Vy
so
Šp čan
itá sk
ls á
Po ká
št
ov
Ko ská
lb
en
ov
a
St V N
Kb arý ozo ový
el Hl vn H
sk o a lo
Hl á ubě Hlo ub
ou
tín ub ětín
ět
Sí bět
ín
dl ín
iš
Le tě H
ho lo
ve ub
ět
c
Ra
ín
jsk
áz
ah
ra
da
Št
ěp
ni
čn
á
í
dv
Lá
la
be
Oc nka
u
lti e l
ná
a
m
ré ářsk
ěs
Ná na P á
tí
Ol
dr ra
ša
až ha
ns
íL
ká
Ka ibeň
Po be
dk šov
ov a
Oh
ář
s
ra
Na U E ká
da
le
d
kt
S
e
Vo
t
m
a
zo
rý
le ry
vn
jn
Hl
aŽ
ou ská
St
bě
ižk
rá
Vi
ž
tín
o
n
ni
v
c
Ch í
So e
m
lid
el
ni
Zb arit
Kn
c
or a
ěž e
o
s
No v
k
á
Sp
v S
oj luk
Če é St traš
ov a
rn raš ni
ac
ok n ck
í
De o ice é
di
po ste
va
l
e
M Ho c
dl
al s ká
o
e t
Če
Na šick iva
rn
Ho á t ř
ýM
m ová
os
ol
t
i rna
Ba
M
ov
ké
á
ns
sk
ša
an
r
ěs
Ná
tí
dr
až
P
í S Na růb
tra
H
ě
šn rou žná
ice
dě
P
íln
yD
íd
dn
Ús
t
ře
Nad Primaskou
A
Skalka
2,14,22
2,22
2 22
Teplárna Michle
6 10
5
A
Ra
Du doš
be ov
Na čsk ická
Pa á
Za
de
hr
sá
ad
té
m
ní
Sí
dl
M
išt
ěs
to
ě
Ob Za
ch hra
d
o
Na dní ní M
Gr cen ěs
o
tru to
Ho ši
m
st
Ho
iv
st
Ná ařs
iv
Ho d ká
ař
st raž
iv í
ař
av
i
Sl
m
ná
é
sk
án
7
Strašnická
4 24
22
14
Ku
b
ze
r
Je
el
ich
5,7
2,7,14
oo
i-n
Ko
u
sk
Pl
yn á
ár
na
Ch
od Mic
hl
ov
sk e
á
4,7,22,24
ko
y
Po
d
2,5,14
O
hř lšan
bi sk
to é
v
Že y
Vi
l
Kr noh Že ivsk
em ra liv éh
at dsk ské o
or é h
Vo Voz ium hřb o
zo ov S ito
vn na tra vy
a S S šn
tra tra ice
šn šni
ice ce
Ra
dh
oš
ťs
ká
Ol
Lip
Ru
h-
a
ká
ec
sin
Hu
lsk
Flo
ra
c
Tě
re
n
Flo
rk
16 26
Spořilov
je
Há
3 17
5,26
10,11
6,10
Na Veselí
Pankrác
7,24
Nákladové nádraží Žižkov
Op
at
ov
3,17
Vozovna
Pankrác
1 9 11
2,10,11,14,16
Mezi Hřbitovy
ov
Geologická
K Barrandovu
18
1,9,11
2,9,10,11,16
2,9,10,11,16
od
Ba S
rra ídl
n išt
P do ě
Ba olik v
rra lin
Ch ndo ika
ap v
ná lin
m ov
ěs o
tí
8 12
14 15
Palouček
Pražského povstání
3
Bohemians 20
Ostrčilovo Svatoplukova
11 Náměstí Bratří Synků
náměstí
Vyšehrad
Nuselská radnice
1,2,10,16
9,14
Ch
Hlubočepy
10,11
Botanická zahrada
Krymská
Pod Karlovem
Nuselské schody
Albertov
Divadlo
Nádraží
Na Fidlovačce Otakarova
Vršovice
6,7,18,24
M
Zlíchov
7
5,9,14,26
Náměstí Míru
Vinohradská
16
vodárna
16
Šumavská
Perunova Orionka
4,20,22
Jana Masaryka
Bruselská
Ná M Be Če Ná Po Př Dv Ku
d o l r d b ís o b
Če raž dřa árie ný raž řež tav rce lov
ků í
n i
ch í M ns
ň Bra í ce ště
Po ova od ká š
ní st
lik č řa ko
k a
n
t
l
l
U inik vrť y a
Lib a
M
M ušs od
od ké řa
n
h
Sí řans o p y
dl
išt ká oto
r
Le ě M ok ka
vs o le
ké dř
ho an
y
8,12,14,15
ČSAD Smíchov 3,17
Lihovar
Vltava @
á
15
6,18,24
10,11
Štěpánská 4,16,20,22
Moráň
B
19
25
8
Biskupcova
sk
á
Vr
ná šo
m vic
ěs ké
t
Če í
ná ch
m ov
ěs o
tí
3,7,17
Na Knížecí Výtoň
8,12,14
Plzeňka
Podolská vodárna
Smíchovské nádraží
ick
Ra
3,4,16
3,4,16
4,7,14,16
7,8,12,14
dl
ice
on
Palackého
náměstí
Zborovská
4,9,16
Na Knížecí
7
Křížová
Braunova
Laurová
Škola Radlice
Jin
to
vi
14,17
á
Václavské
náměstí
6,9,
6,
9,20,22
3,9
Lazarská
14,18,24
14
Vodičkova
Myslíkova
Muzeum
Odborů
Karlovo
I.P.Pavlova
náměstí
Ho
Anděl
šn
Národní
třída
Jiráskovo
náměstí
Karlínské náměstí
ro
v
Arbesovo
náměstí
Masarykovo
nádraží
Jindřišská
če
8,9,12
8,9,12
Českomoravská
8,25
Krejcárek
Křižíkova
3,8
V
trž ino
ni hra
ce d
sk
á
6,9,20
6,9,20
Můstek
Bílá
labuť
Ita
Národní
divadlo
19
Vysočanská
á
Karlovy lázně
5,8,24,26
Právnická fakulta
17
Dlouhá třída
Staroměstská
Náměstí
Republiky
17,22
12 19
Urxova
ck
22
6,8,12,20
Hellichova
No
vé
Bu
5,12,17,24,26
C
Letňany
16
Maniny Libeňský
16,19
Palmovka
most
Pražská Tusarova
tržnice
?19
Invalidovna
3,8
Vltavská 1,18,25
1,25
Ka
Malostranské náměstí
ce
a
rk
Hů
in
y
Lu
ž
Dělnická
H
ná lav
dr ní
až
í
Malostranská
Sí
dl
i
Bl ště
at Ře
in p
Sl y y
án
sk
Hl á
uš
i
čk
Kr
ov
e
a
M ma
ot
t
or
o
iu
Vo l
m
zo
M
ot
Ho vna
ol
te M
ot
l
G
Po o ol
št lf
o
Ko vka
tlá
Ka řka
va
l
Kl írka
am
U ovk
Zv a
o
Be nu
rtr
am
ka
a
Divadlo pod
Palmovkou
1,2,12,25
18
7
Lu
k
2,12,18
U Průhonu
1,2,5,25,26
Strossmayerovo náměstí
Nábřeží Kapitána Jaroše
8,12,17
3,10
Stejskalova
y
Čechův
most
U Kříže
Ortenovo
náměstí
Veletržní
palác 2,12,17,24
2,12,17,24
Kamenická
6,20,22
Vosmíkových
17 18 24
Korunovační
1,2,5,25,26
Chotkovy sady
Trojská
J
z P iříh
od o
ěb
ra
d
Bí
lá
ý B Hor
Ob ře a
ni
ce
or vn
a H ov
M
ot
vě
ol
zd
Vy a
Bř
p
ev Ř ich
no íča
vs no
ký va
kl
á
U šte
Ka r
št
a
Dr nu
in
op
M ol
a
M rján
al
ov ka
an
ka
al
M
oc
m
Ne
n
16 ukončeny vybrané spoje
Prosek
Bulovka
jo
vi
22,25
22,25
4
16
ičí
Í
N
Třebenická
dě
A
Letenské
náměstí
Sparta
Hradčanská
1,2,25
Vozovna Prašný 1,2,5,6,20,25,26
Střešovice most
22
Brusnice Pražský Královský
Hládkov
hrad letohrádek
22
25
Pohořelec
9,16
Zl
Vychovatelna
Nad Trojou
Vysvětlivky:
stanice metra
jednosměrná zastávka tramvaje
zastávka tramvaje na znamení
úsek bez pravidelného provozu
22 páteřní linka
Sídliště Ďáblice
Střížkov
Okrouhlická
3,10
17
Bu
1,2
Švandovo divadlo
St
od
ůl
ky
C
Ke Stírce
Hercovka
yl
5,6,20,26
Újezd
B
Kobylisy
17
Nádraží
Holešovice
Výstaviště
Holešovice
Vítězné
náměstí
17
9 16
10
Ro
zt
ík
trn
Vě
6,26
V
ne oje
m ns
oc ká
n
Ba ice
Oř teri
ec e
ho
vk
a
Si
be
lio
va
Pe
tři
n
Pe y
tři
ny
ě
išt
dl
Sí
Lotyšská
8,12
A
3
10
l
Po
Dejvická
25
22
Nádraží
Podbaba
Zelená
Líbeznická
Březiněveská
17
V
O
C
A
E
R
Z
P
R
E
V
5,20
1 2
Vozovna Kobylisy
y
an
oč
y
ys
an
íV
oč
až
ys
ng
dr
aV
Go
Ná
ik
o
dl
lin
ik
va
Di
Di
vo
ká
Vo Šá
zo rka
vn
Na a V
o
d
Dž kov
Ná bán ice
dr
em
až
Če í Ve
l
rv
en esla
ví
Sí ý V
n
dl
rc
išt
h
ě
Če
Bo
r
řis
la ven
Na vka ý V
rc
Pí
h
sk
Ha ách
do
v
Th ka
ák
ur
ov
a
6 26
5 20
Orientační intervaly linek tramvají (rozsah provozu 5-24 h)
Pracovní den
Sobota
Neděle a svátek Denně
7-9
9-14
14-18
7-12
12-20
7-12
12-20 20-24
9
4
5
4
7,5
7,5
10
7,5
10
3
4 (8)
5
4 (8)
7,5
7,5
10
7,5
10
16
4 [4] (8) 5 [(10)] 4 [4] (8) 7,5 [(15)] 7,5 [(15)] 10 [(20)] 7,5 [(15)] 10 [(20)]
17
4 (8)
5 (10)
4 (8) 7,5 (15) 7,5 (15) 10 (20) 7,5 (15) 10 (20)
22
4 (4)
5 (10)
4 (4) 7,5 (15) 7,5 (15) 10 (20) 7,5 (15) 10 (20)
7, 10
8
10
8
7,5
7,5
10
7,5
10
1, 2, 5, 6, 8, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 26
8
10
8
15
15
20
15
20
11
8
10
8
–
–
–
–
–
4,14
8
–
8
–
–
–
–
–
15
8
–
–
–
–
–
–
–
3
údaj v kulaté závorce () platí pro úsek Levského – Nádraží Braník
16
údaj v kulaté závorce () platí pro úsek Vysočanská – Olšanské hřbitovy
16
údaj v hranaté závorce [] platí pro úsek Sídliště Řepy – Kotlářka
17
údaj v kulaté závorce () platí pro úsek Vozovna Kobylisy – Výstaviště Holešovice
22
údaj v kulaté závorce () platí pro úsek Nádraží Hostivař – Radošovická
Linky
St
ře
ln
ičn
á
Ky
se
lo
va
NÁVRH VEDENÍ
LINEK TRAMVAJÍ
OD DUBNA 2015
C
Download

Plánek návrhu vedení linek tramvají