Adnan Tatar
Ahmed Prohić
Alen Hrnjica (do decembra 2012)
Azemina Baljeta
Haris Bakalović
Lejla Eminović
Mirnes Bajić
Omladinska banka Konjic
Adisa Salčin
Članovi i
članice
odbora
Omladinske
banke
Konjic
u 2012.
godini
su:
Sanjin Bubalo
Sead Baljeta
Osoba iz Općine za podršku radu Omladinskoj banci:
Biljana Handžo – stručna saradnica za kulturu
83
Omladinska banka Konjic je osnovana 2012. godine u kojoj je podržala 9 projekata
u iznosu od 28.045,00 KM.
Fond Omladinske banke Konjic za podršku projektima neformalnih grupa mladihu
2012. godini iznosio je 15.000 KM, od kojih je 7.500 KM obezbijedila Fondacija
Mozaik iz sredstava donatora USAID-a, a 7.500 obezbijedila je Općina Konjic.
Članovi odbora Omladinske banke Konjic organizovali su devet prezentacija u
periodu od 21. maja do 5. juna u mjestima: SMŠ Konjic, MZ Lisičići, MZ Buturović
polje, Bosanska soba, JU SMŠ Konjic, JU Gminazija Konjic, Glavatičevo, Podorošac,
OŠ Čelebićina kojima je učestvovalo ukupno 112 osoba.
Omladinska banka Konjic je primila 10 prijedloga projekata do 15. juna i kroz
proces selekcije (preliminarna selekcija-intervju-rangiranje-finalna selekcija)
odobrila 9 projekata.
Dana 19. jula u prostorijama Općine Konjic je održana Ceremonija uručivanja
čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čiji su
projekti odobreni.
Ukupna vrijednost odobrenih projekta je iznosila 28.045,00 KM, od kojih je iz fonda
Omladinske banke planirano da se podrži sa 13.470,00 KM (5.970,00 KM
sredstvima USAID/Mozaik i 7.500,00 KM sredstvima Općine) i 14.575,00 KM su
sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz zajednice (od preduzeća,
organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
Ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora
Ovom svečanom činu prisustvovali su g. Emir Bubalo, načelnik Općine Konjic, gđa
Vesna Bajšanski-Agić, izvršna direktorica Fondacije, gđa Biljana Handžo, stručni
saradnik za mlade, Dženan Šarić projekt menadžer Fondacije Mozaik i članovi
odbora Omladinske banke Konjic koji su uručili čekove predstavnicima mladih i
potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
84
Omladinska banka Konjic
Realizovani projekti neformalnih grupa mladih
Devet projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 1. avgusta
do 31. oktobra. Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije projekata
bili zaduženi za monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu kompletiranja
izvještaja, čime se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i transparentnosti
ostvarenih rezultata.
Monitoring projekata mladih,
gđa Mirjana Valjevacpredstavnica USAID-a, gđa.
Biljana Handžo i članovi
Odbora u razgovoru sa
mladima iz neformalne grupe
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
Uređenje zajedničkih prostorija mladih u lokalnoj zajednici
Konjic "Streetball" 2012
Akcija čišćenja rajske Neretve, ušća rijeke Rakitnice i izrada Info tabli
Insider.ba
Uređenje malonogometnog igrališta
Postavljanje oglasne ploče u Buturović polju
Igraš fudbal, živi život
Sport kao alternativa
Portal grada Konjica
Zajednički podaci 9 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta iznosila 29.703,38 KM od kojih je iznos
od 13.428,38 KM obezbijeđen iz fonda Omladinske banke Konjic (5.976,00 KM
su sredstva Mozaik/USAID, a 7.452,38 KM su sredstva Općine Konjic);
Neformalne grupe su kroz mobilizaciju lokalnih resursa u zajednici obezbijedile
ukupno 16.275,00 KM (3.200,00 KM u novcu i 13.075,00 KM u robi i uslugama)
od 5 institucije, 10 preduzeće i 35 građana;
U realizaciji projekta učestvovalo je 127 volontera (94 M i 33 Ž) koji su radom
doprinijeli sa 2.251 volonterskih sati;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata 14.044.
85
Projekat:
Uređenje zajedničkih prostorija mladih u lokalnoj zajednici
Mjesto:
MZ Lisičići, Konjic
Projektom su u potpunosti osposobljene dvije prostorije za mlade, čija je ukupna površina 30 m2. U
realizaciji projekta uzelo je učešće dvadesetak volontera koji su svojim radom doprinijeli realizaciji i time
pokazali zainteresovanost za društveno korisni rad.
Ukupna vrijednost projekta:
4.815,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.915,00 KM
Potrošeno: 1.915,00 KM
Doprinos zajednice:
86
U novcu: / KM
U robi/uslugama: 2.900,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Fondacija OUT OF AREA,
„Balkanika“ d.o.o., TR „OBALA“,
Memidžan Elvis, Lepara Suad,
Lepara Senad i Pripo Elmin.
Trajanje projekta:
1.8. - 30.09.2012. godine
Broj volontera:
26
Broj volonterskih sati:
1064
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ajdin Mehić, Aid Lepara, Aldin
Memidžan, Amna Kozić i Almina
Mehić
Omladinska banka Konjic
Projekat:
Konjic Streetball 2012
Mjesto:
Konjic
U okviru projekta ofarban je košarkaški teren (dimenzija 30x20m tj. 600 m2) i obilježene nove linije. Na
pripremljenom terenu odigran je Konjic Streetball turnir na kojem je učestvovalo 12 ekipa a na tribinama je
bilo najmanje 300 posjetilaca. Uređeni teren je nakon odigravanja turnira dostupan mladima za rekreativno
bavljene košarkom.
Ukupna vrijednost projekta:
3.943,18 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.980,00 KM
Potrošeno: 1.963,18 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 1.200,00 KM
U robi/uslugama: 780,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Spiljak STS, Green Grass , Easy.ba, BlueNet,
Fadil Buturovic, Haris Madžak, Miran Tikvesa,
Almir Prohić, Amar Sultanić, Mirza Lepara,
Belmin Maksumić, Harun Husić, Amir Ribić, Adis
Kraljušić, Vanja Lazarević, Miralem Arnaut i
Edin Širbegović
Trajanje projekta:
1.8. - 31.08.2012. godine
Broj volontera:
21
Broj volonterskih sati:
360
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Enis Čomor, Enil Šoto, Armin Spiljak, Kenan
Masleša i Amar Redžić
87
Projekat:
Igraš fudbal, živi život
Mjesto:
Konjic
Održan je turnir koji je okupio 150 dječaka sa prostora općine Konjic sa učešćem od 12 ekipa. Nabavljena
je sportska oprema i nagrada koji su pripali učesnicima turnira. Organizovan je obilazak kulturnih
znamenitosti Konjica za 150 učesnika turnira, uzrasta od prvog do osmog razreda.
Ukupna vrijednost projekta:
2.898,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.450,00 KM
Potrošeno: 1.448,00 KM
Doprinos zajednice:
88
U novcu: / KM
U robi/uslugama: 1.450,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Hujdur Amela, Mujkić Admir,
Ramić Alen, Nuhanović Muamer,
Šabanović Vedad, Krivić Zlatko,
Lukomirak Hamed, Macić Asim, UG
Bambino i UG Natura-AS.
Trajanje projekta:
10.09. - 15.10.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
79
Broj korisnika:
150
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Adis Elezović, Adnan Elezović,
Hujdur Amela, Nuhanović Muamer i
Zlatko Krivić
Omladinska banka Konjic
Projekat:
Sport kao alternativa
Mjesto:
Konjic
Projektom se promovisao sport i zdravlje kako bi se privukla pažnja mladih za sportskim aktivnostima.
U programu su učestvovali mnogi mladi (preko 50 učesnika), kupljen je sportski rekvizit koji će koristiti
mnogim budućim sportašima u pomoći za sticanje znanja i vještina barem 10 narednih godina (tatami
dimenzija 8x8). Program kojim je promovisan sport je prikazan u 9 javnih institucija obrazovanja a vidjelo
ga je 2500 - 3000 učenika.
Ukupna vrijednost projekta:
5.199,20 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.975,00 KM
Potrošeno: 1.949,20 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 2.000,00 KM
U robi/uslugama: 1.250,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Bilanović Aladin, Dr.Zehra GolubićHalilović, Telec-fida d.o.o Konjic,
Pripo d.o.o. Konjic i KUU“Sejfullah“
Trajanje projekta:
01.08. - 31.10.2012. godine
Broj volontera:
14
Broj volonterskih sati:
270
Broj korisnika:
2500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Bajrović Muamer, Hondo Jasmina,
Halilović Nadira, Bešić Amra i
Bilanović Admira
89
Projekat:
Portal grada Konjica
Mjesto:
Konjic
Projektom je nabavljena oprema te uspostavljen portal http://www.mojkonjic.com na kojem je registrovano
2094 unikatna posjetioca i objavljeno 256 članaka. Portalom je povećana informisanost mladih te povećana
svjest o lokalnim problemima kroz forum diskusije. U budućnosti portal će biti usmjeren na afirmaciju
pozitivnih vrijednosti kroz promociju najboljih mladih: učenika, sportista i aktivista. Zabavni dio portala
namjenjen je da mladima učini ugodnim vrijeme provedeno na internetu.
Ukupna vrijednost projekta:
3.227,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.350,00 KM
Potrošeno: 1.347,00 KM
Doprinos zajednice:
90
U novcu: / KM
U robi/uslugama: 1.880,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Melina Mlinarić, Anel Bejtović, Enes
Jahić i Amir Lepara
Trajanje projekta:
15.08. - 20.10.2012. godine
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
99
Broj korisnika:
2094
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ćesir Haris, Ćesir Jasmin, Alić Dino,
Ajdin Herić i Kenan Lepara
Omladinska banka Konjic
Projekat:
Akcija čišćenja rajske Neretve, ušća rijeke
Rakitnice i izrada info tabli
Mjesto:
Konjic
Očišćeno je 500 metara ušća rijeke Rakitnice i 23km obale rijeke Neretve (Glavatičevo-Džajići), postavljene
6 info-eko tabli sa informacijama o rijeci Neretvi i Rakitnici. Projektom je podignuta svijesti kod mladih
o ekološkim vrijednostima, uticaj na mnogobrojne korisnike raftinga o znanju i vrijednostima sa kojima
raspolažu rijeke Neretva i Rakitnica.
Ukupna vrijednost projekta:
2.000,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.000,00 KM
Potrošeno: 1.000,00 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: / KM
U robi/uslugama: 1.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
UŠS Bambino Konjic
Trajanje projekta:
01.08. - 20.09.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
170
Broj korisnika:
2000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Amela Hujdur, Medžida Mustafić,
Jasminka Dizdarević, Almina
Gagula i Ema Hošafčić
91
Projekat:
Insider.ba
Mjesto:
Konjic
Uspostavljen funkcionalan informativni portal, Insider.ba. U periodu od 01.10.2012. – 31.10.2012. godine
objavljena su 1074 članka a u navedenom periodu portal je zabilježio 4508 posjeta. Portal omogućuje
mladima da jednostavnije i lakše dođu do korisnih informacija, kao i da plasiraju informacije u javnost.
Projekat će obezbjediti i jedan vid zaposlenja na portalu, sticanju iskustva u radu, kao i materijalna korist od
vlastitog rada.
Ukupna vrijednost projekta:
3.600,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.800,00 KM
Potrošeno: 1.800,00 KM
Doprinos zajednice:
92
U novcu: / KM
U robi/uslugama: 1.800,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Firma Gramont-Co d.o.o. Konjic
Trajanje projekta:
01.08. - 01.10.2012. godine
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
15
Broj korisnika:
4000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Jablan Amira, Raič Damir, Balić
Nedim, Ljevo Haris i Raič Dijana
Omladinska banka Konjic
Projekat:
Uređenje malonogometnog igrališta
Mjesto:
MZ Obri, Konjic
Uređen je malonogometni teren u naselji Obri prilikom čega su izrađeni i postavljeni golovi, nabavljena
mreža, nabavljene dvije klupe za rezervne igrače te održan turnir na kojem je učestvovalo 12 ekipa i na
kojem je bilo više od stotinu posjetilaca. Projekat je promovisao druženje između mladih iz susjednih
mjesnih zajednica.
Ukupna vrijednost projekta:
1.400,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 700,00 KM
Potrošeno: 700,00 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: / KM
U robi/uslugama: 700,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Habibija Amer, Demirović Kemal,
Gabela Samir, Demirović Sejo i
Gabela Emir
Trajanje projekta:
01.08. - 31.10.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
133
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Delić Salem, Demirović Venad, Šehić
Elvedin, Gabela Amir i Demirović
Elma
93
Projekat:
Postavljanje oglasne ploče u Buturović polju
Mjesto:
MZ Buturović polje, Konjic
Postavljene su dvije oglasne ploče dimenzija 110x210cm u Buturović polju s ciljem omogućavanja boljeg
širenja informacija te brige za okolinu koja je direktno narušena postavljanjem oglasa na neadekvatna
mjesta.
Ukupna vrijednost projekta:
2.621,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.300,00 KM
Potrošeno: 1.306,00 KM
Doprinos zajednice:
94
U novcu: / KM
U robi/uslugama: 1.315,00 KM
Sponzori iz zajednice:
STR BiS, Anel Dedović, Sulejman
Perva, Mirnes Šteta, Vahid
Padalović, Eldin Memić i Terzić Sejo
Trajanje projekta:
01.08. - 15.10.2012. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
61
Broj korisnika:
3000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Salem Delić, Sanela Šahić, Naida
Demirović, Suana Sakić i Nermin
Padalović
Download

Omladinska banka Konjic