REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA UNATOČ SVEMU SMO ALKALNI ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA IV SEMESTAR U
ŠKOLSKOJ 2010./2011.g. KOJI JE ODRŽAN 10,06.2011.g.
STUDENTI KOJI SU POLOŽILI ISPIT
PREZIME I IME
STUDENTA
REDNI BROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ABAZOVIĆ ANIDA
ARUKOVIĆ NERMINA
BOŠNJAK MARIJA
BRADARIĆ HARIS
ČUSTOVIĆ AJLA
FRLJUČKIĆ MERSIDA
HELJIĆ JASMINA
HODŽIĆ SANDA
JUKIĆ IVANA
KOVAČEVIĆ ADI
MILAK BELMA
MILOSTIĆ LOVRE
PAŠČANINOVIĆ AMELA
PECAR NEJRA
SMAJOVIĆ DŽENITA
UGLJANIN ADMIR
UZUNOVIĆ AIDA
ZATRIĆ NADIRA
ZUHRIĆ SEDINA
BROJ
INDEKSA
BROJČANA
OCJENA
OPISNA
OCJENA
16911/09
16954/09
16941/09
16743/08
16960/09
16672/07
16974/09
16929/09
16935/09
16846/08
16961/09
16861/08
16378/05
16920/09
16809/08
16881/09
16894/09
16855/08
16898/09
7
6
8
7
8
8
8
6
9
8
7
8
6
7
9
7
7
7
9
D
E
C
D
C
C
C
E
B
C
D
C
E
D
B
D
D
D
B
STUDENTI KOJI SU POLOŽILI TEORIJSKI DIO ISPITA
REDNI BROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
PREZIME I IME
STUDENTA
ABDUZAIMOVIĆ AMILA
BEŠIR MENSURA
BRADARIĆ AZRA
DEDIĆ SENKA
EMINOVIĆ MERIS
LANGIĆ MIRALEM
PANDŽA BERINA
PAŠAGIĆ SELMA
BROJ
INDEKSA
16964/09
16358/05
16903/09
16988/09
16932/09
16623/07
16897/09
16795/08
STUDENTI KOJI NISU POLOŽILI NIJEDAN DIO ISPITA
REDNI BROJ
1
2
3
4
PREZIME I IME
STUDENTA
ASOTIĆ DENIS
DIVANOVIĆ ANIDA
HAMMAMI SALIH
KORIĆ LEJLA
8:15 PMh;20-06-11.g.
BROJ
INDEKSA
16830/08
16904/09
16675/07
16772/08
STUDENTI SU DUŽNI PREDATI INDEKS ZA UPIS
OCJENE NA KATEDRU U PETAK 24.06.2011.g.
OD 12 - 14h
STUDENTI KOJI SU POLOŽILI PRAKTIČNI DIO ISPITA
REDNI
BROJ
1
2
3
4
PREZIME I IME
STUDENTA
MERDIĆ NEIRA
MEZIT NEIRA
MUJČIĆ AMRA
SULJEVIĆ MAIDA
BROJ
INDEKSA
16848/08
16710/07
16787/08
16722/07
Download

ovdje! - mf.unsa.ba