REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA GRAD PULU-POLA
Klasa: 013-03/11-01/8
Ur.br.: 2168/01-10-07-11U Puli, 11. srpnja 2011.
Na temelju odredbi čl. 52. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 33/01, 10/02,
155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) Gradsko izborno povjerenstvo za
Grad Pulu-Pola utvrñuje rezultate glasovanja za izbor članova vijeća srpske nacionalne
manjine za Grad Pulu-Pola.
I. Ukupno je u popis birača upisano: 4162 birača, te je ukupno glasovalo 331 birača i
pri tom je utvrñeno 321 važećih i 10 nevažećih listića.
II. Kandidati za članove vijeća dobili su slijedeći broj glasova:
1. SLAVOMIR ANTANASKOVIĆ
2. MILOŠ BAJIĆ
3. DRAGAN BOGDANOVIĆ
4. MILAN ČUBRILO
5. PREDRAG ĆORIĆ
6. BRANKA DAIĆ – BURSAČ
7. JOVAN DESNICA
8. MIROSLAV DUJAKOVIĆ
9. MIŠO ðOKIĆ
10. VESNA FAZLOVIĆ
11. ČEDO GRABEŽ
12. DRAGOMIR GRBIĆ
13. LJILJANA HAMULIĆ
14. STANKO ILIĆ
15. TIHOMIR ILIĆ
16. DEJAN JANKOVIĆ
17. PETAR JOVETIĆ
18. CVIJETIN JOVIČIĆ
19. IGOR JOVIČIĆ
20. OLIVERA JOVIĆ
21. GORDANA JUKICA
22. MILOŠ KOLJANČIĆ
23. GORAN KONDIĆ
24. VELJKO KOSANOVIĆ
25. ZORAN KOSTIĆ mag. oec.
26. BOJAN KOVAČEVIĆ
27. STEVO KUŠLJIĆ
166
176
120
107
68
103
52
137
89
151
97
85
26
96
21
144
95
74
14
165
31
96
130
157
168
43
65
28. DANICA LAZIĆ
29. MARINA LUKIĆ VASILJEVIĆ
30. MILE MACANOVIĆ
31. ŽELJKO MALIĆ
32. RAJKA MIHAILOVIĆ
33. LJUBICA MILIČIĆ
34. BOJAN MIROSAVLJEVIĆ
35. ZORAN MORAVAC
36. BOGDAN RADIVOJEVIĆ
37. NEDELJKO RAŠLJIĆ
38. MILAN RAŠULA mag. iur.
39. DRAGUTIN VASIĆ
159
158
80
68
22
152
14
155
146
15
176
94
Sukladno broju dobivenih glasova za članove vijeća srpske nacionalne manjine za Grad
Pulu-Pola izabrani su slijedeći kandidati:
1. MILOŠ BAJIĆ
2. MILAN RAŠULA mag. iur.
3. ZORAN KOSTIĆ mag. oec.
4. SLAVOMIR ANTANASKOVIĆ
5. OLIVERA JOVIĆ
6. DANICA LAZIĆ
7. MARINA LUKIĆ VASILJEVIĆ
8. VELJKO KOSANOVIĆ
9. ZORAN MORAVAC
10. LJUBICA MILIČIĆ
11. VESNA FAZLOVIĆ
12. BOGDAN RADIVOJEVIĆ
13. DEJAN JANKOVIĆ
14. MIROSLAV DUJAKOVIĆ
15. GORAN KONDIĆ
PREDSJEDNIK
IZBORNOG POVJERENSTVA
Igor Rakić
Download

Rezultati izbora za članove vijeća srpske nacionalne