“Gelişen Teknolojilerle Birlikte
Türkiye’nin İHA Yol Haritası” Paneli
24 Aralık 2015 / Ankara
2
4 Aralık 2015’te Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları (SETA) Vakfı, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından
“Gelişen Teknolojilerle Birlikte Türkiye’nin İHA Yol
Haritası” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Bu panel,
ilk silahlı İHA (İnsansız Hava Aracı) testi 17 Aralık’ta
başarı ile sonuçlanan Türkiye’nin, İHA yol haritasını
belirlemesinde önem arz etmektedir.
Moderatörlüğünü SETA Güvenlik Araştırmaları
Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş’ın yaptığı panelin
açılış konuşmaları Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir ve SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler
Daire Başkanı Yakup Taşdelen tarafından gerçekleştirilmiştir. Demir açılış konuşmalarında, İHA sistemleri
geliştirilmesinde çalışan şirketlerin yerlileştirilmesine ve teşvikine ağırlık verildiğini vurgulamıştır. Gelecekte, askeri ve
sivil alanlarda İHA sistemlerine
duyulan gereksinimin artacağını kaydeden Demir, uluslararası kanuni düzenlemelerin
gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Taşdelen ise, Banshee
Hedef Uçaklarının ilk kez geliştirildiği 1989’dan itibaren sürdürülen İHA sistemleri projelerinden bahsetmiş, ileriye dönük sektörel
vizyona dair sunumlarını gerçekleştirmiştir. Taşdelen,
hedef uçaklarının ilk kez geliştirildiği 2009-2016 yılları arasında, savunma sanayiinin ana hedefinin ulusal
şirketlerin gelişimi olduğunu vurgulamıştır.
Panele TOBB-ETU Makine Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ünver Kaynak, STM Danışmanı
Cengiz Karaağaç, Vestel Savunma Genel Müdür Yardımcısı Süha Özgür Dinçer, TAİ/TUSAŞ Mühendislik Direktörü Remzi Barlas ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuşmacı olarak katılmışlardır.
Panelde Türkiye’nin yerli kaynaklarla ve özgün tasarımıyla İHA üretme serüveni; milli İHA üretimine
ağırlık verilmesinin arkasında yatan faktörler; İHA
Ocak-Şubat 2016 Cilt: 8 Sayı: 72
teknolojisindeki son gelişmeler ve arayışların yeni yönü, İHA’ların sivil havacılık sahasına entegrasyonu,
mevcut çalışmalar ve hedefler; özel sektörün ihtiyaçları ve sorunları konu başlıkları masaya yatırılmıştır.
Ünver Kaynak, dünyada İHA sistemleri geliştirmede gelinen son noktayı ve Türkiye’nin geliştirilen
projeler bazında şu anki konumuna değinmiş, Türkiye
tarafından geliştirilen alternatif enerjili İHA sistemleri
olan Kuzgun, Tan 100, Tepegöz projelerinden bahsetmiştir. Cengiz Karaağaç Türkiye’de İHA’ların üretilip
kullanılırken bu alanı düzenleyen kanun, yönerge ve
düzenlemeler hazırlanması gerektiğini vurgulamıştır.
Karaağaç, bu alanda bilinçsiz, kötü niyetli ve terör
amaçlı kullanımların önüne geçilmesi gerektiğini ifade etmiş, şu anda İHA sistemlerinin İstihbarat, Gözetleme
ve Keşif (IGK); Kargo Taşıma,
Taaruz ve Erken İkaz amaçları
ile kullanıldığını tespit etmiştir.
Özel sektörün ihtiyaçları
ve sorunlarına dair sunumunu gerçekleştiren Süha Özgür
Dinçer, İHA alt sistemleri için
alternatifli yerli tedarik ağının
kurulmasının sektörel bir ihtiyaç olarak ön plana çıktığını
ifade etmiştir. TUSAŞ’ın havacılık endüstrisinin en
üst düzey kalite standartlarına göre akredite olduğunu ifade eden Remzi Barlas, konuşmalarında sektöre
kalifiye personel yetiştirmenin önemine değinerek,
TUSAŞ Akademinin bu konuda hizmet vereceğini
vurgulamıştır. Barlas, havacılık yan sanayiinin kurulmasında TUSAŞ’ın üretim ve alt sistemlerin geliştirilmesine katkılarının sonucu oluşan tedarikçi havuzunun sadece TUSAŞ değil tüm yerli sanayiye hizmet
edebilir olduğunu kaydetmiştir. Haluk Bayraktar ise
konuşmasında Türkiye’nin bir an önce muharip İHA
projesine odaklanması gerektiğini belirtmiştir. Konunun, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli somut bir
projeyle ortaya koyabilmesi açısından kritik olduğunu
ifade etmiştir.
93
Download

“Gelişen teknolojileRle BiRlikte tüRkiYe`nin iHA Yol