PRIMAR_ODLUKA[1].doc
1 of 4
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=42908f04cf&view=att&th=127...
6-34-5132/09B
Broj: 01-37- 2131/10
Sarajevo, 07.04.2010. godine
Na osnovu člana 115. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 29/97), federalni ministar zdravstva, d o n i o j e
ODLUKU
O DODJELI ZVANJA PRIMARIJUS ZA 2009. GODINU, KAO PRIZNANJE ZA
DUGOGODIŠNJI USPJEŠAN RAD I POSTIGNUTE REZULTATE NA ZAŠTITI ZDRAVLJA
STANOVNIŠTVA KAO I RAZVOJU ZDRAVSTVA
koje se dodjeljuje slijedećim zdravstvenim radnicima
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Prezime i ime
Ustanova
Agačević-Marković Mirjana
Ahmetbašić Meliha
Al Sadi Sadedin
Alajbegović Džumhur Amira
Alić Ejub
Alić Esad
Arnautović Fahira
Asotić Mithat
Avdić Nermin
Babić Ferhatbegović Mina
Bahtić Nedin
Banjac Jadranka
Batinić – Jojić Sanja
Bečarević Munevera
Bećirević Zlatka
Bećirović Mustafa
Bičo Safet
Biloš Ružica
Avdagić Mustafa
Breuer Dunkica
Bučo Jasna
Čamdžić Fahrudin
Čampara Maksuma
Čampara Safija
KB Zenica
DZ Tuzla
DZ Kalesija
Opšta bolnica Konjic
DZ Srebrenik
Stomatološki fakultet Sarajevo
KB Zenica
Bolnica Travnik
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
DZ Kantona Sarajevo
DZ Bosanska Krupa
JU Apoteke Sarajevo
DZ Kantona Sarajevo
DZ Banovići
DZ Bosanska Krupa
DZ Kantona Sarajevo
ZZZZŽIM Sarajevo
SKB Mostar
Opća bolnica Sanski Most
KB Goražde
KCU Sarajevo
DZ Kladanj
KCU Sarajevo
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
13.4.2010 14:27
PRIMAR_ODLUKA[1].doc
2 of 4
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=42908f04cf&view=att&th=127...
Čandić Admir
Čolaković Ferida
Čorbadžić Refik
Čvorak Alemko
Ćatović Lejla
Ćemalović Hidajeta
Dedić Suvad
Delić Mubera
Delić Taib
Denjalić Jasminka
Derviškadić Nazif
Doder Vildana
Dodig Ljiljana
Drljević Sanja
Džafić Merima
Džajić Mirsad
Džanović Sabrija
Ejubović Emira
Fazlibegović-Mahmutović Azra
Odjel za zdravstvo Distrikta Brčko
KB Zenica
DZ Novi Travnik
KCU Sarajevo
DZ Kantona Sarajevo
DZ Mostar
UKC Tuzla
DZ Tuzla
Poliklinika Sunce
DZ Tešanj
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
Federalno ministarstvo zdravstva
Dom zdravlja Čapljina
KB Zenica
UKC Tuzla
Opšta bolnica Konjic
KB Goražde
KB Zenica
Privatna pedijatrijska ordinacija
Golubović Dragica
Gorinjac Salih
Granić Amela
Guzin Zlatko
Habul Ćamil
Hadžimuratović Nusreta
Harambašić Aida
Hasibović Aida
Haznadar Mehmed
Hebibović Meliha
Helać Fikret
Heljić Hasnija
Hočko Izet
Islamović Tarik
Jaraković Mirsad
Jovanović Dragoljub
Kajimović Sadija
Karahasan Aida
Kazić Naña
Krivošić Aida
Latić Ferid
Latinčić Alen
Macić Naser
Meñugorac Dubravka
Mehičević Jasna
"Dr. Azra Fazlibegović-Mahmutović"
DZ Kiseljak
KB "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
KB Zenica
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
KCU Sarajevo
KB "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
DZ Kantona Sarajevo
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
Opšta bolnica Konjic
Odjel za zdravstvo Distrikta Brčko
DZ Kantona Sarajevo
DZ Kantona Sarajevo
DZ Maglaj
DZ Lukavac
DZ Vitez
Bolnica Travnik
DZ Kantona Sarajevo
KCU Sarajevo
ZZZZRUS Sarajevo
Poliklinika "MEDICUS" Tešanj
SKB Mostar
Opšta bolnica Konjic
DZ Ljubuški
DZ sa poliklinikom Visoko
13.4.2010 14:27
PRIMAR_ODLUKA[1].doc
3 of 4
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Mehmedagić Sead
Miletić Emir
Miličević Srećko
Mitrović Franco
Mornjaković Abazović Jasmina
Mrehić Azra
Mulalić Zlatan
Mulić Adna
Murtić Alija
Mustafić Džemila
Mutapčić Selima
Nakičević Amina
Nuhović Ismet
Numić Rešad
Nurkić Biljana
Okanović Senad
Osmanović Nusret
Osmić Akif
Paloš Ševala
Paraganlija Nañija
Pašić Belmana
Pašić Minheta
Pavlović Jagoda
Pidro Muharem
Pocrnja Zoran
Popović Dragan
Prevljak Sabina
Radoja Gordana
Raič-Gotovac Željka
Raos-Akrap Dragica
Rustemović Mustafa
Saračević Adnan
Sarić Abud
102.
103.
104.
Selimović Mirsada
Selmanović Safija
SilajdžićJamakosmanović Lejla
Simić Dobrica
Sokol Mirza
Soldo Dragan
Subašić Nihada
Subašić-Hadžić Samka
Šandrk Rada
Šehić-Merić Jasna
Šehović Pašan
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=42908f04cf&view=att&th=127...
DZ Zenica
DZ Mostar
DZ Široki Brijeg
UKC Tuzla
KCU Sarajevo
DZ Maglaj
DZ Kantona Sarajevo
DZ Tuzla
DZ Kantona Sarajevo
DZ sa poliklinikom Visoko
KB Zenica
KCU Sarajevo
DZ Cazin
DZ Bugojno
DZ Tuzla
DZ Velika Kladuša
UKC Tuzla
KCU Sarajevo
DZ Tuzla
KCU Sarajevo
DZ Kantona Sarajevo
DZ Kantona Sarajevo
DZ Čapljina
KB Zenica
HB "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila
HB "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila
KCU Sarajevo
UKC Tuzla
KCU Sarajevo
DZ Busovača
DZ Zenica
KCU Sarajevo
Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“
Sarajevo
UKC Tuzla
KCU Sarajevo
DZ Kantona Sarajevo
UKC Tuzla
KB "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
SKB Mostar
KCU Sarajevo
DZ Kladanj
DZ Mostar
UKC Tuzla
Federalno ministarstvo zdravstva
13.4.2010 14:27
PRIMAR_ODLUKA[1].doc
4 of 4
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Škobalj Zijada
Škrbo Jasna
Talirević Emir
Tatar Nermana
Uzunović Dženana
Vujica Dragan
Vukić Ružica
Vukšić Tihomir
Zadro Miroslav
Zagorčić Ružica
Zahirović Ismet
Zulfikarpašić Mediha
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=42908f04cf&view=att&th=127...
DZ Jablanica
JU Apoteke Sarajevo
Poliklinika Sunce
Opšta bolnica Konjic
Europharm Sarajevo
DZ Kiseljak
Županijska bolnica Orašje
SKB Mostar
SKB Mostar
UKC Tuzla
RMC "Dr. Safet Mujić" Mostar
DZ Kantona Sarajevo
MINISTAR
Prim.dr.sci Safet Omerović
13.4.2010 14:27
Download

O D L U K U - Dom zdravlja Mostar