Klubová výstava 6.12.2014, Brno – rozhod í Zdenka Jílková
Malý kontinentální špan l - papillon - do 2,5 kg sk. FCI 9
1.pes t ída mladých
2.pes mezit ída
3.pes otev ená
4.fena t ída dorostu
5.fena t ída dorostu
6.fena t ída mladých
7.fena t ída mladých
8.fena t ída mladých
9.fena t ída mladých
10.fena t ída mladých
11.fena mezit ída
12.fena t ída veterán
DIOR-KENNETH Brilliant Bohemia
Houm Tet a Tet Victory Viva
ANDY Brilliant Bohemia
Brixi Jolly Dog Moravia
Gennie Hravý d m
ARINKA Spolov
BANSHEE Drakonit
BERNELLE BOO LI Rainbow Beam
CYNTIE Alsior
XSARA Porubský kv t
Danette Noblesse Charm
ESET Porubský kv t
V1,CAJC
V1,CAC
V1,CAC
VN2
VN1
V
V2
V4
V1,CAJC,BOS
V3
V1,CAC
V1,BOV
Malý kontinentální špan l - papillon - nad 2,5 kg sk. FCI 9
13.pes t ída mladých
14.pes t ída mladých
15.pes t ída mladých
16.pes mezit ída
17.pes mezit ída
18.pes otev ená
19.pes otev ená
20.pes otev ená
21.pes t ída vít
22.pes t ída vít
23.fena t ída št
24.fena t ída št
at
at
25.fena t ída dorostu
26.fena t ída mladých
27.fena t ída mladých
28.fena t ída mladých
29.fena t ída mladých
30.fena t ída mladých
31.fena mezit ída
32.fena mezit ída
33.fena t ída otev ená
34.fena t ída otev ená
AINU Jet Bat
ART Spolov
WALDA Porubský kv t
ALVARO Brilliant Bohemia
CLINT Brilliant Bohemia
BEAMON Sweet Secret
RUDOLF Porubský kv t
XARO Brilliant Bohemia
ALLEN Sweet Secret
DORIAN vom Schwabenhof
EMMA-LEE Perlowy raj
FREYA Hrabovský ráj
ADRIA Duhový krystal
ALLSAYA Cler-De-Lyss
ANNA MARIE Jet Bat
ASHA Jet Bat
ASHLEY Cler-De-Lyss
CLEAR Alsior
CARMEN ELECTRA Hrabovský ráj
EVELIN Královská Manta
XAIRA Brilliant Bohemia
ZITA z Hradu Pajreku
V2
V3
V1,CAJC,BOJ
VD2
V1,CAC
V1,CAC
V2,rCAC
VD3
V1,CAC,BOB
V2,rCAC
VN1
VN2
VN1
V2
V1,CAJC
V3
V4
V
V1,CAC
V2,rCAC
V1
VD2
35.fena t ída vít
36.fena t ída vít
37.fena t ída estná
AMI Sweet Secret
ARWEN SUN FOR Drakonit
ARIEL WHINE LI Rainbow Beam
V2,rCAC
V1,CAC
V1
Malý kontinentální špan l - phaléne - nad 2,5 kg sk. FCI 9
38.pes t ída dorostu
39.fena t ída vít
Sout ž
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
ZACHARIAS Porubský kv t
FANNY ELI Arthur Bell
VN1
V1,CAC,BOB
o nejlepší pár ps
– Dana Škutová - Allen Sweet Secret, Ami Sweet Secret
- Mgr.,Bc.Jitka Nová - Andy Brilliant Bohemia, Cyntie Alsior
– Dagmar Barto ová - Ainu Jet Bat, Ariel Whine Li Rainbow Beam
– Lucie Draská - Xaro Brilliant Bohemia, Xaira Brilliant Bohemia
Sout ž o nejlepší chovatelskou skupinu
1.místo – Sweet Secret - Dana Škutová
Dne 14. 11. 2014
Zpracovala Helena Jeníková
Download

Klubová výstava 6.12.2014, Brno – rozhodčí Zdenka Jílková