Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija
Central Election Commission
IZBORI ZA SKUPŠTINU OPŠTINE 2013
ZGJEDHJET PËR KUVENDIN KOMUNAL 2013
Opština: Ranilug
Komuna: Ranillug
Lista kandidata
političkih subjekata
Lista e kandidatëve
të subjekteve politike
57. GI ZA KOSOVSKO POMORAVLJE
IVAN CVETKOVIĆ .................................................................................... 3 78.
LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ALGIL DUBOVA ........................................................................................ 4 98.
SOCIJALDEMOKRATIJA – SD
MIŠKO KRSTIĆ......................................................................................... 5 126.
G.I.SRPSKA
ŽIVKO STANKOVIĆ .................................................................................. 6 130.
Samostalna Liberalna Stranka – SLS
RADOJICA ÐOKIĆ .................................................................................... 7 134.
SRPSKA NARODNA PARTIJA KOSOVA – SNPK
DRAGAN FILIPOVIĆ ................................................................................. 8 2
57. GI ZA KOSOVSKO POMORAVLJE
IVAN CVETKOVIĆ
002 ZORAN MIHAJLOVIĆ
003 ZORICA ALEKSIĆ
004 VLADIMIR ĐOKIĆ
005 LJUBOMIR ALEKSIĆ
006 BILJANA ILIĆ
007 GORAN DIMIĆ
008 JOVICA MAKSIMOVIĆ
009 SUNČICA KRSTIĆ
010 FILIP MARKOVIĆ
011 ZORAN JAĆIMOVIĆ
012 DRAGANA ARITONOVIĆ
013 MILE CVETKOVIĆ
014 VITKO MITIĆ
015 ŽAKLINA STOJANOVIĆ
3
78.
LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ALGIL DUBOVA
002 SHKËLQIM DUBOVA
003 SHKURTE DUBOVA
4
98.
SOCIJALDEMOKRATIJA – SD
MIŠKO KRSTIĆ
002 IVAN MITIĆ
003 MILICA ĐORĐEVIĆ
004 MOMIR ANTANASIJEVIĆ
005 ŽIVOJIN IVKOVIĆ
006 NATAŠA MITIĆ
007 DRAGANA JANIĆIJEVIĆ
5
126. G.I.SRPSKA
ŽIVKO STANKOVIĆ
002 VLADICA ARITONOVIĆ
003 ANA NASKOVIĆ
004 DEJAN JOVANOVIĆ
005 SLOBODAN ĐORĐEVIĆ
006 SUNČICA ANDREJEVIĆ
007 JOVICA CVETKOVIĆ
008 SLADJAN TRAJKOVIĆ
009 JELENA MITROVIĆ
010 SAŠA ALEKSIĆ
011 IVAN RISTIĆ
012 DRAGANA ILIĆ
013 BRANKO SIMIĆ
014 ŽIVKO TOMIĆ
015 VIOLETA VASIĆ
016 NEBOJŠA STOJANOVIĆ
017 SNEŽANA ANTIĆ
6
130.
Samostalna Liberalna Stranka – SLS
RADOJICA ÐOKIĆ
002 SRDJAN DIMITRIJEVIĆ
003 JASMINA RISTIĆ
004 NEBOJŠA KENIĆ
005 UBAVKA STAMENKOVIĆ
006 DRAGANA DJORDJEVIĆ
007 DRAGAN SPASIĆ
008 GORAN JOVIĆ
009 LOZICA POPOVIĆ
010 JOVICA RISTIĆ
011 SRĐAN TRAJKOVIĆ
012 LELA MARKOVIĆ
013 PETAR POPOVIĆ
014 BOBAN STANISAVLJEVIĆ
015 OLGICA TRAJKOVIĆ
016 ZORICA MAKSIMOVIĆ
017 SNEŽANA NIKOLIĆ
7
134.
SRPSKA NARODNA PARTIJA KOSOVA – SNPK
DRAGAN FILIPOVIĆ
002 NEGOVAN MLADENOVIĆ
003 SLAĐANA JAĆIMOVIĆ
004 NEBOJŠA DJORDJEVIĆ
005 BOJAN STAMENKOVIĆ
006 NATAŠA CVETKOVIĆ
007 DAVOR STOJANOVIĆ
008 SLAVIŠA ORDIĆ
009 JELENA PERIĆ
010 RADOMIR STOJANOVIĆ
011 SLOBODAN ARSIĆ
012 NATAŠA STOJANOVIĆ
013 MILAN MILENKOVIĆ
014 MILOŠ ĐORĐEVIĆ
015 JELENA JOVANOVIĆ
016 SANJA DJORDJEVIĆ
017 MILIVOJE JOVANOVIĆ 8
Download

Lista kandidata političkih subjekata Lista e kandidatëve të