ANKARA BAROSO HAVA HUKUKU KURULU
SERTİFİKA PROGRAMI
TARİH
18.04.2014
(17.00-18.00)
(18.00-20.00)
19.04.2014
(09.30-12.30)
(14.00-16.00)
TAKDİMCİ
İsmail Yavuz
Araştırmacı Yazar
(TUSAŞ)
Ar. Gör. Merve Erdem
(Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
KONULAR
HAVA HUKUKUNUN KAPSAMI
- Havacılığın Tarihsel Gelişimi
- Hava Hukukunda Terminoloji
- Hava Hukukunun Tanımı
- Hava Hukukunun Tarihsel Gelişimi
- Hava Sahasının Hukuki Rejimi
ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ
- 1944 Chicago Sözleşmesi ile Getirilen Ana İlkeler
- Tarifeli ve Tarifesiz Hava Servisleri Ayrımı
- Sivil Devlet Hava Aracı Ayrımı
- Hava Araçlarının Tâbiiyeti
- Devletlerarası İkili Anlaşmalar
- Havacılık Emniyeti ve Havacılık Güvenliği
- Chicago Sözleşmesi Kapsamına Giren Uyuşmazlık
Yolları
Yrd.Doç.Dr. K.Sedat
Sirmen
(Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
Çözüm
(16.00-17.00)
ULUSLAR ARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTLERİ
- ICAO
- IATA
- ECAC
- EUROCONTROL
- EASA
- JAA
25.04.2014
(17.00-19.00)
HAVA CEZA HUKUKU
- 1963 Tokyo Sözleşmesi
- 970 La Haye Sözleşmesi
- 1971 Montreal Sözleşmesi
- 2010 Pekin Sözleşmesi ve Protokolü
- Türk Ceza Kanunu
Özcan DURUKAN
(DHMİ-Hava
Trf.Kontrolorü)
Dr. Fahri Gökçen
TANER(Ankara
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi)
(19.00-20.00)
SİVİL HV. ARACI KAZALARININ SORUŞTURULMASI
Feridun Seren
Ulş.Dnz. ve Hab. Bak.lığı
Kaza Arş.İnc.Krl.
26.04.2014
(09.30-15.00)
SİVİL HAVACILIK VE MİLLETLERARASI ÖZEL
HUKUK
- Sivil Havacılık Davalarında Milletlerarası Yetki
- Sivil Havacılık Davalarında Yetki Anlaşmaları
- Sivil Havacılık Davalarında Yabancı Mahkeme Kararlarının
Tanınması ve Tenfizi
Yrd.Doç.Dr. K.Sedat
Sirmen
(Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
(15.00-17.00)
- Yabancı Unsurlu Hava Kazalarında Uygulanacak Hukukun
Tespiti
Ar. Gör. Gülce
GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
(Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
ANKARA BAROSO HAVA HUKUKU KURULU
SERTİFİKA PROGRAMI
02.05.2014
(17.00-20.00)
03.05.2014
(09.30-15.00)
HAVA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ
SORUMLULUĞU
A. Taşıyıcının Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuki Rejim
- İç hat uçuşları (Ulusal taşımalar)
- Dış hat uçuşları (Uluslararası taşımalar)
B. Yolcu ve Bagaj Taşımaları
- Hava Taşımalarında Bilet
- Yolcunun Yaralanması, Ölümü veya
Gecikmesinden
Sorumluluk
- Bagajın Zıyaı, Hasarı veya Tesliminde Gecikmeden
Sorumluluk
C. Eşya Taşımaları (Hava Kargo Taşımaları)
- Eşya Taşıma Sözleşmesi ve Air Waybill (AWB)
- Eşyanın Zıyaı, Hasarı veya Tesliminde Gecikmeden
Sorumluluk
D. Fiili Taşıyıcının Sorumluluğu
(15.00-16.00)
YOLCU HAKLARI
- Uçuş İptali, Rötar veya Uçağa Kabul Edilmeme Halinde
- Kural Tanımaz Yolcu
(16.00-17.00)
İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ (İHAS)
- İHAS Hakkında Genel bilgi
- İHAS’lerinin Sivil Amaçlı Kullanım Alanları
- Hukuki Düzenlemeler
Ar. Gör. Sami AKSOY
(Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
Av. Çağlar Altun
Ankara Barosu Hv.H.
Krl. Bşk.
Download

ankara baroso hava hukuku kurulu sertifika programı