OTVORENO PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SLALOM - DJECA
Jahorina, 15.03.2015.
REZULTATI
ŽIRI TAKMIČENJA
TEHNIČKI PODACI
TEHNIČKI DELEGAT
GLAVNI SUDIJA
ŠEF TRKE
DURIĆ Edin
BUZO Almir
LUČIĆ Vladimir
STAZA
START
CILJ
VISINSKA RAZLIKA
1st RUN
POSTAVLJAČ
PREDVOZAČI
-A-
BROJ KAPIJA
DIRECTIONS
VRIJEME STARTA
Olimpijski slalom
1570 m
1420 m
150 m
2nd RUN
VUĆETIĆ Vučić
NEŠKOVIĆ Željana
(JAH)
(JAH)
39
37
8:45
-A-B-
GODINJAK Senahid
NEŠKOVIĆ Željana
TERZIĆ Dino
39
37
11:45
(BJE)
(JAH)
(LHS)
TEMPERATURE S : 0°
PlasmanSt.br.
Code Ime
Godište
Klub
10125 PETROVIĆ Nina
2001
2002
2002
2002
2001
2001
F : 0°
Run 1
Run 2
Vrijeme
Zaostatak
Jahorina
Bjelašnica
Bjelašnica
LH Ski Team
Šavnici
Kladanj
39.22
40.86
45.21
52.34
48.88
53.93
37.60
38.94
42.03
44.74
48.33
48.76
1:16.82
1:19.80
1:27.24
1:37.08
1:37.21
1:42.69
2.98
10.42
20.26
20.39
25.87
2001
2001
2002
2001
2002
Sarajevo
Bjelašnica
Bjelašnica
Jahorina
Naš tim
39.21
40.62
40.71
41.08
44.12
37.97
37.67
38.79
38.47
43.41
1:17.18
1:18.29
1:19.50
1:19.55
1:27.53
1.11
2.32
2.37
10.35
10043 MILJAK Doris
1999
1999
2000
1999
2000
2000
1999
2000
2000
2000
1999
2000
2000
BiH
Jahorina
Jahorina
Sarajevo
Sarajevo
Naš tim
Sarajevo
Jahorina
LH Ski Team
Ilidža
Sarajevo
Kladanj
ZE 2010
36.78
39.57
39.97
40.76
41.70
42.82
42.19
43.52
45.00
49.95
50.23
50.70
1:08.90
35.28
36.92
38.20
37.79
39.34
38.51
39.21
41.76
41.82
45.49
46.32
47.76
1:04.25
1:12.06
1:16.49
1:18.17
1:18.55
1:21.04
1:21.33
1:21.40
1:25.28
1:26.82
1:35.44
1:36.55
1:38.46
2:13.15
4.43
6.11
6.49
8.98
9.27
9.34
13.22
14.76
23.38
24.49
26.40
1:01.09
29910 GODINJAK Belmin
1999
Bjelašnica
37.84
35.85
1:13.69
U 14 - L
1
2
3
4
5
6
29
31
32
27
26
25
10233 ALIĆ Esma
10129 KANTARDŽIĆ Aiša
10270 ARSLANAGIĆ HANA
10031 HASANBEGOVIĆ Neira
10228 ČUČAK Ilma
U 14 - M
1
2
3
4
5
34
37
41
42
39
20165 KUNOVAC Harun
20134 MULAOMEROVIĆ Harun
20202 HASANBEGOVIĆ Salih
20124 LOLOVIC Luka
20204 KARIĆ Kemal
U 16 - L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
46
49
50
47
43
51
45
52
44
54
53
55
56
19912 MUZAFERIJA Elvedina
19969 DRINJAK Anastasija
10022 TADIĆ Maja
19905 ŠIŠIĆ Sara
10025 VILIĆ Anesa
10001 KLAPUH Lana
19906 HUSIĆ Emina
10012 PEKIĆ Milica
10079 ARSLANAGIĆ Nejra
10033 ĐONKO Melika
19925 AVDIĆ Anela
10055 GOGIĆ Amina
U 16 - M
1
60
15.3.2015 / Jahorina (BiH) / SPD Jahorina
Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 2.27
15.3.2015 at 13:19 / Page 1/2
VolaSoftControlPdf
Dzano Almir
OTVORENO PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SLALOM - DJECA
Jahorina, 15.03.2015.
REZULTATI
PlasmanSt.br.
Code Ime
ŽIRI TAKMIČENJA
20011
2 TEHNIČKI
61
DELEGAT ĐOKANOVIĆ Strahinja
DURIĆ Edin
29952 KAMENICA Matin
3 GLAVNI
67
SUDIJA
BUZO Almir
LUČIĆ Vladimir
20023 PILAV Tarik
4 ŠEF
66TRKE
5
6
7
8
9
10
11
20080
65
20042
64
20043
75
POSTAVLJAČ
20005
72
PREDVOZAČI
20026
70
73
BROJ KAPIJA 20007
29966
74
DIRECTIONS
VRIJEME STARTA
Godište
2000
1999
2000
SELAK Vedran
2000
OSMANAGIĆ HARIS
2000
1st RUN
KLJAJIĆ Rijad
2000
VUĆETIĆ Vučić 2000
BIČAKĆIĆ Denis
-ANEŠKOVIĆ Željana
BAJIĆ Adi
2000
HODŽIĆ Faris 39
2000
PRIPOLJAC Din37
1999
8:45
Klub
Jahorina
Naš tim
LH Ski Team
Sarajevo
Sarajevo
Kladanj
(JAH)
ZE 2010
(JAH)
Kladanj
ZE 2010
ZE 2010
Run 1
TEHNIČKI PODACI
39.17
STAZA
39.29
START
CILJ
40.17
VISINSKA RAZLIKA
40.30
44.11
2nd RUN
46.75
GODINJAK
Senahid
48.94
-ANEŠKOVIĆ Željana
50.29
-BTERZIĆ Dino
50.58
39
53.99
37
11:45
Run 2
35.53
36.18
36.97
37.57
41.61
42.05
44.69
45.16
47.65
46.70
Vrijeme
Zaostatak
1:14.70 slalom 1.01
Olimpijski
1:15.47 1570 m 1.78
1:17.14 1420 m 3.45
150 m
1:17.87
4.18
1:25.72
12.03
1:28.80
15.11
(BJE)
1:33.63
19.94
(JAH)
1:35.45
21.76
(LHS)
1:38.23
24.54
1:40.69
27.00
TEMPERATURE S : 0°
F : 0°
Nisu kvalifikovani
NIJE STARTAO - Run 1 (6)
23
28
33
48
59
76
10245 KALETA Maja
10164 TABIĆ Lejla
10242 LAKETA Anastasija
10024 DIJAKOVIĆ Dajana
29971 HRELJA Arman
20051 KAZAZOVIĆ Enis
2002
2001
2002
2000
1999
2000
Šavnici
Kladanj
Igrišta
Naš tim
LH Ski Team
Šavnici
2002
2002
2002
2000
1999
1999
2000
2000
2000
1999
Jahorina
Kladanj
ZE 2010
Kladanj
Jahorina
Jahorina
Sarajevo
LH Ski Team
Jahorina
ZE 2010
2002
Naš tim
2001
1999
Jahorina
Kladanj
44.37
47.27
2002
Šavnici
48.60
NIJE ZAVRŠIO - Run 1 (10)
35
36
38
57
58
62
63
68
69
71
20251 ARNAUT Strahinja
20243 KLJAJIĆ Harun
20281 HODŽIĆ Eldar
10056 GOGIĆ Aida
19971 DRAGOLJEVIĆ Teodora
29977 SAVIĆ Ilija
20068 MARINČIĆ Matej
20064 TERZIĆ Dino
20022 BJELICA Aleksandar
29941 MALKIĆ Dženan
DISKVALIFIKOVAN - Run 1 (1)
24
10201 ZUHRIĆ Ajlin
Gate 7
NIJE ZAVRŠIO - Run 2 (2)
30
77
10166 ĆEREMIDŽIĆ Teodora
29983 GOGIĆ Benjamin
DISKVALIFIKOVAN - Run 2 (1)
40
20252 KALETA Dino
15.3.2015 / Jahorina (BiH) / SPD Jahorina
Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 2.27
Gate 31
15.3.2015 at 13:19 / Page 2/2
VolaSoftControlPdf
Dzano Almir
Download

OTVORENO PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE