Annex 1
ŠESTI SASTANAK
Kapetana kapetanija sa rijeke Save
LISTA UČESNIKA
SLAVONSKI BROD, 27.-28. SEPTEMBAR 2011.
Ime i Prezime
Ilija Barut
Miralem Boloban
Država/Pozicija/Institucija
R. Srbija, Ministarstvo za Infrastrukturu,
Kapetanija Beograd
BiH, Federalno Ministarstvo proneta i komunikacija,
Kapetanija Ostrožac
Senaida Mehmedovski
Ministarstvo komunikacija i transporta
Bosne i Herzegovine
Kemal Karkin
Ministarstvo komunikacija i transporta
Bosne i Herzegovine, član SC
Danilo Sabadin
Ljubiša Mihajlović
R. Slovenija, Ministarstvo za promet,Direktorat za
pomorstvo, Kapetanija Koper
R. Srbija Direkcija za unutrašnje plovne puteve “Plovput”,
zamjenik direktora
Tel/Fax/E-Mail
+381 11 20 29 900
+381 11 2029 912
[email protected]
+ 387 36 550 025; or 755 215
+ 387 36 550 024; or 755 215
[email protected]
+ 387 33 707 608
+ 387 33 222 193
[email protected]
+ 387 33 269 470
+ 387 22 269 471
[email protected]
+ 386 5 663 2109
+ 386 5 663 2145
[email protected]
+ 381 11 3029 801
+ 381 11 3029 808
[email protected]
ŠESTI SASTANAK
Kapetana kapetanija sa rijeke Save
LISTA UČESNIKA
SLAVONSKI BROD, 27.-28. SEPTEMBAR 2011.
Ime i Prezime
Vladimir Seničić
Venceslav Vavrouš
Joško Nikolić
Država/Pozicija/Institucija
R. Srbija Direkcija za unutrašnje plovne puteve “Plovput”
R. Hrvatska “Agencija za vodne putove” Vukovar
R. Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Uprava sigurnosti plovidbe, Ravnatelj
Željko Milković
Sekretarijat Savske komisije
Goran Šukalo
Sekretarijat Savske komisije
Steva Živanović
R. Srbija, Ministarstvo za Infrastrukturu,
Kapetanija Sremska Mitrovica
Krešimir Šapina
R. Hrvatska “Agencija za vodne putove” Vukovar
Tel/Fax/E-Mail
+ 381 11 3029 825
+ 381 11 3029 808
[email protected]
+385 99 216 07 41
+385 35 411 569
[email protected]
+385 1 616 9250
+385 1 6169 069
[email protected]
+ 385 1 488 6962
+ 385 1 488 6986
[email protected]
+ 385 1 488 6964
+ 385 1 488 6986
[email protected]
+ 381 22 621 080
+ 381 22 2064 459
[email protected]
+385 99 216 07 41
ŠESTI SASTANAK
Kapetana kapetanija sa rijeke Save
LISTA UČESNIKA
SLAVONSKI BROD, 27.-28. SEPTEMBAR 2011.
Ime i Prezime
Država/Pozicija/Institucija
Tel/Fax/E-Mail
+385 35 411 569
Lako Simikić
R. Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Uprava sigurnosti plovidbe, koordinator
za unutarnju plovidbu
BiH, Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Kapetanija
pristaništa Brčko, kapetan kapetanije
Mladen Rogić
BiH, Brčko Distrikt, Kapetanija BD
Janko Brnardić
R. Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Uprava unutrašnje plovidbe, Ravnatelj
Kozić Željko
R. Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Kapetanija Sisak, kapetan kapetanije
Dražen Velnić
Stjepan Benić
R. Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Kapetanija Sl. Brod, inspektor
[email protected]
+ 381 11 3029 800
+ 381 11 3029 808
[email protected]
+385 1 616 9250
+385 1 6169 069
[email protected]
+ 387 49 216 113
+ 387 49 216 597
[email protected]
+385 1 616 9013
+385 1 619 6505
[email protected]
+ 385 44 526711
+ 385 44 521 611
[email protected]
+385 35 446 655
+385 35 447 418
ŠESTI SASTANAK
Kapetana kapetanija sa rijeke Save
LISTA UČESNIKA
SLAVONSKI BROD, 27.-28. SEPTEMBAR 2011.
Ime i Prezime
Željko Radić
Država/Pozicija/Institucija
R. Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Agencija za vodne putove, kapetan
Tel/Fax/E-Mail
[email protected]
+385 99 402 59 49
+385 44 522 753
[email protected]
Download

Преузми документ