REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA HEMIJA SA MEDICINSKOM BIOHEM. 1 ZA STUDENTE MEDIC. FAKULTETA III SEMESTAR ŠKOLSKA 2011./2012.g.
ODRŽANOG 10.01.2012.g.
TEORIJA
PRAKTIKUM
MEDICINSKA HEMIJA
REDNI
PREZIME I IME
BROJ
STUDENTA
1
ABDUZAIMOVIĆ AMILA
2
ADILOVIĆ MELITA
3
AGANOVIĆ AMILA
BROJ
INDEKSA
16964/09
16836/08
16934/09
4
AGOVIĆ AMILA
17024/10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ALIMANOVIĆ VILDAN
ASOTIĆ AMINA
ASOTIĆ DENIS
BAŠIĆ AMNA
BEGIĆ NEDIM
BEJIĆ SAMIR
BEŠIR MENSURA
BRZIKA SANELA
ČUTURIĆ DŽENANA
ĆOSIĆ AMINA
DEDIĆ SENKA
DIVANOVIĆ ANIDA
DRPLJANIN EDINA
FATIĆ VILDANA
FAZLIĆ ELMA
GAGULA NAIDA
GEŽO KENAN
GOLOŠ MIRZA
HADŽIĆ AMILA
HAJDAREVIĆ AJŠA
HASANIĆ JASMINA
HASANOVIĆ AMANDA
HASIFIĆ SANELA
HATIĆ SELVETA
HELJIĆ JASMINA
HODŽIĆ EDIN
17079/10
17009/10
16830/08
16928/09
17041/10
17042/10
16358/05
17082/10
16856/08
16951/09
16988/09
16904/09
16828/08
16886/09
17089/10
16989/09
16983/09
16899/09
17028/10
16940/09
17096/10
16969/09
16726/07
16981/09
16974/09
17055/10
PROLAZ
PRVI
KOLOKVIJ
DRUGI
KOLOKVIJ
PRAKTIKUM MEDICINSKA
BIOHEMIJA
PRVI
KOLOKVIJ
DRUGI
KOLOKVIJ
6/10
PRVA PARCIJALA
HEMIJA
BIOHEMIJA
HEMIJA
BIOHEMIJA
6,5/20
2,5/9
9,5/20
17/30
4,5/9
7/12
17/30
3,5/12
22,5/30
6,5/12
7,5/20
0/9
10/30
7/12
9/10
5,5/10
DRUGA PARCIJALA
JAVITI SE NA
KATEDRU U 12h
5,5/10
5,5/10
13,5/30
2/12
19,5/30
8/12
16,5/30
8,5/12
24/30
6,5/20
5/12
3,5/9
22/30
15/30
8/12
3,5/12
16,5/30
4,5/12
5/10
7/10
4/10
3/10
4,5/10
4,5/10
4/10
5,5/10
4/10
2/10
7/10
3/10
6/10
2/10
4/10
4/10
4,5/10
4/10
8/10
6/10
2,5/10
2/10
2/10
6/10
5/10
0/10
5,5/10
4/10
1/10
3,5/10
4/10
HEMIJA-PRAKTIKUM (svaki kolok.)-minim. 5,5 bod., PARC. ISPIT-minim. 16,5 bod.; INTEG. ISPIT(svaka parc.)-minim. 11bod.
MED. BIOHEMIJA-PRAKTIKUM (svaki kolok.)-minim. 5,5 bod.; PARC. ISPIT-minim. 6,5 bod.; INTEG. ISPIT(svaka parc.)-minim. 5bod.
REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA HEMIJA SA MEDICINSKOM BIOHEM. 1 ZA STUDENTE MEDIC. FAKULTETA III SEMESTAR ŠKOLSKA 2011./2012.g.
ODRŽANOG 10.01.2012.g.
TEORIJA
PRAKTIKUM
MEDICINSKA HEMIJA
REDNI
BROJ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
PROLAZ
PREZIME I IME
STUDENTA
ILTIZAN MORRAR
JOGUNČIĆ ANES
KADIĆ JUSUF
KADRIĆ ILMA
KARIĆ MIRELA
KAROVIĆ MEDINA
KASUMOVIĆ AIDA
KLJAJIĆ AMILA
KORIĆ LEJLA
KOZLINA NIKOLINA
KRKALIĆ AMEL
KUDUZOVIĆ SAJDA
KUMBARA ALENA
KURTAGIĆ ALMA
LAKIĆ MARIN
LEPIR AMRA
MAŠIĆ AHMED
MAŠIĆ NEJRA
MEHINOVIĆ MAIDA
MELEZOVIĆ INDIRA
MEMIĆ SANELA
MERDIĆ NEIRA
MLAĆO VEDIA
MORO ADNA
MUJIĆ ALMA
PALIKUĆA AMNA
PAŠAGIĆ SELMA
PERENDA ELMIRA
PINDŽO MERIMA
POTUR NERMIN
BROJ
INDEKSA
16731/07
16888/09
16676/07
17049/10
16601/07
16916/09
17020/10
17062/10
16772/08
17038/10
17061/10
16658/07
16831/08
16776/08
17094/10
17046/10
16780/08
16913/09
16610/07
16785/08
17021/10
16848/08
17005/10
17048/10
16931/09
16690/07
16795/08
17006/10
16942/09
16835/08
PRVI
KOLOKVIJ
DRUGI
KOLOKVIJ
0/10
0/10
PRAKTIKUM MEDICINSKA
BIOHEMIJA
PRVI
KOLOKVIJ
DRUGI
KOLOKVIJ
PRVA PARCIJALA
HEMIJA
BIOHEMIJA
DRUGA PARCIJALA
HEMIJA
BIOHEMIJA
13,5/30
9,5/12
11/20
5/9
9,5/30
0/20
9/20
5/12
0/9
4/9
4/20
2/9
15,5/20
5/20
7/9
5,5/9
11/20
2/9
2/10
4/10
4/10
2/10
1/10
11/20
5/9
18,5/30
20/30
9/12
6,5/12
11,5/30
6/12
6,5/10
3/10
8,5/10
3/10
5/10
6/10
6/10
7,5/10
7/10
5,5/10
3/10
6,5/10
9/10
6,5/10
9,5/10
6/10
5,5/10
6,5/10
6,5/10
2/10
1/10
4,5/10
0/20
12/20
0/9
4/9
5/20
19,5/30
11/20
8,5/20
23,7/30
3,5/9
8,5/12
6,5/9
5,5/9
6,5/12
12/20
3,5/9
3/10
3/10
1,5/10
5,5/10
4,5/10
1/10
3/10
HEMIJA-PRAKTIKUM (svaki kolok.)-minim. 5,5 bod., PARC. ISPIT-minim. 16,5 bod.; INTEG. ISPIT(svaka parc.)-minim. 11bod.
MED. BIOHEMIJA-PRAKTIKUM (svaki kolok.)-minim. 5,5 bod.; PARC. ISPIT-minim. 6,5 bod.; INTEG. ISPIT(svaka parc.)-minim. 5bod.
REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA HEMIJA SA MEDICINSKOM BIOHEM. 1 ZA STUDENTE MEDIC. FAKULTETA III SEMESTAR ŠKOLSKA 2011./2012.g.
ODRŽANOG 10.01.2012.g.
TEORIJA
PRAKTIKUM
MEDICINSKA HEMIJA
REDNI
BROJ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
PREZIME I IME
STUDENTA
RADONČIĆ AMELA
SALIĆ ERNA
SANCAK ETHEM
SINANOVIĆ MERSIHA
SIVRO MERISA
SLATINA BAJRO
SLATINA SABINA
SOFIĆ AMINA
ŠAJNOVIĆ VITOMIRA
ŠAKIĆ SELMA
ŠEHOVIĆ ZANA
ŠKRIJELJ VENESA
ŠULOVIĆ DINA
ŠVRAKIĆ ZUHRA
TINJAK SELMA
TURULJA ELMA
UBIPARIP ZORICA
BROJ
INDEKSA
16607/07
16842/08
16668/07
16837/08
16643/07
16821/08
16922/09
16975/09
16990/09
17090/10
17032/10
16876/09
17023/10
17044/10
16900/09
16701/07
16583/07
78
UGLJANIN ADMIR
16881/09
79
80
81
82
VUKALIĆ NERMINA
ZAHIROVIĆ IFETA
ZEKOTIĆ MERSIHA
ŽIVOJEVIĆ SELMA
16577/07
16958/09
16608/07
16595/07
PRVI
KOLOKVIJ
DRUGI
KOLOKVIJ
3/10
0/10
0/10
2/10
PRAKTIKUM MEDICINSKA
BIOHEMIJA
PRVI
KOLOKVIJ
DRUGI
KOLOKVIJ
5,5/10
3,5/10
8/10
PRVA PARCIJALA
HEMIJA
BIOHEMIJA
HEMIJA
BIOHEMIJA
5,5/20
11/20
4,5/9
3/9
11/30
5/20
10,5/20
7,5/12
5/9
5,5/9
7/20
9/20
1,5/9
5/9
6/20
6,5/20
3,5/9
6/9
17/30
4/12
26/30
9/12
19/30
11/20
9,5/20
6,5/12
5/9
4/9
12,5/20
6,5/20
5/9
6,5/9
16/30
5,5/12
5/10
6/10
2/10
6/10
4,5/10
DRUGA PARCIJALA
6/10
9/10
6/10
5,5/10
5/10
7/10
8/10
9,5/10
4/10
4,5/10
5/10
5,5/10
5,5/10
0/10
2,5/10
5,5/10
2/10
4/10
JAVITI SE NA
KATEDRU U 12h
2/10
16,5/30
7,5/12
STUDENTI AGOVIĆ AMILA I UGLJANIN ADMIR MORAJU SE JAVITI NA KATEDRU ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU DANA 17.01.2012. U 12h
OSTALI STUDENTI UVID U RAD MOGU IZVRŠITI U SRIJEDU 18.01.2012.g. U 12 h
STUDENTIMA KOJI NISU POLOŽILI ISPIT, A POLOŽILI SU POJEDINE KOLOKVIJE (OSVOJENO MINIMUM 5,5 BODOVA), ISTI SE PRIZNAJU U NAREDNIM
ISPITIMA
17.01.2012.g.
PROLAZ
ŠEF KATEDRE ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
Doc dr Radivoj Jadrić
HEMIJA-PRAKTIKUM (svaki kolok.)-minim. 5,5 bod., PARC. ISPIT-minim. 16,5 bod.; INTEG. ISPIT(svaka parc.)-minim. 11bod.
MED. BIOHEMIJA-PRAKTIKUM (svaki kolok.)-minim. 5,5 bod.; PARC. ISPIT-minim. 6,5 bod.; INTEG. ISPIT(svaka parc.)-minim. 5bod.
Download

ovdje - mf.unsa.ba