14
1+2
5
Vltavská
Pražská
tržnice
17
18
Multiaréna
Praha
6
1
V úseku Výstaviště Holešovice - Vozovna Kobylisy
jede ve všech obdobích pouze každý druhý spoj.
In section Výstaviště Holešovice - Vozovna Kobylisy
is operated every second connection only.
22
V úseku Nádraží Strašnice - Nádraží Hostivař je
ve zkráceném polovičním intervalu v provozu
pouze v ranní a odpolední špičce pracovních dnů.
In section Nádraží Strašnice - Nádraží Hostivař is
operated as arterial line with half interval at work
days morning and afternoon rush hours only.
m
10 + 16
17
Čechovo
náměstí
Infocentrum o hromadné dopravě
Public transport infocentre
Přestup na linky S a další vlakové spoje
Transfer to S and other railway lines
Parkoviště P+R
Park and Ride
6
12
20
14
6
12 + 20
14
3
17
Autobus PID na letiště
Public bus to the Airport
Zborov Strašnické
divadlo
24
CK
át
ém
ŠO
VI
Pa
d
es
DO
Na
6 11
17
V případě oprav a rekonstrukcí tramvajových tratí či jiných změn v dopravě mohou být dotčené linky vedeny po jiných trasách.
In the event of repairs, tram line reconstructions or other traffic chnges the tram lines concerned can be diverted via alternative routes.
Změna čísla linky 14 na 24 a naopak v zastávce
ORTENOVO NÁMĚSTÍ. Cestující nemusí vystupovat.
Line number change (from 14 to 24 and the other way
around) in ORTENOVO NÁMĚSTÍ stop. Passangers
need not to get out of the tram.
Á
22
3
Krátkodobé zastavení
Kiss and Ride
5
Na Hroudě
296 19 18 17
www.dpp.cz www.ropid.cz
Za
h
M rad
ěs ní
to
18
ř
po iva
De ost
ká
H
šic a
aleárn
i
M ov
ol
t
om
H
Na
NÁDRAŽÍ
STRAŠNICE
14
11
6
13
7
26
7
22
7
4 24
lí
uče
Pa
lo
18
17
3
3
Bohemians
NÁMĚSTÍ
BRATŘÍ SYNKŮ
Náměstí
Bratří Synků
k
Nu
se
radlská
nic
e
17
3
13
12 6
+2
14 0
*Stanice metra Národní třída (linka B)
uzavřena do odvolání (cca rok 2014)
Metro station Národní třída (line B) is
closed till recall (approx. year 2014).
22
7
24
4
7
24
7
24
18
6
6
RA
6
12 + 20
14
7
Vozovna Strašnice
Ve
se
100
Křížová
7
Na
179
VO
PA ZOV
NK NA
RÁ
C
Letiště/Airport
4
směr/direction
Letiště/Airport
směr/direction
13
7
5
22
Na Knížecí
6
18
24
7
17
3
11
+1
3
V
St ozo
ra v
šn na
ice
K
St rem
ra a
šn to
ice riu
3
22
6
18
24
14
17
5
3
4
10 + 16
26
Zborovská
11
13
Palackého
náměstí
Vinohradská
vodárna
22
4
10 + 16
11
10 + 16
26
17
6
9
12 + 20
11 + 13
5
10 + 16
Jiřího z
Poděbrad
Náměstí
Míru
I. P. Pavlova
4
9
Olšanské
hřbitovy
11 + 13
22
4
10 + 16
14
4
10 + 16
7
4
10 + 16
9
10 + 16
9
V úseku Kotlářka - Sídliště Řepy je v provozu pouze
ve špičkách pracovních dnů.
In section Kotlářka - Sídliště Řepy is operated at work
days rush hours only.
26
9
22
10 16
Vodičkova AE
9
3
24
14
I. P. Pavlova
4 16
179
9 11
5
26
9
Myslíkova
14
1
16
25
16
25
25
8
11
1
9
18
6
22
9
Tramvajové zastávky s možností přestupu na metro linek A, B a C
Tram stops with metro lines A, B and C transfer opportunity
Možnosti přestupu na metro od vzdálenějších tramvajových zastávek
Tram-metro and metro-tram longer way transfer opportunities
3
5
26
9
*
Tramvajové zastávky na znamení (v obou a v jednom směru)
Request tram stops (in both and one direction)
8
Vozovna
Žižkov
22
12 + 20
Páteřní tramvajová linka a páteřní svazek 2 linek s polovičním intervalem
Arterial tram line and arterial pair of two lines with half interval
Vysočanská Kolbenova
16
Starý
Hloubětín
Masarykovo
nádraží
6
22
9
V úseku Olšanské hřbitovy - Spojovací je v provozu
pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00 hodin.
In section Olšanské hřbitovy - Spojovací is operated
at work days approximately from 6 AM untill 8 PM only.
16
14
26
5
24
8
Florenc
8
3
18
Tramvajová linka se zastávkou obousměrnou a jednosměrnou
Tram line with both direction and one direction stop
100
PALMOVKA
10
Vypich
22
Divadlo Gong
Nábřeží Kpt. Jaroše
Úsek tramvajové linky s jednosměrným provozem
Part of tram line with one way operation
4
14
Tusarova
17
5
Přestupní stanice metra
Metro transfer stations
10 + 16
V úseku Smíchovské nádraží - Sídliště Barrandov
je v provozu pouze v ranní špičce pracovních dnů.
In section Smíchovské nádraží - Sídliště Barrandov
is operated at work days morning rush hours only.
11
12
1 + 25
5
Královský
letohrádek
Linky metra se stanicemi s bezbariérovým a bariérovým přístupem
Metro lines and metro stations with and without barrier-free access
26
6
U Kříže
ORTENOVO
NÁMĚSTÍ
Staroměstská
26
Je v provozu pouze v ranní a odpolední špičce
pracovních dnů.
Operated at morning and afternoon rush
hours only.
Vosmíkových
Nádraží Vysočany
VÝSTAVIŠTĚ
HOLEŠOVICE
Výstaviště
Holešovice
24
Strossmayerovo náměstí
17
25
22
Nádraží
Holešovice
10
3
+1
Hradčanská
22
18
5
12 + 20
25
17
12
24
Velet
ržní
P
Stros
smay alác
erovo
námě
8
stí
Bulovka
Nádraží
Holešovice
Ortenovo
náměstí
26
1+2
5
12
Chotkovy
sady
Pražský
hrad
17
8
26
1 + 25
12
22
22
4
KO
BY
LIS
Y
8
3
1
10 + 16
5
8
26
1 + 25
20
18
Prašný
most
25
Větrník
1
2
18
Korunovační
Vítězné
náměstí
179
Obchodní
dům Petřiny
100
10
17
26
20
2
1
2
18
V úseku Nádraží Braník - Sídl. Modřany (Levského)
je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů.
In section Nádr. Braník - Sídl. Modřany (Levského)
is operated at work days rush hours only.
Á
Hercovka
8
5
119
DIVOKÁ ŠÁRKA
26
20
2
Letiště
Airport
Letiště/Airport
3
3
směr/direction
119, AE
10
BŘEZINĚVESKÁ
NÁDRAŽÍ
HOSTIVAŘ
Trams and Metro in Prague
17
Č
KO ER
ST NO
EL EC
K
VOZOVNA
KOBYLISY
Tramvajové linky číslo 2, 6 a 13 jsou v provozu
pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00 hodin.
Tram lines 2, 6 and 13 are operated at work days
approximately from 6 AM untill 8 PM only.
6
13
Vozovna
Hloubětín
8 5
2
Nové
Strašnice
TRAMVAJE a METRO v Praze
100, 119, 179, AE
All stops - Day operation - Situation without diversions - June 2013
Všechny zastávky - Denní provoz - Bezvýlukový stav - červen 2013
26
22
Download

296 19 18 17 TRAMVAJE a METRO v Praze