Dom učenika srednjih škola Sombor
Broj: 277/10
Datum: 30.07.2013.
Na osnovu člana 6. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu (,,Službeni glasnik RS,, , broj 18/2010), Dom učenika
srednjih škola Sombor objavljuje KONAČNU rang listu kandidata za smeštaj u školskoj 2013/2014. godini.
r.b. rangeb prezime i ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
64
121
63
151
170
184
38
8
180
210
251
47
95
223
234
1
58
65
229
15
24
108
205
134
106
79
147
35
49
188
197
244
136
Stefanović Aleksandar
Ćirić Milorad
Mozer Erik
Blanuša Stefan
Streharski Pavel
Ilić Damjan
Makaji Martin
Marković Marko
Mačak Dušan
Ignjatović Aleksa
Deležan Saša
Đilas Petar
Tankosić Miloš
Srdanović Milan
Greilach Martin
Kanjo Deneš
Kanjo Daniel
Drobac Slobodan
Živković Jovan
Savić Dario
Andrić Velimir
Sabo Marko
Milinović Miloš
Veselinović Lazar
Šehić Siniša
Tvrtković Nikola
Kovač Damir
Kuruc Filip
Balint Nemanja
Marčetić Branislav
Marčeta Radomir
Dragičević Nikola
Manić Vukašin
R
3
3
2
3
4
3
2
2
3
3
4
1
3
2
2
2
4
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
V
4,67
VI
4,79
VII
4,27
VIII prosek
4,53
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,92
4,83
5,00
4,79
4,79
4,80
4,80
4,93
4,87
5,00
4,93
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,58
5,00
5,00
5,00
4,82
4,88
4,73
4,73
4,73
5,00
4,57
4,81
4,62
4,82
4,81
4,79
4,63
4,60
5,00
5,00
5,00
4,50
4,92
4,88
4,87
4,29
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,57
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
5393,01
0,00
6392,11
8271,07
14,46
3232,63
0,00
21204,80
0,42
5345,82
10166,53
2320,42
10751,33
0,00
12556,52
11357,18
10249,18
13294,09
4187,80
7816,00
4573,71
4,95
9965,30
2812,50
0,00
7829,41
5070,70
15859,25
11627,55
14127,72
8422,44
11870,31
11934,63
13,02
0,00
15,43
19,97
0,03
7,80
0,00
51,20
0,00
12,91
24,55
5,60
25,96
0,00
30,32
27,42
24,75
32,10
10,11
18,87
11,04
0,01
24,06
6,79
0,00
18,90
12,24
38,29
28,07
34,11
20,33
28,66
28,81
35,00
32,06
35,00
35,00
35,00
33,74
34,16
33,11
33,11
33,11
35,00
31,96
33,67
32,34
33,74
33,67
33,53
32,41
32,20
35,00
35,00
35,00
31,50
34,42
34,14
34,09
30,03
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
31,99
Raz
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
4
5
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
1
3
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
44,00
43,06
43,00
43,00
43,00
42,74
42,16
42,11
42,11
42,11
42,00
41,96
41,67
41,34
40,74
40,67
40,53
40,41
40,20
40,00
40,00
40,00
39,50
39,42
39,14
39,09
39,03
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
38,99
strana 1 od 3
r.b. rangeb prezime i ime
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
26
91
196
209
85
110
16
203
245
40
59
144
241
57
247
98
236
255
220
36
86
164
194
198
215
4
228
254
46
187
257
195
39
206
128
152
Simić Ognjen
Makaji Aleksandar
Antanasković Miloš
Dragičević Matija
Ihas Bojan
Miljuš Srđan
Miler Atila
Stojanović Vladimir
Babić Milan
Martinović Branislav
Pejčić Slaviša
Milovanov Lazar
Koprivica Filip
Praća Marko
Kaćanski Đorđe
Starčević Miloš
Medojević Jovan
Ćulibrk Slobodan
Ristić Aleksandar
Madi Miroslav
Caro Dejan
Komlenac Lazar
Tamaši Tomislav
Pavluković Petar
Panajotović Željko
Lazić Dejan
Kočiš Edvard
Štrbac Dalibor
Danilov Vladimir
Petrović Đorđe
Mihajilo Uroš
Vujović Miljan
Mukić Vlatko
Stanojković Nikola
Afić Darko
Tenkeš Dragan
R
V
VI
VII
VIII prosek
1
1
4
1
1
1
2
2
4
1
4
3
2
1
1
1
4
4
1
2
1
3
2
1
4
2
1
1
3
4
1
4
1
1
1
1
5,00
4,75
4,86
4,93
4,81
4,93
4,75
4,73
4,75
4,83
5,00
5,00
4,86
5,00
4,73
4,53
5,00
5,00
4,67
5,00
4,66
4,57
4,53
4,67
4,50
4,42
4,75
4,28
4,64
4,50
4,53
4,33
4,07
4,40
4,27
4,33
4,50
4,28
4,27
4,20
4,33
4,29
4,00
4,60
3,92
3,80
4,13
4,25
4,38
3,83
4,00
3,93
3,69
3,53
3,69
3,60
3,33
3,57
3,53
3,73
3,50
3,16
3,38
3,10
3,60
3,71
3,13
3,17
3,25
3,26
3,25
2,77
3,19
3,26
3,06
2,92
4,86
4,84
4,54
4,87
4,72
5,00
4,06
4,06
4,18
4,61
4,08
4,50
4,06
4,43
4,42
4,41
4,08
4,08
4,31
3,88
4,31
3,88
3,67
4,03
3,45
3,56
3,94
3,72
3,27
3,18
3,54
3,11
3,39
3,35
3,21
2,99
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
0,00
0,00
10672,57
13254,77
7939,00
18562,02
7265,57
7152,04
12344,44
3535,73
0,00
25840,82
12403,00
4708,76
0,50
2745,19
19312,28
9809,42
5308,40
0,00
44,31
21855,00
8722,80
0,30
5645,04
4606,50
3482,20
0,00
4129,75
11537,51
4323,24
0,00
0,00
2172,66
6587,70
6475,85
0,00
0,00
25,77
32,00
19,17
44,82
17,54
17,27
29,80
8,54
0,00
62,39
29,95
11,37
0,00
6,63
46,63
23,68
12,82
0,00
0,11
52,77
21,06
0,00
13,63
11,12
8,41
0,00
9,97
27,86
10,44
0,00
0,00
5,25
15,91
15,63
33,99
33,85
31,78
34,09
33,06
35,00
28,42
28,42
29,26
32,25
28,56
31,50
28,42
30,99
30,91
30,89
28,56
28,56
30,19
27,16
30,14
27,16
25,69
28,18
24,15
24,92
27,58
26,06
22,89
22,26
24,78
21,77
23,70
23,43
22,44
20,93
Raz
0
0
3
0
0
0
3
3
3
0
3
3
3
0
0
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
0
3
3
0
3
0
0
0
0
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
5
5
4
4
5
3
5
5
4
5
5
2
4
5
5
5
3
4
5
5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38,99
38,85
38,78
38,09
38,06
38,00
37,42
37,42
37,26
37,25
36,56
36,50
36,42
35,99
35,91
35,89
35,56
35,56
35,19
35,16
35,14
34,16
33,69
33,18
33,15
32,92
32,58
31,06
30,89
30,26
29,78
29,77
28,70
28,43
27,44
25,93
Rang lista je zaključena rednim brojem 34. Učenici koji su primljeni u Dom nalaze se iznad crte koja je završena rednim brojem 34.
uključujući i učenika pod rednim brojem 34.
Predsednik komisije
strana 2 od 3
____________________
r.b. rangeb prezime i ime
R
V
VI
VII
VIII prosek
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
Mirjana Žekić
Raz
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
strana 3 od 3
Download

Konačna rang lista DEČACI 2013/2014