UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
adresa:Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Bolnička 25
tel.+387 33 569 800; fax+387 33 569 825
www.fzs.unsa.ba
e-mail: [email protected]
Konačni spiskovi kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu II ciklusa studija
na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu akademske 2014./15. godine
Studij: Fizikalna terapija - redovni
Spisak kandidata koji su stekli uslove za upis na II ciklus studija
R/b
1
2
3
4
5
Prezime
Tucaković
Selimović
Grahić
Kurta
Merdan
Ime oca
Hasan
Edhem
Mirza
Behaija
Zahid
Ime
Alen
Deni
Amir
Elma
Aldijana
Prosjek ocjena Prethodni studij
9,17
FZS BD
9,15
FZS BD
8,93
FZS BD
8,73
FZS BD
8,40
FZS BD
Spisak kandidata koji nisu stekli uslove za upis na II ciklus studija
R/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prezime
Bajić
Maslo
Kadrić
Buljina
Hadžiefendić
Boloban
Dumanjić
Hasić
Džananović
Ime oca
Edin
Izet
Edib
Samid
Muriz
Ramiz
Sakib
Zulfo
Esnaf
Ime
Sabina
Aldijana
Dženisa
Emir
Aida
Nadira
Amina
Mirsad
Emir
Prosjek ocjena Prethodni studij
8,37
FZS BD
8,24
FZS BD
8,17
FZS BD
8,12
FZS BD
8,07
FZS BD
8,05
FZS BD
8,00
FZS BD
7,27
FZS BD
7,24
FZS BD
Spisak kandidata koji su stekli uslove za upis na II ciklus studija
Strani državljani
R/b
1
2
Prezime
Ademagić
Ibraković
Ime
Ismail
Vehid
Dekanesa
Prosjek ocjena
Prethodni studij
Majda
8,00
FZS BD
Ismar
7,93
FZS BD
Uradila
Azra Hadžalić
Prof. dr. Dijana Avdić
Pregledala
Amela Ibrić
Download

Fizikalna terapija - redovni