RAZRED
učitelj/ica
1
2
3
4
5
ukupno
plasman
Blanuša Marko
IV 1
Ana Miloš
20
20
20
20
20
100
1
Lovrenov Miljana
IV 2
Petar Peršić
20
5
20
20
20
85
2
Mijović Bojana
IV 3
Marina Gojtan Parčetić
20
5
20
20
20
85
2
Otašević Ivona
IV 1
Ana Miloš
20
0
20
10
20
70
3
Miletić Jovan
IV 1
Ana Miloš
0
5
20
20
20
65
Tucaković Milica
IV 2
Petar Peršić
0
5
20
20
20
65
Vranješ Jovan
IV 1
Ana Miloš
5
0
20
10
20
55
Vučković Milan
IV 1
Ana Miloš
20
0
20
0
5
45
Bezbradica Vasilije
IV 3
Marina Gojtan Parčetić
0
0
20
0
20
40
Minić Olivera
IV 2
Petar Peršić
0
0
20
20
0
40
Novković Manojlo
IV 3
Marina Gojtan Parčetić
0
0
20
20
0
40
Đurić Lazar
IV 1
Ana Miloš
20
0
0
10
0
30
Merei Luka
IV 1
Ana Miloš
0
0
0
10
20
30
PLASMAN NA OPŠTINSKO TAKMIČENJE
PREZIME I IME
Download

PREZIME I IME RAZRED učitelj/ica 1 2 3 4 5 ukupno plasman