STONOTENISKI SAVEZ SUBOTICA
GRADSKA LIGA
SEZONA 2011/2012
telefon
br.
liga
ID
naziv kluba
mesto
poštanska adresa
kontakt osoba
1
A
1
Spartak III
Subotica
Brstina Branko
Sabo Mikloša 11
Brstina Branko
064-316-3802
[email protected]
2
A
2
Studio Present
Subotica
Koza Andor (Studio present)
Rudić Ulica br. 2
Koza Andor
065-840-8419
[email protected]
3
A
3
Žednik II
Stari Žednik
STK Žednik
Pionirska 1
24224 Stari Žednik
Galfi Robert
064-2900354
[email protected]
4
A
4
Suboticatrans I
Subotica
Vojnić Veco
Prešernova 30
Vojnić Veco
5
A
5
Tržnica
Subotica
6
A
6
Poštar-Telekom
Subotica
7
A
7
Pionir
Subotica
8
A
8
SRCEF I
Subotica
9
A
9
ŽeljezničarEurodrvo
10
A
10
11
A
12
024-523-396
Gavrilović Mirko
Čeh Ede (Pošta 2)
Park Rajhl Ferenca 17
mobilni
IMENIK
faks
e-mail
[email protected]
Čeh Ede
024-634-016
064-666-0932
Torma Tibor
024-577-089
024-556-296
064-161-1904
[email protected]
Adolfa Singera 12
Wild Rohnald
024-628-110
063-545-660
[email protected]
Subotica
Zmaj Jovina
Bičkei Tibor
024-516-867
064-213-1683
[email protected]
Guliver
Subotica
Vučković Tihomir
Nade Dimić 42/36
Šarčević Petar
024556060
064-114-2525
[email protected]
11
SRCEF II
Subotica
Andrašić Slobodan
Adolfa Singera 12
Gabrić Nebojša
024-529-332
060-660-6007
[email protected]
[email protected]
A
12
Žednik I
Stari Žednik
STK Žednik
Pionirska 1
24224 Stari Žednik
Knežević Dragan
064-140-0426
13
B
1
Bolnica
Subotica
Marušin Zoltan
Petra Lekovića 5
Marušin Zoltan
063-837-6303
14
B
2
Stiga
Subotica
Seleši Gabor
Begejska 13/A
Seleši Gabor
15
B
3
Gradska uprava
Subotica
16
B
4
Underground I
Bajmok
Lero Miroslav
JNA 4
Bajmok
Lero Miroslav
17
B
5
Kujundžić
Subotica
Kujundžić Zoran
Kozaračka 22
Kujundžić Zoran
Tamaši Alen
[email protected]
060-305-1984
062-143-3980
064-215-1310
106339862
Stari Žednik
Pionirska 1
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
SRCEF
Adolfa Singera 12
Željezničar
Jovana Mikića bb.
Deonica K.M.
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
SRCEF
Adolfa Singera 12
Stari Žednik
Pionirska 1
063-729-2477
024-762-289
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
pib
Autobuska stanica
Segedinski put br. 5
063-476-736
063-76-12224
024-753-947
sala
[email protected]
024-715-963
[email protected]
[email protected]
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Trg Lazara Nešića 1
Caffe Bar Underground
kod autobuske stanice
Bajmok
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
100844270
STONOTENISKI SAVEZ SUBOTICA
GRADSKA LIGA
SEZONA 2011/2012
br.
liga
ID
naziv kluba
mesto
poštanska adresa
kontakt osoba
telefon
mobilni
18
B
6
Stadion II
Subotica
Hala sportova
Sep Ferenca 3
Brešćanski Franjo
024-522-132
060-056-1011
19
B
7
Suboticatrans II
Subotica
Matić Zlatko
Aleja Maršala Tita 27/4 st.13
Matić Zlatko
024-527-744
064-893-3098
20
B
8
Stadion I
Subotica
Hala sportova
Sep Ferenca 3
Lončar Boško
21
B
9
Sastex
Subotica
Stefanović Goran
Otmara Majera 20
Žigić Saša
22
B
10
Spartak IV
Subotica
Kukli Čaba
23
C
1
S.H.O.T
Subotica
Gabrić Ivor
24
C
2
Dimničar
Subotica
Futo Vjekoslav
25
C
3
SRCEF III
Subotica
26
C
4
Deer Hunters
Subotica
27
C
5
Subotička
Toplana
Subotica
28
C
6
Asovi
Subotica
29
C
7
Mopet
Subotica
Vranješ Momir
Isidore Sekulić 3B
Vranješ Momir
30
C
8
Underground II
Bajmok
Lero Miroslav
JNA 4
Bajmok
Lero Miroslav
Andrašić Slobodan
Adolfa Singera 12
Arančić Kristina
faks
e-mail
sala
[email protected]
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
024-523-882
024-566-324
069-728-997
[email protected]
063-823-5379
[email protected]
065-541-6252
[email protected]
069-828-9242
024-544-046
[email protected]
[email protected]
SRCEF
Adolfa Singera 12
064-558-1578
[email protected]
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
[email protected]
MZ Bajnat
[email protected]
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Caffe Bar Underground
kod autobuske stanice
Bajmok
024-548-200
064-882-6167
Martinović Dejan
024-577-047
064-103-1731
024-548-366
063-802-3214
024-762-289
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
Stonoteniska sala
Sep Ferenca 3
Hala sportova
064-302-3325
Papić Gordan
062-143-3980
pib
Autobuska stanica
Segedinski put br. 5
066-513-2888
Vrkić Saša
Gordan Papić
Segedinski put br. 22
IMENIK
024-715-963
[email protected]
100844270
Download

Gradska liga_imenik_Dec_2011.pdf