Spisak licenciranih sudija sa područja STSV za sezonu 2010/2011
zvanje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
NU
IU
NU
IU
IU
NU
IU
NU
IU
U
NU
IU
U
IU
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
IU
U
NU
IU
U
IU
NU
U
U
U
U
prezime i ime
Bešker Aleksandra
Budinčević Mirko
Kulišić Slavoljub
Miščević Mirjana
Mitrić Milana
Nañ-Bata Karolj
Popović Ranko
Reljić Roman
Segić Bojan
Šijačić Nenad
Trajbar Zvonko
Vlaškalić Gordana
Vujčin Slobodan
Nikolić Miron
Benke Tibor
Cini Zoltan
Balzam Oto
Čeh Ferenc
Dragin Goran
Dumanović Milutin
Horvat Zoltan
Ludajić Dragan
Petrov Đorñe
Tarbuk Vlatko
Zeremski Dejan
Pete Laslo
Beč Biljana
Bošković Stevan
Grubor Nikola
Grubor Trivun
Bakoš Mikloš
Baroš Mirjana
Borčić Vlada
Cicmil Radoslava
Đuričin Stevan
Kaman Srñan
poštanski
broj
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21201
21217
21217
21220
21220
21220
21220
21220
21220
21220
21220
21220
21235
21400
21400
21400
21400
23000
23000
23000
23000
23000
23000
mesto
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Rumenka
Bačko Gradište
Bačko Gradište
Bečej
Bečej
Bečej
Bečej
Bečej
Bečej
Bečej
Bečej
Bečej
Temerin
Bačka Palanka
Bačka Palanka
Bačka Palanka
Bačka Palanka
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
adresa
Rumenački put 49
Cara Lazara 57
Banović Strahinje 2
1300 Kaplara 16
Rumenački put 13
Feješ Klare 40
Tolstojeva 48
Dože Đerña 11a
Jana Čmelnika 77
Novosadskog sajma 14
Antona Čehova 8
Momčila Tapavice 34/201
Bulevar Kneza Miloša 30
Radnička 4
Jovana Popovića 1
N.O.V. 7
Zelena 79
Svetozara Miletića 114
7 sekretara SKOJ-a C-3
Zelena 52
Novosadska 72
Glavna 86
Borisa Kidriča 52/IV
Matije Gupca 16
Stevana Doronjskog 28
Sonje Marinković 34
Sarajevska 14
Kralja Petra I 85
Rodoljuba Čolakovića 16
V. Rolovića 1
J. Dobrosavljev 12
Jadranska 55
Petra Drapšina 9
Ivana Mažuranića 23
Rastka Petrovića 13
Tamiška 31
U = Sudija, NU = Nacionalni sudija, IU = Medjunarodni sudija
mobilni
063-8419162
064-2015038
064-2929002
061-1475880
063-269211
063-589979
063-523605
064-1352592
063-8377994
064-2038668
064-8883344
060-3853961
064-8885529
063-521933
021-6911-676
021-6913-627
021-6912-078
021-6916-556
021-6915-929
063-536177
064-8863544
064-1186303
063-8131252
063-8633731
64-244-67-98
062-8679738
061-6055898
063-1117202
kućni
e-mail
021-6312979 [email protected]
021-6366118 [email protected]
021-6366345 [email protected]
[email protected]
[email protected]
021-505609 [email protected]
0655523605 [email protected]
021-540643
[email protected]
021-6371966 [email protected]
064-8264916
021-425079 [email protected]
021-496292 [email protected]
021-715086
021-806699
021-806477
064-140-1637 [email protected]
062-399-865
064-188-3094 [email protected]
063-544-693
064-169-2937 [email protected]
064-826-5787
063-484-452
063-736-6739 [email protected]
064-826-1309 [email protected]
021-840384
[email protected]
021-6044428 [email protected]
[email protected]
023-534694 [email protected]
023-522-267 [email protected]
023-545593
023-562545
Ažurirano 01.02.2011. god.
licenca važi do
član.
Članarina uplaćena
29.11.2012
31.08.2012
30.11.2011
30.06.2012
30.06.2012
30.11.2011
31.08.2011
30.11.2011
30.11.2011
29.11.2012
30.11.2011
30.11.2011
29.11.2012
30.11.2011
18.03.2012
18.03.2012
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
18.03.2012
31.08.2012
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2012
30.08.2012
31.08.2011
21.01.2013
14.03.2013
21.01.2013
21.01.2013
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
27.01.2011
30.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
30.08.2010
30.08.2010
19.08.2010
10.12.2010
05.08.2010
05.08.2010
07.12.2010
17.08.2010
20.08.2010
20.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
11.08,2010
01.09.2010
19.08.2010
17.08.2010
01.09.2010
17.08.2010
05.08.2010
21.01.2011
31.03.2011
21.01.2011
21.01.2011
Sudijska komisija STSV
Spisak licenciranih sudija sa područja STSV za sezonu 2010/2011
zvanje
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
U
U
NU
NU
U
U
NU
U
U
U
IU
U
NU
IU
NU
IU
NU
NU
NU
IU
IU
U
NU
NU
NU
NU
IU
NU
NU
NU
NU
IU
IU
IU
NU
U
prezime i ime
Karvak Zoltan
Majstorović Slobodan
Nićetin Duško
Nićetin Jovana
Radišić Ivan
Smiljić Vladimir
Šari Ferenc
Kovač Daniel
Bugar Jonel
Miok Julijan
Nedeljkov Petar
Jovanov Mario
Balaban Miroslav
Panić Zoran
Popov Ružica
Vadleve Bela
Vlašić Vuk
Melik Bertalan
Melik Viktor
Bicskei Tibor
Kresović Dušan
Toldi Laslo
Obradović Milan
Benčik Elvira
Cini Laura
Czini Gabor
Čabrilo Pero
Čihi Kornel
Kokai Monika
Subotić Silvia
Šeregi Oskar
Šoti Mihalj
Takač Kornel
Teke Zoltan
Vaš Akoš
Vereb Karolj
poštanski
broj
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23202
23203
23203
23207
23243
23300
23300
23300
23300
23300
23320
23320
24000
24000
24000
24206
24300
24300
24300
24300
24300
24300
24400
24400
24400
24400
24400
24400
24400
mesto
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Mihajlovo
Ečka
Ečka
Aradac
Botoš
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Čoka
Čoka
Subotica
Subotica
Subotica
Bikovo
Bačka Topola
Bačka Topola
Bačka Topola
Bačka Topola
Bačka Topola
Bačka Topola
Senta
Senta
Senta
Senta
Senta
Senta
Senta
adresa
Konstantina Danila 12
Hilandarska 22
Bagljaš b3-2L1/3
Bagljaš b3-2L1/3
Berbersko-ciglana bb
Vojvode Mišića 5
7. Jula 9
Doža Đerña 5/a
Beogradska 96
Maršala Tita 59/7
Trg Bratstve 23/3
Tornjanski Gene 41
Vojvode Putnika 92a
Josifa Pančića 1-1
V. Putnika 221
Trg srpskih dobrovoljaca 43
Nemanjina 81
Palih boraca 45
Palih boraca 46
Edvarda Kardelja 57
Braće Radića 79/20
Diljska 6
Vojvoñanska 20
Kosačka 28
Svetog Stefana 36
Svetog Stefana 36
Dunavska 2/24
Krivajska 34
Zmaj Jovina 16
Miška Kalmana 21/c
7. Jula 30
Ise Nešića 21
Kukučka 2-1
D. Obradovića 2/1
Adi Endrea 28/a
Kiš Ferenc 13
U = Sudija, NU = Nacionalni sudija, IU = Medjunarodni sudija
mobilni
064-8362775
064-2413550
063-508940
064-1414030
064-3586387
063-8543614
064-2457054
064-1782552
063-7772721
069-2411962
064-2840448
064-3249850
064-2679657
064-2104878
064-1481501
064-3519735
063-559689
064-3179175
0230-71084
064-2131683
063-8067688
063-7159731
065-5797306
063-7240045
063-542326
064-3705760
069-1612003
064-6682395
063-1044089
064-2072982
024-811509
063-8709865
063-8797157
064-9117097
063-7078756
064-1922546
kućni
023-521677
023-548048
023-264805
023-264805
023-510239
023-510663
023-534342
023-3894323
023-881370
023-881328
023-887205
023-877377
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0230-441368 [email protected]
0230-435806 [email protected]
[email protected]
[email protected]
0230-71084
064-3096489 [email protected]
[email protected]
[email protected]
024-510032 [email protected]
024-716507
024-716862
024-716862
024-713442
024-712274
024-714-972
024-814066
061-1500124
024-814366
024-813667
024-811196
024-814130
024-821819
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ažurirano 01.02.2011. god.
licenca važi do
član.
Članarina uplaćena
21.01.2013
31.12.2013
31.08.2011
30.11.2011
31.12.2013
21.01.2013
30.11.2011
29.11.2012
21.01.2013
30.11.2011
31.12.2013
21.01.2013
31.08.2011
30.06.2012
30.11.2011
31.08.2011
30.11.2011
31.08.2011
30.11.2011
30.08.2012
31.08.2011
30.11.2011
30.08.2012
18.03.2012
18.03.2012
18.03.2012
30.08.2012
18.03.2012
18.03.2012
31.08.2011
30.11.3011
30.06.2012
30.06.3012
30.11.3011
31.08.2011
30.11.2011
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
21.01.2011
21.01.2011
17.08.2010
17.08.2010
21.01.2011
21.01.2011
17.08.2010
10.12.2010
21.01.2011
17.08.2010
13.08.2010
21.01.2011
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
19.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
17.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
Sudijska komisija STSV
Spisak licenciranih sudija sa područja STSV za sezonu 2010/2011
zvanje
73
74
75
76
77
IU
U
NU
NU
NU
78
NU
79 U
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
NU
NU
NU
U
U
U
U
U
U
NU
NU
IU
NU
NU
U
NU
prezime i ime
Kermeci Zita
Dotlić Nataša
Gostović Mina
Kuljić Milloš
Mandić Dagan
Marković Slobodanka
Orlić Ivana
Orlić Milan
Tiragić Zoran
Vujić Sanja
Boban Boro
Ćirić Nemanja
Stamenković Nenad
Stojiljković Dragan
Vlajnić Miroslav
Vogrinc Martin
Balan Pavel
Debeljak Nenad
Đan Jonel
Lozo Nebojša
Petrović Slobodan
Ratić Vesna
Todorović Milovan
poštanski
broj
25230
25242
25242
25242
25242
25242
25242
25242
25242
25242
25250
25250
25250
25250
25250
25250
26216
26300
26300
26300
26300
26300
26300
mesto
Kula
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Bački Brestovac
Odžaci
Odžaci
Odžaci
Odžaci
Odžaci
Odžaci
Uzdin
Vršac
Vršac
Vršac
Vršac
Vršac
Vršac
adresa
Novaka Pejčića 20/a
mobilni
064-3647231
kućni
e-mail
025-720931 [email protected]
064/420-39-75
062/595-026
064/215-38-79
Sonćanski put 59-26
Vojvoñanska 12
063-7206672
062-594933
[email protected]
061/113-00-77
Gavrila Principa 31
064-1339767
063/527-907
063/748-26-08
Alekse Šantića 15/2
Milana Tepića 12/II-9
Ive Lole Ribara 9
Mostonga 82
Milana Tepića 6/II-12
Hajduk Veljka 29
Todor Vladimiresku 190
Jovana Sterije Popovića 80
Trg Pobede 2/6
Zagorska 12
Danila Ilića 3
Fruškogorska 34
Župska 41
U = Sudija, NU = Nacionalni sudija, IU = Medjunarodni sudija
063-8811471
063-524008
062-8039095
060-0322988
064-1143154
065-5556183
064-3616754
063-8408787
064-1125518
062-8334422
0600-833985
063-535028
064-1836180
025-546075
025-543185
025-542977
025-5745440
025-542018
025-543295
013-673855
013-835271
063-8209603
013-837963
013-833685
013-807579
013-807026
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ažurirano 01.02.2011. god.
licenca važi do
član.
Članarina uplaćena
18.03.2012
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
14.03.2013
30.11.2011
30.11.2011
31.08.2012
21.03.2012
21.03.2012
21.03.2012
21.03.2012
21.03.2012
21.03.2012
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
17.08.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
31.03.2011
15.10.2010
15.10.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
Sudijska komisija STSV
Download

spisak licenciranih sudija 10-11