BTDB/-14-IH-44682
SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI
TEKNĐK ŞARTNAMESĐ
1. AMAÇ
Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve
fonksiyonel ihtiyaçları tanımlamaktır.
2. GENEL ĐHTĐYAÇLAR
2.1.
Teklif edilen teçhizat 200-240 VAC ve 50 Hz (±5%) monofaze şebeke gerilimi ile sorunsuz
olarak çalışacaktır.
2.2.
Teklif edilen her bir cihaz için “European” tip güç kablosu sağlanacaktır.
2.3.
Teklif edilen teçhizat +5ºC, +40ºC aralığında teknik karakteristiklerinde problem olmaksızın
çalışacaktır.
2.4.
Teklif edilen teçhizat sürekli çalışabilecek kapasitede olacaktır.
2.5.
Operatörlerin güvenliği için tüm önlemler alınmış olacak ve teçhizatın kaza ve yanlış kullanım
durumlarına karşı koruması olacaktır.
2.6.
Yapısında ekran bulunan cihazların ekran panelinde ölü piksel, çatlak ve kırık olmayacak,
ekran hatasız olacaktır.
2.7.
Teklif edilen cihazlar için rak montaj kiti sağlanacaktır. (XDCAM disk sürücü cihazları hariç.)
2.8.
Tüm video konnektörleri BNC tipinde olacaktır. (XDCAM disk sürücü cihazları hariç.)
2.9.
Her bir tip cihaz için Servis Kitabı ve tüm cihazlar için kullanım kılavuzları basılı olarak
verilecektir.
2.10. Teknik Şartnameye Cevaplar Listesinin başına “ihalenin adı” yazılacak ve Teknik
Şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı cevap verilecektir.
Teknik şartnamenin her bir maddesine cevap verilirken; ilgili madde aynen yazılacak ve
onun altına teklif ile ilgili bilgiler açıkça ve detaylı bir şekilde yazılacaktır. Teknik
şartnamenin ilgili maddesine cevap olarak “okunmuş anlaşılmış kabul edilmiştir” veya
“ teklif ettiğimiz ürün bu maddeyi sağlamaktadır” gibi ifadeler ve benzer ifadeler kabul
edilmeyecek ve o madde cevaplanmamış sayılacaktır.
2.11. HD SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI ĐÇĐN TEKNĐK VE
FONKSĐYONEL ĐHTĐYAÇLAR.
2.12. Teklif edilen teçhizat “625 lines, 25 frames/sec analogue composite PAL video”,
“SMPTE 259M-C serial component video” ve “SMPTE 292M serial component video “
standartlarına uygun olacaktır.
2.13. Kayıt cihazları “HDCAM-SR” formatında kayıt yapabilecektir.
2.14. Kayıt cihazları “HDCAM-SR”, “HDCAM” ve “Digital Betacam” formatlarında kaydedilmiş
görüntüleri okuyabilecektir.
2.15. Kayıt cihazları HD-SDI video girişi ile HD/SD (Tri Level sync, 0.6 Vp-p, 75 Ω, sync
negative veya Black Burst, 0.3 Vp-p, 75 Ω, sync negative) referans girişine sahip olacaktır.
2.16. Kayıt cihazları HD-SDI, SD-SDI ve analog kompozit video çıkışlarına sahip olacaktır.
2.17. HD-SDI ve SD-SDI video çıkışlarından birer adedi ile analog kompozit video çıkışı karakter
çıkışı içerecektir.
1
BTDB/-14-IH-44682
2.18. Cihazların 12 kanal (CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8, CH9/10, CH11/12) BNC (x6, AES/EBU),
unbalanced digital audio girişi olacaktır.
2.19. Cihazların 12 kanal (CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8, CH9/10, CH11/12) BNC (x6, AES/EBU),
unbalanced digital audio çıkışı ile monitor L/R ve kulaklık çıkışları olacaktır.
2.20. Cihazların XLR 3-pin time code giriş ve çıkışı olacaktır.
2.21. Cihazların analog audio seviyeleri 0 dBm veya +4 dBm, 600 Ω balanced olacaktır.
2.22. Cihazlar 720/50p, 1080/25PsF ve 1080/50i formatlarında kayıt yapabilecektir.
2.23. Cihazlar bu şartnamede talep edilmemesine rağmen, ileride ihtiyaç duyulması halinde
opsiyonel kart ilave edilmek suretiyle 1080/50p formatında kayıt yapabilmelidir.
2.24. Cihazlar aşağıdaki fonksiyonları yerine getirebilecektir:
• High-speed color picture search
• Frame accurate insert and assemble editing
• Digital jog sound
• Internal audio output router
• Storage of setup/system menus in VTR memory banks
• Ethernet interface to remotely setup VTRs using a standart web browser on a PC
2.25. Cihazların üzerinde çeşitli parametrelerin görüntülenmesi ve menü butonlarının hızlı ve kolay
kullanımı için LCD display olacaktır.
2.26. Teklif edilecek cihazlar aşağıdaki analog kompozit video çıkış
sağlayacaktır:
karakteristiklerini
Band genişliği (Y) : 0 to 5.75 Mhz +0.5/-3.0 dB
S/N oranı
: ≥56 dB
Y/C gecikmesi
: ≤15 ns
K-faktörü (2T pulse) : ≤1%
2.27. Teklif edilecek cihazlar aşağıdaki analog audio çıkış karakteristiklerini sağlayacaktır:
Frekans Yanıtı (0 dB at 1 kHz)
Dinamik aralık
Distorsiyon (at 1 kHz, ref. level)
Cross talk (at 1 kHz, between any two ch.)
: 20 Hz to 20 kHz +0.5/-1.0 dB
: > 100 dB
: < 0.05%
: < -80 Db
3. HD SAYISAL FORMAT RESĐM OKUMA CĐHAZLARI ĐÇĐN TEKNĐK VE FONKSĐYONEL
ĐHTĐYAÇLAR
Đki tip cihaz teklif edilecek olup; teklif edilen teçhizat “625 lines, 25 frames/sec analogue
composite PAL video”, “SMPTE 259M-C serial component video” ve “SMPTE 292M serial
component video “ standartlarına uygun olacaktır.
3.1.
HDCAM-SR Okuyucu
3.1.1. Cihaz “HDCAM-SR” formatında kaydedilmiş görüntüleri okuyabilecektir.
3.1.2. Okuma cihazı HD/SD (Tri Level sync, 0.6 Vp-p, 75 Ω, sync
negative veya Black
Burst, 0.286 Vp-p, 75 Ω, sync negative) referans girişine sahip olacaktır.
3.1.3. Cihaz HD-SDI, SD-SDI ve analog kompozit video çıkışlarına sahip olacaktır.
3.1.4. HD-SDI ve SD-SDI video çıkışlarından birer adedi ile analog kompozit video çıkışı
karakter çıkışı içerecektir.
2
BTDB/-14-IH-44682
3.1.5. Cihazın 12 kanal (CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8, CH9/10, CH11/12), BNCx6, AES/EBU,
unbalanced digital audio çıkışı ile monitor L/R ve kulaklık çıkışları olacaktır.
3.1.6. Cihazın time code çıkışı olacaktır.( XLR 3-pin tip, 2,2 Vp-p, low impedance,
balanced).
3.1.7. Cihazların analog audio seviyeleri 0 dBm veya +4 dBm, 600 Ω balanced olacaktır.
3.1.8. Cihaz 720/50p, 1080/25PsF
okuyabilmelidir.
ve 1080/50i formatlarında kaydedilmiş kasetleri
3.1.9. Cihaz bu şartnamede talep edilmemesine rağmen, ileride ihtiyaç duyulması halinde
opsiyonel kart ilave edilmek suretiyle 1080/50p formatında kaydedilmiş kasetleri
okuyabilmelidir.
3.1.10. Cihazın üzerinde çeşitli parametrelerin görüntülenmesi ve menü butonlarının hızlı ve
kolay kullanımı için LCD display olacaktır.
3.1.11. Cihaz aşağıdaki fonksiyonları yerine getirebilecektir:
• Digital jog sound
• Large color LCD that displays both play back pictures and various information
• Audio output channel exchange
• Off-speed playback capability
• Selectable picturen modes:Squeeze, letter box and edge crop
• Memory stick functions for saving the System Menu and Setup Menu
3.1.12. Teklif edilecek cihaz aşağıdaki analog kompozit video çıkış
karakteristiklerini
sağlayacaktır:
Band genişliği (Y) : 0 to 5.75 Mhz +0.5/-3.0 dB
S/N oranı
: ≥56 dB
Y/C gecikmesi
: ≤15 ns
K-faktörü (2T pulse) : ≤1%
3.1.13. Teklif edilecek cihaz aşağıdaki analog audio çıkış karakteristiklerini sağlayacaktır:
Frekans Yanıtı (0 dB at 1 kHz)
: 20 Hz to 20 kHz +0.5/-1.0 dB
Dinamik aralık
: > 100 dB
Distorsiyon (at 1 kHz, ref. level)
: < 0.05%
Cross talk (at 1 kHz, between any two ch.) : < -80 dB
3.1.14. Teklif edilen cihaz için iki set ölçü-bakım kitabı sağlanacaktır.
3.2.
HDCAM Okuyucu
3.2.1. Cihaz “HDCAM” formatında kaydedilmiş görüntüleri okuyabilecektir.
3.2.2. Okuma cihazı HD/SD (Tri Level sync, 0.6 Vp-p, 75 Ω, sync
negative veya Black
Burst, 0.3 Vp-p, 75 Ω, sync negative) referans girişine sahip olacaktır.
3.2.3. Cihaz HD-SDI, SD-SDI ve analog kompozit video çıkışlarına sahip olacaktır.
3.2.4. HD-SDI ve SD-SDI video çıkışlarından birer adedi ile analog kompozit video çıkışı
karakter çıkışı içerecektir.
3.2.5. Cihazın 4 kanal (CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8), BNCx4, AES/EBU, digital audio çıkışı
ile monitor L/R ve kulaklık çıkışları olacaktır.
3.2.6. Cihazın time code çıkışı olacaktır.( XLR 3-pin tip, 2,2 Vp-p, low impedance,
balanced).
3.2.7. Cihazların analog audio seviyeleri 0 dBm veya +4 dBm, 600 Ω balanced olacaktır.
3.2.8. Cihaz 1080/25PsF ve 1080/50i formatlarında kaydedilmiş kasetleri okuyabilmelidir.
3
BTDB/-14-IH-44682
3.2.9. Cihazın üzerinde çeşitli parametrelerin görüntülenmesi ve menü butonlarının hızlı ve
kolay kullanımı için LCD display olacaktır.
3.2.10. Cihaz aşağıdaki fonksiyonları yerine getirebilecektir:
• Digital jog sound
• Audio output channel exchange
• Off-speed playback capability
• Selectable picturen modes:Squeeze, letter box and edge crop
• Memory stick functions for saving the System Menu and Setup Menu
3.2.11. Teklif edilecek cihaz aşağıdaki analog kompozit video çıkış
sağlayacaktır:
karakteristiklerini
Band genişliği (Y) : 0 to 5.75 Mhz +0.5/-3.0 dB
S/N oranı
: ≥53 dB
Y/C gecikmesi
: ≤20 ns
K-faktörü (2T pulse) : ≤1%
3.2.12. Teklif edilecek cihaz aşağıdaki analog audio çıkış karakteristiklerini sağlayacaktır:
Frekans Yanıtı (0 dB at 1 kHz)
: 20 Hz to 20 kHz +0.5/-1.0 dB
Dinamik aralık
: > 95 dB
Distorsiyon (at 1 kHz, ref. level)
: < 0.05%
Cross talk (at 1 kHz, between any two ch.) : < -80 dB
3.2.13. Teklif edilen cihaz için iki set ölçü-bakım kitabı sağlanacaktır.
4. HD VE SD XDCAM SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI ĐÇĐN
TEKNĐK VE FONKSĐYONEL ĐHTĐYAÇLAR
5.1. XDCAM formatında optik disk kayıt ortamını (medyasını) ve SXS (Solid State) Hafıza kartı
kullanan Kaydedici ve okuyucu cihazlar teklif edilecektir.
5.2. Teklif edilecek cihazların Kaydedici ve Okuyucu ünitesi alışılmış manyetik kasetli VTR
formunda olacaktır.
5.3. Teklif edilecek cihazlar SD formatında, minimum 50Mbp/s data hızında sıkıştırılmış kayıt
yapabilecektir.
5.4. Teklif edilecek cihazlar HD formatında, minimum 50Mbp/s data hızında sıkıştırılmış kayıt
yapabilecektir.
5.5. Teklif edilecek cihazlar 1080/50i ve 720/50p HD formatlarında kayıt ve okuma yapabilecektir.
5.6. Teklif edilecek cihazların jog/Shuttle özelliği olacaktır.
5.7. Kayıt esnasında çalma (playback)/ yedekleme(backup) özelliği olacaktır.
5.8. Teklif edilecek cihazların USB2.0 veya IEEE 1394 bağlantı özelliği bulunacaktır.
5.9. Teklif edilecek cihazların SD-SDI veya HD/SD-SDI seçilebilir video giriş olmalıdır.
5.10. Teklif edilecek cihazların e en az 2 adet HD-SDI ve SD-SDI video çıkışı olmalıdır.
5.11. Teklif edilecek cihazların Analog Black Burst veya Tri-level sync referans girişi olacaktır.
5.12. Teklif edilecek cihazların XLR 3 pin analog ses giriş ve çıkışları olacaktır.
5.13. Teklif edilecek cihazların BNC Time Code giriş ve çıkışları olacaktır.
5.14. Teklif edilecek cihazların en az iki kanal digital ses(AES/EBU) giriş ve çıkışı olacaktır.
5.15. Teklif edilecek cihazların Audio Monitor çıkışı olacaktır.
4
BTDB/-14-IH-44682
5.16. Teklif edilecek cihazların dahili yapıda toplam kapasitesi en az 1 TB SATA HDD video
saklama alanı olmalıdır.
5.17. Teklif edilecek cihazların üzerinde renkli LCD monitor bulunacaktır.
5.18. Teklif edilen cihaz ile birlikte yedek güç ünitesi de verilecektir (redundant power supply)
5. XDCAM PROFESYONEL DĐSK SÜRÜCÜ CĐHAZLARI
5.1. Cihazlar, non-linear kurugu setlerine görüntü aktarımı; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda
görüntüleme ve kayıt işlemleri için kullanılacaktır.
5.2. Cihazlar, tüm XDCAM formatlarında profesyonel disklere kaydedilmiş görüntüleri
okuyabilecektir.
5.3. Cihazlar, XDCAM için tek katmanlı (23 GB), çift katmanlı(50 GB) ve üç katmanlı (100 GB)
yeniden yazılabilir optik diskler ile dört katmanlı bir kez yazılabilir profesyonel diskleri (128
GB) okuyabilecektir.
5.4. Cihazlar USB 3.0 arayüzünü kullanacak, USB 2.0 arayüzünü de destekleyecektir.
5.5. Cihazlar ile birlikte kullanılmak üzere USB kabloları da verilecektir.
5.6. Cihaz çarpma ve zor fiziksel şartlara göre sağlam ve dayanıklı olacaktır.
5.7. Gerekiyorsa harici güç adaptörü ve bağlantı kabloları sağlanacaktır.
5
Download

Teknik Sartname 2014-132445