download

Radiološke tehnologije - redovni