15.10.2014
BREZA
11:32:15
117A008
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
303
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
303
Test tačnosti red 1 = red 2
0
Nevažeći neoznačeni glasački listići
21
Nevažeći ostali glasački listići
21
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
42
Ukupan broj važećih glasova
261
Ukupan broj svih glasačkih listića
303
Test tačnosti: red E = red 2
0
Politički subjekti
2 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
45
4 BPS-SEFER HALILOVIĆ
12
11 ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS)
1
14 SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
0
26 SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
102
46 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
16
49 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
49
50 DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
22
51 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
69 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
71 AGIĆ SUAD - NEZAVISNI KANDIDAT
4
0
10
81 NOVI POKRET BIH
0
92 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
0
Nacionalne manjine
15.10.2014
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
REFIK KURGAŠ
2
ALMAIDA MUJEZINOVIĆ
3
EMIR DEMIR
4
ELVEDIN ŠABANOVIĆ
5
AMINA HADŽIĆ
11:32:15
33
5
4
6
5
BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
MIRNES FATIĆ
2
ILDA LEPIĆ
3
DERVIŠ KUBAT
4
VERNESA ČIVA
5
MAHIR GANIĆ
6
SAMIRA KRIJEŠTARAC
7
ALMIR HADŽIOSMANOVIĆ
4
2
2
3
1
2
2
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS)
1
SULEJMAN FERHATOVIĆ
2
AMRA HUSKIĆ
3
MENSUR JAŠARSPAHIĆ
4
ADNA BEČAR
5
DŽEVAHID SOKIĆ
0
1
0
0
0
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
1
BOŠKO ANDRIĆ
2
DŽENANA DERVIŠBEGOVIĆ
3
ROMEO JOZELJIĆ
0
0
0
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
1
ZIJAD ALAJBEGOVIĆ
2
NEVZETA BEGIĆ
3
NAMIK MURATOVIĆ
4
DUŠANKA FRANJKIĆ
5
ENVER MERDIĆ
6
AMNA REDŽIĆ
7
MUNEVER ZAHIROVIĆ
8
ANEL MUFTIĆ
9
DŽENANA BRKIĆ
10
17
42
4
8
13
8
5
10
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
JASMINA ZUBIĆ
2
HAKIM HARAČIĆ
3
SUAD ČOSIĆ
4
MILIJANA TERZIĆ
5
MIRO VRLJIČAK
6
MAJA ČAZIMOVIĆ
7
MIRAD HODŽIĆ
8
DEJAN ŠĆEPANOVIĆ
9
ANELA KAMENJAŠEVIĆ
1
0
16
0
7
0
0
0
1
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
MIRZA GANIĆ
2
EVELINA JEKALOVIĆ
3
SAMIR SELIMOVIĆ
4
HATIĐA ŠAHMAN
5
IZUDIN KUĆANOVIĆ
6
AVDIJA KOVAČEVIĆ
7
NISAD ŠABANOVIĆ
11
16
3
3
3
5
12
15.10.2014
8
9
MERISA RIZVANOVIĆ
SELMA DEVOVIĆ
11:32:15
5
3
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
1
MUJO HODŽIĆ
2
VIOLETA ZUKIĆ
3
NUSRET MUSLIĆ
4
EDIN ČIŠIJA
5
AMELA MEŠIĆ
6
ZEHRID HADŽIABDIĆ
7
LEJLA EFENDIRA
8
ASMER HAJDAREVIĆ
9
SANJA MAKSIMOVIĆ
6
3
1
2
2
1
2
1
2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
NUSRET SIRĆO
2
MELINA HASIĆ
3
IZET SMAJEVIĆ
4
LEJLA OČUZ
5
REŠAD MERDIĆ
0
0
2
0
0
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1
SLAVEN KATIČIĆ
2
ROBERTINA ŠOKIĆ
3
ZDRAVKO MAROŠEVIĆ
4
NATAŠA STJEPIĆ
5
IGOR ŠIMIĆ
0
0
0
0
0
AGIĆ SUAD - NEZAVISNI KANDIDAT
1
SUAD AGIĆ
10
NOVI POKRET BIH
1
AHMO BALTA
0
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
ELBIS RAŠIDOVIĆ
2
AMILA BABIĆ
3
TONI PENDIĆ
4
MEDINA ČOLAKOVIĆ
5
SEAD ŠOLBIĆ
0
0
0
0
0
Download

BREZA 117A008